ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Θέμα: «Διαδικασίες αποκρατικοποίησης και ιδιοκτησιακής και διοικητικής αναδιοργάνωσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Επιπτώσεις στη δομή αγοράς, στην τιμολόγηση και στην απασχόληση των επιχειρήσεων» Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: κ. Γεωργόπουλος Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών (επιβλέπων), κ. Σακκάς Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Πεχλιβανίδης Παντελής, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών. Μέλη Επταμελούς Επιτροπής: κ. Ζαχαράτος Γεράσιμος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αναστασόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ανδρουλάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Νεάρχου Ανδρέας, Λέκτορας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών. Κώνσταντίνος Καραμάνης Πάτρα, 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς Αντικείμενο της έρευνας Θεωρητική προσέγγιση Εμπειρική προσέγγιση Μεθοδολογία της έρευνας Δείγμα της έρευνας Δομή της διατριβής 12 Μέρος Α «Η μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών διεθνώς» 2. Έννοιες των τηλεπικοινωνιών Ο όρος «Τηλεπικοινωνίες» Θεμελιώδης δομές των τηλεπικοινωνιών Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Επίγειο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Δορυφορική επικοινωνία Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Υπηρεσίες «προστιθέμενης αξίας» Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός Πολιτικές μεταρρύθμισης Παράγοντες αναδιάρθρωσης των τηλεπικοινωνιακών αγορών Απορρύθμιση (Deregulation) των τηλεπικοινωνιακών αγορών 33 1

3 3.3 Πολιτικές ιδιωτικοποίησης Ορισμός Στόχοι της ιδιωτικοποίησης Διαδικασία της ιδιωτικοποίησης Μέθοδοι της ιδιωτικοποίησης Εφαρμογή μεθόδων ιδιωτικοποίησης Σύγκριση δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας Εμπειρικές μελέτες Πολιτικές ανταγωνισμού Η έννοια του ανταγωνισμού Στόχοι του ανταγωνισμού Ατέλειες της αγοράς Έννοια και μορφές άσκησης της πολιτικής ανταγωνισμού Πολιτικές προώθησης του ανταγωνισμού στους τομείς κοινής ωφέλειας Αρχές Ανταγωνισμού Ρυθμιστικές Πολιτικές Έννοια και διαστάσεις της ρυθμιστικής πολιτικής Στόχοι των ρυθμιστικών πολιτικών Μορφές των ρυθμίσεων Διαδικασία της ρυθμιστικής πολιτικής Ρυθμιστικές Αρχές Αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών Εμπειρικές μελέτες Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 83 2

4 4.1 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών Τηλεφωνική διείσδυση Ύψος των επενδύσεων Τιμές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Συνολική απασχόληση του τομέα των τηλεπικοινωνιών Παραγωγικότητα της εργασίας Εταιρική αναδιοργάνωση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών Διοικητικός κύκλος εργασιών Δομή ιδιοκτησίας Δομή της διοίκησης Λειτουργία της διοίκησης Οικονομική απόδοση Σχέσεις Εργασίας Γενικά συμπεράσματα 99 Μέρος Β «Η μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα» 5. Εμπειρική ανάλυση του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών με 141 βάση δευτερογενή πληροφόρηση 5.1 Περίοδος1 η : Περίοδος 2 η : Περίοδος 3 η : Περίοδος 4 η : Τηλεπικοινωνιακή υποδομή Επενδυτική δραστηριότητα 150 3

5 5.7 Είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά Έσοδα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς Τηλεφωνική διείσδυση Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Διαδίκτυο Ποιότητα παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Περιγραφή και στοιχεία της πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας Αντικείμενο της έρευνας Πεδίο της έρευνας Μεθοδολογία της έρευνας Δομή της αγοράς Είσοδος στην αγορά Ανταγωνισμός στην αγορά Ρύθμιση της αγοράς Απασχόληση Τιμολόγηση Προοπτικές της αγοράς Διεξαγωγή της έρευνας Δείγμα της έρευνας - Χαρακτηριστικά Στατιστική ορθότητα των δεικτών Πρωτογενή έρευνα του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών Δομή της αγοράς Είσοδος αγορά Ανταγωνισμός στην αγορά 174 4

6 7.1.3 Ρύθμιση της αγοράς Τιμολόγηση παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Διαδίκτυο Συνολική απασχόληση στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά Εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης Εξέλιξη της δομής της απασχόλησης Προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς Οικονομετρική ανάλυση Επιλογή των δεικτών Μεθοδολογία Καθορισμός μεταβλητών Δομή αγοράς Τιμολόγηση Απασχόληση Εμπειρικά Αποτελέσματα Δομή αγοράς Τιμολόγηση Απασχόληση Συμπεράσματα Δομή της αγοράς Είσοδος στην αγορά 214 5

7 1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά Ρύθμιση της αγοράς Τιμολόγηση Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Διαδίκτυο Απασχόληση Προοπτικές της αγοράς 222 Περαιτέρω έρευνα 224 Παραρτήματα 226 Ι. «Η θεωρία της διεκδικησιμότητας» 227 ΙΙ. «Το υπόδειγμα του Arrow» 231 III. «Ερωτηματολόγιο έρευνας» 234 ΙV. «Ο δείκτης Herfindahl» 238 V. «Τιμολόγηση ανά κατηγορία επιχειρήσεων» 239 VI. «Δομή της απασχόλησης ανά κατηγορία επιχειρήσεων» 245 Βιβλιογραφία 252 Αρθρογραφία 255 Μελέτες Εκθέσεις 279 Νομοθεσία 282 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις 284 6

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς Όταν το 1844 θεμελιώθηκε για πρώτη φορά ο ηλεκτρικός τηλέγραφος, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την ραγδαία εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Ιδιαίτερα, κατά την διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών ο τομέας των τηλεπικοινωνιών περιήλθε σε μια καινούρια κατάσταση, η οποία συνοψίζεται από την μία πλευρά στην τεχνολογική εξέλιξη και στην εμφάνιση πολλών νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και από την άλλη στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και στην αναδιοργάνωση των παραδοσιακών οργανισμών παροχής των τηλεπικοινωνιών. Από τα πρώτα βήματα του ο τομέας των τηλεπικοινωνιών σε όλες τις χώρες, λειτουργούσε με καθεστώς αυστηρού κρατικού μονοπωλίου και σχεδόν απόλυτου προστατευτισμού. Σε επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών κυριαρχούσε η τηλεφωνία και σε μικρότερη έκταση η τηλεγραφία και η τηλετυπία. Από τη δεκαετία του 1970 όμως άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται μια σειρά από νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως η μεταβίβαση δεδομένων, η τηλεομοιοτυπία, η τηλεεικονογραφία, η κινητή επικοινωνία, το διαδίκτυο, οι multimedia υπηρεσίες, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες κ.α. Οι πιέσεις για την παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και η κακή απόδοση του δικτύου που περιόριζε σημαντικά το εύρος και την ποιότητα των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκάλεσαν προβληματισμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής αυτής δομής και του θεσμικού πλαισίου. Έτσι από τη δεκαετία του 1970 δρομολογήθηκε μια διαδικασία θεμελιώδους αναδιάρθρωσης του τομέα τηλεπικοινωνιών, η οποία απέκτησε σταδιακά παγκόσμιο χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε αρχικά τη δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ και από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Μ. Βρετανία και την Ιαπωνία, για να επεκταθεί ακολούθως και στις λοιπές χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Στο πεδίο αναδιάρθρωσης του τομέα των τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνονταν και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), χωρίς να εξαιρούνται ακόμη και οι αναπτυσσόμενες χώρες. 7

9 Ειδικότερα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τα πρώτα βήματα προς την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και τη διαμόρφωση κοινής τηλεπικοινωνιακής πολιτικής ξεκίνησαν το 1984 με τον συντονισμό της μελλοντικής ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών στην Ένωση. Ακολούθησε η έκδοση της «Πράσινης Βίβλου» το 1987 για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υλικού, με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Κύρια προτεραιότητα της συγκεκριμένης βίβλου αποτέλεσε η ωφέλεια τόσο των πολιτών (παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης κ.α.) όσο και των επιχειρήσεων (προώθηση της ικανότητας καινοτομίας, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα κ.α.). Στην συνέχεια εκδόθηκε μια σειρά Οδηγιών και Αποφάσεων με τις οποίες υλοποιήθηκε η νέα κοινή πολιτική. Αρχικά απελευθερώθηκαν οι τερματικές συσκευές και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και στη συνέχεια άλλες υπηρεσίες, όπως η παροχή ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ), η κινητή τηλεφωνία, η δορυφορική επικοινωνία κ.α. Η πορεία αυτή ολοκληρώθηκε την 1/1/1998 με την απελευθέρωση και της φωνητικής τηλεφωνίας που σήμανε την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και κατέστησε πραγματικότητα την ενιαία αγορά των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. Η Ελλάδα, ως χώρα μέλος της ΕΕ, δεν ήταν δυνατό να μείνει ανεπηρέαστη από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Έτσι, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εφαρμόστηκε σταδιακά μια πολιτική που είχε ως βασικό σκοπό την προσαρμογή των ελληνικών τηλεπικοινωνιών στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις και πιέσεις. Ειδικότερα, η εφαρμοζόμενη πολιτική στηρίχθηκε σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών με την πλήρη ψηφιακοποιησή τους και αφετέρου στην συνολική αναδιάρθρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς με την πλήρη απελευθέρωσή της. Ακολουθώντας τις θεσμικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα απελευθέρωσε σταδιακά την τηλεπικοινωνιακή αγορά της στον ανταγωνισμό ξεκινώντας από την κινητή τηλεφωνία (1992) και τον τερματικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (1994). Μετά την εξασφάλιση μιας μεταβατικής περιόδου, η ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών απελευθερώθηκε πλήρως την 1/1/2001 με την κατάργηση και 8

10 των τελευταίων αποκλειστικών δικαιωμάτων που είχε μέχρι τότε ο ΟΤΕ, δηλαδή την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή της φωνητικής τηλεφωνίας. 1.2 Αντικείμενο έρευνας Θεωρητική προσέγγιση Με την παρούσα διατριβή μελετώνται καταρχήν θεωρητικά ζητήματα που αφορούν γενικά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και την αναδιάρθρωση που αυτός υπέστη διεθνώς. Ειδικότερα, εξετάζεται η τεχνολογική εξέλιξή των τηλεπικοινωνιών από την τηλεγραφία του 1850 μέχρι την σημερινή μορφή της κινητής τηλεφωνίας, του διαδικτύου, των δορυφορικών επικοινωνιών, των υπηρεσιών multimedia, των ευρυζωνικών υπηρεσιών κ.α. Επίσης, εξετάζονται οι θεμελιώδεις δομές των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές εκφράζονται από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (αφορούν στην μετάδοση σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχου και κάθε είδους πληροφορία) και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (μέσο μετάδοσης, επεξεργασίας και λήψης πληροφοριών). Στη συνέχεια, μελετώνται οι διεθνώς εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι αλλαγές αυτές συγκλίνουν στην ιδιωτικοποίηση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, στην εισαγωγή και στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού κατά την παραγωγή και παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στην διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού. Τέλος, μελετάται ένας σημαντικός αριθμός εμπειρικών ερευνών που αξιολογούν τις επιπτώσεις των σημαντικών αλλαγών, όπως εφαρμόστηκαν στους τηλεπικοινωνιακούς τομείς τόσο των αναπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι εμπειρικές αυτές έρευνες, ανάλογα με τον τύπο ανάλυσης που χρησιμοποιούν, διακρίνονται σε εμπειρικές οικονομετρικές έρευνες και σε μελέτες περιπτώσεων (case studies) και εξετάζουν δύο βασικά 9

11 θέματα: τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στο σύνολο της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και την εταιρική αναδιοργάνωση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών που ιδιωτικοποιήθηκαν πλήρως ή μερικώς Εμπειρική προσέγγιση Στο εμπειρικό μέρος τη παρούσας διατριβής εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη και η μεταρρύθμιση του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών με τη βοήθεια πρωτογενούς έρευνας στις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι επιπτώσεις στη λειτουργία και απόδοση της αγοράς από την σταδιακή κατάργηση του μονοπωλίου του ΟΤΕ, την εισαγωγή του ανταγωνισμού στην αγορά και την καθιέρωση της ΕΕΤΤ ως ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Καταρχήν, για την πληρέστερη ανάλυση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς εξετάζονται μια σειρά από δείκτες απόδοσης, όπως καταγράφονται στις βάσεις δεδομένων ελληνικών και διεθνών οργανισμών, και αφορούν στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή, στην τηλεφωνική διείσδυση, στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, στο ύψος των επενδύσεων και στο σύνολο των εσόδων. Η πρωτογενής έρευνα εστιάζεται σε συγκεκριμένους δείκτες της αγοράς, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε επιμέρους κατηγορίες βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι δείκτες που αφορούν την δομή της αγοράς κατηγοριοποιούνται γενικά 1) στην είσοδο των επιχειρήσεων στην αγορά, 2) στον ανταγωνισμό στην αγορά, 3) στην ρύθμιση της αγοράς, 4) στις τάσεις και προοπτικές της αγοράς. Ειδικότερα, για την είσοδο στην αγορά εξετάζονται οι απαιτήσεις αδειοδότησης για νέα είσοδο στην αγορά, τα τεχνολογικά εμπόδια (εκσυγχρονισμός και χωρητικότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, εφεύρεσης και καινοτομίας των προϊόντων κ.α.) και τα οικονομικά εμπόδια (υψηλές δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, διαφήμισης και marketing κ.α.) κατά την είσοδο στην αγορά. Στην δεύτερη κατηγορία δεικτών εξετάζονται ο ανταγωνισμός που επικρατεί στην αγορά σε επίπεδο τεχνολογίας, διαφήμισης και μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης των 10

12 πελατών, τιμολόγησης και έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού. Η ρύθμιση της αγοράς εξετάζεται μέσω της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, καθώς και της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ. Οι τάσεις και οι προοπτικές της αγοράς αποτυπώνονται στο μέγεθος και τον ρυθμό ανάπτυξής της, τις προοπτικές της απασχόλησης και της τιμολόγησης και τις διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων. Επιπλέον, εξετάζονται δύο συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης που αφορούν την απασχόληση και την τιμολογιακή πολιτική. Δηλαδή, μελετώνται οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στην απασχόληση και την τιμολογιακή πολιτική από το 1992 που άρχισε η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών μέχρι σήμερα. Εκτός από τις επιπτώσεις στον αριθμό των απασχολουμένων μελετώνται και οι επιπτώσεις στην δομή της απασχόλησης, όπως στο είδος των θέσεων απασχόλησης, στο μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων και στην μορφή της απασχόλησης. Επίσης, εξετάζονται διεξοδικότερα οι επιπτώσεις στο ύψος των τιμών των αστικών, υπεραστικών και διεθνών κλήσεων καθώς και οι τιμές της κινητής τηλεφωνίας και της πρόσβασης στο διαδίκτυο. 1.3 Μεθοδολογία της έρευνας Η έρευνα διενεργήθηκε το 2005 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό μητρώο επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η εξέταση των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων, οι οποίες είχαν ως βάση ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου αναφέρεται στη δομή της αγοράς. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην απασχόληση και την δομή της. Στην τρίτη ενότητα αναλύεται η τιμολογιακή πολιτική. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα αναφέρεται στις τάσεις και προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 11

13 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη έρευνα αναλύονται τελικά σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, τα στοιχεία αναλύονται με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS περιγραφικά για το σύνολο της έρευνας και ανά κατηγορία επιχειρήσεων σύμφωνα με το μέγεθος τους, την ιδιοκτησία τους και το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν. Στην συνέχεια με την εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων αναλύεται, με την Panel Feasible Generalised Least Squares (FGLS) τεχνική, η επίδραση του μεγέθους, της ιδιοκτησίας, του μεριδίου της αγοράς των επιχειρήσεων, καθώς και της ειδικότητας και του μορφωτικού επιπέδου του απασχολούμενου προσωπικού στην δομή της αγοράς, στην τιμολογιακή πολιτική και στην απασχόληση. 1.4 Δείγμα της έρευνας Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 44 επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά για την χρονική περίοδο Από αυτές, οι 3 επιχειρήσεις είναι κρατικές, όπου δηλαδή το κράτος διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό του μετοχικού τους κεφαλαίου και οι υπόλοιπες 41 είναι αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η κύρια δραστηριότητα των 40 επιχειρήσεων είναι η παροχή σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου και των υπόλοιπων 4 επιχειρήσεων η κύρια δραστηριότητα αφορά στην κινητή τηλεφωνία. Τέλος, 25 επιχειρήσεις της έρευνας είναι μικρές επιχειρήσεις, αφού παρουσιάζουν στο τέλος του 2004 κύκλο εργασιών μικρότερο των 7 εκατ.. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που παρουσιάζουν κύκλο εργασιών μεταξύ 7 εκατ. και 40 εκατ. είναι 10. Οι υπόλοιπες 9 επιχειρήσεις παρουσιάζουν κύκλο εργασιών άνω των 40 εκατ. και κατατάσσονται στις μεγάλες επιχειρήσεις. 1.5 Δομής της διατριβής Η παρούσα διατριβή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στη θεωρητική έρευνα και το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην εμπειρική έρευνα. Αναλυτικότερα, το θεωρητικό μέρος που εξετάζει την μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών διεθνώς χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο 12

14 αναλύονται οι πολιτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν παγκοσμίως για την μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται ένας σημαντικός αριθμός ερευνών που εξετάζουν τις επιπτώσεις των σημαντικών αλλαγών στις διεθνείς τηλεπικοινωνίες. Στο δεύτερο μέρος και σε αντιστοιχία με την θεωρητική ανάλυση παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα, που αφορά τον ελληνικό τομέα τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, στο εμπειρικό μέρος εξετάζονται οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς με την εισαγωγή του ανταγωνισμού, την κατάργηση του μονοπωλίου του (ΟΤΕ) και την εφαρμογή της ρυθμιστικής πολιτικής με την καθιέρωση της ΕΕΤΤ. Η εμπειρική έρευνα ειδικότερα διακρίνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τομέα τηλεπικοινωνιών καθώς και η σημερινή του κατάσταση με βάση την δευτερογενή έρευνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η εμπειρική έρευνα και παρουσιάζονται τα στοιχεία της. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στο σύνολο των επιχειρήσεων της έρευνας. Επιπλέον, τα συγκεντρωθέντα στοιχεία της έρευνας αναλύονται και αξιολογούνται σε τρία ζευγάρια επιχειρήσεων. Από αυτά το πρώτο ζευγάρι αφορά τις μικρές/μικρομεσαίες σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το δεύτερο ζευγάρι αναφέρεται στις κρατικές σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το τρίτο ζευγάρι, τέλος, αφορά στις επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας /διαδικτύου σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο εκτιμάται και αξιολογείται το οικονομετρικό υπόδειγμα με το οποίο ελέγχεται η επίδραση του μεγέθους, της ιδιοκτησίας και του μεριδίου της αγοράς των επιχειρήσεων, της ειδικότητας και του μορφωτικού επιπέδου του απασχολούμενου προσωπικού στην δομή της αγοράς, στην τιμολογιακή πολιτική και στην απασχόληση. Στο πέμπτο κεφάλαιο τέλος παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας. Εν κατακλείδι, η παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται με προτάσεις για μελλοντική έρευνα στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των τηλεπικοινωνιών. 13

15 ΜΕΡΟΣ Α «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» «Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ 14

16 2. ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Προκειμένου να γίνει κατανοητή η μελέτη της παρούσας διατριβής, κρίνεται σκόπιμο αρχικά να γίνει μια ανάλυση των βασικών εννοιών, που αφορούν στις τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο όρος τηλεπικοινωνίες, καθώς και οι θεμελιώδεις δομές της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 2.1 Ο Όρος «Τηλεπικοινωνίες» Η λέξη «Τηλεπικοινωνία» προέρχεται από την λέξη «Τήλε» (ελληνικής προέλευσης), που σημαίνει μακριά, από απόσταση και από την λέξη «Επικοινωνία» (λατινικής προέλευσης Communicatio), που σημαίνει μετάδοση, σύνδεση (ITU 2006-www.itu.int-). Σήμερα ως τηλεπικοινωνία ορίζεται «η μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους που πραγματοποιείται με ενσύρματα, οπτικά, ραδιοηλεκτρικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα» (Ν. 2246/94). Μέσω των τηλεπικοινωνιών δηλαδή επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, οι οποίοι βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο (Windthorst 2000, Bernegger κ.α. 2000). Η ιστορία των τηλεπικοινωνιών ξεκινάει από πολύ παλιά και είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου για την βελτίωση του τρόπου ζωής του. Ήδη από τα πρώτα χρόνια οργάνωσης του ανθρώπου σε κοινωνίες υπάρχει η ανάγκη πληροφόρησης για κάποιο σημαντικό γεγονός, για κάποιον επερχόμενο κίνδυνο κλπ. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα όπως μήνυμα που έρχεται με πουλί, πληροφόρηση μέσω φωτιών που ανάβονταν σε ψηλές κορυφές, μέσω αγγελιοφόρων με μοναδική αποστολή την μεταφορά ειδήσεων κλπ. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν ιστορία εκατόν εξήντα ετών περίπου. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 ξεκίνησαν με την τηλεγραφία το 1850 για να εξελιχθούν σταδιακά στα τέλη του 19 ου και να φτάσουν κατά τον 20 ο αιώνα στην σημερινή τους μορφή, όπως αυτή εκφράζεται από την κινητή τηλεφωνία, το διαδίκτυο, τις δορυφορικές επικοινωνίες, τις υπηρεσίες multimedia, τις 15

17 Διάγραμμα 1: «Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών» Τηλεγραφία Τηλεγραφία Τηλεφωνία Τηλεγραφία Τηλεφωνία Ήχος Τηλεγραφία Τηλεφωνία Στερεοφωνικός ήχος Τηλετυπία (Telex) Ομοιοτυπία (Fax) Ραδιοφωνία Τηλεόραση Τηλεγραφία Τηλεφωνία Στερεοφωνικός ήχος Τηλετυπία (Telex) Fax Έγχρωμη Τηλεόραση Ραδιοφωνία Τηλεομοιοτυπία (Telefax) Τηλεκατεύθυνση Τηλεειδοποίηση Τηλεκείμενο Ασύρματη τηλεφωνία Δεδομένα χαμηλής και μέσης ταχύτητας μετάδοσης Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής κυκλώματος Τηλεγραφία Τηλεφωνία Στερεοφωνικός ήχος Τηλετυπία (Telex) Fax Έγχρωμη Τηλεόραση Ραδιοφωνία Τηλεομοιοτυπία (Telefax) Τηλεκατεύθυνση Τηλεειδοποίηση Τηλεκείμενο Ασύρματη τηλεφωνία Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής κυκλώματος Τηλεκειμενογράφος (Teletext) Εικονοδιάσκεψη Τηλεεικονογραφία (Videotext) Τηλεμετρία Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotext) Δορυφορικές επικοινωνίες Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ) Εικονοτηλέφωνο Δεδομένα υψηλής ταχύτητας μετάδοσης Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής πακέτων Δίκτυα ψηφιακής μετάδοσης Τηλεγραφία Τηλεφωνία Στερεοφωνικός ήχος Τηλετυπία (Telex) Έγχρωμο Fax Έγχρωμη Τηλεόραση Ραδιοφωνία Τηλεομοιοτυπία (Telefax) Τηλεκατεύθυνση Τηλεειδοποίηση Τηλεκείμενο Ψηφιακή ασύρματη τηλεφωνία Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής κυκλώματος Τηλεκειμενογράφος (Teletext) Εικονοδιάσκεψη Τηλεεικονογραφία (Videotext) Τηλεμετρία Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotext) Δορυφορικές επικοινωνίες Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ) Εικονοτηλέφωνο Δεδομένα υψηλής ταχύτητας μετάδοσης Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής πακέτων Δίκτυα ψηφιακής μετάδοσης Internet Δορυφορική ψηφιακή ασύρματη τηλεφωνία (UTMS) Multimedia Γραμμές ευρείας ζώνης (ISDN) Πηγή: Stoetzer (1994), Voeth (1996), Greupner (1996) 16

18 ευρυζωνικές υπηρεσίες κ.α. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει ως αποτέλεσμα μια περιεκτική δομική αλλαγή στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ως συνέπεια αυτών των σημαντικών καινοτομιών δημιουργήθηκε η δυνατότητα βελτιωμένων μεθόδων επικοινωνίας, οι οποίες επεκτείνουν τα επιτεύγματα των τηλεπικοινωνιών σε μια πολλαπλότητα νέων εφαρμογών (Bernegger κ.a. 2000, Voeth 1996, Greupner 1996, Stoetzer 1994, Ungerer 1989). O διαχωρισμός μεταξύ του τομέα των τηλεπικοινωνιών και της κοινωνίας των πληροφοριών είναι πλέον δύσκολος. Ακριβής και σαφώς καθορισμένη διάκριση μεταξύ της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών αφ' ενός και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών της πληροφόρησης αφ' ετέρου μπορεί να γίνει με κάθε επιφύλαξη. Ανάλογα με τον καθορισμό των ορίων των αγορών αποκλίνουν ουσιαστικά τα στοιχεία σχετικά με τους κύκλους εργασιών και το μέγεθος της αγοράς, τα στοιχεία απασχόλησης και τους συμμετέχοντες στην αγορά (Τσακανίκας 2005). Στην παρούσα διατριβή ωστόσο, η τηλεπικοινωνιακή αγορά μελετάται ξεχωριστά ως ένα τμήμα της κοινωνίας των πληροφοριών, ως μια δυναμική μεμονωμένη αγορά με μεγάλες αλλαγές των δομών ανταγωνισμού, ώστε να αναδειχτούν με σαφήνεια οι μεγάλες αλλαγές και οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης που λαμβάνουν χώρα στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. 2.2 Θεμελιώδεις δομές των Τηλεπικοινωνιών Η τηλεπικοινωνιακή αγορά διακρίνεται σε τρεις ουσιαστικούς τομείς (Διάγραμμα 2). Αυτοί είναι (Fink και Wilfert 1999, Greupner 1996, Voeth 1996, Stoetzer 1994, Graack 1997, Κιουλάφας 1994, Schnoering 1992): το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, που αφορά την ύπαρξη και την ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες ωφελούνται αυτών των υποδομών για την μετάδοση σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους και ο τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που αφορά στον εξοπλισμό ο οποίος αντιστοιχεί στις υποδομές και βοηθά την μετάδοση των πληροφοριών. 17

19 Διάγραμμα 2: Θεμελιώδεις δομές της Τηλεπικοινωνιακής αγοράς Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Επίγειο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Κινητή και Δορυφορική Επικοινωνία -τεχνική μεταγωγής, -μεταφορά δεδομένων και φωνής κ.α. -κινητή μεταφορά δεδομένων και φωνής -επικοινωνία μέσω δορυφόρου κ.α. Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Βασικές Υπηρεσίες -τηλεγραφία -τηλεφωνία -τηλετυπία Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας -On line βάση δεδομένων -Telefax -Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) κ.α. Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός -Τηλεφωνικές Συσκευές -Συσκευές Telex - Συσκευές Fax κ.α. Ακολούθως, παρουσιάζονται εν συντομία τα ειδικά χαρακτηριστικά των τομέων αυτών, σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους για τις τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο «Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο θεωρούνται όλα τα μέσα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ ενός αριθμού θέσεων, όπου εξοπλισμός παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες» (Ν. 2246/94 ). 18

20 Πιο συγκεκριμένα, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι διάδρομοι κυκλοφορίας, που έχουν ως στόχο τον ικανοποιητικό ανεφοδιασμό όλων των περιοχών και των κοινωνικών ομάδων με τα επιτεύγματα των τηλεπικοινωνιών. Η διαθεσιμότητα ενός αποδοτικού και πλήρους επιφανειακής κάλυψης τηλεπικοινωνιακού δικτύου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών σε μια χώρα. Αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής δυνατότητας, εφόσον μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη λειτουργία των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο περιλαμβάνει κατά βάση: α) τα συστήματα μεταγωγής, στα οποία πραγματοποιείται η διασύνδεση των γραμμών ή φορέων μετάδοσης με στόχο τη ροή των πληροφοριών στην επιθυμητή εκάστοτε κατεύθυνση, όπως είναι τα διάφορα κέντρα (τηλεφωνικά, τηλετυπικά, μεταγωγής data κ.α.) και β) τα συστήματα μετάδοσης, με τα οποία πραγματοποιείται η μετάδοση των πληροφοριών. Σε αυτά ανήκουν οι εναέριες μεταλλικές γραμμές, τα χάλκινα καλώδια, τα ομοαξονικά συστήματα, τα καλώδια οπτικών ινών, τα ραδιοηλεκτρικά και δορυφορικά δίκτυα, καθώς και τα συστήματα πολυπλεξίας (Rudolf 2000, Richter και Schmeiler 1998, Graack 1997, Bernd 1996). Στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες τα δίκτυα διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: στα επίγεια δίκτυα, στα δίκτυα που αφορούν τις κινητές επικοινωνίες και στα δίκτυα που αφορούν τις δορυφορικές επικοινωνίες (Κιουλάφας 1994) Επίγειο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Η αγορά των επίγειων δικτυακών υποδομών χαρακτηρίζεται στις μέρες μας τόσο από τεχνολογική όσο και από δομική αλλαγή. Πολλές χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τον τεχνικό εκσυγχρονισμό των δικτύων τους. Στόχος αυτών των προσπαθειών είναι η δημιουργία ομοιόμορφων ψηφιακών δικτύων στη βάση της τεχνολογίας των οπτικών ινών, η οποία επιτρέπει τη ταυτόχρονη μετάδοση κάθε είδους πληροφορίας. Πλεονέκτημα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ο πολύ λιγότερος χρόνος που απαιτείται για τη σύνδεση και μετάδοση στοιχείων, η σαφώς υψηλότερη ποιότητα μετάδοσης, οι ουσιαστικά μικρότερες δαπάνες σε σχέση με την αναλογική τεχνική, καθώς και η συμβατότητα των διαφορετικών δικτύων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την παροχή σειράς νέων υπηρεσιών και εφαρμογών (ΟΤΕ 2005). 19

21 Η δημιουργία υψηλής ποιότητας δικτύων, αποτελεί πλέον μια επιτακτική ανάγκη. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πεποίθηση ότι η μη ύπαρξη παγκοσμίως αποδεκτών τεχνικών προτύπων και εθνικών κανονισμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ικανότητα ανταγωνισμού. Αντίθετα, με την ανάπτυξη και τη λειτουργία διεθνών ψηφιακών υψηλής ταχύτητας δικτύων η αγορά των δικτυακών υποδομών δεν περιορίζεται μόνο μέσα στα εθνικά σύνορα μιας χώρας αλλά εξαπλώνεται σε μια παγκόσμια αγορά. Ήδη στις αναπτυγμένες χώρες λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ως επίγειο δίκτυο το δημόσιο επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN: Public Switched Telephone Network), το οποίο παρέχει 100% κάλυψη. Η εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και κυρίως η ανάπτυξη της τεχνολογίας των οπτικών ινών οδήγησαν στην δημιουργία ενός Ψηφιακού Δικτύου Ενοποιημένων Υπηρεσιών, γνωστού ως ISDN (Integrated Services Digital Network) δικτύου, το οποίο ικανοποιεί ταυτόχρονα όλες τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των χρηστών. Με την υποδομή ISDN ακόμη και οι γραμμές σύνδεσης των χρηστών είναι ψηφιακές, δηλαδή όλες οι διατάξεις που συνδέονται σε αυτό λειτουργούν με την εκπομπή ή λήψη συρμών από bits. Έτσι, είναι δυνατό ένα σύνολο πρόσθετων λειτουργιών πέρα από μια μοναδική με την ταυτόχρονη σύνδεση τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, στερεοφωνικών συγκροτημάτων κ.α. σε έναν αριθμό κλήσης. Συνεπώς, μέσω του ISDN-δικτύου υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής μετάδοσης ταυτόχρονα φωνής, εικόνας, κειμένου και λοιπών δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει την γρηγορότερη εκτέλεση των διαφόρων πληροφοριών και την μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΟΤΕ 2005, Graack 1997, Πιέρρος κ.α. 1994). Η ISDN υποδομή μιας χώρας διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της στην παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή αγορά. Εντούτοις, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ακόμη και οι ISDN υποδομές για τα συνεχώς εξελισσόμενα επιτεύγματα του τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν περιορισμένη χωρητικότητα. Για τη μετάδοση π.χ. κινούμενων εικόνων, για την επίτευξη υψηλής ανάλυσης των σταθερών εικόνων και μιας ακόμα γρηγορότερης ανταλλαγής δεδομένων απαιτούνται ακόμη μεγαλύτερης χωρητικότητας κανάλια μετάδοσης και ευρείας ζώνης δίκτυα. Έτσι, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή αναπτύσσονται σήμερα ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως η ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), που εξασφαλίζει πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο Internet και ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και μεγάλου όγκου δεδομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν κινηθεί ήδη με γοργούς ρυθμούς κάποιες χώρες και κυρίως 20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Τα δομικά στοιχεία της ΚτΠ Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Βασικές Υπηρεσίες Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής Και Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής Και Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής Και Διοίκησης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Τηλεματικές Εφαρμογές Δίκτυα HELLASPAC και HELLASCOM» ΑΡΤΑ 2006 ΥΠΕΥΘΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 7013 /30-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων υνατότητες και προοπτικές,, ΓΤΠ 61 Παρουσίαση, 14.12.2008 Πολυµέσα Multimedia = multum + medium Χρήση πολλαπλών µέσων αναπαράστασης και µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ομιλία Νίκου Σηφουνάκη Πολιτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Η Γέννηση του Σύγχρονου Γραφείου: Στις αρχές του 19 ου αιώνα οι επιχειρήσεις ήταν κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η ασφάλεια των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την 90/388/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η γρήγορη ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Συνέντευξη τύπου του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Σταθερού Τηλεφώνου

Η Εξέλιξη του Σταθερού Τηλεφώνου Σχ. Έτος 2011-2012 1o ΓΕ.Λ. Ελευθερίου Κορδελιού Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Τμήμα Α5 Η τεχνολογική εξέλιξη του τηλεφώνου Πώς επηρέασε την κοινωνικότητα του ατόμου και τις διαπροσωπικές σχέσεις Η Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά οι τεχνολογίες είναι επιστήμες που αξιοποιούν τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων με πρακτική εφαρμογή. Η Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής:τσιαντης Λεωνίδας Τμήμα τηλεπληροφορικής και διοίκησης Τ.ε.ι Ηπειρου Άρτα 2005 Σπουδαστές: Κοτρώτσιος Λουκάς Παλιάτσας θεόδωρος Θέματα Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 152, 20.6.2003, σ.16.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η Θεωρία της Διεθνούς Τραπεζικής Λόγοι Διεθνοποίησης Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα