+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ"

Transcript

1 ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 21ï AÐÑÉËÉÏÓ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Και πάλιν μετά χαράς και ειρήνης απευθύνομεν προς υμάς τον χαρμόσυνον και πλήρη ελπίδων χαιρετισμόν "Χριστός Ανέστη"! Αι συγκυρίαι και τα γεγονότα της συγχρόνου εποχής φαίνονται μη δικαιολογούντα το χαρμόσυνον του χαιρετισμού μας. Αι συντελεσθείσαι ήδη φυσικαί καταστροφαί εκ των σεισμικών δονήσεων και των θαλασσίων υπερκυμάτων και αι επαπειλούμεναι τοιαύται εκ της πιθανολογουμένης εκρήξεως των πυρηνικών εργοστασίων, αλλά και αι ανθρωποθυσίαι εκ των πολεμικών συρράξεων και των τρομοκρατικών ενεργειών, εμφανίζουν τον κόσμον μας δεινώς πληγωμένον και σφαδάζοντα υπό την πίεσιν φυσικών και πνευματικών κακών δυνάμεων. Εν τούτοις, η Ανάστασις του Χριστού είναι γεγονός αληθινόν και παρέχει εις τους πιστούς χριστιανούς την βεβαιότητα και εις όλους τους ανθρώπους την δυνατότητα της υπερβάσεως των δυσμενών επακολούθων των φυσικών καταστροφών και των ψυχικών εκτροπών. Η φύσις επαναστατεί όταν η υπερφίαλος ανθρωπίνη διάνοια αποπειράται να τιθασεύση τας απειρομεγέθεις δυνάμεις τας οποίας έχει εμπερικλείσει ο Δημιουργός εις τα φαινομενικώς ασήμαντα εις όγκον και αδρανή στοιχεία της. Θεωρούντες πνευματικώς τα δυσμενή φυσικά φαινόμενα, τα οποία πλήττουν τον πλανήτην μας επανειλημμένως και διαδοχικώς κατά τους εσχάτους τούτους καιρούς, πλησιάζομεν εις την αποδοχήν της απόψεως ότι ταύτα δεν είναι ανεξάρτητα της πνευματικής εκτροπής του ανθρωπίνου γένους. Τα σημεία της εκτροπής, όπως η πλεονεξία, η απληστία, η ακόρεστος επιθυμία του πλούτου εν συνδυασμώ προς την αδιαφορίαν δια την πτωχείαν των πολλών την οποίαν συνεπιφέρει ο υπέρμετρος πλουτισμός των ολίγων, δεν φαίνονται δια τους φυσικούς επιστήμονας να έχουν σχέσιν προς τα φυσικά γεγονότα. Εν τούτοις, δια τον πνευματικώς ερευνώντα το θέμα, η αμαρτία διαταράσσει όχι μόνον την αρμονίαν των πνευματικών σχέσεων αλλά και των φυσικών. Υπάρχει μυστική σχέσις μεταξύ του ηθικού κακού και του φυσικού κακού και εάν θέλωμεν να απαλλαγώμεν από το δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να αρνηθώμεν το πρώτον. Ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο νέος άνθρωπος και Θεός, αποτελεί το πρότυπον της ευεργετικής επιρροής του αγίου εις τον φυσικόν κόσμον. Εθεράπευε τας φυσικάς και πνευματικάς νόσους και διήλθεν ευεργετών και ιώμενος τους ανθρώπους, αλλά ταυτοχρόνως εγαλήνευσε και την τεταραγμένην θάλασσαν και επολλαπλασίασε τους πέντε άρτους εις χορτασμόν πεντάκις χιλίων ανδρών, συνδυάζων ούτω την αποκατάστασιν της πνευματικής και της φυσικής αρμονίας. Εάν θέλωμεν εις τας παρούσας δυσμενείς φυσικώς και πολιτικώς καταστάσεις να επιδράσωμεν ευμενώς, δεν έχομεν άλλην οδόν από την πίστιν εις τον Αναστάντα Χριστόν και από την τήρησιν των σωτηριωδών δια τον άνθρωπον εντολών Του. Ο Χριστός ανέστη και συνανέστησε το τέλειον ήθος του αμαυρώσαντος αυτό ανθρώπου, γενόμενος πρωτότοκος και πρωτοπόρος εις την αναγέννησιν του κόσμου, των ανθρώπων και της φύσεως. Το μήνυμα της Αναστάσεως δεν είναι κενόν ουσιαστικής επιρροής εις την ποιότητα της ανθρωπίνης ζωής και της ευρύθμου λειτουργίας της φύσεως. Όσον πληρέστερον και βαθύτερον θα βιώσωμεν την Ανάστασιν του Χριστού εις τα βάθη των καρδιών μας, τόσον ευεργετικωτέρα θα είναι η επιρροή της υπάρξεώς μας εις την όλην ανθρωπότητα και εις τον φυσικόν κόσμον. Αι φυσικαί επιστήμαι ίσως δεν έχουν ακόμη επισημάνει την σχέσιν αυτήν μεταξύ αναγεννήσεως του ανθρώπου και ανακαινίσεως της φύσεως, αλλά η πείρα των αγίων, η οποία είθε να είναι και ιδική μας πείρα, διαβεβαιοί ότι είναι εμπειρικώς διαπιστωμένον ότι όντως ο αναγεννημένος εν Χριστώ άνθρωπος αποκαθιστά την διατεταραγμένην εκ της αμαρτίας αρμονίαν των φυσικών φαινομένων. Ο άγιος εν Χριστώ μετακινεί όρη επ αγαθώ και ο κακός και αντίθεος άνθρωπος μετακινεί εδάφη και υψώνει κύματα υπερμεγέθη επί κακώ. Είθε να προσεγγίσωμεν προς την αγιότητα του Αναστάντος Χριστού ίνα δια της χάριτος Αυτού γαληνεύσωμεν τα φυσικά και ηθικά κύματα τα οποία πλήττουν τον σύγχρονον κόσμον μας. Η χάρις του Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά πάντων υμών, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Γένοιτο. Άγιον Πάσχα Ο Κωνσταντινουπόλεως Bαρθολομαίος διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα ευχέτης πάντων υμών

2 ÅÊÄÇÌÉEÓ ÐÑÙÔÏÐÑÅÓÂÕÔÅÑÙN π. Μιχαήλ Γερακάκης Το Σάββατο εξεδήμησε εις Κύριον ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Γερακάκης, εφημέριος της ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αλαγνίου. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ανδρέας, ο οποίος εξήρε την πολύχρονη ποιμαντική προσφορά και το έργο, την αγάπη του το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα, την ταπείνωση, σεμνότητα και την αφοσίωση στην Εκκλησία του εκλιπόντος εφημερίου στην ενορία Αλαγνίου και εν γένει στην τοπική κοινωνία. Ο αιδεσιμότατος πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Γερακάκης μετά από δεκάμηνη περιπέτεια της υγείας του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός της Αθήνας εξεδήμησε εις Κύριον. Ο π. Μιχαήλ γεννήθηκε στην Παναγιά Πεδιάδος στις 7 Μαΐου Η οικογένειά του ήταν τετραμελής αποτελούμενη από δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο εκεί και έπειτα τις τρείς τάξεις του Γυμνασίου στο Αρκαλοχώρι. Από μικρός αγαπούσε την εκκλησία και βοηθούσε στο Ιερό της εκκλησίας του χωριού του. Στη συνέχεια και για τέσσερα χρόνια φοίτησε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Αεροπορία για 32 μήνες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Είχε γνωριστεί με τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Ευγένιο, όπου μαζί με άλλους νέους υπηρέτησαν στις παιδικές κατασκηνώσεις στο Γοργολαΐνη στον Άγ. Γεώργιο. Ο αρχιεπίσκοπος εκτίμησε το ήθος και την ευπρέπειά του και τον προέτρεψε να γίνει κληρικός. Τον χειροθέτησε αναγνώστη στις 14 Iουλίου 1975 στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Γοργολαΐνη. Στη συνέχεια γνωρίστηκε με την Ευθαλία Μεταξάκη από το Σγουροκεφάλι και νυμφεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1976 και από το γάμο τους απέκτησαν δύο γιούς, τον Ελευθέριο και τον Νικόλαο. Στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στην Ιερά Μονή Παλιαννής χειροτονείται διάκονος από τον τότε Κρήτης κ. Ευγένιο, δίνοντάς του συμμαρτυρία ο πανοσιολογιότατος αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Κωνσταντίνος. Έπειτα στις 3 Οκτωβρίου 1976 στον Ι. Μητροπολιτικό ναό του Αγ. Μηνά χειροτονείται πρεσβύτερος. Μετά από μερικές ημέρες στις 17 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή, τοποθετείται εφημέριος στην ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αλαγνίου. Υπηρέτησε στην ενορία Αλαγνίου για 34 συναπτά έτη σεμνά και ταπεινά, αθόρυβα, ως αληθινός ποιμένας των λογικών προβάτων. Κατά την μακρά αυτή περίοδο ανακαινίσθηκαν πολλοί ναοί, καθώς εγκαινιάσθηκε ο ιερός ναός Αγ. Βλασίου, πολιούχος του χωριού από τον αοίδιμο αρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Τιμόθεο. Στις 11Φεβρουαρίου 2002, κατά τη πανήγυρη του Αγ. Βλασίου, χειροθετείται πρωτοπρεσβύτερος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα. Μετά την εκδημία του, την ενορία ανέλαβε ο υιός του π. Ελευθέριος για να συνεχίσει το έργο του πατρός του, που άφησε στα 59 χρόνια του. Ας είναι η μνήμη του αιωνία και ο Θεός να τον αναπαύσει μετά των δικαίων. Ας έχομε την ευχή του. 2 π. ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΒΛΗΣ Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 13 του μηνός Μαρτίου 2011, εξεδήμησε εις Κύριον ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Αρχάβλης, συνταξιούχος κληρικός και πρώην εφημέριος της ενορίας Αγίου Φανουρίου Χουμερίου. Η εξόδιος ακολουθία του μεταστάντος κληρικού τελέστηκε την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011, στον ιερό ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χουμερίου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου καστελλιου και Βιάννου κ. Ανδρέα, παρουσία αρκετών κληρικών και πλήθους πιστών, στο τέλος της οποίας ο Σεβασμιώτατος ομίλησε για τον εκλιπόντα κληρικό εξαίροντας το έργο του και την πολύχρονη ποιμαντική προσφορά του. Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο κ. Γεώργιος Καλογεράκης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πεδιάδος Μινώα και η κα Μαρία Γιαπιτζάκη, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χουμερίου, τον οποίο και παραθέτουμε παρακάτω. Ψηφίσματα αναγνώσθηκαν από την Ενορία Αγίου Φανουρίου Χουμερίου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χουμερίου και από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Σεβασμιότατε, Σεβαστοί Πατέρες, Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί συγγενείς, Κυρίες και κύριοι, Σήμερα, μετά λύπης αποχαιρετούμε, τον πρώτο ιερέα που γεννήθηκε στο χωριό μας στη νεότερη ιστορία, τον παπά-μιχαήλ Αρχάβλη. Ο μεταστάς γεννήθηκε το 1914 στο Χουμέρι, από τους γονείς Νικόλαο και Μαρία Αρχάβλη. Παντρεύτηκε την Μαρία Αδαμάκη και απέκτησαν πέντε παιδιά. Το 1937 εισήλθε στις τάξεις του κλήρου, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Κρήτης Βασίλειο. Ο μακαριστός παπά-μιχάλης υπηρέτησε επί πενήντα και πλέον χρόνια στην ιεροσύνη στα χωριά Μελέσσες, Ζήντα, Γαλατά και τέλος στην ενορία μας. Κύρια στοιχεία της ιερατικής του διακονίας, ήταν η γεμάτη αγνά συναισθήματα καρδιά του, το μεράκι του για προσφορά στην ενορία του, η συνεχής προσφορά βοήθειας σε όσους τη χρειάζονταν. Πάντα προσπαθούσε να έχει κοντά του τα παιδιά, για να τα καθοδηγεί στο δύσκολο δρόμο της ζωής. Ήταν άνθρωπος πράος, άκακος και ακούραστος λειτουργός. Ποτέ δεν κακολογούσε όποιον τον πίκραινε. Ήταν πάντα υπομονετικός. Είμαστε ευγνώμονες για αυτόν, τον ευχαριστούμε και του απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό. Μακαριστέ πατέρα Μιχάλη, Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσέφερες, ως πατέρας της εκκλησίας του χωριού μας, αλλά και ως άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε για τις συμβουλές και την καθοδήγηση στο μονοπάτι του Θεού. Σε ευχαριστούμε που ήσουν συμπαραστάτης μας στις δύσκολες στιγμές μας. Σε ευχαριστούμε που ενδιαφερόσουν για μας. Θα σε θυμόμαστε για πάντα γιατί ήσουν ο ιερέας που μας βάφτισε, ο ιερέας που μας κοινώνησε για πρώτη φορά, ο ιερέας που μας εξομολογούσε και μας κοινωνούσε συνεχώς. Ο καλλικέλαδος ιερέας που έψαλλε στις ακολουθίες της εκκλησίας μας ενώ ήμασταν παιδιά και μεγαλύτεροι για πολλά χρόνια, ο ιερέας που μας πάντρεψε, που βάφτισε τα παιδιά μας. Γιατί ήσουν ο πρώτος ιερέας της καρδιάς μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Αιωνία σου η μνήμη. Εκ του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Χουμερίου Η πρόεδρος Γιαπιτζάκη Μαρία

3 Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν Μ Η Ν Υ Μ Α Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Προς το ευσεβές πλήρωμα της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών».. Πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί και χριστιανές, Η Εκκλησία μας καλεί να λάβομε φως και να δοξάσομε τον Αναστάντα Χριστό μας. Αναρωτηθήκαμε όμως ποτέ ποιό είναι το ανέσπερο φως, το οποίο δεν σβήνει ποτέ; Ποιά είναι η σχέση του ανεσπέρου φωτός με το φως που κρατάμε στα χέρια μας και φεγγοβολά το πρόσωπό μας την βραδιά της Ανάστασης; Το φως της αναστάσιμης λαμπάδας είναι ο προάγγελος και αποτελεί πρόγευση του ανεσπέρου φωτός, του φωτός που δεν σβήνει ποτέ και είναι άκτιστο. Διότι το ανέσπερο φως δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, που δημιούργησε και έκτισε ο Θεός. Διότι το ανέσπερο αυτό φως της αιώνιας και ατελεύτητης Αναστάσεως, ως άκτιστο, εκπηγάζει από Αυτόν, τούτον τον Τριαδικό Θεό, από την ουσία και την υπόσταση του Θεού. Όσοι αξιώθηκαν, στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας, να δουν το ανέσπερο αυτό φως είναι οι μακάριοι, οι τρισμακάριοι και ευλογημένοι εκείνοι άγιοι αδελφοί μας, οι οποίοι γνώρισαν τον Θεό μέσα από το φως των άκτιστων ενεργειών Του. Αυτό το άκτιστο φως παρουσιάζεται στο Μωϋσή στη φλεγομένη αλλά μη καιομένη Βάτο και στο Θαβώριο όρος, κατά την Μεταμόρφωση, στους μαθητές του Κυρίου μας στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τότε ο Χριστός μεταμορφώθηκε «...και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως» (Μτθ. ιζ,2). Το «ως ο ήλιος» και το «ως το φως» που έλαμψαν το πρόσωπο και τα ιμάτια του Κυρίου μας, αποσαφηνίζουν ότι το ανέσπερο φως της Αναστάσεως είναι σαν τον ήλιο και σαν το φως. Το ανέσπερο φως είναι ένα άλλο φως, το οποίο δεν περιγράφεται. Είναι φως ανείδιο, δεν έχει δηλαδή είδος. Δεν είναι το φως της συμπαντικής ιδέας που ο Θεός, κατά τον Πλάτωνα, έβαλε στον κόσμο και στον άνθρωπο. Για τρίτη φορά, στην Πεντηκοστή, παρουσιάζεται το ανέσπερο φως «γλώσσαι ωσεί πυρός» στους μαθητές για να τους καταστήσει Αποστόλους του Ευαγγελίου. Πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί και χριστιανές, Ο προορισμός, ο σκοπός, ο στόχος, ο λόγος ύπαρξης της Εκκλησίας, όλων δηλαδή των χριστιανών, είναι ένας και μοναδικός. Να οδηγήσει όλους εμάς τους ορθόδοξους χριστιανούς στην πρόγευση του ακτίστου και ανεσπέρου φωτός που είναι και συμπορεύεται με την αιωνιότητα και τελικά οδηγεί στην αιωνιότητα τις εκ νεκρών αναστημένες ψυχές, γιατί πρώτος ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών. Είναι μεγάλη αμαρτία και αίρεση εκκλησιαστική να εμπλέκομε την Εκκλησία, να μεταβάλλομε τον ορθόδοξο πολιτισμό μας, την ορθόδοξη πνευματική μας παρακαταθήκη, το ανέσπερο φως του Χριστού, σε θεραπαινίδα ανθρώπινων σχημάτων: κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, εθνικιστικών η όποιων άλλων. Τα φώτα αυτά και όλα τ άλλα είναι εκ του κόσμου τούτου, είναι δημιουργήματα κτιστά από τον κτιστό κόσμο μας, από μάς τους κτιστούς ανθρώπους. Ανάβουν για να σβήσουν και σβήνουν για να ανάψουν. Μόνο το ανέσπερο φως είναι άκτιστο. Όταν ο κτιστός μας κόσμος φτάσει στα έσχατα και ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του, τότε θα ακολουθήσει η εκ νεκρών ανάσταση. Τότε, η όποια καταγωγή μας η η όποια κοινωνική, οικονομική, πολιτική η εκκλησιαστική θέση και βιωτή μας, δηλαδή η ζωή μας, θα κριθεί από την σχέση και την εμπειρία την οποία έχομε με το ανέσπερο φως, με το άκτιστο φως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Αναστάντος εκ νεκρών. Η όποια άλλη θέση, η κοινωνική προέλευση, η καταξίωση, επιστημονική, οικονομική, καλλιτεχνική, του κόσμου που ζούμε και γνωρίζομε, καταλύεται μπροστά στο ανέσπερο φως. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ανέσπερο φως, το άκτιστο φως, ο Τριαδικός Θεός που γνωρίζομε, εν τω προσώπω του Αναστάντος Χριστού, δεν αναπαύεται και δεν επευλογεί τις αγαθές ανθρώπινες προθέσεις, που εκφράζονται και εκδηλώνονται με την φιλανθρωπία, την αγάπη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ειρήνη, την καταλλαγή, την ειρηνική συνύπαρξη και τον ανιδιοτελή αλληλοσεβασμό λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Αντιθέτως, το ανέσπερο φως, το άκτιστο φως που προγευόμεθα, με το φως της αναστάσιμης λαμπάδας, φωτίζει, καταυγάζει, καθοδηγεί και αναπαύεται στις αγαθές ψυχές, τις ειλικρινείς διαθέσεις, τις ανιδιοτελείς σχέσεις και προθέσεις, ιδιαίτερα μέσα στην μεγάλη, πολύμορφη και ποικιλόμορφη κρίση που διερχόμεθα. Την αναστάσιμη αυτή βραδιά, ας προσευχηθούμε, πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί και χριστιανές, να μας αξιώσει ο Αναστάς εκ νεκρών Κύριός μας να γευθούμε του ανεσπέρου, ακτίστου φωτός η να γνωρίσομε χαρισματικούς αδελφούς, πατέρες και γέροντες, στους οποίους σκήνωσε το ανέσπερο φως του Χριστού και κατέστησε την ζωή τους μία ατελεύτητη αναστάσιμη ημέρα. Η τουλάχιστον ας αναγνώσομε ψυχοφελή κείμενα, όπως τις Περιπέτειες ενός προσκυνητού, τον αββά Ισαάκ τον Σύρο και τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, που ομιλούν για τους ευλογημένους εκείνους γέροντες η για τις καταστάσεις που γνώρισαν, γεύτηκαν και έζησαν με την αναστάσιμη χαρά του ανεσπέρου, ακτίστου φωτός. Του φωτός που εκπηγάζει από τον Αναστάντα Χριστό. Από την ουσία του Τριαδικού Θεού. Αυτώ η δόξα, το κράτος, η τιμή και η προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Άγιον Πασχα 2011 Διάπυρος προς τον αναστάντα Χριστόν ευχέτης πάντων Υμών Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ 3

4 ÐÁÃÊÏÉÍÉÁ ÐÁÉÄÉÊÏÕ ÃÅÕÌÁÔÏÓ Συνεχίζεται η διανομή περί των 59 γευμάτων, κάθε μεσημέρι, σε παιδιά από εμπερίστατες οικογένειες στο Καστέλλι, στο Αρκαλοχώρι και σε άλλες περιοχές της Μητρόπολής μας. Ήδη η «παγκοινιά παιδικού γεύματος» αγοράζει και δικό της αυτοκίνητο, ώστε να καλύψει την ανάγκη της κατ οίκον διανομής. Η «παγκοινιά παιδικού γεύματος» καλύπτει μια ανάγκη της περιοχής η οποία έχει αγκαλιαστεί από το λαό, ο οποίος γνωρίζει την οικονομική κρίση και συμπαραστέκεται εκ του υστερήματος ή του περισσεύματος στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Διανομή δεμάτων το Πάσχα από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της ιεράς μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, στο πλαίσιο της κοινωνικής διακονίας και προσφοράς του προς τον πλησίον αδελφό, τον πτωχό και τον νεόπτωχο, όπως και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, έτσι και την περίοδο του Πάσχα, ετοίμασε και διένειμε 800 και πλέον δέματα τροφίμων σε εμπερίστατες οικογένειες της ιεράς μητρόπολης. Η συγκέντρωση, συσκευασία και διανομή των τροφίμων πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου στο Αρκαλοχώρι από τα μέλη του, τα οποία, με πολυήμερη εθελοντική εργασία και συνδρομή κληρικών και λαϊκών της Ιεράς Μητροπόλεως έφεραν εις πέρας όλη τη διαδικασία της συσκευασίας και διανομής. Τα προϊόντα που συγκεντρώθηκαν προέρχονταν από αγορές με έξοδα του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Ηρακλείου και από ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης απόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία ήταν και η προσφορά των σούπερ-μάρκετ (Παπαδάκη Χρηστάκη «Γιαμπάμπας») και των αρτοποιείων-ζαχαροπλαστείων(«κρητικός Φούρνος» Αφοι Νικολιδάκη) αλλά και των σούπερ-μάρκετ της ευρύτερης περιοχής Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου, Θραψανού και Βιάννου. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÄÙÑÇÔÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ "ÐÁÃÊÏÉÍÉÁ ÐÁÉÄÉÊÏÕ ÃÅÕÌÁÔÏÓ" (15 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ ÅÙÓ 28 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011) ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ ÐÏÓÁ ÓÅ 1 ÐÅÄÉÁÄÉÔÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ & ÇÑÙ 500,00 2 ÂÏÕÔÏÕÖÉÁÍÁÊÇÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ 500,00 3 ÐÁÐÁÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ 500,00 1 ÁÄÁÌÁÊÇ ÂÉÑÃÉÍÉÁ 2 ÁÍÁÃÉÁÍÍÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ (ÉÅÑÅÕÓ) 3 ÁÍÔÙÍÁÊÇ ÁÍÔÙÍÉÁ 4 Á ÉËËÅÙÓ ÁÍÄÑÅÁÓ 5 ÃÅÑÁÊÁÊÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ (ÉÅÑÅÕÓ) 6 ÃÅÑÁÊÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 7 ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ ÁÑÁËÁÌÐÏÓ 8 ÄÅÔÏÑÁÊÇ ÊÁËËÉÁ 9 ÄÏÊÉÁÍÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 10 Å.Â.Å. ÓÕËËÏÃÏÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ 11 ÅÍÏÑÉÁ ÊÁÓÓÁÍÙÍ 12 ÅÍÏÑÉÁ ÐÁÑÔÉÑÙÍ 13 ÊÁÌÐÁÍÏÕ ÁÈÇÍÁ 14 ÊÁÔÆÁÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 15 ÊÅÃÊÅÑÏÃËÏÕ ÌÁÈÉÁÍÁÊÇ ÑÕÓÏÕËÁ 16 ËÁÃÏÕÂÁÑÄÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 17 ËÁÌÐÑÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ 18 ËÉÁÍÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 19 ËÏÕËÁÊÇ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ 20 ËÏÕËÁÊÇÓ ÌÉ ÁÇË 21 ËÕÄÁÔÁÊÇ ÍÉÊÇ 22 ÌÅÔÁÎÁÊÇ ÁÍÍÁ 23 ÌÏËÕÌÐÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ 24 ÌÐÁÑÆÏÕÑÏÕÊÇ ÅËÅÍÇ 25 ÌÐÏÕÊÏÓÇ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ 26 ÌÐÏÕÊÏÓÇÓ ÁÃÃÅËÏÓ 27 ÎÅÆÙÍÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ 28 ÎÕËÏÕÑÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 29 ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ ÌÉ ÁÇË 30 ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÁÑÔÉÑÙÍ 31 ÐÑÏÅÓÔÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 32 ÓÇÖÁÊÇ ÌÁÑÉÁ 33 ÓÇÖÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 34 ÓÔÁÌÁÔÁÊÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ 35 ÓÔÁÕÑÁÊÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 36 ÓÖÁÊÉÁÍÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 37 ÔÑÏÕËÁÊÇ ÃÁÑÕÖÁËÉÁ 38 ÔÓÁÃÊÁÔÁÊÇÓ ÈÙÌÁÓ 39 ÔÓÁÍÔÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 40 ÖÁÓÏÕËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 41 ÖËÕÔÆÁÍÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 42 ÖÏÕÊÁÑÁÊÇ ÓÔÕËÉÁÍÇ 43 ÖÏÕÊÁÑÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 44 ÁÔÆÁÊÇÓ ÇËÉÁÓ 45 ÑÏÍÁÊÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ 46 ØÁÑÏÕÄÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË 1 "ÊÑÇÔÉÊÏÓ ÖÏÕÑÍÏÓ" (ÐÅÆÁ) 2 ÐÉÔÓÁÑÉÁ "ÊÏÊÊÉÍÁÊÇ ÁÍÍÁ" 3 ÌÁÈÉÁÍÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ (ÐÁÍÔÏÐÙËÅÉÏ) 4 ÓÖÁÊÉÁÍÁÊÇÓ ÌÁÑÉÍÏÓ (ÆÁ ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÏ) 5 ÂËÁÓÔÏÓ ÑÇÓÔÏÓ (ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ) ÄÙÑÇÔÅÓ ÓÅ ÅÉÄÏÓ (ÔÑÏÖÉÌÁ - ÃÅÕÌÁÔÁ) 6 ÊÏÊÏËÁÊÇÓ ÌÁÑÊÏÓ (ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ) 7 ÐÇÃÁÊÇ ÅËÉÓÁÂÅÔ (ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ - ÐÅÆÁ) 8 ÌÐÁÆÁÍÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ (ÌÁÍÁÂÉÊÏ) 9 ÑÇÓÔÁÊÇ Å. - ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ Ì. ÏÅ (SUPER MARKET) 10 ÐÁÐÏÕÔÓÉÄÁÊÇÓ ÌÁÑÉÍÏÓ 11 ÔÁÂÅÑÍÁ "ÑÏÕÓÓÏÓ" ( ÏÕÄÅÔÓÉ) 12 ÔÁÂÅÑÍÁ ÂËÁÓÔÏÕ ÅËÅÍÇ 13 ÁÉÈ.ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÅÊÄ/ÓÅÙÍ ÉÑÉÄÁ - ËÁÂÕÑÉÍÈÏÓ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÄÙÑÇÔÙÍ ÃÉÁ "ÍÇÓÔÉÊÁÊÅÉÏ ÌÏÍÁÄÁ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ ÇËÉÊÉÙÌÅÍÙÍ" ÐÏËÕÈÅÁÓ ÁÐÏ 15 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ ÅÙÓ 28 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ ÂÉÄÁÊÇ ÓÔÁÕÑÏ 2 ÄÏÊÉÁÍÁÊÇ ÉÙÁÍÍÇ 3 ÄÏÕËÃÅÑÁÊÇ ÉÙÁÍÍÇ 4 ÄÑÁÊÁÊÇ ÌÉ ÁÇË 5 ÅÍÏÑÉÁ ÊÁÓÔÁÌÏÍÉÔÓÁ 6 ÅÍÏÑÉÁ ËÕÔÔÏÕ 7 ÊÁÃÉÁÌÐÁÊÇ ÍÉÊÇ 8 ÊÁËÕÊÁÊÇ ÄÇÌÇÔÑÇ 9 ÊÁÓÓÙÔÁÊÇ ÉÙÁÍÍÇ 4 10 ÊÏÑÍÅËÁÊÇ ÌÁÑÉÁ 11 ÊÏÓÉÄÅÊÁÊÇ ÅÌÌÁÍÏÕÇË (ÉÅÑÅÕÓ) 12 ÊÑÇÔÓÙÔÁÊÇ ÊÙÍ/ÍÏ 13 ÌÅËËÉÓÏÕÑÃÁÊÇ ÅÌÌÁÍÏÕÇË 14 ÍÇÓÔÉÊÁÊÇ ÅÌÌÁÍÏÕÇË 15 ÍÇÓÔÉÊÁÊÇ ÉÙÁÍÍÇ 16 ÐÁÐÁÄÁÊÇ ÃÅÙÑÃÉÏ ôïõ ÍÉÊ. 17 ÐÁÐÁÄÏÃÉÁÍÍÁÊÇ ÐÅÔÑÏ 18 ÐÁÔÑÉÊÁËÁÊÇ ÔÉÔÏ 19 ÐÅÔÑÁÊÇ ÉÙÁÍÍÇ 20 ÓÇÖÁÊÇ ÅÌÌÁÍÏÕÇË 21 ÓÌÕÑÍÉÙÔÁÊÇ ÇËÅÊÔÑÁ 22 ÓÕÃÁÍÏÕ ÅËÅÍÇ - ÄÇÌÇÔÑÇÓ 23 ÔÑÏÕËÁÊÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÏ 24 ÔÓÁÃÊÁÑÁÊÇ ÔÉÔÏ 25 ØÕËËÁÊÇ ÅÌÌÁÍÏÕÇË

5 ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ Ðïéïò ìðïñåß íá ìåôñþóåé ôï ìåãáëåßï êáé ôç áñü ôç äüîá êáé åõöñïóýíç ôçò ãéïñôþò ôïõ ÐÜó á. Åßíáé ç ëáìðñïôýñá çìýñá êáé áãéïôýñá ãéïñôþ êáé öáéäñïôýñá ðáíþãõñéò ôçò ñéóôéáíïóýíçò. ÊõñéáêÞ ôïõ ÐÜó á! Åßíáé ç âáóßëéóóá ôùí åïñôþí êáé ç ðáíþãõñéò ôùí Ðáíçãýñåùí. "ÈáíÜôïõ åïñôüæïìåí íýêñùóéí äïõ ôçí êáèáßñåóéí", Ôïí ÁíáóôÜíôá âëýðïìåí " ñéóôüò ÁíÝóôç" øüëëïìåí. Äåí Þôáí äõíáôü íá êñáôçèåß áðü ôïí ôüöï ï áñ çãüò ôçò æùþò. ÁíÝóôç ï ñéóôüò. Ç ðëçñïöïñßá áõôþ ôïõ áããýëïõ ðïõ öõëüóóåé Ôïí ôüöïí åßíáé ìéá åõ Üñéóôç ðëçñïöïñßá ðñïò ôéò ìõñïöüñåò ãõíáßêåò ðïõ ìåôáâüëëåé ôï ðýíèïò óå áñü. Åßíáé ìéá ðëçñïöïñßá áñüò êáé åõöñïóýíçò ãéá üëïõò üóïé ðßóôåøáí óôï ñéóôü ãéá üëåò ôéò ãåíéýò ôùí áíèñþðùí, ãéá üëï ôïí êüóìï. çãýñèç, áíáóôþèçêå êáé ÁÑÁÓ ÔÁ ÐÁÍÔÁ ÐÅÐËÇÑÙÔÁÉ ÔÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÅÙÓ ÔÇÍ ÐÅÉÑÁÍ ÅÉËÇÖÏÔÁ". á' ÐïëëÜ óçìáßíåé ç áñïðïéüò ðëçñïöüñçóç êáé ðñþôá áðü üëá üôé ç íßêç ôïõ öùôüò êáôü ôïõ óêüôïõò, ôçò áñåôþò êáôü ôçò êáêßáò, ôçò áëþèåéáò êáôü ôïõ øåýäïõò, ôïõ äéêáßïõ êáôü ôçò áäéêßáò êáé ôçò õðïêñéóßáò, åßíáé ç ôåëéêþ êáé ïñéóôéêþ. ÊÜèå ÃïëãïèÜò ôùí ðéóôþí êáé åíáñýôùí áêïëïõèåßôáé áðü ôçí ÁíÜóôáóç êáé ôç äéêáßùóç, êáé ôç äüîá. â' Ï Éçóïýò áðü ôç ÍáæáñÝô ðïõ åðßóôåøáí êáé ðéóôýøáìå êáé áíáêõñþîáìå äüóêáëü ìáò, ïäçãü ìáò Èåü ìáò, áðåäåß èåé ìå ôçí ÁíÜóôáóÞ Ôïõ Èåüò áëçèéíüò êáé ðáíôïäýíáìïò. Êáé ïé Üãéïé áíýóôçóáí íåêñïýò áõôüò üìùò áõôïáíáóôþèçêå, èåüò áëçèéíüò êáé ðáíôïäýíáìïò áëëü éäéáéôýñùò êáé áîéüðéóôïò ðïõ åêðëçñþíåé ôéò õðïó Ýóåéò ôïõ. Êáé áöïý åêðëþñùóå ôçí ðéï äýóêïëç èá åêðëçñþóåé êé üëåò ôéò Üëëåò. ÊÁÉ ÉÄÏÕ ÅÃÙ ÌÅÈ' ÕÌÙÍ ÅÉÌÉ.. ÐÕËÁÉ ÁÄÏÕ ÏÕ ÊÁÔÉÓ ÕÍÏÕÓÉ.. ÁÌÏÉÂÅÓ.. ÊÁÉ ÐÁËÉÍ ÅÑ ÅÔÁÉ. ã' ¼ôé áêüìç üðùò åêåßíïò áíåóôþèåé áöèáñôïðïéüíôáò ôï óþìá ôïõ Ýôóé èá áíáóôþóåé êé åìüò Üöèáñôïõò. ËÝãåé ï ÍôïóôïãéÝöóêé "Ïé íèñùðïé êáôáäßêáóáí ôï èåüíèñùðï óå èüíáôï. Êé áõôüò ìå ôçí ÁíÜóôáóÞ ôïõ óå áèáíáóßá".áëþèåéá ðïõ ïìïëïãïýìå. "ÊÁÉ ÐÁËÉÍ". Ìáò ôï äéáâåâáßùóå ï ßäéïò ðïëëýò öïñýò. Ìáò ôï åðáíáâåâáßùóå êáé ï Ðáýëïò "ÙÓÐÅÑ ÃÁÑ ÅÍ ÔÙ ÁÄÁÌ ÐÁÍÔÅÓ ÁÐÏÈÍÇÓÊÏÕÓÉÍ ÏÕÔÙ ÊÁÉ ÅÍ ÔÙ ÑÉÓÔÙ ÐÁÍÔÅÓ ÆÙÏÐÏÉÇÈÇÓÏÍÔÁÉ". Ãåãïíüò áñìüóõíïí ç ÁíÜóôáóç ôïõ ÓùôÞñïò åî áíôéêåéìýíïõ ðñýðåé üìùò íá ãßíåé êáé åî õðïêåéìýíïõ. Ãéá ôïí êáèýíá ìáò ðñïóùðéêü íá áðïêôþóïìå ôá âéþìáôá åêåßíá äéá íá ðåñéðáôþóïìå "åí êáéíüôçôç æùþò". Ç åßäçóç ôïõ ÁããÝëïõ. ÇÃÅÑÈÇ. ¼ôé üíôùò ÁÍÅÓÔÇÈÇ. ÁõôÞ ôç áñïýìåíç åßäçóç áò ôçí áíáíåþóïõìå, åäñáéþóïõìå, äéáôçñþóïõìå!!!! ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ Ðáíïó. Áñ éì. ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ åßïõ Êùíóôáíôßíïò Æá áñéïõäüêçò, ÉåñïêÞñõêáò ÉåñÜò Ìçôñüðïëçò Áñêáëï ùñßïõ Êáóôåëëßïõ êáé ÂéÜííïõ. Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ (του Μανόλη Καρέλλη) Πολύς κόσμος παρών στην κηδεία του Μανόλη Μπορμπουδάκη, του αρχαιολόγου και θεολόγου που κράτησε για πολλά χρόνια την ηγεσία στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Και θερμά και δίκαια τα καλά λόγια που ακούστηκαν απ όσους και όσες εκφώνησαν τους ισορροπημένους επικήδειους. Γιατί ο Μανόλης Μπορμπουδάκης έκανε σωστά τη δουλειά του, χωρίς τυμπανοκρουσίες και με απόλυτη επάρκεια. Ακόμα, χωρίς ποτέ να ακουστεί ούτε ένα κιχ για κάποια στραβοτιμονιά του ή για κάποιο ρουσφέτι που του αποδόθηκε ή για κάποια υπόγεια πληρωμή. Και πρέπει να λέγονται κι αυτά να μην περιοριζόμαστε μόνο στις κακίες που έχουν, βέβαια, ερείσματα, που δεν είναι μόνες που ταιριάζουν σε όσους ασκούν διοίκηση. Μιλώντας, όμως, για τον Μανόλη Μπορμπουδάκη, συμμαθητή και φίλο, σημειωθεί, θα περιορισθώ σε ένα επεισόδιο του βίου του που τον χαρακτηρίζει και που φτάνει και περισσεύει για να τον θυμόμαστε με ευγένεια. Ήταν τα μαύρα χρόνια της Χούντας. Κάποιοι άθλιοι συμφεροντούχοι που είχαν οικοδομές ή οικόπεδα που τα έκρυβαν ο ναός του Σωτήρος ή το Βαλιδέ Τζαμί όπως τον λέγαμε αλλιώς, σκέφτηκαν να ζητήσουν να γκρεμιστεί για να αναπνεύσουν οι ιδιοκτησίες τους και να ανέβει η αγοραία αξία των. Βέβαια, άλλα έλεγαν δημόσια ότι τάχατες θα απαλλασσόταν ο τόπος από ένα άσχημο ερείπιο. Το ερείπιο τώρα, ο ναός, ήταν ένα οικοδόμημα πανέμορφο, 700 χρόνων, μοναδικής αρχιτεκτονικής, το μόνο σωζόμενο του είδους, που είχε ασφαλώς κηρυχθεί διατηρητέο. Ο Τύπος του Ηρακλείου- τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και ραδιόφωναόχι προς τιμήν του, βέβαια, ενστερνίσθηκε το αίτημα των συμφεροντούχων που, βέβαια, είχαν και ονόματα και επαγγέλματα. Και δώστου άρθρα, όπως λόγου χάρη το κείμενο μεγαλόσχημης που είχε τίτλο τολμήσετε κύριε πρόεδρε, όπου κυρ πρόεδρος ήταν ο Παττακός και το τολμήσετε αναφερόταν στο γκρέμισμα του ναού του Σωτήρος. Οι πνευματικοί άνθρωποι του Ηρακλείου, τα σωματεία, οι εταιρείες, εσιώπησαν αιδημόνως, από φόβο ή γιατί είχαν πιστέψει την κάθαρση από το άγος του ναού του Σωτήρος. Βρέθηκαν, μόνο τέσσερις άνθρωποι από το Ηράκλειο κι ένας από την Αθήνα που ύψωσαν τη φωνή των. Ήσαν αυτοί που είπαν όχι στην κατεδάφιση: ο εισαγγελέας Τσεβάς, ο Λευτέρης Πλατάκης, ο Στέργιος Σπανάκης και ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Τάσιος. Και ο Μανόλης Μπορμπουδάκης, ο φίλος και συμμαθητής που αποχαιρετίσαμε προχθές. Ήταν τότε ο Μανόλης Μπορμπουδάκης νεοδιορισμένος υπάλληλος, ήταν στα πράγματα η Χούντα, οι απολύσεις ήταν στην ημερήσια διάταξη, κανένας δεν τολμούσε να μιλήσει γιατί όλα τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, όπως λέει ο ποιητής. Αυτός, όμως, έκανε το καθήκον του, για την ακρίβεια υπερέβη το καθήκον του και είπε όχι στην κατεδάφιση του ναού, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως πολιτιστικό έγκλημα. Τελικά ο ναός κατεδαφίστηκε ως ετοιμόρροπος δήθεν. Και ότι δεν ήταν ετοιμόρροπος αποδείχθηκε από την παρ ολίγον καταστροφή (οικονομική) του εργολάβου που είχε αναλάβει. Ο ναός δεν έπεφτε με τίποτα. Και τελικά ο εργολάβος έβγαλε τη ζημιά του πουλώντας τα ξύλα της κατεδάφισης σε κατασκευαστές «γνήσιων» παλαιών εικόνων στους οποίους προμήθευσε υλικά 700 χρόνων που άντεχαν σε όλες τις δοκιμές παλαιότητας, ακόμα και του ραδιενεργού άνθρακα. Αυτή την ιστορία του Μανόλη Μπορμπουδάκη θυμήθηκα όταν μίλησα στην κηδεία του, λέγοντας ότι τότε έσωσε την τιμή του τόπου όταν άλλοι σώπασαν. Είπα, ακόμα, ότι ο φίλος Μανόλης Μπορμπουδάκης δεν επικαλέστηκε ποτέ τον αντιστασιακό του τίτλο γιατί σίγουρα ό,τι έκανε τότε ήταν γνήσια αντίσταση- για να ζητήσει εξαργύρωση, όπως ατυχώς όχι λίγοι έκαναν. Είπα, ακόμα, ότι σίγουρα αυτή η στάση του Μανόλη Μπορμπουδάκη είναι ζήτημα αν θα γράφτηκε στις διαδοχικές σημειώσεις των προϊσταμένων του που έγραφαν για τη σταδιοδρομία του στα τεφτέρια των Ο Μανόλης Μπορμπουδάκης υπήρξε έφορος Βυζαντινών αρχαιοτήτων εξεδήμησε στις 23 Νοεμβρίου 2010 και το παραπάνω κείμενο, είναι ο επικήδειος του Μανόλη Καρέλλη, π. δημάρχου και ευρωβουλευτή Ηρακλείου, στην εξόδιο ακολουθία του. 5

6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 & (....) ( ) ( ) , ,83 0, , ,84 0, , ,83 0, , ,84 0, , ,12 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========= ========= ,08 0, , ,08 0, , , ,48 3. & , , , , , , , , , , , , ,95 0, , ,00 6. & , , , , , , , ,97 7. ============ =========== ,69 0, , ,69 0, ,69 V. ( ) , , , , , , , ,30 =========== =========== ============= ============ ============= ========== 0,00 0,00. & , ,30.. ========= ========= 2. / 800,00 0,00 ( + ) , ,32 ( +AV) , ,39 =========== ========== =========== ========== , , , , , , , ,28 ========== ========= , , , , ,00 370,00 ( ) , ,29 370,00 370,00 ========== ========== ======= ======. V. 1. 0,00 338, , , , ,00 3. & , , , , , ,67 ========== ========= ========== ========== / ( + + V) , ,67 ========== ========== E , ,63 ========= ========= ( ) , ,68 ( + + ) , ,68 ========== ========== ========== ==========. : 1) 31/12/2010. K ( ) , ,63 / ( ) , ,14 : , ,94 : , ,84 / ( ) / , ,31 ( ). : , , , , , ,14 : ,66 0,00 MEI : , , , , , , , ,30 / ( ) / , ,34 ========== ========= : 4.. &. 376,66 543,66 : 3. &. 31,85 7,80 / ( ) / , ,20. ( ) : ,60 0, , ,60 875,00 875,00 : , , , ,46 190, ,06 & / ( ) , ,14 : , ,66 : ' / ,46 0, ,66 0,00 / ( ) , ,14 ========== ==========, 28/3/ ( /A ) ( / )..... :

7 Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Κρήτης στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011 συνεδρίασε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης παρόντος του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη. Η Ιερά Σύνοδος υποδέχθηκε με πολλή χαρά τον πρώτον αιρετό Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και συζήτησε μαζί του θέματα σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού και τρόπους αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων. Δόθηκε επίσης έμφαση στον προγραμματισμό και την υλοποίηση προνοιακών δομών σε παγκρήτιο επίπεδο, για την ενίσχυση και την ανακούφιση των συνανθρώπων μας. Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ Ειρηναίος μετά Åðßóêåøç ôïõ ÐåñéöåñéÜñ ç ÊñÞôçò óôçν επαρχιακή μας Óýíïäï êáé óôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ åßï του Σεβ. Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιου και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος και έλαβε την ευχή και ευλογία του Παναγιωτάτου για τα υψηλά καθήκοντά του εις τη θέση του πρώτου αιρετού Περιφερειάρχου Κρήτης, που προσφάτως ανέλαβε, μετέβησαν στο Φανάρι. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης με πολλή εγκαρδιότητα και αγάπη δέχθηκε τους Κρήτες αρχιερείς και τον κ. Περιφερειάρχη Κρήτης. Στην επίσκεψη μετείχε και ο νέος κωδικογράφος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης αρχιμ. κ. Νήφων Βασιλάκης, ο οποίος και έλαβε την ευχή της Α.Θ. Παναγιότητος για τη νέα του διακονία. Ïñêïìùóßá ÄçìÜñ ïõ Ìéíþá ÐåäéÜäïò Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010, στο Καστέλλι, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του πρώτου δημάρχου, του νεοσύστατου δήμου Πεδιάδος Μινώα, κ. Ζαχαρία Καλογεράκη. Την ορκωμοσία τέλεσε ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας ο οποίος και εκφώνησε τον παρακάτω λόγο: Κύριε δήμαρχε, εκλεγμένε ή εμψηφισμένε, κατά την εκκλησιαστική ορολογία, Η χάρις του Θεού Σας ευλόγησε και Σας αξίωσε να είστε ο πρώτος δήμαρχος τριών μεγάλων κέντρων της ηρακλειώτικης ενδοχώρας. Του Καστελλίου, του Αρκαλοχωρίου και του Θραψανού. Στο πλαίσιο της νέας διοικητικής διάρθρωσης της Ευρώπης, η Ελληνική Πολιτεία διαμόρφωσε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο διοίκησης, όπου από το εθνοκεντρικό κράτος εκχωρούνται ουσιαστικές αποκεντρωτικές αρμοδιότητες στους δήμους και στις περιφέρειες. Αρμοδιότητες οι οποίες καθιστούν το δήμο, το δήμαρχο, την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη, τον αιρετό πλέον, αυτοτελές, αυτοδιοικούμενο και αυτόφωτο διοικητικό κύτταρο. Το Αρκαλοχώρι, το Καστέλλι και το Θραψανό, τα ισχυρά αυτά κέντρα της ηρακλειώτικης ενδοχώρας, καλούνται να συνυπάρξουν και να συμπορευθούν εκ της γεωγραφικής θέσεώς των, εκ της πολιτιστικής των ταυτότητας και της οικονομικής των δυναμικής και συμβολής. Για το κοινό όφελος, μακριά από τα λάθη του χθες, καλούμαστε να συνυπάρξομε με καταλλαγή, αλληλοπεριχωρήσεις, θυσιαστική διάθεση του ενός προς τον άλλο, ειρήνη και αλληλοσεβασμό. Όλοι μας έχομε συμβάλλει στην πολιτιστική ταυτότητα του νέου μας δήμου. Το Καστέλλι, η πρωτεύουσα της Πεδιάδος, η οποία απλώνεται μέχρι την Έμπαρο, είναι το πολιτιστικό κέντρο του νέου μας δήμου, με το ιστορικό γυμνάσιο του Καστελλίου, με τις αρχαιότητες της Λύττου και με τους βυζαντινούς ναούς του Αγίου Παντελεήμονα στον Καρουζανό και του Αγίου Ιωάννη στο Λιλιανό. Το Αρκαλοχώρι, με τη ραγδαία και αλματώδη ανάπτυξη και πληθυσμιακή αύξηση των τελευταίων δεκαετιών, αποτελεί το νευραλγικό οικονομικό κέντρο του νέου μας δήμου. Το Θραψανό είναι, επίσης, ένα σπουδαίο κέντρο του δήμου μας με την κεραμική τέχνη, που οι αρχές της ανάγονται στη μινωϊκή εποχή, αλλά και με το πανελλήνιο και παγκρήτιο μεγάλο προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας της θαυματουργού, στη Βόνη. Κύριε γενικέ γραμματέα της περιφέρειας Κρήτης, Κύριοι βουλευτές, κα βουλευτή, κ. αντιπεριφερειάρχα, Κύριοι δήμαρχοι: Αρκαλοχωρίου Χαράλαμπε Γιαννόπουλε, Καστελλίου Μανόλη Σμυρνάκη και Θραψανού Μανόλη Λαδωμένε, Ο τοκετός συνοδεύεται πάντοτε με την οδύνη, τη μικρή ή τη μεγάλη. Από τον πανανθρώπινο αυτό νόμο δεν απέστει και ο δήμος μας. Όμως κατά τη γραφή: «όταν (η γυνή) τίκτει λύπην έχει, όταν δε γεννηθεί το παιδίον ουκέτι μνημονεύει της θλίψεως, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος». Και τη χαρά αυτή, από τη δημιουργία και τη διαμόρφωση του νέου μας δήμου, τη βιώνομε όλοι μας. Σήμερα, χαιρόμεθα το νέο μας δήμο, τη νέα δημιουργία της ελληνικής πολιτείας, της Κρήτης μας και της τοπικής μας κοινωνίας και ενθυμούμεθα το έτερο: «επιλανθανόμενοι των παλαιών και επεκτεινόμενοι τοις έμπροσθεν». Ευχόμεθα, στο νέο μας δήμαρχο Ζαχαρία Καλογεράκη, καλή επιτυχία. Δημιουργική, καρποφόρα και ευλογημένη δημαρχιακή διακονία. Θα είμαστε όλοι, και προσωπικά ως Μητροπολίτης, μαζί του. Ως Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, υπέρτιμος και Έξαρχος Πεδιάδος ευχαριστώ τους απερχόμενους δημάρχους για την συνεργασία μας. Προσδοκώ και προσεύχομαι, όπως επί δημαρχιών Δοκιανάκη και Σμυρνάκη ξεκίνησε, αποπερατώθηκε και εγκαινιάστηκε το γηροκομείο Καστελλίου, επί δημαρχίας Γιαννόπουλου οικοδομήθηκε, τελέσθηκαν τα θυρανοίξια και λειτουργείται ο Μητροπολιτικός ναός και επί δημαρχίας Λαδωμένου ξεκίνησε το Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Μητροπόλεώς μας, προσδοκώ και προσεύχομαι, επί δημαρχίας Καλογεράκη, η μητρόπολη, με τη βοήθεια του Θεού, να ξεκινήσει την οικοδόμηση του μητροπολιτικού ναού στο Καστέλλι, να εγκαινιάσει το μητροπολιτικό ναό στο Αρκαλοχώρι, να ξεκινήσει το Ψαράκειο Ίδρυμα και να λειτουργήσει το πολιτιστικό πολύκεντρό της. Εκφράζω, βέβαια, και από τη θέση αυτή, τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς τον γενικό γραμματέα περιφέρειας Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούντζο, με την επιτυχέστατη θητεία του, για τη σύνολη αγάπη, προσφορά και συμπαράστασή του προς όλους μας και τη μητρόπολή μας. Κύριε δήμαρχε, εκ του Αγίου Όρους, όπου ευρισκόμουν την προηγούμενη εβδομάδα, συνόδευσα τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας, την οποία και Σας παραδίδω για να την καταστήσετε εφέστιο εικόνα, προστάτιδα και έφορο του δήμου μας. Καλή επιτυχία! Κάθε ευλογία στο έργο Σας και στη νέα Χρονιά! Ïñêïìùóßá ÄçìÜñ ïõ ÂéÜííïõ Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη Βιάννο η ορκωμοσία του νέου δημάρχου κ. Παύλου Μπαριτάκη. Την ορκωμοσία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας. Κατά την τελετή ομίλησε ο απερχόμενος δήμαρχος κ. Μανόλης Κλαδάκης, ο νέος δήμαρχος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. 7

8 ÐÏÉÌÁÍÔÉÊÇ ÔÙÍ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ Å äþ êáé áñ êå ôü ñü íéá êáé óôçí ðá ôñß äá ìáò ôï èý - ìá ôùí ìå ôá íá óôþí ðñï êá ëåß óôçí åë ëç íé êþ êïé íù íß - á ìéá êá èç ìå ñé íþ óõ æþ ôç óç êáé ðñï âëç ìá ôé êþ. é - ëéü äåò åß íáé å êåß íïé ïé Üí èñù ðïé ðïõ Ý ïõí ðå ñü óåé êáé óõ íå ß æïõí íá ðåñ íü íå ôá óý íï ñá ôçò Åë ëü äáò ü - é ðü íôá êü ôù á ðü ôéò êá ëý ôå ñåò ôùí óõí èç êþí, ðñï - óðá èþ íôáò åß ôå íá êá ôåõ èõí èïýí ðñïò Üë ëåò þ ñåò ôçò Åõ ñþ ðçò, åß ôå íá ðá ñá ìåß íïõí óôçí Åë ëü äá, ùò åñ ãá ôé êü äõ íá ìé êü. Áõ ôü ðïõ Ý åé ãéá å ìüò óç ìá óß á ùò Åê êëç óß á åß íáé íá äïý ìå êá ôü ðü óï ìðï ñïý ìå Þ á êü ìç ðå ñéó óü ôå ñï êá ôü ðü óï Ý ïõ ìå äç ìéïõñ ãþ óåé ôéò õ ðï äï ìýò ãéá ôçí á íôé ìå ôþ ðé óç ôçò ðïé ìá íôé êþò ðñü êëç óçò ðïõ ðñï êý - ðôåé á ðü ôïõò ìå ôá íü óôåò óôïí ôü ðï ìáò. Äåí õ ðüñ åé ïý ôå ìéá Ìç ôñü ðï ëç ôçò Åë ëá äé êþò Åê êëç óß áò ðïõ íá ìçí Ý åé ìå ôá íü óôåò óôá ü ñéü ôçò, á öïý ôü - óï óôá ìå ãü ëá á óôé êü êý íôñá ü óï êáé óôçí å ðáñ ß á æïý íå ìå ôá íü óôåò. í - èñù ðïé ïé ï ðïß ïé ðñï óðá èïýí íá å ðé - âéþ óïõí óå Ý íá ðå ñé âüë ëïí ü é ðü íôá öé ëé êü á ðý íá íôß ôïõò. É ñá íïß, É ñá êé íïß, Ðá êé óôá íïß, Áö ãá íïß, Êïýñ äïé, Âïýë - ãá ñïé, Ñïõ ìü íïé, Á öñé êá íïß, áë âá íïß ê.á. ïé ï ðïß ïé Ý öôá óáí ìý ñé å äþ ãéá Ý íá êá ëý ôå ñï áý - ñéï. Ìå ìéá ðñþ ôç ìá ôéü ìðï ñåß åý êï ëá íá êá ôá ëü âåé êá íåßò ðùò ü ëïé áõ ôïß ïé Üí èñù ðïé ðïõ Þñ èáí ìå ôá ðïë ëþí êü ðùí êáé âá óü íùí óôç "ãç ôçò å ðáã ãå ëß áò", äå âñþ êáí áõ ôü ðïõ ß óùò ï íåé ñåý ï íôáí. Óå êá ìß á ðå - ñß ðôù óç äå ìé ëü ìå ãéá ðï ëõ ôý ëåéåò êáé Üë ëåò " ëé äü - ôåò êá ôá óôü óåéò", áë ëü ãéá ôï áõ ôï íü ç ôï: öá ãç ôü, óôý - ãç, õ ãåéï íï ìé êþ ðå ñß èáë øç, åñ ãá óß á, íü ìé ìç Ü äåéá ðá ñá ìï íþò. Ç Åê êëç óß á óå áõ ôüí ôï ôï ìý á èá åß å ðïë ëü íá ðñï óöý ñåé. Êáé äåí Ý åé íá êü íåé áõ ôþ ôçí ðñï óöï ñü ìü íï ìå ôéò ÔñÜ ðå æåò Á ãü ðçò, ðïõ ðñï óöý ñïõí öá ãç - ôü, ôï ï ðïß ï åß íáé ðï ëý óç ìá íôé êü. Áõ ôü ðïõ ðñù ôß - óôùò Ý ïõ ìå õ ðï ñý ù óç íá êü íïõ ìå åß íáé íá ìü èïõ ìå íá âëý ðïõ ìå ôï ðëþ èïò áõ ôü ôùí ìå ôá íá óôþí ùò "åé - êü íåò" ôïõ Èå ïý êáé ü é ùò á íôé êåß ìå íá åê ìå ôüë ëåõ - óçò Þ ùò ðáé äéü å íüò êá ôþ ôå ñïõ Èå ïý. Èá Þ ìá óôáí á - íý íôé ìïé êáé á íåé ëé êñé íåßò áí äå ðá ñá äå ü ìá óôáí ðùò á êü ìá ìý ñé êáé óþ ìå ñá ç ñá ôóé óôé êþ äéü èå óç äåí åß - íáé óõ íáß óèç ìá êü ðïéùí ëß ãùí, áë ëü ü ëï êáé ðëç èáß - íïõí ïé öù íýò å êåß íùí ðïõ ðé óôåý ïõí ðùò ç å ãêëç ìá - ôé êü ôç ôá åß íáé "Ýã ñù ìç". Á íá ñù ôéý ìáé ü ìùò áí óêå öôü ìá óôáí ìå ôïí ß äéï ôñü ðï ðñéí ðå ñß ðïõ ìéá åé êï óá å ôß á ü ôáí ôá öôç íü åñ - ãá ôé êü Ý ñéá, ìå ôá á ìç ëü ìå ñï êü ìá ôá êáé ôçí á íá - óöü ëé óôç åñ ãá óß á Ý ìïéá æå ìå "ìüí íá åî' ïõ ñá íïý", á - 8 öïý ðëý ïí ü ëåò ïé åé ñù íá êôé êýò åñ ãá óß åò ãß íï íôáí á - ðü ôïõò ìå ôá íü óôåò. Á êü ìá èõ ìü ìáé ôç öñü óç ôùí êá ôïß êùí ôùí Óðï ñü äùí ðïõ Ý ëå ãáí, ðùò Ü ñç óôïõò Áë âá íïýò ìü æå øáí ôéò å ëéýò, ðïõ ãéá ñü íéá Ý ðå öôáí óôï þ ìá êáé óü ðé æáí. Áë ëü êáé ðñü óöá ôá, áí êá íåßò Ý êá íå ìéá âüë ôá åß ôå óôá Ï ëõ ìðéá êü Ýñ ãá, åß ôå óôá Ýñ ãá Å ãíá ôß áò ï äïý, èá Ý âëå ðå íá äïõ ëåý ïõí áë ëï äá - ðïß, á öïý ðëý ïí ãéá å ìüò ôïõò ë ëç íåò ïé åé ñù íá êôé - êýò åñ ãá óß åò äåí åß íáé óôç ëß óôá ôùí ðñï ôé ìþ óå þí ìáò. Ïý ôå ôü ôå, áë ëü ïý ôå êáé ôþ ñá êá ôá öý ñá ìå íá âü ëïõ ìå óôçí Ü êñç ôï ðñï óù ðé êü êýñ äïò, á íôé ìå ôù - ðß æï íôáò ü ëïõò áõ ôïýò ôïõò áí èñþ ðïõò ùò ß óïõò, ü - ðùò Üë ëù óôå èá Þ èå ëå êáé ï ñé óôüò êáé ôï Åõáã ãý ëéü Ôïõ. Å ðï ìý íùò ðñéí êá ôáñ ôß óïõ ìå ï ðïéï - äþ ðï ôå ðñü ãñáì ìá ðïé ìá íôé êþò ãéá ôïõò ìå ôá íü óôåò, èá ðñý ðåé íá åê ðáé - äåý óïõ ìå "å áõ ôïýò êáé áë ëþ ëïõò" óôçí áë ëá ãþ á íôé ìå ôþ ðé óçò ôïõ "Üë ëïõ", ï ï - ðïß ïò âñß óêå ôáé óå êá ôü óôá óç á íü ãêçò êé ï ðïß ïò åß íáé Ý íáò á ðü å êåß íïõò ôïõò å ëü é óôïõò óôïõò ï ðïß ïõò ðñï óù ðï - ðïéåß ôáé ï ß äéïò ï ñé óôüò, ü ðùò ï ß äéïò ìáò ðëç ñï öï ñåß. ÌÝ óá óôï ðëáß óéï áõ - ôþò ôçò ðïé ìá íôé êþò á ãù íß áò èá Ý ðñå ðå å ìåßò ïé ß äéïé íá á ðáé ôþ óïõ ìå ôç äç ìéïõñ ãß á ëá ôñåõ ôé êþí þ ñùí, ü - ðùò ôï á ðáé ôïý óá ìå ôü ôå ðïõ öåý ãá ìå ìå ôá íü óôåò óôçí Á ìå ñé êþ êáé óôçí Áõ óôñá ëß á. ¼ ôáí øü íá ìå íá âñïý ìå ôü ðï ãéá íá á êïý óïõ ìå ôï " ñé óôüò Á íý óôç" óå Ý íá ðå ñé âüë ëïí Ü ãíù óôï, óôï ï ðïß ï âñå èþ êá ìå ãéá Ý íá êá ëý ôå ñï ìýë ëïí. Ôï ß äéï äé êáß ù ìá Ý ïõí êáé ü ëïé áõ ôïß ðïõ óþ ìå ñá åß íáé ïé êï íï ìé êïß ìå ôá íü óôåò óôïí ôü ðï ìáò, åß ôå åß íáé é óëá ìé óôýò, éí äïõ ú óôýò Þ âïõ äé - óôýò. Ëá ìðñü ðá ñü äåéã ìá ç Èå ï ëï ãé êþ Ó ï ëþ ôçò Èåó óá ëï íß êçò ç ï ðïß á å äþ êáé ôñéü íôá ñü íéá ðá ñá - ù ñåß êü èå Ðá ñá óêåõ Þ ðïõ åß íáé éå ñþ ç ìý ñá ôùí ìïõ óïõë ìü íùí ôïí ôå ëåõ ôáß ï ü ñï öï ôïõ êôç ñß ïõ ôçò óôïõò ìïõ óïõë ìü íïõò öïé ôç ôýò ðïõ óðïý äá æáí óôï Á - ñé óôï ôý ëåéï Ðá íå ðé óôþ ìéï, ãéá íá ìðï ñïýí íá ðñáã - ìá ôï ðïéïýí ôéò ëá ôñåõ ôé êýò ôïõò á êï ëïõ èß åò. ¼ ëá ôá ðá ñá ðü íù äåí åß íáé ôß ðï ôå Üë ëï á ðü óêý - øåéò áõ ôï íü ç ôåò. Èá Ý ðñå ðå íá åß áí äñï ìï ëï ãç èåß å - äþ êáé êáé ñü. ¹ñ èå ï êáé ñüò ãéá á ðï öü óåéò ðïõ íá äåß íïõí ôçí ù ñé ìü ôç ôá, ôçí ðï ëé ôé óôé êþ ìáò ìå ãá ëï - øõ ß á, ìá êõ ñß ùò ôïí åõáã ãå ëé êü ôñü ðï óêý øçò ìáò. Áñ éì. Éïõ óôß íïõ Êå öá ëïý ñïõ Éå ñï êþ ñõ êïò

9 ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÔÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÅÊÊËÇÓÉÁ Ôïõ ÍéêïëÜïõ áôæçôñéáíôáöýëëïõ-ïéêïíïìïëüãïõ 1. íá óï âá ñü ðñü âëç ìá Áò îå êé íþ óïõ ìå ìå äå äï ìý íï ðùò ü ëïé ïé ìå ôá íü óôåò öåý ãïõí á ðü ôç þ ñá ôïõò ãéá íá æþ óïõí êáé íá åñ ãá óôïýí óôï åý ï íôáò óå ìéá êá ëý ôå ñç æù Þ, ï íåé ñåý ï íôáé Ý íá êá ëý ôå ñï áý ñéï, å ðé èõ ìïýí íá åí - óù ìá ôù èïýí óôç êïé íù íß á ìéáò ðñï çã ìý íçò þ ñáò, á ðï ëáì âü íï - íôáò ôá ðñï íü ìéá ðïõ ëß ãï ùò ðï ëý áõ ôýò ïé þ ñåò èå ù ñïýí êå êôç - ìý íá. ÊÜ ðïéïé èá ôá êá ôá öý ñïõí å íþ Üë ëïé èá å ðá íá ðá ôñé óôïýí äß - ùò íá ôá êá ôá öý ñïõí. ÊÜ ðïéïé ðü ëé èá æþ óïõí ðá ñü íï ìá óôç þ ñá ðïõ ôïõò õ ðï äý å ôáé. Êá íåßò öõ óé êü äå èý ëåé íá æåé ðá ñü íï ìá óå ìéá îý íç þ ñá. Ðùò ëïé ðüí ìðï ñåß íá Ýñ èåé íü ìé ìá êü ðïéïò óôç þ ñá ìáò. Äå èá óôá èïý ìå óôç ðï ëõ ðëï êü ôç ôá ôçò äéá äé êá óß áò áë ëü óôï å îþò á ðëü: ïé áé ôþ óåéò ãéá åß óï äï óôç þ ñá ìáò åß íáé é ëéü äåò å íþ å îå ôü æï íôáé ëß ãåò êü èå ç ìý ñá. Å ðï ìý íùò, ïé ðñï ðôþ óåéò íü ìé ìçò åé óü äïõ öá íôü - æåé äý óêï ëç êáé ïé áë ëï äá ðïß ðïõ êõ íç ãïýí ôç óù ôç ñß á êá ôá öåý - ãïõí óôç ëý óç ôçò ðá ñü íï ìçò åé óü äïõ óôçí Åë ëü äá. Ãéá ôß ðñï ôé ìïýí ôç þ ñá ìáò. ¼ é, âý âáéá, å ðåé äþ èý ëïõí íá èáõ ìü - óïõí ôá áñ áß á ìíç ìåß á, ôïí ðï ëé ôé óìü ìáò Þ å ðåé äþ Ý ïõ ìå ôç öþ - ìç ôïõ öé ëü îå íïõ ëá ïý (áí ôçí Ý ïõ ìå á êü ìá). Ðñï ôé ìïýí ôç þ ñá ìáò, äéü ôé ü ðùò ëå ãü ôáí á ðü áñ áéï ôü ôùí ñü íùí, ç þ ñá ìáò á ðï - ôý ëå óå êáé á ðï ôå ëåß óôáõ ñï äñü ìé ôñéþí ç ðåß ñùí: ôçò Á öñé êþò, ôçò Á óß áò êáé ôçò Åõ ñþ ðçò. Ç óôñá ôç ãé êþ èý óç ôçò Åë ëü äáò, ç ï ðïß á á - ðï ôå ëåß ôï íï ôéï á íá ôï ëé êü óý íï ñï ôçò Åõ ñù ðá ú êþò íù óçò, åß íáé êáé áõ ôþ ðïõ èá öý ñåé ôïõò áí èñþ ðïõò áõ ôïýò ðéï êï íôü óôï ü íåé - ñï ôçò á îéï ðñå ðïýò æù Þò: åß ôå áõ ôü ðñáã ìá ôï ðïé ç èåß óôçí Åë ëü äá åß ôå óå êü ðïéá Üë ëç þ ñá ôçò Åõ ñù ðá ú êþò íù óçò. Ðïéï ü ìùò ôï ìý ãå èïò ôïõ ðñï âëþ ìá ôïò? Ç Ý êôá óþ ôïõ äåí ìðï ñåß íá ðñïó äéï ñé óôåß, ü ðùò á êñé âþò äå ìðï ñåß íá ðñïó äéï ñé óôåß êáé ï á ñéè ìüò ôùí ðá ñü íï ìùí ìå ôá íá óôþí. Ôï ðñü âëç ìá õ ðüñ åé ü ôáí êü ðïéïò ëá èñï ìå ôá íü óôçò óõë ëáì âü íå ôáé óå Üë ëç åõ ñù ðá ú êþ þ ñá öôü íï íôáò å êåß äéá ìý óïõ ôçò þ ñáò ìáò ç ï ðïß á óýì öù íá ìå ôïí êá íï íé óìü ôïõ Äïõ âëß íïõ, õ ðï ñå ïý ôáé íá ôïõò äå ôåß ðß óù! Å ðï ìý íùò, ìé ëü ìå ãéá Ý íá ðï ëé ôé êü ðáé íß äé, ôï ï - ðïß ï Ý åé, ìý ñé óôéã ìþò á èåß á ðü ôçí åë ëç íé êþ ðëåõ ñü: ü ëåò ïé þ - ñåò ôçò Å.Å. ìðï ñïýí íá å ðá íá ðñï ù èþ óïõí ôïõò ìå ôá íü óôåò óôçí á ìý óùò ðñï ç ãïý ìå íç þ ñá ôçí ï ðïß á äéý ó é óáí, å êôüò á ðü ôç þ - ñá ìáò ç ï ðïß á á ðï ôå ëåß ôïí ôå ëåõ ôáß ï êñß êï, ôï ôå ëåõ ôáß ï óý íï ñï. 2. Ç á íôé ìå ôþ ðé óþ ôïõ Êáé åñ ü ìá óôå óôï æþ ôç ìá ôçò á íôé ìå ôþ ðé óçò ôùí ðá ñü íï ìùí ìå ôá - íá óôþí ïé ï ðïß ïé æïýí óå á êü ìç -ß óùò- åé ñü ôå ñåò óõí èþ êåò á ðü áõ - ôýò ðïõ Ü öç óáí ðß óù ôïõò óôç þ ñá á ðü ôçí ï ðïß á îå êß íç óáí. Ïé ìå ôá íü óôåò ðïõ ðá ñá íü ìùò âñß óêï íôáé óôç þ ñá ìáò óõë ëáì âü íï - íôáé êáé ï äç ãïý íôáé óôá êý íôñá óõ ãêý íôñù óçò ìå ôá íá óôþí. Óôá êý - íôñá áõ ôü, ãéá ôá ï ðïß á ìå ãü ëç óõ æþ ôç óç ãß íå ôáé ãéá ôï å Üí ôç ñïý - íôáé óõí èþ êåò óôïé åéþ äïõò óå âá óìïý ôùí áí èñù ðß íùí äé êáéù ìü - ôùí, äéá ìý íïõí ãéá Ý íá óõ ãêå êñé ìý íï ñï íé êü äéü óôç ìá ìý ñé íá å - ðá íá ðá ôñé óôïýí Þ ìý ñé íá äéá ðé óôù èåß ü ôé êá ìéü þ ñá äåí ôïõò êü - íåé äå êôïýò. Åß íáé óá öýò ü ôé á ðáé ôåß ôáé- ùò ôå ëé êü ìý ôñï- ç äç ìéïõñ ãß á ôùí êá ôüë - ëç ëùí õ ðï äï ìþí õ ðï äï Þò ìå ôá íá óôþí. Ù óôü óï, åß íáé å îß óïõ óá - öýò ü ôé ü óï ç Åë ëü äá -ùò êñü ôïò- ðá ñïõ óéü æå ôáé á íß êá íç íá äéåõ èå - ôþ óåé ôï æþ ôç ìá ôçò ðñï þ èç óçò ôùí ðá ñü íï ìùí ìå ôá íá óôþí óôç þ ñá ðñï Ý ëåõ óþò ôïõò, ôü óï ç þ ñá ìáò èá ðá ñïõ óéü æå ôáé ùò èåë - êôé êþ å ðé ëï ãþ óôá ü íåé ñá ôùí áí èñþ ðùí áõ ôþí. Á íá ãêáß á ëïé ðüí ç ý ðáñ îç ìå ôá íá óôåõ ôé êþò ðï ëé ôé êþò óôç þ ñá êáé ü é ç ý øù óç "óõ íï - ñéá êþí ôïß ùí". Ïé ðï ëé ôé êïß âý âáéá Ý ïõí ãíþ ìï íá óôéò å íýñ ãåéýò ôïõò ìü íï ôï íá ìç äõ óá ñå óôþ óïõí ôçí êïé íþ ãíþ ìç ðïõ, ëü ãù ïé êï íï ìé êþò ý öå óçò, öáß íå ôáé íá óôñý öå ôáé ü ëï êáé ðå ñéó óü ôå ñï å íü íôéá óôçí åß óï äï êáé å ãêá ôü óôá óç íý ùí ìå ôá íá óôþí. Óôï þ ñï ôçò Åõ ñù ðá ú êþò íù óçò ü ðïõ ç É ôá ëß á, ç É óðá íß á êáé ç Åë ëü äá á íôé ìå ôù ðß æïõí ðï ëý ðéï Ý íôï - íá êáé Ü ìå óá ôï öáé íü ìå íï ôçò "ëá èñï ìå ôá íü óôåõ óçò", ç þ ñá ìáò, øü íåé ôü óá ñü íéá -óõ ìðå ñé ëáì âá íï ìý íïõ êáé ôïõ ôå ëåõ ôáß ïõ íü - ìïõ ðå ñß é èá ãå íåß áò- Ý íá íï ìï èå ôé êü ðëáß óéï å öáñ ìü óé ìï êáé á ðï ôå - ëå óìá ôé êü, å íþ Ý åé ôñï ðï ðïé Þ óåé ðü ìðïë ëåò öï ñýò ôïõò ó å ôé êïýò íü ìïõò ôçò, äß ùò ü ìùò äõ óôõ þò íá ôá êá ôá öýñ íåé. ¼ ëá áõ ôü äç - ìéïõñ ãïýí á íá ðü öåõ êôá ñþ îç ìå ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ðïõ ìý óá óôéò äý óêï ëåò êá ôá óôü óåéò ðïõ ðåñ íïýí, äåí ìðï ñïýí íá äå èïýí ôï åí - äå ü ìå íï íá Ü óïõí èý óåéò åñ ãá óß áò á ðü "ðá ñü íï ìïõò", êé Ý ôóé ï - äç ãïý íôáé áñ êå ôýò öï ñýò óå á êñáß åò êá ôá óôü óåéò. Ðï ôý ìá ðï ôý ü - ìùò êá íåßò ìáò, äå ðñý ðåé íá îå íü ü ôé êáé ï ß äéïò ï É ç óïýò óôçí é - óôï ñß á õ ðþñ îå ï ðéï ìå ãü ëïò "îý íïò"! 3. ñé óôéá íïß êáé ïé "îý íïé" ÐñÜã ìá ôé, ãåí íþ èç êå óå ìéá ðü ëç, ü ðïõ ç ïé êï ãý íåéü Ôïõ Þ ôáí îý íïé êáé ìü ëé óôá äå âñþ êáí ïý ôå äù ìü ôéï ãéá íá ìåß íïõí êáé Ôïí ãýí íç óáí ó' Ý íá óôáý ëï (ðïéïò èý ëåé îý íïõò óôï óðß ôé ôïõ?). Óôç óõ íå åß á, Ý ãé - íå ìå ôá íü óôçò êáé ðþ ãå ìå ôçí ïé êï ãý íåéü Ôïõ óôçí Áß ãõ ðôï, ãéá íá ìç èá íá ôù èåß á ðü ü óïõò ðñï óðá èïý óáí íá ôïí óôá ìá ôþ óïõí. Å êåß ï Éù óþö, á íá æþ ôç óå äïõ ëåéü ùò îý íïò åñ ãü ôçò. Ðùò Ü ñá ãå íá ôïí á íôé ìå ôþ ðé óáí? Ìå ãá ëþ íï íôáò ï É ç óïýò ðå ñé ðëá íþ èç êå óå ü ëç ôç þ ñá ùò îý íïò, êáé óôï ôý ëïò Ôïí èá íü ôù óáí óõ ìðá ôñéþ ôåò Ôïõ ùò îý íï. ôóé ï É ç óïýò Ý ãé íå ðïë ëá ðëü ï ìå ãü ëïò ÎÝ íïò, ðïõ ðï ôý äåí êá ôá íï Þ èç êå þ óôå íá ãß íåé "äé êüò ìáò", ðá ñü ìü íï á ðü ëß ãïõò. Ï Ü - ãéïò Éù óþö á ðü ôçí Á ñé ìá èáß á (êñõ öüò ìá èç ôþò ôïõ ñé óôïý, ðïõ á - ðü öü âï öá íå ñþ èç êå ìå ôü á ðü ôçí óôáý ñù óç) åß ðå óôïí Ðé ëü ôï: "Äïò ìïé ôïý ôïí ôïí ÎÝ íïí, ïí ï ìü öõ ëïé ìé óïý íôåò èá íá ôïý óéí ùò ÎÝ íïí". Áõ ôüò ï ìå ãü ëïò ÎÝ íïò Ý óôåé ëå ôïõò ìá èç ôýò Ôïõ óå "ü ëá ôá Ý èíç" êáé êåß íïé îå íé ôåý ôç êáí êáé äß äá îáí ôïõò áí èñþ ðïõò óå Üë ëåò þ ñåò. É äïý ëïé ðüí êáé Üë ëïé "îý íïé", ãéïé îý íïé! Ïé ñé óôéá íïß êá ôïé - êïýí ôéò ðá ôñß äåò ôïõò óáí å ðé óêý ðôåò: "ìå ôý ïõí óå ü ëá ôá êïé íü ùò ðï ëß ôåò êáé õ ðï ìý íïõí ôá ðü íôá, ü ìùò óáí íá Þ óáí îý íïé, ç îå íé - ôéü åß íáé ðá ôñß äá ôïõò êáé ç ðá ôñß äá ôïõò îå íé ôéü" (á ãíþ óôïõ, å ðé óôï - ëþ ðñïò Äéü ãíç ôïí, 2ïò áéþ íáò ì..). Óõ ìðå ñá óìá ôé êü ëïé ðüí, êü ðïéåò öù íýò "á êñáß åò" áò ãíù ñß æïõí ü ôé ç Åê êëç óß á ìáò Ý åé ðü ñåé èý óç ãéá ôéò öõ ëå ôé êýò äéá êñß óåéò ðïõ ôéò êá ôá äé êü æåé êáé å ðß óç ìá (óõ ìðå ñü óìá ôá Óõ íü äïõ 1872) êáé á êü ìá áò êá ôá ëü âïõí ðùò âñé óêü ìá óôå óå ìéá êáé íïý ñéá å ðï Þ ìå ãü ëïõ á - íá êá ôý ìá ôïò ôùí ëá þí êáé ôùí ðï ëé ôé óìþí. Á íôß íá ãêñé íéü æïõ ìå å íü - íôéá óôïõò á äåë öïýò ìáò ôïõò îý íïõò, áò öñï íôß óïõ ìå íá äéá ôç - ñïý ìå ôïí ðï ëé ôé óìü ìáò, ôçí ðß óôç ìáò, ôç ãëþó óá ìáò, ôç ìüñ öù - óþ ìáò êáé öõ óé êü ôçí ôé ìéü ôç ôü ìáò, þ óôå íá ìçí Ý ïõ ìå íá öï âç - èïý ìå ôß ðï ôá. Öõ óé êü ü ëá áõ ôü èá ðñý ðåé íá Ý ïõí êáé ôçí õ ðï óôþ - ñé îç ôçò Ðï ëé ôåß áò. Ìéáò Ðï ëé ôåß áò ðïõ öñï íôß æåé ãéá ôá äé êáéþ ìá ôá ôùí ðï ëé ôþí ôçò óå èý ìá ôá åñ ãá óß áò êáé á îéï êñá ôß áò, ðïõ äåí ôïõò "å ìðáß æåé" ëü ãù óêï ðé ìï ôþ ôùí (å êëï ãé êþí ê.á.), ðïõ óý âå ôáé ü óïõò ôá êôé êü óôç ñß æïõí ìå ôïõò öü ñïõò ôïõò, ôçí ü ðïéá ìå ôá íá óôåõ ôé êþ ðï ëé ôé êþ ðïõ å öáñ ìü æåé ç å êü óôï ôå êõ âýñ íç óç. Ôïý ôá ôá áõ ôï íü ç - ôá, äõ óôõ þò èá ðñý ðåé äéáñ êþò í' á ðáé ôïý ìå á ðü ôïõò äéïé êïý íôåò. 9

10 epistrofh tvn leicanvn toy patriarxoy kvnstantinoy st sthn kvnstantinoypolh στερα από 86 χρόνια «επέστρεψε» στις 04 Μαρτίου 2011 στην ΎΚωνσταντινούπολη ο απελαθείς Οικουμενικός Πατριάρ χης Κωνσταντίνος Στ. Τα λείψανα του μακαριστού Πατριάρχη που άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα πριν 81 χρόνια, μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο Μητροπολίτης Περγάμου κ.κ. Ιωάννης, Ακαδημαϊκός και διευθυντής του Γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. «Εκοιμήθη εν εξορία και κατά τούτο υπήρξεν μαρτυρικός Πατριάρχης» είπε, μεταξύ άλλων, για τον προκάτοχό του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος. Τα λείψανα του εξόριστου Πατριάρχη, τοποθετημένα σε ξύλινο σκαλιστό κιβώτιο, υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ο μητροπολίτης Δέρκων Κωνσταντίνος και ο πρώην Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου και νυν Μητροπολίτης Προύσης, αρχιμανδρίτης Ελπιδοφόρος. Στο Φανάρι ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης παρέδωσε τα λείψανα σε κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής οι οποίοι τα μετέφεραν στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος ανέμενε στο νάρθηκα όπου υποδέχθηκε τα λείψανα του προκατόχου του. Ακολούθως τοποθετήθηκαν στο σολέα απέναντι στον πατριαρχικό θρόνο και καλύφθηκαν με ένα αρχιερατικό ωμοφόριο. Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Στ. Σε σύντομη ομιλία του, μετά το τέλος του τρισαγίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος ευχαρίστησε θερμότατα τον μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη ο οποίος «έλαβε πρόνοιαν και μέριμναν για την εκταφή του αοιδήμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Στ και για την μεταφοράν των οστών του στην Πόλη». Ευχαρίστησε επίσης τον Μητροπολίτη Δέρκων Κωνσταντίνο και τον πρώην Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου αρχιμ. Ελπιδοφόρο και νυν Μητροπολίτη Προύσης, οι οποίοι ΔΙΑΛΕΞΗΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο εκ μέρους του Πατριαρχείου τον «κεκοιμημένο Πατριάρχη». Ο Μακαριώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος μίλησε για τον προκάτοχό του ως εξής: «Τα οστά του αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντίνου Στ, ο οποίος εκοιμήθη εν εξορία και κατά τούτο υπήρξεν μαρτυρικός Πατριάρχης, όσο και αν η γη της Αττικής του Κλινού Άστεως είναι φιλόξενος και ευλογημένη γη, ήμεθα βέβαιοι ότι η ψυχή του μακαριστού προκατόχου ημών επιθυμούσε να επανέλθει εις τον θρόνον έδω όπου διηκόνησε, εδώ όπου εγεννήθη, ανετράφη εις τα πέριξ της Βυθινίας, εις την Κωνσταντινούπολιν και να αναπαυθεί μέχρι της κοινής αναστάσεως πλησίον των προκατόχων και διαδόχων του εν τη ιστορική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλή», συμπλήρωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος και κατέληξε: «Προσβλέπουμε προς την προσεχή Κυριακή της Τυρινής όπου όλοι μαζί κατά τη θεία λειτουργία και μετά το μνημόσυνο που θα ακολουθήσει θα τον εναποθέσουμε εις την γην της Βασιλίδος των πόλεων για να επαναπαυθεί μέχρι της κοινής αναστάσεως. Να έχουμε όλοι την ευχή του». Υπενθυμίζεται ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος Στ που έμεινε στο θρόνο του για πολύ μικρό διάστημα -περίπου 1,5 μήνα- απελάθηκε από τις τουρκικές αρχές ως «ανταλλάξιμος», δηλαδή ως υπαγόμενος στην συμφωνία της Λωζάννης για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ύστερα από την απόφαση αυτή ο εξόριστος στην Αθήνα Πατριάρχης παραιτήθηκε στις 22 Μαΐου του Ο Κωνσταντίνος Στ εγκαταστάθηκε στον προσφυγικό δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και την κοίμησή του το Νοέμβριο του Ενταφιάστηκε στο Α νεκροταφείο Αθηνών. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην υποδοχή και στο τρισάγιο παρέστησαν ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, κληρικοί και πιστοί. Τα λείψανα του Κωνσταντίνου Στ, που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν ενταφιασμένα στο Α Νεκροταφείο Αθηνών, εναποτέθηκαν σε ειδική κρύπτη στο Πατριαρχικό Κοιμητήριο, στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Μαρτίου. Ο ενταφιασμός των λειψάνων του στο Πατριαρχικό Κοιμητήριο στο Βαλουκλή αποτελεί μια συμβολική πράξη «επιστροφής» του στην Πόλη της οποίας υπήρξε ποιμενάρχης. Διάλεξη με θέμα: Από την εθναρχία στο έθνος. Από τη Χάλκη στην Κρήτη και στη Μακεδονία, πραγματοποίησε την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 στην Αίθουσα Χειρογράφων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης στο Φανάρι, ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την διάλεξη τίμησε με την παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος και παρέστησαν Ιεράρχες του Θρόνου, ο Πρόξενος της Ελλάδας στην Πόλη κ. Αθανάσιος Αστρακάς, Άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε., κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής και ομογενείς. Τον ομιλητή παρουσίασε στο ακροατήριο ο Μέγας Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας, υπεύθυνος της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου ανέλυσε στην ομιλία τους όρους εθναρχία και έθνος, εξηγώντας παράλληλα την ιστορική θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά τους αιώνες. Μεταξύ άλλων τόνισε:...η εθναρχική παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου μεταβάλλεται σε εθνική αυτοσυνειδησία. Η εθναρχική συνείδηση που κυοφορείται από τη Μεγάλη Εκκλησία στους γόνους της κατά Χάλκη Θεολογικής Σχολής εμπεριείχε όλα τα δεδομένα για την ανάδειξη εκκλησιαστικών ηγετικών φυσιογνωμιών, αλλά και για τη μεταλλαγή και το πέρασμα από την εθναρχική στην εθνική συνείδηση, όταν η ιστορική συγκυρία διεκδικούσε έναν νέο ρόλο για τον αρχιερέα. Τη νέα πραγματικότητα της εθνικής συνείδησης για πρώτη φορά εξέφρασαν οι χαλκίτες αρχιερείς στην Κρήτη κατά την επανάσταση του 1897 και στη συνέχεια οι μακεδονομάχοι αρχιερείς στον Μακεδονικό Αγώνα και την Μικρά Ασία. Και κατακλείοντας την ομιλία του ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Ανδρέας είπε συμπερασματικά: Παναγιώτατε, Η εθναρχία, το γένος, το ρουμ μιλέτ απετέλεσαν και συγκρότησαν κοινωνικό σχήμα με σημείο αναφοράς τη θρησκεία και διοικητικό κέντρο από το 1601 τον πάνσεπτο αυτό χώρο, το Φανάρι, όπου και η έδρα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Η εθναρχία ολοκλήρωσε τον προορισμό και τον ιστορικό της ρόλο περί τας αρχάς του 20ου αιώνα όταν 10 πλέον διαμορφώνονται τα σύγχρονα εθνικά κράτη που προήλθαν από το διαμελισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σήμερα στον 21ο αιώνα τα δεδομένα για τα έθνη κράτη μεταβάλλονται. Η δημιουργία σ' αυτά μεγάλων αστικών κέντρων, η ερήμωση της υπαίθρου, ο εκδημοκρατισμός των, τα μεταναστευτικά ρεύματα, η σύγχρονη τεχνολογία με το διαδίκτυο, η πολυπολιτισμικότητα και η παγκοσμιοποίηση αναδομούν και επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του έθνους κράτους, όπως αυτό ανδρώθηκε κατά τον 20ο αιώνα. Τα ανωτέρω δεδομένα, όπως επίσης και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, συμβάλλουν στη διεθνοποίηση της μέχρι πρότεινος περιχαρακωμένης εντός των συνόρων εθνοκρατικής οντότητας. Διαμορφώνονται, πλέον, νέες πολιτισμικές ταυτότητες μέσα από την ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού σε μία κοινωνία που ξεπερνάει τα εθνικά όριά της. Οι σύγχρονες τηλεοπτικές σειρές που μεταφέρουν την τουρκική πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία και ο νέος τρόπος θέασης της ιστορίας του παρελθόντος από τη νέα γενιά των ιστορικών στα βαλκάνια, δημιουργούν τις προϋποθέσεις της υπέρβασης των εθνικών προκαταλήψεων. Τα παραπάνω δεν σηματοδοτούν, βέβαια, την αναβίωση της εθναρχίας στα νέα δεδομένα της κοινωνίας των πολιτών του 21ου αιώνα. Ο 21ος αιώνας με την κοινωνία των πολιτών δεν δύναται να αναβιώσει την εθναρχία. Ὸμως όπως στις αρχές του 20ου αιώνα οι πτυχιούχοι της θεολογικής σχολής της Χάλκης ενστερνίζονται και υπηρετούν λυσιτελώς την ιδέα του έθνους κράτους, έτσι και σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εν τω προσώπω του Χαλκίτου Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, προσλαμβάνει τον επαναπροσδιορισμό του έθνους κράτους και ασκεί την πολυεπίπεδη και πολυμερή διακονία του στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιούμενης πολιπολιτισμικής κοινωνίας. Με τις πατριαρχικές ανά την οικουμένη λειτουργίες, επισκέψεις, ομιλίες, περιοδείες και πρωτοβουλίες προάγει και εμπεδώνει στην Οικουμένη τον αλληλοσεβασμό των ποικίλων ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων, όπως αυτές εκφράζονται σε εθνική, θρησκευτική, πολιτισμική, πολιτική και κοινωνική διάσταση, μακρυά από φανατισμούς, εθνοκαθάρσεις και εθνοφυλετικές περιπέπειες, σε ένα νέο αιώνα, τον αιώνα της Ορθοδοξίας κατά τον διαπρεπέστερο βυζαντινολόγο του παρελθόντος αιώνος Στήβεν Ράνσιμαν».

11 Ετήσια Συνάντηση Ιερέων, Ψαλτών και Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως. Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε, στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αγίου Ανδρέα, αρχιεπισκόπου Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι, η ετήσια εκδήλωση κοπής της αγιοβασιλόπιτας των ενοριών με τους ιερείς, τους εκκλησιαστικούς συμβούλους και τους ιεροψάλτες της ιεράς μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. Στις 5:00 η ώρα το απόγευμα, τελέσθηκε ο αρχιερατικός εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, στο τέλος του οποίου πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον κ. Χριστόφορο Αρβανίτη, επίκουρο καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης με θέμα: «Εκκλησία και Κοινωνία». Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους ιερείς, τους εκκλησιαστικούς συμβούλους και τους ιεροψάλτες των ενοριών για την τιμητική παρουσία τους και την ανταπόκριση που επέδειξαν στο κάλεσμα της ιεράς μητροπόλεως και εξήρε ιδιαιτέρως την συμπαράστασή τους στην ενίσχυση, του ενοριακού, λατρευτικού έργου και τη φιλανθρωπική και ποιμαντική διακονία τους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο πρώην υφυπουργός κ. Μανόλης Στρατάκης, η βουλευτής κα Μαρία Σκραφνάκη, ο δήμαρχος του δήμου Πεδιάδος Μινώα κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο δήμαρχος του πρώην δήμου Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, ο αντιδήμαρχος του δήμου Βιάννου κ. Νικήτας Γιαμαλάκης, ως εκπρόσωπος του δημάρχου. Στο τέλος, ακολούθησε τιμητικό δείπνο στο κέντρο «ΒΛΑΣΤΟΣ», στο Αρκαλοχώρι. o stayros agiazei ta ydata arkaloxvri kastri kai tsoytsoyra Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε η εορτή των Θεοφανείων του Κυρίου στην ιερά μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου. Το πρωί της Πέμπτης 6 Ιανουαρίου τελέσθηκε θεία λειτουργία και μεγάλος αγιασμός στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αγίου Ανδρέου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα. Ακολούθησε η λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού, κατευθύνθηκε στο Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου για τον αγιασμό των υδάτων. Παρέστησαν ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο δήμαρχος Πεδιάδος Μινώα κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πεδιάδος Μινώα κ. Γεώργιος Γρηνάκης και πλήθος κόσμου. Το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ανδρέας μετέβη στην παραλία Καστρίου και Τσούτσουρα όπου τελέσθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων, παρουσία ιερέων και πλήθος κόσμου. 11

12 Εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια μαθητικών συναντήσεων στο Καστέλλι Η Ενορία Αγίου Αντωνίου Καστελλίου, στο πλαίσιο λειτουργίας των μαθητικών συναντήσεων, πραγματοποίησε εορταστικές εκδηλώσεις, την Κυριακή 02 Ιανουαρίου 2011 και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Καστελλίου. Μέσα σε ένα ξεχωριστό εκκλησιαστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι εορτές των μαθητικών συναντήσεων. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, η αντιδήμαρχος του νέου δήμου Πεδιάδος Μινώα κ. Ρένα Κυριακάκη, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της ιεράς μητροπόλεώς μας πρωτοπρ. Στυλιανός Βλαστός, ο αρχιερατικός επίτροπος Β περιφέρειας πρωτοπρ. Εμμανουήλ Παπακανδεράκης, ο πανοσιολ. αρχιμ. Κορνήλιος Αθανασάκης, ο εφημέριος της ενορίας Καστελλίου πρωτοπρ. Γεώργιος Μαραυγάκης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Γεώργιος Γρηνάκης, ο διοικητής της 133 Σ.Μ., η λυκειάρχης Καστελλίου, οι ιερείς της ευρύτερης περιοχής Καστελλίου και πλήθος κόσμου. Χαιρετισμό απηύθηνε ο πανοσιολ. αρχιμ. Δημήτριος Σταματάκης και τις θεατρικές παραστάσεις των μαθητών παρουσίασε η ιεροψάλτης κ. Αργυρώ Ρέππα, μετά του π. Σέργιου Ιβάνοφ. Ο ΣΧΟΛΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κ.αναστασιοσ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗ 12 AΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011, εορτή του Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε στην ιερά μονή Αγ. Μαρίνας Βόνης, όπου κατά τη διάρκεια του όρθρου έγινε η εις μοναχό κουρά του Παναγιώτη Αμπελικάκη του Θεοφάνους φοιτητή της θεολογικής σχολής Αθηνών ο οποίος και έλαβε το όνομα Μελχισεδέκ. Ακολούθησε η εις διάκονο χειροτονία του μοναχού Μελχισεδέκ, παρουσία πλήθους κόσμου από τις Στέρνες Χανίων απ όπου και κατάγεται. Στη χειροτονία του διακόνου Μελχισεδέκ, ομίλησε ο τ. σχολάρχης της εκκλησιαστικής σχολής Κρήτης κ. Αναστάσιος Αθανασιάδης ως εξής: «Σεβασμιώτατε, Με περίσσεια χαράς ευρίσκομαι εδώ, ανταποκρινόμενος στην ευγενική πρόσκληση του νέου μας κληρικού. Κάθε παιδί είναι ένα πνευματικό κεφάλαιο, μια ζωντανή ελπίδα στην ανέλπιδα ανθρωπότητα που ζούμε. Οι καθηγητές, σταθήκαμε πλάι του και γίναμε αρωγοί σε κάθε πρωτοβουλία του. Σχεδιάσαμε μαζί του το παρόν και το μέλλον. Σμιλέψαμε τον εσωτερικό του κόσμο. Νομίζω ότι δώσαμε στο παιδί αυτό, κατά τα μέτρα του δυνατού, μια ορθόδοξη μαρτυρία, μέσα στο περιβάλλον της εκκλησιαστικής σχολής, όπου βρεθήκαμε μαζί. Αγαπητό μου παιδί, πατέρα Μελχισεδέκ, Σε καμαρώνω, αλήθεια, που φορτωμένος με το νεανικό σφρίγος, τη σιγουριά της όμορφης νιότης και τη στοχαστική ενόραση, μπαίνεις θριαμβευτικά στην ηλικία της γνώσης της εκκλησιαστικής ζωής, πιο ζεστά τώρα. Βλέπω το καθαρό σπινθηροβόλο νεανικό σου βλέμμα, που ερευνητικά κοιτάει το μέλλον της Εκκλησίας μας, το καλοσυνάτο και ευγενικό χαμόγελό σου, με το οποίο πληρώνεις διακριτικά καθένα που σε πλησιάζει και συνομιλεί μαζί σου, τον όμορφο δυναμισμό που κρύβεις μέσα στη νεανική προσωπικότητά σου. Σκέφτομαι πόσο θα άλλαζε ο κόσμος, αν πολλοί νέοι σαν κι εσένα προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τα αιώνια και αθάνατα μηνύματα του Ευαγγελίου: αγάπη, ειρήνη, ισοτιμία, δικαιοσύνη, αδελφοσύνη και να τα μεταφέρουν στην πράξη και στο καθημερινό βίωμα! Το πλήρωμα της Εκκλησίας σε εσάς τους νέους ιερωμένους έχει στραμμένο το βλέμμα του και περιμένει αυτόν τον άγιο ευαγγελισμό. Σκεπτόμενος πάντα εσένα, είχα την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι με τη βοήθεια του Θεού η σχολή μας θα παραμείνει επί μακρόν το ευγενές φυτώριο της Ορθοδοξίας και θα τροφοδοτεί πάντοτε την Εκκλησία μας με τους βλαστούς που διατηρούν, ανανεώνουν και χαλυβδώνουν την πίστη του ευγενούς λαού μας. Σου εύχομαι, λοιπόν, ο Πάγκαλος Θεός να σου χαρίζει μακρότητα ημερών, να ευλογεί τα έργα των χειρών σου και να πραγματώνει στο πρόσωπό σου κάθε όνειρο και επιθυμία, προς δόξαν Του. Πολύ- πολύ θα ευχόμουνα έτσι να το λαλούμε, μ αγάπη και ομόνοια, πάντοτε εμείς να ζούμε».

13 Eðßóêåøç Óåâ. Ìçôñïðïëßôïõ Óýñïõ ê. ÄùñïèÝïõ óôçí ìðáñï Το Σάββατο επισκέφτηκε την Ιερά Μητρόπολη μας ο Μητροπολίτης Σύρου Τήνου, Άνδρου, Κέας Μήλου κ. Δωρόθεος. Τον υπεδέχθει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας. Μετέβησαν μαζί στην Έμπαρο και τέλεσαν την εξόδιο ακολουθία του ιερέως Εμμ. Μελισσουργάκη εφημερίου του ιερού ναού Αγόου Ιωάννου Θεολόγου Κατάκοιλου Άνδρου, της ιεράς μητρόπολης Σύρου. ÉÅÑÁ ÐÁÍÇÃÕÑÉÓ É. ÌÏÍÇÓ ÔÉÌÉÏÕ ÐÑÏÄÑÏÌÏÕ ÊÁËËÅÑÃÇ Στις 7 Ιανουαρίου 2011 εορτάστηκε πανηγυρικά η Σύναξη του αγίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου στη φερώνυμο Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη Καστελλίου Πεδιάδος. Όπως κάθε χρόνο, τελέσθηκε αφ εσπέρας ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετ αρτοκλασίας, ενώ την ημέρα της εορτής τελέσθηκε η αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου. Ακολούθησε η ευλόγησις των άρτων και ο μέγας αγιασμός. Στη συνέχεια έλαβε χώρα η ρίψη του σταυρού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ανδρέα στη γραφική ανοιχτή δεξαμενή της ιεράς μονής και η κατάδυση των κολυμβητών στα ψυχρά ύδατα, οι οποίοι ομόψυχα έφεραν πίσω τον σταυρό. Μετά από το τρισάγιο στον τάφο των κτητόρων και εγκαταβιωσάντων μοναχών της ιεράς μονής, έγινε η καθιερωμένη κοπή της αγιοβασιλόπιτας, παρατέθηκαν κεράσματα και γεύμα στους ευλαβείς προσκυνητές και ακολούθησε μέχρι το απόγευμα, το όμορφο γνωστό τοπικό πανηγύρι, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι πιστοί με τη χαρά και την αγάπη τους. Oöößêéï ðñùôïðñåóâõôýñïõ óôïí ð. Êùíóôáíôßíï ØáñïëïãÜêç Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε στον ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Χόνδρου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας απένειμε το οφφίκιο του πρωτοπρεσβυτέρου στον εφημέριο της ενορίας Χόνδρου Περβόλας π. Κωνσταντίνου Ψαρολογάκη. åéñïèåóßåò Áíáãíùóôþí Ο Σεβασμιώτατος προέβη στις εξής χειροθεσίες Αναγνωστών: Τη Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011, λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγ. Αντωνίου στο Σκινιά και χειροθέτησε αναγνώστη τον κ. Γεώργιο Γαρεφαλάκη του Αντωνίου Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011 χοροστάτησε στη ιερά μονή Αγ. Μαρίνας Βόνης, κατά τον εσπερινό του Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου, και χειροθέτησε σε αναγνώστη τον κ. Παναγιώτη Αμπελικάκη του Θεοφάνους Τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011 λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγ. Θεοδώρου Στρατηλάτου στο Νιπιδιτό και χειροθέτησε σε αναγνώστη τον κ. Νικόλαο Καλογεράκη του Χριστοφόρου, συνταξιούχο θεολόγο λυκειάρχη. Ïöößêéï Ïéêïíüìïõ êáé åéñïèåóßá áíáãíþóôç Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ.κ Ανδρέας, λειτούργησε στον ιερό ναό Αγ. Κωνσταντίνου Άνω Πουλιών και απένειμε το οφφίκιο του οικονόμου στον εφημέριο της ενορίας π. Δημήτριο Σακαβέλη. Επίσης ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε αναγνώστη τον κ. Ανδρέα Μηλιαράκη του Στυλιανού. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τα εγκαίνια της νέας αίθουσας της ενορίας Άνω Πουλιών. 13

14 ÏÌÉËÉÅÓ ÊÁÔÁ ÔÇÍ ÁÃÉÁ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÔÅÓÓÁÑÁÊÏÓÔÇ Κατά τους κατανυκτικούς εσπερινούς των Κυριακών καθ όλη τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πραγματοποιούνταν στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αγ. Ανδρέα Αρκαλοχωρίου επίκαιρες εποικοδομητικές, ψυχωφελείς και πνευματικές ομιλίες από επιφανείς ομιλητές. Συγκεκριμένα μίλησαν οι εξής: Την Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α Νηστειών) ο πανοσιολ. αρχιμανδρίτης Μελέτιος Ανετάκης, ιεροκήρυκας της καθ ημάς ιεράς μητροπόλεως με θέμα: «Εικονομαχία, θεολογία των ιερών εικόνων». Την Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά (Β Νηστειών) ο πανοσιολ. αρχιμανδρίτης προηγούμενος Εφραίμ, Δικαίος σκήτης Αγ. Ανδρέα Σαράϊ με θέμα: «Παναγία Θεοτόκε φώτισέ μου το σκότος. Η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά» Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Νηστειών) ο ομότιμος καθηγητής ποιμαντικής & κοινωνικής θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος με θέμα: «Ησυχία και προσευχή». Την Κυριακή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος (Δ Νηστειών) ο πανοσιολ. αρχιμανδρίτης Παρθένιος Βουλγαράκης, καθηγούμενος της ιεράς πατριαρχιακής και σταυροπηγιακής μονής Οδηγητρίας με θέμα: «Ο ασκητισμός στα Αστερούσια και στο Αγιοφάραγγο». Την Κυριακή της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (Ε Νηστειών) ο κατανυκτικός εσπερινός τελέσθηκε κατά αρχιερατικές περιφέρειες. 14 ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Ç ôïðéêþ êïéíùíßá áðï áéñåôü êáé êáôåõïäþ íåé Ý íá èáõ ìü óéï ôý êíï ôçò, ôïí ðéï õ ìþ - äç êáé ìå ðïéêßëåò ìõñùäéýò, óùìáôéêýò, ðíåõìáôéêýò êáé ðñïðüíôùí çèéêýò, åõùäéáóôü êáñ ðü ôçò ãéá ôïí êü óìï ôçò áéù íéü ôç ôáò. Ôïí ùò ôá 95 ñü íéá ðï ëý ôé ìï ìý ëïò ôçò, Üóâçóôï ðáñüäåéãìá ðáôñéùôéóìïý, êïéíùíéêþò óõíåßäçóçò êáé åõèýíçò, áíéäéïôåëïýò ðñï óöï ñüò, á ãü ðçò ãéá ôïí ôü ðï êáé ôïí ü - ðïõ ãçò Üíèñùðï. Áðï áéñåôü ôïí åõðáôñßäç Ãéþñãï áñáëáìðüêç. Ìéá ùñáßá ðñïóùðéêüôçôá åöçâéêþ êáé á- êôéíïâüëá, ðáñü ôï âüñïò ôùí ñüíùí ðïõ óþêùíå êáé ôéò ôñáãéêýò åìðåéñßåò êáé ôá âüóáíá ðïõ ïé åðéêïß êáéñïß ðïõ Ýæçóå åíåñãü, åõóõíåßäçôá êáé åõóõíåßäçôá ôïõ Ýäùóáí. Êõñßùò, áö' åíüò ðáñü ôçí áíáðçñßá, ìå ôçí ïðïßá ðëþñùóå ôïí ìå áõôïèõóßá áãþíá ôïõ êáôü ôùí Éôáëþí óôï 1178 ýøùìá ôçò Áëâáíßáò. Êáé áö' å ôý ñïõ ðá ñü ôïí ìå ãü ëï ôïõ ðü - íï, ôïí á îå ðý ñá óôï, ãéá ôï èü íá ôï ôçò á ðü ôç ãåíéü ôïõ åõåñãýôç Óô. Óáêüñáöïõ êáôáãüìåíçò óõæýãïõ ôïõ Ìáñßáò ÓôáõñáêÜêç. íá ãåãïíüò ðïõ ôïõ óçìüäåøå ðñüãìáôé ôç æùþ, áë ëü äåí á íý êï øå ôç äñü óç ôïõ êáé ôçí ðïéï - ôéêþ âåëôßùóþ ôçò. ¼ ôáí ç êá ëþ ôý ç ìå Ý öå ñå íá äéïé êþ óù ôï éóôïñéêü ÃõìíÜóéï Êáóôåëëßïõ, ôïí óõíüíôçóá ãéá ðñþ ôç öï ñü óôï Ìå ú íôü íé äß ðëá óôï ðåñßðôåñü ôïõ. Ìå ãïþôåõóå ç ðáñïõóßá ôïõ, ç êïõ âý íôá ôïõ, ç Ýê öñá óþ ôïõ ç öé ëé êþ, óï - âáñþ êáé áíèñþðéíç. íéùóá ðùò êïõâáëïýóå óôç øõ Þ êáé ôï íïõ ôïõ êáé ðùò ôïí Ý êáé - ãå Ýíáò ïõóéþäçò Åèíéóìüò êáé ç öùôéü ôçò áãüðçò ôïõ ãéá ôï ÊáóôÝëëé êáé ëá ôáñïýóå íá ôçí ðå ñü óåé óôïõò íý ïõò ôçò êáé ó' ü ëï ôïí êü óìï. ¹ ôáí Ý íáò ìý óôçò ðïõ' å ôï Ü - ñéóìá íá êáôáëüâåé ðùò âñþêå ôïí êáôüëëçëï äýêôç, Ýíáò ößëïò ðñáãìáôéêüò ôïõ ôüðïõ êáé ôùí áíèñþðùí ôïõ. Ìýñéåò áöçãþóåéò æùíôáíýò áëçèéíýò Üêïõóá êáé ôïí êáôýãñáøá êáé ôïí åõ áñéóôþ. Ëå ãü ôáí ôï êá èå ôß ìå ôçí êáñ äéü êáéí ôçí øõ Þ ôïõ. ¹ôáí Ýíáò äïíïýìåíïò ëüãïò, ãíþóéïò, áëçèéíü ëáúêüò. Üñçêá üôáí ï Ã. ÊáëïãåñÜêçò óõíåñãüóôç êå ìå ôïí Ã. á ñá ëá ìðü êç êáé âãþ êå áõ ôü ôï ùöýëéìï ãéá ôï ÊáóôÝëëé õëéêü, ëáïãñáöéêü, éóôïñéêü, ãëùóóéêü. ¹ôáí Ýíá ñýïò, ìéá áíüãêç ðïõ ìå ùèïýóå íá ôçí åêðëçñþóù, áí ôï ÊáóôÝëëé äåí åß å ôçí áðáéôïýìåíç ó' áõôü ôïí ôïìýá áõôüñêåéá. Ôï ñýïò ìáò áðýíáíôé óôïõò óï öïýò öï ñåßò ôçò É óôï ñß áò êáé ôçò ðáñüäïóþ ìáò ìïõ ôï õðåíèõìßæåé óõ íü, ü- ôáí Ýñ å ôáé óôï íïõ ìïõ, ôï ôá ðåé íü öùò ðïõ Ýëïõæå ôï Ã. áñáëáìðüêç åêåßíç ôçí ÊõñéáêÞ ôçò ðá ñïõ óß á óçò ôïõ âé âëß ïõ ôïõ. Óôéò óå - ëß äåò ôïõ Ýñ ï ìáé óõ íü, ãéá íá äù æù íôá íü ôçí éóôïñßá áõôïý ôïõ ôüðïõ ðïõ éäéáßôåñá êáé ðñáãìáôéêü áãáðþ. Ôï îåöõëëßæù óôáìáôþíôáò óôéò ðñï óðü èåéýò ôïõ íá ãß íåé å äþ ðïõ Ýãéíå ç ÓáêïñÜöåéïò âéâëéïèþêç Ýíá êüóìçìá ôçò ðü ëçò, êáé ïé Üë ëåò äù ñå Ýò ôïõ ìå ãü ëïõ åõåñãýôç èåßïõ ôïõ. Ãéá íá æùíôáíýøåé ìýóá ìïõ ï èñý ëïò ôïõ É óìá Þë Öå ñßê Ðá óü, ç ðáé - äáãùãéêþ ôçò åðï Þò ìå ôéò åéêüíåò ôçò ìüíáò ðïõ âü íåé óêý ëéá ôçò ôï ðáé äß ôçò êáé ôï âéôóßæåé, ìå ôéò áðáãùãýò ôùí êïñéôóéþí, ôïõò èáíüôïõò óôç ãýííá ôïõò, ìå ôá åðáããýëìáôá, ôéò áíèñþðéíåò ó Ýóåéò êé åêåßíåò ôéò á- êñéâåßò ãåíåáëïãßåò. Êé ýóôåñá óõ íü îáíáæþ ôéò êïõ âý íôåò ìáò óôï óðß ôé ôïõ, ôïõò ó ï ëéá - óìïýò ôùí öù ôï ãñá öéþí, ôç âï Þ èåéü ôïõ óôç äçìéïõñãßá ôùí äýï éóôïñéêþí çìåñïëïãßùí ôïõ Ãõìíáóßïõ. Ôé ùñáßïò åßíáé ï Üíèñùðïò, üôáí åßíáé ðñüãìáôé Üíèñùðïò! ÁãáðçìÝíå ößëå óöñüãéóåò ôç æùþ óïõ å- äþ êáé ü ðïõ êé áí ðþ ãåò ìå ôç äý íá ìç êáé ôçí ðïéüôçôá ôçò ðñïóùðéêüôçôüò óïõ, ìå ôï õ- øçëü óïõ Þèïò, ìå ôçí ïëüøõ ç ðñïóöïñü óïõ óôçí ïé êï ãý íåéü óïõ, óôïí Üí èñù ðï êáé óôïí ôü ðï. Ìå ôçí ìíþ ìç êáé ôçí åõáé óèç óß á óïõ, ìå ôï ãíþ óéü óïõ áí èñù ðé óìü. Ü ñé óåò ðáíôïý ôá ðëïýóéá öõóéêü óïõ äþñá áðëü åñá. Öåýãåéò ìýñåò óçìáäéáêýò, ìýñåò ôùí å- êëïãþí ãéá ôçí ôïðéêþ áõôïäéïßêçóç êáé ôçò å- ðåôåßïõ ãéá ôçí åîýãåñóç ôïõ Ðïëõôå íßïõ. Íéþ èù ðùò ìå ôçí ðï ñåß á óïõ ìáò äß íåéò á - ãù ãþ ãéá ôß ç á ãù ãþ äå äß íå ôáé ìå ëü ãéá. Åß íáé ðñüîç êáé äßíåôáé Ýìðñáêôá. Öåý ãï íôáò ó' á êïý ù íá ìáò ëåò: "Æç ôåß ôáé á ãü ðç ãéá ôçí ðá ôñß äá, ãéá ôïí ôü ðï, ãéá ôïí êüóìï, ãéá ôïí íèñùðï. Æçôåßôáé åíôéìüôçôá, åéëéêñßíåéá, äïõëåéü êáé ãíþóç ôçò Éóôïñßáò êáé ôç ðáñüäïóþò ìáò". ôóé ðáñáããýëïíôáò ôñý åéò ðñïò ôç ãõ íáß êá óïõ ðïõ óïõ 'ëåé øå, ðñïò ôï öß ëï óïõ ôï Ãéþñ ãç ôï íá ñü êç, ðñïò ôïõò äé êïýò óïõ ðïõ óå ðå ñé ìý íïõí. Ó' åõ áñéóôïýìå ãéá üôé Ýäùóåò áíõóôåñüâïõëá êáé áðëü åñá óôç ìáêñü ñïíç ðïñåß á óïõ óå ôïý ôï ôïí ðñï óù ñé íü êü óìï, ü - ðïõ Ü èëç óåò ôçí øõ Þ óïõ. ¹óïõí ôáðåéíüöñùí üôáí Ýãñáöåò: "Ðåñíþ íôáò á ðü ôç æù Þ ãéá äý óôå ôé á öþ íù. ôñßá ëïõ ëïý äéá óôï ìðá îý äß ðëá óå Ý íá êñß íï". Áõ ôü ôá ëïõ ëïý äéá óïõ êáé ôïõò á ðï ãü - íïõò ôïõò óõëëõðïýìáóôå óþìåñá ãéá ôçí á- íá þ ñç óþ óïõ ìå åõ Ýò íá 'íáé ãå ñü íá óå ìáêáñßæïõí. Êáëü óïõ ôáîßäé. ííá ÌåôáîÜêç

15 Επίσκεψη προηγουμένου πανοσιολ. αρχιμανδρίτη Εφραίμ, δικαίου σκήτης Αγ. Ανδρέου Σαράϊ Κατά τη Β εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής φιλοξενήθηκε από την ιερά μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου ο προηγούμενος π. Εφραίμ, δικαίος σκήτης Αγ. Ανδρέου Σαράϊ Αγίου Όρους. Καθ όλη την εβδομάδα της παραμονής του ο π. Εφραίμ τέλεσε θείες λειτουργίες και κήρυξε το θείο λόγο σε διάφορες ενορίες αλλά και σε Γυμνάσια και Λύκεια της ιεράς μητρόπολής μας. Το Σάββατο 19 Μαρτίου μετέβη στην ιερά αρχιεπισκοπή Κρήτης στον ιερό ναό Γενέσεως της Θεοτόκου Μπεντεβή, ενώ τη Κυριακή 20 Μαρτίου τέλεσε θεία λειτουργία στον ιερό καθεδρικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Αρκαλοχώρι και το απόγευμα τον κατανυκτικό εσπερινό στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αγίου Ανδρέα Ιεροσολυμίτου Αρκαλοχωρίου. Ðïëõáñ éåñáôéêü ìíçìüóõíï ãéá ôïí ìáêáñéóôü Ñåèýìíçò Èåüäùñï Tη Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 συμπληρώθηκαν 15 έτη από την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Θεοδώρου. Η ιερά μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, τιμώντας την μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου της κυρού Θεοδώρου τέλεσε ιερό μνημόσυνο κατά την ημέρα αυτή, στην ιερά μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου, της οποίας επανιδρυτής υπήρξε ο αοίδιμος ιεράρχης και στην οποία ευρίσκεται ο τάφος του. Της πολυαρχιερατικής θείας λειτουργίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, με συλλειτουργούς τους σεβασμιωτάτους μητροπολίτες Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο. Στο ιερό μνημόσυνο, το οποίο τελέσθηκε στο τέλος της θείας λειτουργίας έλαβε μέρος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος. Μετά το πέρας του ιερού μνημοσύνου αναφέρθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Θεόδωρο, ο αιδεσιμολ. πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Χριστοδουλάκης, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, ο οποίος και ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τους σεβασμιώτατους αρχιερείς, τους άρχοντες και τον ευσεβή λαό για την παρουσία τους στο μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου του κυρού Θεοδώρου. Ακολούθησε τρισάγιο επί του τάφου του αοιδίμου ιεράρχου, το οποίο τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος. Μετά το τρισάγιο προσφέρθηκε γεύμα στην τράπεζα της ιεράς μονής. XEIÑÏÔÏÍÉÁ ÐÑÅÓÂÕÔÅÑÏÕ Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου Καστελλίου, λειτούργησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος, τέλεσε την εις πρεσβύτερον χειροτονία του π. Σεργίου Ιβανόφ, ο οποίος τοποθετήθηκε ως εφημέριος στην ενορία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πεδιάδος στο Διαβαϊδέ. ÅÊËÏÃH ÍÅÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÉÅÑÏÕ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ ÊËÇÑÉÊÙÍ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 ο ιερός σύνδεσμος κληρικών της καθ ημάς ιεράς μητροπόλεως πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες από το καταστατικό του αρχαιρεσίες και εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο για την τριετία , αποτελούμενο από τους: πρόεδρο πρωτ. Εμμανουήλ Κοσιδεκάκη αντιπρόεδρο πρωτ. Σπυρίδων Φουκαράκη γραμματέα πρεσβ. Νικήτα Καπελλάκη ταμία - πρεσβ. Εμμανουήλ Φουκαράκη μέλος - πρωτ. Εμμανουήλ Κιοστεράκη μέλος - πρεσβ. Γεώργιο Χριστοδουλάκη μέλος - πρεσβ. Νεκτάριο Δερμιτζάκη Ôï åîüìçíï ìíçìüóõíï ôïõ ìáêáñéóôïý Ìçôñïðïëßôïõ Ñåèýìíçò êáé ÁõëïðïôÜìïõ êõñïý Áíèßìïõ Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα συμπλήρωσης έξι μηνών από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου, τελέσθηκε θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ρέθυμνο. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας τελέσθηκε το μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου από τους σεβασμιωτάτους μητροπολίτες Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίο, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου και ακολούθησε τρισάγιο επί του τάφου του μακαριστού μητροπολίτου, ο οποίος βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού. ÐÑÏÓÊÕÍÇÌÁÔÉÊÇ ÅÊÄÑÏÌÇ Την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική εκδρομή, με προορισμό την ιερά μονή Παναγίας Καλυβιανής και ενδιάμεσες στάσεις στους ιερούς ναούς των Αγίων Δέκα και του Αγ. Τίτου Γόρτυνας, από τις ενορίες του ιερού μητροπολιτικού ναού Αγ. Ανδρέου Αρκαλοχωρίου, του ιερού καθεδρικού ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου, του Αγ. Αντωνίου Καστελλίου και του Τιμίου Σταυρού Θραψανού. Στην εκδρομή συμμετείχαν αρκετοί προσκυνητές και από τις τέσσερις ενορίες της ιεράς μητροπόλεώς μας, καθώς για τη μεταφορά τους χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα λεωφορεία. 15

16 Εκλογές και χειροτονίες δύο νέων μητροπολιτών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2011, εξελέγησαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο δύο νέοι μητροπολίτες. Ο Μ. Πρωτοσύγκελος του Οικουμενικού Θρόνου αρχιμ. Στέφανος εξελέγη Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου και ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου αρχιμ. Ελπιδοφόρος εξελέγη Μητροπολίτης Προύσης. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 13 Μαρτίου 2011, εορτάσθηκε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη στη Βασιλεύουσα, η εορτή της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων και τελέσθηκε η εις επίσκοπον χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου. Της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συλλειτουργούντων των μητροπολιτών Μύρων κ. Χρυσoστόμου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Ικονίου κ. Θεολήπτου, Ίμβρου κ. Κυρίλλου, Γεράσων κ. Θεοφάνους, Μυτιλήνης κ. Ιακώβου, Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα και Μπάτσκας κ. Ειρηναίου. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας ο Παναγιώτατος τέλεσε την εις επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος προς τον νέο Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως μεταξύ άλλων τόνισε: «Δεν σε γνωρίζομεν τώρα που επαξίως προάγεσαι. Εχάρημεν την είσοδόν σου εις τον ιερόν κλήρον προ δεκαπενταετίας περίπου και παρηκολουθήσαμεν την ωρίμανσίν σου, την πνευματικήν σου εξέλιξιν, την πίστιν σου και την πιστότητά σου εις τον πανίερον τούτον θεσμόν, τον οποίον όλοι έχομεν την τιμήν να διακονώμεν. Σεμνός και ιεροπρεπής, «φρονίμου βίου ζηλωτής», καλλίφωνος και παραδοσιακός, γνώστης αλλά και τηρητής του τυπικού της Μεγάλης Εκκλησίας, συνεχίζεις ευσυνειδήτως την προς αυτήν υπηρεσίαν σου, την οποίαν ήρχισας από του αναλογίου διαφόρων ναών της πόλεώς μας ως ευσεβής ιεροψάλτης. Εσπούδασες ιστορίαν εδώ και θεολογίαν εις την Θεσσαλονίκην και έθεσες έκτοτε τα προσόντα και τα εφόδιά σου εις την απόλυτον διάθεσιν της Εκκλησίας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος ευχήθηκε στον Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως να τον προστατεύει ο προστάτης του Πρωτομάρτυρας Στέφανος, για να είναι ένας εκ των στυλοβατών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Την επόμενη Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, σε συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγ. Γεωργίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, η εις επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρου. Της θείας λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συλλειτουργούντων των: Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, Μητροπολίτη Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ικονίου κ. Θεολήπτου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καμερούν κ. Γρηγορίου, Χαλεπίου κ. Παύλου, Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, Ταμασού κ. Ησαΐα, Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνα και συμπροσευχομένου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος προς τον νέο Μητροπολίτη Προύσης, μεταξύ άλλων ανέφερε: "Χειροτονείσαι Μητροπολίτης Προύσης, μιάς των διακεκριμένων επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου, όμως και αυτής αποτελούσης σήμερον μέρος της «Δακρυσμένης Μικρασίας» που δεν έχει ψάλτη ουδέ παπά. Αλλ όχι δια πάντα, όχι εις το διηνεκές". "Η ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία της Τουρκίας, την οποίαν πλειστάκις ανεπιφυλάκτως υπεστηρίξαμεν εις διάφορα διεθνή φόρα, δίδει βασίμους ελπίδας ότι και ως προς τούτο αλλαγαί θα γίνουν. Και θα κτυπήσουν σήμαντρα που τώρα είναι σιωπηλά και συ θα ημπορής να μεταβαίνης εις τα «ήρεμα τοπία με τα ελαιόδενδρα της γης της Βιθυνίας". "ÍçóôéêÜêåéïò ÌïíÜäá Öñïíôßäáò ÇëéêéùìÝíùí" óôçí ÐïëõèÝá Êáóôåëëßïõ Óõìðëçñþèçêå Þäç 1 ñüíïò ëåéôïõñãßáò ôçò "Íçóôéêáêåßïõ ÌïíÜäáò Öñïíôßäáò ÇëéêéùìÝíùí" ðïõ öéëïîåíåß ðåñß ôïõò 35 ãýñïíôåò. Ïé äéáâéïýíôåò çëéêéùìýíïé óôç ÍçóôéêÜêåéï ÌïíÜäá áðïëáìâüíïõí: ñéóôåò óõíèþêåò äéáâßùóçò óå Üíåôá äßêëéíá äùìüôéá ìå ðñïóùðéêïýò þñïõò õãéåéíþò êáé åõñý ùñïõò êïéíü ñçóôïõò þñïõò ÉáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç êáé ìüíéìç éáôñéêþ ðáñáêïëïýèçóç. ÐñïóùðéêÞ õãéåéíþ êáé ó ïëáóôéêþ ôþñçóç ôçò êáèáñéüôçôáò óå üëïõò ôïõò þñïõò ôçò ÌïíÜäáò Ðñüãñáììá éåñþí áêïëïõèéþí ãéá ôçí êüëõøç ôùí ðíåõìáôéêþí áíáãêþí ôùí çëéêéùìýíùí ÊïéíùíéêÝò êáé ðïëéôéóôéêýò äñáóôçñéüôçôåò. Öñïíôßäá, áãüðç, óõìðáñüóôáóç êáé æåóôü, ó åäüí ïéêïãåíåéáêü, ðåñéâüëëïí ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò ãéá ðåñáéôýñù ðëçñïöïñßåò: êáé Õðåýè: Ðñùôïðñåóâ. ÅììáíïõÞë ÊéïóôåñÜêçò. ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ, ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÅÔÏÓ 6ï ÔÅÕ ÏÓ 21ï ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÉäéïêôÞôçò: É. Ìçôñüðïëéò Áñêáëï ùñßïõ, Êáóôåëëßïõ êáé ÂéÜííïõ Ëåùö. Åë. ÂåíéæÝëïõ T.K Áñêáëï þñé Çñáêëåßïõ Tçë.: , Fax: web-address: Eêäüôçò: Mçôñïðïëßôçò Áñêáëï ùñßïõ, Êáóôåëëßïõ êáé ÂéÜííïõ ê. ÁíäñÝáò Õðåýèõíïò êäïóçò: π. Νικόλαος Βαρελάς Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ: Ã. ÄÅÔÏÑÁÊÇÓ Á.Å.Â.Å. - Ôçë.: ÐáãêïéíéÜ Ðáéäéêïý Ãåýìáôïò Ç É. Ìçôñüðïëç Áñêáëï ùñßïõ, Êáóôåëëßïõ êáé ÂéÜííïõ, ðñïåôïéìüæåé êáé ðñïóöýñåé êáèçìåñéíü äùñåüí ìåóçìåñéáíü ãåýìáôá óå ðáéäéü êáé ìáèçôýò Äçìïôéêþí ó ïëåßùí áðü åìðåñßóôáôåò ïéêïãýíåéåò. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá ãñáöåßá ôçò É. Ìçôñïðüëåùò óôï Áñêáëï þñé. Ç ðñüèåóç åêäßäåôáé ðåñéïäéêü êáé äéáíýìåôáé äùñåüí. Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá åêöñüæïõí ôéò áðüøåéò ôùí óõíôáêôþí ôïõò. åéñüãñáöá äåí åðéóôñýöïíôáé. 16 Á

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 42 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες των αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑ ΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 38 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Παντελής Ασπραδάκης Γιώργος Βλάχος ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Νίκος Καντερές Βασίλης Οικονόµου4 ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών Παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε Συνέδριο Θεραπευτικής με Laser, το νέο Επιστημονικό βιβλίο που πραγματεύεται τη Θεραπεία με Laser σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Σίγουρα σας ενδιαφέρει! Οι 400 και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Αίµα... Βία... για το ΧΥΤΑστην Κερατέα Η µόλυνση τελικά στο περιβάλλον θα είναι αναπόφευκτη εάν δεν αλλάξει

Διαβάστε περισσότερα

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ç Ó Ï ËÉ ÊÇ Å ÃÊÕ ÊËÏ ÐÁÉ ÄÅÉÁ ÔÏ ÌÇ åß íáé ìéá å îå ëéã ìý íç ðá íß ó õ ñç ç ëå êôñï íé êþ å ãêõ êëï ðáß äåéá, ðïõ êá ëý ðôåé ôï óý íï ëï ôùí å ðé óôç ìþí óå å ðß ðå äï ðï

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

óô óô åîü ìç åîü íï ìç

óô óô åîü ìç åîü íï ìç óô åîü ìç íï óô ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 6 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ ÕÐÏ ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENORMOUS CROCODILE Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πελώριος Κροκόδειλος ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πασχαλιά και Πασχαλίτσα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γιώργος Σγουρός ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο προηγούμενο φύλλο της

Στο προηγούμενο φύλλο της KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 30ος AΠΡΙΛΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2724 Τρίτη 26 Μα ου 2015 ôïò 21ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 57χρονου για λαθρεµπόριο τσιγάρων στο Ζεφύρι Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα

Διαβάστε περισσότερα

ã ã åîü ìç åîü íï ìç

ã ã åîü ìç åîü íï ìç ã åîü ìç íï ã ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 3 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ

ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ÉÁ ÔÑÉ ÊÇ Ó Ï ËÇ ÏÄÇ ÃÏÓ ÓÐÏÕ ÄÙÍ Aêá äç ìá Aêá ú êïý äç ôïõò ìá ú êïý 2016-2017 ôïõò 2008-2009 Ð ÑÏ Å ÄÑÉÁ KÁ ÈÇ ÃÇ ÔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ESIO TROT Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Άνω Λεχ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά Γιαννακοπούλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 08-12-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο ήµο Μινώα Πεδιάδας Γιορτινή ατµόσφαιρα και άρωµα Χριστουγέννων περιµένει

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ Ðñù é íþ Óõ íå äñß á óç 1ï ÌÝ ñïò Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. 09:00-09:15 Νικηφόρος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές.

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος Επίτιμος Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα;

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα; ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Θ.Ε. 1 - Δ.Ε. 5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ερμηνεία της αγιότητας και αντίληψη των χαρακτηριστικων της ζωής και του έργου των αγίων της εκκλησίας. Όψεις της αγιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 17 O. Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Οκτωβρίου Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ

Πρόγραμμα 17 O. Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Οκτωβρίου Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò ΟñãÜíùóç «Χτίζοντας» Νοσοκομειακά Στελέχη 17 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 16-17 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πρόγραμμα Επίσημος Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα