3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Transcript

1 3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3.1 Εισαγωγή Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του υποθαλάσσιου χώρου δεν αναπτύσσονται τυχαία αλλά συνδέονται µε διεργασίες που οφείλονται τόσο στο εσωτερικό της γης όσο και σε ιζηµατολογικά και βιογενή αίτια. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούµε τις γεωµορφολογικές ενότητες του υποθαλάσσιου χώρου, πως αυτές ταξινοµούνται και πια είναι τα βαθύτερα αίτια που δηµιουργούν και µετεξελίσσουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του πυθµένα. Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των ωκεάνιων λεκανών χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: Στα ηπειρωτικά περιθώρια, εκεί δηλαδή που είναι τα όριά τους µε τις ηπείρους και στον βαθύ ωκεάνιο πυθµένα. Το κάθε ένα από αυτά περιλαµβάνει διάφορα µορφολογικά γνωρίσµατα που φαίνονται στον Πίνακα Η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών µε όλα τα συνεπακόλουθα φαινόµενα, δηµιουργεί τα κυριότερα και τα πιο έντονα µορφολογικά χαρακτηριστικά του ωκεάνιου πυθµένα. Τα υποθαλάσσια µορφολογικά χαρακτηριστικά έχουν σηµαντική επίδραση στην ωκεάνια κυκλοφορία και επηρεάζουν τον χαρακτήρα των νερών µιας περιοχής. Π.χ. αν δύο γειτονικές λεκάνες χωρίζονται από µία υποθαλάσσια ράχη τότε τα νερά που βρίσκονται βαθύτερα από τη ράχη δεν µπορούν να κινηθούν από τη µια λεκάνη στην άλλη. Επίσης εκατοντάδες χιλιάδες υποθαλάσσια όρη είναι διάσπαρτα στον πυθµένα των ωκεανών, επιδρώντας στη ροή των θαλασσίων ρευµάτων µε τη δηµιουργία αναταράξεων και τουρβιδισµού που οδηγούν σε κατακόρυφη ανάµιξη των νερών. ΠΙΝΑΚΑΣ Ηπειρωτικά περιθώρια: Ατλαντικού Τύπου (Παθητικά περιθώρια) Υφαλοκρηπίδα Ηπειρωτική κατωφέρεια Κάνυον Ηπειρωτικό κύρτωµα Ριπίδια τουρβιδιτικών αποθέσεων Ειρηνικού Τύπου (Ενεργά Περιθώρια) Υφαλοκρηπίδα Ηπειρωτική Κατωφέρεια Κάνυον Περιφερειακή Τάφρος Βαθύς ωκεάνιος πυθµένας Μέσο- ωκεάνιες Ράχεις (Έχουµε δύο τύπους) Ridge (µέσο-ωκεάνιες ράχεις) Rise (µέσο- ωκεάνιες ανυψώσεις) Ρηξιγενείς Ζώνες Ρήγµατα µετασχηµατισµού Αδρανείς ρηξιγενείς ζώνες

2 Αβυσσiκά πεδία Αβυσσικοί λόφοι (<1000m) Υποθαλάσσια όρη (>1000m) Τραπεζοειδή όρη (Guyot) Ατόλες Νησιωτικά τόξα και Τάφροι Βαθιά Τάφρος Κατωφέρεια Τοξοειδές Νησιώτικο σύµπλεγµα Αβαθής περιφερειακή θάλασσα Γραµµικά Νησιωτικά Συµπλέγµατα Κατωφέρεια Ηφαιστειακά Νησιά σε γραµµική διάταξη. 2 Η µελέτη των λιθοσφαιρικών πλακών είναι αντικείµενο της Γεωφυσικής και της Γεωλογίας, αλλά εδώ θα αναφερθούµε σ αυτήν µόνο στο βαθµό που χρειάζεται για να ερµηνευτούν µορφολογικά χαρακτηριστικά του ωκεάνιου πυθµένα. 3.2 Ηπειρωτικά Περιθώρια (Γενικά χαρακτηριστικά) Τα ηπειρωτικά περιθώρια χωρίζονται σε δύο βασικούς τύπους στα περιθώρια Ατλαντικού και Ειρηνικού τύπου Περιθώρια Ατλαντικού Τύπου Τα περιθώρια Ατλαντικού τύπου, θεωρούνται και παθητικά περιθώρια, είναι περιοχές όπου υπάρχει οµαλή µετάβαση από τον ωκεάνιο στον ηπειρωτικό φλοιό (Σχήµα 3.1). 2

3 3 Σχήµα 3.1. Περιθώρια Ατλαντικού τύπου Στα περιθώρια αυτά η υφαλοκρηπίδα έχει µεγάλο πλάτος και µικρή κλίση (0.2% ή 0.2 ο ). Η οµαλή µετάβαση προς τον ωκεανό δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µεγάλες λεκάνες απορροής στη γειτονική ήπειρο, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σηµαντικών ποταµών οι οποίοι µεταφέρουν και αποθέτουν στην υφαλοκρηπίδα τεράστιες ποσότητες ιζηµάτων. Παραδείγµατα τέτοιων ποτάµιων συστηµάτων είναι ο ποταµός Hudson στην Νέα Υόρκη, ο π. Αµαζόνιος στην Ν. Αµερική, και ο π. Κόνγκο στην. Αφρική. Μετά την υφαλοκρηπίδα ακολουθεί η ηπειρωτική κατωφέρεια µε µεγάλες κλίσεις (µέση κλίση 7% ή 3 ο -4 ο ) Χαρακτηριστικό της ηπειρωτικής κατωφέρειας είναι η ύπαρξη υποθαλάσσιων κάνυον, µέσα στα οποία δηµιουργούνται τουρβιδιτικά ρεύµατα που µεταφέρουν βίαια ιζήµατα προς τα χαµηλότερα και τα αποθέτουν βαθύτερα στο ηπειρωτικό κύρτωµα, σχηµατίζοντας ριπίδια απόθεσης και κανάλια διανοµής της ροής. Το ηπειρωτικό κύρτωµα βρίσκεται στη ζώνη µετάβασης από το ηπειρωτικό στον ωκεάνιο φλοιό και έχει κλίσεις περίπου 0.9% ή 0.5 ο. Ο βαθύς ωκεάνιος πυθµένας κοντά στις περιοχές των περιθωρίων ατλαντικού τύπου είναι σχετικά οµαλός γιατί καλύπτεται από σηµαντικό πάχος χερσογενών ιζηµάτων που µεταφέρονται και διανέµονται µε τα ρεύµατα βάθους από τη γειτονική ήπειρο Περιθώρια Ειρηνικού Τύπου Τα περιθώρια Ειρηνικού τύπου που θεωρούνται και ενεργά περιθώρια, αποτελούν ζώνες σύγκλισης της ωκεάνιας λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από την ηπειρωτική (Σχήµα 3.2). 3

4 4 Σχήµα 3.2. Περιθώρια Ειρηνικού τύπου Στα περιθώρια αυτά η υφαλοκρηπίδα είναι στενή έως ανύπαρκτη και ακολουθεί ηπειρωτική κατωφέρεια µε µεγάλη κλίση. Έχουν µετρηθεί µέγιστες τιµές ως και 46% (25 ο ), αλλά η µέση κλίση της κατωφέρειας είναι περίπου 10% (6 ο ). Η ηπειρωτική κατωφέρεια καταλήγει σε µια βαθιά περιφερειακή τάφρο που αποτελεί και το χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού του τύπου του ηπειρωτικού περιθωρίου. Οι συµπιεστικές δυνάµεις και η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχουν δηµιουργήσει έντονο ανάγλυφο στη γειτονική χέρσο, µε αποτέλεσµα οι λεκάνες απορροής να έχουν περιορισµένη έκταση. Τα ποτάµια συστήµατα µεταφέρουν µεν µεγάλες ποσότητες υλικών, εξαιτίας του έντονου ανάγλυφου, αλλά η µικρή έκταση του υδρογραφικού δικτύου και οι µεγάλες κλίσεις του πυθµένα δεν βοηθούν στη δηµιουργία εκτεταµένης υφαλοκρηπίδας. Στην απότοµη ηπειρωτική κατωφέρεια τα αποτιθέµενα κλαστικά υλικά βρίσκονται σε αστάθεια. Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, λασποροές και βίαια τουρβιδιτικά ρεύµατα µέσα σε υποθαλάσσια κάνυον µεταφέρουν τα υλικά στην περιφερειακή τάφρο. Συνέπεια των διεργασιών αυτών είναι ο βαθύς ωκεάνιος πυθµένας, κοντά στα περιθώρια Ειρηνικού τύπου, να είναι καλυµµένος µε ελάχιστα χερσογενή ιζήµατα γιατί το σύνολό τους παγιδεύεται στην περιφερειακή τάφρο. Τα χαρακτηριστικά του ωκεάνιου πυθµένα, µετά την περιφερειακή τάφρο, όπως οι αβυσσαλέοι λόφοι, τα υποθαλάσσια όρη, οι ρηξιγενείς ζώνες κ.τ.λ. είναι ιδιαίτερα έντονα στον Ειρηνικό ωκεανό. 4

5 Μορφολογικά χαρακτηριστικά Ηπειρωτικών Περιθωρίων Υφαλοκρηπίδα Η ποσότητα του νερού των ωκεανών ξεπερνά τον όγκο που έχουν οι ωκεάνιες λεκάνες, έτσι κάποια ποσότητά του υπερχειλίζει και καλύπτει χαµηλές περιοχές του ηπειρωτικού φλοιού. Οι περιοχές αυτές αποτελούν τις θάλασσες της υφαλοκρηπίδας και το βάθος τους δεν ξεπερνά τα 200m. Μερικές από τις θάλασσες αυτές, όπως η Θάλασσα της Νότιας Κίνας, έχουν περισσότερο από 1100Km πλάτος. Πολλές είναι σχετικά ρηχές µε τυπικά βάθη m. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περιοχές αυτές στη διάρκεια του Πλειστόκαινου ως σήµερα υφίστανται διαρκείς εναλλαγές µεταξύ θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος καθώς η στάθµη του νερού ανεβοκατεβαίνει κατά m µεταξύ παγετωδών - µεσοπαγετωδών περιόδων. Μερικές από τις πιο σηµαντικές αυτές θάλασσες είναι: Η Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας, η Βερύγγειος Θάλασσα, η Βόρειος Θάλασσα, η Παταγονική υφαλοκρηπίδα, η Σιβηρική υφαλοκρηπίδα κ.α. Οι υφαλοκρηπιδικές θάλασσες είναι συνήθως περιοχές µε µεγάλη βιολογική παραγωγικότητα και πληθώρα αλιευµάτων. Λόγω του µικρού τους βάθους είναι επίσης δυνατή η εκµετάλλευση αποθεµάτων υδρογονανθράκων. Τα ιζήµατα της υφαλοκρηπίδας προέρχονται κυρίως από τη γειτονική χέρσο, ιδίως αν βρίσκονται πλησίον µεγάλων ποτάµιων συστηµάτων. Τα βιογενή ανθρακικά ιζήµατα επικρατούν σε περιοχές µε µεγάλη βιολογική παραγωγικότητα και περιορισµένη προσφορά χερσογενών ιζηµάτων. Υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στις διεργασίες και τον τύπο των επικρατούντων ιζηµάτων ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται η υφαλοκρηπίδα. Στην υφαλοκρηπίδα περιοχών µε µικρό παλιρροιακό εύρος, όπως οι δικές µας, τα κύµατα είναι η κυρίαρχη δύναµη στη µετακίνηση των ιζηµάτων. Περιορίζονται όµως µόνο την παράκτια ζώνη. Στα βαθύτερα, τα θαλάσσια ρεύµατα µετακινούν τα λεπτότερα ιζήµατα όπως την ιλύ και την άργιλο. Αν όµως υπάρχει περιορισµένη προσφορά υλικών από τη γειτονική χέρσο, τότε σηµαντικές εκτάσεις της υφαλοκρηπίδας είναι καλυµµένες µε υπολειµµατικές αµµώδεις αποθέσεις, κατάλοιπα σταδίων της προηγούµενης παγετώδους περιόδου, όταν η στάθµη της θάλασσας ήταν χαµηλότερα. Αντίθετα, στις υφαλοκρηπιδικές θάλασσες µε µεγάλο παλιρροιακό εύρος, όπως η Βόρειος Θάλασσα, τα παλιρροιακά ρεύµατα είναι ικανά να µετακινήσουν άµµο και ιλύ σε όλη σχεδόν την έκταση της υφαλοκρηπίδας και σε διάφορες διευθύνσεις. Η άµµος στην περίπτωση αυτή σχηµατίζει υποθαλάσσιες θίνες και κύµατα άµµου (sand waves) σηµαντικού ύψους, που µετακινούνται διαρκώς και αποτελούν κίνδυνο για τα παραπλέοντα µεγάλα πλοία. Στις τροπικές υφαλοκρηπίδες, όπου επικρατεί η ανάπτυξη των κοραλλιών στα παράκτια, δηµιουργείται ασβεστολιθική άµµος από τρίµµατα κοραλλιών και κελυφών ασπόνδυλων λόγω της κυµατικής δράσης Ηπειρωτική κατωφέρεια - Κάνυον Η µεγάλη κλίση της ηπειρωτικής κατωφέρειας δηµιουργεί αστάθεια στα αποτιθέµενα εκεί ιζήµατα µε αποτέλεσµα να γίνονται συνεχείς µετακινήσεις προς µεγαλύτερα βάθη. Οι διεργασίες που προξενούν τις µετακινήσεις είναι: Οι υποθαλάσσιες κατολισθήσεις είναι µετακινήσεις τεµαχών χωρίς σηµαντική καταστροφή της εσωτερικής δοµής των στρωµάτων, κατά 5

6 6 µήκος µιας επιφάνειας διάρρηξης. Τα slumps είναι µετακινήσεις µαζών µε µια χαρακτηριστική παραµόρφωση κύλισης, όπου καταστρέφεται µεν η διάταξη των στρωµάτων αλλά παραµένει σε σηµαντικό βαθµό η εσωτερική τους υφή, πτυχωµένη και παραµορφωµένη. Οι λασπορροές είναι µεταφορά ιζηµάτων υπό µορφή παχύρρευστου πολτού, ο οποίος ρέει στα βαθύτερα, καταστρέφοντας τελείως την εσωτερική διάταξη των στρωµάτων. Από αυτή τη διεργασία µεταφοράς, κάποια τεµάχια ιζήµατος, είναι πιθανόν να διατηρήσουν χαρακτηριστικά της προηγούµενης υφής τους. Τέλος τα τουρβιδιτικά ρεύµατα είναι µεταφορές µίγµατος ιζηµάτων µε νερό, σε σχετικά µεγαλύτερη αραίωση από ότι οι λασπορροές, στα οποία έχει χαθεί κάθε έννοια της συνοχής των κόκκων. Αναπτύσσουν µεγάλη ταχύτητα ροής και στο παρελθόν έχουν γίνει αιτία καταστροφής υποθαλάσσιων καλωδίων. Σήµερα γίνονται λεπτοµερείς έρευνες του πυθµένα πριν την πόντιση καλωδίων ώστε να αποφευχθούν οι επικίνδυνες ζώνες. Η απόθεση των µεταφερόµενων υλικών γίνεται όταν µειωθεί σηµαντικά η κλίση του πυθµένα, στο ηπειρωτικό κύρτωµα. Τα τουρβιδιτικά ρεύµατα συνήθως αναπτύσσονται µέσα στα κάνυον. Σχήµα 3.3. Κάνυον, κανάλια διανοµής και ριπίδια βαθιάς θάλασσας. Τα κάνυον είναι στην ουσία υποθαλάσσιες χαράδρες (σχήµα 3.3). Συναντώνται στην υφαλοκρηπίδα και στην ηπειρωτική κατωφέρεια. Τα κάνυον της υφαλοκρηπίδας, είναι υπολειµµατικό υδρογραφικό δίκτυο από την τελευταία παγετώδη περίοδο. Τα κάνυον όµως υπάρχουν και σε πολύ µεγάλα βάθη που πολλές φορές ξεπερνούν τα 2000 και 3000m. Είναι εντυπωσιακές οι οµοιότητες που εµφανίζονται σε µερικά υποθαλάσσια κάνυον µε τα αντίστοιχα ηπειρωτικά κάνυον. Για παράδειγµα στο σχήµα 3.4 δίνονται δύο µορφολογικές τοµές κατά πλάτος ενός υποθαλάσσιου κάνυον, στις ακτές της Καλιφόρνια (Montenery Canyon) και ενός χερσαίου, του περίφηµου Grand Canyon των Η.Π.Α.. 6

7 7 Σχήµα 3.4. Συγκριτικές τοµές υποθαλάσσιου και χερσαίου κάνυον. Η πλήρης και λεπτοµερής επεξήγηση της δηµιουργίας τους δεν έχει ακόµη δοθεί. Έχει όµως αποδειχθεί ότι συνδέονται µε την ύπαρξη τουρβιδιτικών ρευµάτων. Το κατά πόσο τα τουρβιδιτικά ρεύµατα είναι ικανά να διαβρώσουν και να κόψουν τα ιζήµατα του πυθµένα σε τόσο µεγάλο βάθος είναι κάτι που χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. Μια άλλη άποψη είναι ότι τα τουρβιδιτικά ρεύµατα µέσα στα κάνυον δεν είναι ικανά να διαβρώσουν σε τόσο µεγάλο βαθµό. Η αιτία του έντονου ανάγλυφου είναι η ιζηµατογένεση στις γειτονικές περιοχές σε σχέση µε την απουσία της µέσα στο κάνυον. Έτσι µετά από κάποιο χρόνο το κάνυον εµφανίζεται βαθύτερο σε σχέση µε τη γειτονική του περιοχή. Παρατηρήθηκε ότι κοντά στις εκβολές µεγάλων ποταµών πάντα αντιστοιχούν µεγάλα κάνυον στην ηπειρωτική κατωφέρεια. Ο Αµαζόνιος π.χ., ο οποίος έχει δηµιουργήσει ένα τεράστιο προδέλτα στην υφαλοκρηπίδα, στην ηπειρωτική κατωφέρεια ακολουθεί µε ένα επίσης µεγάλο κάνυον µε διακλαδώσεις µέσα στο οποίο δηµιουργούνται τουρβιδιτικά ρεύµατα. Από τη συνεχή προσφορά υλικών και την αστάθεια λόγω της µεγάλης κλίσης της ηπειρωτικής κατωφέρειας έχουν σχηµατιστεί ριπίδια απόθεσης που το συνολικό µήκος τους (των κάνυον και των ριπιδίων) είναι περίπου 700Km και φθάνει σε βάθος 4750m µέσα στον Ατλαντικό. Υποθαλάσσια κάνυον βρίσκονται και στην κατωφέρεια, µετά την υφαλοκρηπίδα του Θερµαϊκού, και καταλήγουν ως τον πυθµένα της τάφρου του βορείου Αιγαίου στα 1200m βάθος. Τα µεγάλα ποτάµια της περιοχής όπως ο Αξιός και ο Αλιάκµονας έρεαν επάνω στην υφαλοκρηπίδα του Θερµαϊκού, κατά την διάρκεια της περασµένης παγετώδους περιόδου και είχαν τις εκβολές τους σε σηµερινό βάθος περίπου 120m. Το βάθος αυτό είναι πολύ κοντά στην αρχή της κατωφέρειας, έτσι η µεγάλη προσφορά σε ιζήµατα έδινε πρόσφορο υλικό για τουρβιδιτικά ρεύµατα και τη δηµιουργία των κάνυον (Σχήµα 3.5). 7

8 8 Σχήµα 3.5. Κάνυον στην κατωφέρεια του Θερµαϊκού Κόλπου Μορφολογικά χαρακτηριστικά βαθιάς ωκεάνιας λεκάνης Μέσο-ωκεάνιες ράχεις και µέσο-ωκεάνιες ανυψώσεις (Mid-ocean Ridges and Rises) Το σύστηµα των µέσο-ωκεάνιων ράχεων αποτελεί την πλέον χαρακτηριστική µορφολογική ενότητα της γης γιατί εξαπλώνεται σε όλες τις 8

9 9 ωκεάνιες λεκάνες τις οποίες διασχίζει από άκρο σε άκρο. Το συνολικό µήκος τους παγκόσµια φτάνει τα Km. Αποτελεί µια επιµήκη ζώνη έντονης ανώµαλης τοπογραφίας µε χιλιάδες υποθαλάσσια όρη που προοδευτικά, το κέντρο της, ανυψώνεται και σχηµατίζει µια µικρή τάφρο. Σχήµα 3.6. Μεσο-ωκεάνια ράχη και µεσο-ωκεάνια ανύψωση ιακρίνουµε δύο τύπους µέσο-ωκεάνιων ράχεων. Στη µία περίπτωση γίνεται έντονη µετάβαση από τον βαθύ πυθµένα προς την κεντρική περιοχή και ονοµάζεται µέσο-ωκεάνια ράχη (Ridge), όπως συµβαίνει στην περίπτωση του Ατλαντικού. Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται οµαλή µετάβαση προς την κεντρική περιοχή και ονοµάζοεται µέσο-ωκεάνια ανύψωση (Rise) π.χ. East Pacific Rise. Η ταχύτητα αποµάκρυνσης των λιθοσφαιρικών πλακών έχει άµεση επίπτωση στη µορφολογία και στο αν θα δηµιουργηθεί ράχη ή ανύψωση (Ridge or Rise). Μεγάλη ταχύτητα αποµάκρυνσης δηµιουργεί ήπιο ανάγλυφο, όπως στην περίπτωση του ανατολικού Ειρηνικού όπου η ταχύτητα αποµάκρυνσης είναι 16cm/year. 9

10 10 Μικρή ταχύτητα αποµάκρυνσης προξενεί έντονο και τραχύ ανάγλυφο, όπως στον Ατλαντικό ωκεανό όπου η ταχύτητα είναι 2.5cm/year (Σχήµα 3.6) Στο κεντρικό τµήµα της µέσο-ωκεάνιας ράχης (ή ανύψωσης) υπάρχει µια ρηξιγενής τάφρος µε έντονη ηφαιστειακή και υδροθερµική δραστηριότητα. Είναι η θέση από την οποία γίνεται η έξοδος του µάγµατος και σχηµατίζεται ο νέος ωκεάνιος φλοιός. Οι εφελκυστικές τάσεις που επικρατούν εκεί προξενούν χιλιάδες κατακλάσεις και ρήγµατα µέσα από τα οποία το ωκεάνιο νερό εισπιέζεται, διεισδύει σε µεγάλο βάθος, διαλύει σηµαντικές ποσότητες στοιχείων και µεταλλικών αλάτων και εξέρχεται σαν υπέρθερµο υδροθερµικό ρευστό. Οι εξαιρετικά µεγάλες πιέσεις που επικρατούν στα βάθη αυτά επιτρέπουν στο νερό να αναπτύξει θερµοκρασίες 300 ο C και πλέον, µε αποτέλεσµα την εξαιρετικά µεγάλη διαλυτική του ικανότητα. Το υπέρθερµο νερό εξέρχεται από πόρους του πυθµένα και ψύχεται ταχύτατα στην εξωτερική πλευρά της ροής η οποία έρχεται σε επαφή µε το περιβάλλον ωκεάνιο νερό. Έτσι αποθέτει σηµαντικές ποσότητες του φορτίου του περιφερειακά του πόρου εξαγωγής µε αποτέλεσµα σταδιακά να σχηµατίζεται µια καµινάδα µέσα από την οποία εξέρχεται το υπέρθερµο ρευστό (Σχήµα 3.7). Η µεγάλη περιεκτικότητα σε στοιχεία, προσδίδουν στο ρευστό ένα µαύρο χρώµα και το κάνουν να προσοµοιάζει µε µαύρο καπνό που εξέρχεται από µια καµινάδα. Γύρω από τις ζώνες αυτές αποτίθενται σηµαντικές ποσότητες µεταλλικών ορυκτών σχηµατίζοντας υδροθερµικά κοιτάσµατα. Σχήµα 3.7. Υδροθερµικά ρευστά εξέρχονται από "καµινάδες στις µεσο-ωκεάνειες ράχες. 10

11 11 Σχήµα 3.8. Μορφές ζωής στις περιοχές που εξέρχονται υδροθερµικά ρευστά στις µεσο-ωκεάνειες ράχες οι οποίες στηρίζονται στην χηµειοσύνθεση και ζουν σε συνθήκες απόλυτου σκότους. Το 1977 το βαθυσκάφος ALVIN σε µία γεωλογική αποστολή για τη µελέτη της υδροθερµικής δραστηριότητας βρέθηκε µπροστά σε µια πολύ µεγάλη ανακάλυψη βιολογικής σηµασίας. Οι περιοχές αυτές όπου εξέρχονται τα υδροθερµικά υπέρθερµα διαλύµατα έβριθαν από ζωή και µάλιστα από µορφές ζωής πρωτόγνωρες για την τότε εποχή, σε βάθη που κανένα ίχνος φωτός δεν µπορεί να διεισδύσει. Υπήρχαν, από σκώληκες τεραστίων διαστάσεων (αρκετών µέτρων) µέχρι µαλάκια και ψάρια (Σχήµα 3.8). Έτσι ανακαλύφθηκε ένα ολόκληρο οικοσύστηµα το οποίο δεν βασίζεται στην φωτοσύνθεση, αλλά σε µια άλλη διαδικασία την χηµιοσύνθεση για να αντλήσει την απαραίτητη ενέργεια για τη ζωή. Η ζωή αυτή βασίζεται στα χηµιοαυτότροφα θειο-βακτηρίδια που εκµεταλλεύονται το υδρόθειο και την υποθαλάσσια υδροθερµική δραστηριότητα για την αναπαραγωγή τους, τα οποία µε την σειρά τους στηρίζουν τη δηµιουργία µιας τροφικής αλυσίδας τελείως διαφορετικής από αυτήν που γνωρίζουµε στην επιφάνεια. Αυτή η ανακάλυψη έδωσε νέα διάσταση στην έρευνα για αναζήτηση ζωής στο σύµπαν αρχίζοντας από το ηλιακό σύστηµα, όπου ερευνώνται πλέον και ουράνια σώµατα µε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες Ρηξιγενείς ζώνες Οι ρηξιγενείς ζώνες αποτελούν έντονα µορφολογικά χαρακτηριστικά του πυθµένα και βρίσκονται στη ζώνη των µέσο-ωκεάνιων ράχεων (Σχήµα 3.9). Είναι γνωστό ότι λόγω τάσεων που δηµιουργούνται στις ζώνες δηµιουργίας νέου ωκεάνιου φλοιού η µέσο-ωκεάνια ράχη δεν είναι ενιαία σε µήκος, αλλά διακόπτεται από εγκάρσιες, παράλληλες µεταξύ τους διαρρήξεις, εκατέρωθεν των οποίων συµβαίνει οριζόντια µετατόπιση των δύο ωκεάνιων λιθοσφαιρικών πλακών. Οι διαρρήξεις αυτές είναι γνωστές σαν ρήγµατα µετασχηµατισµού. Ένα ρήγµα µετασχηµατισµού έχει 11

12 12 στα δύο πλευρά του διαφορετικές, αντίθετα κινούµενες, λιθοσφαιρικές πλάκες. Σχήµα 3.9. Ρήγµατα µετασχηµατισµού και αδρανείς ρηξιγενείς ζώνες, εκατέρωθεν των µεσο-ωκεάνιων ράχεων στις περιοχές σχηµατισµού των ωκεάνιων λιθοσφαιρικών πλακών. Μετά όµως την παρέλευση κάποιου γεωλογικού χρόνου, ένα σηµείο δίπλα σε ένα ρήγµα µετασχηµατισµού βρίσκεται στην ίδια λιθοσφαιρική πλάκα µε ένα άλλο γειτονικό του σηµείο, στο απέναντι τέµαχος της διάρρηξης. Τότε το ρήγµα µετασχηµατισµού έχει µετατραπεί σε αδρανή 12

13 13 ρηξιγενή ζώνη. Το µορφολογικό ανάγλυφο εξακολουθεί να είναι έντονο, για τον λόγο ότι ο φλοιός εκατέρωθεν της διάρρηξης έχει διαφορετική ηλικία. Το τµήµα µε τη µικρότερη ηλικία είναι θερµότερο, εποµένως η πυκνότητά του είναι µικρότερη και ισορροπεί σε υψηλότερη θέση. Τα αρχαιότερο τµήµα έχει αποβάλλει σηµαντική θερµότητα µε αποτέλεσµα την ψύξη του, την αύξηση της πυκνότητάς του και τη βύθισή του περισσότερο µέσα στην ασθενόσφαιρα. Με την πάροδο του γεωλογικού χρόνου οι διαφορές εξοµαλύνονται, γιατί η αποβολή θερµότητας ακολουθεί εκθετική µείωση. Σχήµα Υποθαλάσσια όρη, ηφαιστειακά νησιά και Guyot Υποθαλάσσια Όρη - GUYOT - Ατόλες Τα υποθαλάσσια όρη είναι σχεδόν αποκλειστικά ηφαιστειακής προέλευσης (Σχήµα 3.10) ηµιουργούνται στη ζώνη των µέσο-ωκεάνιων ράχεων όπου η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι σε έξαρση, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου ανέρχεται µάγµα, όπως στις θέσεις των θερµών κηλίδων (Hot spots). Τα υποθαλάσσια όρη µετακινούνται µαζί µε την ωκεάνια λιθοσφαιρική πλάκα και αποµακρύνονται από τον τόπο σχηµατισµού τους. Τότε καθίστανται ανενεργά, αλλά ταυτόχρονα η ωκεάνια πλάκα στην οποία βρίσκονται, έχει µεγαλώσει σε ηλικία, έχει αποβάλλει θερµότητα και έχει µεγαλώσει η πυκνότητά της. Έτσι η πλάκα, βυθίζεται περισσότερο µέσα στην ασθενόσφαιρα και κατά συνέπεια, τα υποθαλάσσια όρη και οι αβυσσαλέοι λόφοι βρίσκονται προοδευτικά βαθύτερα µέσα στο νερό. Τα υποθαλάσσια ηφαίστεια που έφτασαν στην επιφάνεια σχηµάτισαν νησιά. Με τον ίδιο τρόπο, όταν η περιοχή αποµακρύνθηκε από την ενεργό ζώνη, τα ηφαίστεια αδρανοποιήθηκαν και τα νησιά προοδευτικά βρέθηκαν κάτω από το νερό. Τότε η κυµατική δράση ισοπέδωσε το νησί. Στην επίπεδη υποθαλάσσια επιφάνεια αποτέθηκαν ανθρακικά ιζήµατα ρηχής θάλασσας. Βαθµιαία οι περιοχές αυτές βρέθηκαν σε µεγαλύτερο βάθος, η ιζηµατογένεση ρηχής θάλασσας σταµάτησε και σήµερα τα συναντούµε σε 1000 και 2000m κάτω από τη στάθµη της θάλασσας. Έχουν σχήµα τραπεζίου και στην κορυφή τους βρίσκεται θαµµένη η ανθρακική αβαθής ιζηµατογένεση, κάτω από ένα λεπτό στρώµα ιζηµάτων βαθιάς θάλασσας. Τα τραπεζοειδή αυτά υποθαλάσσια όρη ονοµάζονται Guyot. 13

14 14 Αν ένα θαλάσσιο ηφαιστειακό όρος, βρίσκεται σε γεωγραφική ζώνη που επιτρέπει την ανάπτυξη κοραλλιών, τότε σχηµατίζεται µια ζώνη κοραλλιογενών υφάλων περιφερειακά του νησιού. Το θαλάσσιο ηφαιστειακό νησί ακολουθεί την ίδια γεωλογική ιστορία µε τα υποθαλάσσια όρη. Γίνεται ανενεργό και βυθίζεται. Καθώς βυθίζεται, τα κοράλλια συνεχίζουν να αναπτύσσονται και φτάνουν ως την επιφάνεια. Αν ο ρυθµός βύθισης δεν ξεπερνά το ρυθµό ανάπτυξης των κοραλλιών, τότε, µετά από την πλήρη βύθιση του ηφαιστειακού τµήµατος του νησιού, τα κοράλλια συνεχίζουν να αναπτύσσονται, σχηµατίζοντας ένα δακτυλιοειδές νησί το οποίο ονοµάζεται ατόλη (Σχήµα 3.11). Σχήµα διαδοχικά στάδια σχηµατισµού Ατόλης (σε τοµή). Τα στάδια µετεξέλιξης από ηφαιστειακό νησί σε ατόλη φαίνονται σε µια δορυφορική εικόνα τριών νησιών, στην περιοχή του Ειρηνικού, το καθένα από τα οποία βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο εξέλιξης (Σχήµα 3.12). 14

15 15 Σχήµα ορυφορική εικόνα τριών νησιών στην περιοχή του Ειρηνικού, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης από ηφαιστειακά νησιά µε περιφερειακά κοραλλιογενή φράγµατα (κάτω δεξιά σε ατόλη επάνω αριστερά) Αβυσσικά πεδία Τα αρχαιότερα τµήµατα µιας ωκεάνιας λιθοσφαιρικής πλάκας, µε την πάροδο του γεωλογικού χρόνου ψύχονται και µεγαλώνει η πυκνότητά τους. Έτσι βυθίζονται περισσότερο µέσα στην ασθενόσφαιρα. Ταυτόχρονα, έχουν αποτεθεί ιζήµατα σηµαντικού πάχους, τα οποία έχουν καλύψει τις 15

16 16 µορφολογικές ανωµαλίες του πυθµένα. Μόνο σποραδικά, µερικά υποθαλάσσια όρη εξακολουθούν να προβάλλουν από τον οµαλό και επίπεδο ιζηµατογενή πυθµένα. Έτσι τα αβυσσικά πεδία, παρουσιάζονται σαν τεράστιες εκτάσεις επίπεδου οµαλού πυθµένα, σε εξαιρετικά µεγάλα βάθη (>5000m). Το σχήµα 3.13 είναι µια ψηφιακή αναπαράσταση τµήµατος του ωκεάνιου πυθµένα του Ειρηνικού στην τάφρο των Μαριάννων, όπου φαίνονται τα περισσότερα µορφολογικά χαρακτηριστικά που έχουν προαναφερθεί. Σχήµα Ψηφιακή αναπαράσταση τµηµάτων ωκεάνιου πυθµένα στην τάφρο των Μαριάννων. 16

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Φυσική Γεωγραφία ονοµάζουµε την επιστήµη που µελετά το σύνολο των φυσικών διεργασιών που συµβαίνουν στην επιφάνεια της γης και διαµορφώνουν τις φυσικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Κεφάλαιο 11 ο : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δευτερογενείς μορφές του αναγλύφου που προκύπτουν από τη δράση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές διεργασίες των ωκεάνιων συστημάτων. Φυσικές ιδιότητες και οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού, και χωροχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας"

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. Φυσική της Λιθόσφαιρας ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7 Καθ. Αναστασία Κυρατζή Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 1 Εισαγωγή Υπόθεση της Μετάθεσης των ηπείρων Wegener 1912 Υπόθεση της Επέκτασης του θαλάσσιου πυθµένα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

E HNIKO A NOIKTO ANE I THMIO Ï Ó ÙË Ë. fiìô. ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÂÓÙ ÓÔ ı Ó ÛÈÔ ÂÔ ÒÚÔ ÂÒÚÁÈÔ apple ıâô ÒÚÔ. À ÚfiÛÊ ÈÚ

E HNIKO A NOIKTO ANE I THMIO Ï Ó ÙË Ë. fiìô. ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÂÓÙ ÓÔ ı Ó ÛÈÔ ÂÔ ÒÚÔ ÂÒÚÁÈÔ apple ıâô ÒÚÔ. À ÚfiÛÊ ÈÚ E HNIKO A NOIKTO ANE I THMIO Ï Ó ÙË Ë fiìô µ' ' ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÂÓÙ ÓÔ ı Ó ÛÈÔ ÂÔ ÒÚÔ ÂÒÚÁÈÔ apple ıâô ÒÚÔ À ÚfiÛÊ ÈÚ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ. Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ. Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Τηλ. Γραφείου: 22910 76378 Κιν.: 6944 920386 Email: kapsim@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γεωδυναµική

Εισαγωγή στη Γεωδυναµική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη Γεωδυναµική 1.1 Γεωδυναµική (Geodynamics) και Τεκτονική Γεωλογία (Structural Geology) Η Γη είναι ένας δυναµικός πλανήτης και αποδείξεις γι αυτό υπάρχουν παντού γύρω µας, π. χ. σεισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική Έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι τα περιθώρια τεκτονικών πλακών σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ ευρύτερα από τις ωκεάνιες (Ευρασία: π.χ. Ελλάδα, Κίνα), αναφορικά με την κατανομή των σεισμικών εστιών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ANA ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ANA ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ANA ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Κεφάλαιο Α 1.1 Τι είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες; Τι είναι οι παράλληλοι και τι προσδιορίζουν; Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράλληλος; Τι είναι οι μεσημβρινοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέμα 1 ο : Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον αριθμό της κάθε ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Τηλ. Γραφείου: 22910 76378 Κιν.: 6944 920386

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές Βαρνάβα Σοφία Ευαγόρου Χριστοδούλα Κασπαρίδου Μαρία Σµυρίλλη Στέφανη Στυλιανού ώρα ιάβρωση : φυσική διεργασία από την πρόσκρουση των κυµάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. Σύσταση του θαλάσσιου νερού και παράγοντες ελέγχου συγκέντρωσης στοιχείων 2. Συντηρητικά, ανακυκλώσιμα (θρεπτικά), προσροφημένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο παρακάτω πλαίσιο ζωγράφισε το εσωτερικό της γης από την επιφάνεια μέχρι το κέντρο της και να σημειώσεις τα μέρη της.

3. Στο παρακάτω πλαίσιο ζωγράφισε το εσωτερικό της γης από την επιφάνεια μέχρι το κέντρο της και να σημειώσεις τα μέρη της. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΞΑΝΑΘΥΜΟΜΑΣΤΕ... 1. Τι ήταν η Παγγαία; Η Παγγαία ήταν ένα συμπαγές κομμάτι με όλες τις ηπείρους που σχηματίστηκε κατά την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών πριν 200 εκατομμύρια χρόνια περίπου.

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Προτεροζωικός Αιώνας. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Προτεροζωικός Αιώνας. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Προτεροζωικός Αιώνας Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η γνωριμία με τα σημαντικότερα γεγονότα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Κεφάλαιο 3 ο : Αποσάθρωση Εξωγενείς παράγοντες Ονοµάζονται εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην καταστροφή του αναγλύφου Ο φυσικός τους χώρος είναι η επιφάνεια της γης. Έχουν σαν έδρα τους την ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ηφαίστειο είναι η ανοιχτή δίοδος από το εσωτερικό της Γης που επιτρέπει την εκροή ή έκρηξη ρευστών πετρωμάτων και αερίων από το εσωτερικό (μανδύας) στην επιφάνεια του στερεού φλοιού

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Τα διάφορα γεωδυναμικά φαινόμενα που παρατηρούνται στη Γη (σεισμοί, ηφαίστεια, κτλ.) δεν παρουσιάζουν τυχαία γεωγραφική κατανομή πάνω στη Γη. Κατά τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Ε ηµοτικού Μάθηµα: Ερευνώ το Φυσικό κόσµο Ενότητα: Τα ηφαίστεια

Τάξη: Ε ηµοτικού Μάθηµα: Ερευνώ το Φυσικό κόσµο Ενότητα: Τα ηφαίστεια Τάξη: Ε ηµοτικού Μάθηµα: Ερευνώ το Φυσικό κόσµο Ενότητα: Τα ηφαίστεια ιδακτικοί στόχοι: Να προβληµατιστούν σχετικά µε το πώς δηµιουργείται ένα ηφαίστειο, ποια είναι τα µέρη ενός ηφαιστείου και ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005

Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ιαβρωτική δράση των ποταµών Η σπουδαιότητα των Ποταµών. Η ποτάµια διάβρωση και γενικότερα η επίδραση του νερού που κυλάει στην επιφάνεια της Γης είναι ο σπουδαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ο παγκόσμιος ωκεανός ένα κύριο συστατικό της υδρόσφαιρας

Ο παγκόσμιος ωκεανός ένα κύριο συστατικό της υδρόσφαιρας Μάθημα 8ου εξαμήνου 2015 «Ωκεανογραφία - Υδρογραφία» Δ. Δεληκαράογλου ΣΑΤΜ, ΕΜΠ Ωκεανοί Όλο το αλμυρό νερό του πλανήτη μας αποτελεί μια ενιαία μάζα, που ονομάζεται "παγκόσμιος ωκεανός" και καλύπτει έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία Β Γυμνασίου με ερωτήσεις Σελίδα 2

Γεωλογία Β Γυμνασίου με ερωτήσεις Σελίδα 2 1.Τι είναι η γεωλογία; Γεωλογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη όλων των φυσικών φαινομένων που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο στερεό φλοιό της Γης από την περίοδο σχηματισμού του μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΥΜΑΤΑ. 7.1 Γενικά

7. ΚΥΜΑΤΑ. 7.1 Γενικά 7. ΚΥΜΑΤΑ 7.1 Γενικά Η επιφάνεια της θάλασσας φαίνεται να βρίσκεται συνέχεια σε κίνηση µε διαρκείς αναταράξεις. Η πιο προφανής αιτία είναι τα ανεµογενή κύµατα που διαδίδονται από άκρο σε άκρο σε µια ωκεάνια

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μορφολογία Εδάφους/ Πυθµένα Στάθµη Επιφάνειας της Θάλασσας Περιβαλλοντικές Συνθήκες Άνεµος Κύµατα Ρεύµατα Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Σεισµολογικά χαρακτηριστικά Χρήση του έργου Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

Από το Παρελθόν. 12.1 Αναπαράσταση των Ηπείρων κατά το Παρελθόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Από το Παρελθόν. 12.1 Αναπαράσταση των Ηπείρων κατά το Παρελθόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Από το Παρελθόν. στο Σήµερα 12.1 Αναπαράσταση των Ηπείρων κατά το Παρελθόν Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της σύγχρονης Γεωλογίας είναι η αναπαράσταση και ανακατασκευή των ηπείρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από Γ. Ε. Βουγιουκαλάκη Αθήνα, Άυγουστος 2003 2 Πιθανά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ- ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ-ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ Ο όρος Γεωθερμία σημαίνει θερμότητα από τη Γη, επομένως η γεωθερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ Η μέθοδος των πρώτων αποκλίσεων των επιμήκων κυμάτων sin i = υ V υ : ταχύτητα του κύματος στην εστία V: μέγιστη αποκτηθείσα ταχύτητα Μέθοδος της προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Ιστορική γεωλογία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Ιστορική γεωλογία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Ιστορική γεωλογία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με τους κλάδους της ιστορικής γεωλογίας.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση 1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση Όπως είναι γνωστό, οι ρύποι µιας καπνοδόχου αποµακρύνονται ακολουθώντας υποχρεωτικά την κατεύθυνση πνοής του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου δεν είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

3.4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

3.4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 3.4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Το σύνολο των πετρωµάτων µιας περιοχής, τα οποία παρουσιάζουν κοινά πετρογραφικά και χηµικά γνωρίσµατα και είναι συγγενή µεταξύ τους, δηλαδή, προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 Χαρακτηριστικά και ορυκτολογία σιδηρούχων ιζημάτων Διεργασίες FeR και SR Ταινιωτοί σιδηρούχοι σχηματισμοί (BIF) Λεπτόκοκκα κλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Από Καψιμάλη Βασίλη Δρ. Γεωλόγο - Ωκεανογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Βυθομετρικός χάρτης του Ατλαντικού Ωκεανού, όπως σχεδιάστηκε μετά το πέρας του ωκεανογραφικού πλόα του Challenger και με βάση τα στοιχεία που

Βυθομετρικός χάρτης του Ατλαντικού Ωκεανού, όπως σχεδιάστηκε μετά το πέρας του ωκεανογραφικού πλόα του Challenger και με βάση τα στοιχεία που ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΟΠΙΑ - ΕΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΕΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Βυθομετρικός χάρτης του Ατλαντικού Ωκεανού, όπως σχεδιάστηκε μετά το πέρας

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» ο ΜΕΡΟΣ. Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο

Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» ο ΜΕΡΟΣ. Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο ΣΕΜΦΕ Ε.Μ.Πολυτεχνείο Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» 2003-2004 2 ο ΜΕΡΟΣ Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο ιδάσκων: Α. Παπαγιάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. οµή και

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ TO ANAΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΕΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ TO ANAΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΕΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ TO ANAΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΕΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ Ιστόγραμμα συχνοτήτων του ποσοστού (%) της επιφάνειας των ηπείρων και των ωκεανών ανά τάξη ύψους ή βάθους 1000m και η «υψογραφική καμπύλη» (αθροιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ A1.1 Γεωγραφικές συντεταγμένες 1. Τι ονομάζουμε παραλλήλους; Τι δείχνει ο παράλληλος στον οποίο βρίσκεται ένας τόπος; Πως μετριούνται; Παραλλήλους ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ. Ε. Οι Μεταβολές του πλανήτη μας

Η ΓΗΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ. Ε. Οι Μεταβολές του πλανήτη μας Ε. Οι Μεταβολές του πλανήτη μας Η ΓΗΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ Η γη δημιουργείται από τη συσσώρευση ψυχρών σωματιδίων σκόνης που έλκονται από δυνάμεις βαρύτητας Τα εξωτερικά στρώματα συμπιέζουν με το βάρος τους το εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ω/εβδοµάδα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γεωγραφικές συντεταγµένες ( Ω 2) Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες Η χρήση των χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ηφαιστειολογία Καθηγητής: Τ. Σολδάτος Φοιτητές: Παπαδοπούλου Μάρθα 4188 Πισκούλης Παύλος 4195 Τσοπουρίδης Λεωνίδας 4211

Μάθημα: Ηφαιστειολογία Καθηγητής: Τ. Σολδάτος Φοιτητές: Παπαδοπούλου Μάρθα 4188 Πισκούλης Παύλος 4195 Τσοπουρίδης Λεωνίδας 4211 Μάθημα: Ηφαιστειολογία Καθηγητής: Τ. Σολδάτος Φοιτητές: Παπαδοπούλου Μάρθα 4188 Πισκούλης Παύλος 4195 Τσοπουρίδης Λεωνίδας 4211 Το Ηφαίστειο Pinatubo Η λέξη Pinatubo σημαίνει: «αυτό που έχει μεγαλώσει»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Παράγοντες που συντελούν στη δηµιουργία χιονοστιβάδων 1. ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ Οι χιονοστιβάδες δηµιουργούνται πάνω από την ζώνη δασικής ανάπτυξης (timberline). Το ύψος της ζώνης αυτής, ποικίλλει ανάλογα µε το γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 11: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης- Δελταϊκά περιβάλλοντα Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 11: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης- Δελταϊκά περιβάλλοντα Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 11: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης- Δελταϊκά περιβάλλοντα Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές εισάγονται στον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος Σημειώσεις του μαθήματος Ο κόσμος μας: Το εσωτερικό της Γης Κρυσταλλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Απόσπασμα από το εισαγωγικό κεφάλαιο της Διπλωματικής Εργασίας Γιαννακίδης Αλέξανδρος (2004) Σχεδίαση και µοντελοποίηση µιας βενθικής ακάτου (benthic lander)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ -ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ -ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 1 Bασίλης Καρακώστας Καθηγητής Σεισµολογίας Τοµέας Γεωφυσικής Τµήµα Γεωλογίας, Α. Π. Θ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ -ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ Σηµειώσεις για το µάθηµα του 6 ου εξαµήνου του Τµήµατος Φυσικής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 2015 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα Στενά Κύθηρα - Αντικύθηρα Νοτιοδυτικό Αιγαίο

ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα Στενά Κύθηρα - Αντικύθηρα Νοτιοδυτικό Αιγαίο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα Στενά Κύθηρα - Αντικύθηρα Νοτιοδυτικό Αιγαίο Μονιούδη Ισαβέλα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΚΥΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΥΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 19 Κεφάλαιο 3 ΚΥΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Τα κύρια τεκτονικά χαρακτηριστικά της λιθόσφαιρας που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό είναι εξαιρετικής σηµασίας, καθώς οι δοµές που παρουσιάζουν µας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ Η ωκεάνια κυκλοφορία διαιρείται σε δύο τμήματα, την θερμόαλη και την ανεμογενή συνιστώσα ωκεάνιας κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι η ωκεάνια κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Αν. Καθ. Τµ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµερίδα Ακαδηµίας Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα