ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 34040/ πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρούλακη Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος, 17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30. Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος Ιωάννης, 37. Πίκουλα Αργυρώ, 38. Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Βασιλακόπουλος Βασίλειος και 2. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 345/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου. (Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πανταζόπουλος και Γιαννόπουλος Παρασκευάς) Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 16 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθ. πρωτ. οικ.34580/2011 έγγραφό του και ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2011, για τους κάτωθι κωδικούς σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ), την ΚΥΑ 11389/903 (ΕΚΠΟΤΑ) 1

2 Ομόφωνα αποφασίζει (απεχόντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη και Λαγκαδινού) Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2011, ως εξής: Α/Α Τύπος Κωδ. Λογαρ. Περιγραφή Λογαριασμού Αρχ. Προϋπ. Προηγ.Αναμ. Τρεχ. Αναμ. Τρ.Προϋπ ΕΞΟΔΟ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών , , , ,00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2 ΕΞΟΔΟ Επιχ/ση για κάλυψη δαπανών για καταβολή 0, , ,52 0,00 μισθωμάτων Σχολικών Μονάδων στις Σχολικές 3 ΕΞΟΔΟ Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 5.000,00 0, , ,00 4 ΕΞΟΔΟ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για , , , ,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 5 ΕΞΟΔΟ Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων 0,00 0, , ,00 6 ΕΞΟΔΟ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , ,80 7 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Δημοτικού Μεγάρου, 1.500,00 0, , ,00 ΚΕΠ, κλπ) 8 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση για την , , , ,00 αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 9 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια Ντέξιον 0, , , ,00 10 ΕΞΟΔΟ Μεταφορά μαθητών Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου 0,00 0, , ,00 του Δήμου Ηλιούπολης για το σχολικό έτος ΕΞΟΔΟ Εκδήλωση για τον εορτασμό των Θεοφανίων 0,00 0, , ,00 12 ΕΞΟΔΟ Εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 0,00 0, , ,00 13 ΕΞΟΔΟ Εκδήλωση για την ηρωίδα Ηρώ Κωνσταντοπούλου 0,00 0, , ,00 2

3 14 ΕΞΟΔΟ Εκδήλωση για τους επιτυχόντες των ΑΕΙ & ΑΤΕΙ 0,00 0, , ,00 15 ΕΞΟΔΟ Εκδήλωση για συμμετοχή στο Δίκτυο Κύπρου 0,00 0, , ,00 16 ΕΞΟΔΟ Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ,00 0, ,00 0,00 17 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες αιμοδοσίας 0,00 0, , ,00 18 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων ,00 0, , ,00 για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιούπολης 19 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια τεσσάρων (4) μεταχειρισμένων 0, , , ,00 λεωφορείων αστικού τύπου από τον Ο.Σ.Υ Α.Ε. 20 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια και κατασκευή ταμπλώ για ανάγκη ,00 0, ,00 0,00 εικαστικών εκθέσεων 21 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια κουρτινών για το Α Κλειστό Γυμναστήριο 5.000,00 0, ,00 0,00 22 ΕΞΟΔΟ Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης χώρων 0,00 0, , ,00 υποδοχής κάδων απορριμμάτων 23 ΕΞΟΔΟ Αντικατάσταση κατεστραμμένων κυτίων πινάκων , , , ,11 ηλεκτροφωτισμού 24 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες των , , , ,46 εγκαταστάσεων καθαριότητας 25 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια από Ο.Δ.Δ.Υ. ενός τράκτορα και ενός ,00 0, ,00 0,00 κοντέινερ 26 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων για το ,00 0, ,00 0,00 τμήμα Καθαριότητας 27 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια πλήρους τοποθετημένων κάδων υπόγειας 0,00 0, , ,00 συλλογής απορριμμάτων 3000ltr 28 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια πλήρους εγκατεστημένου στεγάστρου 0,00 0, , ,00 συνεργείου επισκευής και συντήρησης Δ/νσης 3

4 29 ΕΞΟΔΟ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για , , , ,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 30 ΕΞΟΔΟ Αμοιβή συμβούλου για παροχή υπηρεσιών για τον 0,00 0, , ,00 υπολογισμό παραμέτρων θερμικής άνεσης στις 31 ΕΞΟΔΟ Εργασίες καταγραφής, αποτύπωσης και απεικόνισης ,00 0, ,00 600,00 στοιχείων για το έργο GIS 32 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης δημοτικού 0,00 0, , ,00 οδικού δικτύου 33 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών για το ,00 0, , ,00 τεχνικό συνεργείο 34 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 0,00 0, , ,00 Προφήτη Ηλία 35 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ασφαλτομίγματος , , , ,50 36 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναβατορίου για πρόσβαση ατόμων με 0,00 0, , ,00 ειδικές ανάγκες σε δρόμους με κλίμακες στην 37 ΕΞΟΔΟ Έργο διευκόλυνσης πρόσβασης ατόμων με ειδικές ,00 0, ,00 0,00 ανάγκες σε δρόμους με κλίμακες στην περιοχή Αγ. 38 ΕΞΟΔΟ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για , , , ,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 39 ΕΞΟΔΟ Εργασίες καταπολέμησης (έγχυση) ασθενειών , , , ,60 φοινικοειδών 40 ΕΞΟΔΟ Εργασίες απομάκρυνσης άχρηστων και επικίνδυνων 5.000,00 0, ,00 0,00 υλικών - αποκομιδή συντριμμάτων εντός δασικής 41 ΕΞΟΔΟ Εργασίες για την κοπή και το κλάδεμα ψηλών , , , ,00 δένδρων (υπόλοιπο σύμβασης) 4

5 42 ΕΞΟΔΟ Δαπάνη εργασιών υποστήριξης, αποκομιδής και 0,00 0, , ,00 απόρριψης ογκωδών απορριμμάτων 43 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 8.000,00 0, ,00 0,00 καθαριότητας(υλικά καθαριότητας κλπ) 44 ΕΞΟΔΟ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 5.000, , , ,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 45 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια τριών (3) επιβατικών αυτοκινήτων ,00 0, ,00 0,00 46 ΕΞΟΔΟ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών από τις κάθε ,00 0, , ,00 είδους αποοχές των υπαλλήλων του Δήμου 47 ΕΣΟΔΟ 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ,0 0, , , ΕΣΟΔΟ Επιχ/ση ΥΠΕΣ(34729/11) για κάλυψη δαπανών για 0, , , ,04 καταβολή μισθωμάτων σχολ. μονάδων Ν.3852/10 49 ΕΣΟΔΟ Φόρος μισθωτών υπηρεσιών από τις κάθε είδους ,00 0, , ,00 αποδοχές των υπαλλήλων του Δήμου 50 ΕΣΟΔΟ 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 0,00 0,00 100,00 100,00 χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. 51 ΕΣΟΔΟ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,00 0,00-0, ,79 52 ΕΣΟΔΟ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ,00 0,00 0, ,01 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,3 0 1 Προηγούμενη Αναμόρφωση Αποθεματικό : ,43 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,53 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 0,21 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,04 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,52 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : , , ,52 = ,23 5

6 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 345/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΛΙΑΠΗ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ 6