ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : Καταχωρηµένοι Φορείς FSD / LIC / LD No.: 04 / 2006 Revision No.: 00 Issued: Εκδόθηκε: ΘΕΜΑ Έκθεση Επιθεώρησης για την Καταχώρηση ενός Φορέα από την ΥΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : (EFFECTIVE DATE) ίς ςές Σκοπός Αρ. Πρωτ.: ΥΠΑ/Δ2/Β/ / 1402 (Ref. No.) Αυτή η Τεχνική Οδηγία Αδειοδότησης δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την Καταχώρηση ενός Φορέα που παρέχει εκπαίδευση για την απόκτηση Πτυχίου Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων σύµφωνα µε το JAR-FCL 1, καθώς επίσης και τον τύπο εκπαίδευσης που πρόκειται να διεξαχθεί από τον Φορέα : Εισαγωγή Θεωρητική εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων Πτητική εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων Ικανότητα πτήσης κατά την διάρκεια της νύκτας (Night Qualification) Ικανότητα τάξης µονοκινητήριου εµβολοφόρου αεροπλάνου ενός χειριστή Ικανότητα τάξης σε µηχανοκίνητο ανεµόπτερο περιήγησης (TMG Class) Ικανότητα τάξης µονοκινητήριου στροβιλοελικοφόρου αεροπλάνου ενός χειριστή (SE Turbine Class) Ικανότητα υδροπλάνου ή αµφίβιου Συνθετική Εκπαίδευση Σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 2 στο JAR-FCL 1.125, προκειµένου να Καταχωρηθεί ο Φορέας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πρέπει να εκπληρώνονται οι παρακάτω απαιτήσεις : Υποβάλλεται από τον Ιδιοκτήτη ή τον Υπεύθυνο του Φορέα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αίτηση αποδοχής της Καταχώρησης. Το έντυπο της αίτησης προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την Καταχώρηση ενός Φορέα είναι το «HCAA FORM: JAR-FCL No 26 (Standard Document 150)» και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Προσάρτηµα 3 στο JAR-FCL Μετά την παραλαβή του συµπληρωµένου εντύπου της αίτησης, η ΥΠΑ Καταχωρεί σ αυτόν τον Φορέα την διεξαγωγή εκπαίδευσης προς απόκτηση Πτυχίου Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων, χωρίς να ακολουθήσει την τυπική διαδικασία έγκρισης. Σε περίπτωση που η ΥΠΑ κατά την κρίση της, έχει λόγους να αµφιβάλει ως προς την ασφαλή διεξαγωγή της εκπαίδευσης ακολουθεί την τυπική διαδικασία έγκρισης σύµφωνα µε την παρούσα. Η ΥΠΑ σ αυτή την περίπτωση ενηµερώνει τον αιτούντα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 1 από 18

2 Κάθε αλλαγή των στοιχείων που καταχωρούνται στο εν λόγω έντυπο πρέπει να κοινοποιείται στην ΥΠΑ. Ο Φορέας Καταχωρείται µε την έκδοση Πιστοποιητικού, το οποίο αρχικά παραµένει σε ισχύ για διάστηµα ενός έτους. Εάν η ΥΠΑ ενηµερωθεί από τον Υπεύθυνο του εν λόγω Φορέα ότι πρόκειται να τερµατιστεί η εκπαίδευση για την έκδοση Πτυχίου Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων, ή εφόσον η ΥΠΑ διαπιστώσει ότι η εκπαίδευση δεν διεξάγεται µε ασφάλεια και/ ή σύµφωνα µε τα JAR-FCL 1, τότε και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ανακαλείται το Πιστοποιητικό Καταχώρησης του Φορέα. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω Τεχνική Οδηγία δεν έρχεται σε αντίθεση µε τον Αεροπορικό Κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα Νοµοθεσία. Υπογραµµίζεται δε ότι το Τµήµα Πτυχίων και Αδειών της Υ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε αλλαγές της ισχύουσας Νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινήσεις για την εφαρµογή της παρούσας, παρακαλούµε επικοινωνείτε µε το Τµήµα Πτυχίων και Αδειών : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ Τ.Θ ΓΛΥΦΑΔΑ Τηλ. : Φαξ : Σύνδεσµος Αεροπορικών Αρχών (JAA) Οι Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας ορισµένων Ευρωπαϊκών Κρατών [Σύνδεσµος Αεροπορικών Αρχών (JAA)] έχουν αναπτύξει τις κοινές απαιτήσεις των αεροπορικών κανονισµών, γνωστές ως JAR. Οι κοινές απαιτήσεις των αεροπορικών κανονισµών (JAR) δίνουν τις λεπτοµέρειες και τις απαιτήσεις χορήγησης Πτυχίων Αεροσκαφών (JAR-FCL 1 και 2) για όλους τους Ιπταµένους Θαλάµου Διακυβέρνησης αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Η Ελλάδα (GR) έχει εισαγάγει το JAR-FCL 1 και 3. Σελίδα 2 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

3 Περιεχόµενα Σελίδα Σκοπός 1 Εισαγωγή 1 Έκθεση Επιθεώρησης ενός Καταχωρηµένου Φορέα από την ΥΠΑ 6 Απόφαση Επιθεώρησης 6 Επιθεώρηση Σειράς µαθήµατος(ων) για την Έγκριση 6 Έντυπο Ελέγχου Καταχωρηµένου Φορέα 7 1. Καταχωρηµένος Φορέας 7 2. Ιπτάµενο προσωπικό σε Εγκεκριµένες σειρές µαθηµάτων 8 3. Προσωπικό Εδάφους σε Εγκεκριµένες σειρές µαθηµάτων 9 4. Αεροδρόµιο(α) Τεκµηρίωση και Εκδόσεις / Πληροφορίες Εκπαίδευσης και Λειτουργίας Αρχείο Εκπαίδευσης Δειγµατοληπτική παραποµπή σε αρχείο Εκπαιδευτικά πρότυπα Υλικό της σειράς µαθηµάτων Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Διευκολύνσεις για τη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων Διοίκηση Επιλεγέντα αεροσκάφη Κτιριακές εγκαταστάσεις Πτητικών Λειτουργιών Εξοπλισµός Εκπαίδευσης STD (περιλαµβανόµενη η Έγκριση συσκευής και συντήρησης) Παρακολούθηση προγενέστερων ευρηµάτων 15 Έντυπο της Έκθεσης των Επιθεωρητών µετά την επίσκεψη 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 3 από 18

4 ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΦΕΘΗΚΕ ΚΕΝΗ INTENTIONALLY LEFT BLANK Σελίδα 4 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY FLIGHT STANDARDS DIVISION LICENSING SECTION ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ REGISTERED FACILITY INSPECTION REPORT ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 5 από 18

6 Έκθεση Επιθεώρησης ενός Καταχωρηµένου Φορέα από την ΥΠΑ Registered Facility Inspection Report by HCAA ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ηµεροµηνία της Επιθεώρησης Date of inspection Κύριος Επιθεωρητής Principal Inspector Ονοµασία Καταχωρηµένου Φορέα Registered Facility name Πρόσθετοι Επιθεωρητές Additional Inspectors Τοποθεσία Location Εναλλακτική βάση αεροδροµίου Alternative base aerodrome RF Ref. No.: Εκπρόσωποι RF RF Representatives 1. Καθήκοντα Function Επιθεώρηση Σειράς Μαθήµατος(ων) για την Έγκριση Course(s) Inspection for Approval COURSE TITLE ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ PPL Theoretical (Ground) (Aeroplane) PPL Flying (Aeroplane) Night Qualification SE Class TMG Class SE Turbine Class Seaplane Class Synthetic Training (tick those relevant) ( σηµειώστε εκείνων των σχετικών) Σελίδα 6 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

7 Έντυπο Ελέγχου Καταχωρηµένου Φορέα Registered Facility Audit Form Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note 1 Καταχωρηµένος Φορέας Registered facility Το είδος του δηλωµένου Φορέα είναι σύµφωνα µε την εισαγωγή στο καταστατικό-εταιρικό σύστασης-φεκ ; - The type of declared Facility is in accordance with the entry in the Articles Official Journal? - Επίσηµη Έδρα (ως ανωτέρω) : αντίγραφο των καταλλήλων µερών του καταστατικού-εταιρικού σύστασης ΦΕΚ - Legal base (as above): Copy of the relevant parts of the Articles Official Journal - Είναι σε ισχύ η διεύθυνση, το τηλέφωνο, fax, κτλ.; - Are current the address, phone, fax etc.? - Είναι η Ασφαλιστική Κάλυψη επαρκής για; : Is the Insurance Coverage sufficient for? : - Ευθύνη Liability - Ατύχηµα Accident - Κοινωνική Ασφάλιση Social Insurance - Πού φυλάσσονται τα έγγραφα και τα συµβόλαια, ποιος είναι ο υπεύθυνος; - Where are the documents and contracts stored, who is in charge? - Οικονοµική εκτίµηση του RF - Financial evaluation of the RF - Ιδιοκτησία Ownership: - Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του RF; Who owns the RF? - Δοµή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος Structure of the owning Organisation - Επαρκή οικονοµικά για την πραγµατοποίηση εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πρότυπα - Sufficient funding to conduct training to the approved standards Πώς είναι τα τυποποιηµένα έγγραφα που ενσωµατώνονται στο σύστηµα χορήγησης Πτυχίων ; (έλεγχος για τεκµηρίωση). Επισυνάψτε τα κατάλληλα έγγραφα. How are the standard documents incorporated into the Licensing System (check documentations)? Attach appropriate documents. - Document No. 150: - Document No. 151: - Document No. 152: Document No. 153: - Document No. 154: - JAR-FCL 1 (section 1) - JAR-FCL 1 (section 2) - JAR-FCL 3 - Αιτήσεις, έντυπα και Τεχνικές Οδηγίες Αδειοδότησης της ΥΠΑ Forms, documents and Licensing Technical Orders from ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 7 από 18

8 the HCAA Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note Καλύπτει το κάθε υπό έγκριση πρόγραµµα εκπαίδευσης τις απαιτήσεις για εκείνη την σειρά µαθηµάτων που ορίζεται στο κατάλληλο προσάρτηµα ή AMC του JAR-FCL; Does each under approval course of training meet the requirements for that course prescribed in the appropriate appendix or AMC of JAR-FCL? - PPL Theoretical (Ground) (Aeroplane) - PPL Flying (Aeroplane) Night Qualification - SE Class - TMG Class - SE Turbine Class - Seaplane Class Synthetic Training Έχει το RF έγκριση για κάθε εκπαιδευτικό µάθηµα για το οποίο επιδιώκεται ένα Πτυχίο ή µια Ικανότητα ; Does the RF have approval for each training course for which a licence or rating is sought? Χρησιµοποιεί το RF µια άλλη έδρα λειτουργίας; Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίστε τις λεπτοµέρειες. Does the RF use another operation base? If so, specify details. Ιπτάµενο προσωπικό σε Εγκεκριµένες σειρές µαθηµάτων : Approved Courses Flight Staffing : - Το RF s OM περιγράφει τις λεπτοµέρειες της διαχείρισης, τη δοµή και τις µεµονωµένες ευθύνες; - Does the RF s OM describe details of management, structure and individual responsibilities? - Έχει το RF έναν επαρκή αριθµό κατάλληλου και ικανού προσωπικού; - Has the RF an adequate number of qualified and competent staff? a) Για τις ολοκληρωµένες σειρές µαθηµάτων: For integrated courses: - HT (Head of Training) - CFI (Chief Flying Instr.) - CGI (Chief Ground Instr.) b) Για τα βαθµιαία εκπαιδευτικά µαθήµατα: For modular training courses: - προσωπικό µε τις συνδυασµένες λειτουργίες personnel with combined functions - είναι αποδεκτός από την ΥΠΑ ο αριθµός των µερικής απασχόλησης εκπαιδευτών ; - Is the number of part time instructors acceptable to the HCAA? - Είναι η αναλογία όλων των εκπαιδευοµένων / όλων των FI(Α) κανονική (ίση ή µικρότερη του 6:1); - Is the ratio of all students /all FI(Α) normal (equal or less then 6:1)? Έχει ο ΗΤ τις ευθύνες για: Does the HT have the responsibilities for: - flying training - synthetic flight training Σελίδα 8 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

9 Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note - theoretical knowledge instruction Είναι ο ορισµένος HT αποδεκτός από την ΥΠΑ ; Is the nominated HT acceptable to the HCAA? Ο CFI: Does the CFI : - είναι κάτοχος του ανώτερου επαγγελµατικού πτυχίου χειριστή σε σχέση µε τα µαθήµατα πτητικής εκπαίδευσης που πραγµατοποιούνται ; - hold the highest professional pilot licence related to the flying training courses conducted? - είναι κάτοχος της(των) ικανότητας(των) σε σχέση µε τα µαθήµατα πτητικής εκπαίδευσης που πραγµατοποιούνται ; - hold the rating(s) related to the flying training courses conducted? - κατέχει µία ειδικότητα FI(A) τουλάχιστον για έναν από τους τύπους/κλάσεις αεροπλάνων που χρησιµοποιούνται στη σειρά µαθηµάτων ; - hold a FI rating for at least one of the types of aeroplanes used on the course? - έχει συµπληρώσει χρόνο πτήσης 1000 ωρών ως κυβερνήτης και, επιπλέον, να έχει τουλάχιστον 1000 ώρες κατά την εκτέλεση καθηκόντων πτητικής εκπαίδευσης σχετικής µε τις παρεχόµενες σειρές µαθηµάτων πτητικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 200 ώρες µπορούν να καλύπτουν χρόνο εκπαίδευσης µε όργανα στο έδαφος; - has completed 1000 hours PIC flight time and a minimum of 1000 hours as flying instructional duties related to the flying courses conducted of which 200 hours may be instrument ground time? - Έχει το RF τον κατάλληλο κανονισµό για τον µέγιστο αριθµό ωρών πτήσης, τον µέγιστο αριθµό ωρών απασχόλησης και τον ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης µεταξύ των εκπαιδευτικών καθηκόντων των εκπαιδευτών αποδεκτό από την ΥΠΑ ; - Does the RF have proper duty time limitation regulation acceptable to the HCAA? Ο SFI(A) κατέχει ή κατείχε : Does the SFI hold or have held : α) ένα επαγγελµατικό πτυχίο χειριστή και µια ικανότητα(ες) κατάλληλα για τη παροχή της σειράς µαθηµάτων πτητικής εκπαίδευσης για την οποία διορίζονται να τη πραγµατοποιούν (συµπεριλαµβανοµένης της εκπαιδευτικής εµπειρίας) σε FTD/FNPT Ι ; - a professional pilot licence and rating(s) to the flying training courses they are appointed to conduct (including training experience) for FTD/FNPT I training? β) ένα FI/TRI/CRI rating ή µια εξουσιοδότηση SFI/STI για να πραγµατοποιούν καθήκοντα πτητικής εκπαίδευσης σε ένα προσοµοιωτή πτήσης/fnpt ΙΙ ; - a FI/TRI/CRI rating or SFI/STI authorisation to conduct flight training duties on a flight simulator/fnpt II? Το RF έχει το επαρκές προσωπικό που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των στόχων της εκπαίδευσης ; Does the RF have adequate personnel neccesary to accomplish the training objectives? Προσωπικό Εδάφους σε Εγκεκριµένες σειρές µαθηµάτων : Approved Courses Ground Staffing : 3.1 Καλύπτει ο CGI τις ακόλουθες απαιτήσεις: Does the CGI meet the following requirements: ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 9 από 18

10 Check Item ( ) α) πρακτική πείρα σχετικά µε τον αεροπορικό χώρο και να έχει ολοκληρώσει κύκλο µαθηµάτων σχετικά µε τεχνικές εκπαίδευσης ; ή a) a practical background in aviation and a graduation course of training in instructional techniques? or β) µακρά προγενέστερη πείρα στη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων ; b) extensive previous experience in giving theoretical knowledge instruction? Οι Εκπαιδευτές Εδάφους σε θέµατα εξέτασης για την απόκτηση πτυχίου και ικανοτήτων, διαθέτουν αποδεδειγµένη ικανότητα πριν από το διορισµό τους; Do the Ground Instructors in licence and ratings examination subjects prove their competency before their nomination? Αεροδρόµιο(α) Aerodrome(s) Παρέχει το αεροδρόµιο βάσης (και κάθε εναλλακτικό αεροδρόµιο βάσης) στο οποίο διεξάγεται η πτητική εκπαίδευση τουλάχιστον τις εξής διευκολύνσεις : Does the base aerodrome (and any alternative base aerodrome) used for flight training have at least the following facilities: α) τουλάχιστον ένα διάδροµο ή περιοχή απογείωσης που επιτρέπει στα αεροπλάνα να πραγµατοποιήσουν κανονική απογείωση/προσγείωση µε τη µέγιστη εγκεκριµένη µάζα απογείωσης ή προσγείωσης, ανάλογα µε την περίπτωση: a) at least one runway or take-off area that allows aeroplanes to make a normal take-off/landing at the maximum take-off/landing mass authorised as appropriate : ι) υπό συνθήκες νηνεµίας (µε ταχύτητα ανέµου η οποία δεν υπερβαίνει τους τέσσερις κόµβους) και θερµοκρασίες που αντιστοιχούν στη µέση µέγιστη θερµοκρασία του θερµότερου µήνα του έτους στην περιοχή πτητικής λειτουργίας - under calm wind (< 4 kt) condition and temperature equal to the mean high temperature for the hottest month of the year in the operating area ιι) ελεύθερο το ίχνος πτήσης κατά την απογείωση από κάθε εµπόδιο κατά τουλάχιστον 50 πόδια - clearing all obstacles in the take-off flight path by at least 50 ft ιιι) µε τη λειτουργία του κινητήρα και τη θέση του συστήµατος προσγείωσης και των υπεραντωτικών διατάξεων (όπου έχει εφαρµογή) σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή - with the powerplant operation and the landing gear and flap operation (if applicable) recommended by the manufacturer ιv) µε οµαλή µετάβαση από την ταχύτητα αποκόλλησης από το έδαφος, στην ταχύτητα βέλτιστου ρυθµού ανόδου, χωρίς να απαιτούνται εξαιρετικές ικανότητες ή ιδιαίτερες τεχνικές από το χειριστή - with a smooth transition from lift-off to the best rate of climb speed without exceptional piloting skills or techniques β) ενδείκτη κατεύθυνσης ανέµου (ο οποίος είναι ορατός στο επίπεδο του εδάφους από τα άκρα κάθε διαδρόµου) b) a wind direction indicator (visible at ground level from the ends of each runway) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note Σελίδα 10 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

11 Check Item ( ) γ) επαρκή ηλεκτρική φωτοσήµανση του διαδρόµου, (εφόσον χρησιµοποιείται για νυκτερινή εκπαίδευση) c) permanent runway electrical lighting (for night training) δ) εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, εκτός των περιπτώσεων όπου, µετά από έγκριση της ΥΠΑ, οι απαιτήσεις εκπαίδευσης πληρούνται µε ασφάλεια από άλλα µέσα επικοινωνιών αέρα /εδάφους - an air traffic control service except where, with the approval of ΗCAA, the training requirements may be satisfied safely by other air-ground communications S (yes) Τεκµηρίωση και Εκδόσεις / Πληροφορίες Εκπαίδευσης και Λειτουργίας : Documentation and Publications / Training and Operating Information: Διαθέτει το RF ένα εγκεκριµένο Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης ; Does the RF have an approved Training Manual (ΤΜ) Yπάρχει διαδικασία τροποποιήσεων ; Does the amendment procedure exist? Οι τροποποιήσεις ελέγχονται κατάλληλα; Are the amendments properly controlled? Το TM δηλώνει τα πρότυπα, τους στόχους και τους σκοπούς εκπαίδευσης για κάθε φάση εκπαίδευσης; Does the TM state the standards, objectives and training goals for each phase of training? Εγγραφή / Προεισαγωγικές απαιτήσεις (όπου έχει εφαρµογή) Admission / pre entry requirements (if applicable) - Κανονισµοί ασφαλείας, αρχεία και µητρώα - Αρχεία παρακολούθησης (παρουσιολόγια) - Έντυπα για την τήρηση των εκπαιδευτικών αρχείων - Κανονισµοί που αφορούν εγγραφές στο βιβλίο ωρών πτήσεων (log book) - κτλ. Rules for security, records documents Attendance records Form of Training records to be kept Rules concerning log book entries etc. Διαθέτει το RF ένα εγκεκριµένο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας ; Does the RF have an approved Operations Manual? Το OM του RF περιγράφει τις λεπτοµέρειες της διαχείρισης, της δοµής και των µεµονωµένων ευθυνών ; Does the RF s OM describe details of management, structure and individual responsibilities? Yπάρχει διαδικασία τροποποιήσεων ; Does the amendment procedure exist? Οι τροποποιήσεις ελέγχονται κατάλληλα; Are the amendments properly controlled? Το OM παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στις συγκεκριµένες οµάδες προσωπικού (Fis/ SFIs/STIs/ Gis, προσωπικό πτητικής λειτουργίας και συντήρησης) Does the OM provide relevant information to particular groups of staff (Fis/ SFIs/ STIs/Gis, operations and maintenance staff)? α) Γενικά General β) Τεχνικά Technical γ) Διαδροµής Routing δ) Εκπαίδευσης προσωπικού Staff training Αρχεία Εκπαίδευσης Training Records Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 11 από 18

12 Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note Τηρεί και φυλάσσει το RF τα ακόλουθα αρχεία (για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών) : Does the RF maintain and retain the following records (for a least 5 years): α) εκπαίδευση που παρέχεται σε µεµονωµένο µαθητή a) training given to each student - εκπαίδευση εδάφους - ground training - πτητική εκπαίδευση - flight training - πτητική εκπαίδευση σε εξοµοιωτή - simulated flight training β) εκθέσεις προόδου από τους εκπαιδευτές, συµπεριλαµβανοµένων των αξιολογήσεων b) progress report from instructors including assessments - τακτικές πτητικές εξετάσεις προόδου - regular progress flight tests - εξετάσεις εδάφους - ground examination γ) πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα (ηµεροµηνίες λήξης ισχύος των ικανοτήτων, πιστοποιητικών υγείας) c) personal information (ratings, validity of medical certificates) Καθορίζεται η µορφή των αρχείων εκπαίδευσης των Εκπαιδευοµένων στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης ; Does the TM contain the student training records form? Υποβάλλει το RF αρχεία και εκθέσεις εκπαίδευσης στην ΥΠΑ (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις) ; Does the RF submit training records and reports to ΗCAA (as required)? Καταρτίζεται ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης για κάθε τύπο προσφερόµενης σειράς µαθηµάτων ; Is the training programme developed for each type of course offered? Το εν λόγω πρόγραµµα περιλαµβάνει λεπτοµερή ανάλυση της πτητικής εκπαίδευσης, της συνθετικής πτητικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης θεωρητικών γνώσεων (µαζί µε κατάλογο τυποποιηµένων ασκήσεων / περίληψη του προγράµµατος σπουδών) ; Is it specified each particular phase of flight/simulator/ground training programe (including list of standards exercises/syllabus summary)? Δειγµατοληπτική παραποµπή σε αρχεία Sampling cross reference of records Εκπαιδευτικά πρότυπα Instructional standards Υλικό της σειράς µαθηµάτων Course material Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Training Programme Είναι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σύµφωνο µε κάθε τύπο προσφερόµενης σειράς µαθηµάτων ; Is the training programme developed for each type of course offered? Είναι το περιεχόµενο και η σειρά του Εκπαιδευτικού προγράµµατος αποδεκτά στην ΥΠΑ; Are the content and sequence of training programme acceptable to HCAA? Διευκολύνσεις για τη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων Ground School Accommodation Σελίδα 12 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

13 Check Item ( ) Είναι οι ακόλουθες εγκαταστάσεις διαθέσιµες για τη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων ; Are the following facilities for theoretical knowledge instruction available? α) Αίθουσα διδασκαλίας για τους µαθητές Classroom accommodation for students β) Εξοπλισµός επίδειξης για να υποστηρίξει τη θεωρητική εκπαίδευση Demonstration equipment to support theoretical instruction γ) Εκπαιδευτική και εξεταστική δυνατότητα για R/T A R/T training and testing facility δ) Βιβλιοθήκη αναφοράς που περιέχει τις δηµοσιεύσεις που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη Reference library containing publications covering the syllabus ε) Γραφεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό Offices for instructional staff Διοίκηση Administration Έχει το RF µια διοικητική δοµή για να εξασφαλίζεται η συντήρηση των υψηλών προτύπων ; Does the RF have a management structure to ensure the maintenance of high standards? Το TM περιέχει τη µορφή των εκπαιδευτικών αρχείων των εκπαιδευοµένων ; Does the TM contain the trainee s training records form? Το RF υποβάλλει τα εκπαιδευτικά αρχεία και εκθέσεις στην ΥΠΑ (όπως απαιτείται) ; Does the RF submit training records and reports to HCAA (as required)? Επιλεγέντα Αεροσκάφη Aircraft sampled Το RF έχει έναν επαρκή στόλο εκπαιδευτικών αεροπλάνων που συµφωνούν µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα; Does the RF have an adequate fleet of training aeroplanes according with training programme? Είναι τα σε χρήση εκπαιδευτικά αεροπλάνα εγκεκριµένα από την HCAA; Are the training aeroplanes in use approved by HCAA? Είναι η Ασφαλιστική Κάλυψη σύµφωνη µε τη EC 785/2004; Is the Insurance Coverage according to EC 785/2004?: Είναι τα εκπαιδευτικά αεροπλάνα εξοπλισµένα όπως απαιτείται στις προδιαγραφές εκπαίδευσης σχετικά µε τη σειρά µαθηµάτων στην οποία χρησιµιποιούνται ; Are the aeroplanes equipped as requested in the training specification concerning the course in which it is used? S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note - Πλήρη πηδάλια διπλού χειρισµού Full double commands - Επαρκής εξοπλισµός για εκτέλεση εκπαίδευσης σύµφωνα µε : Adequate equipment for training conducted according to: VFR day VFR night IFR - Κατάλληλα για επίδειξη αποφυγής απώλειας στήριξης / περιδίνησης (όπου έχει εφαρµογή) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 Suitable for demonstrating stall/spin avoidance ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 13 από 18

14 (if applicable) Check Item ( ) S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note - Απόδειξη ιδιοκτησίας, συµφωνητικό(ά) µίσθωσης ή δικαιώµατα χρήσης Proof of ownership, rental agreement(s) or rights of use - Ποιος είναι υπεύθυνος για την τεχνική κατάσταση των χρησιµοποιουµένων αεροσκαφών; Υπάρχει αναπληρωτής; Who is responsible for the technical condition of the aircraft being used? Designated deputy? - Υπάρχει απόδειξη ότι ο κάτοχος της θέσης έχει την απαραίτητη δικαιοδοσία να διαβεβαιώσει ότι η συντήρηση των αεροσκαφών εκτελείται στην ώρα της και µε τα απαιτούµενα πρότυπα; Is there evidence the post holder has the necessary authority to ensure that aircraft maintenance is carried out on time and to the required standards? - Υπάρχει απόδειξη ότι ο κάτοχος της θέσης έχει την απαραίτητη δικαιοδοσία να διαβεβαιώσει ότι εκτελείται η συντήρηση των STD στην ώρα της και µε τα απαιτούµενα πρότυπα; Is there evidence the post holder has the necessary authority to ensure that STD maintenance is carried out on time and to the required standards? Σύνδεσµος µε τους υπεργολάβους, ποιος είναι υπεύθυνος; (Συντήρηση σύµφωνα µε το PART 145 ή ισοδύναµη) Liaison to subcontractors, who is responsible? (Maintenance according to PART 145 or equivalent) - Πώς µεταβιβάζονται οι εγγραφές στα τεχνικά µητρώα; How are technical log entries communicated? - Είναι το ηµερολόγιο του αεροπλάνου και το βιβλίο ωρών πτήσεων του χειριστή ενηµερωµένα (σύµφωνα µε το 1.080); Is the Aircraft Technical Log and the Pilot Log up to date? (in accordance with 1.080) Κτιριακές Εγκαταστάσεις Πτητικών Λειτουργιών Flight Operations Accommodation Είναι η ακόλουθη στέγαση διαθέσιµη: Are the following accommodation available: α) Αίθουσα επιχειρήσεων (για τον έλεγχο της πτητικής λειτουργίας) Operation room (to control flight operation) - Πρόσβαση στο «Airside» - Access to the «Airside» β) Αίθουσα σχεδιασµού πτήσεων Flight planning room - κατάλληλοι χάρτες και διαγράµµατα - appropriate maps and charts - τρέχουσες πληροφορίες AIS (Υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών AIP GREECE) - current AIS info. (AIP GREECE) - µετεωρολογικές πληροφορίες - met. Info. Σελίδα 14 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

15 Check Item ( ) - επικοινωνίες µε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και την αίθουσα επιχειρήσεων - communication to ATC and Op. Room - χάρτες οι οποίοι αναπαριστούν τυποποιηµένες αεροπορικές διαδροµές - maps for std. cross-country routes - χάρτες µε τις εκάστοτε απαγορευµένες, επικίνδυνες και περιορισµένες περιοχές - maps with current prohibited, danger and restricted area - κάθε άλλο υλικό σχετικό µε την ασφάλεια των πτήσεων - any other flight safety doc. Εξοπλισµός εκπαίδευσης Training equipment Το RF προσφέρει εξοπλισµό πτητικής εκπαίδευσης εγκεκριµένο από την ΥΠΑ : Does the RF offer flight training equipment approved by HCAA: - Flight simulators - FNPT s - Other training devices STD ( περιλαµβανόµενη η έγκριση συσκευής και συντήρησης) STD (including qualification approval and maintenance) Οι λειτουργίες του STD έχουν ελεγχθεί σύµφωνα µε το JAR-FCL (α) (4) και JAR-STD ; The STD operations have been checked in accordance with JAR-FCL 1.055(a)(4) and JAR-STD? Παρακολούθηση προγενέστερων ευρηµάτων (εάν έχει εφαρµογή) Follow-up of earlier Findings (if applicable) Υπάρχουν ακόµα «ανοικτά» ευρήµατα από προγενέστερους ελέγχους Are there still open findings from earlier Inspections? Υπάρχουν ακόµα «ανοικτά» ευρήµατα από προγενέστερες επιθεωρήσεις εγγράφων; Are there still open findings from earlier Document reviews? S (yes) Check result ( ) * U Immediately (no) corrected Note Marks: N/A not applicable Ticked U requires Note Ticked S or immediately corrected may require Note Notes must be commented ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 15 από 18

16 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ INSPECTORS VISIT REPORT FORM Κύριος Επιθεωρητής Principal Inspector Κύριος Επιθεωρητής Principal Inspector Ηµεροµηνία λήψης Date received Ηµεροµηνία κλεισίµατος Date closed RF/ Όνοµα Υπεργολάβου RF/Subcontracted facility name Κύριος Επιθεωρητής: Principal Inspector : Επιθεωρητής: Inspector: Λεπτοµέρειες από την επίσκεψη: Details of visit: Υπογραφή: Signature: Υπογραφή: Signature: Τοποθεσία της επίσκεψης Location of visit Ηµεροµηνία: Date: Ηµεροµηνία: Date: Μέτρα που λαµβάνονται ή προτείνονται: Action taken or proposed: Σελίδα 16 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

17 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ Ιωάννης Ανδριανόπουλος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ιωάννης Πετρόπουλος Πίνακας Διανοµής: Αποδέκτες για ενέργεια ΥΠΑ/Δ2/Β(3) Εσωτερική Διανοµή Γρ. Διοικητού ΥΠΑ Γρ. Υποδιοικητών ΓΔΑΜ Αποδέκτες για κοινοποίηση 1.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GR-RF-001 Διεθνής Αερολιµένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Θεσσαλονίκη 2.- AEROSERVICES S.A GR-RF-002 Θερµοπυλών 3, Χαλάνδρι 3.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ GR-RF-003 Λυκούργου 9, Αθήνα 4.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ GR-RF-005 Λυκούργου Αθήνα 5.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ GR-RF-006 Αγίου Χαραλάµπους 1, Αθήνα 6.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεθνής Αερολιµένας Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» Ηράκλειο, Κρήτη 7.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΡΟΔΟΥ GR-RF-008 Τ.Θ Ρόδος, Δωδεκάνησα ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΕΝΤ. : 633 Σελίδα 17 από 18

18 8.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ GR-RF-010 Κρατικός Αερολιµένας Χανίων «Ι.Δασκαλογιάννης» Χανιά, Κρήτη 9.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» GR-RF-011 Παναγή Τσαλδάρη 18 α, Κατερίνη 10.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ GR-RF-012 Αεροδρόµιο Λάρισας 110 ΠΜ Λάρισα 11.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ Πατρέως Πάτρα 12.- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΣΟΥΔΑΣ GR-RF-014 Κρατικός Αερολιµένας Χανίων «Ι.Δασκαλογιάννης» Χανιά, Κρήτη 13.- EUROWINGS AVIATION & CONSULTING SERVICES LTD. GR-RF-015 Λεωφ. Μεσογείων Αγία Παρασκευή Σελίδα 18 από 18 ΕΝΤ. : 633 Έκδοση 1η / 20 Νοεµβρίου 2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Νο 4

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test HCAA REFERENCE No: FSD REFERENCE No: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Hellenic Civil Aviation Authority Member of EASA HCAA USE ONLY HCAA USE ONLY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Υ.Π.Α.Μ. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΟΝΟΜΑ : ΗΛΙΚΙΑ : ΓΝΩΣΕΙΣ (Γραµµατικές) : ΑΓΓΛΙΚΑ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 5 Αυγούστου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘM. 102 Kανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 6132 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Παναγιώτας Κωμοδρόμου (Π.Φ. 30034) Άννας Κυνηγού (Π.Φ. 30088) θ διορισμός του κ. Βάσου Φιλόθεου, από τις 4 Οκτωβρίου 2004, στη θέση Τεχνικού, Τμήμα Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Non-Thoroughbred Register

Cyprus Non-Thoroughbred Register Cyprus Non-Thoroughbred Register Volume VI Cyprus Non-Thoroughbred Register Volume VI Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής ISSN 0356-5526 Μάιος - Ιούνιος 2014 Τεύχος 3, ΤΟΜΟΣ 76 CCG EAC 65 Ma - June 2014 ISSUE 3 VOL. 76 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ MAΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Version II Greek language 1 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5 Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 I Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email: turf@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ -Ν. 3374/2005 ΦΕΚ 189/ Α'/2.8.2005 κεφ. Β αρ.14. -Υπουργική Απόφαση Αριθµ. Φ5/89656/Β3/ 13-08-2007 ΦΕΚ 1466/Β /13-8-2007 Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/Α /6-9-2011

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 η Έκδοση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 η Έκδοση Άρθρο 1 : Χειριστής αεροπλάνου της ΑΛΘ Άρθρο 2 : Επιβάτης αεροπλάνου της ΑΛΘ Άρθρο 3 : Υποχρεώσεις κυβερνήτη αεροπλάνου της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα