Material and Transport Safety Management +49(0) /3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Τηλέφωνο ανάγκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης"

Transcript

1 DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) Χρήση Εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße Monheim am Rhein Germany Τηλεοµοιοτυπία +49(0) Υπεύθυνο Τµήµα Material and Transport Safety Management +49(0) /3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Τηλέφωνο ανάγκης (Bayer Hellas) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Υποδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Εύφλεκτο Επιβλαβές κατά την εισπνοή και σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει πνευµονική βλάβη σε περίπτωση κατάποσης. Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χηµικός χαρακτηρισµός Γαλακτωµατοποιήσιµο συµπύκνωµα (EC) Deltamethrin 100 g/l Επικίνδυνα συστατικά Χηµική Ονοµασία CAS-No. / EINECS-No. Deltamethrin Tetrapropylene benzene sulfonate, calcium salt Methylpropan-1-ol Cyclohexanone Solvent Naphtha (petroleum), ελαφρώς αρωµατικό Σύµβολο Φράση (-εις) Συγκέντρωση [%] (-α) κινδύνου: T, N R23/25, R50/53 10,50 Xn R21, R38, R41, R52/53 > 1,00 - < 25,00 Xi R10, R37/38, R41, R67 > 1,00 - < 5,00 Xn R10, R20 > 25,00 Xn, N R10, R37, R51/53, > 25,00 R65, R66, R67

2 DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 2/9 Για το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου (R-φράσεις) / ηλώσεων επικινδυνότητας που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, ανατρέξτε στην Ενότητα ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Γενικές υποδείξεις Αποµακρύνετε αµέσως τα επιµολυσµένα ρούχα και απορρίψτε τα µε ασφάλεια. Εισπνοή Μετακινείστε τον ασθενή σε σηµείο όπου υπάρχει καθαρός αέρας και κρατήστε τον σε ηρεµία. Καλέστε αµέσως έναν γιατρό ή το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων. Επαφή µε το δέρµα Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύντε αµέσως την περιοχή µε άφθονο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 15 λεπτά. Το ζεστό νερό ίσως να αυξήσει τη σοβαρότητα του ερεθισµού/παραίσθησης. Σε περίπτωση ερεθισµού του δέρµατος, µπορεί να εξεταστεί το ενδεχόµενο εφαρµογής ελαίων ή λοσιόν που περιέχουν βιταµίνη Ε. Εάν τα συµπτώµατα επι- µένουν, καλέστε γιατρό. Επαφή µε τα µάτια Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό τα µάτια και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν το άτοµο φοράει φακούς επαφής, αφαιρέστε τους αφού περάσουν τα πρώτα πέντε λεπτά και έπειτα συνεχίστε να ξεπλένετε τα µάτια. Το ζεστό νερό ίσως να αυξήσει τη σοβαρότητα του ερεθισµού/παραίσθησης. Αυτό δεν είναι δείγµα συστηµικής δηλητηρίασης. Εφαρµόστε καταπραϋντικές σταγόνες µατιών, σε περίπτωση που χρειαστεί, αναισθητικές. Ζητήστε ιατρική συµβουλή εάν ο ερεθισµός αναπτύσσεται και επιµένει. Κατάποση Κρατήστε τον ασθενή σε ηρεµία. Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. Υπάρχει κίνδυνος το προϊόν να εισέλθει στους πνεύµονες κατά τον εµετό µετά την κατάποση. Καλέστε αµέσως έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Επισηµάνσεις για το γιατρό Συµπτώµατα Τοπικά: παραισθησία του δέρµατος και των µατιών που µπορεί να είναι σοβαρή. Συνήθως είναι παροδική και υποχωρεί µετά από 24 ώρες. Ερεθισµός των µατιών και των βλεννογόνων, βήχας, φτάρνισµα Συµπτώµατα Συστηµατικά: δυσφορία στο στήθος, ταχυκαρδία, υπόταση, ναυτία, κοιλιακό άλγος, διάρροια, εµετός, ζάλη, θολή όραση, κεφαλαλγία, ανορεξία, υπνηλία, κώµα, σπασµοί, τρόµος, κατάρρευση, υπερδιέγερση των αναπνευστικών οδών, πνευµονικό οίδηµα, αίσθηµα παλµών, συσπάσεις µυών, απάθεια Κίνδυνοι Αυτό το προϊόν περιέχει πυρεθροειδή. Η δηλητηρίαση από πυρεθροειδή δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτή από καρβαµιδικά ή οργανοφωσφορικά. Θεραπεία Τοπική θεραπεία: Αρχική θεραπεία: συµπτωµατική. Θεραπεία Συστηµατική θεραπεία: Αρχική θεραπεία: συµπτωµατική. Παρακολούθηση της αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας. Σε περιπτώσεις κατάποσης µεγάλης ποσότητας θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο της

3 DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 3/9 πλύσης στοµάχου εντός των πρώτων 2 ωρών. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση συνιστάται η εφαρµογή ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου. ιατηρείτε καθαρή την αναπνευστική οδό. Παρέχετε οξυγόνο ή καταφύγετε σε τεχνητή αναπνοή, εφόσον είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση σπασµών, θα πρέπει να χορηγηθεί βενζοδιαζεπίνη (π.χ. διαζεπάµη) σύµφωνα µε τα πρότυπα θεραπευτικά σχήµατα. Εάν δεν είναι αποτελεσµατική, µπορεί να χρησιµοποιηθεί φαινοβαρβιτάλη. Αντένδειξη: ατροπίνη. Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης. εν υπάρχει συγκεκριµένο αντίδοτο. Η ανάρρωση είναι αυτόµατη και χωρίς δευτερογενή συµπτώµατα. 5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Χρησιµοποιήστε εκνέφωµα νερού, αφρό ανθεκτικό σε αλκοόλες, ξηρό χηµικό ή διοξείδιο του άνθρακα. Μέσα πυρόσβεσης τα οποία δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για λόγους ασφάλειας Αντλία εκτόξευσης µεγάλου όγκου νερού Ειδικοί κίνδυνοι κατά την πυρόσβεση Σε περίπτωση πυρκαγιάς εκλύονται επικίνδυνα αέρια. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φοράτε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. Περαιτέρω πληροφορίες Αποµακρύνετε το προϊόν από τις εστίες πυρκαγιάς ή ψύξτε τους περιέκτες µε νερό προκειµένου να αποφύγετε τη συσσώρευση πίεσης λόγω της θερµότητας. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, δηµιουργήστε ανάχωµα µε άµµο ή χώµα. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ατοµικές προφυλάξεις Κρατήστε τους παρευρισκόµενους µακριά από τη διαρροή και σε αντίθετη κατεύθυνση ανέµου από την υπερχείλιση/διαρροή. Αποφύγετε την επαφή µε το προϊόν που έχει διαρρεύσει ή τις επιµολυσµένες επιφάνειες. Όταν υπάρχει διαρροή, µην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε σε αυτή την περιοχή. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μη διοχετεύετε το προϊόν σε επιφανειακά ύδατα, αποχετεύσεις και υπόγεια ύδατα. Μέθοδοι καθαρισµού Φυλάξτε το προϊόν προς απόρριψη σε κατάλληλους, σφραγισµένους περιέκτες. Χρησιµοποιήστε απορροφητικά υλικά (π.χ. άµµος, σκόνη πυριτίου, δεσµευτικά οξέων, γενικά εξουδετερωτικά). Καθαρίστε τα πατώµατα και τα επιµολυσµένα αντικείµενα µε άφθονο νερό. Περαιτέρω υποδείξεις Για πληροφορίες σχετικά µε τον ασφαλή χειρισµό, ανατρέξτε στην Ενότητα 7. Για πληροφορίες σχετικά µε τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό, ανατρέξτε στην Ενότητα 8. Για πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη αποβλήτων, ανατρέξτε στην Ενότητα 13. Αναζητήστε επίσης τυχόν διαδικασίες της περιοχής/µονάδας.

4 DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 4/9 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισµός Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό εν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις κατά το χειρισµό σφραγισµένων συσκευασιών/ περιεκτών. Ακολουθήστε τις υποδείξεις χειρισµού του αντίστοιχου εγχειριδίου. ιασφαλίστε τη χρήση του µόνο σε χώρους µε κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού. Υποδείξεις για την προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη Φυλάξτε το µακριά από πηγές θερµότητας και ανάφλεξης Οι ατµοί µπορεί να σχηµατιστούν εκρηκτικά µείγµατα µε τον αέρα. Αποθήκευση Απαιτήσεις για τους χώρους φύλαξης και τους περιέκτες Φυλάσσετε σε µέρος που είναι προσβάσιµο µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Φυλάσσετε µακριά από το άµεσο ηλιακό φως. Φυλάσσετε τους περιέκτες σφραγισµένους αεροστεγώς σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζό- µενο χώρο. Προστατέψτε από την ψύξη. Υποδείξεις για συνήθη φύλαξη Φυλάσσετε το προϊόν µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Ανοχή θερµοκρασίας -20 C έως 40 C 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συστατικά µε παραµέτρους ελέγχου έκθεσης στον εργασιακό χώρο Συστατικά Αριθµός CAS Παράµετροι ελέγχου Ενηµέρωση Βάση Deltamethrin ,02 mg/m3 (TWA) Cyclohexanone ,8 mg/m3 / 10 ppm (TWA) Cyclohexanone ,6 mg/m3 / 20 ppm (STEL) *OES BCS: Εσωτερικό πρότυπο για την έκθεση στο χώρο εργασίας της BCS OES BCS* EU ELV EU ELV Περαιτέρω υποδείξεις Παρατήρηση: Όρια έκθεσης στον αέρα, Οµάδα 3: 100 mg/m³/ 20 ppm. (µίγµατα υδρογονανθράκων πλούσια σε αρωµατικά, µε > 25% αρωµατικά TRGS 901, No. 72). Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και χειρισµού, ανατρέξτε στη σήµανση ή/ και στο φυλλάδιο. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις. Προστασία του αναπνευστικού συστήµατος Φοράτε αναπνευστική συσκευή µε µάσκα φίλτρου οργανικών ατµών και αερίων (παράγοντας προστασίας 10), συµµορφούµενη µε το πρότυπο EN140 τύπου A ή ισοδύναµο. Προστατευτικός εξοπλισµός του αναπνευστικού συστήµατος θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τον έλεγχο του

5 DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 5/9 υπολειπόµενου κινδύνου σύντοµης διάρκειας δραστηριοτήτων, όταν έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα για τη µείωση της έκθεσης στην πηγή π.χ. προστατευτικό περίβληµα και/ή τοπικός εξαερισµός. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής αναφορικά µε την εφαρµογή και τη συντήρησή της. Προστασία χεριών Προστασία µατιών Προστασία δέρµατος και σώµατος Φοράτε γάντια από ελαστικό νιτριλίου που φέρουν το σήµα CE (ή αντίστοιχο σήµα) (ελάχιστο πάχος 0,40 mm). Πλύνετε τα γάντια σε περίπτωση επιµόλυνσης. Απορρίψτε τα γάντια σε περίπτωση επιµόλυνσης του εσωτερικού τους, σε περίπτωση διάτρησης ή εάν δεν επιδέχονται καθαρισµού στο εξωτερικό τους. Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή χρησιµοποιήσετε την τουαλέτα. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά που συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN166 (Πεδίο χρήσης 5 ή ισοδύναµο). Φοράτε τη συνήθη ολόσωµη εργατική φόρµα και ενδυµασία τύπου 6. Φοράτε δύο στρώµατα ρούχων, όταν αυτό είναι εφικτό. Κάτω από την προστατευτική από τα χηµικά ενδυµασία θα πρέπει να φοράτε ολόσωµες φόρµες από πολυεστέρα/βαµβάκι ή µόνο βαµβάκι, οι οποίες θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά µε επαγγελµατικό πλύσιµο. Εάν η προστατευτική ενδυµασία λερωθεί, ψεκαστεί ή επιµολυνθεί σε µεγάλο βαθµό, απολυµάνετέ τη όσο το δυνατόν περισσότερο και έπειτα αφαιρέστε την προσεκτικά και απορρίψτε τη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μέτρα υγιεινής Όταν χρησιµοποιείτε το προϊόν µην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε. Αφαιρέστε αµέσως τα λερωµένα ρούχα και καθαρίστε τα διεξοδικά πριν τα ξαναχρησι- µοποιήσετε. Επιµολυσµένα ρούχα εργασίας δεν πρέπει να µεταφέρονται εκτός χώρου εργασίας Πλύνετε τα χέρια επιµελώς µε σαπούνι και νερό µετά το χειρισµό και πριν φάτε, πιείτε, µασήσετε τσίχλα, χρησιµοποιήσετε καπνό, κάνετε χρήση της τουαλέτας ή εφαρµόσετε καλλυντικά. Πλένετε τα χέρια σας αµέσως µετά την εργασία σας, και εφόσον είναι απαραίτητο κάνετε ντους. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Εµφάνιση Μορφή Χρώµα Οσµή εδοµένα ασφάλειας ph Σηµείο ανάφλεξης 40 C υγρό, διαυγές κεφέ αρωµατική 4,5-6,5 σε 1 % (23 C) Θερµοκρασία ανάφλεξης > 450 C Τα δεδοµένα αναφέρονται στο διαλύτη νάφθα πετρελαίου Ανώτερο όριο έκρηξης 7,00 %(V) Τα δεδοµένα αναφέρονται στο διαλύτη νάφθα πετρελαίου

6 DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 6/9 Κατώτερο όριο έκρηξης 0,8 %(V) Τα δεδοµένα αναφέρονται στο διαλύτη νάφθα πετρελαίου Σχετική πυκνότητα ατµού 1,00 Τα δεδοµένα αναφέρονται στο διαλύτη νάφθα πετρελαίου Πυκνότητα περίπου 0,95 g/cm³ στους 20 C ιαλυτότητα στο νερό αναµίξιµο Ιξώδες, κινηµατικό περίπου 1,77 mm2/s στους 40 C Επιφανειακή τάση περίπου 29,8 mn/m στους 40 C 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Συνθήκες προς αποφυγή Ακραίες θερµοκρασίες και άµεσο ηλιακό φως. Επικίνδυνες αντιδράσεις εν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις όταν η φύλαξη και ο χειρισµός του προϊόντος γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες. Σταθερό υπό τις συνιστώµενες συνθήκες φύλαξης. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία από του στόµατος LD50 (αρουραίοι) 633 mg/kg τοξικότητα Οξεία τοξικότητα κατόπιν LC50 (αρουραίοι) > 1,0 - < 5,0 mg/l εισπνοής Χρόνος έκθεσης: 4 ώρες Όταν εισπνέεται σε υψηλές συγκεντρώσεις, οι ατµοί του διαλύτη προκαλούν ναρκωτική δράση. Οι πληροφορίες εξάγονται από τις ιδιότητες των συστατικών ξεχωριστά Οξεία δερµατική τοξικότητα Ερεθισµός του δέρµατος Ερεθισµός των µατιών Ευαισθητοποίηση LD50 (αρουραίοι) > mg/kg Μη ερεθιστικό για το δέρµα (κουνέλια) Σοβαρός ερεθισµός των µατιών (κουνέλια) εν προκαλεί ευαισθητοποίηση (ινδικά χοιρίδια) OECD Οδηγία δοκιµών 406, Buehler test Επιπλέον πληροφορίες Ενδέχεται να προκληθούν µη φυσιολογικές δερµατικές αισθήσεις όπως αίσθηµα καύσου ή νυγµού στο πρόσωπο και τους βλεννογόνους. Ωστόσο, αυτές οι αισθήσεις δεν προκαλούν βλάβες και είναι παροδικής φύσης (µέγιστη διάρκεια 24 ώρες). 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες εξάλειψης (ανθεκτικότητα και αποικοδοµησιµότητα) Βιοσυσσώρευση Γαλαζολιόψαρο (Lepomis macrochirus) Παράγοντας βιοσυσσώρευσης (BCF): Η αναφερόµενη τιµή συσχετίζεται µε τη δραστική ουσία deltamethrin. Επιδράσεις οικοτοξικότητας

7 DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 7/9 Τοξικότητα στα ψάρια Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά LC50 (Ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)) 0,0051 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες EC50 (Νερόψυλλοι (Daphnia magna)) 0,00078 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) 29,5 mg/l Βιοµάζα: Χρόνος έκθεσης: 72 h EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) > 72,6 mg/l Ρυθµός αύξησης: Χρόνος έκθεσης: 72 h 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ ΙΑΘΕΣΗ Προϊόν Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και, εάν είναι απαραίτητο, κατόπιν συζήτησης µε το διαχειριστή του χώρου και/ή µε την αρµόδια αρχή, το προϊόν µπορεί να µεταφερθεί σε χώρο διάθεσης απορριµµάτων ή σε µονάδα αποτέφρωσης. Κωδικός αποβλήτων για το αχρησιµοποίητο προϊόν αγροχηµικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ADR/RID/ADNR Αριθµός UN 1993 Σήµανση 3 Οµάδα συσκευασίας Αρ. επικινδυνότητας Σήµανση επικινδυνότητας για το περιβάλλον Περιγραφή αγαθού Tunnel Code Ειδική διάταξη ΙΙΙ 30 ΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, N.O.S. ( ΙΑΛΥΜΑ DELTAMETHRIN, ΙΑΛΥΤΗΣ NAPHTHA (PETROLEUM), ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ) D/E 640E Aυτή η κατηγοριοποίηση δεν ισχύει για εσωτερικές πλωτές µεταφορές µε βυτιοφόρο πλοίο. Παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον παρασκευαστή για περαιτέρω πληροφορίες. IMDG Αριθµός UN 1993 Σήµανση 3 Οµάδα συσκευασίας ΙΙΙ EmS F-E, S-Ε Θαλάσσιος ρυπαντής Περιγραφή αγαθού IATA Αριθµός UN 1993 Σήµανση 3 Θαλάσσιος ρυπαντής ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, N.O.S. ( ΙΑΛΥΜΑ DELTAMETHRIN, ΙΑΛΥΤΗΣ NAPHTHA (PETROLEUM), ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ)

8 DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 8/9 Οµάδα συσκευασίας Θαλάσσιος ρυπαντής Περιγραφή αγαθού ΙΙΙ Θαλάσσιος ρυπαντής ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, N.O.S. ( ΙΑΛΥΜΑ DELTAMETHRIN, ΙΑΛΥΤΗΣ NAPHTHA (PETROLEUM), ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ) 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ταξινόµηση και σήµανση σύµφωνα µε την Οδηγία της ΕΕ σχετικά µε τα επικίνδυνα σκευάσµατα 1999/45/ΕΚ, και τις τροποποιήσεις της. Ταξινόµηση: Ταξινοµείται ως επικίνδυνο για διάθεση/χρήση Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα: Deltamethrin ιαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωµατικός Σύµβολο (-α) Xn N Επιβλαβές Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φράση (-εις) κινδύνου (R): R10 Εύφλεκτο. R20/22 Επιβλαβές κατά την εισπνοή και σε περίπτωση κατάποσης. R37 Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει πνευµονική βλάβη σε περίπτωση κατάποσης. R66 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο Φράση (-εις) ασφάλειας (S): S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύντε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. S35 Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν µε ασφαλή τρόπο. S39 Φοράτε προστατευτικό εξοπλισµό µατιών/ προσώπου. S57 Χρησιµοποιείτε κατάλληλους περιέκτες για την αποφυγή της µόλυνσης του περιβάλλοντος. S62 Σε περίπτωση κατάποσης, µην προκαλέσετε εµετό: αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και επιδείξτε αυτόν τον περιέκτη ή τη σήµανσή του στο γιατρό. Εξαιρετική επισήµανση Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Επιπλέον πληροφορίες Ταξινόµηση κατά WHO: II (Μέτρια επικίνδυνο) 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

9 DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 9/9 Επιπλέον πληροφορίες Πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου που αναφέρονται στην Ενότητα 3 R10 R20 Εύφλεκτο. Επιβλαβές κατά την εισπνοή R21 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα. R23/25 Τοξικό κατά την εισπνοή και σε περίπτωση κατάποσης. R37 Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα. R37/38 Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. R38 Ερεθιστικό για το δέρµα. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει πνευµονική βλάβη σε περίπτωση κατάποσης. R66 Η επαναλαµβανόµενη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηροδερµία ή σκάσιµο του δέρµατος. R67 Οι ατµοί µπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το ελτίο εδοµένων έχουν συµπεριληφθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που καθιερώθηκαν µε τον Κανονισµό (ΕΕ). Αυτό το δελτίο δεδοµένων συµπληρώνει τις οδηγίες χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση για το προϊόν µέχρι τη στιγµή της συγγραφής του δελτίου. Υπενθυµίζονται στους χρήστες οι πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης του προϊόντος για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο προορίζεται. Οι απαιτούµενες πληροφορίες συνάδουν µε την τρέχουσα νοµοθεσία της ΕΕ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες να τηρούν τυχόν επιπρόσθετους εθνικούς κανονισµούς Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση επισηµαίνονται στο περιθώριο. Αυτή η έκδοση υποκαθιστά όλες τις προηγούµενες εκδόσεις.

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ιούνιος 2013 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα