Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά"

Transcript

1 «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα Κουρούδη Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός - Αρχιτέκτων Τοπίου MLA Ειδ. Στέλεχος Διαχείρισης Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ Στην εργασία με θέμα «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» δίνονται οι εισαγωγικές έννοιες στη Διαχείριση Καταστροφών (καταστροφή, διακινδύνευση, κίνδυνος, τρωτότητα, ικανότητα, κύκλος διαχείρισης καταστροφών). Παρουσιάζονται σύντομα οι διάφορες φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών (προκαταστροφική περίοδος, συν-καταστροφική και μετα-καταστροφική) και τα διάφορα στάδια σχεδιασμού και δράσεων που λαμβάνουν χώρα. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις Πρόληψης, Μετριασμού και Ετοιμότητας σε κυβερνητικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της προ-καταστροφικής περιόδου, οι δράσεις Διάσωσης & Θεραπείας της περιόδου επέμβασης και διαχείρισης της έκτακτης ανάγκης και οι δράσεις Άμεσης απόκρισης/αρωγής, Ανάκαμψης και Αποκατάστασης της μετακαταστροφικής περιόδου, που αφορούν στην αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας. Παρουσιάζεται ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών. Οι κοινωνίες σε όλες τις χώρες οργανώνουν ειδικά συστήματα Πολιτικής Προστασίας, όρος που περιγράφει τις δράσεις προστασίας της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Δίνεται μια σύντομη περιγραφή του σκοπού της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα και του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ιδιαίτερη αναφορά στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», στο σκοπό και στο περιεχόμενο του. Βάσει των ανωτέρω αρχών, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις φάσεις κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας του «Ξενοκράτη», συνήθους ετοιμότητας, αυξημένης ετοιμότητας, άμεσης κινητοποίησης επέμβασης και Αποκατάστασης Αρωγής.

2 Κατερίνα ΚΟΥΡΟΥΔΗ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Τοπίου Ειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 19/5/2015 / ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ / «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Η Διαχείριση Καταστροφών (Disaster Management) περιλαμβάνει το σύνολο των τακτικών και διαχειριστικών αποφάσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για τα διάφορα φρ στάδια μιας καταστροφής, με στόχο την αποφυγή, το μετριασμό ήτη μεταφορά των δυσμενών επιπτώσεων των διαφόρων φρ κινδύνων, την άμεση απόκριση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας μετά από μία καταστροφή, ρφή τη γρήγορη ανάκαμψη της πληγείσας κοινωνίας και την επαναφορά της στους αρχικούς ρυθμούς ανάπτυξης 2

4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ως καταστροφή (Disaster) ορίζεται μια σοβαρή διαταραχή ρχήτης λειτουργίας της κοινωνίας, που προκαλεί εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές και περιβαλλοντικές απώλειες, οι οποίες ξεπερνούν την ικανότητα της πληγείσας κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει βασιζόμενη μόνο στις δικές της δυνάμεις. Είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού των κινδύνων, των συνθηκών τρωτότητας και της ανεπάρκειας ικανότητας ή κατάλληλων μέτρων για την μείωση των αρνητικών συνεπειών επικινδυνότητας 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 4

6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 5 Ως τρωτότητα ορίζονται οισυνθήκες που καθορίζονται από φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διεργασίες, που αυξάνουν την ευπάθεια μιας κοινωνίας στις επιπτώσεις των κινδύνων.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 6 Η Ικανότητα αποτελεί ένα συνδυασμό όλων των δυνάμεων και των διαθέσιμων πόρων μιας κοινωνίας, που μπορεί να μειώσει τον βαθμό της διακινδύνευσης ή των επιπτώσεων μιας καταστροφής. Περιλαμβάνει τα φυσικά, θεσμικά ή οικονομικά μέσα, το ειδικευμένο προσωπικό, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και την κοινωνική ενημερότητα.

8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 7

9 Προ-καταστροφικός Σχεδιασμός (pre-disaster planning) για την αντιμετώπιση κινδύνου πλημμύρας 1 ο Στάδιο Πρόληψη (Prevention): 8 Ανάπτυξη θεσμικών πλαισίων ασ για γα την εκτίμηση και την μείωση του πλημμυρικού κινδύνου Εξασφάλισηότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζεται Ενίσχυση ερευνητικών & ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με στόχο την συνεισφορά τους στη διαχείριση του κινδύνου και στη διαχείριση των καταστροφών Διασπορά γενικής ενημέρωσης του κοινού για τον κίνδυνο ίδ πλημμυρών και τους τρόπους αυτοπροστασίας του

10 Προ-καταστροφικός Σχεδιασμός (pre-disaster planning) για την αντιμετώπιση κινδύνου πλημμύρας 1 ο Στάδιο Πρόληψη (Prevention): 9 Διασπορά ουσιαστικής ενημέρωσης του κοινού ού για τον τοπικό κίνδυνο πλημμυρών Χαρτογράφηση λεκανών απορροής / Υδρολογικές & Υδραυλικές μελέτες / Απεικόνιση πλημμυρικών πεδίων / Εκτίμηση η ζημιών για διάφορα φρ σενάρια πλημμυρών / Επιλογή και κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών έργων Τακτικός έλεγχος επάρκειας, τακτικός καθαρισμός και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων

11 Προ-καταστροφικός Σχεδιασμός (pre-disaster planning) για την αντιμετώπιση κινδύνου πλημμύρας 10 1 ο Στάδιο Πρόληψη (Prevention): Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης γρ ης φερτών φρ υλών στις ορεινές κοίτες των χειμάρρων Κατασκευή έργων προστασίας των παρόχθιων ρχ ζωνών στα πεδινά Χαρτογράφηση η των σημείωντουοδικούδικτύουπουυπό συνθήκες έντονων καιρικών συνθηκών παρουσιάζουν πλημμυρικά φαινόμενα,, ιδιαίτερα τασημεία που το δίκτυο διασταυρώνεται με χειμάρρους (ιρλανδικές διαβάσεις)

12 Προ-καταστροφικός Σχεδιασμός (pre-disaster planning) για την αντιμετώπιση κινδύνου πλημμύρας 11 2 ο Στάδιο Μετριασμός (Mitigation): Τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου με βάση νέα δεδομένα που προκύπτουν μετά από καταστροφές, ή εξαιτίας τεχνολογικών εξελίξεων, αλλαγών στις διοικητικές δομές κλπ Κατασκευή έργων (φραγμάτων, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων κλπ) με υψηλό βαθμό ασφάλειας

13 Προ-καταστροφικός Σχεδιασμός (pre-disaster planning) για την αντιμετώπιση κινδύνου πλημμύρας 12 2 ο Στάδιο Μετριασμός (Mitigation): Σχεδιασμός, ζωνοποίηση και εξορθολογισμός των χρήσεων γης, βάσει του πλημμυρικού κινδύνου που δύναται να απειλεί μια περιοχή Πολεοδόμηση η εκτός ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας Σχέδια διαχείρισης κινδύνουπλημμύρας

14 Προ-καταστροφικός Σχεδιασμός (pre-disaster planning) για την αντιμετώπιση κινδύνου πλημμύρας 13

15 Προ-καταστροφικός Σχεδιασμός (pre-disaster planning) για την αντιμετώπιση κινδύνου πλημμύρας 14 3 ο Στάδιο Ετοιμότητα (Preparedness): Σχέδια Ετοιμότητας & Μνημόνια Ενεργειών αντιμετώπισης του κινδύνου πλημμύρας των εμπλεκομένων Υπηρεσιών Εγκατάσταση Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning Systems) Σχεδιασμός διαδικασιών εκκένωσης (evacuation) Διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας Ενίσχυσητου εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας

16 Συν-καταστροφική περίοδος: Επέμβαση & Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Management) 15 Στάδιο Διάσωσης & Θεραπείας: Συνεχής ροή ρήπληροφοριών: ρ Συλλογή πληροφοριών, ρ Αξιολόγηση αξιοποίηση δεδομένων, & Διασπορά πληροφοριών ρ προς ρςτους υπευθύνους να δράσουν Ενημέρωση του κοινού Εκτίμηση η αναγκών Συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών & των εθελοντικών ομάδων Επείγουσες επιχειρήσεις διάσωσης & θεραπείας

17 Μετά-καταστροφική περίοδος 16 1 ο Στάδιο: Άμεση απόκριση / Αρωγή (response / relief) Επιχειρήσεις διάσωσης Άμεση οργανωμένη βοήθεια στους πληγέντες (διανομή τροφής, στέγης, ιατρικής φροντίδας, ψυχολογικής υποστήριξης κλπ) Συγκρότηση κλιμακίων για τον έλεγχο των υποδομών Άρση των κινδύνων

18 Μετά-καταστροφική περίοδος 17 2 ο Στάδιο: Ανάκαμψη (recovery) Αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας των υποδομών πουυπέστησανελαφρές φθορές Συγκρότηση επιτροπών για την άμεση καταγραφή των ζημιών Προγραμματισμός έργων ανακατασκευής των υποδομών & των κτιρίων που υπέστησανζημιές

19 Μετά-καταστροφική περίοδος 18 3 ο Στάδιο: Αποκατάσταση - Επανακατοίκηση (rehabilitation) Αποκατάσταση των έργων υποδομής και των κτιριακών δομών της περιοχής που υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα Θωράκιση της κοινωνίας από τον πλημμυρικό κίνδυνο με αναπτυξιακά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

20 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19

21 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 20 Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας είναι η προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, και η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών

22 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 21 Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό καιτοπικόεπίπεδο Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας

23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 22 O σκοπός του Γενικού Σχεδίου «Ξενοκράτης» είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων, αποτελεί δε τη βάση σχεδίασης και ενεργειών του κρατικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την εκδήλωση πάσης φύσεως κινδύνων

24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» σύστημα κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας ρόλοι εμπλεκόμενες ε ες υπηρεσίες και φορείς 23 σύστημα επικοινωνίας & ροής πληροφοριών χάραξη στρατηγικών και τακτικών εκπόνηση ηειδικών σχεδίων κατευθυντήριες γραμμές επιχειρησιακές δυνάμεις αξιολόγηση κινδύνων διαμόρφωση επιχειρησιακής φιλοσοφίας ορθή οργάνωση ορολογία Πολιτικής Προστασίας εκτίμηση η καταστάσεων εξοπλισμό των υπηρεσιών είδη των καταστροφών επισήμανση ευπαθών χώρων κατευθύνσεις σχεδίασης συντονισμό ανθρώπινου δυναμικού και μέσων

25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 24 Φάση 1 Συνήθης Ετοιμότητα Φάση 2 Αυξημένη Ετοιμότητα Φάση 3 Άμεση Κινητοποίηση Επέμβαση Φάση 4 Αποκατάσταση Αρωγή Σύστημα Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας

26 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 25

27 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 26 Τατελευταία χρόνια, μέσα από μία σειρά εγκυκλίων της ΓΓΠΠ με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων», έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από δά δράσεις των εμπλεκομένων φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας. Για την υλοποίηση των δά δράσεων αυτών στις Περιφέρειες, οι Περιφερειάρχες & οι Αντιπεριφερειάρχες κινητοποιούν δια των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας των Περιφερειών.

28 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 27 Φάση 1: Συνήθης ετοιμότητα (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) Καθημερινή λήψη του δελτίου καιρού και ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Π.Ε. Συνεχής παρακολούθηση των θεμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας που έρχονται σε γνώση της Υπηρεσίας, αυτοψίες σε περιοχές που παρουσιάζονται προβλήματα ή επανειλημμένα πλημμυρικά συμβάντα & παρεμβάσεις ή συντονισμό ενεργειών, όπου απαιτηθεί, για την επίλυση προβλημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας

29 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 28 Φάση 1: Συνήθης ετοιμότητα (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) Οδηγίες ή/και συστάσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΓΓΠΠ, για τακτικό έλεγχο, συντήρηση & καθαρισμό των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Ενημέρωση του κοινού (μέσα από ημερίδες, επισκέψεις σε σχολεία, το διαδίκτυο, το έντυπο υλικό της ΓΓΠΠ κλπ) για τον πλημμυρικό κίνδυνο και τα μέτρα αυτοπροστασίας του Μέριμνα για την σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Π.Ε. για την αντιμετώπιση του κινδύνουπλημμύρας

30 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 29 Φάση 1: Συνήθης ετοιμότητα (Δ/νσεων Τεχνικών Έργων) Τακτικός, σχολαστικός έλεγχος της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά έργα (αναχώματα, τεχνικά έργα κλπ) της περιοχής ευθύνης τους Ιδιαίτερη μέριμνα για την επιτάχυνση των εργασιών και την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που βαρύνονται με ιστορικό πλημμυρών και κατά προτεραιότητα σε περιοχές που έχουν πρόσφατα πληγεί από δασικές πυρκαγιές

31 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 30 Φάση 2: Αυξημένη ετοιμότητα (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) 1. Ενημέρωση όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Π.Ε. για θέση σε αυξημένη ετοιμότητα 2. Παρακολούθηση του εξελισσόμενου φαινομένου 3. Προειδοποίηση του κοινού για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λάβουν

32 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 31 Φάση 3: Άμεση Κινητοποίηση Επέμβαση (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) Συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων Επί τόπου αυτοψίες ειδικευμένων στελεχών Πολιτικής Προστασίας στο πλημμυρικό πεδίο Σύγκλιση έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) τηςπληγείσας Π.Ε. Αίτημα του Περιφερειάρχη στον Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στις πληγείσες περιοχές

33 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 32 Φάση 3: Άμεση Κινητοποίηση Επέμβαση (Δ/νσεων Τεχνικών Έργων) Επί τόπου αυτοψίες κλιμακίων αποτελούμενων λύ από προσωπικό ευθύνης των αρμόδιων Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Έλεγχος καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων καθώς και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Συγκρότηση κατάλληλων λ συνεργείων για τη άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών της Περιφέρειας πουυπέστησανζημιές έ από τις πλημμύρες

34 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 33 Φάση 4: Αποκατάσταση Αρωγή Αποκατάστασηζημιών κτιρίων Αποκατάσταση ζημιών & επιχορηγήσεις σε βιομηχανικές & βιοτεχνικές μονάδες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αποκατάσταση των δικτύων και των υποδομών της Περιφέρειας που υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα

35 Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου 34

36 Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου FAILING TO PLAN IS PLANNING TOY FAIL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ / «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοίβου Θεοδώρου Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 21/10/2014 Αριθ. Πρωτ. 6658 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Ιούνιος 2014 1 Αθήνα, 17-7-2014 Αρ. πρωτ. : οικ. 663 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-04 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2450 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Θεοδώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 03-04 Ευρετήριο Ευρετήριο...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 26-05-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 4/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 26 ης /05/2015 της 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1ο ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ

Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ 1 Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ Ι. Πάτας 1 Α. Παπακυριακού 2 ιαχρονική η ανάγκη αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών Ανέκαθεν η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1521 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ι-9Γ7 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ι-9Γ7 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ι-9Γ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 25 /10/2013 Αριθ. Πρωτ. 6140 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Key words Earthquake protection Natural disaster mitigation Seismic risk Civil protection Disaster management

ABSTRACT. Key words Earthquake protection Natural disaster mitigation Seismic risk Civil protection Disaster management ABSTRACT Greece is a country where earthquakes occur causing serious human and physical losses. In order to tackle the catastrophic consequences of earthquakes, earthquakeprone countries take measures

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ : 01 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Ιούλιος 2013 - 2 - Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 3 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 7 Α1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών

β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών 233 β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Β : Κατσίλης Χρήστος, Λύτρας Νίκος (προεδρεύει) Μανάρας Γιώργος Ν. ΛΥΤΡΑΣ: Αγαπητοί Συνάδελφοι, την επόμενη εισήγηση θα την ακούσουμε από τον Δόκτορα Πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογραφικός οδηγός για τις φυσικές καταστροφές και. την ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπισή τους

Δημοσιογραφικός οδηγός για τις φυσικές καταστροφές και. την ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπισή τους Media Terra 3.7.6 Published Print Book Κοινοτικό πρόγραμμα Media Terra Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Δημοσιογραφικός οδηγός για τις φυσικές καταστροφές και την ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αξιολόγηση Κινδύνων και ημόσια Υγεία Απειλές για την υγεία Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΑΘΗΝΑ 2010 Γραμματεία ΠΜΣ Ζωή Φουλίδη Ελ. Βενιζέλου 70 176 71 Καλλιθέα Τηλ. 210 9549325 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα