ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Κ.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιστορικό Σύνταξης Το παρόν ειδικό σχέδιο συντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής της 2 ης Αναθεωρημένης έκδοσης του εγκεκριμένου «Γενικού Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών» σύμφωνα με το υπ αριθμ.4795/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «2 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» και επίσης σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ.β ) και αποτελεί το Ειδικό Σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών. Η σύνταξη του επίσης έγινε, αφού λήφθηκε υπ όψη η εγκύκλιος 2046/ «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για Πρόληψη και ετοιμότητα των Φορέων στην αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω των Δασικών πυρκαγιών» στη οποία αναφέρεται ότι η διαμόρφωση του τελικού Περιφερειακού Σχεδιασμού για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών την αναλαμβάνει η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Περιφερειάρχη. Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαία να συμπεριληφθούν ενέργειες και δράσεις και άλλων Δ/νσεων, Τμημάτων κλπ. Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πέραν του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δ/νσης Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και ΣΟΠΠ) στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών, ώστε να διευκρινιστούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Σταπλαίσια αυτά, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΚΜ προχώρησε, στη σύνταξη σχεδίου με τίτλο «Ειδικό Σχέδιο Περιφέρειας Κ.Μ. Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών». Το σχέδιο αυτό, η σύνταξη του οποίου κρίθηκε αναγκαία, στοχεύει στην άμεση και συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκομένων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών στα όρια της Περιφέρειας Κ.Μ. και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών τους. Η δομή και το περιεχόμενο του, καθορίστηκε βάσει του εγχειριδίου για τη σύνταξη και εναρμόνιση των Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή άλλου Κεντρικού Φορέα, που κοινοποιήθηκε με το υπ αριθμ2033/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Συντάξας Ο Δ/ντής Αυτοτελούς Δ/νσης Πολ. Προστασίας ΠΚΜ Αργυροπούλου Ζαφειρούλα Τσαϊρίδης Ηλίας

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Κ.Μ. Φάση 1 η Συνήθης Ετοιμότητα Γ. Τακτικό Επίπεδο Γ1. Περιφερειάρχης * Έκδοση Διοικητικών πράξεων μεταβίβασης, κατά την κρίση του, της άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής που προβλέπονται από το παρόν, σύμφωνα με το άρθ. 160 του Ν. 3852/2010 (όπως για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών / έγγραφο της ΓΓΠΠ, κλπ) * Έκδοση εξουσιοδοτικών πράξεων προς τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που προβλέπονται από το παρόν. * Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για την συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων) τα οποία εμπλέκονται βάσει του σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Έγκριση των Παραρτημάτων Δ & Γ της Περιφέρειας ( ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου ), που του εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας και έχει συνταχθεί και επικαιροποιηθεί με ευθύνη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. * Εντολή συγκρότησης των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. Γ2. Αντιπεριφερειάρχης * Εντολή σύγκλισης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας.

5 Γ3. Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας * Με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και κατόπιν εντολής Περιφερειάρχη συγκροτούνται τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. Η σύγκλιση στη φάση της συνήθους ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής Αντιπεριφερειάρχη και εφόσον αυτός το κρίνει αναγκαίο για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη δράση και τη συνεργασία με τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας. Γ4. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας * Εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη για την έκδοση εξουσιοδοτικών πράξεων προς τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που προβλέπονται από το παρόν. * Καταγραφή και επικαιροποίηση των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων ( δυναμικού & μέσων ) της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ), οι οποίοι είναι απαραίτητοι, βάσει του παρόντος σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του Π.Σ., όσο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. ( Για το σκοπό αυτό η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας συνεργάζεται με τις Δ/νσεις της Περιφέρειας οι οποίες διαθέτουν τέτοιους πόρους, όπως η Δ/νση Τεχνικών Έργων). * Σύνταξη και επικαιροποίηση των Παραρτημάτων Δ & Ι ( ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας προκειμένου να εγκριθεί από τον Περιφερειάρχη. * Σύνθεση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για την Περιφέρεια Κ.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ε της 2 ης αναθεώρησης του Γενικού Σχεδίου Πυρκαγιών ( το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για τις Περιφέρειες, αποτελείται από τα Μέρη I-IV του παρόντος εγκεκριμένου σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α, Β, Γ, ΣΤ, της Προσθήκης Δ10 του παραρτήματος Δ, καθώς και του Παραρτήματος Ι ), και εσωτερική διανομή αντιγράφου στους υπεύθυνους των οργανικών μονάδων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (Γραφείο Περιφερειάρχη, Γραφεία αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων, Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ). * Αποστολή, σε ετήσια βάση, επικαιροποιημένου αντιγράφου του Παραρτήματος Ι, που έχει συνταχθεί στα πλαίσια εξειδίκευσης του παρόντος σχεδίου, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

6 * Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, στο οποίο να καταγράφονται σε χρονική αλληλουχία οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν όλες οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της Περιφέρειας για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο ( είναι απαραίτητη η σύνταξη δύο ξεχωριστών μνημονίων ενεργειών τα οποία αφορούν αντίστοιχα τις ενέργειες του φορέα σχεδίασης στην κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας). * Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι της Περιφέρειας, καθώς και την μνημονίων ενεργειών στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσης τους. * Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, με ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν υλικά και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, για την υλοποίηση δράσεων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο από την ΓΓΠΠ σχέδιο της Περιφέρειας και για τις οποίες δεν επαρκούν οι πόροι της Περιφέρειας. * Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων. * Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση. * Εντολή στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων για την επιλογή, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους, χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση πληγέντων λόγω δασικών πυρκαγιών. * Τήρηση μητρώου εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και που δύναται να υποστηρίξουν τις επιμέρους δράσεις της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. * Μεριμνά για τη συνεργασία των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας ( Δ/νση Τεχνικών Έργων, κλπ- συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Περιφερειακών Ενοτήτων) που διαθέτουν μέσα προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ, με τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων. * Εισήγηση στον Περιφερειάρχη για να εξουσιοδοτηθούν τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων για τη σύγκλιση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, κατόπιν σχετικής εντολής του Αντιπεριφερειάρχη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 12, Ν. 3013/2002 και στο αρθ.160 του Ν. 3852/2010. * Εντολή προς τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για τη σύνταξη καταλόγων κατασκηνώσεων ( παιδικών εξοχών) εντός των διοικητικών τους ορίων, συνοδευόμενο με πίνακα τηλεφώνων των υπευθύνων λειτουργίας και Αρχηγών αυτών.

7 * Επικοινωνεί με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Δ/νση Π2 Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Δ/νση ΔΥ6 Προμηθειών, κλπ), για την διευκρίνιση ζητημάτων σχετικών με την αποθήκευση και διάθεση υλικών ( σκηνικό υλικό, κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση πληγέντων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) (ΒΔ 972 ΦΕΚ 265/Α/1966). Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων * Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με τον σκοπό του παρόντος σχεδίου. * Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στο οποίο να καταγράφονται σε χρονική αλληλουχία οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο.( Είναι απαραίτητη η σύνταξη δύο ξεχωριστών μνημονίων ενεργειών τα οποία θα αφορούν αντίστοιχα τις ενέργειες του φορέα σχεδίασης στην κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας). * Καταγραφή και υποβολή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων ( δυναμικού και μέσων) όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, βάσει του παρόντος σχεδίου, τόσο για την ενίσχυση του έργου του ΠΣ, όσο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Εξασφάλιση επικοινωνίας με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο. * Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. * Επιλογή σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και κατόπιν σχετικής εντολής από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, χώρων ικανών για την υποδοχή και διαβίωση πληγέντων λόγω δασικών πυρκαγιών. Σύνταξη και υποβολή σχετικής αναφοράς στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στην οποία να περιγράφονται η θέση, τα χαρακτηριστικά και οι υποδομές των ανωτέρω χώρων. * Καταγραφή και ενημέρωση της Αυτοτελούς Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΚΜ των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στα όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και που δύναται να υποστηρίξουν δράσεις της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. * Σύνταξη και τήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καταλόγου κατασκηνώσεων

8 (παιδικών εξοχών) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευόμενο με πίνακα τηλεφώνων των υπευθύνων λειτουργίας και Αρχηγών αυτών. Με την έναρξη λειτουργίας τους, διαβιβάζει στις Διοικήσεις αυτών έγγραφα και εγκυκλίους της ΓΓΠΠ τα οποία συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και με την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (αρθ.12, παρ.2β Ν.3013/2003), καθώς και τυχόν εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συνδέονται με τη λειτουργία τους. Γ6. Λοιπές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ΚΜ Διεύθυνση Υγείας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων * Τηρούν κατάλογο κατασκηνώσεων (παιδικών εξοχών) εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων, συνοδευόμενο με πίνακα τηλεφώνων των υπευθύνων λειτουργίας και Αρχηγών αυτών, το οποίο κοινοποιούν στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας και στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για λόγους ενημέρωσης. Με την έναρξη λειτουργίας των κατασκηνώσεων, οι Δ/νσεις Υγείας σε συνεργασία με την Κοινωνική Πρόνοια των Δήμων κοινοποιούν στις Διοικήσεις αυτών έγγραφα και εγκυκλίους της ΓΓΠΠ τα οποία συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και με την έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς ( αρθ.12,παρ.2β Ν.3013/2003). * Ελέγχουν ποιοτικά και ποσοτικά και συντηρούν το αποθηκευμένο υλικό (σκηνικό υλικό, κουβέρτες, κλπ) για την ανακούφιση πληγέντων, το οποίο παραλαμβάνουν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) (ΒΔ 972 ΦΕΚ265/Α/1966) και ενημερώνουν σχετικά τη Δ/νση και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Π.Ε. * Είναι υπεύθυνες για την αποψίλωση, φρυγανεύσεις και καθαρισμούς σε οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας. * Είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση και διάθεση των μηχανημάτων οχημάτων της Π.Ε. τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις δασικής πυρκαγιάς εντός των ορίων της Περιφέρειας. Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. * Είναι υπεύθυνες για την επίβλεψη των αποψιλώσεων, φρυγανεύσεων και καθαρισμούς σε Βιομηχανικές περιοχές, ιδιαίτερα σε αυτές οι οποίες είναι κοντά σε Δάση και Δασικές εκτάσεις και ανήκουν στην κατηγορία SEVESO.

9 Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. * Τηρούν καταλόγους που αφορούν τόσο το φυτικό όσο και το ζωικό κεφάλαιο που υφίστανται στα όρια της Περιφέρειας ΚΜ και των Περιφερειακών Ενοτήτων και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία Αγροτών και Κτηνοτρόφων σε περίπτωση επικείμενης καταστροφής εξαιτίας Δασικής Πυρκαγιάς. Φάση 2 η Αυξημένη Ετοιμότητα Γ. Τακτικό Επίπεδο Γ1. Περιφερειάρχης * Θέτει τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας ( συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Ενοτήτων)σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό. Ενημερώνει σχετικά τον ή τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες. * Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθής περιοχές της Περιφερειακής τους Ενότητας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των συνεδριάσεων των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Γ2. Αντιπεριφερειάρχης * Συντονίζει και εποπτεύει σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης, τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας του, οι οποίες έχουν τεθεί με εντολή Περιφερειάρχη σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας. * Εντολή σύγκλισης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας. * Συντονίζει και εποπτεύει την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθής περιοχές στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των συνεδριάσεων των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Γ3. Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας ( ΣΟΠΠ) * Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο και προεδρεύει, για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

10 Γ4. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας * Εφαρμογή μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του προσωπικού και των μέσων της Περιφέρειας. * Ενημέρωση, μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των οικείων Δήμων για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα που εκδίδεται από το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ. * Μεριμνά κατόπιν σχετικής εντολής Αντιπεριφερειάρχη για τη σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ0 Περιφερειακής Ενότητας. Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων * Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου. * Μεριμνούν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής Αντιπεριφερειάρχη, για τη σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας. * Ενεργοποίηση, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των σχετικών συνεδριάσεων του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας στη λήψη πρόσθετων μέτρων επιτήρησης για την άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών. Φάση 3 η Άμεση Αντιμετώπιση Επέμβαση Γ. Τακτικό Επίπεδο 1 ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών : Αναγγελία Γ1. Περιφερειάρχης * Εντολή, μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας ( συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας στα όρια της οποίας εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά) που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, μετά από σχετική ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών ορίων από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

11 Γ2. Αντιπεριφερειάρχης * Κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη για κινητοποίηση, ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας και που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, σε συνεννόηση με την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία. Γ4. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Μόλις η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την ενημέρωση για την εκδήλωση πυρκαγιάς προχωρά σε: * Άμεση ενημέρωση του Περιφερειάρχη, του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και του αρμόδιου Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας. * Άμεση ενημέρωση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας ( συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας στα όρια της οποίας εξελισσεται η δασική πυρκαγιά) που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίηση τους. * Επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εντός του οποίου έχει δοθεί η αναγγελία της πυρκαγιάς, με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με το συμβάν. Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων * Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής Προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου. * Στις περιπτώσεις που το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας λάβει από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία την ενημέρωση για την εκδήλωση πυρκαγιάς προχωρά σε άμεση ενημέρωση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. * Επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εντός του οποίου έχει δοθεί η αναγγελία της πυρκαγιάς και με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με το συμβάν. 3 ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη Δυνάμεων Επέμβαση Γ1. Περιφερειάρχης * Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/Φ.109.1/1999.

12 * Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/Φ.109.1/1999. * Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας στους στους οικείους Δήμους ( στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά), μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους και προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το συντονισμό διάθεσης προσωπικού και μέσων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας, στους οικείους Δήμους ( στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά), προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Εισήγηση στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση σχετικής απόφασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της πληγείσας περιοχής, εφόσον συντρέχει λόγος. * Εντολή προς την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ. * Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 18 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α /2007) και των κατευθυντήριων οδηγιών που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το σκοπό αυτό. * Στις περιπτώσεις που η περιοχή στην οποία εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η καταστροφή χαρακτηριστεί ως τοπική ή περιφερειακή μικρής έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των συνεπειών ( αντιμετώπιση- αποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 282 του Ν.3852/2010. Γ2. Αντιπεριφερειάρχης * Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. * Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας στους οικείους Δήμους, στα όρια των εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

13 * Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, βάσει των οδηγιών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης ( άρθρο 160 του Ν. 3852/2010). * Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη για επιπλέον πόρους προς ενίσχυση του έργου του στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας. * Λήψη απόφασης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον οικείο Περιφερειάρχη, για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 18 του Ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263/Α /207) και των κατευθυντήριων οδηγιών που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το σκοπό αυτό. * Εντολή για σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας, προς υποβοήθηση του έργου τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Γ3. Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) * Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας, στο οποίο και προεδρεύει, εφόσον συντρέχει λόγος για την υποβοήθηση του έργου του στον συντονισμό των φορέων στην διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. Γ4. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας * Ενεργοποιεί το μνημόνιο ενεργειών της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. * Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει τον Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. * Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί και μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ. * Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί και μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

14 * Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων. * Αιτείται, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, συνδρομή με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ( στα όρια των οποίων εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά ), στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.( Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να κοινοποιηθούν από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας). * Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου. * Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση το μνημόνιο ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Περιφερειάρχη. * Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να ενεργοποιήσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν. 3013/2002 άρθ. 14 και του Ν. 3536/2007 άρθ. 27. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξης τους και οι δράσεις που αναλαμβάνουν πρέπει να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των Δήμων. * Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και μετά από σχετική συνεννόηση τους με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, να προβούν, εφόσον συντρέχουν λόγοι, στην ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας εγκαταστάσεων ( κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά. * Μεριμνά κατόπιν σχετικής εντολής Αντιπεριφερειάρχη για τη σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας. * Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών. Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων * Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

15 * Ενεργοποιούν, το εγκεκριμένο από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μνημόνιο ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. * Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. * Εισηγούνται στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ. * Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων. * Αιτούνται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, μετά από σχετική εντολή Αντιπεριφερειάρχη, συνδρομή με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Εισηγούνται στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου. * Ενεργοποιούν, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο και επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, τα μνημόνια ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο Αντιπςεριφερειάρχη. * Μεριμνούν, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο και μετά σχετικής εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, για τη σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας. * Ενεργοποιούν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν3013/2002 άρθρο 14 και του Ν3536/2007 άρθρο 27. * Ενημερώνουν, με εντολή της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και σε συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και εφόσον συντρέχουν λόγοι, τους υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων ( κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.

16 * Ενημερώνουν την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ και το ΚΕΠΠ (μετά από συνεννόηση με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών. Γ6. Λοιπές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ΚΜ Διεύθυνση Υγείας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων * Ειδοποιεί τα Νοσοκομεία και κέντρα υγείας του Νομού να τεθούν σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας για την περίθαλψη τυχόν πληγέντων, ειδοποιούν τις κατασκηνώσεις, προετοιμάζουν το αποθηκευμένο υλικό ( σκηνικό υλικό, κουβέρτες, κλπ) και καλούν το απαιτούμενο προσωπικό στις Υπηρεσίες τους αναμένοντας εντολ ρες για τυχόν άλλες απαραίτητες ενέργειες. Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Π.Ε. * Αποστέλλουν κατόπιν προφορικής ή γραπτής εντολής Αντιπεριφερειάρχη τα μηχανήματα - οχήματα της Π.Ε. τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις δασικής πυρκαγιάς εντός των ορίων της Περιφέρειας. Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. * Παρακολουθεί το φαινόμενο της εξέλιξης της Πυρκαγιάς σε συνεργασία με την Αυτοτελή Δ/νση και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, ώστε σε περίπτωση που η πυρκαγιά τείνει να πλησιάσει Βιομηχανικές εγκαταστάσεις να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από τη μελέτη ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. * Λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη προστασία Αγροτών και Κτηνοτρόφων σε περίπτωση επικείμενης καταστροφής εξαιτίας Δασικής πυρκαγιάς. Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Π.Ε. * Παρακολουθούν το φαινόμενο κατά τη διάρκεια εξέλιξης της πυρκαγιάς και μεριμνούν για τη συγκέντρωση των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή και φροντίζουν να ενημερώνουν το κοινό ( σε ειδικές περιπτώσεις) σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

17 4 ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Μερικός έλεγχος Γ1. Περιφερειάρχης * Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που έχουν προκύψει από την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς και για την υποστήριξη του έργου των Δήμων για το σκοπό αυτό. * Στις περιπτώσεις που η περιοχή η οποία έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η καταστροφή χαρακτηριστεί ως τοπική ή περιφερειακή μικρής έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στην διαχείριση των συνεπειών ( αντιμετώπιση- αποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 282 του Ν.3852/2010. * Εντολή προς την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για υποβολή αιτήματος περαιτέρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ. * Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας στους οικείους Δήμους ( οι οποίοι έχουν πληγεί από δασική πυρκαγιά), μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους και προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση τω συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το συντονισμό διάθεσης επιπλέον προσωπικού και μέσων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας, στους οικείους Δήμους ( οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. Γ2. Αντιπεριφερειάρχης * Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, βάσει των οδηγιών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης ( άρθρο 160 του Ν. 3852/2010). * Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, επιπλέον προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας στους οικείους Δήμους, οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας.

18 Γ4. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας * Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει τον Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. * Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου. * Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων. * Αιτείται, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, περαιτέρω συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ( οι οποίες έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), στην αντιμετώπιση εκτάκτων και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.( Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας). * Ενεργοποιεί, εφόσον χρειαστεί και μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να ενεργοποιήσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002 άρθρο 14 και του Ν. 3536/2007 άρθρο 27. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξης τους και οι δράσεις που αναλαμβάνουν πρέπει να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των Δήμων. * Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών. Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων * Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου.

19 * Ενεργοποιούν, το εγκεκριμένο από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μνημόνιο ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια κατά τόπους Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. * Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων. * Εισηγούνται στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον χρειαστεί για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου. * Ενεργοποιούν, κατόπιν σχετικών εντολών, τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν. 3013/2002 άρθρο 14 και του Ν.3536/2007 άρθρο 27. * Ενημερώνουν την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το ΚΕΠΠ ( μετά από συνεννόηση με την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας) σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών. 5 ο Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών : Έλεγχος - Φύλαξη Γ1. Περιφερειάρχης * Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν διατεθεί με ευθύνη του για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση του με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν. Ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. * Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών που έχουν προκύψει από την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς και για την υποστήριξη του έργου των Δήμων για το σκοπό αυτό.

20 * Στις περιπτώσεις που η περιοχή η οποία έχει πληγεί από τη δασική πυρκαγιά έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η καταστροφή χαρακτηριστεί ως τοπική ή περιφερειακή μικρής έντασης, ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει τη διάθεση και το συντονισμό δράσεων του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφέρειας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών ( αντιμετώπιση αποκατάσταση), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 282 του Ν. 3852/2010. * Εντολή προς την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για υποβολή αιτήματος περαιτέρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρειες ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ. * Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων των αρμοδίων υπηρεσιών της, Περιφέρειας στους οικείους Δήμους ( οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά ), μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους και προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. * Εντολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το συντονισμό διάθεσης επιπλέον προσωπικού και μέσων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας, στους οικείους Δήμους ( οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. Γ2. Αντιπεριφερειάρχης * Συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων της Περιφερειακής τους Ενότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, βάσει των οδηγιών και των κατευθύνσεων που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης ( άρθρο 160 του Ν.3852/2010). * Αιτήματα συνδρομής προς τον Περιφερειάρχη με επιπλέον υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών στα όρια της Περιφερειακής του Ενότητας. * Διάθεση, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, επιπλέον προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας στους οικείους Δήμους, οι οποίοι έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών. Γ4. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας * Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.

21 * Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους. * Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου. * Αιτείται, μετά από σχετική εντολή Περιφερειάρχη, περαιτέρω συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ( οι οποίες έχουν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά), στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορες Περιφέρεις και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.( Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας). * Εντολή προς τα αρμόδια Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να ενεργοποιήσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις της περιοχής που πληρούν τα κριτήρια του Ν.3013/2002 άρθρο 14 και του Ν. 3536/2007 άρθρο 27. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξης τους και οι δράσεις που αναλαμβάνουν πρέπει να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΣΤΟ των Δήμων. * Ενημερώνει το ΚΕΠΠ και την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών. Γ5. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων * Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας που συνδέονται με το σκοπό του παρόντος σχεδίου. * Βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των οικείων Δήμων και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων. * Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, και ενημερώνουν τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους. * Τηρούν κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας που με εντολή του Περιφερειάρχη έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Ιούνιος 2014 1 Αθήνα, 17-7-2014 Αρ. πρωτ. : οικ. 663 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης 242/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 12/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης 242/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 12/24.04.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης 242/2019 Θέμα 1 ο Η.Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ιστορικό Σύνταξης Το έτος 2011, μετά τις επελθούσες διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 13/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης 310/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 13/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης 310/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης 310/2018 Θέμα 1 ο Η.Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451/2017. ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας του συντονιστικού τοπικού οργάνου (Σ.Τ.Ο.) πολιτικής προστασίας του Δ. Αγιάς Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451/2017. ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας του συντονιστικού τοπικού οργάνου (Σ.Τ.Ο.) πολιτικής προστασίας του Δ. Αγιάς Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2017 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 456 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451/2017 ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας του συντονιστικού τοπικού οργάνου (Σ.Τ.Ο.) πολιτικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 06 /05/2015 Αριθ. Πρωτ. 2934

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 06 /05/2015 Αριθ. Πρωτ. 2934 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Αθήνα 06

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10-7 2008 Αριθ. Πρωτ. 5843 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10-7 2008 Αριθ. Πρωτ. 5843 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10-7 2008 Αριθ. Πρωτ. 5843 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Προς : Πίνακας αποδεκτών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. 2300 ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών. Πίνακας αποδεκτών

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών. Πίνακας αποδεκτών ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2648 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα

Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα Χρήστος Μαμαρίκας, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖ8Ι-810 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-2 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1215 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 05 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. 2729 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 05 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. 2729 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ι-ΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 05 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. 2729 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 26-05-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 4/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 26 ης /05/2015 της 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1347

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1347 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΙ-2Γ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1347 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1521 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης πυρκαγιών - καταστροφών Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών. Πίνακας αποδεκτών

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών. Πίνακας αποδεκτών ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17-03 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2132 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη: 26-06-2017 Αριθμ. Πρωτ: 842 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ Tαχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 14-11-2017 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1720

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1720 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-03 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1720 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Προς : Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-4 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2195 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 / 29-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πάτρα 30 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: 13354/89

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πάτρα 30 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: 13354/89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Θεοδώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ Χανιώτάκης, Ηρακλής Στάμος

Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ Χανιώτάκης, Ηρακλής Στάμος Σχεδιασμός, λειτουργικότητα και ένταξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων στις διαδικασίες της Πολιτικής Προστασίας: Η εμπειρία του έργου DECIDE Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας/Δράση 3/3.1: Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης

Πακέτο Εργασίας/Δράση 3/3.1: Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη :

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη : Αναρτητεα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Περιστέρι 22/07/2015 Α.Π.:128424 Σχετ.:80762,118294 Ταχ. Δ/νση: Τρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο, Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πάτρα 4 Φεβρουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: 10335/73

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πάτρα 4 Φεβρουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: 10335/73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Καισαριανής

Ο Δήμαρχος Καισαριανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Βρυούλων 125 Τ.Κ 16121 Καισαριανή Τηλ 213-2010764 Καισαριανή, 17-9-2019 Αρ.Πρωτ.: 9776 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 2559 ΘΕΜΑ:«Ορισμός και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.

Θέμα: Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-05 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 4274 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Γρ. Διευθυντή,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Ιστορική Αναδρομή

Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Ιστορική Αναδρομή Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Ιστορική Αναδρομή 1940: ΑΝ 2372 «Περί Παθητικής Αεραμύνης» 1953: ΒΔ 13 «Περί Διαχωρισμού της Αεραμύνης της Χώρας εις δύο κλάδους ενεργού Αεραμύνης και Παθητικής Αεραμύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2015 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2015 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 251 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕA» CCI 2014GRO5M20P001

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕA» CCI 2014GRO5M20P001 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕA» CCI 2014GRO5M20P001 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ Ελευσίνα, 5 Ιουλίου 2018. Αρ. Πρωτ. οικ 133136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος, ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος, ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών Σάμος, 18-07-2016 Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών Τηλ: 22733 53521, 53530 ΠΡΟΣ : Εταιρίες Παροχής Ασφαλιστικής Κάλυψης ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ή ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ Αύξηση ΕΝΤΥΠΟ Π1 ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Αρχικό ποσό πίστωσης Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

578/2018 ΦΕΚ 471/Β/

578/2018 ΦΕΚ 471/Β/ 1 578/2018 ΦΕΚ 471/Β/14-02-2018 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Στέγαση του Πληθυσµού µετά από ένα σεισµό ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Ηµερίδα: «Πρόληψη και Ετοιµότητα για τη Διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων. ΣΧΕΤ:

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων. ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-07-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4648 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Θεοδώρου, Δ. Αλεξανδρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4648

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4648 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-07-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4648 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡ0Σ: Πΐνακας Αποδεκτών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοίβου Θεοδώρου Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 22.11.2011 Αρ. Πρωτ. οικ. 65 Προς: Κοιν. ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΚΟ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΚΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων και

Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων και ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μανουσογιαννάκη 6, ΤΚ 54621, ΤΘ 50511, Θεσσαλονίκη τηλ 2310243271-2 fax 2310243273 emdydaskm.blogspot.com, kmemdydas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικού Σχεδιασμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.1448/ 92672 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ περί συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ περί συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Συγκρότηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και Αριθ. Πρωτ. 2933 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και Αριθ. Πρωτ. 2933 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και Αριθ. Πρωτ. 2933 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ε Ρ Ε Τ Ρ Ι Α Σ / Α Υ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Σ Γ Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES Ερωτηματολόγιο Β Φάση 1. Έχουν συμβεί μεγάλα καταστροφικά γεγονότα πυρκαγιών την τελευταία δεκαετία στο Δήμο; 1.α) Πως εκτιμάτε ότι λειτούργησαν τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛ_Ε_ΣΣΕ_181122 22/11/2018 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα