Θεσµικό Πλαίσιο Αναζήτησης, Έρευνας & Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσµικό Πλαίσιο Αναζήτησης, Έρευνας & Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων"

Transcript

1 Θεσµικό Πλαίσιο Αναζήτησης, Έρευνας & Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων Ελληνική ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (Ε ΕΥ ΑΕ) ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» & ν. 4001/2011 Αθήνα Απρίλιος 2012

2 εδοµένα Ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» Ενσωµάτωση της Οδηγίας 94/22/ΕΚ για τους όρους χορήγησης & χρήσης αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων ΕΠ-ΕΚΥ [ ΕΠ ΑΕ ( ) και η ΕΠ - ΕΚΥ ΑΕ ( )] ηµόσιος Φορέας διαχείρισης των δικαιωµάτων του Ελληνικού ηµοσίου (αυτεπιστασία ή σύναψη συµβάσεων) 1 ος Γύρος Παραχωρήσεων. Ελλάδα (1996)

3 εδοµένα Θετικά στοιχεία, συνολικά το συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο δεν απέδωσε τα αναµενόµενα, χρειάζεται εκσυγχρονισµό λόγω του χρόνου που παρήλθε και των αλλαγών που επήλθαν στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Τα τελευταία σχεδόν 15 έτη (ιδιωτικοποίηση ΕΠ ΕΚΥ & αλλαγή µετοχικής σύνθεσης της ΕΛΠΕ ΑΕ), δεν υπήρξε καµία ερευνητική δραστηριότητα σε ελληνικές περιοχές. εν προέκυψαν ανακαλύψεις νέων κοιτασµάτων Υ/Α, παρά τις ευοίωνες προοπτικές σε αρκετές περιοχές τόσο από έρευνες του παρελθόντος, όσο και από πρόσφατες έρευνες και ανακοινώσεις σε περιοχές ευθύνης γειτονικών κρατών. Ο ανταγωνισµός είναι πλέον πολύ µεγάλος και υπάρχει διεθνώς µεγάλη προσφορά περιοχών για έρευνα σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα όµως στο χώρο της Μεσογείου που ενδιαφέρει πιο άµεσα την Ελλάδα (Αίγυπτος, Λιβύη, Αλγερία, Ισραήλ, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Λίβανος). Η Ε&Π Υ/Α είναι µια εξαιρετικά σύνθετη επιχειρηµατική δραστηριότητα, υψηλού κινδύνου (γεωλογικού - γεωτρητικού), υψηλής έντασης κεφαλαίων και απαιτεί εξειδικευµένες τεχνολογίες και χρόνο Η επίτευξη θετικού αποτελέσµατος προϋποθέτει Προγραµµατισµό, Συνέχεια, Σοβαρή προετοιµασία, Σύγχρονα νοµοθετικά «εργαλεία», Ανεξάρτητο διοικητικό/κανονιστικό σύστηµα, Αξιόπιστους αναδόχους, Υπευθυνότητα, Συστηµατική παρακολούθηση

4 Στρατηγική & ράσεις Στόχοι: ηµιουργία νέου ιοικητικού/κανονιστικού πλαισίου Θέσπιση ολοκληρωµένου & επικαιροποιηµένου Θεσµικού πλαισίου Θεσµοθέτηση Εθνικού Φορέα για τη ιαχείριση των Αποκλειστικών ικαιωµάτων του ηµοσίου στην Αναζήτηση, Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων Εκσυγχρονισµός και προσαρµογή στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και εµπειρίες του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για την Αναζήτηση, Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων

5 Σχήµατα ιοίκησης πετρελαϊκού τοµέα ιοικητικός διαχωρισµός Αµεροληψία Αυστηρότητα ιαφάνεια?

6 Σύσταση Ελληνικής ιαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (Ε ΕΥ ΑΕ) (Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA) Αρµοδιότητες Συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίµηση και διαχείριση ερευνητικών δεδοµένων ηµιουργία Εθνικής Τράπεζας δεδοµένων Εισήγηση προς Υπ. ΠΕΚΑ των προς παραχώρηση προτεινόµενων περιοχών Προετοιµασία και διεξαγωγή των διαγωνισµών και η προβολή τους στη διεθνή αγορά Αξιολόγηση των αιτήσεων συµµετοχής στους διαγωνισµούς ιαπραγµάτευση των όρων των συµβάσεων, υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον Υπ. ΠΕΚΑ Εισήγηση στον Υπ. ΠΕΚΑ για τη χορήγηση των αδειών Παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των όρων των συµβάσεων Εκπόνηση Κανονισµών Ασφαλείας, Υγείας & Περιβάλλοντος Παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς ιδιαίτερα σε θέµατα Ε-Π Υ/Α Μόνιµη συνεργασία µε Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα

7 Ελληνική ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (Ε ΕΥ ΑΕ) οµή 7/µελές.Σ 3 µέλη, µετά από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας της Βουλής 4 µέλη διορίζονται µε απόφαση του Υπ.ΠΕΚΑ. 5ετής θητεία (1 ανανέωση) Προσωπικό 20 νέες θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού θετικών, νοµικών και οικονοµικών επιστηµών µε εξειδίκευση στα αντικείµενα του σκοπού της εταιρίας και έως 5 θέσεις διοικητικού προσωπικού. 5 άτοµα µε απόσπαση από ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα (ανοικτή πρόσκληση) Μετοχικό Κεφάλαιο- Έσοδα Αρχικό µετοχικό κεφάλαιο : Ευρώ. Μία µετοχή υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου το οποίο, για την άσκηση των µετοχικών δικαιωµάτων του, εκπροσωπείται από τον Υπ. ΠΕΚΑ Έσοδα : α) Τα ποσά από διάθεση ερευνητικών δεδοµένων + σεισµικών δεδοµένων µη αποκλειστικής χρήσης β) Τα ποσά που εισπράττει από παραχώρηση δικαιωµάτων Αναζήτησης, Ε&Π γ) Εθνικοί πόροι (Π Ε)

8 Νοµοθετικό Πλαίσιο : ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» & ν. 4001/2011 Α. ιαδικασίες παραχώρησης δικαιωµάτων Ελληνικού ηµοσίου Αναζήτηση Υδρογονανθράκων Προσπάθεια εντοπισµού Υ/Α µε οποιαδήποτε πρόσφορη ερευνητική µέθοδο εκτός από γεωτρήσεις ηµόσια διεθνή πρόσκληση Σεισµικά µη αποκλειστικής χρήσης Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων Drill here! Η έρευνα για την ανακάλυψη κοιτασµάτων Υ/Α µε οποιαδήποτε πρόσφορη µέθοδο, καθώς και µε γεωτρήσεις Η εκµετάλλευση Υ/Α (εξόρυξη, τυχόν κατεργασία, αποθήκευση, µεταφορά) ιακήρυξη (Γύρος Παραχωρήσεων) Αίτηση ενδιαφερόµενου «Ανοικτή Πρόσκληση» -Open door ιεθνή ιαγωνιστική διαδικασία Όροι, Προϋποθέσεις, Κριτήρια, Σηµεία ανταγωνισµού, κλπ ιακήρυξη ή ιεθνή Ανοικτή Πρόσκληση

9 Νοµοθετικό Πλαίσιο : ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» & ν. 4001/2011 Αναζήτηση Υδρογονανθράκων ηµόσια διεθνή πρόσκληση Γνώση Προώθηση Χάραξη πολιτικής-οργάνωση επόµενου Γύρου NOTICES FROM MEMBER STATES International call for proposals No D1/20472/ for participation in the non-exclusive seismic survey off the coasts of western and southern Greece (2011/C 353/09 Συµµετοχή TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA DOLPHIN GEOPHYSICAL ION GEOPHYSICAL CORPORATION SPEC PARTNERS LTD CGG VERITAS PETROLEUM GEO-SERVICES (PGS) SPECTRUM GEO LIMITED FUGRO MULTICLIENT SERVICES AS SELECTION CRITERIA International experience in non exclusive seismic surveys. Technical ability to perform the work (data acquisition, processing and interpretation of the new and existing data) at the highest present day standards. Financial capacity Commercial proposal Confidentiality terms Promotion program of the area under consideration for the upcoming International Licensing Round, i.e. road shows, data rooms, etc. Implemented quality, HSE systems

10 Νοµοθετικό Πλαίσιο : ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» & ν. 4001/2011 Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων «Ανοικτή Πρόσκληση» -Open door ιεθνής Ανοικτή Πρόσκληση Όροι, Προϋποθέσεις, Κριτήρια, Σηµεία συναγωνισµού, ιαδικασία επιλογής Data Packages Data Room BEICIP Assistance 2 Ιουλίου 2012

11 Άρθρο 2, νέα παρ. 39. Οι συµβάσεις. υπογράφονται από την Ε ΕΥ ΑΕ και τον Ανάδοχο και υποβάλλονται στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση από τον Υπουργό. Χωρίς την έγκριση αυτή, οι εν λόγω συµβάσεις είναι απολύτως άκυρες και δεν παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα Νοµοθετικό Πλαίσιο : ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» & ν. 4001/2011 Β. Χορήγηση Αδειών - Σύναψη Συµβάσεων Σύµβαση µίσθωσης Σύµβαση διανοµής της παραγωγής Στάδιο έρευνας (φάσεις & πρόγραµµα) 7 χρόνια ξηρά 8 χρόνια θάλασσα Ανάδοχος : µελέτη-εκτέλεση έρευνας, κόστος, οικονοµικό κίνδυνο Στάδιο εκµετάλλευσης (πλήρες πρόγραµµα ανάπτυξης & παραγωγής) 25 χρόνια + δύο 5/ετείς ανανεώσεις Επιστροφή τµηµάτων της συµβατικής περιοχής µε το πέρας κάθε σταδίου έρευνας Ανάδοχος: µισθωτής του δικαιώµατος εκµετάλλευσης-παράγει, διαθέτει τα προϊόντα καταβάλλει µίσθωµα σε είδος (% επί παραγόµενων Υ/κων) ή σε χρήµα (% επί της αξίας) Ανάδοχος: εργολάβος της εκµετάλλευσης, παράγει, µέρος της παραγωγής καλύπτει το λειτουργικό κόστος υπόλοιπο διανέµεται σε συµφωνηµένα ποσοστά (µερίδιο)

12 Γ. Χρηµατοοικονοµικό µοντέλο 1. Αδειοδότηση 2. Έρευνα 3. Αξιολόγηση 4. Ανάπτυξη 5. Παραγωγή 6. Εγκατάλειψη Πετρελαϊκά έργα- Αβεβαιότητα- Κίνδυνοι Η αβεβαιότητα του έργου σχετίζεται ευθέως µε το κόστος της επένδυσης Η διαχείριση του κινδύνου είναι κύριο χαρακτηριστικό της πετρελαϊκής βιοµηχανίας ΚΙΝ ΥΝΟΙ: Γεωλογικοί Οικονοµικοί Πολιτικοί Μειώνονται σταδιακά µετά την έρευνα, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ενός κοιτάσµατος Εντείνονται µετά την ανακάλυψη του κοιτάσµατος ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ? Παροχή αξιόπιστων πληροφοριών/πρόσβαση στα υφιστάµενα γεωλογικά-γεωφυσικά-γεωτρητικά στοιχεία Μακροοικονοµική και δηµοσιονοµική σταθερότητα Συνέπεια και συνέχεια στους αναπτυξιακούς στόχους ιαφάνεια και κράτος δικαίου Σταθερότητα συµβάσεων αδειοδότησης Εφαρµογή σαφών κανόνων διαχείρισης & ελέγχου Ελαχιστοποίηση στρεβλώσεων του συστήµατος Σαφές, απλό και χωρίς διακρίσεις νοµικόκανονιστικό-οικονοµικό πλαίσιο Συµµόρφωση/ενσωµάτωση σχετικών διεθνών συµβάσεων

13 Έσοδα ηµοσίου (Government Take) WHICH PETROLEUM (CONTRACTUAL) ARRANGEMENT AND WHICH FISCAL SYSTEM IS THE BEST FROM A GOVERNMENT PERSPECTIVE IN TERMS OF MAXIMIZING THE VALUE OF GOVERNMENT REVENUES? Το επίπεδο των ηµοσίων εσόδων εξαρτάται από το διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από: Την προσφορά (Χώρες) και τη ζήτηση (ΙΟC) περιοχών προς Ε&Π (διαθεσιµότητα ευκαιριών) Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή Τις συνθήκες που διαµορφώνουν αβεβαιότητες Την ωριµότητα της αγοράς Ε&Π (Εθνικό επίπεδο) Τις τιµές πετρελαίου & αερίου The government take for individual petroleum projects varies between 25% and 98% around the world depending on the circumstances. large low cost onshore oil fields average conditions relatively unfavorable conditions Government take: Biddable and Negotiated quantity ( Ανταγωνιστικό & διαπραγµατεύσιµο µέγεθος)

14 Ανταγωνιστικές Προσφορές & ιαπραγµατεύσεις (Bids & Negotiations) Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος που να προσαρµόζεται µε ευελιξία σε ένα ευρύ φάσµα γεωλογικών συνθηκών είναι αδύνατος Θέσπιση συστήµατος ανταγωνιστικών προσφορών & διαπραγµατεύσεων προκειµένου να εξασφαλιστούν τα µέγιστα δυνατά δηµόσια έσοδα από περιοχές µε διαφορετικούς γεωλογικούς κινδύνους/συνθήκες (για ένα block υψηλού κινδύνου που αναµένεται να υπάρχουν µικρά πεδία αναµένονται προσφορές µε χαµηλά ανταλλάγµατα, ενώ για ένα block χαµηλού κινδύνου που αναµένεται να εντοπιστούν µεγάλα πεδία αναµένονται προσφορές µε υψηλή ανταλλάγµατα) Οι κρίσιµες οικονοµικές πλευρές των συµβάσεων µίσθωσης είναι: οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραµµα εργασιών (work commitment) (αντιπροσωπεύουν τον σκληρό οικονοµικό κίνδυνο) οι οικονοµικοί όροι (ελέγχουν την κατανοµή των εσόδων που ενδέχεται να προκύψουν από επιτυχείς ερευνητικές εργασίες) Πρόγραµµα Εργασιών Αντάλλαγµα υπογραφής σύµβασης Σεισµικές έρευνες Γεωτρητικές εργασίες Πρόγραµµα αξιολόγησης & ανάπτυξης Το δικέφαλο τέρας Οικονοµικοί Όροι Μίσθωµα/µερίδιο Αποσβέσειις ιανοµή κερδών Φόροι Τυχόν Κρατική Συµµετοχή (ΝΟC) ιαπραγµάτευση? Τη δύναµη, τη γνώση, την εµπειρία και τη διαπραγµατευτική θέση Κυβέρνησης και Πετρελαϊκής εταιρίας. Την αναγνώριση των συνθηκών και των κινδύνων (risks) γεωλογικών, οικονοµικών - που σχετίζονται µε την κάθε σύµβαση το χρόνο υπογραφής της

15 Νοµοθετικό Πλαίσιο : ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» & ν. 4001/2011 Γ. Χρηµατοοικονοµικό µοντέλο Σημεία ανταγωνισμού Στρεμματική αποζημίωση/ έτος (στάδιο έρευνας και στάδιο εκμετάλλευσης) Προσφερόμενο μίσθωμα ή μερίδιο (Royalties) Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης (signature bonus) Αντάλλαγμα παραγωγής (production bonus) Σταθερές οικονομικές υποχρεώσεις Φόρος 20% Περιφερειακός φόρος 5% Παράβολα συμμετοχής & διεκπεραίωσης Εισπράξεις από διάθεση δεδομένων Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης Royalties: Το κατά περίπτωση µίσθωµα ή µερίδιο κλιµακώνεται συνεκτιµωµένων σωρευτικά ή διαζευκτικά: Του ύψους της παραγωγής Των γεωγραφικών, γεωλογικών & λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής Του συντελεστή εσόδων και εξόδων (R-Factor) ΧΩΡΑ ΦΟΡΟΣ % ΜΙΣΘΩΜΑ % ΠΡΟΘΕΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Γερμανία 15, % Επί καθαρών κερδών Γαλλία 34, ,11 $/bbl Μεταλλευτικός φόρος Ιταλία ,3% Περιφερειακός φόρος Πορτογαλία % Δημοτικός φόρος Ελλάδα % Περιφερειακός φόρος

16 Νοµοθετικό Πλαίσιο : ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» & ν. 4001/2011. Υγεία-Ασφάλεια-Περιβάλλον Οι δραστηριότητες Ε&Π περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν και αφορούν την Υγεία - Ασφάλεια Περιβάλλον ραστηριότητα - πηγή των επιπτώσεων δυνητικές επιπτώσεις- αποδέκτης των επιπτώσεων

17 Νοµοθετικό Πλαίσιο : ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» & ν. 4001/2011. Υγεία-Ασφάλεια-Περιβάλλον Εισάγεται νέο άρθρο (11) και θεσπίζεται αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιµη αξιοποίηση του φυσικού πόρου, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντο σε συµµόρφωση και µε τι νέε κατευθύνσει τη Ευρωπα κή Ένωση µετά το ατύχηµα στον Κόλπο του Μεξικού ( (Communication from the commission to the European parliament and the council Facing the challenges of the safely of offshore oil and gas activities Brussels, COM(2010) 560 final Θεσπίζονται Κανονισµοί βέλτιστης πρακτικής (best practice) των πάσης φύσης εργασιών και έργων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης, αποθήκευσης και µεταφοράς. Κανονισµοί προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας, της αλιείας, της ναυσιπλοϊας, των αρχαιοτήτων, των ιστορικών τόπων, των τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους καθώς και άλλων δραστηριοτήτων εντός των περιοχών εκµετάλλευσης. Με τη σύµβαση µπορεί να προβλέπεται ότι µέχρι την έκδοση των Κανονισµών οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις ανάλογων Κανονισµών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.

18 Νοµοθετικό Πλαίσιο : ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις» & ν. 4001/2011. Υγεία-Ασφάλεια-Περιβάλλον Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εισάγεται η κατάθεση εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση των εργασιών, την προστασία του περιβάλλοντο, την ασφάλεια & υγιεινή των εργαζοµένων Ενισχύεται το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» Άρθρο 11 παρ 6 Από το περιερχόµενο στο ηµόσιο ή την Ε ΕΥ ΑΕ, δυνάµει συµβάσεων του παρόντος, µίσθωµα ή µερίδιο παραγωγής, ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) κατ έτος κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου. Άρθρο 11 παρ. 5.Ο Υπουργός ΠΕΚΑ δύναται να ζητάει την κατάθεση εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Υπουργό µετά από εισήγηση της Ε ΕΥ ΑΕ ή εναλλακτικά τη δηµιουργία του αποθεµατικού της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος (αφορά ειδικό αποθεµατικό για την αντιµετώπιση των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος µε τη λήξη του σταδίου της εκµετάλλευσης)

19 ιαδραστική Συνεργασία Κράτος Εταιρείες Ολοκληρωµένο Κανονιστικό Πλαίσιο για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Από την «περιοριστική προσέγγιση» - «διοίκηση και έλεγχος» στην «προσέγγιση βάσει απόδοσης» Συστήµατα ιαχείρισης Υγείας, Ασφάλεια και Περιβάλλοντος (Health, Safety & Environment Management Systems HSEMS) Επιχειρησιακό σχέδιο-στόχοι απόδοση Υγεία, Ασφάλεια Περιβάλλον: ενιαίο σύνολο (ΗSE Framework) Εγκατάσταση: ενιαία λειτουργική οντότητα ιαχείριση κινδύνου Ετοιµότητα αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης Έλεγχος & Εποπτεία (ανεξάρτητες Αρχές) ηµόσια πληροφόρηση, κοινωνική διαβούλευση Ορθολογική και βιώσιµη εκµετάλλευση πετρελαίου και φ. α. Αναθεώρηση Εφαρμογή και παρακολούθηση Πολιτική και στρατηγικοί στόχοι Ηγεσία και δέσμευση Σχεδιασμός Οργάνωση, πόροι και τεκμηρίωση Αποτίμηση και διαχείριση κινδύνου ιασφάλιση αξιόπιστων Αναδόχων από το στάδιο επιλογής και αδειοδότησης

20

21 1973, Λευκή Βίβλος Νο.25, Petroleum activity and its position in the Norwegian society Οι πετρελαϊκοί πόροι ανήκουν στο Νορβηγικό λαό και θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη µιας ποιοτικά καλύτερης κοινωνίας σε µακροπρόθεσµη βάση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΛΛΙΝΥ Δρ. Β. Καρκούλια στον Γιάννη Ντάσκα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 17/02 10/03/2013. Ερώτηση

Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΛΛΙΝΥ Δρ. Β. Καρκούλια στον Γιάννη Ντάσκα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 17/02 10/03/2013. Ερώτηση ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΛΛΙΝΥ Δρ. Β. Καρκούλια στον Γιάννη Ντάσκα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 17/02 10/03/2013 Ερώτηση 1: Κύριε Πρόεδρε τι γίνεται με τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παρούσας ενδεικτικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ GREECE ΕΛΛΑΣ 2006 REVIEW ΕΞΕΤΑΣΗ 2006 (µετάφραση του κειµένου από την πρωτότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΕΛΛΑ Α Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 2014. ιοικητική Σύνοψη

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 2014. ιοικητική Σύνοψη Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 2014 ιοικητική Σύνοψη 1 Το πλήρες κείµενο της Έκθεσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος, στους συνδέσµους: www.observatory.org.gr/el-gr/protaseispolitikis/etisiaekthesi.aspx

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα