Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων. Σχολής Χημικών Μηχανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων. Σχολής Χημικών Μηχανικών"

Transcript

1 Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Χημικών Μηχανικών Ποιότητα Ζωής Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια Ενεργειακή Περιβάλλον Διαχείριση Ποιότητα Περιβάλλον Ζωής Ποιότητα Ζωής

2 Ερευνητική Ομάδα: Κ. Τζιά, Β. Γιάννου, Δ. Λεμπέση, Χ.Χρανιώτη, Β. Πολυχνιάτου, Π. Σφακιανάκης, Π. Μουτσάτσου, Σ. Χανιώτη Εργαστήριο: Χημείας και Τροφίμων Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών ΕΜΠ Σκοπός ο έλεγχος ποιότητας τροφίμων/ποτών σε διαπιστευμένο (ISO 17025) οργανοληπτικό εργαστήριο, από εκπαιδευμένη ομάδα δοκιμαστών, με πρότυπες δοκιμές και διαδικασίες και στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων Ιστοσελίδα: Βιομηχανίες/εταιρείες τροφίμων και ποτών Επιτεύγματα Εφαρμογές σε τρόφιμα και ποτά (αρτοσκευάσματα, χυμοί φρούτων κ.α.) Ανάπτυξη νέων προϊόντων Διαπίστευση Οργανοληπτικού Εργαστηρίου Παροχή υπηρεσιών Οργανοληπτικές δοκιμές τροφίμων και ποτών Εκπαίδευση (Ερευνητικά προγράμματα «ΠΛΑΙΣΙΟ» ΕΜΠ) Χώρος οργανοληπτικών δοκιμών

3 Ερευνητική Ομάδα: Β. Ωραιοπούλου, Δ. Τασιός, Κ. Μαγουλάς, Κ. Τζια, Π. Ταούκης, Ε. Βουτσάς Εργαστήριο: Χημείας &Τεχνολογίας Τροφίμων, Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Τομέας: IV & II Μελέτη ενσωμάτωση φυσικών αντιοξειδωτικών σε τρόφιμα και παραγωγή Ελληνικών λειτουργικών τροφίμων με νέες τεχνολογίες Αξιοποιήθηκαν αρωματικά φυτά της Ελληνικής υπαίθρου (ρίγανη, δίκταμο, κ.ά.) για την παραλαβή αντιοξειδωτικών που ενσωματώθηκαν με επιτυχία σε τρόφιμα Χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες (υπερκρίσιμη εκχύλιση, υπερυψηλή πίεση) και αναβαθμίσθηκε η ποιότητα και το υγιεινό προφίλ των τροφίμων. Χρηματοδότηση (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΥΠΕΠΘ)

4 Ερευνητική Ομάδα: Β. Ωραιοπούλου, Π. Ταούκης, Κ. Τζια Εργαστήριο: Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών MoniQA: Eναρμόνιση αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Μελετήθηκαν οι ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων για γρήγορες και αξιόπιστες αναλυτικές μεθόδους και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων με πλήρη στοιχεία για τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε τρόφιμο, τη σχετική νομοθεσία, τις σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές και τεχνικές ελέγχου των διεργασιών παραγωγής. Δίκτυο αριστείας (συμμετοχή 155 ερευνητών από 20 χώρες) Χρηματοδότηση (ερευνητικό πρόγραμμα ΕΕ, FP6 Priority T , Quality and Safety Control Strategies for Food (NoE).

5 Ερευνητική Ομάδα: Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Καθ. Μ. Λοϊζίδου Εργαστήριο: Γενικής Χημείας Τομέας: Χημικών Επιστημών (Ι) Πρόγραμμα: SOL-BRINE LIFE 09/ENV/GR/ Στόχος: Το έργο στοχεύει στην ολική εξάλειψη της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας την αρχή μηδενικής απόρριψης (Zero Liquid Discharge). Έτσι, παράλληλα επιτυγχάνεται μεγάλη ανάκτηση νερού (>90%) και παραγωγή στερεού άλατος εμπορικής αξίας. Σημειώνεται ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις του συστήματος θα καλυφθούν από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα ηλιακή ενέργεια. Επιτεύγματα: Έχει αναπτυχθεί ειδικό υπολογιστικό εργαλείο προσομοίωσης των διεργασιών, με τη χρήση του οποίου πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός του πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας της άλμης. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το LIFE + Πληροφορίες για το Έργο (LIFE 09/ENV/GR/000299) στην ιστοσελίδα: Μονογραμμικό διάγραμμα ροής συστήματος επεξεργασίας της άλμης.

6 Ερευνητική Ομάδα: Καθ. Α. Μοροπούλου (Επιστημονικά Υπεύθυνη), Λέκτ. Α. Μπακόλας, Δρ. Α. Δελέγκου, Δρ. Μ. Καρόγλου, Δρ. Κ. Λαμπρόπουλος, Δρ. Π. Μούνδουλας, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές Εργαστήριο: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών ΗΠΟΛΗΤΟΥΑΥΡΙΟΚΑΙΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ο στρατηγικός σχεδιασμός επεμβάσεων συντήρησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αειφόρο προστασία ιστορικών πόλεων και ιστορικών κτιρίων, εξασφαλίζοντας ποιότητα ζωής, αειφόρο ανάπτυξη ενδυναμώνοντας την Πολιτιστική Ταυτότητα. Βελτίωση των μέσων για την αποτίμηση της φθοράς σε μνημεία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών συντήρησης, προώθηση της ένταξης των μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στους αστικούς ιστούς των Πόλεων, με ανάπτυξη του τουρισμού και διευκολύνοντας την πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού. Συνεργασία με τις υπηρεσίες των αρμόδιων φορέων, Δήμων και Υπουργείου Πολιτισμού για τη διεπιστημονική προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ιστορικών Πόλεων και Ιστορικών Κτιρίων. Ολοκληρωμένη Πρόταση για την αειφόρο Ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Επεμβάσεων Συντήρησης των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου κ.ά Συνεργασίες με Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως Δήμος Ρόδου, Ρεθύμνου, Κέρκυρας, Ηρακλείου κ.ά Moropoulou, A., Koui, M., Kourteli, Ch., Achilleopoulos, N., Zezza, F., Digital image processing and integraded computerised analysis for weathering on planning conservation interventions on historic structures and architectural complexes, in Proc. EURISCON Conf. on European Robotics, Publ. Int. Assoc. for Math. & Computers in Simulation (2000). Εικόνα Χαρτογράφηση φθοράς και αποτίμηση επεμβάσεων καθαρισμού: Αικ. Θ. Δελέγκου, Αικ. Σάνδρη, Α. Μοροπούλου, Ι. Μαρακάκης, Ι. Σαγιάς, «Διαχείριση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών μαρμάρινων επιφανειών ιστορικών κτιρίων, πριν και μετά από επεμβάσεις καθαρισμού, με χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών», 6οΠανελλήνιοΕπιστημονικόΣυνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 2007, Τόμος Α, σελ Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Διαχείριση Περιβάλλοντος με GIS Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου (Moropoulou, A., NDT as a tool for materials characterisation, environmental impact assessment, conservation, evaluation and strategical planning regarding the protection of cultural heritage ART International Conference, Antwerp, (2002)

7 Ερευνητική Ομάδα: Καθ. Α. Μοροπούλου (Επιστημονικά Υπεύθυνη), Λέκτ. Α. Μπακόλας, Δρ. Α. Δελέγκου, Δρ. Μ. Καρόγλου, Δρ. Κ. Λαμπρόπουλος, Δρ. Π. Μούνδουλας, Υ.Δ. Α. Κωνσταντή, Υ.Δ. N. Vesic κ.ά Εργαστήριο: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών Χαρακτηρισμός των δομικών υλικών. Αποτίμηση της επιδεκτικότητάς τους στη φθορά. Φαινόμενα και μηχανισμοί της φθοράς των δομικών υλικών στο περιβάλλον ως συνάρτησης εξωγενών ενδογενών παραγόντων. Τεχνικές, εργαστηριακές, ενόργανες και μη καταστρεπτικές μέθοδοι και μεθοδολογία διάγνωσης, χαρακτηρισμού και χαρτογράφησης των δομικών υλικών και της φθοράς. Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόληψη της φθοράς με παρακολούθηση, έλεγχο και εξέταση της προέλευσης περιβαλλοντικών παραγόντων αιτίων της φθοράς. Εφαρμογές της Πληροφορικής και της Γεωπληροφορικής στην διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Διαχείριση περιβαλλοντικών παραγόντων για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πλαίσιο, μεθοδολογία και τεχνικές. Αειφόρος κατασκευή. Ο ρόλος των υλικών. Ο έλεγχος ποιότητας, κατασκευών, πρότυπα, δοκιμές. LPMCSCB Εικόνα HLPBSCB LPPBCBS Συνεργασία τόσο εντός ΕΜΠ όσο και με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Διεθνώς για Διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων που αφορούν στην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στα υλικά και στις επεμβάσεις συντήρησης, στη στατική επάρκεια των μνημείων, στον σεβασμό των Αρχιτεκτονικών επιφανειών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Σχολές Πολιτικών ΜηχανικώνκαιΑγρονόμωνΤοπογράφωνΕΜΠ, καθώς επίσης και με τα Πανεπιστήμια της Βενετίας, του Princeton στην Αμερική, το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Τουρκία κ.ά. NATURE Vol September 2006 Πιλοτική εφαρμογή κονιαμάτων αποκατάστασης στην Αγιά Σοφιά (μακροκλίμακα), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Εκπομπής (ΤΕΜ μικροκλίμακα)

8 Ερευνητική Ομάδα: Καθ. Α. Μοροπούλου (Επιστημονικά Υπεύθυνη), Λέκτ. Α. Μπακόλας, Δρ. Α. Δελέγκου, Δρ. Μ. Καρόγλου, Δρ. Κ. Λαμπρόπουλος, Δρ. Π. Μούνδουλας, Υ.Δ. Α. Κωνσταντή, Υ.Δ. N. Vesic κ.ά Διαγνωστική μελέτη και εφαρμογές με συμβατά και επιτελεστικά υλικά και επεμβάσεις συντήρησης που αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μνημεία και ιστορικά κτίρια όπως η Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας κ.ά Ανταγωνιστικά Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δήμοι, Υπουργείο Πολιτισμού, κ.ά, Ενδεικτικά αναφέρονται: "Πρωτοβουλία για τη σύνταξη προδιαγραφών συμβατών υλικών για τη προστασία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς" COMARECH Initiative for compatible materials recommendations for the preservation of European Cultural Heritage, Χρηματοδότηση: European Commission, DC X, Πρόγραμμα: RAPHAEL "Μέθοδοι παρακολούθησης και ελέγχου επιπτώσεων μικροκλιματικών συνθηκών σειστορικά κτίρια" ESDCon "European Salt Damage Conservation Network (Thematic Networks)", Χρηματοδότηση: European Commission, Πρόγραμμα: Energy, Environment and Sustainable Development, «Καινοτόμες Τεχνολογίες και Υλικά για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" ITECOM Innovative technologies and materials for the conservation of Cultural Heritage", Χρηματοδότηση: European Commission, Research DG, Πρόγραμμα: Energy, Environment and Sustainable Development, Εθνική Συμμετοχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), "Προσέγγιση της εκπαιδευτικής διασύνδεσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" ELAICH Educational linkage approach in cultural heritage, Χρηματοδότηση: European Commission, Πρόγραμμα: Euromed Heritage IV, "Ταυτότητα της Ευρωπαϊκης Πολιτιστικής Κληρονομιάς" EU CHIC European Cultural Heritage Identity Card, Χρηματοδότηση: European Commission, Research DG, Πρόγραμμα: FP7 ENVIRONMENT, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Χαρτογράφηση φθοράς κίονα Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

9 Εργαστήριο: Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών Ανάπτυξη ελληνικού αστικού κύκλου οδήγησης Ανάπτυξη μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων κίνησης σε πραγματικές συνθήκες Συλλογή στοιχείων για την κίνηση οχημάτων στο λεκανοπέδιο Στατιστική ανάλυση επεξεργασία δεδομένων Διαμόρφωση κύκλου οδήγησης πραγματικών συνθηκών Greek Urban Driving Cycle (GUDCy) Χρηματοδότηση Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών

10 Ερευνητική Ομάδα: Δασικές Πυρκαγιές (Σ. Λιοδάκης) Εργαστήριο: Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας Τομέας Ι: Χημικών Επιστημών Αξιοποίηση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών και η ανάπτυξη νέων εργαστηριακών δοκιμασιών για τη μελέτη ευφλεκτότητας δασικών υλών Δείκτες επικινδυνότητας για τις κυριότερες μεσογειακές δασικές ύλες σε συνάρτηση με τις φυσικοχημικές σταθερές της δασικής ύλης, τον περιβάλλοντα χώρο (τοπογραφία, εδαφολογία) και τις κλιματολογικές συνθήκες Αξιολόγηση χημικών επιβραδυντικών μέσων πρόληψης ή/και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών και ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών, φιλικών προς το περιβάλλον και χαμηλού κόστους παραγωγής επιβραδυντών, με έμφαση σε βιομηχανικά ορυκτά (χουντίτης/υδρομαγνησίτης) Ανάπτυξη νέων μεθόδων σχεδίασης χαρτών επικινδυνότητας με βάση δορυφορικά δεδομένα (remote sensing) σεζώνεςμείξηςδάσους-κατοικιών του λεκανοπεδίου Αττικής (Θρακομακεδόνες) Συνεργασία με το Α.Π.Θ. (Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος), το Μ.Α.Ι.Χ., το CEREN (Γαλλία), το CERTEC (U.P.C., Βαρκελώνη) και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος. Συγχρηματοδότηση απότογ ΚΠΣ και ιδιωτική πρωτοβουλία (Προγράμματα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ΠΕΝΕΔ 2003, Εταιρεία VELCO A.E.) Κύρια Μέλη Ερευν. Ομάδας: Δρ. Η. Αγιοβλασίτης (Χ-Μ), Δρ. Δ. Βορίσης (Δασολόγος, Αξιωματικός Π.Σ.), Δρ. Ι. Αντωνόπουλος (Χ-Μ), Δρ. Τ. Κακαρδάκης (Δασολόγος)

11 Ερευνητική Ομάδα: ΒΙΟΤΟΠΟΣ Εργαστήριο: ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας: IV Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση Η διερεύνηση των προοπτικών της Οικονομίας και Κοινωνίας της Γνώσης στην Ελλάδα Μεθοδολογία διαμόρφωσης σεναρίων από Ομάδες Εργασίας με χρονικό ορίζοντα το 2021 Συντονισμός ΕΜΠ (Ε. Κούκιος), συνεργασία με ΟΠΑ, ΕΣΔΥ, και 2 ειδικευμένες εταιρίες, 300 Μέλη ΟΕ, 5000 συμμετοχή σε 100 συναντήσεις Διερεύνηση τομέων: Περιβάλλον, Ενέργεια, Ποιότητα Ζωής Εθνικά Σενάρια Αειφορίας Κινητήριες δυνάμεις και εμπόδια, Ρόλος έρευνας τεχνολογίας καινοτομίας, Σενάρια κινδύνων Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Διάρκεια: ΓΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΜΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΕΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

12 Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας (Λ. Παπαγιαννάκης, Δ. Διακουλάκη, Γ. Καλογήρου, Μ. Μανδαράκα, Γ. Μαυρωτάς) Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων SusTools: Tools for sustainability: Development and application of an integrated framework Αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης πολιτικών για βιώσιμη ανάπτυξη: Ανάλυση Κύκλου ζωής (LCA) Εκτίμηση εξωτερικών οικονομιών Ανάλυση Κόστους Οφέλους Πολυκριτηριακή Ανάλυση Μελέτες περίπτωσης με συμμετοχή εμπλεκομένων φορέων: α) διαχείριση απορριμμάτων β) χρήση λιπασμάτων στη γεωργία Χρηματοδότηση: EC, DG XII,

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ).

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ). ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) Το ΠΑΒΕΤ απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Οι δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) αποτελούν βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό αφιέρωμα: το SMILIES στην Ελλάδα

Ειδικό αφιέρωμα: το SMILIES στην Ελλάδα R www.greekfashion.gr GreekFashion 100 Βελτίωση και υποστήριξη μικρών και ελαφρών Μεσογειακών νησιωτικών βιομηχανιών Ειδικό αφιέρωμα: το SMILIES στην Ελλάδα Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 Θεσσαλονίκη 2013 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 4 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 13 1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 4 Α.1. Το πλαίσιο Πολιτικής 4 A.2. Το περιεχόμενο 6 B. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα