ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1"

Transcript

1 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 1. Εισαγωγή στο Network Simulator v2 (NS2) Το NS2 (Network Simulator version 2) είναι ένα πρόγραμμα για προσομοιώσεις δικτύων που διατίθεται δωρεάν. Ο δικτυακός τόπος της ομάδας εξέλιξης του NS είναι Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει βοήθεια σχετικά με το NS καθώς και τον πηγαίο κώδικά του. Οι οδηγίες χρήσεως του NS βρίσκονται στο φάκελο που βρίσκεται το εκτελέσιμο αρχείο του NS και είναι ένα αρχείο pdf με όνομα ns_doc.pdf. Το εκτελέσιμο αρχείο του NS είναι το ns.exe. Άλλα βοηθητικά προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι το Network Animator (nam.exe) και το Xgraph (xgraph.exe). Το πρώτο χρησιμοποιείται για την γραφική απεικόνιση μιας προσομοίωσης ενώ το δεύτερο για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων. Η διάταξη του δικτύου που θέλουμε να προσομοιώσουμε καθώς και όλα τα υπόλοιπα πρέπει να οριστούν σε ένα αρχείο κειμένου. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η Tcl. Μπορείτε να αρχίσετε το NS από ένα παράθυρο εντολών (command prompt) και να τρέξετε τα αρχεία με την εντολή ns αρχείο_tcl υποθέτοντας ότι είσαστε στον κατάλογο (directory) που βρίσκεται το αρχείο και ότι το αρχείο_tcl είναι το όνομα του κειμένου σε γλώσσα Tcl που περιγράφει την προσομοίωση. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα είναι είτε αρχεία που προορίζονται για χρήση στο NAM και το όνομά τους θα έχει τη μορφή όνομα_αρχείου.nam είτε αρχεία που προορίζονται για χρήση στο Χgraph (όνομα_αρχείου.tr). Μπορεί επίσης να είναι κείμενο που θα εμφανίζεται στο command prompt και θα δίνει τα αποτελέσματα των ζητούμενων μετρήσεων. Η εικόνα του Σχ. 1 δείχνει τις βασικές λειτουργίες του Network Animator, ενώ η εικόνα του Σχ. 2 δείχνει μια γραφική παράσταση χρησιμοποιώντας το Xgraph. Μπορείτε να σώσετε τις γραφικές παραστάσεις του Xgraph πατώντας Print Screen, ανοίγοντας το Word και κάνοντας Paste την εικόνα. Σχήμα 1 Βασικές λειτουργίες του Network Animator (NAM) 1

2 Σχήμα 2 Γραφική παράσταση με τη χρήση του Xgraph 2. Το πρώτο Tcl script Γνωριμία με το ΝΑΜ Στην άσκηση αυτή θα γράψετε βήμα προς βήμα ένα Tcl script για NS, το οποίο προσομοιώνει μια απλή τοπολογία δικτύου. Θα μάθετε πώς εγκαθίστανται κόμβοι και ζεύξεις, πώς να στέλνετε δεδομένα από τον ένα κόμβο στον άλλον, πώς να παρακολουθείτε μια ουρά αναμονής και πώς να χρησιμοποιήσετε το NAM (Network Animator) για να αναπαραστήσετε γραφικά την προσομοίωση που κάνετε. 2.1 Πώς να αρχίσετε Μπορείτε να γράψετε τα Tcl scripts με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου, όπως το Notepad ή το Word. Για τη δημιουργία του αρχείου Tcl θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα ένα αρχείο Notepad με κατάληξη *.tcl, όπου θα γράψετε το script σε γλώσσα Tcl, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Έπειτα για να το σώσετε θα πρέπει να κάνετε File Save (όχι Save As). Δηλαδή, αν θέλετε να ονομάσετε το αρχείο exercise1.tcl, πληκτρολογήστε στο Command Prompt notepad exercise1.tcl και πατήστε Enter. Δεν θα μπορέσετε να το μετονομάσετε (Rename) αργότερα. Ξεκινήστε γράφοντας ένα βασικό template, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για όλα τα αρχικά Tcl scripts. Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο (object) προσομοίωσης, το οποίο πραγματοποιείται με την εντολή: set ns [new Simulator] Στη συνέχεια χρειάζεται να δώσετε εντολή να ανοιχτεί ένα αρχείο από το πρόγραμμα για να γραφτούν τα δεδομένα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για το ΝΑΜ, δηλαδή τα trace data : set nf [open out.nam w] $ns namtrace-all $nf Η πρώτη γραμμή ανοίγει ένα αρχείο με όνομα out.nam για εγγραφή και του προσδίδει το file handle nf'. Στη δεύτερη γραμμή λέμε στο αντικείμενο της προσομοίωσης που δημιουργήθηκε προηγουμένως να γράφει όλα τα δεδομένα που έχουν σχέση με το ΝΑΜ σ αυτό το αρχείο. Το επόμενο βήμα έχει ως στόχο να προσθέσει μια διαδικασία finish η οποία κλείνει το αρχείο δεδομένων trace. 2

3 proc finish { { global ns nf $ns flush-trace close $nf exit 0 Ο ανωτέρω κώδικας θα σας είναι πιο σαφής αργότερα, αφού τον τρέξετε και δείτε τι κάνει. Η επόμενη γραμμή λέει στο αντικείμενο προσομοίωσης να εκτελέσει τη διαδικασία finish μετά από χρόνο προσομοίωσης 10.0 sec. Το NS σας παρέχει έναν πολύ απλό τρόπο να θέτετε τη σειρά των γεγονότων με την εντολή at. Τέλος, η τελευταία γραμμή κώδικα αρχίζει την προσομοίωση. $ns at 10.0 "finish" $ns run Αφού σώσετε το αρχείο, όπως περιγράφηκε παραπάνω, μπορείτε να το τρέξετε γράφοντας ns exercise1.tcl σε ένα παράθυρο εντολών. Αφού πραγματοποιηθεί η προσομοίωση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αρχείο.nam, στην περίπτωσή μας έχει όνομα out.nam, που θα έχει αποθηκευμένα τα δεδομένα της προσομοίωσης που είναι απαραίτητα για την γραφική απεικόνιση της. Αυτή μπορείτε να τη δείτε πληκτρολογώντας την εντολή nam out.nam στο παράθυρο εντολών. Θα πρέπει να ανοίξει ο Network Animator (NAM), αλλά δεν θα δείτε τίποτα παρά μια κενή εικόνα, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε ορίζει objects (nodes, links, κλπ.) ή events, δηλαδή δεν υπάρχουν δεδομένα για να προσομοιωθούν. Θα ορίσουμε τα objects στην Eνότητα 2.2 και τα events στην Eνότητα 2.3. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα από αυτή την ενότητα ως αρχικό σημείο στις άλλες ενότητες παρακάτω. Σημείωση: Μην κλείνετε τα notepads. Πριν προσομοιώσετε το αρχείο *.tcl πρέπει κάθε φορά να το κάνετε Save. Για να εμφανιστεί ο κέρσορας στο Command Prompt, όταν είναι ανοιχτά το ΝΑΜ ή το Xgraph, πρέπει πρώτα να κλείσετε τα παράθυρά τους. Κλείστε τα μόνο πατώντας το X δεξιά επάνω στην μπάρα του παραθύρου, όχι από το μενού File. 2.2 Δύο κόμβοι και μία ζεύξη Στην ενότητα αυτή, πρόκειται να ορίσετε μια πολύ απλή τοπολογία με δύο κόμβους που συνδέονται με μία ζεύξη. Οι παρακάτω δύο γραμμές ορίζουν τους δύο κόμβους. (Σημείωση: Πρέπει να εισάγετε τον παρακάτω κώδικα πριν από τη γραμμή $ns at 10.0 "finish" ). set n0 [$ns node] set n1 [$ns node] Ένα αντικείμενο νέου κόμβου δημιουργείται με την εντολή $ns node. Ο ανωτέρω κώδικας δημιουργεί δύο κόμβους και τους αντιστοιχεί στα handles n0 and n1. Η επόμενη γραμμή κώδικα ορίζει τη ζεύξη που συνδέει τους δύο κόμβους. $ns duplex-link $n0 $n1 10Mb 10ms DropTail Η γραμμή αυτή λέει στο αντικείμενο της προσομοίωσης να συνδέσει τους κόμβους n0 και n1 με μια αμφίδρομη ζεύξη εύρους ζώνης 10Mbps, καθυστέρησης 10ms και της οποίας η ουρά αναμονής είναι DropTail. Τώρα μπορεί να σώσετε το αρχείο σας, File Save, και να τρέξετε το script πληκτρολογώντας ns exercise1.tcl. Αφού πραγματοποιηθεί η προσομοίωση, θα δημιουργηθεί ένα αρχείο με όνομα out.nam στον φάκελο που βρίσκεστε. Πληκτρολογήστε την εντολή nam out.nam στο παράθυρο εντολών και το ΝΑΜ θα αρχίσει αυτόματα, οπότε και θα πρέπει να δείτε ως έξοδο την εικόνα του Σχ. 3. 3

4 Σημείωση: Μην κλείνετε τα notepads. Πριν προσομοιώσετε το αρχείο *.tcl πρέπει κάθε φορά να το κάνετε Save. Για να εμφανιστεί ο κέρσορας στο Command Prompt, όταν είναι ανοιχτά το ΝΑΜ ή το Xgraph, πρέπει πρώτα να κλείσετε τα παράθυρά τους. Κλείστε τα μόνο πατώντας το X δεξιά επάνω στην μπάρα του παραθύρου, όχι από το μενού File. Στο τέλος του φυλλαδίου υπάρχει για συμβουλευτικό σκοπό, π.χ. σε περίπτωση λάθους κτλ, μια έκδοση του κώδικα αυτής της Άσκησης. Σχήμα 3 Αναπαράσταση δύο κόμβων και μιας ζεύξης στο NAM 2.3 Αποστολή δεδομένων Το παράδειγμα βέβαια δεν είναι πολύ ικανοποιητικό ακόμα, αφού μπορείτε να δείτε μόνο την τοπολογία χωρίς να συμβαίνει τίποτε άλλο. Έτσι, το επόμενο βήμα είναι να σταλούν δεδομένα από τον κόμβο n0 στον κόμβο n1. Στο NS, τα δεδομένα στέλνονται πάντα από έναν agent σε έναν άλλον. Έτσι, το επόμενο βήμα έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα agent object που στέλνει δεδομένα από τον κόμβο n0, και ένα άλλο agent object που λαμβάνει τα δεδομένα στον κόμβο n1. Ο παρακάτω κώδικας πρέπει να εισαχθεί μετά τις εντολές που βάλατε στην προηγούμενη ενότητα (Ενότητα 2.2). #Δημιουργία ενός UDP agent και «προσάρτησή» του στον κόμβο «n0» set udp0 [new Agent/UDP] $udp0 set packetsize_ 1500 $ns attach-agent $n0 $udp0 #Δημιουργία μιας πηγής κίνησης CBR και «τοποθέτησή» της στο «udp0» set cbr0 [new Application/Traffic/CBR] #Προσδιορισμός της κίνησης για τον κόμβο n0 $cbr0 set packetsize_ 1500 $cbr0 set interval_ 0.01 $cbr0 attach-agent $udp0 Οι γραμμές αυτές δημιουργούν έναν UDP agent και τον προσαρτούν στον κόμβο n0. Στη συνέχεια προσαρτούν μια γεννήτρια κίνησης σταθερού ρυθμού bit (CBR: constant bit rate) στον UDP agent. Το μέγεθος πακέτου, packetsize, τίθεται ίσο προς 1500 bytes και θα στέλνεται ένα πακέτο κάθε 0.01 sec. Μπορείτε να βρείτε σχετικές παραμέτρους για κάθε τύπο agent στο εγχειρίδιο του NS. Η επόμενη γραμμή κώδικα δημιουργεί έναν Sink Agent που δρα ως υποδοχέας της κίνησης και τον προσαρτά στον κόμβο n1. set sink [new Agent/LossMonitor] 4

5 $ns attach-agent $n1 $sink Οι δύο Agents πρέπει τώρα να συνδεθούν μεταξύ τους. $ns connect $udp0 $sink Στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε στον CBR agent πότε να στείλει τα δεδομένα και πότε να σταματήσει. Οι παρακάτω γραμμές κώδικα πρέπει να τεθούν μόλις πριν την γραμμή $ns at 10.0 "finish". $ns at 1 "$cbr0 start" $ns at 9 "$cbr0 stop" Η εξήγηση των παραπάνω γραμμών είναι προφανής. Μπορείτε τώρα να σώσετε το αρχείο και να αρχίσετε πάλι την προσομοίωση. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί play του παραθύρου ΝΑΜ, θα δείτε ότι μετά 1 sec προσομοίωσης, ο κόμβος 0 αρχίζει να στέλνει πακέτα δεδομένων στον κόμβο 1, όπως φαίνεται στην εικόνα του Σχ. 4. Αν θέλετε να κάνετε πιο αργό το ΝΑΜ, χρησιμοποιείστε το Step, δηλαδή την μπάρα πάνω δεξιά. Προτείνουμε, στη συνέχεια, πειραματιστείτε με το ΝΑΜ και το Tcl script. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε πακέτο στο παράθυρο ΝΑΜ για να το παρακολουθήσετε, όπως επίσης να κάνετε κλικ απευθείας στη ζεύξη για να λάβετε μερικά στατιστικά. Σχήμα 4 Αναπαράσταση αποστολής κίνησης μεταξύ δύο κόμβων στο NAM 2.4 Ερωτήσεις Ποιος είναι ο ρυθμός μετάδοσης σε bit/sec; Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός bytes και bits που μεταφέρθηκαν από την αρχή ως το τέλος της προσομοίωσης; Πόσα bytes υπάρχουν πάνω στη γραμμή ζεύξης κάθε στιγμή; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από το animation. Ποια είναι η απάντησή σας στο προηγούμενο ερώτημα, αν διπλασιαστεί η καθυστέρηση της ζεύξης; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από το animation. Εάν υποθέσουμε ότι σε κάθε πακέτο οι επικεφαλίδες του IP και του UDP μαζί έχουν μήκος 40 byte, ποιος είναι ο καθαρός ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων σε bit/sec; Ποιες παράμετροι μπορεί να αλλαχθούν για να μεταβληθεί ο ρυθμός μετάδοσης και με ποιες εντολές επιτυγχάνονται αυτές οι αλλαγές; Αν επιθυμούμε να έχουμε καθαρό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων ίσο με 1.2 Mbit/sec, μεταβάλλοντας κάθε φορά μία από τις ανωτέρω παραμέτρους, ποιες τιμές προτείνετε για κάθε μία; Ελέγξτε κάθε φορά αν οι απαντήσεις σας δίνουν ρυθμό μετάδοσης μικρότερο από τη χωρητικότητα της ζεύξης. Για ποιες τιμές των ανωτέρω παραμέτρων θα αρχίσει να παρατηρείται οριακά η απώλεια πακέτων; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας τρέχοντας το tcl script και το animation. Σημείωση: Κλείσετε το ΝΑΜ, μόνο πατώντας το X δεξιά επάνω στην μπάρα του παραθύρου! 5

6 3. Μελέτη απλής τοπολογίας με το Xgraph Στην άσκηση αυτή θα χρησιμοποιήσετε το Xgraph για να δημιουργήσετε γραφικές παραστάσεις της κίνησης στο δίκτυο που ήδη μελετάτε. Οι παρακάτω εντολές θα πρέπει να προστεθούν στην αρχή του script, κάτω από την εντολή $ns namtrace-all $nf. Θα πρέπει κατ αρχήν να δημιουργηθεί ένα αρχείο όπου θα καταχωρηθούν όλα τα δεδομένα της προσομοίωσης σχετικά με το Xgraph : set f [open out.tr w] Επίσης χρειαζόμαστε μια διαδικασία (procedure) καταγραφής των δεδομένων της κίνησης: proc record { { global sink f set ns [Simulator instance] #Ορισμός της ώρας που η διαδικασία θα ξανακληθεί. set time 0.1 #Καταγραφή των bytes. set bw [$sink set bytes_] #Λήψη της τρέχουσας ώρας set now [$ns now] #Υπολογισμός του bandwidth και καταγραφή αυτού στο αρχείο puts $f "$now [expr (($bw/$time)*8)/ )]" #Κάνει την τιμή bytes_ 0 $sink set bytes_ 0 #Επαναπρογραμματισμός της διαδικασίας $ns at [expr $now+$time] "record" Επιπλέον, τροποποιήστε τις εντολές διαδικασίας κλεισίματος των αρχείων, ώστε να συμπεριλάβετε το κλείσιμο του ανοιχτού αρχείου για το Xgraph ως εξής: proc finish { { global ns nf f $ns flush-trace close $nf close $f exit 0 Τέλος, η επόμενη γραμμή κώδικα καλεί την διαδικασία καταγραφής της κίνησης και πρέπει να είναι η πρώτη από τις εντολές καθορισμού των γεγονότων (events). $ns at 0.0 "record" Αφού γράψετε τα παραπάνω, μπορείτε να τα σώσετε είτε στο ίδιο αρχείο είτε να ανοίξετε άλλο αρχείο με όνομα π.χ. exercise2.tcl, με τη διαδικασία που περιγράφηκε στην Ενότητα 2.1, και να σώσετε το script εκεί. Έπειτα για να το προσομοιώσετε, ανοίξτε ένα Command Prompt και πληκτρολογήστε ns exercise2.tcl ή όποιο άλλο όνομα έχετε δώσει στο αρχείο. Για να δείτε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης σε γραφική παράσταση, πληκτρολογήστε xgraph out.tr. 6

7 3.1 Ερωτήσεις Μεταβάλλοντας την τιμή του μήκους του πακέτου διαπιστώστε και σχολιάστε πώς μεταβάλλεται η γραφική παράσταση της μεταφερόμενης κίνησης. Διατηρώντας σταθερό το μήκος πακέτου, μεταβάλλετε τον ρυθμό μετάδοσης. Τι παρατηρείτε στη γραφική παράσταση της μεταφερόμενης κίνησης και πώς το ερμηνεύετε; Αυξήστε την καθυστέρηση της γραμμής σύνδεσης των δυο κόμβων σε 0.5 δευτερόλεπτα. Τι παρατηρείτε στην γραφική παράσταση της μεταφερόμενης κίνησης; Επαναφέρετε την καθυστέρηση στην αρχική τιμή. Πώς επηρεάζει τη γραφική παράσταση ο χρόνος που επαναλαμβάνεται η διαδικασία record. Προτείνετε έναν κατάλληλο χρόνο για να επιτύχετε μια γραφική παράσταση στιγμιαίας κίνησης και μια μέσης. Η κίνηση μεταξύ των δυο κόμβων είναι σταθερής ροής (CBR). Αλλάξτε την κίνηση σε εκθετική θέτοντας Exponential όπου υπάρχει CBR. Εξηγήστε τη γραφική παράσταση της κίνησης. Για να βγάλετε σωστά συμπεράσματα, θα πρέπει να αυξήσετε τον χρόνο αποστολής της κίνησης, και φυσικά της προσομοίωσης, τουλάχιστον σε 15 δευτερόλεπτα και να ξανατρέξετε το script. Σημείωση: Μπορείτε να σώσετε τις γραφικές παραστάσεις πατώντας Print Screen. Ύστερα ανοίξτε το Word και κάντε Paste την εικόνα. Για συμβουλευτικούς λόγους καθώς και για επαλήθευση και διόρθωση τυχόν λαθών, ο κώδικας υπάρχει ολοκληρωμένος στο τέλος της άσκησης. Στο επόμενο εργαστήριο θα πρέπει να παραδώσετε μια αναφορά με απαντήσεις και σχόλια σχετικά με τις ερωτήσεις αυτής της Άσκησης. 7

8 set ns [new Simulator] Ολοκληρωμένος κώδικας για την Εργαστηριακή Άσκηση 1 # αρχείο γραφικής αναπαράστασης προσομοίωσης (NAM) set nf [open out.nam w] $ns namtrace-all $nf # αρχείο καταγραφής κίνησης set xf [open out.tr w] # διαδικασία καταγραφής proc record { { global sink xf set ns [Simulator instance] set time 0.1 set bw [$sink set bytes_] set now [$ns now] puts $xf "$now [expr ((($bw/$time)*8)/ )]" $sink set bytes_ 0 $ns at [expr $now+$time] "record" # διαδικασία τερματισμού proc finish { { global ns nf xf $ns flush-trace close $nf close $xf exit 0 set n0 [$ns node] set n1 [$ns node] $ns duplex-link $n0 $n1 10Mb 10ms DropTail set agent0 [new Agent/UDP] $agent0 set packetsize_ 1500 $ns attach-agent $n0 $agent0 set traffic0 [new Application/Traffic/CBR] $traffic0 set packetsize_ 1500 $traffic0 set interval_ 0.01 $traffic0 attach-agent $agent0 set sink [new Agent/LossMonitor] $ns attach-agent $n1 $sink $ns connect $agent0 $sink 8

9 $ns at 0.0 "record" $ns at 1.0 "$traffic0 start" $ns at 9.0 "$traffic0 stop" $ns at 10.0 "finish" $ns run 9

Τί είναι ο Network Simulator-2

Τί είναι ο Network Simulator-2 ίκτυα Υπολογιστών Εργαστήριο 1 Υπεύθυνος : Τσαουσίδης Βασίλης Βοηθός : Μαµάτας Λευτέρης Τί είναι ο Network Simulator-2 Ο Network Simulator-2 (NS-2) είναι ένας αντικειµενοστρεφής προσοµοιωτής δικτύων, γραµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ. Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.Χ Manufacturer: DocImagination Software homepage: http://www.opendental.gr/docimagination

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

WCM-control Έκδοση 4.0 Οδηγός χρήσης

WCM-control Έκδοση 4.0 Οδηγός χρήσης WCM-control Έκδοση 4.0 Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Εξαρτήματα...3 2.1 Εξαρτήματα μετρητή...3 2.2 Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται...3 3. Οδηγίες χρήσης...4 3.1 Γενικά......4

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγος Χρήσης (Manual) Εκπαιδευομένου

Οδηγος Χρήσης (Manual) Εκπαιδευομένου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1 : Προετοιμασία για την διάσκεψη σας..σελ. Ενότητα 2 : Είσοδος στον λογαριασμό και logging in..σελ. Ενότητα 3 : Οθόνη Επιλογών για τον Guest.σελ. Ενότητα 4: Παράθυρα βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα