ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : Καταχωρηµένοι Φορείς FSD / LIC / LD No.: 04 / 2006 Revision No.: 00 Issued: Εκδόθηκε: ΘΕΜΑ Έκθεση Επιθεώρησης για την Καταχώρηση ενός Φορέα από την ΥΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : (EFFECTIVE DATE) ίς ςές Σκοπός Αρ. Πρωτ.: ΥΠΑ/Δ2/Β/ / 1402 (Ref. No.) Αυτή η Τεχνική Οδηγία Αδειοδότησης δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την Καταχώρηση ενός Φορέα που παρέχει εκπαίδευση για την απόκτηση Πτυχίου Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων σύµφωνα µε το JAR-FCL 1, καθώς επίσης και τον τύπο εκπαίδευσης που πρόκειται να διεξαχθεί από τον Φορέα : Εισαγωγή Θεωρητική εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων Πτητική εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων Ικανότητα πτήσης κατά την διάρκεια της νύκτας (Night Qualification) Ικανότητα τάξης µονοκινητήριου εµβολοφόρου αεροπλάνου ενός χειριστή Ικανότητα τάξης σε µηχανοκίνητο ανεµόπτερο περιήγησης (TMG Class) Ικανότητα τάξης µονοκινητήριου στροβιλοελικοφόρου αεροπλάνου ενός χειριστή (SE Turbine Class) Ικανότητα υδροπλάνου ή αµφίβιου Συνθετική Εκπαίδευση Σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 2 στο JAR-FCL 1.125, προκειµένου να Καταχωρηθεί ο Φορέας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πρέπει να εκπληρώνονται οι παρακάτω απαιτήσεις : Υποβάλλεται από τον Ιδιοκτήτη ή τον Υπεύθυνο του Φορέα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αίτηση αποδοχής της Καταχώρησης. Το έντυπο της αίτησης προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την Καταχώρηση ενός Φορέα είναι το «HCAA FORM: JAR-FCL No 26 (Standard Document 150)» και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Προσάρτηµα 3 στο JAR-FCL Μετά την παραλαβή του συµπληρωµένου εντύπου της αίτησης, η ΥΠΑ Καταχωρεί σ αυτόν τον Φορέα την διεξαγωγή εκπαίδευσης προς απόκτηση Πτυχίου Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων, χωρίς να ακολουθήσει την τυπική διαδικασία έγκρισης. Σε περίπτωση που η ΥΠΑ κατά την κρίση της, έχει λόγους να αµφιβάλει ως προς την ασφαλή διεξαγωγή της εκπαίδευσης ακολουθεί την τυπική διαδικασία έγκρισης σύµφωνα µε την παρούσα. Η ΥΠΑ σ αυτή την περίπτωση ενηµερώνει τον αιτούντα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 1 από 18

2 Κάθε αλλαγή των στοιχείων που καταχωρούνται στο εν λόγω έντυπο πρέπει να κοινοποιείται στην ΥΠΑ. Ο Φορέας Καταχωρείται µε την έκδοση Πιστοποιητικού, το οποίο αρχικά παραµένει σε ισχύ για διάστηµα ενός έτους. Εάν η ΥΠΑ ενηµερωθεί από τον Υπεύθυνο του εν λόγω Φορέα ότι πρόκειται να τερµατιστεί η εκπαίδευση για την έκδοση Πτυχίου Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων, ή εφόσον η ΥΠΑ διαπιστώσει ότι η εκπαίδευση δεν διεξάγεται µε ασφάλεια και/ ή σύµφωνα µε τα JAR-FCL 1, τότε και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ανακαλείται το Πιστοποιητικό Καταχώρησης του Φορέα. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω Τεχνική Οδηγία δεν έρχεται σε αντίθεση µε τον Αεροπορικό Κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα Νοµοθεσία. Υπογραµµίζεται δε ότι το Τµήµα Πτυχίων και Αδειών της Υ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε αλλαγές της ισχύουσας Νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινήσεις για την εφαρµογή της παρούσας, παρακαλούµε επικοινωνείτε µε το Τµήµα Πτυχίων και Αδειών : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ Τ.Θ ΓΛΥΦΑΔΑ Τηλ. : Φαξ : Σύνδεσµος Αεροπορικών Αρχών (JAA) Οι Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας ορισµένων Ευρωπαϊκών Κρατών [Σύνδεσµος Αεροπορικών Αρχών (JAA)] έχουν αναπτύξει τις κοινές απαιτήσεις των αεροπορικών κανονισµών, γνωστές ως JAR. Οι κοινές απαιτήσεις των αεροπορικών κανονισµών (JAR) δίνουν τις λεπτοµέρειες και τις απαιτήσεις χορήγησης Πτυχίων Αεροσκαφών (JAR-FCL 1 και 2) για όλους τους Ιπταµένους Θαλάµου Διακυβέρνησης αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Η Ελλάδα (GR) έχει εισαγάγει το JAR-FCL 1 και 3. Σελίδα 2 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

3 Περιεχόµενα Σελίδα Σκοπός 1 Εισαγωγή 1 Έκθεση Επιθεώρησης ενός Καταχωρηµένου Φορέα από την ΥΠΑ 6 Απόφαση Επιθεώρησης 6 Επιθεώρηση Σειράς µαθήµατος(ων) για την Έγκριση 6 Έντυπο Ελέγχου Καταχωρηµένου Φορέα 7 1. Καταχωρηµένος Φορέας 7 2. Ιπτάµενο προσωπικό σε Εγκεκριµένες σειρές µαθηµάτων 8 3. Προσωπικό Εδάφους σε Εγκεκριµένες σειρές µαθηµάτων 9 4. Αεροδρόµιο(α) Τεκµηρίωση και Εκδόσεις / Πληροφορίες Εκπαίδευσης και Λειτουργίας Αρχείο Εκπαίδευσης Δειγµατοληπτική παραποµπή σε αρχείο Εκπαιδευτικά πρότυπα Υλικό της σειράς µαθηµάτων Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Διευκολύνσεις για τη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων Διοίκηση Επιλεγέντα αεροσκάφη Κτιριακές εγκαταστάσεις Πτητικών Λειτουργιών Εξοπλισµός Εκπαίδευσης STD (περιλαµβανόµενη η Έγκριση συσκευής και συντήρησης) Παρακολούθηση προγενέστερων ευρηµάτων 15 Έντυπο της Έκθεσης των Επιθεωρητών µετά την επίσκεψη 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 3 από 18

4 ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΦΕΘΗΚΕ ΚΕΝΗ INTENTIONALLY LEFT BLANK Σελίδα 4 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY FLIGHT STANDARDS DIVISION LICENSING SECTION ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ REGISTERED FACILITY INSPECTION REPORT ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 5 από 18

6 Έκθεση Επιθεώρησης ενός Καταχωρηµένου Φορέα από την ΥΠΑ Registered Facility Inspection Report by HCAA ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ηµεροµηνία της Επιθεώρησης Date of inspection Κύριος Επιθεωρητής Principal Inspector Ονοµασία Καταχωρηµένου Φορέα Registered Facility name Πρόσθετοι Επιθεωρητές Additional Inspectors Τοποθεσία Location Εναλλακτική βάση αεροδροµίου Alternative base aerodrome RF Ref. No.: Εκπρόσωποι RF RF Representatives 1. Καθήκοντα Function Επιθεώρηση Σειράς Μαθήµατος(ων) για την Έγκριση Course(s) Inspection for Approval COURSE TITLE ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ PPL Theoretical (Ground) (Aeroplane) PPL Flying (Aeroplane) Night Qualification SE Class TMG Class SE Turbine Class Seaplane Class Synthetic Training (tick those relevant) ( σηµειώστε εκείνων των σχετικών) Σελίδα 6 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

7 Έντυπο Ελέγχου Καταχωρηµένου Φορέα Registered Facility Audit Form Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note 1 Καταχωρηµένος Φορέας Registered facility Το είδος του δηλωµένου Φορέα είναι σύµφωνα µε την εισαγωγή στο καταστατικό-εταιρικό σύστασης-φεκ ; - The type of declared Facility is in accordance with the entry in the Articles Official Journal? - Επίσηµη Έδρα (ως ανωτέρω) : αντίγραφο των καταλλήλων µερών του καταστατικού-εταιρικού σύστασης ΦΕΚ - Legal base (as above): Copy of the relevant parts of the Articles Official Journal - Είναι σε ισχύ η διεύθυνση, το τηλέφωνο, fax, κτλ.; - Are current the address, phone, fax etc.? - Είναι η Ασφαλιστική Κάλυψη επαρκής για; : Is the Insurance Coverage sufficient for? : - Ευθύνη Liability - Ατύχηµα Accident - Κοινωνική Ασφάλιση Social Insurance - Πού φυλάσσονται τα έγγραφα και τα συµβόλαια, ποιος είναι ο υπεύθυνος; - Where are the documents and contracts stored, who is in charge? - Οικονοµική εκτίµηση του RF - Financial evaluation of the RF - Ιδιοκτησία Ownership: - Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του RF; Who owns the RF? - Δοµή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος Structure of the owning Organisation - Επαρκή οικονοµικά για την πραγµατοποίηση εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πρότυπα - Sufficient funding to conduct training to the approved standards Πώς είναι τα τυποποιηµένα έγγραφα που ενσωµατώνονται στο σύστηµα χορήγησης Πτυχίων ; (έλεγχος για τεκµηρίωση). Επισυνάψτε τα κατάλληλα έγγραφα. How are the standard documents incorporated into the Licensing System (check documentations)? Attach appropriate documents. - Document No. 150: - Document No. 151: - Document No. 152: Document No. 153: - Document No. 154: - JAR-FCL 1 (section 1) - JAR-FCL 1 (section 2) - JAR-FCL 3 - Αιτήσεις, έντυπα και Τεχνικές Οδηγίες Αδειοδότησης της ΥΠΑ Forms, documents and Licensing Technical Orders from ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 7 από 18

8 the HCAA Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note Καλύπτει το κάθε υπό έγκριση πρόγραµµα εκπαίδευσης τις απαιτήσεις για εκείνη την σειρά µαθηµάτων που ορίζεται στο κατάλληλο προσάρτηµα ή AMC του JAR-FCL; Does each under approval course of training meet the requirements for that course prescribed in the appropriate appendix or AMC of JAR-FCL? - PPL Theoretical (Ground) (Aeroplane) - PPL Flying (Aeroplane) Night Qualification - SE Class - TMG Class - SE Turbine Class - Seaplane Class Synthetic Training Έχει το RF έγκριση για κάθε εκπαιδευτικό µάθηµα για το οποίο επιδιώκεται ένα Πτυχίο ή µια Ικανότητα ; Does the RF have approval for each training course for which a licence or rating is sought? Χρησιµοποιεί το RF µια άλλη έδρα λειτουργίας; Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίστε τις λεπτοµέρειες. Does the RF use another operation base? If so, specify details. Ιπτάµενο προσωπικό σε Εγκεκριµένες σειρές µαθηµάτων : Approved Courses Flight Staffing : - Το RF s OM περιγράφει τις λεπτοµέρειες της διαχείρισης, τη δοµή και τις µεµονωµένες ευθύνες; - Does the RF s OM describe details of management, structure and individual responsibilities? - Έχει το RF έναν επαρκή αριθµό κατάλληλου και ικανού προσωπικού; - Has the RF an adequate number of qualified and competent staff? a) Για τις ολοκληρωµένες σειρές µαθηµάτων: For integrated courses: - HT (Head of Training) - CFI (Chief Flying Instr.) - CGI (Chief Ground Instr.) b) Για τα βαθµιαία εκπαιδευτικά µαθήµατα: For modular training courses: - προσωπικό µε τις συνδυασµένες λειτουργίες personnel with combined functions - είναι αποδεκτός από την ΥΠΑ ο αριθµός των µερικής απασχόλησης εκπαιδευτών ; - Is the number of part time instructors acceptable to the HCAA? - Είναι η αναλογία όλων των εκπαιδευοµένων / όλων των FI(Α) κανονική (ίση ή µικρότερη του 6:1); - Is the ratio of all students /all FI(Α) normal (equal or less then 6:1)? Έχει ο ΗΤ τις ευθύνες για: Does the HT have the responsibilities for: - flying training - synthetic flight training Σελίδα 8 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

9 Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note - theoretical knowledge instruction Είναι ο ορισµένος HT αποδεκτός από την ΥΠΑ ; Is the nominated HT acceptable to the HCAA? Ο CFI: Does the CFI : - είναι κάτοχος του ανώτερου επαγγελµατικού πτυχίου χειριστή σε σχέση µε τα µαθήµατα πτητικής εκπαίδευσης που πραγµατοποιούνται ; - hold the highest professional pilot licence related to the flying training courses conducted? - είναι κάτοχος της(των) ικανότητας(των) σε σχέση µε τα µαθήµατα πτητικής εκπαίδευσης που πραγµατοποιούνται ; - hold the rating(s) related to the flying training courses conducted? - κατέχει µία ειδικότητα FI(A) τουλάχιστον για έναν από τους τύπους/κλάσεις αεροπλάνων που χρησιµοποιούνται στη σειρά µαθηµάτων ; - hold a FI rating for at least one of the types of aeroplanes used on the course? - έχει συµπληρώσει χρόνο πτήσης 1000 ωρών ως κυβερνήτης και, επιπλέον, να έχει τουλάχιστον 1000 ώρες κατά την εκτέλεση καθηκόντων πτητικής εκπαίδευσης σχετικής µε τις παρεχόµενες σειρές µαθηµάτων πτητικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 200 ώρες µπορούν να καλύπτουν χρόνο εκπαίδευσης µε όργανα στο έδαφος; - has completed 1000 hours PIC flight time and a minimum of 1000 hours as flying instructional duties related to the flying courses conducted of which 200 hours may be instrument ground time? - Έχει το RF τον κατάλληλο κανονισµό για τον µέγιστο αριθµό ωρών πτήσης, τον µέγιστο αριθµό ωρών απασχόλησης και τον ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης µεταξύ των εκπαιδευτικών καθηκόντων των εκπαιδευτών αποδεκτό από την ΥΠΑ ; - Does the RF have proper duty time limitation regulation acceptable to the HCAA? Ο SFI(A) κατέχει ή κατείχε : Does the SFI hold or have held : α) ένα επαγγελµατικό πτυχίο χειριστή και µια ικανότητα(ες) κατάλληλα για τη παροχή της σειράς µαθηµάτων πτητικής εκπαίδευσης για την οποία διορίζονται να τη πραγµατοποιούν (συµπεριλαµβανοµένης της εκπαιδευτικής εµπειρίας) σε FTD/FNPT Ι ; - a professional pilot licence and rating(s) to the flying training courses they are appointed to conduct (including training experience) for FTD/FNPT I training? β) ένα FI/TRI/CRI rating ή µια εξουσιοδότηση SFI/STI για να πραγµατοποιούν καθήκοντα πτητικής εκπαίδευσης σε ένα προσοµοιωτή πτήσης/fnpt ΙΙ ; - a FI/TRI/CRI rating or SFI/STI authorisation to conduct flight training duties on a flight simulator/fnpt II? Το RF έχει το επαρκές προσωπικό που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των στόχων της εκπαίδευσης ; Does the RF have adequate personnel neccesary to accomplish the training objectives? Προσωπικό Εδάφους σε Εγκεκριµένες σειρές µαθηµάτων : Approved Courses Ground Staffing : 3.1 Καλύπτει ο CGI τις ακόλουθες απαιτήσεις: Does the CGI meet the following requirements: ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 9 από 18

10 Check Item ( ) α) πρακτική πείρα σχετικά µε τον αεροπορικό χώρο και να έχει ολοκληρώσει κύκλο µαθηµάτων σχετικά µε τεχνικές εκπαίδευσης ; ή a) a practical background in aviation and a graduation course of training in instructional techniques? or β) µακρά προγενέστερη πείρα στη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων ; b) extensive previous experience in giving theoretical knowledge instruction? Οι Εκπαιδευτές Εδάφους σε θέµατα εξέτασης για την απόκτηση πτυχίου και ικανοτήτων, διαθέτουν αποδεδειγµένη ικανότητα πριν από το διορισµό τους; Do the Ground Instructors in licence and ratings examination subjects prove their competency before their nomination? Αεροδρόµιο(α) Aerodrome(s) Παρέχει το αεροδρόµιο βάσης (και κάθε εναλλακτικό αεροδρόµιο βάσης) στο οποίο διεξάγεται η πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον τις εξής διευκολύνσεις : Does the base aerodrome (and any alternative base aerodrome) used for flight training have at least the following facilities: α) τουλάχιστον ένα διάδροµο ή περιοχή απογείωσης που επιτρέπει στα αεροπλάνα να πραγµατοποιήσουν κανονική απογείωση/προσγείωση µε τη µέγιστη εγκεκριµένη µάζα απογείωσης ή προσγείωσης, ανάλογα µε την περίπτωση: a) at least one runway or take-off area that allows aeroplanes to make a normal take-off/landing at the maximum take-off/landing mass authorised as appropriate : ι) υπό συνθήκες νηνεµίας (µε ταχύτητα ανέµου η οποία δεν υπερβαίνει τους τέσσερις κόµβους) και θερµοκρασίες που αντιστοιχούν στη µέση µέγιστη θερµοκρασία του θερµότερου µήνα του έτους στην περιοχή πτητικής λειτουργίας - under calm wind (< 4 kt) condition and temperature equal to the mean high temperature for the hottest month of the year in the operating area ιι) ελεύθερο το ίχνος πτήσης κατά την απογείωση από κάθε εµπόδιο κατά τουλάχιστον 50 πόδια - clearing all obstacles in the take-off flight path by at least 50 ft ιιι) µε τη λειτουργία του κινητήρα και τη θέση του συστήµατος προσγείωσης και των υπεραντωτικών διατάξεων (όπου έχει εφαρµογή) σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή - with the powerplant operation and the landing gear and flap operation (if applicable) recommended by the manufacturer ιv) µε οµαλή µετάβαση από την ταχύτητα αποκόλλησης από το έδαφος, στην ταχύτητα βέλτιστου ρυθµού ανόδου, χωρίς να απαιτούνται εξαιρετικές ικανότητες ή ιδιαίτερες τεχνικές από το χειριστή - with a smooth transition from lift-off to the best rate of climb speed without exceptional piloting skills or techniques β) ενδείκτη κατεύθυνσης ανέµου (ο οποίος είναι ορατός στο επίπεδο του εδάφους από τα άκρα κάθε διαδρόµου) b) a wind direction indicator (visible at ground level from the ends of each runway) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note Σελίδα 10 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

11 Check Item ( ) γ) επαρκή ηλεκτρική φωτοσήµανση του διαδρόµου, (εφόσον χρησιµοποιείται για νυκτερινή εκπαίδευση) c) permanent runway electrical lighting (for night training) δ) εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, εκτός των περιπτώσεων όπου, µετά από έγκριση της ΥΠΑ, οι απαιτήσεις εκπαίδευσης πληρούνται µε ασφάλεια από άλλα µέσα επικοινωνιών αέρα /εδάφους - an air traffic control service except where, with the approval of ΗCAA, the training requirements may be satisfied safely by other air-ground communications S (yes) Τεκµηρίωση και Εκδόσεις / Πληροφορίες Εκπαίδευσης και Λειτουργίας : Documentation and Publications / Training and Operating Information: Διαθέτει το RF ένα εγκεκριµένο Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης ; Does the RF have an approved Training Manual (ΤΜ) Yπάρχει διαδικασία τροποποιήσεων ; Does the amendment procedure exist? Οι τροποποιήσεις ελέγχονται κατάλληλα; Are the amendments properly controlled? Το TM δηλώνει τα πρότυπα, τους στόχους και τους σκοπούς εκπαίδευσης για κάθε φάση εκπαίδευσης; Does the TM state the standards, objectives and training goals for each phase of training? Εγγραφή / Προεισαγωγικές απαιτήσεις (όπου έχει εφαρµογή) Admission / pre entry requirements (if applicable) - Κανονισµοί ασφαλείας, αρχεία και µητρώα - Αρχεία παρακολούθησης (παρουσιολόγια) - Έντυπα για την τήρηση των εκπαιδευτικών αρχείων - Κανονισµοί που αφορούν εγγραφές στο βιβλίο ωρών πτήσεων (log book) - κτλ. Rules for security, records documents Attendance records Form of Training records to be kept Rules concerning log book entries etc. Διαθέτει το RF ένα εγκεκριµένο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας ; Does the RF have an approved Operations Manual? Το OM του RF περιγράφει τις λεπτοµέρειες της διαχείρισης, της δοµής και των µεµονωµένων ευθυνών ; Does the RF s OM describe details of management, structure and individual responsibilities? Yπάρχει διαδικασία τροποποιήσεων ; Does the amendment procedure exist? Οι τροποποιήσεις ελέγχονται κατάλληλα; Are the amendments properly controlled? Το OM παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στις συγκεκριµένες οµάδες προσωπικού (Fis/ SFIs/STIs/ Gis, προσωπικό πτητικής λειτουργίας και συντήρησης) Does the OM provide relevant information to particular groups of staff (Fis/ SFIs/ STIs/Gis, operations and maintenance staff)? α) Γενικά General β) Τεχνικά Technical γ) Διαδροµής Routing δ) Εκπαίδευσης προσωπικού Staff training Αρχεία Εκπαίδευσης Training Records Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 11 από 18

12 Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note Τηρεί και φυλάσσει το RF τα ακόλουθα αρχεία (για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών) : Does the RF maintain and retain the following records (for a least 5 years): α) εκπαίδευση που παρέχεται σε µεµονωµένο µαθητή a) training given to each student - εκπαίδευση εδάφους - ground training - πτητική εκπαίδευση - flight training - πτητική εκπαίδευση σε εξοµοιωτή - simulated flight training β) εκθέσεις προόδου από τους εκπαιδευτές, συµπεριλαµβανοµένων των αξιολογήσεων b) progress report from instructors including assessments - τακτικές πτητικές εξετάσεις προόδου - regular progress flight tests - εξετάσεις εδάφους - ground examination γ) πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα (ηµεροµηνίες λήξης ισχύος των ικανοτήτων, πιστοποιητικών υγείας) c) personal information (ratings, validity of medical certificates) Καθορίζεται η µορφή των αρχείων εκπαίδευσης των Εκπαιδευοµένων στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης ; Does the TM contain the student training records form? Υποβάλλει το RF αρχεία και εκθέσεις εκπαίδευσης στην ΥΠΑ (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις) ; Does the RF submit training records and reports to ΗCAA (as required)? Καταρτίζεται ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης για κάθε τύπο προσφερόµενης σειράς µαθηµάτων ; Is the training programme developed for each type of course offered? Το εν λόγω πρόγραµµα περιλαµβάνει λεπτοµερή ανάλυση της πτητικής εκπαίδευσης, της συνθετικής πτητικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων (µαζί µε κατάλογο τυποποιηµένων ασκήσεων / περίληψη του προγράµµατος σπουδών) ; Is it specified each particular phase of flight/simulator/ground training programe (including list of standards exercises/syllabus summary)? Δειγµατοληπτική παραποµπή σε αρχεία Sampling cross reference of records Εκπαιδευτικά πρότυπα Instructional standards Υλικό της σειράς µαθηµάτων Course material Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Training Programme Είναι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σύµφωνο µε κάθε τύπο προσφερόµενης σειράς µαθηµάτων ; Is the training programme developed for each type of course offered? Είναι το περιεχόµενο και η σειρά του Εκπαιδευτικού προγράµµατος αποδεκτά στην ΥΠΑ; Are the content and sequence of training programme acceptable to HCAA? Διευκολύνσεις για τη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων Ground School Accommodation Σελίδα 12 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

13 Check Item ( ) Είναι οι ακόλουθες εγκαταστάσεις διαθέσιµες για τη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων ; Are the following facilities for theoretical knowledge instruction available? α) Αίθουσα διδασκαλίας για τους µαθητές Classroom accommodation for students β) Εξοπλισµός επίδειξης για να υποστηρίξει τη θεωρητική εκπαίδευση Demonstration equipment to support theoretical instruction γ) Εκπαιδευτική και εξεταστική δυνατότητα για R/T A R/T training and testing facility δ) Βιβλιοθήκη αναφοράς που περιέχει τις δηµοσιεύσεις που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη Reference library containing publications covering the syllabus ε) Γραφεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό Offices for instructional staff Διοίκηση Administration Έχει το RF µια διοικητική δοµή για να εξασφαλίζεται η συντήρηση των υψηλών προτύπων ; Does the RF have a management structure to ensure the maintenance of high standards? Το TM περιέχει τη µορφή των εκπαιδευτικών αρχείων των εκπαιδευοµένων ; Does the TM contain the trainee s training records form? Το RF υποβάλλει τα εκπαιδευτικά αρχεία και εκθέσεις στην ΥΠΑ (όπως απαιτείται) ; Does the RF submit training records and reports to HCAA (as required)? Επιλεγέντα Αεροσκάφη Aircraft sampled Το RF έχει έναν επαρκή στόλο εκπαιδευτικών αεροπλάνων που συµφωνούν µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα; Does the RF have an adequate fleet of training aeroplanes according with training programme? Είναι τα σε χρήση εκπαιδευτικά αεροπλάνα εγκεκριµένα από την HCAA; Are the training aeroplanes in use approved by HCAA? Είναι η Ασφαλιστική Κάλυψη σύµφωνη µε τη EC 785/2004; Is the Insurance Coverage according to EC 785/2004?: Είναι τα εκπαιδευτικά αεροπλάνα εξοπλισµένα όπως απαιτείται στις προδιαγραφές εκπαίδευσης σχετικά µε τη σειρά µαθηµάτων στην οποία χρησιµιποιούνται ; Are the aeroplanes equipped as requested in the training specification concerning the course in which it is used? S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note - Πλήρη πηδάλια διπλού χειρισµού Full double commands - Επαρκής εξοπλισµός για εκτέλεση εκπαίδευσης σύµφωνα µε : Adequate equipment for training conducted according to: VFR day VFR night IFR - Κατάλληλα για επίδειξη αποφυγής απώλειας στήριξης / περιδίνησης (όπου έχει εφαρµογή) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 Suitable for demonstrating stall/spin avoidance ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 13 από 18

14 (if applicable) Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note - Απόδειξη ιδιοκτησίας, συµφωνητικό(ά) µίσθωσης ή δικαιώµατα χρήσης Proof of ownership, rental agreement(s) or rights of use - Ποιος είναι υπεύθυνος για την τεχνική κατάσταση των χρησιµοποιουµένων αεροσκαφών; Υπάρχει αναπληρωτής; Who is responsible for the technical condition of the aircraft being used? Designated deputy? - Υπάρχει απόδειξη ότι ο κάτοχος της θέσης έχει την απαραίτητη δικαιοδοσία να διαβεβαιώσει ότι η συντήρηση των αεροσκαφών εκτελείται στην ώρα της και µε τα απαιτούµενα πρότυπα; Is there evidence the post holder has the necessary authority to ensure that aircraft maintenance is carried out on time and to the required standards? - Υπάρχει απόδειξη ότι ο κάτοχος της θέσης έχει την απαραίτητη δικαιοδοσία να διαβεβαιώσει ότι εκτελείται η συντήρηση των STD στην ώρα της και µε τα απαιτούµενα πρότυπα; Is there evidence the post holder has the necessary authority to ensure that STD maintenance is carried out on time and to the required standards? Σύνδεσµος µε τους υπεργολάβους, ποιος είναι υπεύθυνος; (Συντήρηση σύµφωνα µε το PART 145 ή ισοδύναµη) Liaison to subcontractors, who is responsible? (Maintenance according to PART 145 or equivalent) - Πώς µεταβιβάζονται οι εγγραφές στα τεχνικά µητρώα; How are technical log entries communicated? - Είναι το ηµερολόγιο του αεροπλάνου και το βιβλίο ωρών πτήσεων του χειριστή ενηµερωµένα (σύµφωνα µε το 1.080); Is the Aircraft Technical Log and the Pilot Log up to date? (in accordance with 1.080) Κτιριακές Εγκαταστάσεις Πτητικών Λειτουργιών Flight Operations Accommodation Είναι η ακόλουθη στέγαση διαθέσιµη: Are the following accommodation available: α) Αίθουσα επιχειρήσεων (για τον έλεγχο της πτητικής λειτουργίας) Operation room (to control flight operation) - Πρόσβαση στο «Airside» - Access to the «Airside» β) Αίθουσα σχεδιασµού πτήσεων Flight planning room - κατάλληλοι χάρτες και διαγράµµατα - appropriate maps and charts - τρέχουσες πληροφορίες AIS (Υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών AIP GREECE) - current AIS info. (AIP GREECE) - µετεωρολογικές πληροφορίες - met. Info. Σελίδα 14 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

15 Check Item ( ) - επικοινωνίες µε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και την αίθουσα επιχειρήσεων - communication to ATC and Op. Room - χάρτες οι οποίοι αναπαριστούν τυποποιηµένες αεροπορικές διαδροµές - maps for std. cross-country routes - χάρτες µε τις εκάστοτε απαγορευµένες, επικίνδυνες και περιορισµένες περιοχές - maps with current prohibited, danger and restricted area - κάθε άλλο υλικό σχετικό µε την ασφάλεια των πτήσεων - any other flight safety doc. Εξοπλισµός εκπαίδευσης Training equipment Το RF προσφέρει εξοπλισµό πτητικής εκπαίδευσης εγκεκριµένο από την ΥΠΑ : Does the RF offer flight training equipment approved by HCAA: - Flight simulators - FNPT s - Other training devices STD ( περιλαµβανόµενη η έγκριση συσκευής και συντήρησης) STD (including qualification approval and maintenance) Οι λειτουργίες του STD έχουν ελεγχθεί σύµφωνα µε το JAR-FCL (α) (4) και JAR-STD ; The STD operations have been checked in accordance with JAR-FCL 1.055(a)(4) and JAR-STD? Παρακολούθηση προγενέστερων ευρηµάτων (εάν έχει εφαρµογή) Follow-up of earlier Findings (if applicable) Υπάρχουν ακόµα «ανοικτά» ευρήµατα από προγενέστερους ελέγχους Are there still open findings from earlier Inspections? Υπάρχουν ακόµα «ανοικτά» ευρήµατα από προγενέστερες επιθεωρήσεις εγγράφων; Are there still open findings from earlier Document reviews? S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note Marks: N/A not applicable Ticked U requires Note Ticked S or immediately corrected may require Note Notes must be commented ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 15 από 18

16 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ INSPECTORS VISIT REPORT FORM Κύριος Επιθεωρητής Principal Inspector Κύριος Επιθεωρητής Principal Inspector Ηµεροµηνία λήψης Date received Ηµεροµηνία κλεισίµατος Date closed RF/ Όνοµα Υπεργολάβου RF/Subcontracted facility name Κύριος Επιθεωρητής: Principal Inspector : Επιθεωρητής: Inspector: Λεπτοµέρειες από την επίσκεψη: Details of visit: Υπογραφή: Signature: Υπογραφή: Signature: Τοποθεσία της επίσκεψης Location of visit Ηµεροµηνία: Date: Ηµεροµηνία: Date: Μέτρα που λαµβάνονται ή προτείνονται: Action taken or proposed: Σελίδα 16 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

17 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ Ιωάννης Ανδριανόπουλος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ιωάννης Πετρόπουλος Πίνακας Διανοµής: Αποδέκτες για ενέργεια ΥΠΑ/Δ2/Β(3) Εσωτερική Διανοµή Γρ. Διοικητού ΥΠΑ Γρ. Υποδιοικητών ΓΔΑΜ Αποδέκτες για κοινοποίηση 1.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GR-RF-001 Διεθνής Αερολιµένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Θεσσαλονίκη 2.- AEROSERVICES S.A GR-RF-002 Θερµοπυλών 3, Χαλάνδρι 3.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ GR-RF-003 Λυκούργου 9, Αθήνα 4.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ GR-RF-005 Λυκούργου Αθήνα 5.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ GR-RF-006 Αγίου Χαραλάµπους 1, Αθήνα 6.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεθνής Αερολιµένας Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» Ηράκλειο, Κρήτη 7.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΡΟΔΟΥ GR-RF-008 Τ.Θ Ρόδος, Δωδεκάνησα ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 17 από 18

18 8.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ GR-RF-010 Κρατικός Αερολιµένας Χανίων «Ι.Δασκαλογιάννης» Χανιά, Κρήτη 9.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» GR-RF-011 Παναγή Τσαλδάρη 18 α, Κατερίνη 10.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ GR-RF-012 Αεροδρόµιο Λάρισας 110 ΠΜ Λάρισα 11.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ Πατρέως Πάτρα 12.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΣΟΥΔΑΣ GR-RF-014 Κρατικός Αερολιµένας Χανίων «Ι.Δασκαλογιάννης» Χανιά, Κρήτη 13.- EUROWINGS AVIATION & CONSULTING SERVICES LTD. GR-RF-015 Λεωφ. Μεσογείων Αγία Παρασκευή Σελίδα 18 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Προσωπικό Σχολών Χειριστών Αποδέκτες : Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPA Single Pilot Aeroplane

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPA Single Pilot Aeroplane ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPH Single Pilot Helicopter

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPH Single Pilot Helicopter ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant:

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικότητα Τόπος και Χώρα γέννησης Nationality.. Place...and Country...of birth. ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας Parmanent address... ... Τ.Κ. Postcode...

Εθνικότητα Τόπος και Χώρα γέννησης Nationality.. Place...and Country...of birth. ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας Parmanent address... ... Τ.Κ. Postcode... Hellenic Civil Aviation Authority Member of the Joint Aviation Authorities ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ JAR-FCL (Aeroplane) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚ ΟΘΕΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ. JAR-FCL PILOT LICENCE

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ.

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ Αεροδρόµιο εκελείας Αθήνα 210 8169032, 210 8192246 Φαξ : 210-8169032, κιν. 6944-523723 e-mail : dekeleia_aeroclub@yahoo.com www.dekeleia-aeroclub.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν Αριθμός έκθεζης δοκιμών / Test report number Σειριακός αριθμός οργάνοσ / Instrument serial No T Πελάηης / Customer TOTAL Q Επγαζηήπια Διακπιβώζεων A.E. Κοπγιαλενίος 20, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 20 Korgialeniou

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ FTO/TRTO APPLICATION FOR APPROVAL/RE-APPROVAL OF FTO/TRTO

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ FTO/TRTO APPLICATION FOR APPROVAL/RE-APPROVAL OF FTO/TRTO ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ FTO/TRTO APPLICATION FOR APPROVAL/RE-APPROVAL OF FTO/TRTO Σηµειώστε κατάλληλα / Tick as appropriate Hellenic Civil Aviation Authority Member of the Joint Aviation Authorities

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

FSD / LIC / LD (LICENSING DIRECTIVE) Νο : 22 / 2010. Revision No.: 00. Issued: 04.03.10 (EFFECTIVE DATE) (Ref. No.) 1. / 2

FSD / LIC / LD (LICENSING DIRECTIVE) Νο : 22 / 2010. Revision No.: 00. Issued: 04.03.10 (EFFECTIVE DATE) (Ref. No.) 1. / 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ Α ΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : ως Πίνακα ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της ΕΟΙ, τηλ. 2299049350.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της ΕΟΙ, τηλ. 2299049350. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-1 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Προς Τα Σωματεία Μέλη της ΕΟΙ Αγαπητοί Κύριοι, Μαρκόπουλο, 24 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

HCAA REFERENCE No: HCAA USE ONLY

HCAA REFERENCE No: HCAA USE ONLY HCAA REFERENCE No: FSD REFERENCE No: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Hellenic Civil Aviation Authority Member of EASA HCAA USE ONLY HCAA USE ONLY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ.

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΚΕΛΕΙΑΣ Λυκούργου 9, 10551 Αθήνα τηλ : 210-8169032 6944523723 φαξ : 210-2615591 e-mail : dekeleia_aeroclub@yahoo.com www.dekeleia-aeroclub.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός των Σεμιναρίων είναι η καλύτερη εκπαίδευση των προπονητών ιππασίας με βάση τα Διεθνή πρότυπα.

Σκοπός των Σεμιναρίων είναι η καλύτερη εκπαίδευση των προπονητών ιππασίας με βάση τα Διεθνή πρότυπα. Μαρκόπουλο, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς τους Ομίλους Που ανήκουν στην δύναμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας φέτος πρόκειται να διοργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

FSD / LIC / LD (LICENSING DIRECTIVE) Revision No.: 00. Issued: 17.02.10 (EFFECTIVE DATE) (Ref. No.) JAR-FCL 1». ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

FSD / LIC / LD (LICENSING DIRECTIVE) Revision No.: 00. Issued: 17.02.10 (EFFECTIVE DATE) (Ref. No.) JAR-FCL 1». ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ Α ΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : ως Πίνακα ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Κυβ. Δημήτρης Γιαννουλάτος Αεροπορικές Μεταφορές-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/PERSONAL DECLARATION SPECIMEN Εγώ ο/η (ονοματεπώνυμο) κάτοχος αριθ. διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου (αριθ. Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου)

Διαβάστε περισσότερα

(LICENSING DIRECTIVE) (Ref. No.) Subject: Requirements for Hellenic single-pilot seaplane ratings (Aeroplane)

(LICENSING DIRECTIVE) (Ref. No.) Subject: Requirements for Hellenic single-pilot seaplane ratings (Aeroplane) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ Α ΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : ως Πίνακα ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Registration Form Version 1

Registration Form Version 1 Registration Form Version 1 1. Γενικά Στοιχεία General Details Στοιχεία ταυτότητας του Αιτητή Applicant s identification details Όνομα ή Εγγεγραμμένη Επωνυμία Name or Registered Name Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Διορθώνουμε τo έγγραφο μας με απ οικ 39757/4917 από «λήγει στις 31/8/2013» σε «λήγει στις 30/9/2013». ΠΡΟΣ :

Διορθώνουμε τo έγγραφο μας με απ οικ 39757/4917 από «λήγει στις 31/8/2013» σε «λήγει στις 30/9/2013». ΠΡΟΣ : Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Διορθώνουμε τo έγγραφο μας με απ οικ 39757/4917 από «λήγει στις 31/8/2013» σε «λήγει στις 30/9/2013». ΑΔΑ: ΒΛΩΝ1-ΣΤ0 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D029683/02 Παραρτήματα Ι έως IV.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D029683/02 Παραρτήματα Ι έως IV. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

FSD / LIC / LD (LICENSING DIRECTIVE) No.: 20 / 2010. Revision No.: 00. Issued: 13.04.10 (EFFECTIVE DATE) (Ref. No.)

FSD / LIC / LD (LICENSING DIRECTIVE) No.: 20 / 2010. Revision No.: 00. Issued: 13.04.10 (EFFECTIVE DATE) (Ref. No.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ Α ΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-1 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 04 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Swissport στην ΕΛΛΑΔΑ 2. Υπηρεσίες 3. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας 4. Το μυστικό της επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥ APPLICATION FOR EXAMINER CERTIFICATE: ISSUE / REISSUE / VARIATION, (Part-FCL),(A), (H) Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο με κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.:+ 30 210-8127600, fax:+30 210-8027189 Yποκ. Θεσσαλονίκης : Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, Τ.Κ. 71003 ΣΘΕΤΕ τηλ.: 2810 393180 evgenia.skountaki@uoc.gr ΙΑΤΡΙΚΗΣ-τηλ: 2810 394783 adamaki@med.uoc.gr http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικονομική Αναφορά (Financial Reporting) Τχης(ΕΜ) Σωτήριος Α. Γλυκοφρύδης ΔΙΔΕΑΠ/Τμήμα Β Θέματα Ενότητας 1. Υποχρεώσεις Αναφοράς 2. Τυποποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test HCAA REFERENCE No: FSD REFERENCE No: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Hellenic Civil Aviation Authority Member of EASA HCAA USE ONLY HCAA USE ONLY

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά)

VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά) VFR Αναχώρηση VFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία VFR - Γρήγορη Αναφορά) SX-SIT: Heraklion Tower, SX-SIT TWR : SX-SIT, Heraklion Tower, go ahead SX-SIT: Ηράκλειο Καλησπέρα, SX-SIT

Διαβάστε περισσότερα

Harmonization of EN ISO 9712 and HSNT New Advancements

Harmonization of EN ISO 9712 and HSNT New Advancements Harmonization of EN ISO 9712 and HSNT New Advancements Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος Διαχειριστής Ποιότητας ΕΛΕΜΚΕ για την Διαπίστευση κατά ΕΝ ISO 17024 Η πιστοποίηση προσωπικού Μ.Κ.Ε. από ανεξάρτητους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC)

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2011-16 RMT.0199 ΚΑΙ RMT.0198 (FCL.008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική και ΕξωτερικήΑξιολόγηση: Πορίσματα και Ευκαιρίες Βελτίωσης Αντώνης Ζαμπέλας

Εσωτερική και ΕξωτερικήΑξιολόγηση: Πορίσματα και Ευκαιρίες Βελτίωσης Αντώνης Ζαμπέλας Εσωτερική και ΕξωτερικήΑξιολόγηση: Πορίσματα και Ευκαιρίες Βελτίωσης Αντώνης Ζαμπέλας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΘΔΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ Δπηβιέπωλ: Γρ. Γεώργηος Ν. Σράληας ποσδάζηρηα: Κάληδηοσ Υρσζάλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application.

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application. 1/27 Range of Application 2/27 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ο ρόλος τους στη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ο ρόλος τους στη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ο ρόλος τους στη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Καθ. Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα