Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;"

Transcript

1 Τι είναι το συγκριτικό και τι το απόλυτο πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο; Συγκριτικό πλεονέκτημα: μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος αν το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής αυτού του προϊόντος, σε σχέση με άλλα αγαθά, είναι χαμηλότερο σε αυτή τη χώρα από ότι είναι στις άλλες. Απόλυτο πλεονέκτημα: μια χώρα έχει απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος, όταν μπορεί να παράγει μια μονάδα αυτού του προϊόντος με λιγότερη εργασία από ότι σε μια άλλη χώρα. Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου; Μια χώρα διεξάγει εμπόριο μόνο όταν με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η εισοδηματική της θέση. Αυτό είναι δυνατό στην περίπτωση που η κάθε χώρα εξειδικεύεται στην παραγωγή με βάση την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους. ΥΠΕΡ: Οι διεθνείς όροι εμπορίου διαμορφωμένοι με βάση την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση των αγαθών ευνοούν το διεθνές εμπόριο. Οι χώρες αποκτούν μεγαλύτερη ποσότητα αγαθών στην ανταλλαγή αγαθών από ότι θα αποκτούσαν χωρίς το διεθνές εμπόριο. Οι χώρες κερδίζουν χρόνο εργασίας αυξάνοντας έτσι περισσότερο την παραγωγή και την κατανάλωση. Γίνονται ισότιμες ανταλλαγές μεταξύ αγαθών σε αναλογία με την προσφορά και τη ζήτηση αυτών. Η χώρα ευημερεί οικονομικά. Γίνεται εξαγωγικά και εισαγωγικά προσανατολισμένη μεγέθυνση. Πραγματοποιείται διεθνείς κίνηση των συντελεστών παραγωγής. Υπάρχει ανταγωνισμός και αίσθημα συνεργασίας. ΚΑΤΑ: Δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών.

2 Πιθανή ύπαρξη κυκλωμάτων που δεν προσδίδουν στις εισαγόμενες χώρες τους φόρους που τους αντιστοιχούν. Εισαγωγή προϊόντων με χαμηλότερη τιμή σε μια χώρα που παράγει ίδια προϊόντα με συνέπεια τον τραυματισμό της οικονομίας της χώρας εισαγωγής. Τι είναι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και ποιες είναι οι βασικές επιπτώσεις τους; Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι διεθνείς ροές κεφαλαίων με τις οποίες μια επιχείρηση σε μια χώρα δημιουργεί ή επεκτείνει μια θυγατρική της σε μια άλλη χώρα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των επενδύσεων αποτελεί το ότι δεν σημαίνει μόνο τη μεταβίβαση πόρων αλλά και την απόκτηση του ελέγχου. Η δημιουργία οργανισμών που εκτείνονται πέραν των εθνικών συνόρων από τις διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις, αποτελεί παρόμοια διαδικασία με αυτή του διεθνούς εμπορίου και της κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής. Είναι δηλαδή μια μορφή διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης. Σε σχέση με άλλες μορφές διεθνούς ολοκλήρωσης, θα περιμέναμε ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δημιουργούν συνολικά οφέλη. Ταυτόχρονα όμως επηρεάζουν τη διανομή του εισοδήματος γεγονός που επιδεινώνει τη θέση ορισμένων ομάδων. Η επιρροή αυτή στη διανομή του εισοδήματος λαμβάνει χώρα τόσο στο εσωτερικό των χωρών όσο και μεταξύ αυτών. Ποια είναι τα σημαντικότερα μέτρα της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής; Η εμπορική πολιτική είναι πολιτικές που υιοθετούνται από τις κυβερνήσεις των χωρών σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, πολιτικές που περικλείουν έναν αριθμό διαφορετικών ενεργειών. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: i. Φόρους επί ορισμένων διεθνών συναλλαγών ii. Επιδοτήσεις υπέρ άλλων συναλλαγών iii. Επιδοτήσεις εξαγωγών iv. Εκούσιοι περιορισμοί εξαγωγών v. Ποσοστώσεις εισαγωγών

3 vi. vii. Νόμιμα όρια στην αξία ή τον όγκο εισαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων Αξίωση ελάχιστου εγχώριου μεριδίου στην παραγωγή. Να περιγραφεί η σχέση του διεθνούς εμπορίου με τους συντελεστές παραγωγής (θεώρημα Heckscher- Ohlin); Η ιδέα ότι το διεθνές εμπόριο, σε μεγάλο βαθμό, κατευθύνεται από τις διαφορές στους πόρους των χωρών είναι μια από τις θεωρίες με τη μεγαλύτερη επίδραση στη διεθνή οικονομική και διατυπώθηκε από τους Σουηδούς οικονομολόγους Heckscher και Ohlin. Η θεωρία αυτή είναι γνωστή και ως «θεωρία των αναλογιών των συντελεστών παραγωγής», διότι δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των αναλογιών με τις οποίες οι διάφοροι συντελεστές παραγωγής είναι διαθέσιμοι σε διάφορες χώρες, αλλά και των αναλογιών με τις οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή διάφορων αγαθών. Τα αποτελέσματα των εμπειρικών ελέγχων του υποδείγματος Heckscher και Ohlin είναι μεικτά. Ωστόσο οι περισσότεροι ερευνητές δεν πιστεύουν ότι μόνο οι διαφορές στους πόρους μπορούν να εξηγήσουν τη δομή του παγκόσμιου εμπορίου ή των τιμών των συντελεστών παραγωγής διεθνώς. Αντιθέτως φαίνεται να είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ουσιαστικές διαφορές που υφίστανται διεθνώς ως προς την τεχνολογία. Παρ όλα αυτά, το θεώρημα Heckscher και Ohlin είναι εξαιρετικά χρήσιμο, ιδιαίτερα ως ένα μέσο ανάλυσης των επιδράσεων του εμπορίου στη διανομή του εισοδήματος. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του ελεύθερου εμπορίου; Πολύ λίγες είναι οι χώρες που βρίσκονται έστω και κοντά στο πλήρως ελεύθερο εμπόριο. Πολλοί οικονομολόγοι πίστευαν ότι το ελεύθερο εμπόριο δημιουργεί πρόσθετα οφέλη, πέρα από την εξάλειψη των στρεβλώσεων παραγωγής και κατανάλωσης. Ακόμη και μεταξύ των οικονομολόγων που θεωρούν ότι το ελεύθερο εμπόριο δεν αποτελεί μια τέλεια πολιτική, πολλοί κρίνουν ότι αυτό είναι συνήθως καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη πολιτική που πιθανόν ακολουθεί μια κυβέρνηση.

4 ΥΠΕΡ: το αντίστροφο της ανάλυσης κόστους- οφέλους ενός δασμού. Ένα έγκυρο επιχείρημα υποστηρίζει ότι οι χώρες μπορούν να βελτιώσουν τους όρους εμπορίου τους μέσω άριστων επιπέδων δασμών και εξαγωγικών πόρων. ΚΑΤΑ: οι ανεπάρκειες της εγχώριας αγοράς. Τι είναι το «ντάμπιγκ», πώς λειτουργεί στο παγκόσμιο εμπόριο και ποια τα μέτρα αμύνης κατά του «ντάμπιγκ»; Η πλέον κοινότυπη μορφή διάκρισης τιμών στο διεθνές εμπόριο είναι το ντάμπιγκ, μια τιμολογιακή πρακτική κατά την οποία μια επιχείρηση χρεώνει χαμηλότερη τιμή στα εξαγόμενα αγαθά από αυτή που χρεώνει στα ίδια αγαθά, όταν πωλούνται εγχώρια. Το ντάμπιγκ είναι ένα επίμαχο ζήτημα στην πολιτική του διεθνούς εμπορίου καθώς θεωρείται ευρέως μια αθέμιτη πρακτική και υπόκειται σε ειδικούς κανόνες και ποινές. Το ντάμπιγκ είναι δυνατό να εμφανιστεί υπό την συνύπαρξη δύο βασικών προϋποθέσεων. Πρώτον, ο κλάδος θα πρέπει να είναι ατελώς ανταγωνιστικός ώστε οι επιχειρήσεις να θέτουν τιμές παρά να αποδέχονται τις τιμές της αγοράς ως δεδομένες. Δεύτερον, οι αγορές πρέπει να είναι απομονωμένες έτσι ώστε οι κάτοικοι στο εσωτερικό να μην μπορούν εύκολα να αγοράσουν αγαθά που προορίζονται για εξαγωγή. Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν κατά του ντάμπιγκ είναι η επιβολή δασμών αντιντάμπιγκ. Ένας τέτοιος δασμός μπορεί να επιβληθεί σε κάθε προϊόν που αποτελεί αντικείμενο ντάμπιγκ. Το Συμβούλιο είναι αυτό που αποφασίζει αν πρέπει να επιβληθεί οριστικός δασμός αντιντάμπιγκ και σε ποιο ύψος. Οι δασμοί αυτοί επιβάλλονται με κανονισμό και εισπράττονται από τα κράτη- μέλη. Ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ και κατά των νηπιακών δασμών στις αναπτυσσόμενες χώρες; Σύμφωνα με το επιχείρημα της νηπιακής βιομηχανίας, οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ένα δυνατό συγκριτικό πλεονέκτημα στη μεταποίηση. Όμως, οι νέοι μεταποιητικοί κλάδοι στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν μπορούν αρχικά να ανταγωνιστούν τις εδραιωμένες μεταποιητικές βιομηχανίες των ανεπτυγμένων

5 χωρών. Για να μπορέσει η μεταποίηση να σταθεί στα πόδια της, το κράτος οφείλει να στηρίξει προσωρινά τους νέους βιομηχανικούς κλάδους μέχρι να ισχυροποιηθούν τόσο, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό. Επομένως έχει νόημα, σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα, η χρήση δασμών ή ποσοστώσεων εισαγωγών ως προσωρινών μέτρων για την εκκίνηση της εκβιομηχάνισης. ΥΠΕΡ: οι πιο εμβριθείς υποστηρικτές της νηπιακής βιομηχανίας στήριξαν τη θετική του πλευρά σε δύο ανεπάρκειες της αγοράς και τις χρησιμοποίησαν ως λόγους για τους οποίους η προστασία της νηπιακής βιομηχανίας συνιστά μια σωστή επιλογή: τις ατελείς αγορές κεφαλαίου και το πρόβλημα της δυνατότητας ιδιοποίησης. ΚΑΤΑ: η ενίσχυση των κλάδων παραγωγής, σήμερα, δεν αποτελεί πάντα σωστή κίνηση καθώς είναι πολύ πιθανό να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο μέλλον. Επίσης η προστασία του μεταποιητικού τομέα δεν είναι ωφέλιμη, εκτός αν η προστασία καθεαυτή συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ενός κλάδου. Το επιχείρημα της νηπιακής βιομηχανίας είναι αληθοφανές και υπήρξε πράγματι πειστικό για πολλές κυβερνήσεις. Ωστόσο οι οικονομολόγοι επισήμαναν πολλές εκλείψεις στο επιχείρημα αυτό υποδεικνύοντας ότι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Τι είναι οι εκούσιοι περιορισμοί στις εξαγωγές και ποιες οι επιδράσεις τους; Ο εκούσιος περιορισμός εξαγωγών αποτελεί μια ποσόστωση στο εμπόριο η οποία επιβάλλεται από την εξαγωγική χώρα αντί της χώρας εισαγωγής. Ένας εκούσιος περιορισμός εξαγωγών είναι πάντα δαπανηρότερος στη χώρα εισαγωγής από ότι ένας δασμός που περιορίζει τις εισαγωγές στον ίδιο βαθμό. Η διαφορά έγκειται στο ότι τα έσοδα τα οποία θα αποκομίζονταν με έναν δασμό, μεταβάλλονται σε προσόδους οι οποίες αποκτώνται από κατοίκους του εξωτερικού με τον εκούσιο περιορισμό εξαγωγών από την πλευρά των κυβερνήσεων, έναντι άλλων μέτρων πολιτικής για το διεθνές εμπόριο.

6 Ποια είναι η σημασία των οικονομιών κλίμακας στο διεθνές εμπόριο; Όπου υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, ο διπλασιασμός των εισροών σε ένα κλάδο θα υπερδιπλασιάσει την παραγωγή αυτού του κλάδου. Οι εξωτερικές και εσωτερικές οικονομίες κλίμακας έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στη διάρθρωση της αγοράς. Ένας κλάδος στον οποίο οι οικονομίες κλίμακας είναι αποκλειστικά εξωτερικές (δλδ όπου δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα για μεγάλες επιχειρήσεις) θα αποτελείται από πολλές μικρές επιχειρήσεις και θα είναι τέλεια ανταγωνιστικός. Αντίθετα, οι εσωτερικές οικονομίες παρέχουν στις μεγάλες επιχειρήσεις ένα πλεονέκτημα κόστους έναντι των μικρών και οδηγούν σε διάρθρωση της αγοράς ατελώς ανταγωνιστική. Τόσο οι εξωτερικές όσο και οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας συνιστούν σημαντικές γενεσιουργούς αιτίες του διεθνούς εμπορίου. Οι οικονομίες κλίμακας οδηγούν φυσιολογικά στην εξάλειψη του τέλειου ανταγωνισμού. Το διεθνές εμπόριο, όταν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, πρέπει να αναλύεται μέσω υποδειγμάτων ατελούς ανταγωνισμού. Δύο σημαντικά υποδείγματα αυτού του είδους είναι το υπόδειγμα του μονοπωλιακού ανταγωνισμού και το υπόδειγμα του ντάμπιγκ. Ένα τρίτο υπόδειγμα, αυτό των εξωτερικών οικονομιών, συμβαδίζει με τον τέλειο ανταγωνισμό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μη δασμολογικών και δασμολογικών εμποδίων στην οικονομία; Η σπουδαιότητα των δασμών ελαττώθηκε στη σύγχρονη εποχή επειδή οι σύγχρονες κυβερνήσεις προτιμούν να προστατεύουν τις βιομηχανίες μέσω διάφορων μη δασμολογικών εμποδίων, όπως ποσοστώσεις εισαγωγών (περιορισμός της ποσότητας των εισαγόμενων προϊόντων) και η περιστολή εξαγωγών (περιορισμός της ποσότητας των εξαγόμενων προϊόντων, που συνήθως επιβάλλεται από τη χώρα εξαγωγής μετά από αίτηση της χώρας εισαγωγής). Ανάλογες είναι και οι επιπτώσεις των δασμολογικών εμποδίων στην οικονομία. Στην περίπτωση των δασμολογικών εμποδίων υπάρχει ανταγωνισμός στη φορολογία μεταξύ των χωρών σε σχέση με τους δασμούς. Παράλληλα το κόστος των συναλλαγών αυξάνεται και εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και υπηρεσιών.

7 Ποιες είναι οι επιδράσεις εισαγωγής ενός δασμού στη χώρα εισαγωγής και ποιες στη χώρα εξαγωγής; Η επιβολή δασμού σε ένα εισαγόμενο αγαθό αυξάνει την τιμή στην οποία προσφέρεται το αγαθό αυτό στους εγχώριους καταναλωτές του. Αυτή η επίδραση είναι συχνά ο κύριος σκοπός του δασμού- να προστατέψει τους εγχώριους παραγωγούς από τις χαμηλές τιμές που θα προέκυπταν λόγω του ανταγωνισμού με τα αντίστοιχα εγχώρια αγαθά. Επίσης, ένας δασμός αυξάνει την τιμή ενός αγαθού στη χώρα που το εισάγει και τη μειώνει στη χώρα που το εξάγει. Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών των τιμών, οι καταναλωτές στη χώρα εισαγωγής ζημιώνονται ενώ αυτοί στη χώρα εξαγωγής επωφελούνται. Μάλιστα, επωφελείται και η κυβέρνηση της χώρας που επιβάλλει έναν δασμό καθώς από την ενέργεια αυτή αποκτά έσοδα. Ποια είναι η θέση των αναπτυσσόμενων χωρών στο διεθνές εμπορικό σύστημα; Η άποψη ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιτευχθεί μέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών και η απαισιοδοξία σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη που εξαπλώθηκε με την αποτυχία της εκβιομηχάνισης μέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών, ανατράπηκαν από την ταχεία οικονομική ανάπτυξη μιας σειράς ασιατικών οικονομιών (π.χ. Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν, Νότιος Κορέα, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Ταϋλάνδη, Ινδονησία, Κίνα). Αυτές οι υψηλών οικονομικών επιδόσεων ασιατικές χώρες έχουν εκβιομηχανιστεί όχι μέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών αλλά μέσω των εξαγωγών μεταποιημένων αγαθών. Χαρακτηρίζονται τόσο από τα πολύ υψηλά ποσοστά του διεθνούς τους εμπορίου στο εθνικό τους εισόδημα, όσο και από τους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Βέβαια οι αιτίες της επιτυχίας τους αμφισβητούνται έντονα. Η πρόσφατη έρευνα δείχνει, όμως, ότι οι ρίζες της επιτυχίας μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε εγχώριες αιτίες, κυρίως στην υψηλή αποταμίευση και τη μεγάλη βελτίωση της εκπαίδευσης.

8 Ποιοι οι λόγοι ύπαρξης της διεθνούς εμπορικής πολιτικής; Αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με πρωτοβουλία των ΗΠΑ δημιουργείται μια συνολική ρύθμιση των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Γίνεται αντιληπτό ότι η ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου χρειάζεται τη διεθνή εμπορική πολιτική, δλδ ένα διακρατικό ρυθμιστικό πλαίσιο με κοινά αποδεκτές αρχές, κανόνες, μέτρα και διαδικασίες που δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Η διεθνή εμπορική πολιτική όμως δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο επιδίωξης γενικών ή ειδικών στόχων. έτσι το ξεκάθαρο και σταθερό εμπορικό σύστημα είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεδομένου ότι συμβάλλει στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και στην αποδοτική χρήση των πόρων, στην ολοκλήρωση των αγορών και στη διεθνή ανάπτυξη με οφέλη για όλα τα συμμετέχοντα μέρη. Σκοπός της διεθνούς εμπορικής πολιτικής είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου διεθνούς περιβάλλοντος της αυξανόμενης ολοκλήρωσης των διεθνών αγορών, αγαθών, υπηρεσιών και συντελεστών της παραγωγής, του διεθνούς ανταγωνισμού, της διεθνοποίησης, της παραγωγής και της νέας οικονομίας. Ποιες οι βασικές αρχές και λειτουργίες του ΠΟΕ; Σήμερα ο αριθμός των κρατών- μελών του ΠΟΕ ανέρχεται σε 146 με πολλές υποψήφιες χώρες να βρίσκονται στο θάλαμο αναμονής. Η δημιουργία του ΠΟΕ έλαβε χώρα στην τελική φάση του Γύρου της Ουρουγουάης ως οργανισμό ομπρέλα των τριών επιμέρους πυλώνων, ήτοι της νέας GATT, της GATS και των TRIPS. Τα θεματικά πεδία δραστηριοποίησης (αποστολές, λειτουργίες) του ΠΟΕ είναι: Η προσφορά γενικών και ειδικών δεσμευτικών κανόνων που διέπουν την εμπορική πολιτική των κρατών- μελών του. Η δημιουργία ενός φόρου για διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η συμβολή στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ειδικής μεταχείρισης των αναπτυσσόμενων χωρών και ειδικά των φτωχότερων εξ αυτών.

9 Ποιες οι θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του ΠΟΕ; Πρόκειται για αρχές και διατάξεις που ίσχυαν στο σύστημα της GATT του 1947 και υιοθετήθηκαν και στον ΠΟΕ. Χαρακτηριστικό των αρχών και διατάξεων αυτών είναι ότι ισχύουν σε όλες τις πολυμερείς συμφωνίες (GATT, GATS, TRIPS). Ειδικότερα, πρόκειται για θεμελιώδεις αρχές της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους, την αρχή της εθνικής μεταχείρισης, της αμοιβαιότητας στις διαπραγματεύσεις, της απαγόρευσης μη δασμολογικών εμποδίων, της ειδικής μεταχείρισης των οικονομικά αδύνατων χωρών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ειδικές συμφωνίες περιέχουν ασφαλώς διεθνείς διατάξεις και ρυθμίσεις. Η αρχή της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους: Τα κράτη- μέλη του ΠΟΕ υποχρεούνται να παραχωρούν τα ίδια πλεονεκτήματα και δικαιώματα που σχετίζονται με το εξωτερικό τους εμπόριο «ιδίων» αγαθών και υπηρεσιών και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων σε όλους τους εμπορικούς τους εταίρους- μέλη του ΠΟΕ χωρίς καμία διάκριση. Η πιο σημαντική λειτουργία αυτής της ρήτρας είναι ότι παρέχει σταθερότητα και διαφάνεια στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Επομένως η ρήτρα αυτή αποτελεί την πλέον σημαντική εφεύρεση στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και η κατάρρευσή της θα προκαλούσε την κατάρρευση του παγκόσμιου εμπορίου. Η αρχή της εθνικής μεταχείρισης: Επιδιώκει την ίση μεταχείριση μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Η πλέον σημαντική συμβολή αυτής της αρχής είναι η διασφάλιση των αποτελεσμάτων της απελευθέρωσης του εξωτερικού εμπορίου μιας χώρας. Η αρχή αυτή ισχύει μόνο μεταξύ των μελών της σχετικής σύμβασης του ΠΟΕ. Η πολιτική- διαπραγματευτική αρχή της αμοιβαιότητας: Έχει πολιτικό χαρακτήρα και εφαρμόζεται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με σκοπό το ισορροπημένο δούναι και λαβείν. Δεν ισχύει στην περίπτωση αναπτυσσόμενων χωρών με ειδική μεταχείριση. Η απαγόρευση των μη δασμολογικών εμποδίων: Το «δέσιμο» των δασμών είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι συμβάλλει στη σταθερότητα και πρόβλεψη του επιπέδου προστασίας κάθε χώρας. Επίσης συμβάλλει στην αποφυγή εμπορικών συγκρούσεων και μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης του προστατευτισμού.

10 Η ειδική μεταχείριση των οικονομικά αδύνατων χωρών: Λειτουργεί με βάση το γεγονός ότι η ίση μεταχείριση άνισα ανεπτυγμένων χωρών προκαλεί άνισα αποτελέσματα. Η προστασία του περιβάλλοντος: Προβλέπει λήψη μέτρων για αειφόρο ανάπτυξη. Σκοπεύει στην προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών καθώς και τη διατήρηση των φυσικών θησαυρών. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΟΕ ως διεθνούς οργανισμού; Ο ΠΟΕ ως διεθνής οργανισμός εμφανίζει όλες τις συνήθεις νομικές πτυχές και οργανωτικές δομές που χαρακτηρίζουν τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. Παρά τους νεωτερισμούς του, ο ΠΟΕ εμφανίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της GATT του 1947 δεδομένου ότι δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην τήρηση των συμβατικών αρχών και κανόνων και πολύ λιγότερο στην επιβολή συλλογικών αποφάσεων. Ο οργανισμός στηρίζεται περισσότερο στη συμμετοχή και στις ατομικές πρωτοβουλίες των κρατών- μελών του και όχι σε αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων. Λόγω αυτής της μοναδικότητάς του ο ΠΟΕ χαρακτηρίστηκε ως «contract organization». Μια ουσιαστική διαφορά με το σύστημα της GATT του 1947 είναι ότι περιορίστηκε σημαντικά η ύπαρξη πολλαπλών ειδικών καθεστώτων δεδομένου του ότι έπρεπε να γίνει αποδεκτό από τα κράτη που ήθελαν να συμμετάσχουν συνολικά και όχι επιλεκτικά, τμηματικά. Ο ΠΟΕ ως σύστημα περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο, πολύπλοκο, μερικώς αντιφατικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο πλέγμα αρχών, κανόνων, εξαιρέσεων μηχανισμών και διαδικασιών που τον καθιστά από τους πλέον δυσνόητους διεθνείς οργανισμούς. Το γεγονός αυτό οδηγεί συχνά σε παρερμηνείες με αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την εικόνα του στη δημόσια γνώμη αλλά και τη στάση των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανισμών και διεθνών κοινωνικών κινημάτων.

11 Ποιες οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον ΠΟΕ; Ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ο ΠΟΕ είναι ο μοναδικός διεθνής οικονομικός οργανισμός με δεσμευτικούς για τα κράτη- μέλη του κανόνες στον οποίο ισχύει η αρχή «μια χώρα, μια ψήφος». Σε αντίθεση με άλλους οικονομικούς οργανισμούς δεν υπάρχει καμία στάθμιση των ψήφων με βάση τον πληθυσμό, την οικονομική ισχύ, τη συνεισφορά στον προϋπολογισμό και άλλα κριτήρια. Η Ε.Ε. εκπροσωπεί τα κράτη- μέλη της στον ΠΟΕ και της αντιστοιχούν τόσες ψήφοι όσες είναι και τα μέλη της. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα υποβολής προτάσεων. Σε συνέχεια της παράδοσης της GATT του 1947, οι αποφάσεις στον ΠΟΕ λαμβάνονται κατά κανόνα με ομοφωνία των παρευρισκόμενων χωρών. Συγκεκριμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων προβλέπονται μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις, όπως είναι : Η αποδοχή ή μη αίτησης για ένταξη στον ΠΟΕ νέων μελών. Οι αποφάσεις που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή του περιεχομένου των συμφωνιών. Η απαλλαγή ενός μέλους από τις συμβατικές του υποχρεώσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες. Η τροποποίηση των συμφωνιών. Ποιες είναι οι βασικές εξαιρέσεις από τις αρχές και κανόνες του ΠΟΕ; Το θεσμικό πλαίσιο του ΠΟΕ επιτρέπει τις εξής εξαιρέσεις: Εξαιρέσεις από τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους στην περίπτωση που οι βιομηχανικές χώρες μειώνουν και καταργούν δασμούς ή άλλα εμπόδια για εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες. Δυνατότητα εξαίρεσης από την αρχή της εθνικής μεταχείρισης προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας πέρα από τους δασμούς και στήριξης της εθνικής τους οικονομίας. Η εξαίρεση αυτή απαιτεί την έγκριση των άλλων εταίρων. Δυνατότητα αύξησης των «δεμένων» δασμών κατά βούληση και χωρίς την έγκριση των άλλων κρατών- μελών του ΠΟΕ.

12 Κατάργηση της αρχής της αμοιβαιότητας κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ πλουσίων και των πλέον φτωχών χωρών του Τρίτου Κόσμου. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται προοδευτικά ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας. Ειδικό καθεστώς στις ειδικές συμφωνίες (π.χ. για αγροτικά ή υπηρεσίες) καθώς και υποχρεώσεις παροχής χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προκειμένου οι αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των ρυθμίσεων του ΠΟΕ. Ποια η διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ; Σήμερα ο ΠΟΕ διαθέτει δύο αποτελεσματικούς μηχανισμούς τήρησης και εφαρμογής του δικαίου του, όπως ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών και η επισκόπηση της εμπορικής πολιτικής. Οι βελτιώσεις του μηχανισμού επίλυσης διαφορών, σε σχέση με την εποχή της GATT όπως αποτυπώνονται στη σχετική Συμφωνία DSU, αναφέρονται σε πέντε σημεία: 1) Η συμφωνία για τη διευθέτηση των διαφορών αναγνωρίζεται πλέον ρητά στον ΠΟΕ ως κεντρικό στοιχείο επίτευξης της ασφάλειας και πρόβλεψης του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. 2) Συστήνεται στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ, ένα μόνιμο Όργανο Διευθέτησης Διαφορών καθώς και ένα Όργανο Εφέσεων. 3) Ορίζονται με σαφήνεια τα επιμέρους βήματα της διαδικασίας και τίθενται χρονικά όρια. Έτσι η περάτωση της διαδικασίας δε μπορεί να υπερβεί τους 9 μήνες και με έφεση τους 12. 4) Γίνονται εισηγήσεις των Panels προς το Όργανο Διευθέτησης Διαφόρων που θεωρούνται αποδεκτές εφόσον το ΟΔΔ δεν τις απέρριψε ομοφώνως και εφόσον καμιά από τις ενδιαφερόμενες χώρες δεν άσκησε το δικαίωμα της έφεσης. Ομοίως οι εισηγήσεις της επταμελούς επιτροπής που επανεξετάζει την υπόθεση θεωρούνται ως ισχύουσες σε περίπτωση μη ομόφωνης απόρριψής τους από το ΟΔΔ. 5) Το ΟΔΔ εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων και σε περίπτωση μη αποκατάστασης της νομιμότητας δύναται μετά από αίτημα της θιγόμενης χώρας να εγκρίνει τη λήψη αντιποίνων προς αποκατάσταση της βλάβης.

13 Ποια τα βασικά ζητήματα της σύγχρονης διεθνούς εμπορικής πολιτικής; Η κοινή εμπορική πολιτική βασίζεται σε ενιαίες αρχές, ιδίως ως προς τις μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών, την ενοποίηση των μέτρων απελευθέρωσης, την πολιτική εξαγωγών και τα μέτρα εμπορικής άμυνας όπως εκείνα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις ντάμπιγκ και επιδοτήσεων. Από αυτά φαίνεται ότι η κοινή εμπορική πολιτική υπάγεται στην κοινοτική αρμοδιότητα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι εκείνα που τροποποιούν το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο, που διαπραγματεύονται και συνάπτουν τις τελωνειακές και τις εμπορικές συμφωνίες που εναρμονίζουν τα μέτρα ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες που επεξεργάζονται την πολιτική για τις εξαγωγές και που παίρνουν μέτρα εμπορικής άμυνας ιδίως για να εμποδίσουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Όταν πρόκειται να γίνουν διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες η επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο την εξουσιοδοτεί να αρχίσει τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή διεξάγει τις διαπραγματεύσεις σε συνεννόηση με ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο για να το επικουρεί σε αυτό το έργο και στο πλαίσιο των οδηγιών που μπορεί να απευθύνει στο Συμβούλιο. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της σύναψης εμπορικών συμφωνιών, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Η σύλληψη και η εξέλιξη του ΚτΔ δεν έγιναν μέσα στο κενό αλλά μέσα στο πλαίσιο της γενικής συμφωνίας για τους δασμούς και το εμπόριο. Για να ανταποκριθούν στον κύριο στόχο αυτής της τελευταίας συμφωνίας οι δασμοί του ΚτΔ ήταν από την αρχή χαμηλοί. Μειώθηκαν κι άλλο μετά τις διαδοχικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της GATT. Τέλος η Επιτροπή είναι ο βασικός διαπραγματευτής της κοινότητας της GATT και τώρα του ΠΟΕ. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και τα μέσα της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε; Οι στόχοι είναι: Σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΟΚ τα κράτη- μέλη αποσκοπούν να συμβάλλουν στην αρμονική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, στην

14 προοδευτική κατάργηση των περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές και στον περιορισμό των τελωνειακών φραγμών. Συνεργασία και εξασφάλιση ίσων όρων του ανταγωνισμού στις κοινοτικές επιχειρήσεις. Παροχή πρόσβασης σε εισαγόμενες πρώτες ύλες σε ίσες τιμές και προστασία από παράνομες πρακτικές των ανταγωνιστών τους. Διευκόλυνση δραστηριοτήτων των κοινοτικών εισαγωγέων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν μια και μόνη άδεια εισαγωγής για όλες τις χώρες της Ε.Ε. Τα μέσα είναι: Η κοινή εμπορική πολιτική βασίζεται στις ενιαίες αρχές, ιδίως ως προς τις μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη σύναψη των δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών, την ενοποίηση των μέτρων ελευθέρωσης, την πολιτική εξαγωγών και τα μέτρα εμπορικής άμυνας. Από αυτά φαίνται ότι η κοινή εμπορική πολιτική υπάγεται στην κοινοτική αρμοδιότητα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι αυτά που καθορίζουν και τροποποιούν το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο, που διαπραγματεύονται και συνάπτουν τιε τελωνειακές και εμπορικές συμφωνίες. Όταν πρόκειται να γίνουν διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτε χώρες, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο την εξουσιοδοτεί να αρχίσει τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις. Κατά την άσκηση που έχει το Συμβούλιο, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Όσον αφορά τη συμμετοχή σε διεθνείς συμφωνίες, η Κοινότητα εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή λαμβάνει μέρος στις διαπραγματεύσεις και υπογράφει συμφωνίες. Η κοινοτική αρμοδιότητα κινδυνεύει μερικέ φορές να ξεφύγει από το πλαίσιό της, συνεπώς τα κοινοτικά όργανα δεν ενεργούν αυτοβούλως αλλά μαζί με τα κράτη- μέλη. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο ψηφίζει με ομοφωνία στις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Ο ακρογωνιαίος λίθος της εμπορική πολιτικής της Κοινότητας είναι το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο ενώ η Επιτροπή βάσει των εντολών του Συμβουλίου είναι ο βασικότερος διαπραγματευτής της Κοινότητας στην GATT και τώρα στον ΠΟΕ.

15 Επομένως, τα κύρια μέσα της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε. είναι το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο, το κοινό καθεστώς εισαγωγών και τα κοινά μέτρα προστασίας που διαχειρίζεται το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Ποια είναι η θέση της Ε.Ε. στον ΠΟΕ/GATT; Συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας της GATT, ήταν τα κράτη- μέλη της Ε.Ε., αλλά λόγω της κοινής εμπορικής πολιτικής συμμετείχαν στις εργασίες της GATT και του ΠΟΕ μετέπειτα σαν Κοινότητα. Η Επιτροπή είναι ο διαπραγματευτής και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον ΠΟΕ. Η ίδια η Κοινότητα έχει υπογράψει τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί υπό την αιγίδα της GATT. Από το 1985, η Κοινότητα έπαιρνε μέρος δραστήρια στη διαδικασία ενός νέου κύκλου πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της GATT. Η Ε.Ε. έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σύναψη της συμφωνίας για τις τεχνολογίες της, χάρη στην οποία οι δασμοί των χωρών που αντιπροσωπεύουν το 92% του παγκόσμιου εμπορίου καταργήθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όλα τα κράτη- μέλη της αποτελούν μέλη του ΠΟΕ. Ποια είναι τα βασικά (δυνητικά) σχήματα διακρατικής περιφερειακής συνεργασίας; Η διακρατική περιφερειακή συνεργασία συνιστά τη χαμηλότερη μορφή οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών. Η συνεργασία συμβατικά κατοχυρωμένη δεν επεκτείνεται στο σύνολο των οικονομικών σχέσεων, αλλά αφορά συγκεκριμένους τομείς και διασυνοριακά προγράμματα. Στόχος των συμφωνιών αυτών είναι η υποστήριξη και διευκόλυνση των περιφερειακών οικονομικών συναλλαγών. Τέτοιες συμφωνίες και προγράμματα δύνανται να αφορούν στη διασυνοριακή διασύνδεση των εθνικών δικτύων υποδομών, στις άμεσες επενδύσεις, στη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων, την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων, τις χρηματοδοτήσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, της συνεργασίας στους φορείς του εμπορίου, της ενέργειας, της βιομηχανίας, της έρευνας, της γεωργίας.

16 Ποιοι είναι οι λόγοι δημιουργίας των διεθνών περιφερειακών εμπορικών ενώσεων; Οι δασμοί ακριβαίνουν τις τιμές των εισαγόμενων ειδών και επιτρέπουν σε ημεδαπούς παραγωγούς να αυξήσουν την προσφορά τους. Η ύπαρξη δασμών μειώνει το εξωτερικό εμπόριο και το διεθνή καταμερισμό εργασίας. Βρίσκονται σε μειονεκτική θέση παραγωγοί και εξαγωγείς από τρίτες χώρες λόγω εσωτερικού εμπορίου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγµα του Ricardo µε τα Υποδείγµατα των Εξειδικευµένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin 1 Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική, 1 Οικονοµική, 2013 2012 Ποια Είναι τα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού - Σύμφωνα με την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος, οι χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικό κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή τωναγαθώνμπορούνναωφεληθούναπότηνεξειδίκευσηκαιτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μέσα της Εμπορικής Πολιτικής 8-1

Τα Μέσα της Εμπορικής Πολιτικής 8-1 Τα Μέσα της Εμπορικής Πολιτικής 8-1 Προεπισκόπηση Ανάλυση μερικής ισορροπίας των δασμών: προσφορά, ζήτηση και εμπόριο σε ένα κλάδο Κόστος και όφελος των δασμών Εξαγωγικές επιδοτήσεις Ποσοστώσεις εισαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Αφότου ιδρύθηκε το 1995, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός βασιζόμενου σε κανόνες συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 6: Οικονομική Ολοκλήρωση Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Κλασική, Νεοκλασική και σύγχρονη προσέγγιση Προκλασικοί Μερκαντιλισμός Κλασικοί David Ricardo(συγκριτικό πλεονέκτημα) Το αγαθό με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ Αστεριάδης Νικόλαος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ Πρόκειται για τµήµα των σηµειώσεων (περίπου το 20%) για το test δεξιοτήτων στην ύλη της διεθνούς οικονοµικής ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εµπόριο Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin 1 Το Υπόδειγµα Heckscher Ohlin η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2 Κλάδοι Οικονομικής (i) Μικροοικονομική: Αποφάσεις ατομικών νοικοκυριών- Επιχειρήσεων (ii) Μακροοικονομική: Μελέτη οικονομίας ως συνόλου Βασικά Ζητήματα που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ EIΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα: Πολ. Οικονομίας Α. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη νεοκλασική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Περιεχόμενα Πρόλογος στην ελληνική έκδοση 17 Πρόλογος στη δέκατη αμερικανική έκδοση 19 Ευχαριστίες 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 33 Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική;........................ 35 Τα οφέλη από

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (Παράδειγμα: ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ)

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (Παράδειγμα: ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ) Θεωρήματα Οικονομικών της Ευημερίας (1) Οι ανταγωνιστικές αγορές συντονίζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών και των παραγωγών εξασφαλίζοντας Pareto αποτελεσματικές κατανομές των παραγωγικών πόρων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Ίδρυση εταιρείας: Υπάρχει υπηρεσία ενός «παραθύρου» (one window shop) στο Υπουργείο Φόρων, η οποία εκδίδει άδεια για την ίδρυση νέας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης

Θεωρία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης Θεωρία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση, με το πλήθος των πολιτικών που ανέπτυξε και τα στάδια εξέλιξης στη μακρόχρονη πορεία της, αποτέλεσε το καλύτερο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φορολογική βάση

Τι είναι φορολογική βάση Διάλεξη 1 Αρχές φορολογίας 1 Πίνακας.3. Ελλάδα: Εξέλιξη φορολογικών εσόδων σε εκατ. ευρώ 1965 1975 1985 1995 7 8 9 1 11 Σύνολο φορολογικών εσόδων 1965 1975 1985 1995 7 8 9 1 11 Φόροι από εισόδημα και κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.04.2001 COM(2001) 184 τελικό ΤΟΜΟΣ II ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΑΙΓΥΠΤΟΣ Τελικό 28 Ιουλίου 1999 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα