ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Η Εγκύκλιος Ρόδος, 9 Ιουλίου 203 Θέµα: ιοργάνωση Συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό Έργο στα νησιά του Αιγαίου» Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών διοργανώνει στη Ρόδο, το χρονικό διάστηµα από 27 Νοεµβρίου έως εκεµβρίου 203, το πρώτο ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα «Το Αρχαιολογικό Έργο στα νησιά του Αιγαίου», µε σκοπό την προβολή και παρουσίαση του πολύπλευρου αρχαιολογικού έργου που έχει συντελεστεί και συντελείται στα νησιά του Αιγαίου (Κυκλάδες, ωδεκάνησα, ΒΑ Αιγαίο) από τις κεντρικές, περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, τα Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, καθώς και τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στην Ελλάδα. Το Συνέδριο θα απευθύνεται τόσο στους ειδικούς όσο και στο ευρύ κοινό, καθώς προτίθεται για πρώτη φορά να παρουσιασθεί µια εµπεριστατωµένη εικόνα των αρχαιολογικών δεδοµένων που προκύπτουν από την σωστική ή συστηµατική ανασκαφική έρευνα ή από έργα ανάδειξης και προστασίας αρχαιολογικών συνόλων και µνηµείων στα νησιά του Αιγαίου. Α. Θεµατικές Συνεδρίου Οι θεµατικές του συνεδρίου θα διαµορφωθούν ανά γεωγραφική ενότητα, κατά χρονολογική συνάφεια και θα καλύπτουν τους παρακάτω τοµείς: α. Το ανασκαφικό και ερευνητικό έργο των ιευθύνσεων Αρχαιοτήτων, Αναστήλωσης, Συντήρησης και των περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού (Κ ΕΠΚΑ, ΚΑ ΕΠΚΑ, ΚΒ ΕΠΚΑ, 2 η ΕΒΑ, 3 η ΕΒΑ, 4 η ΕΒΑ, 27 η ΕΒΑ, 4 η ΕΒΑ, Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδων και ωδεκανήσου) που πραγµατοποιείται από το 2004 και εξής.

2 β. Την ανάδειξη και ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων, τη συντήρηση και αναστήλωση µνηµείων και τη δηµιουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών στο πλαίσιο των Κοινοτικών Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (Γ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Ιnterreg, ΜΕD). γ. Το ανασκαφικό και ερευνητικό έργο των Πανεπιστηµιακών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων στα νησιά του Αιγαίου δ. Το ανασκαφικό και ερευνητικό έργο των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στα νησιά του Αιγαίου. Β. Προφορικές Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις τοίχου Οι ανακοινώσεις που θα παρουσιασθούν σε προφορική µορφή δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 5. Για τις ανακοινώσεις του τοίχου θα δοθούν σχετικές προδιαγραφές στην 2 η εγκύκλιο. Σε περιπτώσεις πολλών ανακοινώσεων από τους ίδιους εισηγητές, η Επιστηµονική Επιτροπή θα κρίνει και θα επιλέξει τις προφορικές ανακοινώσεις και τις ανακοινώσεις τοίχου. Η επίσηµη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική. Προφορικές ανακοινώσεις και ανακοινώσεις τοίχου µπορούν να γίνουν και στις διεθνείς γλώσσες (αγγλική, γαλλική, ιταλική και γερµανική). Γ. ελτίο Συµµετοχής Το δελτίο συµµετοχής (προφορική ή ανακοίνωση τοίχου) µπορεί να αποσταλεί ταχυδροµικώς (Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παλαιά Πόλη, 85 00, Ρόδος) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση και θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντοµη περίληψη έως 250 λέξεων (µία σελίδα Α4) στην αγγλική για τα ελληνόγλωσσα κείµενα και µία σελίδα στην ελληνική για τα ξενόγλωσσα. Ειδικά για τα αρχαιολογικά έργα του Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ προβλέπεται ειδική έκδοση φυλλαδίου που θα είναι διαθέσιµο µε την έναρξη του Συνεδρίου. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι να µας αποστείλουν για κάθε εισήγηση που σχετίζεται µε συγχρηµατοδοτούµενα έργα, εκτός της σύντοµης περίληψης και της ξενόγλωσσης µετάφρασης, έως 2 ψηφιακές φωτογραφίες, σε ανάλυση τουλάχιστον 300dpi. Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής των περιλήψεων ορίζεται η 30η Σεπτεµβρίου Πρακτικά Συνεδρίου. Τα πρακτικά θα εκδοθούν από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών. Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής των άρθρων 30 Ιουνίου Προκειµένου να γίνει η όσο το δυνατό συντοµότερη έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου παρακαλούνται οι εισηγητές να λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω οδηγίες:

3 Οδηγίες προς τους/τις συγγραφείς για την έκδοση πρακτικών Συνεδρίου.. Γενικά Τα προς δηµοσίευση άρθρα πρέπει είναι γραµµένα σε ηλεκτρονική µορφή και τα δοκίµια να υποβληθούν σε έντυπη και ψηφιακή µορφή (µε cd ή µε ) στην ελληνική ή σε άλλες διεθνείς γλώσσες. Τα κείµενα θα είναι γραµµένα σε Word 2003, µε γραµµατοσειρά Times New Roman, το µέγεθος γραµµάτων 2, µε ½ διάστιχο. Για αρχαία ελληνικά κείµενα να χρησιµοποιηθεί γραµµατοσειρά Unicode, κατά προτίµηση η Palatino Linotype. Οι υποσηµειώσεις θα βρίσκονται στο υποσέλιδο και θα έχουν ενιαία αρίθµηση. ε χρειάζεται να κάνετε καµία µορφοποίηση κειµένου (λ.χ. δεξιά ευθυγράµµιση, υπογραµµίσεις, έντονα στοιχεία κλπ.), εκτός από τυχόν παρένθετους πίνακες. Η έκταση των κειµένων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις λέξεις, συµπεριλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων και της βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφία όλων των µελετών θα συγκεντρωθεί στο τέλος του τόµου. Εάν το άρθρο συνοδεύεται από φωτογραφίες και σχέδια, αυτά δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα οχτώ (8). Οι φωτογραφίες και τα σχέδια θα έχουν ξεχωριστή συνεχή αρίθµηση και δική του λεζάντα το καθένα. Όλα τα ελληνικά κείµενα θα πρέπει να συνοδεύονται από µία σύντοµη περίληψη στα αγγλικά, έκτασης περίπου 200 λέξεων. Τα ξενόγλωσσα κείµενα θα συνοδεύονται από αντίστοιχη περίληψη στα ελληνικά..2. Συντοµογραφίες Υποσηµειώσεις - Βιβλιογραφία Για τις συντοµογραφίες θα ακολουθηθεί το σύστηµα του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (DAI), εκτός και αν έχει επικρατήσει ελληνική αντίστοιχη συντοµογραφία (λ.χ. για την Αρχαιολογική Εφηµερίδα γράφουµε ΑΕ και όχι ArchEph). Για τις βιβλιογραφικές παραποµπές θα ακολουθηθεί επίσης το σύστηµα παραποµπών του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Google: DAI, Richtlinien für Publikationen, Zitiernomen, το δεύτερο σύστηµα παραποµπών, αυτό του: Autor-Jahr-System). ηλαδή, στις υποσηµειώσεις του κειµένου θα σηµειώνεται µόνο το επίθετο του συγγραφέα µε το έτος έκδοσης του έργου του, άρθρου ή βιβλίου, και επακριβώς ο αριθµός της σελίδας ή των σελίδων και των εικόνων-πινάκων όπου γίνεται η παραποµπή. Σε περίπτωση που ο ίδιος συγγραφέας έχει δηµοσιεύσει το ίδιο έτος περισσότερες της µίας εργασίες, αυτές πρέπει να διακρίνονται µε την προσθήκη γραµµάτων (α, β, γ, κλπ.). Η βιβλιογραφία θα βρίσκεται στο τέλος του άρθρου και θα χωρίζεται σε δύο τµήµατα, ανάλογα µε το επίθετο του συγγραφέα (α: ελληνικό αλφάβητο και β: λατινικό αλφάβητο). Θα δίνονται πλήρη τα στοιχεία του συγγραφέα, σε αλφαβητική σειρά, ο τίτλος του άρθρου ή του βιβλίου, το περιοδικό ή η σειρά, ο τόπος έκδοσης, η αρίθµηση των σελίδων και η χρονολογία δηµοσίευσης. Στα κείµενα των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων κλασικών συγγραφέων θα ακολουθηθεί το σύστηµα συντοµογραφιών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greeklanguage.gr/greeklang/ancient_greek/tools /lexicon/lex_ancient/02.html). Οι παραποµπές θα γίνονται κατευθείαν στο χωρίο, διατηρώντας µία ενιαία αρίθµηση κατά ραψωδίες (για τα οµηρικά έπη) ή παραγράφους (για τα ποιητικά έργα) και στίχους.

4 .3. Παραδείγµατα Παρακάτω δίνονται ορισµένα παραδείγµατα για τη βιβλιογραφία και τις υποσηµειώσεις που περιλαµβάνουν διάφορες περιπτώσεις, λ.χ. µονογραφίες, άρθρα σε περιοδικές εκδόσεις ή σε συλλογικές τόµους, µεταφράσεις µελετών κλπ. ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Παπαχριστοδούλου 989: Ι. Παπαχριστοδούλου, Οι αρχαίοι ροδιακοί δήµοι. Ιστορική επισκόπηση. Η Ιαλυσία, Αθήνα. Παπαχριστοδούλου 989, 86, πίν. 53. ΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ρωµιοπούλου - Τουράτσογλου 2002: Κ. Ρωµιοπούλου - Γ. Τουράτσογλου, Μίεζα. Νεκροταφείο υστεροαρχαϊκών πρώιµων ελληνιστικών χρόνων, Αθήνα. Ρωµιοπούλου - Τουράτσογλου 2002, 54-55, αρ. -2. Κουκούλη Χρυσανθάκη κ.α. 969: X. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Σ., Σαµαρτζίδου, Α. Duhn, R., Catling, Χ. Τζιάβος X.Αναγνώστου, «Αρχαιολογικές και γεωµορφολογικές έρευνες στο έλτα του Στρυµόνα», ΑΕΜΘ 0Β, Κουκούλη-Χρυσανθάκη κ.ά. 969, , εικ. -2. ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΕΙΡΑ Tuchelt 979: K. Tuchelt, Frühe Denkmäler Roms in Kleinasien I. Roma und Promagistrate, IstMitt Beih. 23, Tübingen Τuchelt 979, 45. Tιβέριος 990: M. Τιβέριος, «Από τα αποµεινάρια ενός προελληνιστικού ιερού περί τον Θερµαίον κόλπον», στο: Μνήµη. Λαζαρίδη: Πόλις και Χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη (Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα 986), Θεσσαλονίκη, Τιβέριος 990, 74. ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΟ (π.χ. συνέδρια, χαριστήρια κλπ.) Παπαχριστοδούλου 2000: I. Παπαχριστοδούλου, «Σχέσεις των κρητικών πόλεων µε τη Ρόδο στην Ελληνιστική εποχή. Μια οικογένεια καλλιτεχνών από την Ελεύθερνα», Πεπραγµένα του Η ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο 996), Α2, Παπαχριστοδούλου 2000, 543. AΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ Juvilet 983: V. Jovilet, Les Jardins de Pompe: nouvelle Hypotheses, ΜEFRA 95, Juvilet 983, 33, fig. 34. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Μοrris 997: I. Morris, Ταφικά τελετουργικά έθιµα και κοινωνική δοµή στην κλασική αρχαιότητα, µτφρ. Κ. Μαντέλη, Ηράκλειο. Morris 997, Α ΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Paspalas, S.A The Late Archaic and Early Classical Pottery of the Chalkidike in its Wider Aegean Context (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Οξφόρδης), Οξφόρδη. Paspalas 995, 20, εικ. 53. Eπισηµαίνουµε ότι η εκδοτική επιτροπή δεν θα προχωρήσει στη δηµοσίευση εργασίας που δεν θα πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.

5 Η εκδοτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα για λεκτικές επεµβάσεις, διορθώσεις και επιστροφή των κειµένων για βελτιώσεις στους συγγραφείς. Ε. Κάλυψη διαµονής οδοιπορικών εξόδων Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών έχει καταβάλει προσπάθειες ώστε να καλυφθεί η διαµονή των εισηγητών του συνεδρίου σε δίκλινα δωµάτια µε πρωινό στο ξενοδοχείο Manousos Hotel στην πόλη της Ρόδου ( ιεύθυνση: Γεωργίου Λέοντος 25, Ρόδος). Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Γραµµατεία του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών, τηλ (κα Άννα Καραβοκυρού ή κα Άρτεµις Χριστοδούλου) προκειµένου να συνταχθεί κατάλογος των συνέδρων που επιθυµούν να διαµείνουν τις ηµέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου στη Ρόδο. Όσοι επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο χωρίς εισήγηση (προφορική ή ανακοίνωση τοίχου) και επιθυµούν να διαµείνουν στο ξενοδοχείο Manoussos Hotel σε ειδική τιµή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε τη Γραµµατεία του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών προκειµένου να γίνουν οι αντίστοιχες κρατήσεις. Η αλλαγή ηµεροµηνιών των κρατήσεων βαραίνει αποκλειστικά τους συνέδρους. Σας πληροφορούµε επίσης ότι έχει προβλεφθεί δωρεάν ακτοπλοϊκή µετακίνηση των συνέδρων από Αθήνα Ρόδο Αθήνα µε την εταιρία Blue Star Ferries. Για κρατήσεις θέσεων παρακαλούµε θερµά να επικοινωνήσετε µε το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, τηλ (κα Άννα Καραβοκυρού ή κα Άρτεµις Χριστοδούλου). Με συναδελφικούς χαιρετισµούς Εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής Παύλος Τριανταφυλλίδης Επιστηµονική Επιτροπή: Ολγα Βάσση, Προϊσταµένη 3 η ς ΕΒΑ και Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 27 ης ΕΒΑ Αικατερίνη Π. ελλαπόρτα, Προϊσταµένη 2 ης ΕΒΑ Αθηνά-Χριστίνα Λούπου, Προϊσταµένη 4 ης ΕΒΑ και Aναπληρώτρια Προϊσταµένη Κ ΕΠΚΑ Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Μαρία Μιχαηλίδου, Προϊσταµένη 4 ης ΕΒΑ και Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ΚΒ ΕΠΚΑ Ιωάννα Μπίθα, ιευθύνουσα Κέντρου του Κέντρου Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδηµίας Αθηνών Λυδία Παλαιοκρασσά, Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Nαταλία Πούλου-Παπαδηµητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νικόλαος Χρ. Σταµπολίδης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης, ιευθυντής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Παύλος Τριανταφυλλίδης, Προϊστάµενος Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών Παναγιώτης Χατζηδάκης, Προϊστάµενος ΚΑ ΕΠΚΑ Οργανωτική Επιτροπή: Παύλος Τριανταφυλλίδης Ειρήνη Νικολακοπούλου Χαρά Παλαµιδά Φανή Σέρογλου Άννα Καραβοκυρού Άρτεµις Χριστοδούλου

MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AEGEAN STUDIES

MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AEGEAN STUDIES MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AEGEAN STUDIES ST CIRCULAR Rhodes, 9 July 203 Subject: Organization of the Conference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) Μαρασλή 35 Τ.Κ.:106 76, Αθήνα e-mail: 7synedrioelliepek2014@gmail.com Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr Αθήνα, 4/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τµήµα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 Π

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 YYΔιοικητικό Συμβούλιο ΕΑΕ και Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Γεν. Γραμματέας: Ειδικός Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: YYΕπιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Ακαδημαϊκών Εργασιών

Προδιαγραφές Ακαδημαϊκών Εργασιών Προδιαγραφές Ακαδημαϊκών Εργασιών Σομέας Υιλοσοφίας του Σμήματος ΥΚ του Παν/μίου Κρήτης Σύμφωνα με απόφαση του Τομέα Φιλοσοφίας για θέσπιση ελάχιστων κοινών προδιαγραφών (απαιτήσεων) για τις ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ (Παράρτηµα Κρήτης)

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» - Διαγωνισμός. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» - Διαγωνισμός. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ Τηλέφωνο 210-6551122 Φ. 073.922/04/0068 Σ. 114609

Διαβάστε περισσότερα