Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1"

Transcript

1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

2 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός και εμπόριο Ενδο-κλαδικό και δια-κλαδικό εμπόριο Ντάμπιγκ Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εμπόριο 6-2

3 Εισαγωγή Ορίζοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο στο Ρικαρδιανό όσο και στο υπόδειγμα Heckscher-Ohlin υποθέσαμε σταθερές οικονομίες κλίμακας: Εάν όλοι οι συντελεστές της παραγωγής διπλασιασθούν το προϊόν θα διπλασιασθεί. Αλλά μία επιχείρηση ή ένας κλάδος μπορεί να έχουν αύξουσες αποδόσεις κλίμακας ή οικονομίες κλίμακας: Εάν όλοι οι συντελεστές της παραγωγής διπλασιασθούν, το προϊόν υπερ-διπλασιάζεται. Το μεγαλύτερο μέγεθος είναι πιο αποτελεσματικό: το κόστος ανά μονάδα προϊόντος μειώνεται καθώς μία επιχείρηση ή κλάδος αυξάνουν το προϊόν τους. 6-3

4 Εισαγωγή (συνέχεια) Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα όπως και το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin επίσης βασίζονται στον ανταγωνισμό για να προβλέψουν ότι όλο το εισόδημα από την παραγωγή αποδίδεται στους ιδιοκτήτες των συντελεστών της παραγωγής: δεν υπάρχει περίσσια κερδών ή μονοπωλιακά κέρδη. Αλλά, όταν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από τις μικρές, και ο κλάδος μπορεί να αποτελείται από ένα μονοπώλιο ή μερικές μεγάλες επιχειρήσεις. Η παραγωγή μπορεί να είναι ατελώς ανταγωνιστική με την έννοια ότι περίσσια ή μονοπωλιακά κέρδη καρπώνονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 6-4

5 Τύποι οικονομιών κλίμακας Οικονομίες κλίμακας σημαίνει ότι είτε οι μεγάλες επιχειρήσεις ή ένας μεγάλος κλάδος είναι πιο αποτελεσματικός. Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας έχουμε όταν το κόστος ανά μονάδα προϊόντος εξαρτάται από το μέγεθος του κλάδου. Εσωτερικές οικονομίες κλίμακας έχουμε όταν το κόστος ανά μονάδα προϊόντος εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης. 6-5

6 Τύποι οικονομιών κλίμακας (συνέχεια) Εξωτερικές οικονομίες μπορεί να προκύπτουν όταν ένας μεγάλος κλάδος κάνει δυνατή την παροχή πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών ή μηχανημάτων στις επιχειρήσεις του κλάδου. Πολλές μικρές επιχειρήσεις που είναι ανταγωνιστικές μπορεί να κάνουν ένα μεγάλο σε μέγεθος κλάδο και να ωφελούνται από υπηρεσίες ή μηχανήματα που προσφέρονται πιο αποτελεσματικά σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Εσωτερικές οικονομίες κλίμακας μπορεί να προκύψουν όταν μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ένα πλεονέκτημα κόστους απέναντι στις μικρές το οποίο πλεονέκτημα τις οδηγεί σε μία ατελώς ανταγωνιστή διάρθρωση της αγοράς. 6-6

7 Επισκόπηση του Μονοπωλίου Μονοπώλιο είναι μία οικονομική δραστηριότητα (ένας κλάδος) με μία μόνο επιχείρηση. Ολιγοπώλιο είναι μία οικονομική δραστηριότητα (ένας κλάδος) με λίγες μόνο επιχειρήσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό του μονοπωλίου (και σε κάποιο βαθμό του ολιγοπωλίου) είναι ότι το οριακό έσοδο από την πώληση μίας επιπλέον μονάδας προϊόντος είναι χαμηλότερο από την τιμή του προϊόντος. Χωρίς διάκριση στις τιμές (price discrimination) το μονοπώλιο πρέπει να μειώσει την τιμή της επιπλέον μονάδας που πωλείται, καθώς και τις τιμές των άλλων μονάδων. Η καμπύλη οριακού εσόδου βρίσκεται κάτω από τη καμπύλη ζήτησης (η οποία προσδιορίζει την τιμή των μονάδων προϊόντος που πωλούνται). 6-7

8 Επισκόπηση του Μονοπωλίου (συνέχεια) Σχήμα 6-1 Κόστος C, Τιμή P Μονοπωλιακή συμπεριφορά Κέρδη Μονοπωλίου Ποσότητα Q 6-8

9 Επισκόπηση του Μονοπωλίου (συνέχεια) Μέσο κόστος είναι το συνολικό κόστος της παραγωγής δια το συνολικό προϊόν που παράγεται σε μία δεδομένη στιγμή AC = C/Q Οριακό κόστος είναι το κόστος παραγωγής μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος 6-9

10 Επισκόπηση του Μονοπωλίου (συνέχεια) Το κόστος μετράται σαν C = F + cq, Όπου F είναι το σταθερό κόστος, ανεξάρτητο από το επίπεδο της παραγωγής. c είναι ένα σταθερό οριακό κόστος: το σταθερό κόστος παραγωγής μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος Q. Άρα το μέσο κόστος είναι AC = F/Q + c Μια μεγαλύτερη επιχείρηση είναι πιο αποτελεσματική επειδή το μέσο κόστος μειώνεται όσο αυξάνει η εκροή Q: εσωτερικές οικονομίες κλίμακας. 6-10

11 Επισκόπηση του Μονοπωλίου (συνέχεια) Σχήμα 6-2 Κόστος ανά μονάδα Μέσο και οριακό κόστος Οριακό κόστος Προϊόν 6-11

12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός είναι το υπόδειγμα για ένα ατελώς ανταγωνιστικό κλάδο που υποθέτει ότι: 1. Κάθε επιχείρηση μπορεί να διαφοροποιήσει το προϊόν της από τους ανταγωνιστές της 2. Κάθε επιχείρηση αγνοεί την επίπτωση που θα έχουν στις τιμές των προϊόντων των ανταγωνιστών της οι αλλαγές στις τιμές των δικών της προϊόντων: συνεπώς, αν και κάθε επιχείρηση ουσιαστικά αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, συμπεριφέρεται σαν να ήταν μονοπώλιο. 6-12

13 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (συνέχεια) Μία επιχείρηση σε μία μονοπωλιακή ανταγωνιστική αγορά προβλέπεται ότι: Θα πουλά περισσότερο όσο αυξάνονται οι πωλήσεις του κλάδου και όσο αυξάνονται οι τιμές που χρεώνουν οι ανταγωνιστές της Θα πουλά λιγότερο όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου to και όσο αυξάνεται η η τιμή των προϊόντων της. Αυτά διατυπώνονται από τη μαθηματική σχέση: 6-13

14 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (συνέχεια) Q = S[1/n b(p P)] Q οι πωλήσεις της επιχείρησης S οι πωλήσεις του κλάδου n ο αριθμός των επιχειρήσεων στο κλάδο b μία σταθερά που αναπαριστά την απόκριση των πωλήσεων της επιχείρησης στη τιμή των προϊόντων της P η τιμή των προϊόντων της επιχείρησης P η μέση τιμή των προϊόντων των ανταγωνιστών της 6-14

15 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (συνέχεια) Για να κάνουμε το υπόδειγμα εύκολα κατανοητό, υποθέτουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν τις ίδιες (ταυτόσημες) συναρτήσεις ζήτησης και κόστους. Έτσι σε ισορροπία, όλες οι επιχειρήσεις χρεώνουν την ίδια τιμή: P = P Σε ισορροπία, Q = S/n + 0 AC = C/Q = F/Q + c = F(n/S) + c 6-15

16 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (συνέχεια) AC = F(n/S) + c Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων στο κλάδο (n), αυξάνεται το μέσο κόστος για κάθε επιχείρηση διότι κάθε επιχείρηση παράγει λιγότερο. Όσο αυξάνονται οι συνολικές πωλήσεις (S) ενός κλάδου, μειώνεται το μέσο κόστος για κάθε επιχείρηση επειδή παράγει περισσότερο. 6-16

17 Κόστος C, Τιμή P Σχήμα 6-3 Ισορροπία σε μια μονοπωλιακά ανταγωνιστική αγορά PP αναπαριστά τη σχέση τιμής και αριθμού επιχειρήσεων Αριθμός επιχειρήσεων, n CC αναπαριστά τη σχέση μέσου κόστους παραγωγής και του αριθμού των επιχειρήσεων (πωλήσεις σταθερές) E το σημείο ισορροπίας (αριστερά = είσοδος επιχειρήσεων, δεξιά = έξοδος επιχειρήσεων) 6-17

18 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (συνέχεια) Εάν οι επιχειρήσεις στη μονοπωλιακά ανταγωνιστή αγορά αντιμετωπίζουν γραμμικές καμπύλες ζήτησης, Τότε η σχέση μεταξύ τιμής και ποσότητας μπορεί να γραφούς ως: Q = A BxP Όπου A και B είναι σταθερές Το οριακό έσοδο είναι: MR = P Q/B Όταν οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν τα έσοδα καθορίζουν οριακό έσοδο ίσο με το οριακό κόστος: MR = P Q/B = c 6-18

19 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (συνέχεια) Q = S[1/n b(p P)] Q = S/n Sb(P P) Q = S/n + SbP SbP Q = A BxP A º S/n + SbP και B Sb 6-19

20 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (συνέχεια) MR = P Q/B = c MR = P Q/Sb = c P = c + Q/Sb P = c + (S/n)/Sb P = c + 1/(nxb) Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων (n) σε ένα κλάδο, τόσο μειώνεται η τιμή που χρεώνει κάθε επιχείρηση για τα προϊόντα της εξαιτίας του ανταγωνισμού. 6-20

21 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (συνέχεια) Για κάποιο αριθμό επιχειρήσεων (n), η τιμή που χρεώνουν οι επιχειρήσεις (που μειώνεται όσο αυξάνεται το n) ισούται με το μέσο κόστος παραγωγής (που αυξάνεται με το n). Αυτός ο αριθμός επιχειρήσεων είναι ο αριθμός στον οποίο κάθε επιχείρηση έχει μηδενικά έσοδα: η τιμή ισούται με το μέσο κόστος. Αυτός είναι ο αριθμός επιχειρήσεων στην ισορροπία. 6-21

22 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (συνέχεια) Εάν ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από n 2 (σχήμα 6-3, διαφάνεια 6-17) τότε ο κλάδος δεν είναι σε ισορροπία διότι οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να εισέλθουν ή να εξέλθουν. Οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο εισόδου όταν τα κέρδη είναι μεγαλύτερα από μηδέν (τιμή μεγαλύτερη από μέσο κόστος). Οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο εξόδου όταν τα κέρδη είναι μικρότερα από μηδέν (τιμή μικρότερη από το μέσο κόστος). 6-22

23 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός και εμπόριο Επειδή το εμπόριο αυξάνει το μέγεθος της αγοράς, το εμπόριο προβλέπεται να μειώνει το μέσο κόστος σε μία μονοπωλιακά ανταγωνιστική αγορά. Οι πωλήσεις ενός κλάδου αυξάνουν με το εμπόριο και οδηγούν σε μικρότερο μέσο κόστος: AC = F(n/S) + c Επειδή το εμπόριο αυξάνει την ποικιλία των αγαθών που μπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές σε μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές, αυξάνει την ευημερία των καταναλωτών. Επειδή το μέσο κόστος μειώνεται, οι καταναλωτές ωφελούνται από μικρότερες τιμές. 6-23

24 Κόστος C, Τιμή P Σχήμα 6-4 Αποτελέσματα μιας ευρύτερης αγοράς Αριθμός επιχειρήσεων, n Η αύξηση της αγοράς μετατοπίζει τη καμπύλη της σχέσης μέσου κόστους και αριθμού επιχειρήσεων (CC) προς τα κάτω από τη CC 1 στη CC 2. Αυξάνονται οι επιχειρήσεις (ποικιλία αγαθών) από n 1 σε n 2 και μειώνεται η τιμή από P 1 σεp

25 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός και εμπόριο (συνέχεια) Λόγω εμπορίου, ο αριθμός των επιχειρήσεων σε μια νέα διεθνή αγορά του κλάδου προβλέπεται να αυξηθεί σχετικά με κάθε εθνική αγορά. Είναι όμως ασαφές εάν οι επιχειρήσεις θα εγκατασταθούν στην ημεδαπή ή στις ξένες χώρες. 6-25

26 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός και εμπόριο (συνέχεια) Υποθετικό παράδειγμα του οφέλους από το εμπόριο σε ένα κλάδο με μονοπωλιακό ανταγωνισμό Πωλήσεις κλάδου Αριθμός επιχειρήσεων Πωλήσεις ανά επιχείρηση Ημεδαπή πριν το εμπόριο Αλλοδαπή πριν το εμπόριο Διεθνής αγορά μετά το εμπόριο Μέσο κόστος Τιμή

27 Τιμή, P Τιμή, P Ημεδαπή Αριθμός επιχειρήσεων, n Τιμή, P Αλλοδαπή Αριθμός επιχειρήσεων, n Ολοκληρωμένη Αγορά Αριθμός επιχειρήσεων, n 6-27

28 Δια-κλαδικό εμπόριο Με βάση το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin ή το Ριακρδιανό υπόδειγμα, οι χώρες εξειδικεύονται στην παραγωγή. Το εμπόριο συμβαίνει μόνο μεταξύ κλάδων: δια-κλαδικό εμπόριο Σε ένα υπόδειγμα Heckscher-Ohlin υποθέστε ότι: Η ημεδαπή οικονομία με αφθονία κεφαλαίου εξειδικεύεται στην παραγωγή ενός υφάσματος εντατικού σε κεφάλαιο, το οποίο εισάγεται από την αλλοδαπή. Η αλλοδαπή οικονομία με αφθονία εργασίας εξειδικεύεται στην παραγωγή τροφίμων εντατικών σε εργασία τα οποία εισάγονται από την ημεδαπή. 6-28

29 Δια-κλαδικό εμπόριο (συνέχεια) Σχήμα 6-6 Διεθνές εμπόριο χωρίς αυξανόμενες αποδόσεις Ημεδαπή Αλλοδαπή Ύφασμα Τρόφιμα 6-29

30 Ενδο-κλαδικό εμπόριο Υποθέστε ότι ο διεθνής κλάδος υφάσματος περιγράφεται από ένα υπόδειγμα μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Λόγω της διαφοροποίησης των προϊόντων, υποθέστε ότι κάθε χώρα παράγει διαφορετικό τύπο υφάσματος. Λόγω οικονομιών κλίμακας, οι μεγάλου μεγέθους αγορές είναι επιθυμητές: η αλλοδαπή εξάγει κάποιο ύφασμα αλλά και η ημεδαπή εξάγει ύφασμα. Το εμπόριο συμβαίνει μέσα στο κλάδο υφάσματος: ενδο-κλαδικό εμπόριο 6-30

31 Ενδο-κλαδικό εμπόριο (συνέχεια) Εάν η ημεδαπή έχει κεφάλαιο σε αφθονία, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή υφάσματος. Θα πρέπει συνεπώς να εξάγει περισσότερο ύφασμα από όσο εισάγει. Υποθέστε ότι το εμπόριο στο κλάδο τροφίμων συνεχίζει να προσδιορίζεται από το συγκριτικό πλεονέκτημα. 6-31

32 Ενδο-κλαδικό εμπόριο (συνέχεια) Ημεδαπή Ύφασμα Τρόφιμα Διακλαδικό εμπόριο Αλλοδαπή Ενδοκλαδικό εμπόριο Σχήμα 6-7 Διεθνές εμπόριο με αυξανόμενες αποδόσεις και μονοπωλιακό ανταγωνισμό. 6-32

33 Δια- και Ενδο-κλαδικό εμπόριο 1. Τα οφέλη από το δια-κλαδικό εμπόριο αντανακλούν συγκριτικό πλεονέκτημα. 2. Τα οφέλη από το δια-κλαδικό εμπόριο αντανακλούν οικονομίες κλίμακας (μικρότερο μέσο κόστος) και ευρύτερες καταναλωτικές επιλογές. 3. Το υπόδειγμα του μονοπωλιακού ανταγωνισμού δεν προβλέπει σε ποια χώρα θα εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις. Όμως το συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός διαφοροποιημένου προϊόντος πιθανώς να κάνει μία χώρα να εξάγει περισσότερο από αυτό το αγαθό από όσο εισάγει. 6-33

34 Δια- και Ενδο-κλαδικό εμπόριο (συνέχεια) 4. Η σχετική σημασία του δια-κλαδικού εμπορίου εξαρτάται από το πόσο όμοιες είναι οι χώρες. Χώρες με παρόμοιες σχετικές ποσότητες συντελεστών της παραγωγής προβλέπεται να έχουν ενδο-κλαδικό εμπόριο. Χώρες με διαφορετικές σχετικές ποσότητες συντελεστών της παραγωγής προβλέπεται να έχουν δια-κλαδικό εμπόριο. 5. Σε αντίθεση με το δια-κλαδικό εμπόριο του υποδείγματος Heckscher-Ohlin, σε αυτό το υπόδειγμα δεν προβλέπονται επιπτώσεις διανομής εισοδήματος. 6-34

35 Δια- και Ενδο-κλαδικό εμπόριο (συνέχεια) Περίπου 25% του διεθνούς εμπορίου είναι ενδο-κλαδικό με βάση τη βιομηχανική κατηγοριοποίηση. Αλλά σε κάποιους κλάδους υπάρχει περισσότερο ενδο-κλαδικό εμπόριο από άλλους: οι κλάδοι που απαιτούν σχετικά μεγάλες ποσότητες ειδικευμένης εργασίας, τεχνολογίας και φυσικού κεφαλαίου επιδεικνύουν περισσότερο ενδο-κλαδικό εμπόριο στις ΗΠΑ. Χώρες με παρόμοιες σχετικές ποσότητες ειδικευμένης εργασίας, τεχνολογίας και φυσικού κεφαλαίου εμπλέκονται σε μεγάλες ποσότητες ενδο-κλαδικού εμπορίου με τις ΗΠΑ. 6-35

36 Δια- και Ενδο-κλαδικό εμπόριο (συνέχεια) Πίνακας 6-3. Ενδοκλαδικό εμπόριο στις ΗΠΑ, 1993 Ανόργανα χημικά 0,99 Μηχανές παραγωγής ενέργειας 0,97 Ηλεκτρικές μηχανές 0,96 Οργανικά χημικά 0,91 Φάρμακα 0,86 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 0,69 Οχήματα 0,65 Ενδύματα-ρουχισμός 0,27 Υποδήματα 0,00 Στο δείκτη, το 1 σημαίνει ότι όλο το εμπόριο είναι ενδο-κλαδικό και το 0 ότι είναι δια-κλαδικό. 6-36

37 Ντάμπιγκ Το Ντάμπιγκ είναι η πρακτική με την οποία χρεώνονται χαμηλότερες τιμές στις εξαγωγές από τα αγαθά που πωλούνται στην εσωτερική αγορά. Το ντάμπιγκ είναι παράδειγμα διάκρισης τιμών: η πρακτική να χρεώνονται διαφορετικοί πελάτες διαφορετικές τιμές. Διάκριση τιμών και ντάμπιγκ μπορεί να εμφανιστούν μόνο εάν: Υπάρχει ατελής ανταγωνισμός: οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν τις αγοραίες τιμές. Όταν οι αγορές είναι κατακερματισμένες (απομονωμένες) και τα αγαθά δεν μπορούν να αγορασθούν σε μία αγορά και να πωληθούν σε μια άλλη. 6-37

38 Ντάμπιγκ (συνέχεια) Το ντάμπιγκ μπορεί να είναι μία στρατηγική μεγιστοποίησης των κερδών λόγω των διαφορών στις αγορές ημεδαπής και αλλοδαπής. Μία διαφορά είναι ότι οι επιχειρήσεις της ημεδαπής συνήθως έχουν μεγαλύτερο μερίδιο της εσωτερικής αγοράς από ότι στις ξένες αγορές. Λόγω λιγότερης επικράτησης και αυξημένου ανταγωνισμού στις ξένες αγορές, οι πωλήσεις στο εξωτερικό είναι συνήθως πιο ευαίσθητες σε αλλαγές της τιμής από ότι οι πωλήσεις στο εσωτερικό. Οι επιχειρήσεις της ημεδαπής μπορεί να είναι ικανές να χρεώνουν υψηλές τιμές στην ημεδαπή αγορά αλλά αναγκαστικά χρεώνουν χαμηλότερες τιμές στις εξαγωγές εάν οι καταναλωτές στο εξωτερικό είναι πιο ευαίσθητοι σε μεταβολές της τιμής. 6-38

39 Ντάμπιγκ (συνέχεια) Στο διάγραμμα της επόμενης διαφάνειας δείχνουμε με πιο τρόπο λειτουργεί το ντάμπιγκ όταν μία επιχείρηση είναι μονοπώλιο στην ημεδαπή αλλά μια μικρή ανταγωνιστική επιχείρηση στις ξένες αγορές. Λόγω του ότι η επιχείρηση είναι μονοπώλιο στην ημεδαπή, η καμπύλη αγοραίας ζήτησης στην ημεδαπή έχει κλίση προς τα κάτω και η καμπύλη οριακού εσόδου βρίσκεται κάτω από την καμπύλη ζήτησης. Λόγω του ότι η επιχείρηση είναι μια μικρή ανταγωνιστική μονάδα στις ξένες αγορές, η καμπύλη ζήτησης είναι οριζόντια, δείχνοντας ότι οι εξαγωγές είναι εξαιρετικά ευαίσθητες σε ακόμα και πολύ μικρές μεταβολές της τιμής. 6-39

40 Κόστος C, Τιμή P Εγχώριες πωλήσεις Εξαγωγές Ποσότητες παραγωγής και ζήτησης, Q Συνολικό προϊόν Σχήμα 6-8 Λειτουργία του ντάμπιγκ D DOM εγχώρια καμπύλη ζήτησης, MR DOM οριακό έσοδο εγχώριας αγοράς D FOR =MR FOR καμπύλη ζήτησης και οριακό έσοδο ξένων αγορών 1=μεγιστοποίηση κερδών, 2=εγχώριες ποσότητες, 3= τιμή εγχώριας αγοράς 6-40

41 Ντάμπιγκ (συνέχεια) Για να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη, η επιχείρηση πωλεί ένα μικρό ποσοστό στην εσωτερική αγορά σε υψηλή τιμή P DOM, αλλά πωλεί στις ξένες αγορές σε χαμηλή τιμή P FOR. Αφού μία επιπλέον μονάδα μπορεί να πωληθεί σε τιμή P FOR, η επιχείρηση θα πωλεί τα προϊόντα της σε υψηλές τιμές στην εγχώρια αγορά μέχρι το οριακό έσοδο να πέσει στο P FOR. Μετά από αυτό το σημείο θα πωλεί στις ξένες αγορές με τιμή P FOR μέχρι το οριακό κόστος να ξεπεράσει την τιμή αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, το ντάμπιγκ είναι στρατηγική μεγιστοποίησης του κέρδους. 6-41

42 Προστατευτισμός και ντάμπιγκ Το ντάμπιγκ όπως και ο διαχωρισμός τιμών σε εσωτερικές αγορές θεωρείται άδικο. Συνήθως οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές και να διερευνήσουν εάν έχουν υποστεί ζημιές από ξένες εταιρείες λόγω ντάμπιγκ. Οι αρχές μιας χώρας μπορούν να επιβάλλουν δασμούς αντιντάμπιγκ ή φόρους για να προλάβουν μια πιθανή ζημιά των εγχώριων παραγωγών από ενέργειες ντάμπιγκ. Αυτός ο φόρος θα πρέπει να είναι ίσος με τη διαφορά μεταξύ πραγματικής και δίκαιης τιμής εισαγωγής, όπου δίκαιη τιμή σημαίνει η τιμή που το προϊόν συνήθως πωλείται στην εσωτερική αγορά της ξένης επιχείρησης. 6-42

43 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας Εάν υπάρχουν εξωτερικές οικονομίες, μία χώρα που έχει κλάδο μεγάλου μεγέθους θα έχει χαμηλό κόστος παραγωγής του αγαθού του κλάδου. Οι εξωτερικές οικονομίες μπορεί να υπάρχουν για διάφορους λόγους: 6-43

44 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας (συνέχεια) 1. Εξειδικευμένα μηχανήματα και υπηρεσίες μπορεί να χρειάζονται από τον κλάδο αλλά προσφέρονται από επιχειρήσεις μόνο εάν ο κλάδος είναι μεγάλος και συγκεντρωμένος. Για παράδειγμα, η Silicon Valley έχει μία μεγάλη συγκέντρωση κατασκευής τσιπ η οποία εξυπηρετείται που κατασκευάζουν ειδικά μηχανήματα για κατασκευαστές τσιπ. Αυτές οι μηχανές είναι φθηνότερες και πιο εύκολα διαθέσιμες για επιχειρήσεις στη Silicon Valley από ότι για επιχειρήσεις αλλού. 6-44

45 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας (συνέχεια) 2. Συγκέντρωση εργασίας: ένας μεγάλος και συγκεντρωμένος κλάδος μπορεί να προσελκύσει εργαζόμενους και να μειώσει το κόστος εύρεσης εργατών για κάθε επιχείρηση. 3. Διάχυση γνώσης: εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις μπορεί ευκολότερα να μοιράζονται ιδέες που ωφελούν κάθε επιχείρηση όταν υπάρχει ένας μεγάλος και συγκεντρωμένος κλάδος. 6-45

46 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εμπόριο Εάν υπάρχουν εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, το εμπόριο μπορεί να οφείλεται σε ιστορικούς παράγοντες: Χώρες που ξεκινούν σαν μεγάλοι παραγωγοί σε συγκεκριμένη δραστηριότητα τείνουν να παραμείνουν μεγάλοι ακόμα και εάν εμφανιστούν άλλες χώρες που μπορεί να παράγουν φθηνότερα. 6-46

47 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εμπόριο (συνέχεια) Σχήμα 6-9 Εξωτερικές οικονομίες και εξειδίκευση AC THAI Μέσο κόστος Ταϋλάνδης AC SWISS Μέσο κόστος Ελβετίας P 1 (τιμή ισορροπίας) μικρότερο του C 0 (τιμή πρωτο-εισαγόμενου προϊόντος Ταϋλάνδης) Τιμή, κόστος (ανά ρολόι) Ποσότητα ρολογιών που ζητείται και παράγεται 6-47

48 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εμπόριο (συνέχεια) Το εμπόριο που βασίζεται σε εξωτερικές οικονομίες έχει ασαφείς επιπτώσεις στην εθνική ευημερία. Μπορεί να υπάρχουν κέρδη για τη διεθνή οικονομία λόγω συγκέντρωσης των κλάδων με τις εξωτερικές οικονομίες. Αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι μία χώρα θα παράγει ένα αγαθό λόγω εξωτερικών οικονομιών. Είναι πιθανό μία χώρα να βρίσκεται σε χειρότερη θέση με εμπόριο από ότι θα ήταν χωρίς εμπόριο: μία χώρα μπορεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση εάν παράγει όλα τα αγαθά για την εσωτερική αγορά από το να πληρώνει για εισαγωγές. 6-48

49 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εμπόριο (συνέχεια) Σχήμα 6-10 Εξωτερικές οικονομίες και ζημιές από το διεθνές εμπόριο AC THAI Μέσο κόστος Ταϋλάνδης AC SWISS Μέσο κόστος Ελβετίας D WORLD Παγκόσμια ζήτηση P 1 (διεθνής ισορροπία) D THAI Ζήτηση Ταϋλάνδης P 2 (ισορροπία Ταϋλάνδης χωρίς διεθνές εμπόριο) Τιμή, κόστος (ανά ρολόι) Ποσότητα ρολογιών που ζητείται και παράγεται 6-49

50 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εμπόριο (συνέχεια) Μέχρι τώρα έχουμε δει περιπτώσεις όπου οι εξωτερικές οικονομίες εξαρτώνται από το ποσό της τρέχουσας παραγωγής σε ένα χρονικό σημείο. Αλλά οι εξωτερικές οικονομίες μπορεί να εξαρτώνται στο ποσό της σωρευμένης παραγωγής στο χρόνο. Δυναμικές εξωτερικές οικονομίες κλίμακας (δυναμικές αύξουσες αποδόσεις κλίμακας) υπάρχουν εάν το μέσο κόστος μειώνεται καθώς αυξάνεται η σωρευμένη παραγωγή με το χρόνο. 6-50

51 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εμπόριο (συνέχεια) Δυναμικές αύξουσες αποδόσεις κλίμακας μπορεί να εμφανιστούν όταν το κόστος παραγωγής εξαρτάται από την συσσώρευση γνώσης και εμπειρίας, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την παραγωγική διαδικασία στο χρόνο. Η γραφική παράσταση των δυναμικών αυξουσών αποδόσεων κλίμακας λέγεται καμπύλη εκμάθησης. 6-51

52 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εμπόριο (συνέχεια) Σχήμα 6-11 Η καμπύλη εκμάθησης L καμπύλη εκμάθησης της πρωτοπόρας χώρας με σωρευτικό προϊόν Q L. L* καμπύλη εκμάθησης της νεοεισερχόμενης χώρας με κόστος εκκίνησης C 0 *. Κόστος ανά μονάδα Σωρευτικό προϊόν 6-52

53 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και εμπόριο (συνέχεια) Όπως και οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, οι δυναμικές αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας μπορούν να κλειδώσουν ένα αρχικό πλεονέκτημα ή μια πρωτοπορία σε ένα κλάδο. Όπως και οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας σε κάποιο χρονικό σημείο, έτσι και οι δυναμικές αυξανόμενες αποδόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογήσουν τον προστατευτισμό. Προσωρινή προστασία των κλάδων επιτρέπει σε αυτούς να κερδίσουν εμπειρία: το επιχείρημα της νηπιακής βιομηχανίας. Αλλά, «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» ενώ επίσης είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς πότε πραγματικά υπάρχουν εξωτερικές οικονομίες κλίμακας. 6-53

54 Περίληψη 1. Οι οικονομίες κλίμακας σημαίνει ότι η αύξηση του προϊόντος μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου επιφέρει μείωση του μέσου κόστους παραγωγής. Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στο ποσό προϊόντος (μέγεθος) ενός κλάδου. Οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στο ποσό προϊόντος (μέγεθος) μιας επιχείρησης. 2. Στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό κάθε επιχείρηση έχει κάποια μονοπωλιακή δύναμη λόγω της διαφοροποίησης του προϊόντος αλλά πρέπει να ανταγωνίζεται με άλλες επιχειρήσεις των οποίων οι τιμές δεν επηρεάζονται από την δράση της επιχείρησης. 6-54

55 Περίληψη (συνέχεια) 3. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός επιτρέπει κέρδη εμπορίου μέσω χαμηλότερου κόστους και τιμών, καθώς επίσης και μέσω μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων. 4. Στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό προβλέπεται ενδοκλαδικό εμπόριο και δεν προβλέπεται μεταβολή στην διανομή εισοδήματος σε μία χώρα. 5. Η εγκατάσταση των επιχειρήσεων στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό δεν είναι προβλέψιμη, αλλά χώρες με παρόμοιους συντελεστές θα έχουν ενδο-κλαδικό εμπόριο. 6-55

56 Περίληψη (συνέχεια) 6. Το ντάμπιγκ μπορεί να είναι μια κερδοφόρα στρατηγική όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει μικρό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και σημαντικό ανταγωνισμό στην εξωτερική. 7. Το εμπόριο που βασίζεται σε εξωτερικές οικονομίες κλίμακας μπορεί να αυξάνει ή να μειώνει την ευημερία μιας χώρας. Οι χώρες μπορεί να ωφελούνται από προσωρινό προστατευτισμό εάν οι κλάδοι τους δείχνουν εξωτερικές οικονομίες κλίμακας είτε σε κάποιο σημείο στο χρόνο είτε διαχρονικά. 6-56

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 7: Διοίκηση διεθνών λειτουργιών & Διεθνής Ανταγωνισμός Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 6: Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Νέες Ιδρύσεις Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ζήτηση και Κόστος στη Μονοπωλιακή Αγορά Συνάρτηση Ζήτησης Q=A-bP ή P=(A-Q)/b Συνολικά Έσοδα (TR) TR=PQ=Q(Α-Q)/b

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εμπόριο Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Το Υπόδειγμα Heckscher Ohlin Η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εμπόριο Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Το Υπόδειγμα Heckscher Ohlin Η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγμα του Ricardo με τα Υποδείγματα των Εξειδικευμένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγµα του Ricardo µε τα Υποδείγµατα των Εξειδικευµένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin 1 Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Προσδιορισµός της Ισορροπίας σε Συνθήκες Μονοπωλίου Κόστος C και Τιμή P P M Μονοπωλιακά Κέρδη Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο Πόροι και Διεθνές Εμπόριο Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin 1 Το Υπόδειγμα Heckscher Ohlin η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εµπόριο Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin 1 Το Υπόδειγµα Heckscher Ohlin η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας και ο Διεθνής Καταµερισµός της Παραγωγής. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Εξωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας και ο Διεθνής Καταµερισµός της Παραγωγής. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Εξωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας και ο Διεθνής Καταµερισµός της Παραγωγής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Οικονοµίες Κλίµακας Υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας όταν η παραγωγή είναι πιο αποτελεσµατική όσο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού - Σύμφωνα με την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος, οι χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικό κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή τωναγαθώνμπορούνναωφεληθούναπότηνεξειδίκευσηκαιτο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος . Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Ορισμός. Αν η αύξηση του επιπέδου ενός χαρακτηριστικού που διαφοροποιεί τα προϊόντα των επιχειρήσεων ωφελεί κάποιους καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα του Ricardo. Παραγωγικότητα της Εργασίας και Συγκριτικό Πλεονέκτημα

Το Υπόδειγμα του Ricardo. Παραγωγικότητα της Εργασίας και Συγκριτικό Πλεονέκτημα Το Υπόδειγμα του Ricardo Παραγωγικότητα της Εργασίας και Συγκριτικό Πλεονέκτημα Διεθνές Εμπόριο Διαφορές μεταξύ των Χωρών και Οικονομίες Κλίμακας Οι χώρες εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο για δύο βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση Α1 Η ερώτηση Α.1 περιλαμβάνει 2 υπό-ερωτήσεις. α) Υποθέστε ότι η παραγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης επηρεάζει αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα άλλων επιχειρήσεων. Εξηγήστε,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μέσα της Εμπορικής Πολιτικής 8-1

Τα Μέσα της Εμπορικής Πολιτικής 8-1 Τα Μέσα της Εμπορικής Πολιτικής 8-1 Προεπισκόπηση Ανάλυση μερικής ισορροπίας των δασμών: προσφορά, ζήτηση και εμπόριο σε ένα κλάδο Κόστος και όφελος των δασμών Εξαγωγικές επιδοτήσεις Ποσοστώσεις εισαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανοµή του Εισοδήµατος. Το Υπόδειγµα των Jones και Samuelson

Εξειδικευµένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανοµή του Εισοδήµατος. Το Υπόδειγµα των Jones και Samuelson Εξειδικευµένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανοµή του Εισοδήµατος Το Υπόδειγµα των Jones και Samuelson 1 Συνάρτηση Παραγωγής µε Ένα Μεταβλητό Συντελεστή Παραγωγή Q Y Q Y =Q Y (K,L Y ) Απασχόληση L Y 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Παράδειγμα: Τα αυτοκίνητα διαφοροποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ(EΠΑΛ) ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ(EΠΑΛ) ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ(EΠΑΛ) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και την λέξη Σωστό, εάν είναι σωστή και Λάθος εάν είναι λανθασμένη. Α1. Ο αντιπραγματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, αγαθών, υλικών παραγωγής και τεχνολογίας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Οικονομικής του Διεθνούς Εμπορίου

Εργαστήριο. Οικονομικής του Διεθνούς Εμπορίου Εργαστήριο Οικονομικής του Διεθνούς Εμπορίου Κεφάλαια 5 και 6: Το Πρότυπο Υπόδειγμα και οι Επεκτάσεις του στους επιγόνους Από τον κ. Ohlin Vernon Bhagwati Krugman Helpman Grossman Επιμέλεια Δημήτρη Σκούρα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος Ανταγωνισµός

Τέλειος Ανταγωνισµός Τέλειος Ανταγωνισµός Χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού: Πολλές µικρές επιχειρήσεις, καθεµία ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως σύνολο Οµοιογενή προϊόντα Οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #10: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #10: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #10: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο τέλειος ανταγωνισμός

12 Ο τέλειος ανταγωνισμός 12 Ο τέλειος ανταγωνισμός Σκοπός Στο κεφάλαιο αυτό επεκτείνεται η ανάλυση που έχει προηγηθεί στο Κεφάλαιο 6. Εξηγείται με λεπτομέρειες η βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία της επιχείρησης και του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ Ονομάζεται η δομή της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού επιχειρήσεων αλλά μεγάλες σε μέγεθος σχετικά με την αγορά που εξυπηρετούν. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου.

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. 14 Το ολιγοπώλιο Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα γνωρίζετε: Ποιες είναι οι διαφορές του ολιγοπωλίου από

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος 1 Γενικά Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεξάρτηση και τα Οφέλη του Εμπορίου

Αλληλεξάρτηση και τα Οφέλη του Εμπορίου Αλληλεξάρτηση και τα Οφέλη του Εμπορίου - Οι σύγχρονες οικονομίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό αλληλεξάρτησης. - Κάθε χώρα εξειδικεύεται στην παραγωγή διαφορετικών αγαθών και διενεργεί εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11 Γενικά Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #3: ΟΙ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #3: ΟΙ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #3: ΟΙ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας 3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας Στην παράγραφο αυτή αίρουμε διαδοχικά τις υποθέσεις που κάναμε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 4: Δομή αγοράς Διαμόρφωση Τιμών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p *

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p * Διάκριση Τιμών - Μέχρι τώρα, υποθέσαμε ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση πουλάει όλες τις μονάδες του αγαθού σε μια ενιαία τιμή (uniform price) p. Μονοπωλιακή Ισορροπία: Σημείο Μ (q,p ). p, R, C Α p 0 Ζ C(

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 7: Φορολογία και Διανομή Εισοδήματος Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Διάλεξη 15: Προσφορά κλάδου Ανδρέας Παπανδρέου Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Προσφορά από ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 22Νοεμβρίου 2015 ΑΥΞΟΥΣΕΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 (για άριστα διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής A1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y =

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 011 1 Ιουλίου 011 Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα