Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ακαδημαϊκό έτος Τόπος Αιγάλεω Ημερομηνία 10 Ιουλίου 2008 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλ Ηλ. Ταχ.: 56 SYGROU AVENUE ATHENS, GREECE Tel

2 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Παρουσίαση του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών... Error! Bookmark not defined Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών... Error! Bookmark not defined Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διδακτικό έργο Ερευνητικό έργο Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Συμπεράσματα Σχέδια βελτίωσης Πίνακες Παραρτήματα Έκδο

3 2 Πρόλογος Οι διαδικασίες της εσωτερικής αξιολόγησης που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, ουσιαστικά, αναφέρονται στα τεθέντα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π με μερικές διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τα νομοθετημένα πρότυπα λειτουργίας των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων π.χ. οι δηλώσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται δύο φορές στο ακαδημαϊκό έτος, με συνέπεια να υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι το εξάμηνο ή τέσσερις το ακαδημαϊκό Έτος. Αποτέλεσμα είναι τα στατιστικά στοιχεία να αναφέρονται σε εξαμηνιαία βάση και να μην μπορούν να ενοποιηθούν για να μην αλλοιωθεί η ορθότητα των στατιστικών στοιχείων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αναμορφώθηκε το 2002 και βασίστηκε σε έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε το 2001 που αναφερόταν με ένα δείγμα 256 επιχειρήσεων στο προφίλ του Διοικητικού στελέχους. Το πρόγραμμα σπουδών πρόκειται να αναμορφωθεί το 2008 βασιζόμενο σε νέα έρευνα αγοράς του 2007 με 350 επιχειρήσεις. 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Η ΟΜΕΑ μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Τμήματος αποτελείται από τα μέλη Ε.Π. Dr. Π. Κυριαζόπουλο Παναγιώτη Καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τομέα Οργ. και Διοίκηση, κ. Νικόλαος Μαντάς Αν. Καθηγητής marketing του Τομέα Οργ. και Διοίκηση, Προϊστάμενος του Τμήματος, Dr. Αναστάσιο Ντάνο Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Δικαίου και Ανθρωπιστικών Σπουδών και το σπουδαστή κ. Καραχάλιο Χρήστο Με ποιους και πως συνεργάστηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με τους διδάσκοντες στο Τμήμα (μέλη Ε.Π. του Τμήματος ή Γενικών Τμημάτων του Ιδρύματος και Έκτακτο Προσωπικό τόσο Επιστημονικών Συνεργατών όσο και Εργαστηριακών Συνεργατών) επίσης με τη σπουδαστική κοινότητα για την αξιολόγηση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: a) Η σπουδαστική κοινότητα b) Τα επιστημονικά περιοδικά που έχουν δημοσιευτεί άρθρα των μελών του Ε.Π. c) Τα πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων που παρουσιάστηκαν εργασίες των μελών Ε.Π. d) Οι απόφοιτοι του Τμήματος e) Το μηχανογραφικό σύστημα της Γραμματείας του Τμήματος και του Ιδρύματος f) Οι διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Πειραιά Πως και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; Η έκθεση γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Τμήματος και μετά από διαλογική συζήτηση ενεκρίθη από τη Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης της σπουδάστριας εκπροσώπου της «Πανσπουδαστικής». Έκδο

4 Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δισκολιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης υπήρξε ένας προβληματισμός εκ μέρους των σπουδαστών και μια καταρχήν αρνητική θέση. Γρήγορα όμως ξεπεράστηκε και η συμμετοχή τους σ αυτήν ήταν αξιόλογη. Παρουσιαστήκαν δυσκολίες στη συμπλήρωση του ατομικού απογραφικού δελτίου του Ε.Π. λόγω της γραφειοκρατικής δομής του Δελτίου Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη νομολογία που διέπει τη λειτουργία των αξιολογούμενων ιδρυμάτων και όχι ένα κοινό έντυπο που περιλαμβάνει διαδικασίες και πιθανόν κριτήρια αξιολόγησης τα οποία ο Νομοθέτης δεν επιτρέπει για τα Τεχνολογικά Ιδρύματα όπως: 1. Κριτήρια παρακολούθησης Διδακτορικών Διατριβών, ενώ είναι γνωστό ότι ο Νομοθέτης δεν επιτρέπει τη χορήγηση Διδακτορικών Διπλωμάτων από τα ΤΕΙ. 2. Κοινοί εσωτερικοί κανονισμοί των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όταν ο Νομοθέτης δεν επιτρέπει τη λειτουργία Π.Μ.Σ. αλλά μόνον με σύμπραξη με Πανεπιστήμια, οπότε και το κάθε Πανεπιστήμιο που συμπράττει με το Τμήμα επιβάλλει το δικό του κανονισμό λειτουργίας αφού αυτό εκδίδει το τίτλο σπουδών του Μεταπτυχιακού και για λόγους ισότητας και ισονομίας οι σπουδαστές που σπουδάζουν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ή του Πανεπιστημίου (ημεδαπής ή αλλοδαπής) θα πρέπει να λειτουργούν με τα ίδια κριτήρια και κανονισμούς σπουδών αφού θεωρούνται σπουδαστές του Πανεπιστημίου που παρέχει τον Τίτλο σπουδών (βλέπε πρόσφατες Πρυτανικές Εκλογές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς όπου οι σπουδαστές του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υγείας συμμετέχουν στις εκλογές για Πρύτανη του Πανεπιστημίου). 3. Έρευνες και Δημοσιεύσεις, το πρότυπο της Α.ΔΙ.Π. δίδει μεγάλη βαρύτητα στις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Ε.Π. ενώ είναι γνωστό ότι η έρευνα στα ΤΕΙ δεν είναι συστηματοποιημένη και ουσιαστικά νομοθετημένη αφού τα εργαστήρια των ΤΕΙ δεν είναι πιστοποιημένα σαν ερευνητικά εργαστήρια και δεν διαθέτουν προϋπολογισμό δικό τους για έρευνα. Οι οποιοσδήποτε προσπάθειες γίνονται εκ μέρους των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού οφείλονται στη προσωπική τους βούληση και προσπάθεια χωρίς πόρους, μέσα ή προσωπικό. Ακόμη και οι τίτλοι διαφέρουν μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προσδιορίζοντας έμμεσα πλην σαφώς τις υποχρεώσεις των σε έρευνα (Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό ΔΕΠ για τα Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Π. για τα ΤΕΙ) Παρ ολες τις παραπάνω νομοθετικές δυστοκίες, η Α.ΔΙ.Π. με κοινά έντυπα προσπαθεί να ισοπεδώσει τα κριτήρια αξιολόγησης μεταξύ των Ιδρυμάτων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενοποιηθούν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ώστε να προκύψει ενιαία αξιοκρατική κατάσταση αποτελεσμάτων. Έκδο

5 4 Προκείμενου να υπάρξει ενιαία αξιολογική βάση αποτελεσμάτων θα πρέπει τα ΤΕΙ να ισοτιμηθούν νομοθετικά με τα Πανεπιστήμια και να δίδονται οι ίδιες ευκαιρίες στους δύο πόλους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) 2. Παρουσίαση του Τμήματος 2.1 Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ). Το Τμήμα εδρεύει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά στη περιοχή του Αρχαίου Ελαιώνα, Π. Ράλλη και Θηβών Αιγάλεω, σε μία έκταση τ.μ. σε κτίριο ιδιόκτητο έκτασης τ.μ. περίπου Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος. Το τμήμα αποτελεί τη μετεξέλιξη της ΑΣΣΕ που είχε δημιουργηθεί στο ΚΑΤΕΕ Περασιά το 1977 με το Ν. 573/77. Για πρώτη φορά στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας. Το 1979 μετεγκαταστάθηκε στη σχολή Κλωστο-υφαντουργείας ΣΚΥΠ στο Ν. Φάληρο. Το 1982 μετεγκατεσταθηκε σε κτίριο της οδού Στουρνάρη (έναντι ΕΜΠ). Το 1985 μετεγκαταστάθηκε στο κτίριο της οδού Μεθώνης 8-10, Εξάρχεια. Το 1988 μετεγκαταστάθηκε στο κτίριο Β του κεντρικού συγκροτήματος του ΤΕΙ Πειραιά. Το 2001 εγκαταστάθηκε οριστικά σε νεόδμητο κτίριο (Δ ) στο κεντρικό Campus του Ιδρύματος, όπου εδρεύει μέχρι σήμερα. Έκδο

6 5 Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία) Καθηγητές Σύνολο Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Λέκτορες/Καθηγητές Εφαρμογών Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* 1 1 Παραιτήσεις* Σύνολο Από εξέλιξη* 1 Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* 2 Παραιτήσεις* Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Νέες προσλήψεις* 2 Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Σύνολο Διδάσκοντες επί συμβάσει** Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Διοικητικό προσωπικό Σύνολο Σύνολο Σύνολο Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία Προπτυχιακοί (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) Προπτυχιακοί (ΕΑΡΙΝΟ) Μεταπτυχιακοί Διδακτορικοί Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες και Έκδο

7 Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; Το Τμήμα έχει σαν στόχο τη προαγωγή και διάχυση της Διοικητικής επιστήμης και απόδοση στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και την Οικονομία πτυχιούχων που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύνθετες απαιτήσεις μια παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή απόδοση και σεβασμό στη διαχείριση του Δημοσίου Χρήματος Πως αντιλαμβάνεται η Ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; Οι παραπάνω στόχοι αναφέρονται στη λειτουργία του Τμήματος σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου «ανταγωνιστές» είναι τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα. Η επιβίωση σ αυτό το ανατγωνιστικό περιβάλλον επιτυγχάνεται μέσα από τη Διάχυση της Διαχείρισης της Γνώσης με τη χρήση μιας καινοτομικής κουλτούρας που θα πρέπει να «παράγει» γνώση μέσα από την Έρευνα. Ειδικότερα η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί ότι οι στόχοι του Τμήματος αναφέρονται: α. Στην προαγωγή, κύρια, της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης και επικουρικά της βασικής έρευνας: α1. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών, στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα με συμμετοχή σε Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια. α2. Η Δημοσίευση των ερευνών σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά. α3. Η αναφορά άλλων επιστημόνων σε ερευνητικό έργο των μελών του Ε.Π. α4. Η αναγνωριση του έργου των μελών του Τμήματος με τη συμμετοχή τους σε Επιστημονικές Επιτροπές Συνεδρίων ή ως κριτές σε επιστημονικά περιοδικά. β. Στην Εκπαίδευση β1. Η εξειδίκευση των προπτυχιακών σπουδών με μια εφαρμοσμένη μεθοδολογία με θεωρία, ασκήσεις πράξης, εργαστήρια, case studies, ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες, πτυχιακές εργασίες. Για να επιτευχθεί η έννοια της εξειδίκευσης το Τμήμα έχει αναπτύξει δύο κατευθύνσεις σε «Marketing και Διεθνείς Σχέσεις» και σε «Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων». β2. Η ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους σπουδαστές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές των σε εξειδικευμένα θέματα. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα έχει συμπράξει με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το University of the West of Scotland U.K. (π. University of Paisley) και λειτουργεί δύο Τμήματα μεταπτυχιακών Σπουδών. Έκδο

8 Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;. Σε ένα αρκετά ικανοποιητικό σημείο, επιτυγχάνονται οι στόχοι του Τμήματος παρ ολα τα Νομοθετικά εμπόδια που υπάρχουν όπως απαγόρευση δημιουργίας ιδίων Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαγόρευση χορήγησης Διδακτορικών Διπλωμάτων, Μη νομοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, έλλειψη οικονομικών πόρων για την έρευνα. Οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται από την προσφορά υπέρ εργασίας των μελών του Ε.Π. από τη δημιουργία ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση της έρευνας και από τη βούληση του Ιδρύματος να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε γραφειοκρατικά εμπόδια που τίθενται στη λειτουργία του Ιδρύματος Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί οτι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στη προσπάθεια αυτή; Σε ένα αρκετά ικανοποιητικό σημείο, επιτυγχάνονται οι στόχοι του Τμήματος παρ ολα τα Νομοθετικά εμπόδια που υπάρχουν όπως απαγόρευση δημιουργίας ιδίων Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαγόρευση χορήγησης Διδακτορικών Διπλωμάτων, Μη νομοθετημέτα ερευνητικά εργαστήρια, έλλειψη οικονομικών πόρων για την έρευνα. Οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται από την προσφορά υπερ εργασίας των μελών του Ε.Π. από τη δημίοργία ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση της έρευναςκαι από τη βούληση του Ιδρύματος να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε γραφειοκρατικά εμπόδια που τίθενται στη λειτουργία του Ιδρύματος Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ Ιδρυσης) στόχων του Τμήματος; Πρέπει να αναθεωρηθούν με γεναιότητα οι στόχοι του Τμήματος όπως περιγράφονται στο Ιδρυτικό ΦΕΚ και να ακολουθήσει τις ανάγκες της εποχής της διαχύσης της Γνώσης και της Πληροφορίας και όχι να μένει στις εποχές του Ψυχρο-Πολεμικού κλίματος μεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστημίων που τόσα χρόνια ταλάνησε τη χώρα και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους Διοίκηση του Τμήματος. Το Τμήμα Διοικείται από τα οργανα του που είναι : Η Γενική Συνέλευση με συμμετοχή όλων των μελών Ε.Π. και εκπροσώπων σπουδαστών. Το συμβούλιο του Τμήματος με πρόεδρο το Προϊστάμενο του Τμήματος και μέλη, τους υπευθύνους των Τομέων Τη γραμματεία του Τμήματος με προϊσταμένη και οκτώ υπαλλήλους. Στο Τμήμα υπάρχουν τέσσερα εργαστήρια: a. Marketing & Νέες Τεχνολογίες b. Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης c. Εφαρμοσμένης Οικονομικής Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Έκδο

9 8 d. Επεξεργασίας Κειμένων και Πινάκων Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από ένα Επιστημονικό Υπεύθυνο της βαθμίδας καθηγητή ή Αν.Καθηγητή και επικουρείται από ΕΤΠ (τα δύο εξ αυτών) και εργαστηριακούς συνεργάτες Ποιές επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; Υπάρχει επιτροπή Πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος (ΤΕΙ Πειραιά) που τον ακολουθεί το Τμήμα καθώς και εσωτερικοί κανονισμοί των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Στο Τμήμα λειτουργούν τρεις Τομείς, ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεωρείται ότι με την ανάπτυξη του Τμήματος από πλευράς Ε.Π. και την πλήρωση όλων των κενών θέσεων θα πρέπει να αναπτυχθούν δύο νέοι τομείς σε Marketing και Διεθνείς Σχέσεις και σε Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. 3. Προγράμματα Σπουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται εν μέρει σήμερα στις ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας και αυτό λόγω των μεγάλων και γρήγορων αλλαγών που επιτελούνται σε ενα κόσμο μεταβαλλόμενο. Για το σκοπό αυτό επανελήφθη η έρευνα αγοράς προκειμένου να διαπιστωθούν οι αλλαγές των αναγκών της οικονομίας Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Το πρόγραμμα παρουσίασε αδυναμίες στη λειτουργία του λόγω των πολλών Μαθημάτων κατ επιλογήν που εδόθησαν στους σπουδαστές με αποτέλεσμα να υπάρχουν μαθήματα τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βάθμο ζήτησης από την αγορά εργασίας και οι σπουδαστές να μην τα επιλέγουν λόγω του βάθμού δυσκολίας που παρουσιάζουν Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Το εξεταστικό σύστημα παρουσιάζει αδυναμίες και δυσλειτουργίες λόγω απουσίας πειθαρχικού συμβουλίου Σπουδαστών, και έλλειψης μηχανισμών Έκδο

10 9 εντοπισμού αντιγραφών στις εργασίες των σπουδαστών π.χ Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Θα πρέπει α θεωρηθεί ότι υπολείπεται της Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης λόγω του νομοθετικού εγκλωβισμού των ΤΕΙ και της αδυναμίας του ΥΠΕΠΘ να αντιληφθεί έγκαιρα τις αντιδράσεις τόσο της Ελληνικής Οικονομίας όσο και των ραγδαίων μεταβολών του Ευρωπαϊκού χάρτη της εκπαίδευσης Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Αρκετά ικανοποιητική η οποία επιδέχεται σημεία βελτίωσης όπως η λειτουργία θεσμού συναντήσεων των επιχειρηματικών μονάδων και των εκπαιδευόμενων σπουδαστών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Pg.D./M.Sc. in International Marketing Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.4 Business School University of the West of Scotland, U.K. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το Π.Μ.Σ. σε Διεθνές Marketing αποτελεί μία προέκταση εξειδίκευσης της κατεύθυνσης Marketing & Διεθνείς Σχέσεις των προ-πτυχιακών σπουδών και με τη λογική αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους του Τμήματος Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Το πρόγραμμα αποτελείται από μαθήματα κορμού, Μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα εξειδίκευσης. Αναφέρεται στο σύνολο των πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ΤΕΙ) ανεξαρτήτως ειδικότητας προ-πτυχιακών σπουδών. Ακολουθεί το Βρεττανικό σύστημα σπουδων με κύρια χαρακτηριστιά α. Την πολυ-βιβλιογραφική προσέγγιση β. Την αυστηρή τήρηση των χροδιαγραμμάτων εκπόνησης εργασιών. Αποτέλεσμα είναι, στο πρώτο εξάμηνο να παρατηρείται μια δυστοκία προσαρμογής των σπουδαστών Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Το εξεταστικό σύστημα είναι τελείως αντικειμενικό αφού υπάρχουν τρία φίλτρα a. Βαθμολόγηση από δύο εξεταστές με κόλλες εξετάσεων με κλειστά ονόματα (Βλέπε Παραρτημα) b. Τα αποτελέσματα εγκρίνονται από το συμβούλιο των εξεταστών όλων των μαθημάτων c. Η απόφαση του συμβουλίου των εξεταστών κρίνεται και επικυρώνεται από τη συνέλευση των καθηγητών του Προγράμματος d. Υπάρχει ο θεσμός του εξωτερικού εξεταστή 3 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ. 4 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Έκδο

11 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;5 Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται από την επιστημονική επιτροπή του Π.Μ.Σ. και στέλνεται στο Πανεπιστήμιο που εκφέρει την αποψη του. Σε περίπτωση διαφωνίας συζητείται το παρουσιαζόμενο θέμα με τηλε-διάσκεψη Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Οι σπουδαστές επιβαρύνονται τα ίδια δίδακτρα που επιβαρύνονται και οι σπουδαστές που θα αποφασίσουν να σπουδάσουν στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Paisley Σκωττίας Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Το πρόγραμμα τυγχάνει αξιολόγησης με τα ίδια κριτήρια που αξιολογούνται όλα τα προγράμματα στα Βρεττανικά Δημόσια Πανεπιστήμια Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 6 3,2,1 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Υγείας» 3,2,2 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 7 Σύμπραξη των παρακάτω τμημάτων: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς & Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση της Υγείας» αποτελεί μία προέκταση εξειδίκευσης της κατεύθυνσης «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων των προ-πτυχιακών σπουδών» και με τη λογική αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους του Τμήματος Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Το πρόγραμμα στο Α εξάμηνο αποτελείται από μαθήματα σχετικά με την Ιατρική Επιστήμη (για τους αποφοίτους Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) και Μαθήματα Διοίκησης και Οικονομίας (για τους αποφοίτους Επιστημών Υγείας). Αυτό επιτρέπει την δημιουργία κοινού γνωστικού υπόβαθρου για την ομαλή παρακολούθηση των υπολοίπων τριών εξαμήνων, που περιλαμβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Αντικειμενικό. Στηρίζεται σε τελική εξέταση και εργασίες 5 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ. 7 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Έκδο

12 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών; Δίκαιη και αντικειμενική Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Επαρκή και τα δίδακτρα σχετικά χαμηλά. Σημαντική η προσφορά του τμήματος σε χώρους και εν μέρει σε εξοπλισμό Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Γίνεται προσπάθεια προβολής και παρουσίασης αξιόλογων Διπλωματικών εργασιών σε συνέδρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Έχει συναφθεί διακρατική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας (τμ. Διοίκησης Υγείας) 3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Οι σπουδαστές του Π.Μ.Σ. σε Διεθνές Marketing που αποφοιτούν με ικανοποιητικό βαθμό, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές των για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τριμελή επιτροπή μέλος της οποίας είναι και καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο υποψήφιος διδάκτωρ αφού ολοκληρώσει το ερευνητικό του έργο στην Ελλάδα στη συνέχεια μεταβαίνει στη Σκωττία για να συγγράψει τη διατριβή του. Με το τρόπο αυτό ολοκληρώνονται οι στόχοι του Τμήματος που είναι η ολοκλήρωση καθετοποιημένων σπουδών από προ-πτυχιακά έως διδακτορικά αφου η Ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη χορήγηση αυτοτελών τίτλων σπουδών Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Η δομή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών είναι ακριβώς η ίδια που ακολουθείται από όλα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, από τα οποία έχουν αποκτήσει διδακτορικά διπλώμματα πλείστοι όσοι Καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;8 Ιδιαίτερη αυστηρή, αφού υπάρχει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων και το κύμα ανακόπτεται με το να ζητούμe να έχουν αποφοιτήσει από το Π.Μ.Σ. σε Διεθνές Marketing με άριστα Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; Αυτές πραγματοποιούνται απο τους καθηγητές του συεργαζόμενου πανεπιστημίου όταν επισκέπτονται το ΤΕΙ Πειραιά γαι διδασκαλία στο Π.Μ.Σ Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Ικανοποιητική 8 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-4 Έκδο

13 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Οπως η Βρετανική Νομοθεσία ορίζει. Έκδο

14 13 4. Διδακτικό έργο 4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από εκπαιδευτικούς που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις και αυτούς που κατέχουν τακτικές θέσεις. Οι δεύτεροι, ευρισκόμενοι σε μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες ερευνητικές ενώ οι κατέχοντες προσωποπαγείς θέσεις ασχολούνται περισσότερο με την εκπαίδευση σε σχέση με την έρευνα. Ειναι γεγονός ότι το Τμήμα διαθέτει ικανό έμψυχο δυναμικό το οποίο συμμετέχει στις διαδικασίες εκσυγχρονισμού του Τμήματος Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας;9 Η εκπαιδευτική διαδικασία αναφέρεται σε Τρία σκέλη στη φυσική διδασκαλία, τη συμπληρωματική διδασκαλία από απόσταση (e-learing off line) και τη τηλεδιδασκαλία σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού on line Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; Tο διδακτικό έργο αναφέρεται σε learning package που περιέχει ηλεκτρονικές διαφάνειες, ασκήσεις, test πολλαπλής επιλογής, case studies κλπ Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Η χορήγηση ένος συγγράμματος δημιουργεί σωρία προβλημάτων καθώς και η έλλεψη Ελληνικών ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; Τα διαθέσιμα μέσα πρέπει να χωριστούν σε δύο μέρη: α. Τα κτίρια και τις αίθουσες διδασκαλίας β. Το μηχανολογικό εξοπλισμό Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις είναι νεόδμητες με αίθουσες κλιματιζόμενες με αντηλιακά φίλτρα στα παράθυρα αναλυτικότερα υπάρχουν πέντε αίθουσες και ένα αμφιθέατρο, όλα κλιματιζόμενα Μία (1) αίθουσα χωρητικότητας 120 θέσεων, τέσσερις αίθουσες χωρητικότητας 50 θέσεων και αμφιθέατρο 120 θέσεων. Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται από τις 08:00 έως της 17:00 καθημερινά και στη συνέχεια διατίθενται για τα μετα-πτυχιακά προγράμματα. 9 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους Πίνακες (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), , , (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα) και (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα) Έκδο

15 Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών; Στα εργαστήρια Marketing, ΣΠΔ και Στατιστικής η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αφού χρησιμοποιούνται PC, Servers, UPS, Δίκτυα, σύστημα SMS, Tele-Conference, ηλεκτρονικές πλατφόρμες διδασκαλίας (e-learning ΕΣΤΙΑ, (http://mnglearning.teipir.gr/) Blackboard (http://blackboard.paisley.ac.uk/webapps/portal/frameset.jsp ) Lotus-IBM 4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία; Το μόνιμο Ε.Π. είναι 15 και το Ε.Π. επί συμβάσει που καλύπτει θεωρητικά μαθήματα είναι 20 σύνολο 35 για τα θεωρητικά μαθήματα. Οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές είναι 1649 και έχουν δηλώσει 44 μαθήματα με συνολικό αριθμό δηλώσεων Έτσι ο δείκτης διδασκόντων/διδασκομένων ανέρχεται σε 1:274 ( 9618:44=218 Μ.Ο. Σπουδαστών ανά μάθημα, 44 μαθήματα για 35 εκπαιδευτικούς αναλογούν 1,25 μαθήματα ανά εκπαιδευτικό). Η παραπάνω αναλογία στα θεωρητικά μαθήματα είναι θεωρητική γιατί στη πραγματικότητα μόνον το 15% έως 25% των σπουδαστών που δήλωσαν το μάθημα παρακολουθούν τα θεωρητικά μαθήματα στο προ-πτυχιακό πρόγραμμα. Έτσι η πραγματική αναλογία είναι 1:55. Το Ε.Π. που ασχολείται με τα εργαστήρια είναι 28 (μόνιμο και επί συβάσει). Οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές είναι 1649 και έχουν δηλώσει 14 μαθήματα εργαστηριακά με συνολικό αριθμό δηλώσεων Έτσι ο δείκτης διδασκόντων/διδασκομένων ανέρχεται σε 1:48 (1349:14=96,4 Μ.Ο. Σπουδαστών ανά μάθημα, 14 μαθήματα για 28 εκπαιδευτικούς αναλογούν δύο μαθήματα ανά εκπαιδευτικό). Παρ ολες τις προσπάθειες του Τμήματος για προκήρυξη μονίμων θέσεων το ΥΠΕΠΘ με διάφορες διαδικασίες δεν επιτρέπει τη κάλυψη κενών θέσεων με αποτέλεσμα το Τμήμα διαρκώς να συρικνώνεται μέχρι εξαφανίσεως του και της δημιουργίας Μη Κρατικών, Μη Κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; Τα μαθήματα που έχουν συνδεθεί με την έρευνα ουσιαστικά αναφέρονται σε μαθήματα marketing, Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης, και Μαθήματα ποσοτικών Μεθόδων (Στατιστικής, Επιχειρησιακής έρευνας κλπ) Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; Οι συντελεστές του Τμήματος συνεργάζονται με μέλη ΔΕΠ του Τμήμαντος Διοίκησης παραγωγής του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τέλος έχουν αναπτυχθεί προγράμματα με το University of the West of Scotland και με συντελεστές του Business Scholl του University of East Anglia Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 10 Υπάρχει ένας αριθμός μελών Ε.Π. που παρουσιάζει ικανοποιητική κινητικότητα καθώς και ένας μικρός αριθμός σπουδαστών. 10 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-8 Έκδο

16 15 5. Ερευνητικό έργο 5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; Τα τελευταία έξη χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία πραγματοποιούνται από ένα αριθμό μελών Ε.Π. και έκτακτου προσωπικού. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών παρουσιάζονται σε Διεθνής, παγκόσμια και Ελληνικά Συνέδρια με κρτές και πρακτικά συνεδρίων. Επίσης έχει αναπτυχθεί ένας αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά καθώς και σε Ελληνικά. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται τα ερευνητικά θέματα των συντελεστών του Τμήματος. Το τελευταίο έτος έχει αρχίσει να δημιουργείται και μια ερευνητική δραστηριότητα από σπουδαστές του Τμήματος. Τέλος ερευνητικά προγράμματα μέσω του ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι & ΙΙ έχουν εκπονηθεί από συντελεστές του Τμήματος με επιτυχία Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα; Τα ερευνητικά προγράμματα εκτελούνται με πρωτοβουλία των συντελεστών του Τμήματος και με χρηματοδότηση από πηγές που δημιουργούν οι ίδιοι συντελεστές του Ε.Π. περισσότερα από 6 προγράμματα εκπονούνται ετησίως, αριθμός που κρίνετε ιδιαίτερα ικανοποιητικός Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; Ανύπαρκτες έως αυστηρά περιορισμένες Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; 11 Ικανοποιητικές αφού 3 έως 4 Δημοσιεύσεις παρουσιάζονται ετησίως σε επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 10 δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών Διεθνών ή Παγκόσμιων συνεδρίων με το σύστημα των κριτών Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους; 12 Αρκετά ικανοποιητικό, αφου ερευνητές από την Ευρώπη, ΗΠΑ, Κίνα κλπ. αναφέρονται σε δημοσιεύσεις μελών του Ε.Π. του Τμήματος Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; Ικανοποιητικές αφου συμμετέχουν αξιόλογοι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες καθώς και Ιδρύματα με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; Περιορισμένα έως ανύπαρκτα Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; Την τελευταία τετραετία άρχισε να δημιουργείται μια κινητικότητα είτε μέσω του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ είτε με τη συμμετοχή των σπουδαστών στις έρευνες των μελών του Ε.Π. 11 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα Έκδο