Ανοιχτά μέτωπα για τη νοσηλευτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοιχτά μέτωπα για τη νοσηλευτική"

Transcript

1 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑ - åðéëáéòþôèôá ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [ΦΥΛΛΟ 57] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΝΕΚΑ Υπηρεσίες ργός Ψυχικής Υγείας σε κρίση! Στις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες μιας πρόχειρης και βεβιασμένης πολιτικής στον τομέα της ψυχικής υγείας, που αφορά τον επικείμενο σχεδιασμό για το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάτω από τις πιέσεις της Τρόικα, για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού του προσωπικού που δεσμεύτηκε για να θέσει σε διαθεσιμότητα, έβαλε σε προτεραιότητα, το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων και τη μεταφορά των υπηρεσιών τους σε γενικά νοσοκομεία. Βέβαια, κάτι τέτοιο αποτελεί στόχο της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς», όμως όχι αυτοσκοπό. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα δημιουργήσουν το έδαφος για τέτοιου είδους αλλαγές. Αξίζει να αναφερθεί, ότι περίπου το 20% των προσερχομένων κατά τη μέρα της εφημερίας στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, αφορά πληθυσμό ο οποίος έρχεται από την Περιφέρεια, λόγω έλλειψης υπηρεσιών... Συνέχεια στη σελ. 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά από πρόταση της που συμπεριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρηματικό ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των μελών, τροποποιείται ως εξής: 1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από 20e, γίνεται 5e 2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για τους ανέργους νοσηλευτές και τα μέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, μειώνεται στα 20e 3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσόν της ετήσιας εισφοράς, από 45e διαμορφώνεται σε 40e. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ κρίθη Ανοιχτά μέτωπα για τη νοσηλευτική Oλοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΟ) 2005/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010. Η αναθεώρηση της ΕΟ είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η τροποποίηση υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο στις 9 Οκτωβρίου και από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 15 Νοεμβρίου ενώ, για την ισχύ της απομένει ακόμη η δημοσίευσή της στο επίσημο τεύχος της ΕΕ. Οι σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας είναι η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα, η μερική πρόσβαση, η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, το κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο και αναγνώριση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, οι γλωσσικές ικανότητες και ο μηχανισμός ειδοποίησης για επαγγελματίες που δεν έχουν πλέον το δικαίωμα στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ειδικότερα, για το νοσηλευτικό επάγγελμα συνέβη αυτό πολλοί απευχόμασταν. Εισάγονται κάτω από τον ίδιο επαγγελματικό όρο (Άρθρο 31 παράγραφος 1) (nurses responsible for general care), δύο διαφορετικές κατηγορίες ήτοι: απόφοιτοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης μετά από 12 έτη βασικής εκπαίδευσης και απόφοιτοι επαγγελματικών εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων ή επαγγελματικών νοσηλευτικών σχολών μετά από 10 έτη βασικής εκπαίδευσης... Σελ. 4

2 2 ðåòéåøþíåîá Νοέμβριος 2013 Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Άδεια ανατροφής διδύμων τέκνων Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τους Νοσηλευτές- γονείς διδύμων/πολυδύμων ότι πολύ πρόσφατα εξεδόθη ο Νόμος 4210/2013, δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 1 του οποίου οι γονείς διδύμων ή τριδύμων τέκνων δικαιούνται έξι επιπλέον μήνες άδειας ανατροφής με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Η νομοθετική αυτή εξέλιξη κρίνεται εξαιρετικά θετική, καθώς αίρει την επί σειρά ετών άνιση μεταχείριση των γονέων που αποκτούσαν δίδυμα ή τρίδυμα τέκνα σε σχέση με όσους αποκτούσαν ένα. Η διάταξη αυτή εξεδόθη σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μετά από πολύχρονους δικαστικούς αγώνες γονέων που οδήγησαν τα αρμόδια δικαστήρια σε αντιφατικές αποφάσεις, δημιουργώντας μεγάλη αβεβαιότητα... Σελ. 7 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κανένας περιορισμός Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3919/2011, «1. Οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία ργός διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο Β' του παρόντος, καταργούνται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 2. Ως περιορισμοί, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, νοούνται οι εξής:... Σελ. 9 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Βασιλίσσης Σοφίας , Αθήνα, Τηλ.: Fax.: ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος Σκουτέλης Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε κρίθη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριστείδης Δάγλας Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. Αγίου Νικολάου 102, Γλυφάδα Τηλ: , Fax: Α Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ Αναδρομικές μειώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Λ2 του Νόμου 4024/2011, «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». Κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη η υπ αριθμ. οικ. 2/13917/0022/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που ορίζει τα εξής:... Σελ.9 Σ Ε Υ Υ Π Αποκλείονται οι νοσηλευτές ΤΕ Ως γνωστόν, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 2920/2001 συστήθηκε στο Υπουργείο Υγείας μια νέα υπηρεσία με τίτλο «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» (Σ.E.Y.Y.Π.) με ελεγκτικές κυρίως αρμοδιότητες. Εν σχέσει με την στελέχωση του ΣΕΥΥΠ, το άρθρο 4 του ως άνω Νόμου προβλέπει: α) μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή, β) τρεις (3) θέσεις Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή, γ) εκατό (100) θέσεις Επιθεωρητών και δ) τριάντα (30) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, ενώ ο αριθμός των θέσεων των Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με κοινή υπουργική απόφαση. Σελ.10 Ε Ν Ε Χ Ε Ι Ρ Ο Ποιος θα βαρέσει την καμπάνα ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Νικόλαος Ορφανός Α Αντιπρόεδρος Δόντσιος Γεώργιος Β Αντιπρόεδρος Μπίζας Λάμπρος Ταμίας Αβραμίδης Γεώργιος Οργανωτικός Γραμματέας Μπελαλή Κωνσταντία Αναπληρωτής Γραμματέας Πιστόλας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Αρβανίτης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Ποντισίδης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Κωτσής Απόστολος Μέλος Δ.Σ. Ριζόπουλος Ρίζος Μέλος Δ.Σ. Δημητρέλης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. Γιάκης Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. Σπυράτος Φώτιος Μέλος Δ.Σ. Γιάννης Μπατής Υπεύθυνος ιστοσελίδας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Δημήτριος Σκουτέλης ΕΚΤΥΠΩΣΗ IRIS Α.Ε.B.E. CREDIT: visualphotos.com ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: Σελ. 15 Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3 Νοέμβριος 2013 κα editorial γραψαν 3 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε κρίση! Στις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες μιας πρόχειρης και βεβιασμένης πολιτικής στον τομέα της ψυχικής υγείας, που αφορά τον επικείμενο σχεδιασμό για το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάτω από τις πιέσεις της Τρόικα, για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού του προσωπικού που δεσμεύτηκε για να θέσει σε διαθεσιμότητα, έβαλε σε προτεραιότητα, το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων και τη μεταφορά των υπηρεσιών τους σε γενικά νοσοκομεία. Βέβαια, κάτι τέτοιο αποτελεί στόχο της ργός μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς», όμως όχι αυτοσκοπό. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα δημιουργήσουν το έδαφος για τέτοιου είδους αλλαγές. Αξίζει να αναφερθεί, ότι περίπου το 20% των προσερχομένων κατά τη μέρα της εφημερίας στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, αφορά πληθυσμό ο οποίος έρχεται από την Περιφέρεια, λόγω έλλειψης υπηρεσιών. Η Τομεοποίηση, δηλαδή, μετά από δεκαπέντε περίπου έτη μεταρρύθμισης, δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των περιστατικών στον τομέα ευθύνης της. Και ο Γολγοθάς για τον ψυχικά ασθενή, για την αναζήτηση μιας κλίνης, έστω και σε ράντζο, καλά κρατεί και τραβάει χιλιόμετρα. Από την Πρέβεζα, στα Ιωάννινα, από εκεί στην Κέρκυρα, στη συνέχεια την Τρίπολη, την Πάτρα και μετά στο Δαφνί ή το Δρομοκαΐτειο. Όλες οι ψυχιατρικές κλινικές έχουν 120% έως 150% υπερπλήρωση κλινών. Γράφει ο Γιώργος Αβραμίδης, Πρόεδρος του ΣΥΝΟΨΥΝΟ ΕΣΥ Ν. Αττικής κρίθη Επιπροσθέτως, οι ανάγκες σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, προφανώς, στην εποχή του μνημονίου διαρκώς αυξάνονται. Καταθλίψεις, αγχώδεις προτάσεων αναφορικά με τη Μεταρρύθμιση στην Ενώ σχεδιάζεται και έχουν κατατεθεί πλήθος διαταραχές, εξαρτήσεις από ουσίες βρίσκονται διαπιστωμένα σε έξαρση. φέρεται σχεδόν πουθενά, από κανέναν φορέα. ΠΦΥ, διαπιστώνουμε ότι η ψυχική υγεία δεν ανα- Ενώ δηλαδή, οι ανάγκες αυξάνονται, το Υπουργείο δείχνει να επιδιώκει να συρρικνώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή απλώς, στην καλύτερη περίπτωση, να τις μεταφέρει κάπου αλλού. Η μετακύλιση των υφιστάμενων υπηρεσιών, ειδικότερα, τις ψυχιατρικές κλινικές σε άλλους φορείς, απλά ανακατεύει τη σούπα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Απαιτούμενο θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των υπηρεσιών. Θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες, αλλά και προϋποθέσεις για κάθε επιπλέον βήμα. Αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εύκολα προσβάσιμες στον πληθυσμό που τις έχει ανάγκη, όπως είναι τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις Κινητές Μονάδες, τα Κέντρα Ημέρας και τις Δομές Στέγασης, δηλαδή, ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Δυστυχώς, όμως για ακόμη μία φορά, ενώ σχεδιάζεται και έχουν κατατεθεί πλήθος προτάσεων αναφορικά με τη Μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ, διαπιστώνουμε ότι η ψυχική υγεία δεν αναφέρεται σχεδόν πουθενά, από κανέναν φορέα. Στιγματισμένη, από όλους τους φορείς, παραμένει στο περιθώριο της κουβέντας. Όλος ο λόγος γύρω από το φάρμακο, τις αμοιβές των ιατρών, τα ιατρεία, τον οικογενειακό ιατρό, τον ιατρό της γειτονιάς κ.α. περί ιατρών. Για μια ακόμη φορά θα δούμε νομοσχέδιο που τα 3/4 θα αφορά ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών και το 1/4 ρυθμίσεις θεμάτων που αφορά τους ασθενείς. Όμως, οι ψυχικά ασθενείς θα εξακολουθούν να έχουν ανάγκες που δεν θα έχουν προβλεφθεί να καλυφθούν. Θα έχουμε αύριο, μεθαύριο, υπουργούς που θα διαπιστώνουν τα λάθη και τις παραλείψεις των προκατόχων τους. Δεν μένει κάτι άλλο, παρά μόνο να αντισταθούμε, να πιέσουμε και να αλλάξουμε τη ρότα.

4 4 åðéëáéòþôèôá Νοέμβριος 2013 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Ανοιχτά μέτωπα ργός για τη νοσηλευτική κρίθη Γράφει ο Λάμπρος Μπίζας Ταμίας Δ.Σ., Πρόεδρος 9ου Π.Τ. Αττικής, Ταμίας FEPI Oλοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΟ) 2005/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010. Η αναθεώρηση της ΕΟ είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η τροποποίηση υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο στις 9 Οκτωβρίου και από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 15 Νοεμβρίου ενώ, για την ισχύ της απομένει ακόμη η δημοσίευσή της στο επίσημο τεύχος της ΕΕ. Οι σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας είναι η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα, η μερική πρόσβαση, η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, το κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο και αναγνώριση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, οι γλωσσικές ικανότητες και ο μηχανισμός ειδοποίησης για επαγγελματίες που δεν έχουν πλέον το δικαίωμα στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα. Δεν θα έχει τη μορφή που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή αυτή της κάρτας-ταυτότητας αλλά πρόκειται για ένα τύπο ηλεκτρονικού πιστοποιητικού που θα εκδίδεται με σκοπό την

5 Νοέμβριος 2013 åðéëáéòþôèôá 5 απλοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Θα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα Εσωτερικής Αγοράς (IMI System) που χρησιμοποιείται ήδη για την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών κάθε χώρας μέλους για ανάλογα θέματα κινητικότητας επαγγελματιών. Η έκδοσή της δεν θα είναι υποχρεωτική και η εμπλοκή κάθε επαγγέλματος ργός θα γίνει κατόπιν επιθυμίας του ενώ θα υπάρχουν και έξοδα για την έκδοσή της τα οποία θα αποφασίζονται από κάθε κράτος μέλος. Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο προτείνεται να λειτουργήσει εγείρει ερωτήματα για την αναγκαιότητά της και την ευκολία στην εφαρμογή της. Μερική πρόσβαση. Αφορά στην περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας θέλει να ασκήσει το ίδιο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος και που οι αρμοδιότητές του είναι στη χώρα υποδοχής μέρος ενός επαγγέλματος με περισσότερες αρμοδιότητες από ότι στη χώρα από όπου προέρχεται. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί τη μερική πρόσβαση για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή σε επαγγελματίες υγείας επικαλούμενο την δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη κυρίως για τους επαγγελματίες υγείας και τους αρχιτέκτονες. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται για την προώθηση της Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τα επαγγέλματα αυτά θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), που σημαίνει επίσης ότι η ΕΕ έχει το δικαίωμα να ρωτάει και, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσουν μεταξύ τους καλές πρακτικές σε αυτό το πεδίο. Η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη θα πρέπει να έχει ως αντικείμενο κάθε τεχνικό, επιστημονικό, ρυθμιστικό και ηθικό πεδίο ενώ θα πρέπει να κινητοποιούνται οι επαγγελματίες να συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση σχετικά με το επάγγελμά τους. Κοινό πλαίσιο κατάρτισης. Εδώ γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης κοινού πλαισίου κατάρτισης όπου θα καθορίζεται το ελάχιστο των γνώσεων, δεξιοτήτων και αρμοδιοτήτων για την άσκηση ενός επαγγέλματος. Ο εν λόγω καθορισμός δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός και αν αυτό είναι επιθυμία του κράτους μέλους. Σε κάθε περίπτωση το κοινό πλαίσιο κατάρτισης σε επαγγέλματα υγείας θα μπορούσε να επιφέρει υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των ασθενών. Επιπλέον, πρακτική άσκηση που πιθανόν ολοκλη- κρίθη ρωθεί σε άλλη χώρα μέλος θα πρέπει να αναγνωριστεί από τη χώρα προέλευσης του ενδιαφερόμενου η οποία διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού ελάχιστης χρονικής διάρκειας για την πρακτική στο εξωτερικό. αν και η αναθεώρηση της ΕΟ 2005/36EC έχει αρκετά θετικά στοιχεία για τους επαγγελματίες υγείας εντούτοις, για τη νοσηλευτική θα λέγαμε ότι δεν τοποθετείται στη θέση που της αρμόζει. Γλωσσικές δεξιότητες. Με αυτή την παράγραφο εισάγεται η δυνατότητα από τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόζουν ελέγχους γλωσσικής επάρκειας.ειδικότερα,για επαγγέλματα όπου εμπλέκεται η ασφάλεια ασθενών τα οι εφαρμοζόμενοι έλεγχοι εφαρμόζονται πριν από την πρόσβαση του επαγγελματία (την αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων) στη χώρα υποδοχής.η γλωσσική επάρκεια θα πρέπει να ελέγχεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες κάθε χώρας και να είναι ανάλογη προς το επάγγελμα που πρόκειται να ασκηθεί. Μηχανισμός προειδοποίησης. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει πλέον να ενημερώνουν προληπτικά τις αρχές άλλων κρατών μελών στην περίπτωση που υπάρχουν επαγγελματίες που δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα είτε λόγω, τελεσίδικου, πειθαρχικού παραπτώματος, είτε τελεσίδικης ποινικής καταδίκης. Η ενημέρωση θα γίνεται τουλάχιστον εντός τριών ημερών από την τελεσίδικη απόφαση και σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα, μέσω ενός ειδικού μηχανισμού προειδοποίησης και τη χρήση του συστήματος ΙΜΙ. Ειδικότερα, για το νοσηλευτικό επάγγελμα συνέβη αυτό πολλοί απευχόμασταν. Εισάγονται κάτω από τον ίδιο επαγγελματικό όρο (Άρθρο 31 παράγραφος 1) (nurses responsible for general care), δύο διαφορετικές κατηγορίες ήτοι: απόφοιτοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης μετά από 12 έτη βασικής εκπαίδευσης και απόφοιτοι επαγγελματικών εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων ή επαγγελματικών νοσηλευτικών σχολών μετά από 10 έτη βασικής εκπαίδευσης. Προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον 3 ετών ή 4600 ωρών νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Η παραπάνω ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργήσει πλήθος ζητημάτων, από σύγχυση στους ασθενείς και το κοινό σχετικά με το ποιος τον νοσηλεύει και τι μπορεί να περιμένει από αυτόν, μέχρι και ανατροπές στα νοσηλευτικά εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών μελών ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε περιόδους κρίσης αναζητούνται φτηνά εργατικά χέρια. Επίσης, συχνά εμπλέκεται στην εκπαίδευση και ο ιδιωτικός τομέας όπου συνήθως παρουσιάζει ευελιξία στην τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών και εκμεταλλευόμενος την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προπορεύεται συνήθως στα νέα δεδομένα. Για του λόγου το αληθές, η ΕΟ αναφέρει επιπλέον τα παρακάτω: «Ως επίσημα προσόντα νοσηλευτή γενικής περίθαλψης πρέπει να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας είναι σε θέση να εφαρμόζει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες ικανότητες-αρμοδιότητες,ανεξάρτητα από το εάν η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα επίπεδο που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο,σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή σε μια επαγγελματική σχολή της νοσηλευτικής».

6 6 åðéëáéòþôèôá Νοέμβριος 2013 ργός Οι εν λόγω αρμοδιότητες αναφέρονται ως εξής (Άρθρο 31 παράγραφος 7) με την προϋπόθεση της εφαρμογής των γνώσεων που αποκτώνται σύμφωνα με τα δεδομένα της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου: α) Αρμοδιότητα για ανεξάρτητη διάγνωση στην νοσηλευτική φροντίδα χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες θεωρητικές και κλινικές γνώσεις, καθώς και για ανεξάρτητο σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας κατά τη θεραπεία ασθενών. β) Αρμοδιότητα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους φορείς στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού. γ) Αρμοδιότητα να ενδυναμώνει άτομα, οικογένειες και ομάδες προς έναν υγιεινό τρόπο ζωής και προσωπικής φροντίδας. δ) Αρμοδιότητα για ανεξάρτητο, άμεσο ξεκίνημα λήψης μέτρων διατήρησης της ζωής σε περιπτώσεις κρίσεων και καταστροφών. ε) Αρμοδιότητα να δώσει ανεξάρτητα συμβουλές και να υποστηρίξει τα άτομα που κρίθη χρειάζονται φροντίδα καθώς και τα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους. στ) Αρμοδιότητα να διαβεβαιώνει ανεξάρτητα για την ποιότητα και την αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας. ζ) Αρμοδιότητα για ολοκληρωμένη επικοινωνία με επαγγελματισμό καθώς και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. η) Αρμοδιότητα για την ανάλυση της ποιότητας περίθαλψης ώστε να βελτιώσει την επαγγελματική πρακτική τους ως νοσηλευτής γενικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο των εξελίξεων πραγματοποιήθηκε στις 26/9/2013 συνάντηση, με ελληνική συμμετοχή, της FEPI (European Council of Nursing Regulators), με τον Επίτροπο Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών της ΕΕ κ. Tonio Borg. Συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις στη νοσηλευτική και οι επιπτώσεις της αναθεώρησης της ΕΟ. Ειδικότερα, το θέμα της υπαγωγής δύο διαφορετικών κατηγοριών (με 12 ή 10 έτη βασικής εκπαίδευσης), όπως προαναφέρθηκε, στην ίδια επαγγελματική ονομασία του νοσηλευτή, το θέμα των αρμοδιοτήτων, της κινητικότητας και της αποστράγγισης του εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού από χώρες που μαστίζονται από την κρίση όπως η Ελλάδα, σε χώρες του βορρά και της δυτικής Ευρώπης. Για το ζήτημα των 12 ή 10 ετών βασικής εκπαίδευσης προτάθηκε η αποσαφήνιση των όρων του νοσηλευτή με τον βοηθό νοσηλευτή όπως ισχύει στην Ελλάδα, στον Καναδά (assistant ή technical nurse) και σε άλλες χώρες. Από την πλευρά του επιτρόπου δόθηκε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρμοδιότητες και στον αναλυτικό προσδιορισμό τους ενώ κάλεσε τη FEPI να συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό του σχεδίου δράσης για την υγεία μέχρι το Με γνώμονα τα παραπάνω το ετήσιο συνέδριο της FEPI που διεξήχθη στα τέλη Νοεμβρίου, είχε ως κύριο θέμα του τις νοσηλευτικές αρμοδιότητες. Διακεκριμένοι ομιλητές από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν και κατά τη συζήτηση αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των αρμοδιοτήτων, τα ελάχιστα κριτήρια εκπαίδευσης, η δυνατότητα αλλά και οι αξίες για την άσκησή τους στην καθημερινή πρακτική από τους νοσηλευτές. Μεγάλο μέρος της συνάντησης κατέλαβαν οι εργασίες γύρω από το πώς μπορούν οι αρμοδιότητες να εφαρμοστούν. Έγινε παρουσίαση αποτελεσμάτων της διερεύνησης απόψεων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που είχε προηγηθεί κατά τους δύο τελευταίους μήνες. Επίσης, τρόποι, όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των αρμοδιοτήτων συζητήθηκαν από τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις χωρών όπως Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Αλβανία. Συμφωνήθηκαν κοινοί άξονες για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων όπως επίπεδο εκπαίδευσης, επαρκής στελέχωση κ.α. οι οποίοι κατόπιν επεξεργασίας και κοινής συναίνεσης θα οριστικοποιηθούν σε επίσημο έγγραφο που θα κατατεθεί στην ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, αν και η αναθεώρηση της ΕΟ 2005/36EC έχει αρκετά θετικά στοιχεία για τους επαγγελματίες υγείας εντούτοις, για τη νοσηλευτική θα λέγαμε ότι δεν τοποθετείται στη θέση που της αρμόζει. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, χρήζει επαγρύπνησης για τον τρόπο εναρμόνισης της ΕΟ από τα κράτη μέλη ενώ, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μένουν πολλά να γίνουν ακόμη.

7 Νοέμβριος 2013 åðéëáéòþôèôá 7 ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ ργός Άδεια ανατροφής κρίθη διδύμων τέκνων HΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τους Νοσηλευτές- γονείς διδύμων/πολυδύμων ότι πολύ πρόσφατα εξεδόθη ο Νόμος 4210/2013, δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 1 του οποίου οι γονείς διδύμων ή τριδύμων τέκνων δικαιούνται έξι επιπλέον μήνες άδειας ανατροφής με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Η νομοθετική αυτή εξέλιξη κρίνεται εξαιρετικά θετική, καθώς αίρει την επί σειρά ετών άνιση μεταχείριση των γονέων που αποκτούσαν δίδυμα ή τρίδυμα τέκνα σε σχέση με όσους αποκτούσαν ένα. Η διάταξη αυτή εξεδόθη σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,μετά από πολύχρονους δικαστικούς αγώνες γονέων που οδήγησαν τα αρμόδια δικαστήρια σε αντιφατικές αποφάσεις, δημιουργώντας μεγάλη αβεβαιότητα. Το άρθρο 6 του Νόμου 4210/2013, τροποποίησε το άρθρο 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, το οποίο πλέον προβλέπει: «Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου... «Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.» Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου, με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 προτείνεται η παροχή επιπλέον ενίσχυσης στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, γονείς διδύμων ή πολυδύμων, ώστε αυτοί να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων (σε σχέση με τους λοιπούς γονείς) αναγκών για την ανατροφή των τέκνων τους. Η άδεια αυτή,κατά το γράμμα του Νόμου, δίνεται μόνο σε συνεχόμενους μήνες και δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετατροπή της σε μειωμένο ωράριο, ενώ δύναται να τη λάβει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα δημόσια υπάλληλος ή αν η μητέρα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή εάν η μητέρα δεν εργάζεται (σημαντική καινοτομία του νέου νόμου). Ηλικιακό όριο για τη λήψη της άδειας παραμένει κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύονται παγίως, το τέταρτο έτος της ηλικίας των τέκνων. Χρήσιμο θα ήταν να υποβληθεί εκ μέρους των γονέων διδύμων ή πολυδύμων των οποίων τα δίδυμα ή πολύδυμα τέκνα δεν έχουν συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας τους σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4210/2013. Να σημειωθεί τέλος, ότι με τον νέο νόμο, το δικαίωμα του πατέρα δημοσίου υπαλλήλου να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται, το οποίο πρώτη φορά εισάγεται στη χώρα μας ως μέσο αποκατάστασης του αισθήματος ισότητας και ισονομίας, (πρόκειται για ένα αυτονόητο δικαίωμα του γονέα πατέρα), αφορά και τους υπαλλήλους- πατέρες ενός μόνο τέκνου, των οποίων η σύζυγος δεν εργάζεται.

8 8 åðéëáéòþôèôá Νοέμβριος 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κανένας περιορισμός ργός κρίθη Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3919/2011, «1. Οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο Β' του παρόντος, καταργούνται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 2. Ως περιορισμοί, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, νοούνται οι εξής: α) Η ύπαρξη, δυνάμει προβλέψεως νόμου, περιορισμένου αριθμού προσώπων τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελμα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, είτε ο αριθμός αυτός ορίζεται ευθέως είτε προσδιορίζεται εμμέσως βάσει πληθυσμιακών ή άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής αδείας για την άσκηση του επαγγέλματος μόνο προς συμπλήρωση του αριθμού τούτου. β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγέλματος από την εκτίμηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ' όλη την επικράτεια είτε σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εν όψει αφ' ενός του αριθμού των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα και αφ' ετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών. γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή. δ) Η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων που ασκούν το επάγγελμα. ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων. ζ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλματος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισμένη ή ορισμένες εταιρικές μορφές ή ο αποκλεισμός της ασκήσεώς του υπό εταιρική μορφή, επιτρεπομένης μόνο της ατομικής ασκήσεως αυτού. η) Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας. θ) Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρδους ή με άλλο ποσοστιαίο υπολογισμό. ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ουδείς περιορισμός δύναται, πλέον, να τεθεί εις την άσκηση ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας υπό εταιρική μορφή. Μόνη παραφωνία εν σχέσει με το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι η μη εισέτι ακριβής περιγραφή των νοσηλευτικών πράξεων δυνάμει σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και, φυσικά, η μη κοστολόγησή τους.

9 Νοέμβριος 2013 åðéëáéòþôèôá 9 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αναδρομικές μειώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Λ2 ργός του Νόμου 4024/2011,«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». Κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη η υπ αριθμ.οικ.2/13917/0022/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που ορίζει τα εξής: «1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με κρίθη τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 2. Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. 3. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 20, του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου ( ), εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του ίδιου νόμου. 4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από και από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι αριθμ. 2/5916/0022/ (ΦΕΚ 214 Β') και 2/7093/0022/ (ΦΕΚ 215 Β') κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση (υπουργική απόφαση κ.λπ.) που καθορίζει αποδοχές του με οποιαδήποτε ιδιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή διάρκειας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, και οι αποδοχές των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο έχουν υποστεί μειώσεις δυνάμει της ως άνω ΚΥΑ, η οποία καίτοι εξεδόθη στις , αναπτύσσει αναδρομική ισχύ από την 1η ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ Άδικη πριμοδότηση Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 4172/2013 περί διαθεσιμότητας και κινητικότητας, εξεδόθησαν εκ μέρους του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, που προσδιορίζουν τον τρόπο μοριοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Είναι γεγονός,ότι μεταξύ των κριτηρίων που μοριοδοτούνται συγκαταλέγεται και ο τρόπος εισαγωγής στο ελληνικό δημόσιο. Στο κριτήριο αυτό ενεργείται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπαλλήλων εκείνων που διορίστηκαν κατόπιν συμμετοχής τους σε διαδικασία που εκτυλίχθηκε στο ΑΣΕΠ και αυτών που μοιραία διορίστηκαν προ του έτους 1994 με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ για τον απλούστατο λόγο, ότι κατά τον χρόνο διορισμού τους δεν είχε ακόμη συσταθεί το ΑΣΕΠ. Εν προκειμένω, λοιπόν, παρατηρείται μια πριμοδότηση με περισσότερα μόρια των υπαλλήλων που διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ, εις βάρος των προ ΑΣΕΠ διορισθέντων υπαλλήλων. Το φαινόμενο αυτό είναι προφανώς άδικο, πλην όμως καταλαμβάνει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Από την πρώτη στιγμή η ανέδειξε την αδικία τόσο με υπομνήματα, όσο και προφορικά σε συνάντηση με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ομοίως έχει τεθεί από την το ζήτημα της επιπλέον μοριοδότησης των νοσηλευτών, που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα νοσηλευτικής ειδικότητας. Η πρόταση της αφορά τόσο την περίπτωση της διαθεσιμότητας, όσο και την εν γένει μοριοδότηση των νοσηλευτών κατά το στάδιο των κρίσεων για την επιλογή προϊσταμένων. Κάτι τέτοιο απαιτεί, βέβαια, τροποποίηση συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 85 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ήτοι απαιτείται νομοθετική παρέμβαση. Οι σχετικές προτάσεις της έχουν ήδη κατατεθεί και συνοδεύονται από στέρεη επιχειρηματολογική βάση, δυνάμει της οποίας γίνεται προσπάθεια να καταδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του κλάδου των νοσηλευτών, που καθιστούν επιβεβλημένη την ειδική αντιμετώπισή τους.

10 10 åðéëáéòþôèôá Νοέμβριος 2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ργός Αποκλείονται οι νοσηλευτές ΤΕ κρίθη κρίσιμο στοιχείο για τον νομοθέτη είναι η κατοχή του επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή, ο οποίος απονέμεται με ενιαίο τρόπο εις όλους τους νοσηλευτές, αμφοτέρων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ. Ως γνωστόν, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 2920/2001 συστήθηκε στο Υπουργείο Υγείας μια νέα υπηρεσία με τίτλο «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» (Σ.E.Y.Y.Π.) με ελεγκτικές κυρίως αρμοδιότητες. Εν σχέσει με την στελέχωση του ΣΕΥ- ΥΠ, το άρθρο 4 του ως άνω Νόμου προβλέπει: α) μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή, β) τρεις (3) θέσεις Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή, γ) εκατό (100) θέσεις Επιθεωρητών και δ) τριάντα (30) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, ενώ ο αριθμός των θέσεων των Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με κοινή υπουργική απόφαση. Οι παραπάνω θέσεις πληρούνται με αποσπάσεις υπαλλήλων διαφόρων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, για τις θέσεις των Επιθεωρητών, ειδικότητας Υγειονομικών Επιθεωρητών, αποσπώνται δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας, με βαθμό τουλάχιστον Α', των κλάδων ΠΕ Γιατρών, ΠΕ Γιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιειονολόγων, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Νοσοκομειακών Φυσικών, ΠΕ Κλινικών χημικών, ΠΕ χημικών, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΠΕ Πληροφορικής, καθώς και της ειδικότητας Γιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.. Περαιτέρω, για τις θέσεις των Κοινωνικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με βαθμό τουλάχιστον Α' των κλάδων ΠΕ Γιατρών Ειδικοτήτων (Κοινωνικής Ιατρικής), ΠΕ Γιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ, ΠΕ νοσηλευτικής, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ΠΕ Παιδαγωγικής και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων ή των Περιφερειών, N.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας. Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, δυνάμει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στελέχωσης του ΣΕΥΥΠ, οι νοσηλευτές της κατηγορίας ΤΕ αποκλείονται της δυνατότητας κατάληψης ή άλλως απόσπασης σε θέση Υγειονομικού ή Κοινωνικού Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ, προκρινομένων για τις εν λόγω θέσεις μόνον των νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ. Η ανωτέρω δυσμενής διάκριση σε βάρος των νοσηλευτών ΤΕ ουδέν έρεισμα ευρίσκει επί σαφούς επιχειρηματολογικής βάσης. Με άλλα λόγια, εκ της κείμενης νομοθεσίας, που διέπει την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, προκύπτει με σαφήνεια, ότι ο νομοθέτης επιφυλάσσει την ίδια ακριβώς μεταχείριση όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτών, χωρίς την καθιέρωση οιασδήποτε μορφής διακρίσεων υπέρ της μιας ή της άλλης κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ). Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι όλοι οι νοσηλευτές υποχρεούνται να εγγράφονται ως μέλη του ίδιου επαγγελματικού συλλόγου ΝΠΔΔ, ήτοι της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3252/2004. Εκ των διατάξεων του Νόμου τούτου προκύπτει, ότι κρίσιμο στοιχείο για τον νομοθέτη είναι η κατοχή του επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή, ο οποίος απονέμεται με ενιαίο τρόπο εις όλους τους νοσηλευτές, αμφοτέρων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ. Εφόσον, λοιπόν, ο ιδρυτικός της Νόμος ορθώς αποδίδει ειδικό βάρος στον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή, το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και με τις ρυθμίσεις περί στελέχωσης του ΣΕΥΥΠ. Με άλλα λόγια η προτείνει την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Νόμου 2920/2001, ώστε η δυνατότητα απόσπασης σε θέση Υγειονομικού ή Κοινωνικού Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ να απονέμεται στους νοσηλευτές και των δύο κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, χωρίς μεταξύ των διάκριση. Η προτεινόμενη ρύθμιση συμβάλλει στον εξορθολογισμό του ισχύοντος πλαισίου στελέχωσης των δομών του ΣΕΥΥΠ, καταργουμένων των υπαρχουσών πλην αδικαιολόγητων διακρίσεων.

11 Νοέμβριος 2013 πιστήμη åêåìýêåé κριθη 11 Τυπορυχείο υθέτω ws ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη >> Η ανθρωπότητα δείχνει να χάνει τη μάχη κατά του διαβήτη Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Η ανθρωπότητα δείχνει να χάνει τη μάχη κατά του διαβήτη, καθώς οι διαβητικοί διεθνώς υπολογίζονται ήδη στον αριθμό-ρεκόρ των 382 εκατ. (περίπου το 8,4% του παγκόσμιου πληθυσμού), από 371 εκατ. το 2012, ενώ αναμένεται να έχουν αυξηθεί σημαντικά στα 592 εκατ. εκατ. έως το 2035 (αύξηση 55%). Αυτό είναι το δυσοίωνο μήνυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα το νέο παγκόσμιο «Άτλαντα του Διαβήτη», με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Στην Ευρώπη οι διαβητικοί υπολογίζονται σε 6,7% του πληθυσμού, ενώ στις ΗΠΑ σε πάνω από 10%. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον «Άτλαντα», οι διαβητικοί αποτελούν περίπου το 7% του πληθυσμού και τα περιστατικά διαβήτη στον ενήλικο πληθυσμό 20 έως 79 ετών εκτιμώνται σε σχεδόν ( άνδρες και γυναίκες). >> Πρώτη φορά ο ιός Η6Ν1 της γρίπης των πτηνών μόλυνε άνθρωπο Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Μία 20χρονη γυναίκα από την Ταϊβάν είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση ανθρώπου που μολύνθηκε από τον ιό της γρίπης των πτηνών Η6Ν1, όπως ανακοίνωσαν Ταϊβανέζοι επιστήμονες. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Χο-Σενγκ Γου του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών της Ταϊβάν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "Lancet", έκαναν γενετική ανάλυση του ιού, που εντόπισαν στην άρρωστη γυναίκα, η οποία νοσηλεύτηκε με συμπτώματα γρίπης φέτος τον Μάιο σε νοσοκομείο και, στη συνέχεια, μετά από θεραπεία με το φάρμακο oseltamivir (Tamiflu), ανέκαμψε πλήρως. Η ργώ ανάλυση έδειξε ότι ο ιός, ο οποίος έως τώρα εξαπλωνόταν μόνο σε πουλιά, έκανε τις κατάλληλες πρωτεϊνικές μεταλλάξεις στην επιφάνειά του, οι οποίες του επιτρέπουν πλέον να προσκολλάται στην ανώτερη αναπνευστική οδό των ανθρώπων, εισδύοντας έτσι στα κα ανθρώπινα κύτταρα και μολύνοντάς τα. Ακόμα, η γενετική ανάλυση του δείγματος από το λαιμό της ασθενούς έδειξε ότι πρόκειται για ένα νέο στέλεχος του ιού Η6Ν1, που μοιάζει πολύ με τον αντίστοιχο ιό Η6Ν1, ο οποίος κυκλοφορεί στα κοτόπουλα της Ταϊβάν από το >> Φουκουσίμα: 26 επιβεβαιωμένα κρούσματα καρκίνου του θυρεοειδή, και 32 πιθανά, σε ανήλικους της περιοχής ργός Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Μελέτη για την επίδραση της ραδιενέργειας από το πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα στους κατοίκους της νομαρχίας όπου βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο αποκάλυψε ότι 26 ανήλικοι εκδήλωσαν καρκίνο του θυρεοειδή και άλλοι 32 παρουσιάζουν πολύ σοβαρές ενδείξεις εκδήλωσης της νόσου, ωστόσο η ποχή σύνδεση με την πυρηνική καταστροφή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί. Οι ειδικοί οι οποίοι ενήργησαν με εντολή των νομαρχιακών αρχών τείνουν να πιστεύουν ότι οι καρκίνοι αυτοί δεν συνδέονται άμεσα με το πυρηνικό δυστύχημα της 11ης Μαρτίου του Στηρίζουν γραψαν τη γνώμη αυτή σε συγκριτικά δεδομένα, κυρίως στην περίπτωση της καταστροφής του Τσερνόμπιλ το 1986 στην Ουκρανία. >> Παγκόσμια μάστιγα η εκφύλιση της ωχράς κηλίδος Πηγή: Το Βήμα Διακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Από αυτούς 246 εκατομμύρια έχουν μειωμένη όραση και 39 εκατομμύρια πάσχουν από τύφλωση. Εκτιμάται ότι το 82% των ανθρώπων που έχουν χάσει την όρασή τους είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (κάθε δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου) οι >> Οι ηλικιωμένοι που περπατούν αρκετά καθημερινά κρίθη κινδυνεύουν λιγότερο από εγκεφαλικό Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Οι ηλικιωμένοι που καθημερινά περπατούν τουλάχιστον μία έως δύο ώρες, αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σχέση με όσους περπατούν λιγότερο από μισή ώρα τη μέρα, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη έδειξε ότι όσοι περπατούσαν οκτώ έως 14 ώρες την εβδομάδα (δηλαδή κατά μέσο όρο έως δύο ώρες ημερησίως), είχαν περίπου ένα τρίτο χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σχέση με όσους περπατούσαν λιγότερο από τρεις ώρες την εβδομάδα έως καθόλου. Ο κίνδυνος ήταν ακόμα μικρότερος (κατά τα δύο τρίτα περίπου) για όσους ηλικιωμένους περπατούσαν πάρα πολύ, πάνω από 22 ώρες την εβδομάδα.

12 12 Νοέμβριος 2013 πιστήμη åêåìýêåé κριθη ειδικοί επιστήμονες αναφέρουν ότι η μη επανόρθωση διαθλαστικών προβλημάτων είναι η βασική αιτία των προβλημάτων όρασης. Ο καταρράκτης παραμένει η κύρια αιτία τύφλωσης. Μια άλλη σοβαρή πάθηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδος. Πρόκειται για μια πάθηση του οφθαλμού που επηρεάζει όλο και περισσότερους ασθενείς παγκοσμίως. Η νόσος αφορά την ωχρά κηλίδα του οφθαλμού, την περιοχή του οφθαλμού που είναι υπεύθυνη για την κεντρική και υψηλής ευκρίνειας όραση. Περιορίζει την όραση του ασθενούς μόνο στο περιφερικό οπτικό πεδίο, ενώ στο κέντρο ο ασθενής βλέπει μαύρες οπές ή πολύ αμυδρές εικόνες. >> Θεραπεία από το στόμα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας Πηγή: Το Βήμα Αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας δίνουν νεότερα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη φινγκολιμόδη, την πρώτη θεραπεία που χορηγείται από το στόμα. Στο 29ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας ECTRIMS ανακοινώθηκε ότι η φινγκολιμόδη, εκτός από το ότι καθυστερεί την εξέλιξη της εγκεφαλικής ατροφίας και την προοδευτική επιδείνωση της νόσου, μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο υποτροπής σε σύγκριση με τις ενέσιμες θεραπείες με ιντερφερόνες ή oξική γλαριταμέρη. Οπως ανέφεραν ειδικοί επιστήμονες, ο έλεγχος των υποτροπών και η πρόληψη της αναπηρίας που προκαλεί η εγκεφαλική ατροφία είναι οι βασικοί στόχοι της θεραπείας των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Σημειώνεται ότι η φινγκολιμόδη πήρε έγκριση κυκλοφορίας το Κυκλοφορεί υθέτω σε 75 χώρες και την έχουν λάβει περισσότεροι από ασθενείς. >> Νέες οδηγίες για την αυξημένη χοληστερίνη ργώ Πηγή: Web Only Νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση της αυξημένης χοληστερόλης εξέδωσαν οι δύο κυριότερες καρδιολογικές επιστημονικές εταιρείας των ΗΠΑ. Η ουσιώδης διαφορά σε σύγκριση με όσες ίσχυαν έως σήμερα είναι ότι η απόφαση για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής δεν πρέπει να βασίζεται πλέον μόνο κα στα επίπεδα της χοληστερόλης. Αντ αυτών, συνιστάται ή έναρξη αγωγής με στατίνες (είναι τα φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη) σε όσους ήδη πάσχουν από καρδιοπάθεια, σε όσους έχουν ιδιαίτερα υψηλή «κακή» (LDL) χοληστερόλη (από 190 mg/dl και πάνω), καθώς και στους μεσήλικες με τύπου 2 διαβήτη. Στην απόφαση για έναρξη φαρμακευτικής αγωγής συνιστάται να λαμβάνονται υπ όψιν διάφοροι δείκτες της υγείας, για να καταρτίζεται ο επονομαζόμενος δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου κάθε ατόμου ξεχωριστά. Ο δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου πρέπει να υπολογίζεται με βάση την ηλικία, τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα και τον σακχαρώδη διαβήτη, συνιστά η επιτροπή. Η λήψη φαρμάκων δεν αρκεί. Θα πρέπει να συνδυάζεται με υιοθέτηση υγιεινών αλλαγών στον τρόπο ζωής. ργός ws ποχή γραψαν >> Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο σύνδεσμο στο ανθρώπινο γόνατο Πηγή : Web Only Δύο χειρουργοί γόνατος από το Βέλγιο ανα- κάλυψαν ένα νέο τμήμα στο ανθρώπινο σώμα - έναν έως πρότινος άγνωστο σύνδεσμο που υπάρχει στα γόνατά μας. Οι ορθοπεδικοί-χειρουργοί δρ Στήβεν Κλάες και δρ Γιόχαν Μπέλεμανς, καθηγητής Ορθοπεδικής στο Πανεπιστήμιο του Leuven, πραγματοποίησαν έρευνα για τις ρήξεις του προσθίου χιαστού συνδέσμου (ACL) σε μία προσπάθεια να δουν για ποιον λόγο αυτός ο τραυματισμός μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του γόνατος μετά την ανάρρωση. Η έρευνά τους διήρκησε τέσσερα χρόνια και έναυσμά της αποτέλεσε ένα άρθρο του 1879, στο οποίο ένας γάλλος χειρουργός που λεγόταν Πωλ κρίθη >> Μάστιγα για τα ελληνόπουλα η παχυσαρκία Πηγή: Το Βήμα Σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία αποτελεί η παχυσαρκία της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων υπερβαίνει πλέον το 30%. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα στην Ελλάδα παιδιά και έφηβοι είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Καθώς τα παχύσαρκα παιδιά ενηλικιώνονται, αντιμετωπίζουν ένα πλήθος ιατρικών προβλημάτων που οφείλονται στην παχυσαρκία. Οι επιπλοκές της κατάστασης αυτής, οι οποίες είναι πολλές και περιλαμβάνουν ινσουλινοαντοχή, διαβήτη τύπου ΙΙ, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία και καρδιαγγειακά νοσήματα, ευθύνονται, εκτός όλων των άλλων, για ένα ιδιαίτερα αυξημένο κόστος δαπανών υγείας. Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που συνοδεύουν την παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή σχετίζονται στενά με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) στην παιδική και εφηβική ηλικία. Οι μελέτες επιβεβαίωσαν τη σημαντική αύξηση της θνησιμότητας με την προοδευτική αύξηση του Δείκτη Μάζας Σώματος και έδειξαν ότι ακόμη και μια ήπια αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη στην ενήλικη ζωή οδηγεί σε ελάττωση του προσδόκιμου επιβίωσης.

13 RYTHMOS_T57 12/11/13 3:17 PM Page 13 Νοέμβριος 2013 ξελίξει πιστήμη åêåìýêåé Σεγκόντ εξέφραζε την υπόνοια ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρόσθετος σύνδεσμος στο κέντρο του προσθίου τμήματος του γόνατος. Οι δύο Βέλγοι επιστήμονες ανέλυσαν 41 πτωματικά γόνατα τα οποία είχαν δωρισθεί για την ιατρική έρευνα, και διαπίστωσαν ότι η υπόνοια του Γάλλου συναδέλφου τους ήταν σωστή: εντόπισαν έναν «κρυφό» σύνδεσμο στα 40 από αυτά. Συνεχίζοντας την έρευνά τους διαπίστωσαν πως είναι ο τραυματισμός αυτού του συνδέσμου που καθορίζει εάν θα έχει αστάθεια το γόνατο μετά τον τραυματισμό του προσθίου χιαστού ή όχι. Οι δύο γιατροί, που ονόμασαν τον σύνδεσμό τους προσθιοπλάγιο σύνδεσμο (anterolateral ligament- ALL), περιγράφουν αναλυτικά την ανατομία του στην επιθεώρηση «Journal of Anatomy», ενώ ήδη έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν χειρουργικές τεχνικές για την αποκατάσταση του τραυματισμού του. Υπολογίζουν, δε, ότι το 97% των ανθρώπων φέρουν αυτόν τον «κρυφό» σύνδεσμο. >> Βρίσκει το έμφραγμα προτού συμβεί Πηγές: BBC News, ΑΠΕ Έγκαιρη διάγνωση στα εμφράγματα προσπαθεί να επιτύχει τεχνική ομάδα Βρετανών επιστημόνων που φαίνεται να «φωτογραφίζει» τα προβλήματα... καρδιάς προτού να είναι πολύ αργά. Η πολλά υποσχόμενη μέθοδος που ανέπτυξαν οι επιστήμονες μπορεί με τη χρήση τεχνολογίας (τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων) που μέχρι σήμερα αξιοποιούνταν μόνο στον εντοπισμό όγκων στους καρκινοπαθείς, να εντοπίζει «ζώνες κινδύνου» του καρδιαγγειακού συστήματος και επικίνδυνες πλάκες που σχηματίζονται από συσσώρευση λιπιδίων στις αρτηρίες, δυνατότητα που δεν διέθεταν μέχρι στιγμής τα παραδοσιακά καρδιολογικά τεστ. Οι πρώτοι έλεγχοι της μεθόδου διενεργήθηκαν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 40 ασθενών που είχαν υποστεί πρόσφατα καρδιακό επεισόδιο. Βάσει της τομογραφίας που διενεργήθηκε, εντοπίστηκε η πλάκα που δημιούργησε το έμφραγμα. >> Παραμένει πρωταθλήτρια στην κατάχρησηυθέτω αντιβιοτικών η Ελλάδα μπνεύσει κριθη 13 ws Πηγή: Το Βήμα Στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη εξακολουθεί να συγκαταλέγεται η Ελλάδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, η ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής, δηλαδή η δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων στα αντιβιοτικά, τόσο στο νοσοκομειακό χώρο όσο και στην κοινότητα συνδέεται άμεσα με τη χρήση των αντιβιοτικών. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και προβληματίζουν τους επιστήμονες είναι: - η αύξηση της λήψης αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή (από 10% το 2007 σε 15,6% το 2013), και - η ύπαρξη αντιβιοτικών στο σπίτι για ώρα ανάγκης (36% το 2013). Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών φαρμάκων έχει αποτέλεσμα να γίνονται πιο ανθεκτικά τα βακτήρια (π.χ. το κολοβακτηρίδιο, το οποίο αποτελεί το συχνότερο αίτιο ουρολοιμώξεων). ργώ ποχή κα γραψαν >> Γενιά χωρίς προβλήματα όρασης Πηγή: Ελευθεροτυπία Μάτια «καθαρά», χωρίς προβλήματα, αναμένεται να έχουν σε λίγα χρόνια οι κάτοικοι του πλανήτη. Γέννηση παιδιών χωρίς μυωπία και αστιγματισμό, αλλά και ηλικιωμένοι χωρίς πρεσβυωπία είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται σαν να ξεπήδησε από σενάριο κάποιας ταινίας, αλλά ήδη οι επιστήμονες μπορούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να... δημιουργήσουν παιδιά χωρίς ζητήματα όρασης. Ήδη σε πολλά γενετικά εργαστήρια ειδικοί επιστήμονες επιχειρούν να εφαρμόσουν στην πράξη νέες μεθόδους που θα εξασφαλίζουν ότι τα βρέφη που γεννιούνται θα είναι απαλλαγμένα από δυσλειτουργίες της όρασης, χωρίς όμως ιδιαίτερες παρεμβάσεις στο DNA, κάτι που θα μπορούσε να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όσον αφορά σε ζητήματα βιοηθικής. Πάντως, η ιατρική επιστήμη εδώ και χρόνια μπορεί και εξαφανίζει προβλήματα στα μάτια, όπως η μυωπία. Πλέον παρελθόν αποτελεί και η πρεσβυωπία. Μια νέα μέθοδος, η οποία παρουσιάστηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής, διορθώνει την πρεσβυωπία με την εμφύτευση στο μάτι ενός μικροσκοπικού δακτυλίου, ο οποίος επιτρέπει την όραση, τόσο κοντά όσο και για ενδιάμεσες αποστάσεις. ργός κρίθη

14 14 Νοέμβριος 2013 ξελίξει åëäèìñóåé μπνεύσει Επιμέλεια: Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Μπεκρή Έλενα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας - Διεθνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑ- ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν. Ιωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 > 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης Δεκεμβρίου 2013, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», Αμφιθέατρο «Νικ. Λούρος», Αθήνα. Γραμματεία- Πληροφορίες: PRC Congress & Travel Congress Department, 102, Michalakopoulou Str., GR ,Athens, Greece.Tel: , Fax: , url: > 17ο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης και Συναφών Κινδύνων 13/12/13-14/12/13, Divani Caravel, Αθήνα.Tel : , Fax: , e- mail: website: triaenatours.gr. > Ημερίδα Αθηροσκλήρωσης: «Το Πεπτικό Σύστημα σε Σχέση με την Αθηροσκλήρωση» 14/12/13, Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη.Tel : , Fax: , website: triaenatours.gr. > 7ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με θέμα: «Ογκολογία & Τεχνολογία» Δεκεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Athens Hilton. Οργανωτής: Η Ογκολογική Μονάδα της Γ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών -ΕΚΠΑ -Γενικό Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και το Oγκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής εκπαίδευσης & Έρευνας (ΟΚΙΒΕΕ). Τηλέφωνο: Πληροφορίες: Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου ERASMUS Conferences Tours & Travel S.A. Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, Αθήνα. Τηλ. Κέντρο: Fax: , E- website: > 10ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos. Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας. Γραμματεία- Πληροφορίες: Τηλ , fax , website: πιστήμη υθέτω ργώ κα > ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 19ος ΚΥΚΛΟΣ «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ- ΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ» 14 Δεκεμβρίου 2013, Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Οργάνωση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΑ, Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Γραμματεία- Πληροφορίες:Era Ltd, Τηλ.: , Fax: , website: ργός ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 > Επιστημονική Ημερίδα: Ιατρική βασισμένη σε τεκμήρια, πυξίδα της σύγχρονης καθημερινής ιατρικής πράξης 11/01/2014, Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Β', Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ, Τηλέφωνο: , Website :www.conferre.gr. > Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας 15/01/ /01/2014, Royal Olympic, Αθήνα. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO :Triaena Tours & Congress S.A. Τηλέφωνο : , Website : > 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς 16/01/ /01/2014, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα. Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Era Ltd, Τηλέφωνο : , Website :www.era.gr; > 16η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 24/01/ /01/2014, Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ενωση Ρευματολόγων Ελλάδος, Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο : , κριθη > 15η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα «Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη» 01/02/ /02/2014, Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος, Αθήνα. Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :Κολλέγιο Αλλεργιολογίας Παίδων. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Everest Travel & Congresses, Τηλέφωνο: , ws ποχή > 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 06/02/ /02/2014, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού. Τηλέφωνο: , Website: γραψαν > 6th International Congress on BRAIN & BEHAVIOUR & 19th Thessaloniki Conference 06/02/ /02/2014,The Met Hotel, Θεσσαλονίκη. Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :International Society on Brain and Behaviour. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : PRAXICON. Τηλέφωνο: , ars.html?num=3. κρίθη > 9η Εκπαιδευτική Διημερίδα: Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία 07/02/ /02/2014, Royal Olympic, Αθήνα. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO :Triaena Tours & Congress S.A. Τηλέφωνο: , Website:

15 Νοέμβριος 2013 åðéæùììýäá 15

16

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕ ΑΠΟ 01/01/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕ ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση :Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3617859 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΑΕΔ- Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΑΕΔ- Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 29-2-204 Αριθμός Πρωτ: 3526 ΟΑΕΔ - Π. Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ :210-3648044 Φαξ :210-3648049 E- mail :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29 /2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/ 17589 /0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛEΦΩΝΑ: ΥΔΙΜΗΔ: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3275, 3201,

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε. διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε. διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ.πρωτ:6589 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088-3/11/2011 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ RN, MSC ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, PHD ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.966/ 09/09 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ειδικότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση προτάσεων που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συναντήσεις της οµάδας Ζ3

Ανασκόπηση προτάσεων που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συναντήσεις της οµάδας Ζ3 Ανασκόπηση προτάσεων που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συναντήσεις της οµάδας Ζ3 Τάγαρης Τάσος ρ. Μηχανικός Ιατρικής Πληροφορικής Rapporteur Z3 CCS SA HL7 Hellas 1 η Συνάντηση. Άµεση εµπλοκή της διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών Σύσταση της ΕΝΕ Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί ως επίσημος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της " Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε." (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ:54621 Website: www.seypika-thes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 21 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ι. ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΜΔΝ-ΥΘ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 32754 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010:

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: Σκύδρα 20/12/2010 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ) Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: 06/11/2009 Έγγραφο προς τη Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22/15-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 438/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση συμμετοχή της υπαλλήλου Δήμητρας Δάλιου (ΙΔΑΧ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Site: www.pasyno.gr

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Site: www.pasyno.gr ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Αμπελακίων 13,11522 Αμπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6973697319 & 6979774520

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ο Ρ Ο Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ο Υ Χ Ω Ν 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Όλες οι θέσεις δημοσιεύονται σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:11472

Ιεράπετρα, Αριθμ.Πρωτ.:11472 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Τ.Κ. 72200 Πληρ.: Γ.Μανουσάκη-Ε.Λιαπάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα