ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ κατά το Β Τρίµηνο κλήθηκε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του δυστυχήµατος της 8 Μαΐου 2015, που επιπλέον επέκτεινε το σταµάτηµα το διυλιστηρίου Ασπροπύργου, το έκτακτο σταµάτηµα της µονάδας flexicoker στο διυλιστήριο Ελευσίνας, καθώς και την τραπεζική κρίση µε την επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων και την τραπεζική αργία, στο τέλος Ιουνίου. Παρά τις προκλήσεις, ο Όµιλος πέτυχε σηµαντική βελτίωση στα αποτελέσµατα του Β Τριµήνου 2015 σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, µε τα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε 130 εκατ. (Β Τρίµ. 2014: 49 εκατ.), κυρίως λόγω ισχυροποιηµένων διεθνών περιθωρίων διύλισης και ισοτιµίας Ευρώ/ ολαρίου αλλά και λειτουργικών βελτιώσεων σε όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Οι προσπάθειες της ιοίκησης επικεντρώθηκαν στην οµαλή επανεκκίνηση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, το οποίο µπήκε σε πλήρη λειτουργία στις 25 Ιουνίου 2015, αλλά και τη διαχείριση της τραπεζικής κρίσης στην Ελλάδα, κατά την οποία διασφαλίστηκε χωρίς µεγάλα προβλήµατα η απρόσκοπτη λειτουργία των διυλιστηρίων µας και η οµαλή τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς, αλλά και των διεθνών πελατών µας. Θετικό διεθνές περιβάλλον: ιατήρηση ικανοποιητικών Ευρωπαϊκών περιθωρίων διύλισης Η αυξηµένη διεθνής ζήτηση για προϊόντα πετρελαίου, κυρίως βενζίνες, συνεχίστηκε στο Β Τρίµηνο του Η διατήρηση των τιµών αργού πετρελαίου σε χαµηλά επίπεδα και η συνεχιζόµενη οικονοµική ανάκαµψη στις ανεπτυγµένες αγορές ήταν οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν την παγκόσµια ζήτηση. Οι τιµές αργού εµφάνισαν µικρή ανάκαµψη από τα χαµηλά επίπεδα του Α Τριµήνου και κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο στα $63 το βαρέλι, παραµένοντας όµως σηµαντικά χαµηλότερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το δολάριο εµφάνισε µικρή άνοδο έναντι του ευρώ και διαµορφώθηκε στα 1,11 δολάρια/ευρώ κατά µέσο όρο για το Β Τρίµηνο, το ισχυρότερο (για το δολάριο) επίπεδο από το Σαν αποτέλεσµα των πιο πάνω, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC που ανήλθαν στα $7,3/bbl, ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυµάνθηκαν στα $5,8/bbl, λόγω αυξηµένης προσφοράς ντίζελ.

2 Ελληνική Αγορά: Αύξηση ζήτησης καυσίµων στο Β Τρίµηνο, επιδείνωση εγχώριου οικονοµικού κλίµατος Η εγχώρια αγορά καυσίµων συνέχισε να ενισχύεται στο Β Τρίµηνο 2015, στα 1,6 εκατ. τόνους (+6%), καθώς σηµειώθηκε αύξηση ζήτησης σε όλα τα βασικά προϊόντα. Η τραπεζική αργία και οι συνεχιζόµενοι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στις 28 Ιουνίου 2015, αναµένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονοµική δραστηριότητα κατά το Β Εξάµηνο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις, µε αντίστοιχες επιπτώσεις στην αγορά καυσίµων και τα πρώτα σηµάδια πτώσης της ζήτησης να εµφανίζονται στο Γ Τρίµηνο 2015, παρά τη αύξηση του τουρισµού. Οικονοµικά αποτελέσµατα και κύριες επιχειρηµατικές εξελίξεις Τα αποτελέσµατα του Β Τρίµηνου επηρεάστηκαν κυρίως από την αυξηµένη συνεισφορά του κλάδου ιύλισης, µε τα Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη να διαµορφώνονται στα 38 εκατ. Θετικά ήταν και τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, τα οποία ενισχύθηκαν από κέρδη αποτίµησης αποθεµάτων και συναλλαγµατικών διαφορών, αντισταθµίζοντας µέρος από τις ζηµιές των προηγούµενων τριµήνων. Τα Κέρδη EBITDA διαµορφώθηκαν στα 144 εκατ., ενώ τα Καθαρά Κέρδη διαµορφώθηκαν στα 49 εκατ. Οι ταµειακές ροές ήταν επίσης θετικές, παρά τις αυξηµένες επενδύσεις, στο πλαίσιο των προγραµµάτων συντήρησης και το χρηµατοοικονοµικό κόστος το οποίο, παρά τις επιτυχηµένες ενέργειες για την αποκλιµάκωσή του το 2014, εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην Ελλάδα και παραµένει δυσανάλογα υψηλό. Ο Καθαρός ανεισµός ανήλθε στα 1,1 δισ., ελαφρώς χαµηλότερα από την 31 εκεµβρίου 2014, ενώ ο δείκτης µόχλευσης διαµορφώθηκε στο 38%. Από το τέλος Ιουνίου, οπότε κλιµακώθηκε η κρίση της Ελληνικής οικονοµίας, µε την τραπεζική αργία διάρκειας 3 εβδοµάδων και την επιβολή ελέγχων στις ροές κεφαλαίων (capital controls), ο Όµιλος εφήρµοσε µε επιτυχία σχετικό πλάνο αντιµετώπισης κρίσης, µε βάση την πολιτική διαχείρισης κινδύνου, µε στόχο την οµαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων του και τη διασφάλιση του εφοδιασµού της αγοράς. Σαν αποτέλεσµα, τα διυλιστήρια λειτούργησαν σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο της Ελληνικής αγοράς, αλλά και συνεχίζοντας τις εξαγωγές προϊόντων. Λόγω επιχειρηµατικού µοντέλου και αυξηµένου εξαγωγικού προσανατολισµού, σχεδόν 60% των εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων αφορούν αγορές εκτός Ελλάδος και διεξάγονται µέσω διεθνών τραπεζών µε τις οποίες ο Όµιλος διατηρεί πολυετή σχέση, µειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις από τα προβλήµατα του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Σηµαντικό ρόλο για την επιτυχή διαχείριση της κρίσης είχε και η χρηµατοοικονοµική στρατηγική που ακολούθησε ο Όµιλος τα προηγούµενα χρόνια για διαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης του, µε έκδοση των ευρω-οµολόγων αλλά και διαπραγµατεύσεις µε τράπεζες του εξωτερικού, καθώς η δανειακή του χρηµατοδότηση προέρχεται πλέον κατά 50% από το εξωτερικό και δεν επηρεάζεται από το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Τέλος, εκτός από το ξεκίνηµα του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο η συντήρηση της µονάδας flexicoker του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, µε όλα τα διυλιστήρια του Οµίλου να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργική διαθεσιµότητα στο Γ Τρίµηνο. 2

3 Αναφορικά µε την πώληση του 66% του µετοχικού κεφαλαίου του ΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, συµφωνήθηκε επέκταση της προθεσµίας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής µέχρι το εκέµβριο 2015, µε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού να αποτελεί το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση των ρυθµιστικών διαδικασιών. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συµµετείχαν στον πρόσφατο διεθνή διαγωνισµό για έρευνα και παραγωγή σε θαλάσσιες περιοχές στη. Ελλάδα, µε υποβολή προσφορών στις 14 Ιουλίου 2015, επιβεβαιώνοντας έτσι το ενδιαφέρον του Οµίλου για τις εξελίξεις στη χώρα, µετά το άνοιγµα του εγχώριου κλάδου Ε&Π Υ/Α στη διεθνή πετρελαϊκή βιοµηχανία. Κύρια σηµεία των αποτελεσµάτων Β Τριµ για τις επιµέρους επιχειρηµατικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω: ΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ - Τα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας ιύλισης, Εφοδιασµού και Εµπορίας ανήλθαν στα 78 εκατ. το Β Τρίµ. - Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Οµίλου, στα 2,2 εκατ. τόνους, επηρεάστηκε από το εκτεταµένο πρόγραµµα συντήρησης του ιυλιστηρίου Ασπροπύργου. - Τόσο η εσωτερική αγορά, όσο και ο κλάδος Αεροπορίας και Ναυτιλίας εµφάνισαν αύξηση πωλήσεων, µε το συνολικό όγκο να ανέρχεται στα 2,9 εκατ. τόνους. ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ - Τα ισχυρά διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου οδήγησαν τα συγκρίσιµα EBITDA στα 23 εκατ., παρά τη µειωµένη παραγωγή προπυλενίου από το διυλιστήριο Ασπροπύργου και τις εργασίες συντήρησης στο συγκρότηµα πολυπροπυλενίου της Θεσσαλονίκης. ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ - Η βελτίωση επιδόσεων στους κλάδους αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίµων, οδήγησε τα Συγκρίσιµα EBITDA της Εγχώριας Εµπορίας στα 13 εκατ. - Τα µερίδια αγοράς συνέχισαν να βελτιώνονται σε όλα τα βασικά προϊόντα, κυρίως λόγω επιτυχηµένης στρατηγικής διαχείρισης δικτύου. ΙΕΘΝΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Η αυξηµένη ζήτηση, λόγω χαµηλών διεθνών τιµών και τα υψηλά επίπεδα καθετοποίησης µε το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, οδήγησαν σε άνοδο του όγκου πωλήσεων (+12%). - Τα Συγκρίσιµα EBITDA ανήλθαν στα 15 εκατ. 3

4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - Η συνεισφορά του Οµίλου ΕΠΑ στα ενοποιηµένα Καθαρά Κέρδη ανήλθε στα 3 εκατ., λόγω µειωµένης ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και βιοµηχανικούς πελάτες, παρά την αύξηση όγκου πωλήσεων των ΕΠΑ. - Η κερδοφορία της Elpedison συνέχισε να επηρεάζεται από τη σηµαντική καθυστέρηση στην µετάβαση στο νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 4

5 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκατ. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Στοιχεία αποτελεσµάτων (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) B Τρίµηνο 2014 B Τρίµηνο 2015 % Α Εξάµηνο 2014 Α Εξάµηνο 2015 % Όγκοι πωλήσεων ιύλισης (χιλ. ΜΤ) % % Πωλήσεις % % EBITDA Συγκρίσιµα EBITDA Καθαρά Κέρδη (50) 49 - (91) 66 - Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη 1 (53) 38 - (72) 93 - Κύρια Στοιχεία Ισολογισµού Απασχολούµενα Κεφάλαια % Καθαρός ανεισµός % ανειακή Μόχλευση 43% 38% - Σηµείωση 1: Αναπροσαρµοσµένα για τις επιπτώσεις από την αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και µη λειτουργικών κερδών/εξόδων Σηµείωση προς τους συντάκτες: Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σηµαντικότερους Οµίλους στον τοµέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και µε παρουσία σε 7 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: Β. Τσάιτας, ιευθυντής Σχέσεων µε Επενδυτές Τηλ.: E. Στράνης, ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Οµίλου Τηλ.: Γ. Στανίτσας, ιευθυντής Επικοινωνίας Οµίλου Τηλ.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους Μετόχους 5 Ο Όμιλος το 2014 7 Τα ελληνικα πετρελαια στις κεφαλαιαγορές 19 επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010 Η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών ηµοσίων Επιχειρήσεων: Η εξέλιξη των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε., του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. και της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. κατά τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο µεγαλύτερος βιοµηχανικός και εµπορικός όµιλος στην Ελλάδα µε κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Πρώτος στη διύλιση και (χονδρική)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...7 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 7/4/2014 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με ρυθµό 7,1% αναµένεται να αναπτυχθούν οι οικονοµίες της Ανατολικής Ασίας το 2014 σύµφωνα µε τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 94 εκατ., αυξημένα κατά 24,3% Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές - Προσαρμοσμένες Ροές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα