ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Πολύ επικίνδυνη ουσία σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, µε τα µάτια, κατά την εισπνοή και την κατάποση. Η ουσία είτε σε υγρή µορφή, είτε ως συµπύκνωµα υδρατµών µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιστούς και πιο συγκεκριµένα στον βλεννώδη υµένα του µατιού, στο στόµα και στην αναπνευστική δίοδο. Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Προκαλεί φλεγµονή στα µάτια, η οποία χαρακτηρίζεται από κοκκίνισµα, καταρροή και φαγούρα. έρµα : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα και πιθανόν κάψιµο. Η ουσία είναι διεισδυτική και διαβρωτική. ηµιουργεί φλεγµονή στο δέρµα, η οποία χαρακτηρίζεται από φαγούρα, κοκκίνισµα, λεπίδωση, εµφάνιση φουσκάλων, σκάσιµο. Εισπνοή : Η εισπνοή υδρατµών της ουσίας προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα είναι βήχας, δύσπνοια, ασφυξία. Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό στους πνεύµονες. Χρόνια έκθεση : Η ουσία προκαλεί ερεθισµό όταν έρθει σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να είναι τοξική στα νεφρά, στη βλεννώδη µεµβράνη, στο δέρµα, στα δόντια. Η παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ζωτικά όργανα. Η παρατεταµένη ή συνεχής επαφή µε τους ατµούς της ουσίας µπορεί να προκαλέσει χρόνιο ερεθισµό στα µάτια και σοβαρό ερεθισµό στο δέρµα, ενώ η συνεχής έκθεση στους ατµούς της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο και βρογχική λοίµωξη. 2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Επαφή µε τα µάτια : Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Επαφή µε το δέρµα : Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο κρύο νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. Εισπνοή : Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν

2 αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Κατάποση : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 3. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Γενικές πληροφορίες : Η ουσία είναι εύφλεκτη όταν εκτεθεί σε θέρµανση, φλόγα, σπινθήρες. εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τον κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση στατικής εκκένωσης. Τα προϊόντα καύσης του οξικού οξέος είναι οξείδια του άνθρακα. Η ουσία αντιδρά µε µέταλλα και σχηµατίζεται εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. Μίγµα νιτρικής αµµωνίας και οξικού οξέος αναφλέγεται, αν θερµανθεί. Οι ατµοί του οξικού οξέος σχηµατίζουν εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα. Η αντίδραση του οξικού οξέος µε τις παρακάτω ουσίες, µπορεί να προκαλέσει έκρηξη: τριοξείδιο του χρωµίου, υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπερµαγγανικό κάλιο, υπεροξείδιο του νατρίου, τριχλωριούχος φώσφορος, τριοξείδιο του χρωµίου, πενταφθοριούχο βρώµιο. Μέσα πυρόσβεσης : Το οξικό οξύ είναι εύφλεκτο υγρό και διαλύεται- διασκορπίζεται στο νερό. Σε περίπτωση µικρής φωτιάς, χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική ουσία σε µορφή σκόνης. Σε µεγαλύτερη φωτιά, χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό µε νεφελωτήρες. ιατηρείτε τους περιέκτες δροσερούς, ψεκάζοντας µε νερό για να εµποδίσετε την αύξηση της πίεσης, την αυτανάφλεξη και πιθανή έκρηξη. 4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Γενικές πληροφορίες : Ατοµική προστασία : σε περίπτωση έκλυσης µικρής ή µεγάλης ποσότητας υλικού Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (ενότητα 6). Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, αραιώστε προσθέτοντας νερό και σφουγγαρίστε ή απορροφήστε µε ένα αδρανές ξηρό υλικό και µεταφέρετε την εκλυόµενη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αν είναι εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα ανθρακικού νατρίου. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης στερεής ουσίας, χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αν η ουσία είναι σε υγρή µορφή, απορροφήστε την έκχυση απλώνοντας ξηρό χώµα, άµµο ή άλλο µη εύφλεκτο υλικό. Μην προσθέτετε νερό µέσα στον περιέκτη. Μεταφέρετε την εκλυόµενη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο,

3 κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Μην αγγίζετε την χυµένη ουσία. Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού για να διαλύσετε τους ατµούς της ουσίας. Αν είναι εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα ανθρακικού νατρίου. ιατηρείστε την ουσία µακριά από θερµότητα και πηγές ανάφλεξης. Αποτρέψτε την απόρριψη της ουσίας σε ποτάµια, αποχετευτικούς αγωγούς. Χρησιµοποιείστε κατάλληλα περιοριστικά µέτρα για την αποφυγή περιβαλλοντικής µόλυνσης. 5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισµός : ιατηρείστε την ουσία µακριά από πηγές ανάφλεξης και θερµότητα. Μην εισπνέετε σκόνη, αέρια, ατµούς της ουσίας. Μην προσθέτετε νερό στο οξικό οξύ. Σε περίπτωση κατάποσης της ουσίας, αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. ιατηρείστε την ουσία µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές/ αναγωγικές ουσίες, µέταλλα, οξέα, αλκάλια. Γειώστε τον εξοπλισµό. Αποθήκευση : ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από πηγές ανάφλεξης (φλόγα, σπινθήρες) και ασύµβατα αντιδραστήρια. ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 6. ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μέθοδοι προστασίας : Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθµού εργασίας. Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας Μάτια : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. έρµα : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική προστασία. Ενδυµασία : Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, συνθετική εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. Αναπνευστικό : σύστηµα Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας.

4 7. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τοξικές επιδράσεις : Ειδικές επισηµάνσεις : σε άλλες τοξικές επιδράσεις Η ουσία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε περίπτωση εισπνοής (διαβρωτική για τους πνεύµονες), αρκετά επικίνδυνη σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστική, διαβρωτική, διεισδυτική), µε τα µάτια (διαβρωτική) και κατά την κατάποση. Μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή και προκαλέσει βλάβη στο γενετικό υλικό, σύµφωνα µε πειράµατα που έγιναν σε ζώα. έρµα: Εξαιρετικά διαβρωτική και ερεθιστική ουσία. Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος, µε συµπτώµατα όπως φλεγµονές, κοκκίνισµα, φαγούρα και σε κάποιες περιπτώσεις κάψιµο, βλάβη στους ιστούς και φουσκάλες. Μάτια: Εξαιρετικά διαβρωτική και ερεθιστική ουσία. Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, κοκκίνισµα, πόνο. Μπορεί να προκαλέσει κάψιµο, θολή όραση, επιπεφυκίτιδα, µόνιµη βλάβη στον κερατοειδή. Εισπνοή: Η σκόνη της ουσίας να προκαλέσει ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα. Επιδρά στα όργανα των αισθήσεων (µάτια, αυτιά, µύτη, γεύση) και στο αίµα. Μπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα, βρογχικά προβλήµατα και πνευµονικό οίδηµα. Η σοβαρή έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιστούς των πνευµόνων και διάβρωση στον βλεννογόνο υµένα. Τα συµπτώµατα από την εισπνοή της ουσίας µπορεί να είναι ρινίτιδα, βήχας, φτέρνισµα, πόνο στο στήθος, δύσπνοια, ναυτία, ταχυκαρδία, κυάνωση, έκκριση σάλιου, ίλιγγος, µυϊκή αδυναµία. Κατάποση: Προκαλεί γαστρερεντικό ερεθισµό, µε συµπτώµατα όπως κάψιµο και πόνο στο στόµα και στο λάρυγγα, ναυτία, εµετό, αιµορραγία, εξέλκωση, γαστρικές συσπάσεις, διάρροια. Μπορεί να επιδράσει στο συκώτι και να δηµιουργήσει βλάβη, στο ουρικό σύστηµα και στα νεφρά. Μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια και ασφυξία, κώµα. Χρόνια έκθεση: Η χρόνια έκθεση µέσω της κατάποσης µπορεί να προκαλέσει κηλίδες ή αποσάθρωση των δοντιών και νέκρωση του σαγονιού, φαρυγγίτιδα και γαστρεντερίτιδα. Μπορεί να επηρεάσει τον µεταβολισµό µε ξαφνική απώλεια βάρους. Η χρόνια έκθεση µέσω εισπνοής µπορεί να προκαλέσει άσθµα, βρογχίτιδα µε συµπτώµατα όπως βήχα και δύσπνοια. Μπορεί να επιδράσει στο αίµα και στο ουροποιητικό σύστηµα (νεφρά). Η παρατεταµένη ή συνεχής επαφή της ουσίας µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει κηλίδες και σχισµές στο δέρµα 8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εµµονή/ διάσπαση : Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση της. Τα προϊόντα της διάσπασης της ουσίας είναι λιγότερο τοξικά από την ίδια την ουσία.

5 9. ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Απόρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. 10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Φράσεις κινδύνου : ΕΕ Φράσεις ασφάλειας : ΕΕ R35 Προκαλεί σοβαρό κάψιµο. R10 Εύφλεκτη ουσία. R23 Μην αναπνέετε αέρια/ ατµούς/ σκόνη της ουσίας. S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική βοήθεια. S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητείστε αµέσως ιατρική παρακολούθηση (επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη της ουσίας). 11. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρήσεις και : περιορισµοί ιανοµή του..α. : Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλους όσους χειρίζονται την ουσία. Σηµείωση : Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του προϊόντος.

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 «КАUSTIК»ΑΕ Βόλγκογκραντ Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ЕΚ) 1907/2006 (REACH) και παράρτημα του Κανονισμού ЕΚ 453/2010 Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA ALDRICH Ltd. (ΣΙΓΚΜΑ ΑΛΝΤΡΙΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.)

SIGMA ALDRICH Ltd. (ΣΙΓΚΜΑ ΑΛΝΤΡΙΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.) SIGMA ALDRICH Ltd. (ΣΙΓΚΜΑ ΑΛΝΤΡΙΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.) ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 72 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16346 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 01-9948010 ΔΙΕΥΘYΝΣΗ: 019948041 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 01-9948031 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP)

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) YΠOYPΓEIO OIKONOMIAΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH Γ.X.K. Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Καταργεί από 01/06/2015: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ -

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα