ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ"

Transcript

1 564 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Aργυρούλα Αθ. Πέτρου Υπ. ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αιγαίου Kαθ. Πληροφορικής Ειδικού Σχολείου Α. ηµητρακοπούλου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι σύγχρονες έρευνες εξετάζουν την παιδαγωγική αξία του υπάρχοντος λογισµικού, του βίντεο, και των επικοινωνιακών µέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και οι µέχρι τώρα έρευνες στο χώρο της Ειδικής αγωγής ασχολούνται µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και της ενσωµάτωσης τους στις Κανονικές Τάξεις όπου αυτό είναι δυνατό. Η έρευνα αυτή έχει αφενός σαν στόχος τη δηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος που έχει σαν σκοπό να ενεργοποιήσει τους µαθητές να αξιοποιήσει τον κοινωνικό παράγοντα της µάθησης τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο ( εκτός σχολείου π.χ. µε άλλες τάξεις ή µε άλλα σχολεία κ.λ.π.) και αφετέρου τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα εργαλεία επικοινωνίας από τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και κατόπιν τη δηµιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων έτσι ώστε να προαχθεί η συνεργασία µεταξύ τους, να βοηθηθεί και να προαχθεί η διαδικασία κοινωνικοποίησης τους και οµαλής ενσωµάτωσης τους στην ζωή και να προετοιµαστούν για την ένταξη τους στις κανονικές τάξεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Νέες Τεχνολογίες, Η/Υ, µαθητές µε σωµατικές ανάγκες, σχολική τάξη, διδασκαλία, ένταξη, ειδική αγωγή επικοινωνία, πρόσβαση, µάθηση, επικοινωνιακά µέσα, mail, chat, forum, messenger ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, αλλά και η Τεχνολογία στο σύνολο της έχουν να προσφέρουν πολλά σε όλες τις φάσεις της ζωής των ατόµων µε κινητικές αναπηρίες. Ειδικότερα ο όρος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» δηλώνει χρήση των Τ.Π. στην εκπαίδευση προς όφελος της µαθησιακής διαδικασίας. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι Τ.Π.Ε. µπορούν να ενταχθούν και να χρησιµοποιηθούν στο σχολικό πρόγραµµα σε δύο επίπεδα: i. Σε διεπιστηµονικό/ διαθεµατικό πλαίσιο( εδώ συµπεριλαµβάνεται και η χρήση του ως εργαλείο ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων αλλά και της Ειδικής Αγωγής). ii. Στο πλαίσιο συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων(µαθηµάτων). ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 1. Υπάρχουσα κατάσταση Οι µαθητές µε σωµατικές αναπηρίες αποτελούν ένα σύνθετο και ετερογενή πληθυσµό. Μεγάλο πλήθος, αυτών των µαθητών δεν µπορούν να γράψουν ή ακόµα και να δακτυλογραφήσουν. Απλές και χαρακτηριζόµενες σαν «φυσιολογικές» για ένα µαθητή συνήθειες, όπως το κράτηµα του στυλό ή του βιβλίου, το άνοιγµα της σχολικής τσάντας ή του τετραδίου, το κόψιµο ενός χαρτιού ίσως είναι επίπονες ή ανέφικτες για τα παιδιά αυτά. Πολλοί µαθητές δεν είναι σε θέση να συµµετέχουν στις δραστηριότητες της καθηµερινότητας του σχολείου, ενώ η

2 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 565 πρόσβαση στο curriculum κρίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Οι πιθανότητες εξερεύνησης του περιβάλλοντος ανεξάρτητα (είτε πρόκειται για το χώρο της τάξης, είτε πρόκειται για τον ευρύτερο χώρο του σχολείου, είτε το χώρο που πραγµατοποιείται µια οποιαδήποτε σχολική εκδήλωση οποιασδήποτε µορφής) είναι ελάχιστες, καθώς ελάχιστες είναι και οι πιθανότητες έκφρασης τους µέσα από την τέχνη και τη µουσική(τεράστια δυσκολία στη λεπτή χρήση των µουσικών οργάνων και οργάνων ζωγραφικής, αγγειοπλαστικής κ.τ.λ.). 2. Οι Τ.Π.Ε. στα παιδιά µε σωµατικές δυσκολίες Η χρήση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία είναι ιδιαίτερης σηµασίας, κυρίως όταν πρόκειται για παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον δηµιουργεί «µια µοναδική και πολύτιµη συµβολή στη διαδικασία της µάθησης, εµπλουτίζοντας τις εκπαιδευτικές εµπειρίες και προάγοντας την πρόσβαση σε ένα ευρύ curriculum» (HMI 1990). Ο Η/Υ έχει χαρακτηριστεί σαν «µηχανή φαντασίας» και η ποικιλία µε την οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποδεικνύει ότι είναι η πιο πολύπλευρη εφεύρεση (Anderson 1991). Οι Η/Υ µέσα σε µια ειδική τάξη µπορούν να λειτουργήσουνε ως χρήσιµα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες να αναπτύξουν βασικές µαθησιακές δεξιότητες σε επίπεδα που ήταν ανέφικτα πριν την εποχή της τεχνολογίας (Govier 1989). Με τη χρήση των Η/Υ, τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες ψυχαγωγούνται, αισθάνονται όµορφα, εξασκούν δεξιότητες, ενθουσιάζονται µε το γράψιµο και το διάβασµα, νιώθουν ικανά να καταπιαστούν µε προβλήµατα και να οργανώσουν το µαθησιακό τους περιβάλλον.(hope 1987). Παράλληλα το υλικό παρουσιάζεται οπτικά, αποτελεί έτσι ερέθισµα και κίνητρο για εργασία σε ένα περιβάλλον όπου τα µαθησιακά βήµατα µπορούν να ξεπεραστούν και να ελεγχθούν από το ίδιο το παιδί. Οι Η/Υ επιτρέπουν στα παιδιά να πάρουν ρίσκα και να κάνουν λάθη χωρίς το φόβο της επίκρισης. Ταυτόχρονα, προσφέρονται ποικίλες ευκαιρίες για συνεχή µάθηση, επανάληψη, συχνή ανατροφοδότηση και έπαινο(webster 1994). Τα περισσότερα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες χρειάζονται τη βοήθεια του Η/Υ για να επικοινωνήσουν. Τα άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες χρειάζονται επιπλέον, πρόσθετη υποστήριξη και η τεχνολογία της πληροφορίας έχει τα µέσα και τα εργαλεία για να βοηθήσει παρέχοντας 3 τύπους πρόσβασης: φυσική, γνωστική και υποστηρικτική (Day 1995).Στη φυσική πρόσβαση, οι Η/Υ παρέχουν φυσική πρόσβαση σε µαθητές µε σωµατικές αναπηρίες(π.χ. χρήση διακοπτών ακόµα και µε την κίνηση του βλεφάρου, χρήση φορητών επικοινωνιακών µηχανηµάτων τα οποία αντικαθιστούν την οµιλία προσφέροντας δακτυλογραφηµένα µηνύµατα κτλ.). Στη γνωστική πρόσβαση, οι Η/Υ παρέχουν γνωστική πρόσβαση σε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, π.χ. η χρήση εικόνων µέσα σε γραπτά κείµενα βοηθά στην εκµάθηση ανάγνωσης. Και στην υποστηρικτική βοήθεια, µεγάλος µέρος των µαθητών που αντιµετωπίζει δυσκολίες στη µάθηση δέχεται υποστήριξη, π.χ. µαθητές µε µικρή ικανότητα στο γράψιµο και στο συλλαβισµό µπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια τους µε τη χρήση κάποιων δυνατοτήτων που παρέχονται από τους Η/Υ. Ανάµεσα στους 3 τύπους πρόσβασης υπάρχει ένα συνεχές αναγκών Η τεχνολογία επιτρέπει τη δηµιουργία νέων δρόµων για µάθηση και έκφραση. Μελέτες έχουν δείξει ότι, οι Η/Υ έχουν πολλά πλεονεκτήµατα για τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες, παρέχοντας τους ένα πλήθος εµπειριών και βοηθώντας τα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους (Northwest SEMERC, et.al., 1992), µέσα από κατάλληλη επιλογή προγραµµάτων έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν ότι απαγορευόταν στην πραγµατική ζωή. Τα παιχνίδια στους Η/Υ αποτελούν σηµείο παρακίνησης, µια και µπορεί να αποτελέσουν τη µοναδική ευκαιρία για περιπέτεια. Η χρήση της εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality) έρχεται να ενισχύσει αυτό το κοµµάτι(european Conference on Disability, 1998). Η επεξεργασία κειµένου (word processing) που συνιστά ένα

3 566 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ χρήσιµο διδακτικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στα ειδικά σχολεία. Εξειδικευµένο πλήθος προγραµµάτων αναπτύσσεται για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες για να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες τους, τα οποία δεν φηµίζονται πάντα για την απλότητα στη χρήση τους. Οι µέχρι τώρα µελέτες που έχουν γίνει για τη χρήση Η/Υ στα ΑΜΕΑ έδωσαν κάποια αποτελέσµατα τα οποία παρατίθενται παρακάτω. 1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Έχουν καταγραφεί κάποιοι παράγοντες, από τις µέχρι τώρα µελέτες που καθορίζουν την επιτυχία της χρήσης των Η/Υ από τους σωµατικά ανάπηρους µαθητές. Μια θεµελιώδης αρχή στο τοµέα αυτό είναι η ακόλουθη: Η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιµοποιείται έτσι ώστε να µεγιστοποιούνται οι ικανότητες που αποµένουν και αν µπορεί, ο Η/Υ να βοηθήσει ένα παιδί αυτό εξαρτάται από τις εναποµείναντες ικανότητες καθώς και από το βαθµό αλλά και τον τύπο της αναπηρίας του.( Hawkridge Α& Vincent -1992). Καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η δυνατότητα προσαρµογής του Η/Υ στις ανάγκες των παιδιών αυτών. Ο βασικός στόχος, θα πρέπει να είναι, να κατασταθούν ικανοί, οι µαθητές µε σωµατικές αναπηρίες, έτσι ώστε να µπορέσουν να επιτύχουν όσα περισσότερα µπορούν, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία για τις ίδιες λειτουργίες, όπως τα υγιή σωµατικά παιδιά, µε τις κατάλληλες όµως τροποποιήσεις του τεχνολογικού εξοπλισµού και των προγραµµάτων. Σηµαντική συµβολή των Η/Υ για τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες είναι να επιτρέπει σε ένα µαθητή από το να είναι θεατής (να χρησιµοποιεί τον υπολογιστή για αισθητήριο ερεθισµό), να γίνεται συµµετέχων (στο µαθησιακό περιβάλλον µε τέτοιους τρόπους ώστε να επηρεάζει το αποτέλεσµα) και µετά δηµιουργός (αρχίζοντας να διαµορφώνει σηµασιολογικά το περιβάλλον του)(banes, et.al., 1995). Βασικά είδη προγραµµάτων στον Η/Υ µπορούν να οδηγήσουν µε µια φυσική κίνηση σ αυτό το συνεχές Θεατής Συµµετέχων ηµιουργός. Αυτό δίνει τη δυνατότητα, να έχουν µεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη µάθηση τους. Πολλαπλή χρήση των Η/Υ έχει αναγνωριστεί από τους εκπαιδευτές µε άµεση συνέπεια να αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος στην εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Μεγάλη προσπάθεια στον τοµέα αυτό παρατηρείται ειδικά στο Ηνωµένο Βασίλειο. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί και ο τρόπος χρήσης του Η/Υ σαν διδακτικό και µαθησιακό εργαλείο µέσα στη σχολική τάξη. Έτσι ο Watt (1986) µελέτησε µαθητές µε σοβαρές και πολλαπλές σωµατικές αναπηρίες και υποστήριξε ότι ο Η/Υ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις µε δύο (2) τρόπους, τον ενεργητικό και τον παθητικό. Στον παθητικό τρόπο, οι µαθητές δεν ελέγχουν τον Η/Υ, αλλά ο εκπαιδευτής. Στον ενεργητικό τρόπο, ο Η/Υ µπορεί να λειτουργήσει ως ενθάρρυνση ή ως αµοιβή σε κινητικά προσανατολισµένα προγράµµατα και ο µαθητής έχει ενεργό ρόλο (π.χ. χειρίζεται το διακόπτη). Παράλληλα ο Η/Υ εµφανίζεται σαν ένα ιδανικό µέσο για εξάσκηση και πρακτική στη διαδικασία της µάθησης και ως «δάσκαλος» είναι χαρισµατικός: υποµονετικός, αµερόληπτος, συνεπής και ακούραστος (Reason, et.al., 1994). Ως βασική στρατηγική στη διδασκαλία της τεχνολογίας για µαθητές µε σωµατικές αναπηρίες προτείνεται αυτή που τα παιδιά εξασκούνται αρχικά στη σχέση αιτίας αποτελέσµατος, µε τη χρήση ενός διακόπτη, και στη συνέχεια εκπαιδεύονται σταδιακά σε πιο πολύπλοκες χρήσης της 1 (όπου κυρίως εστιάζονται στους µαθητές µε νοητική στέρηση στους τυφλούς και τους κωφούς µια και τα σωµατικώς ανάπηρα άτοµα όπως έχει ήδη αναφερθεί εντάσσονται στα κανονικά πλαίσια της µαθητικής διαδικασίας στα υπόλοιπα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και άρα δεν αποτελούν χώρο περαιτέρω έρευνας)

4 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 567 τεχνολογίας (Conference Report 1984; Watt 1990; Northwest SEMERC 1993; Detheridge 1996). Προτείνεται δε, στα πρώτα στάδια εκµάθησης τα παιδιά θα πρέπει να εργάζονται σε δραστηριότητες στις οποίες δεν περιλαµβάνεται τεχνικός εξοπλισµός (NCET 1994). ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Έχοντας σαν γνώµονα, τα αποτελέσµατα που έχουν ήδη προκύψει και τα δεδοµένα της Ελληνικής πραγµατικότητας, σε ότι αφορά τα ειδικά σχολεία για σωµατικώς ανάπηρα παιδιά, καθώς και το υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα, πραγµατοποιείται η έρευνα αυτή. Σκοπός της οποίας είναι, να διερευνήσει αρχικά, τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα εργαλεία επικοινωνίας από τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και κατόπιν τη δηµιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων έτσι ώστε να προαχθεί η συνεργασία µεταξύ τους, να βοηθηθεί και να προαχθεί η διαδικασία κοινωνικοποίησης τους και οµαλής ενσωµάτωσης τους στην ζωή και να προετοιµαστούν για την ένταξη τους στις κανονικές τάξεις 2. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν έχει µελετηθεί επαρκώς µέχρι σήµερα, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση µε σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και την οµαλότερη κοινωνικοποίηση των παιδιών µε σωµατικές αναπηρίες. Κατά την καθηµερινή τριβή µε τους µαθητές του σχολείου, παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής των αναγκών και των ανησυχιών τους. Ο στόχος είναι η δηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος που έχει σαν σκοπό να ενεργοποιήσει τους µαθητές να αξιοποιήσει τον κοινωνικό παράγοντα της µάθησης τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο ( εκτός σχολείου π.χ. µε άλλες τάξεις ή µε άλλα σχολεία κ.λ.π.). Μετά από εκτεταµένη έρευνα παρατηρήθηκε µια ελλιπή προσέγγιση στην έρευνα, στον τοµέα αυτό τουλάχιστον, γεγονός που ίσως οφείλεται ότι τόσο στην Αµερική όσο και στην Ευρώπη εδώ και χρόνια τουλάχιστον για τα κινητικώς ανάπηρα άτοµα εφαρµόζεται το «πρόγραµµα» της ένταξης τους σε κανονικές τάξεις και δεν αντιµετωπίζονται σαν ιδιαίτερος πληθυσµός. Βέβαια σ αυτό συµβάλει η ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών, κάτι που στην Ελλαδική πραγµατικότητα µόλις τώρα ξεκινάει να µελετάται(ακόµα και σε επίπεδο ράµπων). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Η όλη έρευνα πραγµατοποιείται στη Σχολική µονάδα Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Αθηνών, το οποίο στεγάζεται στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα αριθµούν 2 τέτοιες µονάδες και οι µαθητές τους είναι παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες και δεν αντιµετωπίζουν τυπικά, προβλήµατα νοητικής στέρησης. Το σχολείο ακολουθεί το αναλυτικό σχολικό πρόγραµµα των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οι µαθητές µας προετοιµάζονται αν το «επιθυµούν» για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η τάξη που επιλέχθηκε για την πραγµατοποίηση της έρευνας έγινε κατόπιν συζητήσεων µε το ειδικό προσωπικό του σχολείου το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και τους ζητούµενους σκοπούς. Έτσι τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν φυσιολογική νοηµοσύνη και να ανήκουν στα λεγόµενα εκπαιδεύσιµα παιδιά(στη γλώσσα των ειδικών της ειδικής αγωγής). Στοιχεία για την οµάδα αυτή παρατίθονται παρακάτω. 2 Επιτακτική επιταγή της Ευρωπαϊκής κοινότητας είναι η ένταξη στις κανονικές τάξεις και την «ουσιαστική» «κατάργηση» των ειδικών σχολείων (µετατροπή τους σε κέντρα εκπαίδευσης» και απευθύνεται κυρίως σε µαθητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικο σχολικό πρόγραµµα.

5 568 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Το σχολείο διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής, εξοπλισµένο µε Η/Υ τεχνολογίας Pentium I,II & IIΙ έχει διαρκεί πρόσβαση στο Internet µέσω του Edunet. 3 Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ένα πολύπλευρο πρόγραµµα δραστηριοτήτων µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα του ΥΠΕΠΘ αλλά και όπου απαιτείται ατοµικό εξατοµικευµένο πρόγραµµα. 4 Η παρατήρηση υλοποιήθηκε σε διάφορα στάδια και κυρίως τα περισσότερα στάδια έλαβε χώρα η συµµετοχική παρατήρηση, στο κοµµάτι αυτό ο παρατηρητής είχε την ευκαιρία να συµµετέχει µε διάφορους τρόπους : ως εκπαιδευτικός, και ως µέλος της οµάδας των µαθητών. Η έρευνα αυτή διεξήχθη κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριο 2003 µε Μάρτιο Στο πρώτο αυτό, επίπεδο διερεύνησης µελετήθηκαν τα εξής εργαλεία επικοινωνίας µέσω διαδικτύου : Mail, Forum, Chat και Messenger, µε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες αξιοποίησαν τα άµεσα ενδιαφέροντα των µαθητών. Ανάλογα µε την ενότητα και τη δραστηριότητα τα παιδιά λειτούργησαν είτε σε 2 οµάδες, που είχαν προκαθοριστεί από τον εκπαιδευτικό, είτε ατοµικά. Για τη δηµιουργία των οµάδων ζητήθηκε η πρόταση των ειδικών (παρατίθεται παρακάτω).τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι: η πλατφόρµα school+, το Netsupport και το Messenger. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος της Πληροφορικής. Τα αποτελέσµατα καταγράφονταν και αναλύονταν στο τέλος κάθε θεµατικής ενότητας έτσι ώστε να µπορεί να γίνει σωστή επεξεργασία για την άντληση δεδοµένων. Σκοπός της 1 ης αυτής διερευνητικής µελέτης ήταν α) να µελετηθεί η εξοικείωση και η οικειοποίηση των εργαλείων επικοινωνίας από τους µαθητές β) να µελετηθούν το κοινωνιόγραµµα της τάξης και πιθανές αλλαγές. 1. Περιγραφή οµάδας Χαρακτηριστικά πληθυσµού Τα παιδιά που επιλέχθηκαν σαν ερευνητική οµάδα είναι µαθητές της Β τάξης του γυµνασίου του 1 ου τµήµατος.οι µαθητές του πρώτου τµήµατος δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες µαθησιακές δυσκολίες αντιθέτως αποτελούν ένα «καλοδουλεµένο» τµήµα το οποίο συνεργάζεται µέχρι κάποιο βαθµό τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους διδάσκοντες καθηγητές, ενώ υπάρχει και το στοιχείο του ανταγωνισµού µεταξύ τους. Στο µάθηµα,δε, της πληροφορικής επιζητούν πάντα επιπλέον δουλεία για το σπίτι την οποία και έχουν πάντα έτοιµη για το επόµενο µάθηµα. Ο πίνακας 1 περιέχει συνοπτικά τις εκθέσεις των εργοθεραπεύτριας, φυσιοθεραπεύτριας και ψυχολόγου, λεπτοµερείς οι εκθέσεις του ειδικού προσωπικού για την οµάδα του πειράµατος, καθώς και κάποια στοιχεία από τη συνεδρίες για να υπάρξει µια πλήρη εικόνα των παιδιών της οµάδας παρατίθεντονται σε παράρτηµα. Τα ονόµατα που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση των παιδιών είναι ψευδώνυµα. 2. Πρόταση ψυχολόγου και εργοθεραπεύτριας για τη δηµιουργία οµάδων Η ψυχολόγος του σχολείου έχοντας στην κατοχή της τους φακέλους των παιδιών µε τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν κατά την εισαγωγή τους στο Ειδικό γυµνάσιο ή από τα κέντρα ψυχικής υγιεινής στα οποία κάποια από αυτά εξετάστηκαν δίνει µια συνοπτική παρουσίαση τους µια και ακόµα δεν έχει τελειώσει η ιδία την εξέταση τους (προβλητικά τεστ κτλ.). Με σκοπό την εκκίνηση του πειράµατος προτείνεται σαν πιο πιθανές οµάδες τις οµάδες όπως φαίνονται στον πίνακα 2. 3 Κάθε Η/Υ είναι εξοπλισµένος µε τα περιφερεικά που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για οποιοδήποτε Η/Υ βρίσκεται µέσα σε εργαστήριο πληροφορικής, κάποιες διαφοροποιοιήσεις έχουν γίνει για διευκόληνση των παιδιών (προσαρµοζόµενα έπιπλα Η/Υ, trackball, ασύρµατα πληκτρολόγια και mouse, αναλόγιο ανά µηχάνηµα). 4 Στο χώρο του εργαστηρίου πραγµατοποιούνται και άλλα µαθήµατα που απαιτούν Η/Υ όπως της Ιστορίας και των Αγγλικών. Στο χώρο αυτό διεξάγεται και η έρευνα αυτή. Παράλληλα µε όλες τις δραστηριότητες τα παιδιά ακολουθούν ατοµικά ή/και οµαδικά προγράµµατα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας και ειδικής φυσικής αγωγής.

6 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 569 Πίνακας 1. Οµάδες 1η οµάδα Καµίλ, Κων/νος, Λήδα, Παύλος, Μαριάννα 2 η οµάδα Μαίρη, Βασίλης, Τάκης, Ρόζα Παρατήρηση Και µετά τις 5/11/2003 πάντως, πιο συγκεκριµένα πριν την πιλοτική εφαρµογή του Μικρόκοσµου του School+, στα µέσα εκέµβρη την ίδια πρόταση έδωσε. Η Πρόταση της Εργοθεραπεύτριας για τη δηµιουργία οµάδων έτσι όπως αυτή καταχωρήθηκε στις είναι η εξής : Αν χώριζε τα παιδιά σε δύο οµάδες θα έβαζε τις µυοπάθειες µαζί και τα υπόλοιπα µαζί. Στην πρώτη αρχηγός ίσως ο Τάκης (απέκλεισε τον Καµίλ) και στη δεύτερη ίσως ο Παύλος (απέκλεισε τη Μαριάννα). ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Από την αρχή του φετινού σχολικού έτους τα παιδιά ξεκίνησαν στο µάθηµα της πληροφορικής µε 1 ώρα επιπλέον στο ωρολόγιο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα τους (απαίτηση του σχολείου αλλά και δική τους). Το πρόγραµµα που τους εφαρµόστηκε παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω. Πριν τη χρήση του School+ για όλα τα παιδιά υπήρχε ντοσιέ όπου έβρισκαν τις εργασίες τους για το ηµερήσιο µάθηµα αλλά και συνοπτικά καθώς και τις σηµειώσεις τους. Μετά τη χρήση του µικρόκοσµου αυτό αντικαταστήθηκε ααπό το δικό τους οργανωµένο χώρο στην πλατφόρµα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έχοντας προηγηθεί µια διερευνητική εργασία και καταγραφή των νέων µέσων επικοινωνίας που προτιµούνται από τα παιδιά της σχολικής µονάδας γενικά, αλλά της οµάδας πιο ειδικά επιλέχθηκε το mail σαν πρώτο αντικείµενο µελέτης από τα µέσα επικοινωνίας. Το πρώτο στις προτιµήσεις των παιδιών ήταν το κινητό τηλέφωνο, αλλά ως πιο ακριβό και µη προσιτό σε όλα τα παιδιά (Παύλο και Βασίλη) έµεινε σε αναµονή. MAIL Παρατηρήθηκε από την αρχή ότι οι πιο γρήγοροι και ικανοί (Καµίλ, Τάκης, Λήδα και Μαίρη) για πρώτη φορά να προθυµοποιηθούν να βοηθήσουν τους πιο αδύνατους για να φέρουν εις πέρας την εκάστοτε δραστηριότητα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Λήδας που αναλαµβάνει να βοηθήσει τον Παύλο µε δική της πρωτοβουλία. Επιπλέον για πρώτη φορά παρουσιάζονται οµάδες όπως Τάκης Κων/νος Παύλος Καµίλ Μαίρη Λήδα και Μαριάννα- Ρόζα, ο Βασίλης προσπαθεί να ακολουθήσει και να συµµετάσχει στην 1η οµάδα. Παρατηρήσεις Παρατηρήθηκε από τον καθηγητή το αυξηµένο ενδιαφέρον των µαθητών ως προς τη διαδικασία, η οποία χαρακτηρίστηκε από τα παιδιά ως «φανταστική» δηλώνοντας επίσης ότι για πρώτη φορά το µάθηµα της Πληροφορικής ήταν ωραίο και ενδιαφέρον. Το περιεχόµενο των mail αρχικά ήταν λιτό, και φαινόταν ξεκάθαρα το επίπεδο του κάθε µαθητή και το προβλήµατα γλώσσας/ έκφρασης που τυχόν είχε. Σταδιακά υπήρξε µια καλυτέρευση. Με την ανταλλαγή των mail, στα παιδιά δόθηκε η ευκαιρία εκτός της µεταξύ τους επικοινωνίας, να διδαχθούν και να εφαρµόσουν οδηγίες που αποσκοπούν στη σωστή σύνταξη ενός mail/ κειµένου ανάλογα µε το θέµα.

7 570 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Πίνακας 2. Πίνακας περιγραφής οµάδας A/ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΟΝΟΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ Σ ΧΕΡΙΩΝ 1 ΡΟΖΑ 2 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ. ΕΧΕΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΡΙΣΤΑ ΚΑΛΑ, ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ 3 ΤΑΚΗΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 4 ΠΑΥΛΟΣ 5 ΚΑΜΙΛ 6 ΜΑΙΡΗ 7 ΛΗ Α ΜΕΤΑΤΡΑΥΜ ΑΤΙΚΟ (ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ, ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΓΛΩΣΣΙΑΣ. WAIS TEST (78) - OΡΙΑΚΗ. Λ.Ε=5, Π.Ε.=89, ΗΛΙΚΙΑ 19 ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ Σ - ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΑ, ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΜΕ ΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΗ ΜΕ ΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚ Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, ΞΕΡΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ Η/Υ, ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ,ΛΙΓΟ ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ,Ε ΝΘΟΥΣΙΩ Η Σ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΞΕΡΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ Η/Υ, ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ, ΣΟΒΑΡΗ, ΠΡΟΣΕΚΤΙΚ Η, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ ΜΗ ΚΑΛΗ, ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΣΑΝ ΤΑ Α ΕΛΦΙΑ ΤΗΣ, ΞΕΡΕΙ Η/Υ, ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ, ΣΟΒΑΡΗ, ΠΡΟΣΕΚΤΙΚ Η, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ ΜΗ ΣΧΟΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΟΓΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΣΙΑ Σ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΚΑΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ. ΙΑΡΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ Α ΙΚΕΙΤΑΙ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΑ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ Α ΥΝΑΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗ ΣΗΣ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΟ ΕΥΣΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΤΙ ΗΠΟΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΡΟΘΥΜΗ, ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΟ ΕΥΣΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΗΣ ΠΡΟΘΥΜΗ ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΟ ΕΥΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝ ΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ, ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤ ΑΙ, ΑΝΤΑΓΩΝΙ ΣΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΜΙΛ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤ ΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΜΙΛ ΜΟΝΟ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΩΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟ ΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚ Ο ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ ΜΟΝΑΧΙΚΟ, (ΒΙΩΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥ ΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΖΑ ΚΥΡΙΩΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜ ΟΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ ΚΑ, ΑΡΧΗΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜ Η ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ ΚΑ, ΙΚΑΙΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜ Η ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ ΚΑ, ΙΚΑΙΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑ Α

8 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 9 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΘΡΟΓΡΥΠΩ ΣΗ. ΟΡΙΑΚΗ Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ (65), (ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛ ΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΡΙΩΣ) ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ (ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚ Η DUCHENNE) ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΡΟΤΣΙ Α ΥΝΑΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ - ΕΚΤΑΣΗ ΧΕΡΙΩΝ. ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Η ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΟ ΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΛΟΣ ΜΕ ΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕ Ι ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΣ ΜΕ ΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΘΥΜΟΣ, ΧΑΜΟΛΕΛΑΣΤΟ Σ, ΕΙΧΝΕΙ ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜ ΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΙΚΠΑ ΕΝΤΟΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. ΠΡΟΘΥΜΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΧΑΜΟΛΕΛΑΣΤΟ Σ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟ Σ, ΕΞΥΠΝΟ ΠΑΙ Ι ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΟΚΙΜΑΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΙ. ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΧΟ Ι ΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟ ΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ. ΣΕ ΟΜΑ Α ΤΩΝ 2, ΕΝ ΑΡΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ.

9 572 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Πίνακας 3. Συνοπτικός πίνακας δραστηριοτήτων ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Μελέτη αναλυτικού προγράµµατος και κρίση του µε βάση τις ανάγκες των παιδιών & τα ενδιαφέροντα τους. Παρεµβάσεις στη διδαχθείσα ύλη της β τάξης. Εκκίνηση της ύλης κατά το αναλυτικό πρόγραµµα, µε 1 η ενότητα «τη δοµή του Η/Υ». Για τη διδασκαλία αυτής της ύλης χρησιµοποιήθηκε το «.Ε.Λ.Υ.Σ» και µια σειρά δραστηριοτήτων. Α)Συνέχιση της 1 ης εργασίας. Β)Καταγραφή κοινωνικών συµπεριφορών και δυναµικής της οµάδας σε παραδοσιακό µε τεχνολογικό περιβάλλον. Γ)Ανάλυση δυναµικής από εργοθεραπέυτρια. ) Αξιολόγηση τους από ψυχολόγο Α) Εξάσκηση στο Internet, τις βασικές του λειτουργίες Β) Γ) ιαχείριση της «εργασίας» τους στο διαδίκτυο, εργαλεία χρήσης όπως οι µηχανές αναζήτησης. ) Ασκήσεις εξάσκησης. Τέλος µήνα, ολοκλήρωση πρώτης ενότητας (αναλυτικό πρόγραµµα ΥΠΕΠΘ). Α)Τα παιδιά εργάστηκαν πάνω στην προετοιµασία για την πιλοτική εφαρµογή του Μικρόκοσµου και τα εργαλεία του για να φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους. Β) περαιτέρω εξοικείωση µε το διαδίκτυο Ενηµέρωση για την έρευνα όλων των εµπλεκόµενων µελών. Άδεια. Εγκατάσταση του κατάλληλου λογισµικού στο εργαστήριο της πληροφορικής του σχολείου. Οι πρώτες δραστηριότητες είχαν διερευνητικό χαρακτήρα ΟΜΗ Η/Υ: ιδασκαλία σχετικών ενοτήτων του σχολικού βιβλίου. Επίσκεψη σχετικών site στο διαδίκτυο (1δ.ωρ.). ιανοµή σηµειώσεων σε έντυπη µορφή. Καταγραφή αποριών και εργασίες από το τετράδιο του βιβλίου(1δ.ωρ.). Εκµάθηση του mail. ηµιουργία λογαριασµών. (2 δ.ωρ.). Κοινοποίηση πίνακα µέσω του mail τους µε τα mail των παιδιών του σχολείου. Εξέταση του mail ως εργαλείο επικοινωνίας. Ανταλλαγή mail µεταξύ τους µε θέµατα : α)καθηµερινότητα - ενδιαφέροντα(2ωρ.) β)ολυµπιακοί Αγώνες (2δ.ωρ.) (εκµάθηση και χρήση επισύναψης εγγράφου σε ένα mail και κατέβασµα και/η αποθήκευση αρχείου ή εικόνας από το Internet. Αποθήκευση site σαν έγγραφο) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ Κρίθηκε ως όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέµα Το εργαστηριακό κοµµάτι είδε θετική ανταπόκριση Παρατηρήθηκε ενθουσιώδης ανταπόκριση στη διαδικασία Οι µαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το νέο εργαλείο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Όλο το µήνα τα παιδιά δούλεψαν πάνω στο µικρόκοσµο του School+ Στο δίµηνο αυτό και µέχρι τις διακοπές του Πάσχα τα παιδιά χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο. ραστηριότητες Forum. Αύξηση του µαθήµατος της πληροφορικής κατά 2 ώρες τουλάχιστον ηµερησίως, καθώς και χρήση του Μικρόκοσµου από άλλα µαθήµατα στο χώρο του εργαστηρίου παρουσία της καθ. Πληροφορικής Ολοκλήρωση και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρµογής που συµµετείχαν τον προηγούµενο µήνα. ραστηριότητες σε Chat και Messenger. Χάνονται αρκετά µαθήµατα 6, έγινε βέβαια προσπάθεια αναπλήρωσης ωρών. 7 Παρατηρήθηκε ενθουσιώδης ανταπόκριση και για το εργαλείο και για τη διαδικασία Παρατηρήθηκε ενθουσιώδης ανταπόκριση για τα νέα εργαλεία και ενδιαφέρον για τη χρήση τους στην καθηµερινή ζωή 5 (Αφορµή γι αυτό στάθηκαν 2 βασικά γεγονότα.1ον το ότι τα παιδιά από όλα τα πιθανά εργαλεία επικοινωνίας που κατεγράφησαν, έκλιναν προς τη χρήση του mail και του Internet κατόπιν του κινητού. Για την ώρα το κινητό ως πιο ακριβό έµεινε σε αναµονή.2ον το συνέδριο της Ευρωπαϊκής ένωσης στην Ισπανία και η συµµετοχή του σχολείου στην πιλοτική εφαρµογή School+(ακολουθεί περιγραφή του)) 6 Λόγω εκλογών, σχολικών εκδηλώσεων αλλά και εορτών καθώς και 4ηµερης εκδροµής σχολείου 7 σε ώρες άλλων µαθηµάτων αλλά και της ειδικής αγωγής

10 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 573 FORUM Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε το forum µε αφορµή το school+. Το πρόγραµµα SCHOOL PLUS που εφαρµόστηκε στη Β1 τάξη του Γυµνασίου µας περιέλαβε τις παρακάτω 3 φάσεις. Συνοπτική περιγραφή των 3 ων φάσεων παρατίθεται στο παράρτηµα. Επίπεδο ράσης Forum Την 1 η εβδοµάδα πραγµατοποιείται διαπραγµάτευση του θέµατος της εργασίας σε συνεργασία µε 2 καθηγήτριες. Επιλέχτηκε το θέµα «Επικοινωνία» από µια πλειάδα θεµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν ένα θέµα το οποίο αφορά τους νέους/ έφηβους της Ευρώπης.. Η επιλογή του θέµατος γίνεται αποκλειστικά από τα παιδιά. Καθορίζονται µε τη βοήθεια των καθηγητριών οι επιµέρους ενότητες(προβλήµατα επικοινωνίας, Τρόποι επικοινωνίας, Η εξέλιξη της επικοινωνίας, Πως επηρεάζει ο ελεύθερος χρόνος την επικοινωνία, Μορφές σύγχρονης επικοινωνίας, ποια ανάγκη µας καλύπτει η επικοινωνία, Συχνότητα επικοινωνίας, Με ποιους επικοινωνούµε, Η επικοινωνία µε µεγαλύτερα άτοµα, Προβλήµατα επικοινωνίας στο σχολείο). Στη 2 η και 3 η εβδοµάδα, ακολουθεί ατοµική εργασία για την κάθε ενότητα, σύνθεση εργασίας και µορφοποίηση της και κοινοποίηση της στο διαδίκτυο. Μέσα από το Forum καλούνται να επιχειρηµατολογήσουν γύρω από την εργασία τους, να διευρύνουν τις απόψεις τους τόσο µέσα στην τάξη όσο και σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα έχοντας εγκατασταθεί η πλατφόρµα στο εργαστήριο της πληροφορικής τα παιδιά εξοικειώνονταν α) µε τις βασικές λειτουργίες του µικρόκοσµου, β) τη χρήση του forum(κυρίως για θέµατα της καθηµερινότητας τους) και γ) λειτουργία των εικονικών εργαστηρίων. Στο διάστηµα αυτό παρατηρείται µια βελτίωση απ όλα τα παιδιά α)στην οργάνωση της δουλειά τους, β)στην συνεργασία µεταξύ τους και στην προσπάθεια ενδυνάµωσης των αδυνάτων από τους πιο ικανούς. Στην τελευταία εβδοµάδα εφαρµογής του προγράµµατος από τις 26/1/2004 µέχρι και 30/1/2004 οι µαθητές επικοινώνησαν διαδικτυακά διεθνώς µε τα άλλα σχολεία των χωρών του προγράµµατος αφού πρώτα επέλεξαν τις ερωτήσεις που θα υποβάλουν. Η επιλογή των ερωτήσεων έγινε από τα παιδιά µε τη συνδροµή των αρµόδιων καθηγητών τους. Παρατηρήσεις Μικρόκοσµου Οι γενικές παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα όπως αυτά προέκυψαν και καταγράφηκαν στο τέλος της εφαρµογής αλλά και από επιπλέον ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν στους µαθητές και συζητήσεις που έγιναν µαζί τους είναι τα εξής: 8 Συνολικές για το Μικρόκοσµο Το περιβάλλον είναι φιλικό παρέχει πολλές δυνατότητες και προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερα για σχολεία σαν το ειδικό για σωµατικώς ανάπηρα παιδιά όπου για τους µαθητές είναι άµεση ανάγκη η χρήση των Η/Υ σε κάθε µάθηµα αλλά και σε κάθε δραστηριότητα της σχολικής τους ζωής είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Χρησιµοποιήθηκε το forum τόσο για την πιλοτική εφαρµογή όσο και για την επικοινωνία τους µέσα στο σχολείο. Οργάνωσαν τις οµαδικές τους εργασίες, τις ανακοινώσεις για εκδηλώσεις του σχολείου παρατηρήσεις τους πάνω σε δρώµενα του σχολείου όχι µόνο για την τάξη τους αλλά και για τις άλλες τάξεις (ήδη ο µικρόκοσµος χρησιµοποιείτο και από άλλες τάξεις του σχολείου ). Υπήρξε θετική ανταπόκριση 8 Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν τα συνολικά αποτελέσµατα για το συνολικό εργαλείο School+, µια και µετά το πέρας της πιλοτικής εφαρµογής ενσωµατώθηκε στην καθηµερινότητα του σχολείου και χρησιµοποιείται καθόλη τη διάρκεια της έρευνας αυτής.

11 574 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ τόσο των µαθητών όσο και των συµµετασχόντων εκπαιδευτικών. Παρατηρήθηκε ένας σηµαντικός βαθµός αύξησης της συνεργασία µεταξύ των µαθητών και µεγαλύτερη διάθεση για περαιτέρω µάθηση. όθηκε η δυνατότητα να οργανωθεί καλύτερα η δουλειά τους, να ξεπεραστούν φυσικές δυσκολίες που αντιµετώπιζαν µέχρι πριν (όπως το να περιµένουν από τον καθηγητή να τους δώσει το φάκελο µε το υλικό για το µάθηµα της ηµέρας και να τους µοιράσει έντυπες φωτοτυπίες τις οποίες θα έπρεπε κάθε φορά να τις φέρει στο µάθηµα κάποια από τις βοηθούς του σχολείου κτλ). Η τάση για συµµετοχή γίνεται µε πολύ µεγάλη διάθεση από όλα τα παιδιά, χωρίς την επέµβαση/ προτροπή των συµµετασχόντων εκπαιδευτικών ιδίως στο κοµµάτι του Forum. Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι παρατηρήθηκε βελτίωση του Παύλου και του Βασίλη τόσο ως προς την προσπάθεια που κατέβαλλαν στο µάθηµα όσο και της συµµετοχής τους µέσα στη οµάδα (αυτή η σταδιακή υπέρβαση της δειλίας τους, της απόκτησης εµπιστοσύνης στις δυνάµεις τους αλλά και η σταδιακή αποδοχή τους από το σύνολο της τάξης είχε αρχίσει να εµφανίζεται από τα µέσα Οκτώβρη µε το Mail). Επιπλέον οι πιο καλοί ανέλαβαν από µόνοι τους πρωτοβουλία βοήθειας των πιο αργών και πιο αδυνάτων (πρέπει να σηµειωθεί βέβαια ότι υπήρχε στο στάδιο αυτό, πάντα κάποια επισήµανση/ προτροπή του διδάσκοντα ότι κάποιο από τα παιδιά καθυστερεί ή αδυνατεί να ακολουθήσει). Επίπεδο ράσης Forum Όπως ήδη τονίστηκε, τάση για συµµετοχή των παιδιών ήταν πολύ µεγάλη και δεν χρειάστηκε επέµβαση των συµµετασχόντων εκπαιδευτικών για τη χρήση του Forum Έτσι το κοµµάτι της επικοινωνίας τους(τόσο µε τα άλλα σχολεία της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού) παρουσιάζει ενδιαφέρον α) η επιλογή των χωρών που συνδέεται άµεσα µε τη θεµατολογία που είχαν β) το επίπεδο δράσης τους στην επικοινωνία αυτή. Έτσι ως προς το κοµµάτι της επιλογής θεµατολογίας παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν για απλά θέµατα (Σχέσεις ανδρών-γυναικών, Ελεύθερος χρόνος, Φλερτ, ιατροφικές συνήθειες, Μουσική, Φιλία, Τεχνολογία και τι σηµαίνει για σας). Ο κύριος χώρος προέλευσης ήταν τα σχολεία της Φιλανδίας. Από το πρόγραµµα κλίθηκαν να απαντήσουν σε πιο σοβαρά θέµατα. Χώροι προέλευσης οι Μικρόκοσµοι της Τσεχίας και της Ισπανίας- Forum).Υπήρξε µια απροθυµία απ την µεριά των παιδιών, η οποία ξεπεράστηκε κατανοώντας την υποχρέωση τους και συµµορφώθηκαν. Έτσι αντιµετωπίστηκε θετικά το θέµα/ ερώτηµα που αφορούσε τον τρόπο που διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση την προβολή των δραστηριοτήτων των εφήβων(ισπανία). Το φαινόµενο ήταν µάλλον αναµενόµενο λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Ως προς το βαθµός εµπλοκής τους στην επικοινωνία παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: τα παιδιά έµπαιναν καθηµερινά στο χώρο του Μικρόκοσµου όπου φιλοξενείτω το Forum για το χρονικό διάστηµα του τελευταίου δεκαπενθηµέρου του Ιανουαρίου, σκοπός τους Α) να δουν την τυχόν ύπαρξη απαντήσεων στις απόψεις τους και ανάλογα να απαντήσουν, Β) να διερευνήσουν έναν άλλο Μικρόκοσµο, Γ) να αρπάξουν την ευκαιρία δηµιουργίας νέων φιλίων µέσω του Mail (υπήρχαν στο Forum µαθητές από τα σχολεία της Φιλανδίας κυρίως που έδιναν το mail τους και ζητούσαν επικοινωνία σε αυτή την πρόσκληση κάποια από τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά ο Καµίλ, η Λήδα, η Μαίρη ο Τάκης και ο Παύλος ακολούθησαν το παράδειγµα τους δηµοσιοποιώντας το δικό τους Mail). Καθηµερινά ο µέσος όρος έκφρασης κάποιας άποψης ή σχολιασµού κάποιας ήδη υπάρχουσας σε κάποιο θέµα ήταν ανά µαθητή 5 µε 6 µε µια µικρή απόκλιση για τους πιο αδύνατους ( Παύλο και Βασίλη εδώ έχουν 2-3 ηµερησίως και ο Βασίλης υπήρξαν και µέρες που δεν απάντησε και καθόλου αυτό σχετίζεται και µε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν στα αγγλικά).

12 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 575 Ως προς το «κείµενο» των απαντήσεων στα περισσότερα παιδιά ήταν λιτό, 3-4 γραµµών το πολύ και απλό, εξαίρεση αποτελούν οι απόψεις/ απαντήσεις της Μαίρης και της Λήδας. Κατά την επικοινωνία δόθηκε και αφορµή αντιπαραθέσεων, σε απλά θέµατα(όπου περιορίστηκε σε απλές σύντοµες απαντήσεις του τύπου «Τι είναι αυτά που λες», «εν συµφωνώ καθόλου»), υπήρξε όµως και µια κατάσταση στην οποία η κατάσταση έγινε πολύ έντονη. Πιο συγκεκριµένα, η αφορµή δόθηκε όταν ένα από τα σχολεία της Ελλάδας συµπεριέλαβε τα κινητικώς ανάπηρα παιδιά σαν τους «Άλλους», αυτό πυροδότησε αντιδράσεις από τα παιδιά που αισθάνθηκαν την ανάγκη να απαντήσουν σκληρά και να παρακολουθούν τη κατάσταση συνεχώς. Με την παρέµβαση του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής τόσο ως προς τα παιδιά (υπήρξε συζήτηση για τα θέµατα ηθικής της επικοινωνίας στο διαδίκτυο και αποτροπή τους για συνέχιση της διαµάχης µετά την τυπική συγνώµη) όσο και ως προς τους αρµοδίους του προγράµµατος µε σκοπό την ενηµέρωση της για τις διαστάσεις που είχε λάβει το θέµα στο forum, η αντιπαράθεση έληξε οµαλά. Έτσι, η ως προς την Έκφραση Αντίθετης Άποψης µπορούν να ειπωθούν τα ακόλουθα: ιήρκησε 3 µέρες, ενεπλάκησαν και τα 9 παιδιά, ίδια αντίδραση(αγανάκτηση, διάθεση αντιπαράθεσης, µαχητικότητα), ο Καµίλ και ο Τάκης εξέφραζαν τη δυσαρέσκεια τους µε πιο καυστικό και έντονο τρόπο. Ενήργησαν συσπειρωµένα στον τρόπο απάντησης, είχαν κοινό άξονα και δεν περιορίστηκαν µόνο σε οργισµένες απαντήσεις και προκλήσεις αλλά έδωσαν και τεκµηριωµένες απόψεις όπου κάθε άλλο από «Άλλοι» φαίνονταν(µέγεθος απόψεων 5-6 γραµµές, Καµίλ, Λήδα, Μαίρη, Μαριάννα). εν δέχτηκαν ουσιαστικά τις εξηγήσεις του άλλου σχολείου, σταµάτησαν το θέµα µόνο γιατί αναγκάστηκαν. Μετά το συµβάν, δεν ξαναεπισκέφτηκαν το ελληνικό forum εκτός του εικονικού εργαστηρίου του σχολείου τους για να δουν απαντήσεις των παιδιών του εξωτερικού. Συµπερασµατικά, τα παιδιά έδειξαν πολύ µεγάλο ζήλο στο κοµµάτι της επικοινωνίας και της εύρεσης νέων φίλων µε ανάλογα ενδιαφέροντα, µε αξιοπρέπεια διεκδίκησαν την ισότητα στην κοινωνία των άλλων σχολείων και τήρησαν τους στοιχειώδης κανόνες συµπεριφοράς και ηθικής. CHAT MESSENGER Τα δύο αυτά εργαλεία, στην ουσία διδάχθηκαν παράλληλα στο δίµηνο Φεβρουαρίου Μαρτίου και προηγήθηκε ο Messenger του Chat. Οι µαθητές «κατέβασαν» από το Internet και εγκατέστησαν το Messenger του Yahoo / MSN(1 διδ.ωρ.). Κατόπιν ξεκίνησαν την χρήση του εργαλείου, όπου µε εξαίρεση το πρώτο µάθηµα στο οποίο υπήρξε µια περιήγηση στο εργαλείο και στις δυνατότητες του η παρουσία του καθηγητή είχε στις 2 πρώτες διδακτικές ώρες του ρόλο του συντονιστή και στις υπόλοιπες 3 το ρόλο του συνοµιλητή. Για καθαρά πρακτικούς λόγους(δυνατότητας πρόσβασης και ταχύτητα προσπέλασης των sites που φιλοξενούν τα chat rooms) ο εκπαιδευτικός προέτρεψε τα παιδιά να επισκεφθούν τα chat rooms µέσω του IN.GR, MAD.GR, PAO.GR, FAMESTORY.GR και OLYMPIAKOS.GR. Τα rooms για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον ήταν αυτά που είχαν θέµα όπως τη Μουσική και τα Αθλητικά. Αναµενόµενα αποτελέσµατα (τα κορίτσια µε τη µουσική και τα αγόρια και µε τα 2).Μέσω του Messenger στήθηκε από τον εκπαιδευτικό ένας µικρός χώρος Chat όπου συµµετείχαν όλα τα παιδιά. Θέµατα προς συζήτηση α)η εκδροµής του σχολείου στο Ναύπλιο, β) το ποδοσφαιρικό ντέρµπι, γ)η ελληνική συµµετοχή στη Eurovision.Όλα είχαν την ίδια αντιµετώπιση τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τα υπόλοιπα µέλη της τάξης. Επειδή τα εργαλεία αυτά την συγκεκριµένη αυτή περίοδο διδάχθηκαν σε όλες τις τάξεις του σχολείου µε τον ίδιο τρόπο και την ίδια θεµατολογία έδωσαν συµπεράσµατα σε µεγαλύτερο πληθυσµό(59 παιδιά συνολικά συµµετείχαν 100% τα 40 τα υπόλοιπα 19 µε βοήθεια άλλων παιδιών ή του εκπαιδευτικού-δεν το επιτρέπει η κατάσταση τους). Παρατηρήθηκε λοιπόν α) σύσφιξη των τάξεων σε µια µεγάλη

13 576 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ οµάδα β) υπέρβαση της δειλίας ή της αδυναµίας έκφρασης της γνώµης µέσα στην τάξη σε απλά καθηµερινά θέµατα, γ) επιπλέον, στα 12 λεπτά που τους έχει παραχωρηθεί από τον καθηγητή από τον Οκτώβριο και µετά, ως ελεύθερος χρόνος(έλεγχος του mail τους ή εύρεση video-clip ή να κατέβασµα µιας µελωδία στο κινητό τους) η τάση να δηµιουργούν τα δικά τους groups τόσο µε τα παιδιά τα οποία συναναστρέφονται από την τάξη τους(συγκεκριµένα στην τάξη του πειράµατος Τάκης Καµίλ-Παύλος-Λήδα-Μαίρη-Βασίλης και Ρόζα-Μαριάννα) αλλά και µε φίλους τους εκτός σχολείου τους οποίους είχαν ενηµερώσει εκ των προτέρων για αυτή την πιθανότητα της επικοινωνίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα άτοµα που δεν ανήκουν στον πληθυσµό του σχολείου και καλούνται να συµµετέχουν στις συζητήσεις των παιδιών, είναι είτε πρώην µαθητές του σχολείου που τώρα φοιτούν σε κάποια σχολή ή παιδιά χωρίς καµία σωµατική ή άλλη ανάγκη πιο µεγάλα από τα παιδιά της τάξης που στο µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι φοιτητές. Τα ποσοστά αποδοχής της 1 ης εξωσχολικής οµάδας είναι 99% ενώ της 2 ης εξωσχολικής οµάδας κυµαίνεται στο 70% περίπου, βέβαια ρόλο παίζει και η ώρα που πραγµατοποιείται η διδακτική ώρα, όσο πιο πρωί τόσο µικρότερη είναι η ανταπόκριση των «έξω». Ο τόπος έκφρασης των παιδιών είναι ο απλός καθηµερινός τρόπος οµιλίας µε κάποιες φορές τάσεις µη ευπρεπούς συµπεριφοράς, τότε ο εκπαιδευτικός που στην φάση αυτή παίζει το ρόλο του παρατηρητή τα επαναφέρει την τάξη. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εξετάζοντας συνοπτικά, την επίδραση και την αξιοποίηση των εργαλείων της επικοινωνίας από τα παιδιά που είναι αποµονωµένα τόσο µέσα στη οµάδα όσο και κοινωνικά παρατηρούµε ότι τα πιο αποµονωµένα άτοµα της οµάδας, τα λιγότερα αποδεκτά από την τάξη τους και µε τις λιγότερες δυνατότητες και πρωτοβουλίες (Παύλο, Βασίλη) βελτίωσαν αισθητά τη θέση τους µέσα στη οµάδα µετά την χρήση των εργαλείων αυτών. Έγιναν αποδεκτοί από τους συµµαθητές τους µε τις αδυναµίες τους, τους δόθηκε ρόλος, τουλάχιστον ισάξιος µε των υπόλοιπων συµµαθητών τους (λάµβαναν απαντήσεις µέσω chat, mail & messenger στις προσπάθειες επικοινωνίας που έκαναν στα πλαίσια του µαθήµατος). Παρατηρήθηκε επίσης, η τάση βοήθειας προς τους λιγότερο ικανούς από τους καλούς της τάξης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, είναι η περίπτωση της Λήδας η οποία απέρριπτε κυριολεκτικά τον Παύλο, τουλάχιστον για το πρώτο διάστηµα, και σιγά σιγά η ίδια επέλεξε να τον βοηθήσει για να µπορέσει να συµβαδίσει µε τους άλλους. Ενισχύθηκαν οι φιλίες που ήδη υπήρχαν(όπως Μαριάννα - Ρόζα και Τάκης -Καµίλ), ενώ ξεχώρισε ο Καµίλ ο οποίος πήρε το ρόλο του αρχηγού του µέσα στην τάξη επιπροσθέτως έπαιξε το ρόλο του βοηθού-συντονιστή όποτε το απαίτησε η κατάσταση. Τα παιδιά µπόρεσαν να λειτουργήσουν υπό τις συνθήκες αυτές σαν οµάδα και µάλιστα µε αρχές (π.χ. ο δυνατός βοηθάει τον αδύνατο, τάσεις εξάλειψης των έντονων διαφορών στην απόδοση, αποδοχής της γνώµης όλων ως ίσους). Παρατηρήθηκε η διάθεση των παιδιών να ασχοληθούν µε θέµατα της καθηµερινότητας των εφήβων και µε τα ενδιαφέροντα τους και ανταποκρίθηκαν πιο θετικά σε δραστηριότητες που είχαν ανάλογη θεµατολογία. Ένα άλλο συµπέρασµα ήταν να διεκδικήσουν από την καθηγήτρια της πληροφορικής και να κερδίσουν ένα 12λεπτό σε κάθε διδακτική ώρα το οποίο το χρησιµοποιούν για να δουν το mail τους αρχικά και κατόπιν να κάνουν chat µε τη χρήση του messenger τόσο µε την παρέα τους όσο και µε παιδιά εκτός σχολείου φίλους φοιτητές ή από το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα ή που φοιτούν σε κάποια σχολή. Σε περίπτωση δε που δεν έχουν µάθηµα πληροφορικής ζητούν το µεγάλο διάλειµµα για το σκοπό αυτό. Φάνηκε καθαρά η ανάγκη τους για επικοινωνία και προβολή όπως επίσης και για αποδοχή της κατάσταση τους από τους συνδιαλέκτες τους(υγιείς), επίσης δεν δίστασαν να χρησιµοποιήσουν τα µέσα αυτά για να υπερασπιστούν και να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

14 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 577 Επιπλέον µε αφορµή τη διδασκαλία και τη χρήση αυτών των εργαλείων επικοινωνίας τα παιδιά έµαθαν κάποιους κανόνες ηθικής και κανόνες συµπεριφοράς απαραίτητους για κάθε µορφή επικοινωνίας. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Έχοντας πραγµατοποιηθεί η παραπάνω έρευνα κρίνεται πλέον απαραίτητη η χρήση και η αξιοποίηση µιας κατάλληλης δικτυακής πλατφόρµας η οποία θα επιτρέπει την εκπαίδευση όλων των µαθητών ενός τµήµατος σε ένα αρχικά µάθηµα(π.χ. πληροφορική) ή και σταδιακά όλα τα µαθήµατα και της δραστηριότητες της σχολικής ζωής, θα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει τους µαθητές και να χρησιµοποιήσει το σύστηµα για ανατροφοδότηση, να στήσει κατάλληλες δραστηριότητες ανάλογα µε το ζητούµενο σκοπό κάθε φορά και τη φύση του µαθήµατος που θα αφορούν όλους τους µαθητές, καθώς επίσης και ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. συµβάλει ως ένα βαθµό στη βελτίωση: της µαθησιακής τους κατάστασης/ εκπαιδευτικό τους ρόλο στην κοινωνικοποίηση τους και στην οµαλή τους ένταξη στην κοινωνία στη συµµετοχή τους στην οµάδα(µικρή/ µεγάλη και ότι αυτό συνεπάγεται) στην «υπέρβαση» της κατάστασης τους Το κρίσιµο θέµα που τίθεται είναι ο βαθµός της βελτίωσης που µπορεί να επιτευχθεί από η χρήση των Τ.Π.Ε στα άτοµα µε κινητικές αναπηρίες και ο τρόπος που θα γίνει αποδοτικότερη στους 4 αυτούς τοµείς α)στα πλαίσια του σχολικού πλαισίου β) της µαθησιακής διαδικασίας και γ)της σχολικής τάξης. Πίνακας 4. Πίνακας αξιολόγησης παιδιών µετά τις δραστηριότητες (4-2004) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΗ) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1 ΡΟΖΑ 2 ΜΑΡΙΑΝΝΑ 3 ΤΑΚΗΣ 4 ΠΑΥΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ. ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΦΙΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΠΙΟ ΓΕΛΑΣΤΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΠΙΟ ΚΑΤΑ ΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ. ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΡΟΖΑ ΕΝΤΟΝΗ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΜΙΛ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΣΤΙΣ CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ MAIL: ΕΝ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΧΕΙ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΞΕΧΝΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ PASSWORD ΤΗΣ) FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΗΣ CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ MAIL: ΕΝ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΧΕΙ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΞΕΧΝΑ ΤΟ LOGIN η ΤΟ PASSWORD ΤΗΣ) FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΕΣΕ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. MAIL:ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕ ΛΗ Α ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟ), ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ,.ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΗΣ ( ΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Forum) FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ Η ΑΝΑΜΟΝΗ, ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΑ ΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ. ΒΟΗΘΑ ΛΗ Α, ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ Α ΥΝΑΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ MAIL: ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΕ ΕΧΕΙ, ΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΑ ΠΟΛΥ. ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

15 578 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5 ΚΑΜΙΛ 6 ΜΑΙΡΗ 7 ΛΗ Α 8 ΒΑΣΙΛΗΣ 9 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΗ ΤΟΥ, ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑ Α, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, ΒΟΗΘΑ ΚΩΝ/ΝΟ, ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗ ΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΣΕΙΣ ΦΥΓΟΠΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΣΟΒΑΡΗ, ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ, ΜΕ ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΣΟΒΑΡΗ, ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ, ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΒΓΑΙΝΕ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΧΤΗΚΕ Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΣ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, ΣΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΤΕΜΠΕΛΙΑΖΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΗ ΕΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ, ΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. MAIL: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕ ΒΑΣΙΛΗ, ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΡΟΖΑ. ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ. ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΕΣ FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ Η ΑΝΑΜΟΝΗ, ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΑ ΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΕΝ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. MAIL: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΤΑΚΗ, ΚΑΜΙΛ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΗΣ ( ΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Forum) FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΕΝ ΤΗΣ ΑΡΕΣΕ Η ΑΝΑΜΟΝΗ, ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΑ ΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΑΦΑΝΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΤΑ ΕΜΑΘΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. MAIL: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ. FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ, ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ. ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΑ ΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΑΦΑΝΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΛΙΓΟ, ΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ MAIL: ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ MAIL ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΙΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΑΚΗ. FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ, ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΙΑΦΑΝΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ, ΤΑ ΕΜΑΘΕ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΛΑ. MAIL: ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΥΧΝΑ FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΙΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΚΗ, ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΛΑ. ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bozic, N. Murdoch, H., Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R.W., Krajcik, J.S., Guzdial, M.(1996).Learning through interaction Technology and children with multiple disabilities. London : David Fulton Publishers. 2. Connelly M. & Cladinin J. (1998) Teachers as curriculum planners: narratives of experience, Columbia University, Teachers College Press. 3. Department for education and skills (2002) Special educational needs code of practice. London: DFED

16 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Detheridge, T(1997) Bridging the Communication Gap(for pupils with profound and multiple Learning Difficulties). British Journal of Special Education.24(1) Detheridge, T(1996) Developing Information Technology Competencies. In N.Bozic and H.Murdoch (eds) Learning through Interaction. Technology and Children with Multiple Disabilities. London : David Fulton Publishers 6. Dimitracopoulou A.& Komis V. (in press 2004). Design Principles for a modeling environment for learning, modeling & collaboration in sciences, In C. Constantinou, Z. Zacharia, K. Commers, (Guest Editors), International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), Special issue on The Role of Information and Communication Technology in Science Teaching and Learning. 7. Enhancing professional development in special educational through the web, cmc magazine(10/1996) 8. European agency for development in special needs education, special education across Europe2003(Trends in Provision in 18 European countries) 9. Halliday, P(1989) Children with Physical Disabilities. London : Cassell Education Limited 10. Hassell, S and Barrett, E (1993) The Education of Children with Neurological Disabilities. Third Edition. London : CHAPMAN & HALL 11. Hawkridge, D and Vincent T(1992) Learning Difficulties and Computers. London : Jessica Kingsley Publishers 12. Hawkridge, D Vincent T and Hales, G(1985) New Information Technology in the Education of Disabled Children and Adults. Kent : Croom Helm. 13. HMI (1990) Information Technology and Special Education Needs in Schools. Education Observed. A Review by HMI. London : HMI 14. Jeffrey D., McConnkey R. & Hewson S.(1997), Teaching the handicapped child, London, Souvenir Press. 15. Jesus A. Beltran The challenges of education in an open, plural and diverse society (Universidad Complutense) 16. Moseley, D. (1986) Improving Reading, Writing and Spelling : an overview. In M.Hope(ed) The Magic of the Micro : a Resource for Children with Learning Difficulties. Readers 7. London : CET. 17. Watt M, and Visser J (1997) Choosing software. Support For Learning. 12 (4), Watts, T.(1986) Computers in a Special Unit. Microcomputer Software. British Journal of Special Education. 13 (3), Watts, T (1990) Screens for Earliest Skills. Microcomputers Software. British Journal of Special Education. 12 (2), Αθανάσιος Μαλέτσκος Οι νέες τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση των Αναπήρων. ιαπιστώσεις και προτάσεις από την πρακτική εφαρµογή τους (Θέµατα Ειδικής Αγωγής 12/2002) 21. υσκολίες στη Μάθηση; Βιοµηχανική Εκπαίδευση για «Μαθητές Αργής εκµάθησης», P.Atkinson, D.Shone, and T.Rees (Εκπαιδευτική έρευνα στην Πράξη Τόµος Β, Ελληνικό ανοικτό Πανεπιστήµιο). 22. Κωνσταντίνος Θώδης Πληροφορική και Ειδική Αγωγή: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού πολυµέσων - υπερµέσων (Θέµατα Ειδικής Αγωγής 11/2002) (Τεύχος 19) 23. Μαίρη ερέκα (Θέµατα Ειδικής Αγωγής 1/2003) Στρατηγικές ιδασκαλίας. Athens Μακράκης Β.(2000) Υπερµέσα στην Εκπαίδευση. Αθήνα : Μεταίχµιο 25. Τζιµογιάννης Α.(2002) Προετοιµασία του Σχολείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.122, σ Τσαµπαρλή Αναστασία και Ασηµίνα Τσιµπιδάκη, Η χρήση των Η/Υ από νήπια µε σωµατικές δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον(η καταγραφή µιας περίπτωσης ενός νηπίου µε εγκεφαλική παράλυση).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Ερωτήσεις για τη σχολική µονάδα Περιγραφικά στοιχεία της σχολικής Μονάδας A. Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του Εξατομικευμένου Εκπ/κού Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης σε Μαθήτρια με προβλήματα όρασης

Παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του Εξατομικευμένου Εκπ/κού Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης σε Μαθήτρια με προβλήματα όρασης Παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του Εξατομικευμένου Εκπ/κού Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης σε Μαθήτρια με προβλήματα όρασης Υπεύθυνοι Εκπ/κοί Ζαπρούδη Ευαγγελία ΠΕ 3.50 Καλαϊτζή

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το 2 Όλοι σχεδόν οι 15χρονοι νέοι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά τα αγόρια το έκαναν για μεγαλύτερο διάστημα και συχνότερα από τα κορίτσια Γενικά, όλοι, σχεδόν, οι 15χρονοι νέοι (99,31%)

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο.

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο. Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Όλοι οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 17 και 18 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα