ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Θέμα: «Διαδικασίες αποκρατικοποίησης και ιδιοκτησιακής και διοικητικής αναδιοργάνωσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Επιπτώσεις στη δομή αγοράς, στην τιμολόγηση και στην απασχόληση των επιχειρήσεων» Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: κ. Γεωργόπουλος Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών (επιβλέπων), κ. Σακκάς Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Πεχλιβανίδης Παντελής, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών. Μέλη Επταμελούς Επιτροπής: κ. Ζαχαράτος Γεράσιμος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αναστασόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ανδρουλάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Νεάρχου Ανδρέας, Λέκτορας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών. Κώνσταντίνος Καραμάνης Πάτρα, 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς Αντικείμενο της έρευνας Θεωρητική προσέγγιση Εμπειρική προσέγγιση Μεθοδολογία της έρευνας Δείγμα της έρευνας Δομή της διατριβής 12 Μέρος Α «Η μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών διεθνώς» 2. Έννοιες των τηλεπικοινωνιών Ο όρος «Τηλεπικοινωνίες» Θεμελιώδης δομές των τηλεπικοινωνιών Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Επίγειο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Δορυφορική επικοινωνία Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Υπηρεσίες «προστιθέμενης αξίας» Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός Πολιτικές μεταρρύθμισης Παράγοντες αναδιάρθρωσης των τηλεπικοινωνιακών αγορών Απορρύθμιση (Deregulation) των τηλεπικοινωνιακών αγορών 33 1

3 3.3 Πολιτικές ιδιωτικοποίησης Ορισμός Στόχοι της ιδιωτικοποίησης Διαδικασία της ιδιωτικοποίησης Μέθοδοι της ιδιωτικοποίησης Εφαρμογή μεθόδων ιδιωτικοποίησης Σύγκριση δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας Εμπειρικές μελέτες Πολιτικές ανταγωνισμού Η έννοια του ανταγωνισμού Στόχοι του ανταγωνισμού Ατέλειες της αγοράς Έννοια και μορφές άσκησης της πολιτικής ανταγωνισμού Πολιτικές προώθησης του ανταγωνισμού στους τομείς κοινής ωφέλειας Αρχές Ανταγωνισμού Ρυθμιστικές Πολιτικές Έννοια και διαστάσεις της ρυθμιστικής πολιτικής Στόχοι των ρυθμιστικών πολιτικών Μορφές των ρυθμίσεων Διαδικασία της ρυθμιστικής πολιτικής Ρυθμιστικές Αρχές Αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών Εμπειρικές μελέτες Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 83 2

4 4.1 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών Τηλεφωνική διείσδυση Ύψος των επενδύσεων Τιμές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Συνολική απασχόληση του τομέα των τηλεπικοινωνιών Παραγωγικότητα της εργασίας Εταιρική αναδιοργάνωση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών Διοικητικός κύκλος εργασιών Δομή ιδιοκτησίας Δομή της διοίκησης Λειτουργία της διοίκησης Οικονομική απόδοση Σχέσεις Εργασίας Γενικά συμπεράσματα 99 Μέρος Β «Η μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα» 5. Εμπειρική ανάλυση του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών με 141 βάση δευτερογενή πληροφόρηση 5.1 Περίοδος1 η : Περίοδος 2 η : Περίοδος 3 η : Περίοδος 4 η : Τηλεπικοινωνιακή υποδομή Επενδυτική δραστηριότητα 150 3

5 5.7 Είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά Έσοδα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς Τηλεφωνική διείσδυση Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Διαδίκτυο Ποιότητα παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Περιγραφή και στοιχεία της πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας Αντικείμενο της έρευνας Πεδίο της έρευνας Μεθοδολογία της έρευνας Δομή της αγοράς Είσοδος στην αγορά Ανταγωνισμός στην αγορά Ρύθμιση της αγοράς Απασχόληση Τιμολόγηση Προοπτικές της αγοράς Διεξαγωγή της έρευνας Δείγμα της έρευνας - Χαρακτηριστικά Στατιστική ορθότητα των δεικτών Πρωτογενή έρευνα του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών Δομή της αγοράς Είσοδος αγορά Ανταγωνισμός στην αγορά 174 4

6 7.1.3 Ρύθμιση της αγοράς Τιμολόγηση παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Διαδίκτυο Συνολική απασχόληση στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά Εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης Εξέλιξη της δομής της απασχόλησης Προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς Οικονομετρική ανάλυση Επιλογή των δεικτών Μεθοδολογία Καθορισμός μεταβλητών Δομή αγοράς Τιμολόγηση Απασχόληση Εμπειρικά Αποτελέσματα Δομή αγοράς Τιμολόγηση Απασχόληση Συμπεράσματα Δομή της αγοράς Είσοδος στην αγορά 214 5

7 1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά Ρύθμιση της αγοράς Τιμολόγηση Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Διαδίκτυο Απασχόληση Προοπτικές της αγοράς 222 Περαιτέρω έρευνα 224 Παραρτήματα 226 Ι. «Η θεωρία της διεκδικησιμότητας» 227 ΙΙ. «Το υπόδειγμα του Arrow» 231 III. «Ερωτηματολόγιο έρευνας» 234 ΙV. «Ο δείκτης Herfindahl» 238 V. «Τιμολόγηση ανά κατηγορία επιχειρήσεων» 239 VI. «Δομή της απασχόλησης ανά κατηγορία επιχειρήσεων» 245 Βιβλιογραφία 252 Αρθρογραφία 255 Μελέτες Εκθέσεις 279 Νομοθεσία 282 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις 284 6

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς Όταν το 1844 θεμελιώθηκε για πρώτη φορά ο ηλεκτρικός τηλέγραφος, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την ραγδαία εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Ιδιαίτερα, κατά την διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών ο τομέας των τηλεπικοινωνιών περιήλθε σε μια καινούρια κατάσταση, η οποία συνοψίζεται από την μία πλευρά στην τεχνολογική εξέλιξη και στην εμφάνιση πολλών νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και από την άλλη στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και στην αναδιοργάνωση των παραδοσιακών οργανισμών παροχής των τηλεπικοινωνιών. Από τα πρώτα βήματα του ο τομέας των τηλεπικοινωνιών σε όλες τις χώρες, λειτουργούσε με καθεστώς αυστηρού κρατικού μονοπωλίου και σχεδόν απόλυτου προστατευτισμού. Σε επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών κυριαρχούσε η τηλεφωνία και σε μικρότερη έκταση η τηλεγραφία και η τηλετυπία. Από τη δεκαετία του 1970 όμως άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται μια σειρά από νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως η μεταβίβαση δεδομένων, η τηλεομοιοτυπία, η τηλεεικονογραφία, η κινητή επικοινωνία, το διαδίκτυο, οι multimedia υπηρεσίες, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες κ.α. Οι πιέσεις για την παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και η κακή απόδοση του δικτύου που περιόριζε σημαντικά το εύρος και την ποιότητα των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκάλεσαν προβληματισμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής αυτής δομής και του θεσμικού πλαισίου. Έτσι από τη δεκαετία του 1970 δρομολογήθηκε μια διαδικασία θεμελιώδους αναδιάρθρωσης του τομέα τηλεπικοινωνιών, η οποία απέκτησε σταδιακά παγκόσμιο χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε αρχικά τη δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ και από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Μ. Βρετανία και την Ιαπωνία, για να επεκταθεί ακολούθως και στις λοιπές χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Στο πεδίο αναδιάρθρωσης του τομέα των τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνονταν και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), χωρίς να εξαιρούνται ακόμη και οι αναπτυσσόμενες χώρες. 7

9 Ειδικότερα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τα πρώτα βήματα προς την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και τη διαμόρφωση κοινής τηλεπικοινωνιακής πολιτικής ξεκίνησαν το 1984 με τον συντονισμό της μελλοντικής ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών στην Ένωση. Ακολούθησε η έκδοση της «Πράσινης Βίβλου» το 1987 για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υλικού, με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Κύρια προτεραιότητα της συγκεκριμένης βίβλου αποτέλεσε η ωφέλεια τόσο των πολιτών (παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης κ.α.) όσο και των επιχειρήσεων (προώθηση της ικανότητας καινοτομίας, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα κ.α.). Στην συνέχεια εκδόθηκε μια σειρά Οδηγιών και Αποφάσεων με τις οποίες υλοποιήθηκε η νέα κοινή πολιτική. Αρχικά απελευθερώθηκαν οι τερματικές συσκευές και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και στη συνέχεια άλλες υπηρεσίες, όπως η παροχή ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ), η κινητή τηλεφωνία, η δορυφορική επικοινωνία κ.α. Η πορεία αυτή ολοκληρώθηκε την 1/1/1998 με την απελευθέρωση και της φωνητικής τηλεφωνίας που σήμανε την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και κατέστησε πραγματικότητα την ενιαία αγορά των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. Η Ελλάδα, ως χώρα μέλος της ΕΕ, δεν ήταν δυνατό να μείνει ανεπηρέαστη από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Έτσι, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εφαρμόστηκε σταδιακά μια πολιτική που είχε ως βασικό σκοπό την προσαρμογή των ελληνικών τηλεπικοινωνιών στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις και πιέσεις. Ειδικότερα, η εφαρμοζόμενη πολιτική στηρίχθηκε σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών με την πλήρη ψηφιακοποιησή τους και αφετέρου στην συνολική αναδιάρθρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς με την πλήρη απελευθέρωσή της. Ακολουθώντας τις θεσμικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα απελευθέρωσε σταδιακά την τηλεπικοινωνιακή αγορά της στον ανταγωνισμό ξεκινώντας από την κινητή τηλεφωνία (1992) και τον τερματικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (1994). Μετά την εξασφάλιση μιας μεταβατικής περιόδου, η ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών απελευθερώθηκε πλήρως την 1/1/2001 με την κατάργηση και 8

10 των τελευταίων αποκλειστικών δικαιωμάτων που είχε μέχρι τότε ο ΟΤΕ, δηλαδή την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή της φωνητικής τηλεφωνίας. 1.2 Αντικείμενο έρευνας Θεωρητική προσέγγιση Με την παρούσα διατριβή μελετώνται καταρχήν θεωρητικά ζητήματα που αφορούν γενικά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και την αναδιάρθρωση που αυτός υπέστη διεθνώς. Ειδικότερα, εξετάζεται η τεχνολογική εξέλιξή των τηλεπικοινωνιών από την τηλεγραφία του 1850 μέχρι την σημερινή μορφή της κινητής τηλεφωνίας, του διαδικτύου, των δορυφορικών επικοινωνιών, των υπηρεσιών multimedia, των ευρυζωνικών υπηρεσιών κ.α. Επίσης, εξετάζονται οι θεμελιώδεις δομές των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές εκφράζονται από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (αφορούν στην μετάδοση σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχου και κάθε είδους πληροφορία) και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (μέσο μετάδοσης, επεξεργασίας και λήψης πληροφοριών). Στη συνέχεια, μελετώνται οι διεθνώς εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι αλλαγές αυτές συγκλίνουν στην ιδιωτικοποίηση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, στην εισαγωγή και στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού κατά την παραγωγή και παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στην διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού. Τέλος, μελετάται ένας σημαντικός αριθμός εμπειρικών ερευνών που αξιολογούν τις επιπτώσεις των σημαντικών αλλαγών, όπως εφαρμόστηκαν στους τηλεπικοινωνιακούς τομείς τόσο των αναπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι εμπειρικές αυτές έρευνες, ανάλογα με τον τύπο ανάλυσης που χρησιμοποιούν, διακρίνονται σε εμπειρικές οικονομετρικές έρευνες και σε μελέτες περιπτώσεων (case studies) και εξετάζουν δύο βασικά 9

11 θέματα: τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στο σύνολο της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και την εταιρική αναδιοργάνωση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών που ιδιωτικοποιήθηκαν πλήρως ή μερικώς Εμπειρική προσέγγιση Στο εμπειρικό μέρος τη παρούσας διατριβής εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη και η μεταρρύθμιση του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών με τη βοήθεια πρωτογενούς έρευνας στις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι επιπτώσεις στη λειτουργία και απόδοση της αγοράς από την σταδιακή κατάργηση του μονοπωλίου του ΟΤΕ, την εισαγωγή του ανταγωνισμού στην αγορά και την καθιέρωση της ΕΕΤΤ ως ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Καταρχήν, για την πληρέστερη ανάλυση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς εξετάζονται μια σειρά από δείκτες απόδοσης, όπως καταγράφονται στις βάσεις δεδομένων ελληνικών και διεθνών οργανισμών, και αφορούν στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή, στην τηλεφωνική διείσδυση, στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, στο ύψος των επενδύσεων και στο σύνολο των εσόδων. Η πρωτογενής έρευνα εστιάζεται σε συγκεκριμένους δείκτες της αγοράς, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε επιμέρους κατηγορίες βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι δείκτες που αφορούν την δομή της αγοράς κατηγοριοποιούνται γενικά 1) στην είσοδο των επιχειρήσεων στην αγορά, 2) στον ανταγωνισμό στην αγορά, 3) στην ρύθμιση της αγοράς, 4) στις τάσεις και προοπτικές της αγοράς. Ειδικότερα, για την είσοδο στην αγορά εξετάζονται οι απαιτήσεις αδειοδότησης για νέα είσοδο στην αγορά, τα τεχνολογικά εμπόδια (εκσυγχρονισμός και χωρητικότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, εφεύρεσης και καινοτομίας των προϊόντων κ.α.) και τα οικονομικά εμπόδια (υψηλές δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, διαφήμισης και marketing κ.α.) κατά την είσοδο στην αγορά. Στην δεύτερη κατηγορία δεικτών εξετάζονται ο ανταγωνισμός που επικρατεί στην αγορά σε επίπεδο τεχνολογίας, διαφήμισης και μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης των 10

12 πελατών, τιμολόγησης και έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού. Η ρύθμιση της αγοράς εξετάζεται μέσω της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, καθώς και της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ. Οι τάσεις και οι προοπτικές της αγοράς αποτυπώνονται στο μέγεθος και τον ρυθμό ανάπτυξής της, τις προοπτικές της απασχόλησης και της τιμολόγησης και τις διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων. Επιπλέον, εξετάζονται δύο συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης που αφορούν την απασχόληση και την τιμολογιακή πολιτική. Δηλαδή, μελετώνται οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στην απασχόληση και την τιμολογιακή πολιτική από το 1992 που άρχισε η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών μέχρι σήμερα. Εκτός από τις επιπτώσεις στον αριθμό των απασχολουμένων μελετώνται και οι επιπτώσεις στην δομή της απασχόλησης, όπως στο είδος των θέσεων απασχόλησης, στο μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων και στην μορφή της απασχόλησης. Επίσης, εξετάζονται διεξοδικότερα οι επιπτώσεις στο ύψος των τιμών των αστικών, υπεραστικών και διεθνών κλήσεων καθώς και οι τιμές της κινητής τηλεφωνίας και της πρόσβασης στο διαδίκτυο. 1.3 Μεθοδολογία της έρευνας Η έρευνα διενεργήθηκε το 2005 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό μητρώο επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η εξέταση των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων, οι οποίες είχαν ως βάση ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου αναφέρεται στη δομή της αγοράς. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην απασχόληση και την δομή της. Στην τρίτη ενότητα αναλύεται η τιμολογιακή πολιτική. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα αναφέρεται στις τάσεις και προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 11

13 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη έρευνα αναλύονται τελικά σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, τα στοιχεία αναλύονται με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS περιγραφικά για το σύνολο της έρευνας και ανά κατηγορία επιχειρήσεων σύμφωνα με το μέγεθος τους, την ιδιοκτησία τους και το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν. Στην συνέχεια με την εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων αναλύεται, με την Panel Feasible Generalised Least Squares (FGLS) τεχνική, η επίδραση του μεγέθους, της ιδιοκτησίας, του μεριδίου της αγοράς των επιχειρήσεων, καθώς και της ειδικότητας και του μορφωτικού επιπέδου του απασχολούμενου προσωπικού στην δομή της αγοράς, στην τιμολογιακή πολιτική και στην απασχόληση. 1.4 Δείγμα της έρευνας Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 44 επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά για την χρονική περίοδο Από αυτές, οι 3 επιχειρήσεις είναι κρατικές, όπου δηλαδή το κράτος διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό του μετοχικού τους κεφαλαίου και οι υπόλοιπες 41 είναι αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η κύρια δραστηριότητα των 40 επιχειρήσεων είναι η παροχή σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου και των υπόλοιπων 4 επιχειρήσεων η κύρια δραστηριότητα αφορά στην κινητή τηλεφωνία. Τέλος, 25 επιχειρήσεις της έρευνας είναι μικρές επιχειρήσεις, αφού παρουσιάζουν στο τέλος του 2004 κύκλο εργασιών μικρότερο των 7 εκατ.. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που παρουσιάζουν κύκλο εργασιών μεταξύ 7 εκατ. και 40 εκατ. είναι 10. Οι υπόλοιπες 9 επιχειρήσεις παρουσιάζουν κύκλο εργασιών άνω των 40 εκατ. και κατατάσσονται στις μεγάλες επιχειρήσεις. 1.5 Δομής της διατριβής Η παρούσα διατριβή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στη θεωρητική έρευνα και το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην εμπειρική έρευνα. Αναλυτικότερα, το θεωρητικό μέρος που εξετάζει την μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών διεθνώς χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο 12

14 αναλύονται οι πολιτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν παγκοσμίως για την μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται ένας σημαντικός αριθμός ερευνών που εξετάζουν τις επιπτώσεις των σημαντικών αλλαγών στις διεθνείς τηλεπικοινωνίες. Στο δεύτερο μέρος και σε αντιστοιχία με την θεωρητική ανάλυση παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα, που αφορά τον ελληνικό τομέα τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, στο εμπειρικό μέρος εξετάζονται οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς με την εισαγωγή του ανταγωνισμού, την κατάργηση του μονοπωλίου του (ΟΤΕ) και την εφαρμογή της ρυθμιστικής πολιτικής με την καθιέρωση της ΕΕΤΤ. Η εμπειρική έρευνα ειδικότερα διακρίνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τομέα τηλεπικοινωνιών καθώς και η σημερινή του κατάσταση με βάση την δευτερογενή έρευνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η εμπειρική έρευνα και παρουσιάζονται τα στοιχεία της. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στο σύνολο των επιχειρήσεων της έρευνας. Επιπλέον, τα συγκεντρωθέντα στοιχεία της έρευνας αναλύονται και αξιολογούνται σε τρία ζευγάρια επιχειρήσεων. Από αυτά το πρώτο ζευγάρι αφορά τις μικρές/μικρομεσαίες σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το δεύτερο ζευγάρι αναφέρεται στις κρατικές σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το τρίτο ζευγάρι, τέλος, αφορά στις επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας /διαδικτύου σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο εκτιμάται και αξιολογείται το οικονομετρικό υπόδειγμα με το οποίο ελέγχεται η επίδραση του μεγέθους, της ιδιοκτησίας και του μεριδίου της αγοράς των επιχειρήσεων, της ειδικότητας και του μορφωτικού επιπέδου του απασχολούμενου προσωπικού στην δομή της αγοράς, στην τιμολογιακή πολιτική και στην απασχόληση. Στο πέμπτο κεφάλαιο τέλος παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας. Εν κατακλείδι, η παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται με προτάσεις για μελλοντική έρευνα στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των τηλεπικοινωνιών. 13

15 ΜΕΡΟΣ Α «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» «Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ 14

16 2. ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Προκειμένου να γίνει κατανοητή η μελέτη της παρούσας διατριβής, κρίνεται σκόπιμο αρχικά να γίνει μια ανάλυση των βασικών εννοιών, που αφορούν στις τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο όρος τηλεπικοινωνίες, καθώς και οι θεμελιώδεις δομές της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 2.1 Ο Όρος «Τηλεπικοινωνίες» Η λέξη «Τηλεπικοινωνία» προέρχεται από την λέξη «Τήλε» (ελληνικής προέλευσης), που σημαίνει μακριά, από απόσταση και από την λέξη «Επικοινωνία» (λατινικής προέλευσης Communicatio), που σημαίνει μετάδοση, σύνδεση (ITU 2006-www.itu.int-). Σήμερα ως τηλεπικοινωνία ορίζεται «η μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους που πραγματοποιείται με ενσύρματα, οπτικά, ραδιοηλεκτρικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα» (Ν. 2246/94). Μέσω των τηλεπικοινωνιών δηλαδή επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, οι οποίοι βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο (Windthorst 2000, Bernegger κ.α. 2000). Η ιστορία των τηλεπικοινωνιών ξεκινάει από πολύ παλιά και είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου για την βελτίωση του τρόπου ζωής του. Ήδη από τα πρώτα χρόνια οργάνωσης του ανθρώπου σε κοινωνίες υπάρχει η ανάγκη πληροφόρησης για κάποιο σημαντικό γεγονός, για κάποιον επερχόμενο κίνδυνο κλπ. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα όπως μήνυμα που έρχεται με πουλί, πληροφόρηση μέσω φωτιών που ανάβονταν σε ψηλές κορυφές, μέσω αγγελιοφόρων με μοναδική αποστολή την μεταφορά ειδήσεων κλπ. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν ιστορία εκατόν εξήντα ετών περίπου. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 ξεκίνησαν με την τηλεγραφία το 1850 για να εξελιχθούν σταδιακά στα τέλη του 19 ου και να φτάσουν κατά τον 20 ο αιώνα στην σημερινή τους μορφή, όπως αυτή εκφράζεται από την κινητή τηλεφωνία, το διαδίκτυο, τις δορυφορικές επικοινωνίες, τις υπηρεσίες multimedia, τις 15

17 Διάγραμμα 1: «Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών» Τηλεγραφία Τηλεγραφία Τηλεφωνία Τηλεγραφία Τηλεφωνία Ήχος Τηλεγραφία Τηλεφωνία Στερεοφωνικός ήχος Τηλετυπία (Telex) Ομοιοτυπία (Fax) Ραδιοφωνία Τηλεόραση Τηλεγραφία Τηλεφωνία Στερεοφωνικός ήχος Τηλετυπία (Telex) Fax Έγχρωμη Τηλεόραση Ραδιοφωνία Τηλεομοιοτυπία (Telefax) Τηλεκατεύθυνση Τηλεειδοποίηση Τηλεκείμενο Ασύρματη τηλεφωνία Δεδομένα χαμηλής και μέσης ταχύτητας μετάδοσης Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής κυκλώματος Τηλεγραφία Τηλεφωνία Στερεοφωνικός ήχος Τηλετυπία (Telex) Fax Έγχρωμη Τηλεόραση Ραδιοφωνία Τηλεομοιοτυπία (Telefax) Τηλεκατεύθυνση Τηλεειδοποίηση Τηλεκείμενο Ασύρματη τηλεφωνία Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής κυκλώματος Τηλεκειμενογράφος (Teletext) Εικονοδιάσκεψη Τηλεεικονογραφία (Videotext) Τηλεμετρία Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotext) Δορυφορικές επικοινωνίες Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ) Εικονοτηλέφωνο Δεδομένα υψηλής ταχύτητας μετάδοσης Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής πακέτων Δίκτυα ψηφιακής μετάδοσης Τηλεγραφία Τηλεφωνία Στερεοφωνικός ήχος Τηλετυπία (Telex) Έγχρωμο Fax Έγχρωμη Τηλεόραση Ραδιοφωνία Τηλεομοιοτυπία (Telefax) Τηλεκατεύθυνση Τηλεειδοποίηση Τηλεκείμενο Ψηφιακή ασύρματη τηλεφωνία Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής κυκλώματος Τηλεκειμενογράφος (Teletext) Εικονοδιάσκεψη Τηλεεικονογραφία (Videotext) Τηλεμετρία Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotext) Δορυφορικές επικοινωνίες Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ) Εικονοτηλέφωνο Δεδομένα υψηλής ταχύτητας μετάδοσης Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής πακέτων Δίκτυα ψηφιακής μετάδοσης Internet Δορυφορική ψηφιακή ασύρματη τηλεφωνία (UTMS) Multimedia Γραμμές ευρείας ζώνης (ISDN) Πηγή: Stoetzer (1994), Voeth (1996), Greupner (1996) 16

18 ευρυζωνικές υπηρεσίες κ.α. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα μια περιεκτική δομική αλλαγή στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ως συνέπεια αυτών των σημαντικών καινοτομιών δημιουργήθηκε η δυνατότητα βελτιωμένων μεθόδων επικοινωνίας, οι οποίες επεκτείνουν τα επιτεύγματα των τηλεπικοινωνιών σε μια πολλαπλότητα νέων εφαρμογών (Bernegger κ.a. 2000, Voeth 1996, Greupner 1996, Stoetzer 1994, Ungerer 1989). O διαχωρισμός μεταξύ του τομέα των τηλεπικοινωνιών και της κοινωνίας των πληροφοριών είναι πλέον δύσκολος. Ακριβής και σαφώς καθορισμένη διάκριση μεταξύ της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών αφ' ενός και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών της πληροφόρησης αφ' ετέρου μπορεί να γίνει με κάθε επιφύλαξη. Ανάλογα με τον καθορισμό των ορίων των αγορών αποκλίνουν ουσιαστικά τα στοιχεία σχετικά με τους κύκλους εργασιών και το μέγεθος της αγοράς, τα στοιχεία απασχόλησης και τους συμμετέχοντες στην αγορά (Τσακανίκας 2005). Στην παρούσα διατριβή ωστόσο, η τηλεπικοινωνιακή αγορά μελετάται ξεχωριστά ως ένα τμήμα της κοινωνίας των πληροφοριών, ως μια δυναμική μεμονωμένη αγορά με μεγάλες αλλαγές των δομών ανταγωνισμού, ώστε να αναδειχτούν με σαφήνεια οι μεγάλες αλλαγές και οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης που λαμβάνουν χώρα στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. 2.2 Θεμελιώδεις δομές των Τηλεπικοινωνιών Η τηλεπικοινωνιακή αγορά διακρίνεται σε τρεις ουσιαστικούς τομείς (Διάγραμμα 2). Αυτοί είναι (Fink και Wilfert 1999, Greupner 1996, Voeth 1996, Stoetzer 1994, Graack 1997, Κιουλάφας 1994, Schnoering 1992): το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, που αφορά την ύπαρξη και την ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες ωφελούνται αυτών των υποδομών για την μετάδοση σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους και ο τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που αφορά στον εξοπλισμό ο οποίος αντιστοιχεί στις υποδομές και βοηθά την μετάδοση των πληροφοριών. 17

19 Διάγραμμα 2: Θεμελιώδεις δομές της Τηλεπικοινωνιακής αγοράς Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Επίγειο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Κινητή και Δορυφορική Επικοινωνία -τεχνική μεταγωγής, -μεταφορά δεδομένων και φωνής κ.α. -κινητή μεταφορά δεδομένων και φωνής -επικοινωνία μέσω δορυφόρου κ.α. Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Βασικές Υπηρεσίες -τηλεγραφία -τηλεφωνία -τηλετυπία Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας -On line βάση δεδομένων -Telefax -Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) κ.α. Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός -Τηλεφωνικές Συσκευές -Συσκευές Telex - Συσκευές Fax κ.α. Ακολούθως, παρουσιάζονται εν συντομία τα ειδικά χαρακτηριστικά των τομέων αυτών, σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους για τις τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο «Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο θεωρούνται όλα τα μέσα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ ενός αριθμού θέσεων, όπου εξοπλισμός παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες» (Ν. 2246/94 ). 18

20 Πιο συγκεκριμένα, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι διάδρομοι κυκλοφορίας, που έχουν ως στόχο τον ικανοποιητικό ανεφοδιασμό όλων των περιοχών και των κοινωνικών ομάδων με τα επιτεύγματα των τηλεπικοινωνιών. Η διαθεσιμότητα ενός αποδοτικού και πλήρους επιφανειακής κάλυψης τηλεπικοινωνιακού δικτύου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών σε μια χώρα. Αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής δυνατότητας, εφόσον μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη λειτουργία των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο περιλαμβάνει κατά βάση: α) τα συστήματα μεταγωγής, στα οποία πραγματοποιείται η διασύνδεση των γραμμών ή φορέων μετάδοσης με στόχο τη ροή των πληροφοριών στην επιθυμητή εκάστοτε κατεύθυνση, όπως είναι τα διάφορα κέντρα (τηλεφωνικά, τηλετυπικά, μεταγωγής data κ.α.) και β) τα συστήματα μετάδοσης, με τα οποία πραγματοποιείται η μετάδοση των πληροφοριών. Σε αυτά ανήκουν οι εναέριες μεταλλικές γραμμές, τα χάλκινα καλώδια, τα ομοαξονικά συστήματα, τα καλώδια οπτικών ινών, τα ραδιοηλεκτρικά και δορυφορικά δίκτυα, καθώς και τα συστήματα πολυπλεξίας (Rudolf 2000, Richter και Schmeiler 1998, Graack 1997, Bernd 1996). Στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες τα δίκτυα διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: στα επίγεια δίκτυα, στα δίκτυα που αφορούν τις κινητές επικοινωνίες και στα δίκτυα που αφορούν τις δορυφορικές επικοινωνίες (Κιουλάφας 1994) Επίγειο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Η αγορά των επίγειων δικτυακών υποδομών χαρακτηρίζεται στις μέρες μας τόσο από τεχνολογική όσο και από δομική αλλαγή. Πολλές χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τον τεχνικό εκσυγχρονισμό των δικτύων τους. Στόχος αυτών των προσπαθειών είναι η δημιουργία ομοιόμορφων ψηφιακών δικτύων στη βάση της τεχνολογίας των οπτικών ινών, η οποία επιτρέπει τη ταυτόχρονη μετάδοση κάθε είδους πληροφορίας. Πλεονέκτημα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ο πολύ λιγότερος χρόνος που απαιτείται για τη σύνδεση και μετάδοση στοιχείων, η σαφώς υψηλότερη ποιότητα μετάδοσης, οι ουσιαστικά μικρότερες δαπάνες σε σχέση με την αναλογική τεχνική, καθώς και η συμβατότητα των διαφορετικών δικτύων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την παροχή σειράς νέων υπηρεσιών και εφαρμογών (ΟΤΕ 2005). 19

21 Η δημιουργία υψηλής ποιότητας δικτύων, αποτελεί πλέον μια επιτακτική ανάγκη. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πεποίθηση ότι η μη ύπαρξη παγκοσμίως αποδεκτών τεχνικών προτύπων και εθνικών κανονισμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ικανότητα ανταγωνισμού. Αντίθετα, με την ανάπτυξη και τη λειτουργία διεθνών ψηφιακών υψηλής ταχύτητας δικτύων η αγορά των δικτυακών υποδομών δεν περιορίζεται μόνο μέσα στα εθνικά σύνορα μιας χώρας αλλά εξαπλώνεται σε μια παγκόσμια αγορά. Ήδη στις αναπτυγμένες χώρες λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ως επίγειο δίκτυο το δημόσιο επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN: Public Switched Telephone Network), το οποίο παρέχει 100% κάλυψη. Η εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και κυρίως η ανάπτυξη της τεχνολογίας των οπτικών ινών οδήγησαν στην δημιουργία ενός Ψηφιακού Δικτύου Ενοποιημένων Υπηρεσιών, γνωστού ως ISDN (Integrated Services Digital Network) δικτύου, το οποίο ικανοποιεί ταυτόχρονα όλες τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των χρηστών. Με την υποδομή ISDN ακόμη και οι γραμμές σύνδεσης των χρηστών είναι ψηφιακές, δηλαδή όλες οι διατάξεις που συνδέονται σε αυτό λειτουργούν με την εκπομπή ή λήψη συρμών από bits. Έτσι, είναι δυνατό ένα σύνολο πρόσθετων λειτουργιών πέρα από μια μοναδική με την ταυτόχρονη σύνδεση τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, στερεοφωνικών συγκροτημάτων κ.α. σε έναν αριθμό κλήσης. Συνεπώς, μέσω του ISDN-δικτύου υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής μετάδοσης ταυτόχρονα φωνής, εικόνας, κειμένου και λοιπών δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει την γρηγορότερη εκτέλεση των διαφόρων πληροφοριών και την μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΟΤΕ 2005, Graack 1997, Πιέρρος κ.α. 1994). Η ISDN υποδομή μιας χώρας διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της στην παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή αγορά. Εντούτοις, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ακόμη και οι ISDN υποδομές για τα συνεχώς εξελισσόμενα επιτεύγματα του τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν περιορισμένη χωρητικότητα. Για τη μετάδοση π.χ. κινούμενων εικόνων, για την επίτευξη υψηλής ανάλυσης των σταθερών εικόνων και μιας ακόμα γρηγορότερης ανταλλαγής δεδομένων απαιτούνται ακόμη μεγαλύτερης χωρητικότητας κανάλια μετάδοσης και ευρείας ζώνης δίκτυα. Έτσι, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή αναπτύσσονται σήμερα ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως η ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), που εξασφαλίζει πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο Internet και ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και μεγάλου όγκου δεδομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν κινηθεί ήδη με γοργούς ρυθμούς κάποιες χώρες και κυρίως 20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 7013 /30-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η ασφάλεια των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά οι τεχνολογίες είναι επιστήμες που αξιοποιούν τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων με πρακτική εφαρμογή. Η Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Σταθερού Τηλεφώνου

Η Εξέλιξη του Σταθερού Τηλεφώνου Σχ. Έτος 2011-2012 1o ΓΕ.Λ. Ελευθερίου Κορδελιού Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Τμήμα Α5 Η τεχνολογική εξέλιξη του τηλεφώνου Πώς επηρέασε την κοινωνικότητα του ατόμου και τις διαπροσωπικές σχέσεις Η Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΗ Α4

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΗ Α4 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΗ Α4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες: έτσι λέγεται το σύνολο των μέσων

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE 3 Μαΐου 2006 Ευρυζωνικότητα στην κινητή τηλεφωνία Ευρυζωνικότητα σηµαίνει υψηλές ταχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα