ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005"

Transcript

1 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους λόγω ενός αποτελεσµατικότερου µείγµατος προϊόντων και ισχυροποίηση του Οµίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης µέσω συνεχών επενδύσεων σε διαφήµιση. Οικονοµικά Αποτελεσµάτα ( ' ) Όµιλος Σαράντη (ενοποίηση βάσει καθαρής θέσης, ΠΧΠ) Α Τρίµηνο 2005 Α Τρίµηνο 2004 Estee Lauder JV Pro Forma Ενοποιηµένα (βάσει US (ανέλεγκτα, GAAP) βάσει ΠΧΠ) Όµιλος Σαράντη (ενοποίηση βάσει καθαρής θέσης, ΠΧΠ) Estee Lauder JV Pro Forma Ενοποιηµένα (βάσει US (ανέλεγκτα, GAAP) βάσει ΠΧΠ) Πωλήσεις Μεταβολή 11.96% 7.49% 11.81% Μικτά Κέρδη Εκµετάλλευσης Μεταβολή 19.93% 7.83% 15.66% % επί των Πωλήσεων 47.74% 83.12% 57.59% 44.57% 82.86% 55.68% EBITDA Μεταβολή 4.73% 7.58% 4.60% % επί των Πωλήσεων 14.57% 20.83% 12.75% 15.57% 20.81% 13.63% Κέρδη προ Τόκων και Φόρων Μεταβολή 5.01% 4.20% 4.82% % επί των Πωλήσεων 12.37% 17.38% 11.04% 13.19% 17.93% 11.78% Κέρδη προ Φόρων Μεταβολή 18.11% 4.50% 14.85% % επί των Πωλήσεων 10.91% 17.48% 10.66% 10.34% 17.98% 10.38% Κέρδη µετά από Φόρους Μεταβολή 28.32% 5.00% 22.35% % επί των Πωλήσεων 7.99% 13.21% 7.86% 6.97% 13.52% 7.18% ικαιώµατα Μειοψηφίας Μεταβολή % 0.85% Καθαρά Κέρδη µ.φ.&δ.µ Μεταβολή 30.44% 5.00% 30.44% % επί των Πωλήσεων 7.84% 13.21% 6.09% 6.73% 13.52% 5.22% Κέρδη ανά Μετοχή ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Άνοδος των Πωλήσεων του Οµίλου Σαράντη κατά 11,96% βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ), και της Estee Lauder JV κατά 7,49% στο α τρίµηνο του Άνοδος των καθαρών κερδών µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας(εαταμ) κατά 30.44% βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) στο α τρίµηνο του Οι κλάδοι των καλλυντικών και των προϊόντων οικιακής φροντίδας στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη αποτέλεσαν για ένα ακόµη τρίµηνο τους άξονες ανάπτυξης του Οµίλου. Επιτεύχθηκε βελτίωση των περιθωρίων κέρδους τόσο για τον Όµιλο Σαράντη, όσο και για την Estee Lauder JV. Η βελτίωση του µικτού περιθωρίου κέρδους θεωρείται διατηρήσιµη στα επόµενα τρίµηνα, λόγω του αποτελεσµατικότερου προϊοντικού µείγµατος που προωθεί ο Όµιλος. 1

2 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΒΑΣΗ ΠΧΠ ( '000,000) 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 11,96% 44,8 40,0 3m m 2004 (Βάσει των ΠΧΠ, η ενοποίηση της Estee Lauder JV πραγµατοποιήθηκε µε τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης, όχι µέσω του αναλογικού τρόπου αλλά µέσω της καταχώρησης των εσόδων από συνδεδεµένες επιχειρήσεις στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Στα πλαίσια αυτά, η Estee Lauder JV απεικονίζεται ως συµµετοχή στην πλευρά του ενεργητικού του ενοποιηµένου ισολογισµού, ενώ δεν έχουν ενοποιηθεί άλλα κονδύλια της εν λόγω θυγατρικής στις λογιστικές καταστάσεις του Οµίλου) Ο Όµιλος επέτυχε διψήφιο ρυθµό αύξησης των πωλήσεων κατά το α τρίµηνο του 2005, εκµεταλλευόµενος την έντονη ανάπτυξη των κλάδων των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, αλλά και τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες αγορές του εξωτερικού. Καθαρά κέρδη µ.φ &µ.δ. Επισηµαίνεται η αύξηση των λειτουργικών κερδών προ τόκων και φόρων, αλλά και του EBITDA κατά 5,01% και 4,73% αντίστοιχα, η οποία δεν ακολούθησε πλήρως την άνοδο των πωλήσεων λόγω του έντονου επενδυτικού προγράµµατος του Οµίλου σε επίπεδο διαφήµισης στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά, η άνοδος κατά 28,35% των εξόδων προώθησης και µάρκετινγκ θεωρείται ως αναµενόµενη, από 11,78 εκατ. ευρώ το α τρίµηνο του 2004 σε 15,12 εκατ. ευρώ κατά το φετινό τρίµηνο. ( '000,000) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3, % 2,70 3m m 2004 Από την άλλη πλευρά, η πρόσφατη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των δανείων του Οµίλου από βραχυπρόθεσµο σε µακροπρόθεσµο δανεισµό είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και την άνοδο των περιθωρίων τελικής κερδοφορίας του Οµίλου. Πιο συγκεκριµένα, σε επίπεδο τελικής κερδοφορίας, ο Όµιλος Σαράντη πέτυχε ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις µε τα κέρδη προ φόρων να διαµορφώνονται σε 4,89 εκατ. ευρώ σηµειώνοντας άνοδο κατά 18,11% έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του 2004, και τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας να ανέρχονται σε 3,52 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 30,44% έναντι του περυσινού διαστήµατος. Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλε και ο ευνοϊκότερος φορολογικός συντελεστής του Οµίλου. Επίσης, στις θετικές εξελίξεις του τριµήνου, συµπεριλαµβάνονται η µείωση των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων, καθώς και η µικρότερη αύξηση των απαιτήσεων σε σύγκριση µε την ανάπτυξη των πωλήσεων του Οµίλου. 1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2

3 (Όµιλος Σαράντη (βάσει ΠΧΠ, ενοποίηση Estee Lauder JV µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης) Σύµφωνα µε τα ΠΧΠ και βάσει της ενοποίησης µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, οι πωλήσεις του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 44,82 εκατ. ευρώ στο α τρίµηνο του 2005 (+11,96% έναντι του α τριµήνου 2004), ενώ τα καθαρά κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) σε 3,52 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας ακόµη υψηλότερη άνοδο κατά 30,44% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε εκατ. ευρώ) 3Μ 2005 Μεταβολή 3Μ 2004 Καλλυντικά Επιλεκτικής ιανοµής χωρίς Estee Lauder JV 2,93 16,03% 2,53 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 14,92 15,47% 12,92 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 16,88 17,59% 14,35 Προϊόντα Υγείας και Φροντίδας 3,78-5,44% 3,99 Αξεσουάρ Αυτοκινήτου 2,94 16,63% 2,52 Προϊόντα Κατοικίδιων Ζώων 1,78-12,77% 2,04 Υπηρεσίες στην Estee Lauder J.V. * 1,6-4,88% 1,69 Συνολικές Πωλήσεις 44,82 11,96% 40,03 * Σηµείωση: Ο όµιλος Σαράντη παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες στην Estee Lauder JV. Σε επίπεδο ανάλυσης πωλήσεων ανά κατηγορία δραστηριότητας, ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισαν οι κλάδοι των προϊόντων οικιακής χρήσης, και των καλλυντικών ευρείας και επιλεκτικής διανοµής, µε τις δύο πρώτες κατηγορίες να ευνοούνται από τις αναπτυσσόµενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Σηµειώνεται ότι αξιοσηµείωτη άνοδο εµφάνισε η κατηγορία των αξεσουάρ αυτοκινήτου, παρά τη σχετικά περιορισµένη συνεισφορά της στις συνολικές πωλήσεις, ενώ ο κλάδος των προϊόντων υγείας και φροντίδας εµφάνισε µία υποχώρηση λόγω της περιορισµένης ζήτησης στην εγχώρια αγορά, εξέλιξη που επηρέασε και το λειτουργικό του αποτέλεσµα, όπως φαίνεται στον αµέσως παρακάτω πίνακα. Τέλος, τα προϊόντα κατοικίδιων ζώων αναµένεται να τεθούν σταδιακά εκτός των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι σε απόλυτα µεγέθη, οι κλάδοι των προϊόντων οικιακής χρήσης και των καλλυντικών ευρείας διανοµής εµφάνισαν την υψηλότερη συνεισφορά στις πωλήσεις του Οµίλου. Καλλυντικά Επιλεκτικής ιανοµής χωρίς Estee LauderJV -0, ,29 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 1,77 21,20% 1,46 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 1,59 27,45% 1,25 Προϊόντα Υγείας και Φροντίδας 0,54-25,48% 0,72 Αξεσουάρ Αυτοκινήτου 0,16-41,60% 0,28 Προϊόντα Κατοικίδιων Ζώων 0,05-75,78% 0,2 Υπηρεσίες στην Estee Lauder J.V. 0,09 43,42% 0,06 Έσοδα από Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις µετά από φόρους (Estee Lauder, Κ.Π. Mαρινόπουλος) * 1,65 3,30% 1,6 Κέρδη προ Τόκων και Φόρων 5,54 5,01% 5,28 * Σηµείωση: Λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η Γρ. Σαράντης στις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, το συγκεκριµένο έσοδο θεωρείται λειτουργικό και όχι χρηµατοοικονοµικό. Ανάλογη ήταν η εικόνα των κλάδων δραστηριότητας σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων, 2

4 µε τα καλλυντικά ευρείας διανοµής και τα προϊόντα οικιακής χρήσης να εµφανίζουν τη µεγαλύτερη συνεισφορά αλλά και ανάπτυξη σε τριµηνιαία βάση. Οι εν λόγω τοµείς βελτίωσαν και τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας τους στο εξεταζόµενο τρίµηνο. 1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Όµιλος Σαράντη (βάσει ΠΧΠ, ενοποίηση Estee Lauder JV µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης) Σε επίπεδο γεωγραφικών αγορών, η Ελλάδα έχει εµφανή πια τα σηµάδια της ώριµης αγοράς, σε αντίθεση µε τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης που συνεχίζουν να ενισχύονται µε εντυπωσιακούς ρυθµούς. Η Ανατολική Ευρώπη παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρή στους τοµείς των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, και ειδικότερα στα καλλυντικά STR8 και X-POSE, καθώς και στα προϊόντα αλουµινόχαρτου και σακούλας σκουπιδιών. Ιδιαίτερα σηµαντικές γεωγραφικές αγορές ως προς τη συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις αλλά και τους ρυθµούς ανάπτυξής τους θεωρούνται η Πολωνία και η Ρουµανία. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε εκατ. ευρώ) 3Μ 2005 Μεταβολή3Μ 2004 Ελλάδα * 26,82 2,33% 26,21 Πολωνία 7,87 38,68% 5,68 Ρουµανία * 5,85 11,45% 5,25 Βουλγαρία* 2,12 54,26% 1,37 Σερβία 1,27 30,83% 0,97 Τσεχία 0,55 32,70% 0,41 FYROM 0,34 138,19% 0,14 Συνολικές Πωλήσεις 44,82 11,96% 40,03 * Σηµείωση: Χωρίς Estee Lauder JV. Η διαφοροποίηση των πωλήσεων του Οµίλου σε επίπεδο γεωγραφικών αγορών κατέστη εµφανής από τη σχετικά µικρότερη συµµετοχή της Ελλάδας (µε µερίδιο 59,83%) στις συνολικές ενοποιηµένες πωλήσεις κατά το α τρίµηνο του 2005, έναντι µεριδίου 65,46% για το α τρίµηνο του Η τάση αυτή αναµένεται να ενισχυθεί στο µέλλον λόγω της µεγαλύτερης διείσδυσης που θα επιτύχει ο Όµιλος στις εν λόγω αναπτυσσόµενες ξένες αγορές. Ελλάδα * 5,26 2,22% 5,15 Πολωνία -0, ,25 Ρουµανία * 0,31-28,59% 0,43 Βουλγαρία* 0,17 902,19% 0,02 Σερβία 0,32 237,59% 0,1 Τσεχία ,17 FYROM 0,04 759,95% 0 Κέρδη προ Τόκων και Φόρων 5,54 5,01% 5,28 * Σηµείωση: Χωρίς Estee Lauder. Σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων, η Ελλάδα παρέµεινε η σηµαντικότερη γεωγραφική 2

5 αγορά κατά το α τρίµηνο του 2005, καθώς οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης επηρεάστηκαν και αυτήν την περίοδο από την υψηλή διαφηµιστική δαπάνη και τις επενδύσεις προώθησης, στοιχεία που δεν επέτρεψαν την επίτευξη αξιόλογων περιθωρίων κέρδους. Η τάση αυτή είναι αναµενόµενη για το α τρίµηνο κάθε χρονιάς και αναµένεται εξοµάλυνση της κερδοφορίας του οµίλου στις αγορές τις ανατολικής Ευρώπης µέχρι το τέλος της χρήσης. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ESTEE LAUDER Οι πωλήσεις της θυγατρικής εταιρίας - η οποία δραστηριοποιείται στον έντονα ανταγωνιστικό κλάδο των καλλυντικών επιλεκτικής διανοµής - αυξήθηκαν κατά 7,5% στο α τρίµηνο του 2005, διαµορφούµενες στα 14,31 εκατ. ευρώ. Η εταιρία πέτυχε επίσης µικρή βελτίωση του µικτού περιθωρίου κέρδους από 82,9% το α τρίµηνο 2004 σε 83,1% στο φετινό τρίµηνο, ενώ διατήρησε το καθαρό περιθώριο κέρδους της στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 17,5%. Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 2,50 εκατ. ευρώ (+4,5%), ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 1,89 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 5% έναντι του α τριµήνου του

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ PRO FORMA ΜΕΓΕΘΗ (ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ) [ Λόγω της ενοποίησης της Estee Lauder JV στα αποτελέσµατα του Οµίλου Σαράντη βάσει της καθαρής θέσης (πρακτική που επιβάλλεται σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα), δεν επιτυγχάνεται η εµφάνιση των συνολικών ενοποιηµένων πωλήσεων µε τον τρόπο που παρουσιαζόταν µέχρι σήµερα σε επίπεδο financial reporting από τον ίδιο τον Όµιλο. Για το λόγο αυτό, η ιοίκηση παραθέτει σε ενοποιηµένη pro forma και συγκρίσιµη βάση την ανάλυση των πωλήσεων και των κερδών προ φόρων και τόκων του Οµίλου Σαράντη για το α τρίµηνο του 2005 βάσει των κλάδων δραστηριότητας αλλά και των γεωγραφικών αγορών ακριβώς όπως θα προέκυπτε εάν εφαρµοζόταν η ολική ενοποίηση της θυγατρικής Estee Lauder JV στα αποτελέσµατα του Οµίλου. Υπενθυµίζεται ότι η πολιτική της ολικής ενοποίησης εφαρµοζόταν από τον Όµιλο Σαράντη πριν από την υιοθέτηση των ΠΧΠ. ] Ανάλυση Ενοποιηµένων Πωλήσεων ανά Κλάδο ραστηριότητας ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε εκατ. ευρώ) 3Μ 2005 Μεταβολή 3Μ 2004 Καλλυντικά Επιλεκτικής ιανοµής* 17,33 9,42% 15,84 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 15,02 16,24% 12,92 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 16,93 17,94% 14,35 Προϊόντα Υγείας και Φροντίδας 3,78-5,44% 3,99 Αξεσουάρ Αυτοκινήτου 2,94 16,63% 2,52 Προϊόντα Κατοικίδιων Ζώων 1,78-12,77% 2,04 Συνολικές Πωλήσεις 57,76 11,81% 51,66 * Σηµείωση: µε Estee Lauder JV Ανάλυση Ενοποιηµένων Κερδών προ Τόκων και Φόρων ανά Κλάδο ραστηριότητας Καλλυντικά Επιλεκτικής ιανοµής* 2,51 13,63% 2,21 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 1,71 17,70% 1,45 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 1,49 19,79% 1,24 Προϊόντα Υγείας και Φροντίδας 0,47-34,74% 0,71 Αξεσουάρ Αυτοκινήτου 0,16-41,16% 0,28 Προϊόντα Κατοικίδιων Ζώων 0,05-75,60% 0,2 Κέρδη προ Τόκων και Φόρων 6,38 4,82% 6,09 * Σηµείωση: µε Estee Lauder JV 4

7 Ανάλυση Ενοποιηµένων Πωλήσεων ανά Γεωγραφική Αγορά ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε εκατ. ευρώ) 3Μ 2005 Μεταβολή 3Μ 2004 Ελλάδα* 39,52 4,5% 37,83 Πολωνία 7,87 38,7% 5,68 Ρουµανία* 6,00 14,2% 5,25 Βουλγαρία* 2,21 61,1% 1,37 Σερβία 1,27 30,8% 0,97 Τσεχία 0,55 32,7% 0,41 FYROM 0,34 138,2% 0,14 Συνολικές Πωλήσεις 57,76 11,81% 51,66 *Σηµείωση: µε Estee Lauder JV Ανάλυση Ενοποιηµένων Κερδών προ Τόκων και Φόρων ανά Γεωγραφική Αγορά Ελλάδα* 6,05 1,63% 5,95 Πολωνία -0,56 123,27% -0,25 Ρουµανία* 0,34-22,09% 0,43 Βουλγαρία* 0, ,94% 0,02 Σερβία 0,32 237,59% 0,1 Τσεχία ,17 FYROM 0,04 759,95% 0 Κέρδη προ Τόκων και Φόρων 6,38 4,82% 6,09 * Σηµείωση: µε Estee Lauder JV 5

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα