Συνέδριο Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέδριο Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές"

Transcript

1 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές Σύγχρονες Τάσεις στο Σχεδιασμό και τη Χάραξη Βιώσιμης Ενεργειακής Πολιτικής για την Προώθηση «Καθαρών» Τεχνολογιών Χάρης ούκας, Χαρίκλεια Καρακώστα,, Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης - ΕΣΑ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 8-10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

2 Σκοπός Ανάγκη ανάληψης επείγουσας δράσης για την προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ), Περιορισμένη διείσδυση ΑΠΕ και ΕΞΕΝ στην ενεργειακή αγορά, τόσο σε διεθνές όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, Υπό το βάρος βρςτης οικονομικής κρίσης αναζητούνται διεθνώς πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και μετακίνησης από την «εποχή του άνθρακα» σε έναν βιώσιμο ενεργειακό τομέα. Ελληνική Προοπτική για Διεθνή Συνεργασία για Βιώσιμη Ενεργειακή Πολιτική και Προώθηση «Καθαρών» Τεχνολογιών

3 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή Β. Διεθνής Συνεργασία για το Κλίμα Σκοπός Γ. Μηχανισμός Καθαρής Αά Ανάπτυξης (ΜΚΑ) Δ. Χαρακτηριστικά Λεκάνης Μεσογείου Δ. Χρηματοδότηση Έργων ΜΚΑ Ε. Προτάσεις

4 Εισαγωγή [1/3] Εποπτεία και Έλεγχος: H Πολιτεία, ως μοναδικός αποφασίζων, με έντονο το στοιχείο των κρατικών μονοπωλίων και του παρεμβατισμού χαράσσει την ενεργειακή πολιτική, χωρίς διαδικασίες ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών των εμπλεκομένων του ενεργειακού τομέα. Άξονες Προώθησ σης ΑΠΕ & ΕΞΕΝ Tenenbaum, 1995: «what matters most is not what the ministry writes in its decrees, but what the minister says in his telephone calls». Νόμοι Αγοράς: Με βάση την εξέλιξη της αγοράς ενέργειας προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσής από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του '80 και μετά, διατυπώνονται πολλές φορές απόψεις ότι η Πολιτεία αποσύρεται από το σκηνικό και αφήνει τις αποφάσεις στις δυνάμεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Maize, 1992: «Just say no to energy policy».

5 Συνέδριο Εισαγωγή [2/3] Κύκλοι Επιρροής

6 Εισαγωγή [3/3] Ευρωπαϊκή Ένωση Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιτυχή καταπολέμηση η της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη (Αύγουστος 2005): Συστάσεις για τις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν στο κλίμα. Ουσιαστική εφαρμογή της Εμπορίας Εκπομπών του Πρωτοκόλλου του Κιότο ήδη από το 2008 Οδηγία 2003/87/ΕΚ Νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Κλίμα - Ενεργειακό Πακέτο « για το 2020» (Ιανουάριος 2008): 20% μείωση εκπομπών σε σχέση με το Καμία άλλη χώρα ή ομάδα χωρών δεν έχει αναλάβει τόσο φιλόδοξη πρόταση. Δέσμευση για περαιτέρω μείωση των εκπομπών κατά 30% σε σχέση με το 1990, με την προϋπόθεση ότι και άλλες χώρες με υψηλά επίπεδα εκπομπών θα συμφωνήσουν να προχωρήσουν σε ανάλογες μειώσεις εκπομπών.

7 Διεθνής Συνεργασία για το Κλίμα [1/6] Πρόβλεψη Εξέλιξης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου Ακόμη και αν η ΕΕ καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές της κατά 50% μέχρι το 2050, η μείωση αυτή δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις παρά μόνο αν και άλλοι σημαντικοί «παραγωγοί» ργ γ εκπομπών μειώσουν ουσιαστικά τις εκπομπές τους.

8 Διεθνής Συνεργασία για το Κλίμα [2/6] Ο Στόχος των 2 ο C Πό Πρόκειται για το όριο που έθεσαν οι ηγέτες της ομάδας των G8 στη 35η Σύνοδο 8-10 Ιουλίου 2009, Ιταλία. Αφορά στην συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από το όριο των 2 ο C σε σχέση με την προ-βιομηχανική περίοδο. Κόστος Δράσης Επένδυση σε Οικονομία Χαμηλού Άνθρακα: 0,5%του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κόστος Απραξίας: 5έως 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Πηγή: Nicolas Stern, The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press. (ISBN-13: )

9 Διεθνής Συνεργασία για το Κλίμα [3/6] Ο Στόχος των 2 ο C Ανεπτυγμένες Χώρες: Πρέπει να ηγηθούν, μειώνοντας δραστικά τις συνολικές εκπομπές τους 20-30% έναντι του 1990 μέχρι το 2020 και 80% μέχρι το Αναπτυσσόμενες Χώρες: ρς Συγκράτηση γρ ητων εκπομπών τους, ώστε να διαμορφωθούν μρφ το 2020 σε ένα επίπεδο κατά 15-20% χαμηλότερο εκείνου που θα διαμορφώνονταν σε περίπτωση μη λήψης οποιουδήποτε μέτρου. Συνεργασία: Οι Ανεπτυγμένες Χώρες οφείλουν να προσφέρουν στις Αναπτυσσόμενες Χώρες ουσιαστική Χρηματοδοτική και Τεχνολογική συνδρομή. Η ΕΕ είναι έτοιμη να καταβάλει 100 δισ. ετησίως έως το Ως ξεκίνημα, η Επιτροπή προτείνει ετήσια συνεισφορά της ΕΕ ύψους 5-7 δισεκατομμυρίων έως το 2010

10 Διεθνής Συνεργασία για το Κλίμα [4/6]

11 Διεθνής Συνεργασία για το Κλίμα [5/6] Ήδη από το 2008, στο πλαίσιο της 2 ης φάσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, γίνεται χρήση των μηχανισμών σε ποσοστό 0-20%, ανά χώρα. Οδηγία 2009/29/ΕΚ Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Τρίτη φάση EU-ETS) Εάν επιτευχθεί θίησυμφωνία γιατηνμετά Κό Κιότο εποχή, τότε η χρήση των ΒΜΕ μπορεί να καλύψει πλέον του 50% των αναγκών. Οπλειστηριασμόςθαπρέπεινααποτελείαποκλειστικόκανόνααπότο2013 και μετά για τον τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας

12 Διεθνής Συνεργασία για το Κλίμα [6/6] Πρόκληση Κλιματική Αλλαγή και οι πολιτικές αντιμετώπισής της Ευρωπαϊκή Προτεραιότητα Έμφαση Μεταφορά τεχνογνωσίας από αναπτυγμένες σε αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω και των ευέλικτων μηχανισμών τουκό Κιότο. Ελλάδα: Δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020 με εγχώριες δράσεις Κόστος μείωσης εκπομπών εντός της χώρας, μέσω τεχνολογικών παρεμβάσεων, ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Χρήση του ΜΚΑ για την επίτευξη των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας

13 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης [1/5] Έργα σε διαδικασία διεκπεραίωσης (Φεβ. 2010): 4926 Καταχωρημένα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΜΚΑ: 2029 Αιτούμενα καταχώρησης: 207 Έργα που χορηγήθηκαν με ΒΜΕ (Βεβαιωμένες Μειώσεις Εκπομπών): 650 Συνολικά Αναμενόμενες μ ΒΜΕ (2012): 2840 εκατομμύρια ΒΜΕ Πηγή: Fenhann, 2010

14 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης [2/5] Έργα ΜΚΑ Συνολικά

15 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης [3/5] Ποσοστό Συμμετοχής Αναπτυγμένων Χωρών σε Εγκεκριμένα Έργα ΜΚΑ Καναδάς 2% Αυστρία 2% Δανία Ιταλία 2% 3% Ισπανία 4% Γερμανία 4% Σουηδία 4% Άλλες Χώρες 4% Ηνωμένο Βασίλειο 41% Ελβετία 6% Ευρώπη & Κεντρική Ασία 1% Μέση Ανατολή 1% Λατινική Αμερική 17% Ιαπωνία 14% Ολλανδία 14% Αφρική 2% Εγκεκριμένα Έργα ΜΚΑ Ανά Περιοχή Ασία & Ειρηνικός 79% Μειωμένη δραστηριότητα στις περιοχές Αφρικής και Μέσης Ανατολής λόγω ανεπαρκούς συστήματος για την αναγνώριση/ υποδοχή και εφαρμογή ΜΚΑ έργων

16 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης [4/5] Αίγυπτος; 13 Συρία; 2 Μάλτα; 1 Τυνησία; 3 Κύπρος; 10 Μαρόκο; ; 9 ΕΞΕΝ 7% Αλλαγή ορυκτού καυσίμου 7% CH4 14% Ν2Ο 8% Ισραήλ; ; 29 Χώρες Υποδοχή στη «Λεκάνη της Μεσογείου» ΑΠΕ 61% Τύπος έργων ΜΚΑ στη «Λεκάνη της Μεσογείου» PFCs/ SF6 3% Κύπρος: αιολικά πάρκα & δέσμευση μεθανίου - υπεύθυνη χώρα Ολλανδία (BGP Engineers) - αγορά BME Δανία, Ολλανδία Αίγυπτος: αιολικά πάρκα, ΕΞΕΝ, υποκατάσταση ορυκτών καυσίμου- υπεύθυνες χώρες Αυστρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία - αγορά BME Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ολλανδία

17 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης [5/5] ΠΓ Μ; 2 Αλβανία; 3 ΑΠΕ 41% Αναδάσωση 7% έσμευση αερίων χωματερών 11% Μολδαβία; 7 Γεωργία; 6 ΕΞΕΝ 26% Χώρες Υποδοχή στα Βαλκάνια CH4 4% Αλλαγή ορυκτού καυσίμου 11% Τύπος έργων ΜΚΑ στα Βαλκάνια Αλβανία: 1επικυρωμένο, 2υπό επικύρωση (αναδάσωση, ΕΞΕΝ) -Ιταλία ΠΓΔΜ: 1επικυρωμένο, 1υπό επικύρωση (βιομάζα & υδροηλεκτρική ενέργεια) Γερμανία, Ολλανδία Αγορά ΒΜΕ: Ιταλία και Ολλανδία

18 Χαρακτηριστικά «Λεκάνης Μεσογείου» [1/3] Πληθυσμιακή Αύξηση: Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) Αύξηση πληθυσμού Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής από 300 εκατομμύρια (έτος βάσης το 2000) σε 600 εκατομμύρια στα μέσα του αιώνα. Οικονομική Ανάπτυξη: Κατανάλωση ενέργειας στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική 2050: 3000 TWh/έτος, τιμή συγκρίσιμη με τη σημερινή κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη. Αύξηση ενεργειακών αναγκών Ραγδαία αύξηση ζήτησης επιτακτική η ανακατανομή και αναδιοργάνωση ενεργειακών πόρων μέσα από μακροπρόθεσμες στρατηγικές

19 Χαρακτηριστικά «Λεκάνης Μεσογείου» [2/3] Σημαντικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα ηλιακά και αιολικά αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας στο Νότο της «Λεκάνης Μεσογείου». 19

20 Χαρακτηριστικά «Λεκάνης Μεσογείου» [3/3] ΑΠΕ - Ηλιακή Ενέργεια Μέτρια χρήση του δυναμικού της ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου ως τώρα. Η ηλιακή ενέργεια (θερμική ή PV) έχει ένα από τα μεγαλύτερα δυναμικά ΑΠΕ στη Μεσόγειο και είναι ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή. Σημαντική δυνατότητα για μεγάλης κλίμακας παραγωγή ηλιακής ισχύος (πιθανώς συνδυασμένη με ορυκτή θερμική και/ή αφαλάτωση). Μικρής κλίμακας (off-grid) αποκεντρωμένη ηλιακή δίνει σημαντική αγροτική και αστική δυνατότητα. Η εφαρμογή κατά την παρούσα περίοδο εξαρτάται από την τεχνολογία της οικονομίας.

21 Χρηματοδότηση Έργων ΜΚΑ [1/2] Διεθνή προγράμματα για την χρηματοδότηση έργων ΜΚΑ: Prototype Carbon Fund. Community Development Carbon Fund. World Bank Bio-Carbon Fund. Κρατικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα: Ισπανικό κονδύλιο άνθρακα Ιταλικό κονδύλιο άνθρακα Πρόγραμμα ολλανδικής κυβέρνησης ERUPT (ΠΚ) και C-ERUPT (ΜΚΑ) Φιλανδικό πιλοτικό πρόγραμμα ΜΚΑ/JI Σουηδικό πρόγραμμα ΜΚΑ Ολλανδική διευκόλυνση καθαρής ανάπτυξης - 70 εκ. ΠΚ & ΜΚΑ; Aυστριακό πρόγραμμα ΠΚ/ΜΚΑ.

22 Χρηματοδότηση Έργων ΜΚΑ [2/2] Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Τράπεζες: Rabo Bank (Ολλανδία). Japanese Bank of Industrial Cooperation (Ιαπωνία). Development Bank of Japan (Ιαπωνία). Προγράμματα διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών: World Bank Netherlands Clean Development Facility. IFC Netherlands Carbon Facility. Διακυβερνητικές Συμφωνίες: Καναδική Κυβέρνηση με Κολομβία και Χιλή. Ολλανδική Κυβέρνηση με Βολιβία, Κολομβία και Εκουαδόρ. Δανέζικη Κυβέρνηση με Μαλαισία και Κίνα.

23 Προτάσεις [1/3] Ελλάδα Καλείται να υλοποιήσει άμεσα Δυναμικό - νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που τους στόχους που έχουν τεθεί διαμορφώνεται με γοργούς ρυθμούς στην σχετικά με την κλιματική αλλαγή και συγχρόνως να κινηθεί πέραν αυτών, αποδεικνύοντας «γειτονιά» ά της Ελλάδας. Διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη πόλων συνεργασίας και δικτύωσης εμπράκτως τη δυναμική και μεταφοράς «πράσινης» τεχνογνωσίας φιλοπεριβαλλοντική της πολιτική

24 Προτάσεις [2/3] Υλοποίηση έργων ΑΠΕ από ενεργοβόρες ελληνικές επιχειρήσεις σε χώρες της Μεσογείου ή/και των Βαλκανίων επίτευξη ορίων εκπομπών με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με άμεσες επενδύσεις στις παραγωγικές τους διαδικασίεςδ και εγκαταστάσεις. Στρ ρατηγική Σύναψη διμερών συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες στόχους της Μεσογείου ή/και των Βαλκανίων για την υλοποίηση έργων ΜΚΑ βασισμένων σε τεχνογνωσία ελληνικών εταιριών. Συμμετοχή Ελλήνων επενδυτών σε διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. Prototype Carbon Fund, Community Development Carbon Fund, World Bank) έργων ΜΚΑ. Ανάπτυξη ελληνικού χρηματοδοτικού προγράμματος για την υποστήριξη του ΜΚΑ στις χώρες της Μεσογείου στα πρότυπα των ήδη υπαρχόντων εμπειριών της ΕΕ.

25 Προτάσεις [3/3] Άμεση αξιοποίηση ανεκμετάλλευτου δυναμικού ΑΠΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες της Μεσογείου ή/και των Βαλκανίων μείωση εκπομπών Ελλάδας με αυξημένη οικονομική αποδοτικότητα. ΟΦέλη Διευκόλυνση διμερών συνεργασιών ελληνικής αγοράς ενέργειας και αναπτυσσόμενων χωρών υποδοχής της περιοχής ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος ρβ στο πλαίσιο του ΜΚΑ. Διευκόλυνση υλοποίησης επενδύσεων βασισμένων σε τεχνογνωσία ελληνικών εταιριών σεέργααπε (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες) και ΕΞΕΝ (π.χ. μόνωση κτιρίων). Οφέλη για ελληνικές επιχειρήσεις - υλοποίηση επενδύσεων για επίτευξη των ορίων εκπομπών τους. Συμβολή στη βελτίωση παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών χωρών υποδοχής - χρήση σύγχρονων και αποκεντρωμένων ενεργειακών συστημάτων.

26 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές Χάρης ούκας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ GREECE ΕΛΛΑΣ 2006 REVIEW ΕΞΕΤΑΣΗ 2006 (µετάφραση του κειµένου από την πρωτότυπη

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών

WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών Αθήνα, 2007 Η παρούσα έκθεση αποτελεί την ελληνική απόδοση σχετικής πρωτοβουλίας του WWF International,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική Δράση και Ισότητα

Κλιματική Δράση και Ισότητα Κλιματική Δράση και Ισότητα Η θέση της Greenpeace www.greenpeace.gr Η θέση της Greenpeace στο θέμα της ισότητας στην κλιματική δράση Τα πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα, σε συνδυασμό με την καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

7. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον 29.

7. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον 29. 7. Οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον 29. Tο Κλίμα αλλάζει και οι κυβερνήσεις συσκέπτονται. Την τελευταία δεκαετία, κατά την οποία η Γη βίωσε τα έξι από τα δέκα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0218. Αφιέρωμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0218. Αφιέρωμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 25 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας TEYXOΣ 24 ΥΨIΠEΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 03 Περιεχόμενα Ερευνητικό QUIZ Τι ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα