Κεφάλαιο 5 Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το υπόδειγμα Heckscher- Ohlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5 Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το υπόδειγμα Heckscher- Ohlin"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το υπόδειγμα Heckscher- Ohlin Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-1

2 Περίγραμμα Παραγωγικές δυνατότητες Επιλέγοντας την αναλογία των εισροών Τιμές συντελεστών παραγωγής και τιμές αγαθών Πόροι και προϊόν Εμπόριο στο υπόδειγμα Heckscher-Ohlin Εξίσωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών Διεθνές εμπόριο και διανομή του εισοδήματος Εμπειρικές ενδείξεις Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-2

3 Εισαγωγή Πέρα από τις διαφορές ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας, το εμπόριο επηρεάζεται και από τις διαφορές στους πόρους των διάφορων χωρών. Σύμφωνα με το θεώρημα των Heckscher-Ohlin, το εμπόριο παρακινείται από διαφορές μεταξύ των χωρών στην εργασία, τις εργασιακές δεξιότητες, το φυσικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο και άλλους συντελεστές παραγωγής. Οι χώρες διαφέρουν ως προς τη σχετική αφθονία των συντελεστών παραγωγής. Οι διαδικασίες παραγωγής χρησιμοποιούν συντελεστές με διαφορετική σχετική ένταση. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-3

4 Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin με δύο συντελεστές παραγωγής 1. Δύο χώρες: Ημεδαπή και Αλλοδαπή. 2. Δύο αγαθά: υφάσματα και τρόφιμα. 3. Δύο συντελεστές παραγωγής: εργασία και κεφάλαιο. 4. Σε κάθε αγαθό χρησιμοποιείται διαφορετική αναλογία κεφαλαίου και εργασίας. 5. Η προσφορά εργασίας και κεφαλαίου είναι σταθερή σε κάθε χώρα και διαφορετική μεταξύ των χωρών. 6. Μακροχρόνια, η εργασία και το κεφάλαιο μπορούν να αλλάζουν τομέα, εξισώνοντας τις αποδόσεις τους (μισθός, πρόσοδος) στους δύο τομείς. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-4

5 Παραγωγικές δυνατότητες (συνέχεια) Υποθέτουμε ότι σε κάθε τομέα χρησιμοποιείται μια σταθερή αναλογία κεφαλαίου και εργασίας. a KC = 2, το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας γιάρδας υφασμάτων a LC = 2, η εργασία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας γιάρδας υφασμάτων a KF = 3, το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας θερμίδας τροφίμων a LF = 1, η εργασία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας θερμίδας τροφίμων Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-5

6 Παραγωγικές δυνατότητες Αριθμητικό παράδειγμα: K = 3000, η συνολική ποσότητα κεφαλαίου διαθέσιμη για παραγωγή, L = 2000, η συνολική ποσότητα εργασίας διαθέσιμη για παραγωγή Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-6

7 Παραγωγικές δυνατότητες (συνέχεια) Οι παραγωγικές δυνατότητες επηρεάζονται και από το κεφάλαιο και από την εργασία: a KC Q C + a KF Q F K Συνολική ποσότητα κεφαλαίου Κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για κάθε γιάρδα υφάσματος Συνολικές γιάρδες παραγωγής υφάσματος Κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για κάθε θερμίδα τροφίμων a LC Q C + a LF Q F L Συνολικές θερμίδες παραγωγής τροφίμων Συνολική ποσότητα εργασίας Εργασία που χρησιμοποιείται για κάθε γιάρδα υφάσματος Εργασία που χρησιμοποιείται για κάθε θερμίδα τροφίμων Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-7

8 Παραγωγικές δυνατότητες (συνέχεια) Το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται δεν μπορεί να υπερβαίνει την προσφορά κεφαλαίου: 2Q C + 3Q F 3000 Η εργασία που χρησιμοποιείται δεν μπορεί να υπερβαίνει την προσφορά εργασίας: 2Q C + Q F 2000 Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-8

9 Σχήμα 5.1: Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων χωρίς υποκατάσταση των συντελεστών παραγωγής: Ένα αριθμητικό παράδειγμα Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-9

10 Σχήμα 5.2: Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων με υποκατάσταση των συντελεστών παραγωγής Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-10

11 Παραγωγικές δυνατότητες (συνέχεια) Τι παράγει η χώρα; Η οικονομία παράγει στο σημείο όπου μεγιστοποιείται η αξία της παραγωγής, V. Μια γραμμή ίσης αξίας είναι μια γραμμή που αντιπροσωπεύει μια σταθερή αξία παραγωγής, V: V = P C Q C + P F Q F όπου P C και P F οι τιμές των υφασμάτων και των τροφίμων Η κλίση της γραμμής ίσης αξίας είναι (P C /P F ) Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-11

12 Σχήμα 5.3: Τιμές και παραγωγή Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-12

13 Σχήμα 5.4: Δυνατότητες εισροών στην παραγωγή τροφίμων Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-13

14 Επιλέγοντας την αναλογία των εισροών Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές ποσότητες εισροών στην παραγωγή υφασμάτων και τροφίμων. Η επιλογή τους εξαρτάται από το μισθό, w, δηλαδή την αμοιβή της εργασίας, και την πρόσοδο, r, δηλαδή την αμοιβή του κεφαλαίου. Καθώς ο μισθός w αυξάνεται σε σχέση με την πρόσοδο r, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν περισσότερο κεφάλαιο και λιγότερη εργασία στην παραγωγή και των δύο αγαθών. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-14

15 Σχήμα 5.5: Τιμές συντελεστών παραγωγής και επιλογές εισροών Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-15

16 Τιμές συντελεστών παραγωγής και τιμές αγαθών Στις ανταγωνιστικές αγορές, η τιμή ενός αγαθού θα πρέπει να είναι ίση με το κόστος παραγωγής του, που εξαρτάται από τις τιμές των συντελεστών παραγωγής. Η επίδραση των μεταβολών του μισθού και της προσόδου στο κόστος παραγωγής ενός αγαθού εξαρτάται από την αναλογία των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται. Μια αύξηση της προσόδου του κεφαλαίου θα επηρεάσει την τιμή των τροφίμων περισσότερο από την τιμή των υφασμάτων, γιατί ο κλάδος των τροφίμων είναι έντασης κεφαλαίου. Οι λόγοι w/r και P C /P W συνδέονται μεταξύ τους με μια σχέση 1:1. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-16

17 Σχήμα 5.6: Τιμές συντελεστών παραγωγής και τιμές αγαθών Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-17

18 Σχήμα 5.7: Από τις τιμές αγαθών στις επιλογές εισροών Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-18

19 Τιμές συντελεστών παραγωγής και τιμές αγαθών (συνέχεια) Μια αύξηση της σχετικής τιμής των υφασμάτων, P C /P F : θα αυξήσει το εισόδημα των εργατών σε σχέση με το εισόδημα των κεφαλαιούχων, w/r. θα αυξήσει το λόγο κεφαλαίου προς εργασία, K/L, που χρησιμοποιείται και στους δύο κλάδους. θα αυξήσει το πραγματικό εισόδημα (αγοραστική δύναμη) των εργατών και θα μειώσει το πραγματικό εισόδημα των κεφαλαιούχων. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-19

20 Τιμές συντελεστών παραγωγής και τιμές αγαθών (συνέχεια) Αποτέλεσμα Stolper-Samuelson: Όταν η σχετική τιμή ενός αγαθού αυξάνεται, ο πραγματικός μισθός (ή η πραγματική πρόσοδος) του συντελεστή παραγωγής που χρησιμοποιείται εντατικά στην παραγωγή αυτού του αγαθού αυξάνεται, ενώ ο πραγματικός μισθός (ή η πραγματική πρόσοδος) του άλλου συντελεστή παραγωγής μειώνεται. Κάθε μεταβολή της σχετικής τιμής ενός αγαθού επηρεάζει τη διανομή εισοδήματος. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-20

21 Πόροι και προϊόν (συνέχεια) Υποθέστε ότι το εργατικό δυναμικό μιας οικονομίας αυξάνεται, που σημαίνει ότι ο λόγος εργασίας κεφαλαίου, L/K, αυξάνεται. Η διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ανισομερής προς την πλευρά των υφασμάτων. Με δεδομένη τη σχετική τιμή των υφασμάτων, ο λόγος κεφαλαίου εργασίας που χρησιμοποιείται στους δύο κλάδους παραμένει σταθερός. Για να απασχολήσει περισσότερους εργάτες, η οικονομία διευρύνει την παραγωγή του αγαθού σχετικής έντασης εργασίας (υφάσματα) και περιορίζει την παραγωγή του αγαθού σχετικής έντασης κεφαλαίου (τρόφιμα). Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-21

22 Σχήμα 5.8: Πόροι και παραγωγικές δυνατότητες Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-22

23 Διεθνές εμπόριο στο υπόδειγμα Heckscher-Ohlin Υποθέτουμε ότι όλες οι χώρες έχουν την ίδια τεχνολογία και τις ίδιες προτιμήσεις. Όταν η τεχνολογία είναι η ίδια, κάθε οικονομία έχει σχετικό πλεονέκτημα στην παραγωγή του αγαθού που χρησιμοποιεί σχετικά εντατικά τους συντελεστές παραγωγής, που διαθέτει σε αφθονία. Όταν οι προτιμήσεις είναι οι ίδιες, οι δύο χώρες θα καταναλώνουν την ίδια αναλογία υφασμάτων και τροφίμων όταν θα αντιμετωπίζουν την ίδια σχετική τιμή υφασμάτων (κάτι που θα ισχύει όταν το διεθνές εμπόριο είναι ελεύθερο). Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-23

24 Διεθνές εμπόριο στο υπόδειγμα Heckscher-Ohlin (συνέχεια) Επειδή τα υφάσματα είναι σχετικής έντασης εργασίας, σε κάθε σχετική τιμή των υφασμάτων ως προς τα τρόφιμα, η Ημεδαπή θα παράγει έναν υψηλότερο λόγο υφασμάτων προς τρόφιμα σε σύγκριση με την Αλλοδαπή. Η Ημεδαπή θα έχει μια υψηλότερη σχετική προσφορά υφασμάτων προς τρόφιμα σε σύγκριση με την Αλλοδαπή. Η καμπύλη σχετικής προσφοράς της Ημεδαπής βρίσκεται δεξιά από την αντίστοιχη καμπύλη της Αλλοδαπής. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-24

25 Σχήμα 5.9: Tο διεθνές εμπόριο οδηγεί σε σύγκλιση των σχετικών τιμών Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-25

26 Διεθνές εμπόριο στο υπόδειγμα Heckscher-Ohlin (συνέχεια) Θεώρημα Heckscher-Ohlin: Η χώρα που αφθονεί σε ένα συντελεστή παραγωγής, εξάγει το αγαθό του οποίου η παραγωγή είναι έντασης αυτού του συντελεστή. Μπορούμε να γενικεύσουμε αυτό το αποτέλεσμα σε μια θετική συσχέτιση: Κάθε χώρα τείνει να εξάγει τα αγαθά, η παραγωγή των οποίων είναι έντασης των συντελεστών παραγωγής που έχει σε αφθονία. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-26

27 Διεθνές εμπόριο και διανομή του εισοδήματος Οι μεταβολές των σχετικών τιμών επηρεάζουν τις σχετικές αμοιβές του κεφαλαίου και τις εργασίας. Μια αύξηση της τιμής των υφασμάτων, αυξάνει την αγοραστική δύναμη της εργασίας ως προς και τα δύο αγαθά, ενώ μειώνει την αγοραστική δύναμη του κεφαλαίου ως προς και τα δύο αγαθά Μια αύξηση της τιμής των τροφίμων έχει τα αντίστροφα αποτελέσματα. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-27

28 Διεθνές εμπόριο και διανομή του εισοδήματος (συνέχεια) Επομένως, το διεθνές εμπόριο μπορεί να επηρεάσει τη διανομή του εισοδήματος, ακόμη και στη μακροχρόνια περίοδο: Σε κάθε χώρα, οι κάτοχοι των πόρων που βρίσκονται σε αφθονία ωφελούνται, ενώ οι κάτοχοι των πόρων που βρίσκονται σε σπανιότητα ζημιώνονται. Οι συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιούνται εντατικά από τον κλάδο που είναι ανταγωνιστικός προς τις εισαγωγές πλήττονται από το ελεύθερο εμπόριο ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο απασχολούνται. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-28

29 Διεθνές εμπόριο και διανομή του εισοδήματος (συνέχεια) Σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, οι ΗΠΑ διαθέτουν άφθονη ειδικευμένη εργασία, ενώ αντίστοιχα η ανειδίκευτη εργασία είναι σπάνια. Το διεθνές εμπόριο τείνει να χειροτερεύει τη θέση των ανειδίκευτων εργατών στις ΗΠΑ όχι μόνο παροδικά, αλλά σε μόνιμη βάση. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-29

30 Εμπόριο μεταξύ Βορρά-Νότου και εισοδηματική ανισότητα Τα τελευταία 40 χρόνια, χώρες όπως η Νότια Κορέα, το Μεξικό και η Κίνα εξάγουν προς τις ΗΠΑ αγαθά έντασης ανειδίκευστης εργασίας (ενδύματα, υποδήματα, παιχνίδια, συναρμολογημένα προϊόντα). Την ίδια στιγμή, η εισοδηματική ανισότητα έχει διευρυνθεί στις ΗΠΑ, καθώς οι μισθοί των ανειδίκευτων εργατών έχουν αυξηθεί με χαμηλότερο ρυθμό από τους μισθούς των ειδικευμένων εργατών. Η δεύτερη τάση είναι αποτέλεσμα της πρώτης; Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-30

31 Εμπόριο μεταξύ Βορρά-Νότου και εισοδηματική ανισότητα (συνέχεια) Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin προβλέπει ότι οι κάτοχοι των σχετικά άφθονων συντελεστών παραγωγής ωφελούνται από το εμπόριο, ενώ οι κάτοχοι των σχετικά σπάνιων συντελεστών παραγωγής χάνουν από το εμπόριο. Δεν υπάρχουν απτές εμπειρικές ενδείξεις υπέρ αυτής της πρόβλεψης. 1. Σύμφωνα με το υπόδειγμα, οι μεταβολές στη διανομή του εισοδήματος προκύπτουν μέσω των μεταβολών των τιμών των αγαθών, αλλά δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι οι τιμές των αγαθών έντασης ειδικευμένης εργασίας έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις τιμές των αγαθών έντασης ανειδίκευτης εργασίας. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-31

32 Εμπόριο μεταξύ Βορρά-Νότου και εισοδηματική ανισότητα (συνέχεια) 2. Σύμφωνα με το υπόδειγμα, στις χώρες όπου η ανειδίκευτη εργασία είναι άφθονη, οι μισθοί των ανειδίκευτων εργατών θα αυξηθούν σε σχέση με τους μισθούς των ειδικευμένων εργατών, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχει συμβεί το αντίθετο: Στο Μεξικό, οι μισθοί της ειδικευμένης εργασίας έχουν αυξηθεί πιο γρήγορα από τους μισθούς της ανειδίκευτης εργασίας. Αλλά σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, το Μεξικό υποτίθεται ότι είναι άφθονο σε ανειδίκευτη εργασία. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-32

33 Εμπόριο μεταξύ Βορρά-Νότου και εισοδηματική ανισότητα (συνέχεια) 3. Ακόμη κι αν το υπόδειγμα ήταν απολύτως ακριβές, το μερίδιο του εξωτερικού εμπορίου στην οικονομία των ΗΠΑ είναι μικρό, άρα οι επιδράσεις του στους μισθούς και τις τιμές των ΗΠΑ πρέπει να είναι περιορισμένες. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι ο κακός της ιστορίας δεν είναι το διεθνές εμπόριο, αλλά οι νέες τεχνολογίες παραγωγής που εξαρτώνται περισσότερο από την ειδικευμένη εργασία (όπως η ευρεία χρήση υπολογιστών και άλλων προηγμένων τεχνολογιών στους χώρους εργασίας). Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-33

34 Εξίσωση των τιμών των συντελεστών παραγωγής Σε αντίθεση με το Ρικαρδιανό υπόδειγμα, το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin προβλέπει ότι οι τιμές των συντελεστών παραγωγής θα εξισωθούν μεταξύ των συναλλασσόμενων χωρών. Το ελεύθερο εμπόριο εξισώνει τις σχετικές τιμές των αγαθών. Επειδή οι τιμές των αγαθών συνδέονται με τις τιμές των συντελεστών παραγωγής, οι τελευταίες πρέπει επίσης να εξισωθούν. Το εμπόριο αυξάνει τη ζήτηση των αγαθών που παράγονται από τους σχετικά άφθονους συντελεστές παραγωγής, αυξάνοντας έτσι έμμεσα της ζήτηση αυτών των συντελεστών, άρα και τις τιμές τους. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-34

35 Πίνακας 5.1: Συγκριτικοί διεθνείς μισθοί (ΗΠΑ = 100) Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-35

36 Εξίσωση των τιμών των συντελεστών παραγωγής (συνέχεια) Στον πραγματικό κόσμο, οι τιμές των συντελεστών παραγωγής διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Το υπόδειγμα υποθέτει ότι οι συναλλασσόμενες χώρες παράγουν τα ίδια αγαθά, αλλά οι χώρες μπορεί να παράγουν διαφορετικά αγαθά όταν οι αναλογίες των παραγωγικών συντελεστών τους είναι πολύ διαφορετικές. Το υπόδειγμα επίσης υποθέτει ότι οι συναλλασσόμενες χώρες έχουν την ίδια τεχνολογία, αλλά διαφορετικές τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής και κατ' επέκταση τους μισθούς ή τις προσόδους τους. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-36

37 Εμπειρικές ενδείξεις για το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin Έλεγχοι βάσει εμπειρικών δεδομένων των ΗΠΑ Ο Leontief βρήκε ότι οι εξαγωγές των ΗΠΑ ήταν λιγότερης έντασης κεφαλαίου από τις εισαγωγές τους, παρότι είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αφθονία κεφαλαίου στον κόσμο: Το παράδοξο του Leontief. Έλεγχοι βάσει διεθνών εμπειρικών δεδομένων Οι Bowen, Leamer και Sveikauskas έλεγξαν το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin με στοιχεία από 27 χώρες και επιβεβαίωσαν το παράδοξο του Leontief σε διεθνές επίπεδο. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-37

38 Πίνακας 5.2: Ενσωματωμένοι συντελεστές παραγωγής στις εξαγωγές και εισαγωγές των ΗΠΑ έτους 1962 Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-38

39 Εμπειρικές ενδείξεις για το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin Έλεγχοι βάσει διεθνών εμπειρικών δεδομένων Οι Bowen, Leamer και Sveikauskas έλεγξαν το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin με στοιχεία από 27 χώρες και επιβεβαίωσαν το παράδοξο του Leontief σε διεθνές επίπεδο. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-39

40 Εμπειρικές ενδείξεις για το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin (συνέχεια) Αλλά επειδή οι τιμές των συντελεστών παραγωγής δεν εξισώνονται μεταξύ των χωρών, ο εκτιμώμενος όγκος εμπορίου είναι πολύ μεγαλύτερος απ' αυτόν που παρατηρείται στην πραγματικότητα. Ένα αποτέλεσμα χαμένου εμπορίου που ανακαλύφθηκε από τον Daniel Trefler. Αυτό το χαμένο εμπόριο φαίνεται ότι οφείλεται στην υπόθεση ότι όλες οι χώρες έχουν την ίδια τεχνολογία. Η τεχνολογία επηρεάζει την παραγωγικότητα, άρα και την αποτελεσματικότητα της εργασίας. Μια χώρα με υψηλή τεχνολογία και αποτελεσματική εργασία δεν θα εισάγει απαραίτητα πολλά από μια χώρα με χαμηλή τεχνολογία και μη αποτελεσματική εργασία. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-40

41 Πίνακας 5.3: Eκτιμώμενη τεχνολογική αποδοτικότητα, 1983 (ΗΠΑ = 1) Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-41

42 Εμπειρικές ενδείξεις για το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin (συνέχεια) Μια σημαντική μελέτη των Donald Davis και David Weinstein έδειξε ότι αν χαλαρώσουμε την υπόθεση της κοινής τεχνολογίας, μαζί με τις υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η εξίσωση των συντελεστών παραγωγής (δηλαδή, ότι οι χώρες παράγουν τα ίδια αγαθά και το ανέξοδο εμπόριο εξισώνει τις τιμές των αγαθών): Τότε οι προβλέψεις για την κατεύθυνση και τον όγκο του εμπορίου των ενσωματωμένων συντελεστών παραγωγής ευθυγραμμίζονται πολύ περισσότερο με τα εμπειρικά δεδομένα και η εφαρμογή καθίσταται ικανοποιητική. Η φτωχή εμπειρική επιβεβαιώση των προβλέψεων του καθαρού υποδείγματος Heckscher-Ohlin μπορεί να αποδοθεί σε ορισμένες από τις υποθέσεις του. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-42

43 Εμπειρικές ενδείξεις για το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin (συνέχεια) Αντιπαραβάλετε τις εξαγωγές των χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπου αφθονεί η εργασία και σπανίζει η ειδίκευση, με τις εξαγωγές των αναπτυγμένων χωρών, όπου αφθονεί η ειδίκευση και σπανίζει η εργασία: Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-43

44 Σχήμα 5.12: Εξαγωγικές δομές για έναν μικρό αριθμό αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών, Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-44

45 Εμπειρικές ενδείξεις για το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin (συνέχεια) Ή δείτε πώς αλλάζουν οι εξαγωγές, όταν μια χώρα σαν την Κίνα αναπτύσσεται και η ειδικευμένη εργασία καθίσταται σχετικά πιο άφθονη: Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-45

46 Σχήμα 5.13: Διαφοροποίηση της δομής των εξαγωγών της Κίνας στο πέρασμα του χρόνου Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5-46

Κεφ. 5 Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το υπόδειγμα Heckscher- Ohlin

Κεφ. 5 Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το υπόδειγμα Heckscher- Ohlin Κεφ. 5 Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το υπόδειγμα Heckscher- Ohlin Όταν η εργασία αποτελεί το μόνο συντελεστή παραγωγής, όπως υποθέτει το ρικαρδιανό υπόδειγμα, το συγκριτικό πλεονέκτημα μπορεί να προέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος

Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 4-1 Εισαγωγή Περίγραμμα Το υπόδειγμα των ειδικών συντελεστών παραγωγής Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο Πόροι και Διεθνές Εμπόριο Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin 1 Το Υπόδειγμα Heckscher Ohlin η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εμπόριο Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Το Υπόδειγμα Heckscher Ohlin Η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εµπόριο Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin 1 Το Υπόδειγµα Heckscher Ohlin η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα: Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα

Κεφάλαιο 3. Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα: Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα: Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα Συγκριτικό πλεονέκτημα και κόστος ευκαιρίας Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα χρησιμοποιεί τις έννοιες του κόστους ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εμπόριο. Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εμπόριο Το Υπόδειγμα των Heckscher Ohlin Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Το Υπόδειγμα Heckscher Ohlin Η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Το πρότυπο υπόδειγμα του εμπορίου

Κεφάλαιο 6 Το πρότυπο υπόδειγμα του εμπορίου Κεφάλαιο 6 Το πρότυπο υπόδειγμα του εμπορίου 6-1 Περίγραμμα Σχετική προσφορά και σχετική ζήτηση Όροι εμπορίου και ευημερία Επιδράσεις της οικονομικής μεγέθυνσης, των δασμών επί των εισαγωγών και των εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Κεφάλαιο 5 Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Περίγραμμα Μετρώντας τις αξίες της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Αποτελέσματα της οικονομικής μεγέθυνσης Αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Επισκόπηση Μετρώντας την αξία της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Επιδράσεις της οικονομικής ανάπτυξης Επιδράσεις διεθνών μεταβιβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό. Tο Ρικαρδιανό

Κεφάλαιο 3. Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό. Tο Ρικαρδιανό Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα: Tο Ρικαρδιανό υπόδειγμα Περίγραμμα Κόστος ευκαιρίας και συγκριτικό πλεονέκτημα Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή Παραγωγικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Εισαγωγή

Κεφ. 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Εισαγωγή Κεφ. 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Εισαγωγή Αν το εξωτερικό εμπόριο είναι τόσο επωφελές για μια οικονομία, γιατί να τίθενται εμπόδια στην ελεύθερη διεξαγωγή του; Για να κατανοήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγμα του Ricardo με τα Υποδείγματα των Εξειδικευμένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγμα του Ricardo με τα Υποδείγματα των Εξειδικευμένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγµα του Ricardo µε τα Υποδείγµατα των Εξειδικευµένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin 1 Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου

Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου 1. Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Εισαγωγικά: Οι κατευθύνσεις του Σύγχρονου Εμπορίου B. Η Παραδοσιακή Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Οι Εμποροκράτες Adam Smith: Απόλυτο Πλεονέκτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, αγαθών, υλικών παραγωγής και τεχνολογίας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ύο διαπιστώσεις: - διαφορές στα προϊόντα - διαφορές στις χώρες

ύο διαπιστώσεις: - διαφορές στα προϊόντα - διαφορές στις χώρες 1.ΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ HECKSCHER OHLN Heckscher Ohlin: Οι διαφορές στην αφθονία των πόρων ως πηγή του ιεθνούς Εµπορίου Το βασικό ερώτηµα: γιατί υπάρχουν διαφορές στο κόστος ευκαιρίας από χώρα σε χώρα; ύο διαπιστώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Οικονομικής του Διεθνούς Εμπορίου

Εργαστήριο. Οικονομικής του Διεθνούς Εμπορίου Εργαστήριο Οικονομικής του Διεθνούς Εμπορίου Κεφάλαιο 4: Το Υπόδειγμα Heckscher-Ohlin Heckscher - Ohlin Επιμέλεια Δημήτρη Σκούρα Πάτρα 2007 1. Γλωσσάριο Απόθεμα συντελεστών (Factor endowments) Αφθονία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 6. Το πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου

Κεφ. 6. Το πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Κεφ. 6 Το πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Το πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου είναι ένα γενικό υπόδειγμα, στο οποίο το Ρικαρδιανό υπόδειγμα, το υπόδειγμα των ειδικών συντελεστών παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανοµή του Εισοδήµατος. Το Υπόδειγµα των Jones και Samuelson

Εξειδικευµένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανοµή του Εισοδήµατος. Το Υπόδειγµα των Jones και Samuelson Εξειδικευµένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανοµή του Εισοδήµατος Το Υπόδειγµα των Jones και Samuelson 1 Συνάρτηση Παραγωγής µε Ένα Μεταβλητό Συντελεστή Παραγωγή Q Y Q Y =Q Y (K,L Y ) Απασχόληση L Y 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ Πρόκειται για τµήµα των σηµειώσεων (περίπου το 20%) για το test δεξιοτήτων στην ύλη της διεθνούς οικονοµικής ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του ξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής ιεθνούς μπορίου Σεπτέμβριος 2007 Όνομα: πώνυμο: ριθμός Μητρώου: Έτος: πιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα του Ricardo. Παραγωγικότητα της Εργασίας και Συγκριτικό Πλεονέκτημα

Το Υπόδειγμα του Ricardo. Παραγωγικότητα της Εργασίας και Συγκριτικό Πλεονέκτημα Το Υπόδειγμα του Ricardo Παραγωγικότητα της Εργασίας και Συγκριτικό Πλεονέκτημα Διεθνές Εμπόριο Διαφορές μεταξύ των Χωρών και Οικονομίες Κλίμακας Οι χώρες εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο για δύο βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Σεπτέμβριος Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του ξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής ιεθνούς μπορίου Σεπτέμβριος 2007 Όνομα: πώνυμο: ριθμός Μητρώου: Έτος: πιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα μπορεί να παράγει είτε 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση

Κεφάλαιο 2. Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση Κεφάλαιο 2 Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση Περίγραμμα Το υπόδειγμα της βαρύτητας: Επίδραση του μεγέθους μιας οικονομίας στο εμπόριο Απόσταση, φραγμοί, σύνορα και άλλα εμπορικά εμπόδια Παγκοσμιοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 3 η. Αποτελεσματικότητα και Ευημερία

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 3 η. Αποτελεσματικότητα και Ευημερία Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 3 η Αποτελεσματικότητα και Ευημερία Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πότε και πως επιτυγχάνεται η οικονομική αποτελεσματικότητα Θεωρήματα των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Κλασική, Νεοκλασική και σύγχρονη προσέγγιση Προκλασικοί Μερκαντιλισμός Κλασικοί David Ricardo(συγκριτικό πλεονέκτημα) Το αγαθό με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13. Φορολογία και διανομή του εισοδήματος

Διάλεξη 13. Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Διάλεξη 13 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος 1 Γενικά Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής -H πλευρά της προσφοράς στην οικονομία μελετάει τη διαδικασία παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Περιφερειακή εξειδίκευση, εμπόριο Modern και ανάλυση Urban and πολλαπλασιαστή Regional Economics Περιεχόμενα Εισαγωγή στις

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin 1 Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin με δφο παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ: Υποκζςεισ 1. Δφο χϊρεσ, δφο ομογενι προϊόντα, δφο ομογενείσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη Ενότητα 5: Υποδείγματα Γρηγόριος Ζαρωτιάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Σύνολα καταναλωτικών επιλογών. Εισοδηµατικοί και άλλοι περιορισµοί στην επιλογή. Εισοδηµατικοί περιορισµοί

Κεφάλαιο 2. Σύνολα καταναλωτικών επιλογών. Εισοδηµατικοί και άλλοι περιορισµοί στην επιλογή. Εισοδηµατικοί περιορισµοί Κεφάλαιο 2 Εισοδηµατικοί και άλλοι περιορισµοί στην επιλογή Σύνολα καταναλωτικών επιλογών p Ένα σύνολο καταναλωτικών επιλογών είναι η δέσµη καταναλωτικών επιλογών που είναι στη διάθεση του καταναλωτή!

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας 3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας Στην παράγραφο αυτή αίρουμε διαδοχικά τις υποθέσεις που κάναμε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Κοινωνία

Τεχνολογία και Κοινωνία 1 Τεχνολογία και Κοινωνία Μάθηµα 7 ο Δηµήτρης Τσέλιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας 2 Περιεχόµενο του µαθήµατος Το άνοιγµα της ψαλίδας «Η ανισορροπία µεταξύ πλουσίων και φτωχών είναι η παλαιότερη και

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Διάλεξη 2: Εισοδηματικοί και άλλοι περιορισμοί στην επιλογή Ανδρέας Παπανδρέου Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ( )

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. α. Σωστό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (14.06.2017) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ β. Λάθος γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. Σωστή επιλογή (γ) Α3. Σωστή επιλογή (δ) ΘΕΜΑ Β Β1. Σχολικό Βιβλίο (σελ. 16-17)

Διαβάστε περισσότερα

Β = 2W, αντίστοιχα. Βρείτε ποιος είναι ο μισθός ισορροπίας και το επίπεδο απασχόλησης στην ισορροπία σε καθέναν κλάδο της οικονομίας.

Β = 2W, αντίστοιχα. Βρείτε ποιος είναι ο μισθός ισορροπίας και το επίπεδο απασχόλησης στην ισορροπία σε καθέναν κλάδο της οικονομίας. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Οικονομική της Εργασίας Εξετάσεις Ιούνιος 2014 Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 1. (0,10 μονάδες) Εάν ο αριθμός των ανέργων ισούται

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Κίνηση Συντελεστών Παραγωγής 7-1

Διεθνής Κίνηση Συντελεστών Παραγωγής 7-1 Διεθνής Κίνηση Συντελεστών Παραγωγής 7-1 Προεπισκόπηση Μαθήματος Διεθνής Κινητικότητα Εργασίας Διεθνής Δανεισμός Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 7-2 Κινήσεις των Συντελεστών της Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική

Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Εκδόσεις Κριτική 5 Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης Τέσσερα βασικά στοιχεία του υποδείγματος επιλογής του καταναλωτή Το εισόδημα του καταναλωτή. Οι τιμές των αγαθών. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή. Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο ασκήσεων 5. Άσκηση 1. Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους ως προς 1 ή κτλ (συμβολισμός ή κτλ) για τις παρακάτω συναρτήσεις

Σύνολο ασκήσεων 5. Άσκηση 1. Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους ως προς 1 ή κτλ (συμβολισμός ή κτλ) για τις παρακάτω συναρτήσεις Σύνολο ασκήσεων 5. Άσκηση 1 Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους ως προς 1 ή κτλ (συμβολισμός ή κτλ) για τις παρακάτω συναρτήσεις = 1 3 Για τη συνάρτηση CES (σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης) = ( ) =

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο ασκήσεων 5. = = ( ) = = ( ) = p ln ( ) Για τη συνάρτηση CES (σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης)

Σύνολο ασκήσεων 5. = = ( ) = = ( ) = p ln ( ) Για τη συνάρτηση CES (σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης) Σύνολο ασκήσεων 5. Άσκηση 1 Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους ως προς 1 ή,, (συμβολισμός ή,, ) για τις παρακάτω συναρτήσεις = 1 3 = ( 1 3 4 )= 1 1 3+5 3 +8ln( 1 )+ 4 = ( ) = +3 + +3 = ( ) = p ln ()+ +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C Διάρκεια Εξέτασης: 10 Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Απαντήστε με σαφήνεια και σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε διαγράμματα φροντίστε να είναι ευανάγνωστα και πλήρη. Κατανείμετε ανάλογα το

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ζήτηση και Κόστος στη Μονοπωλιακή Αγορά Συνάρτηση Ζήτησης Q=A-bP ή P=(A-Q)/b Συνολικά Έσοδα (TR) TR=PQ=Q(Α-Q)/b

Διαβάστε περισσότερα

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου

Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου Τα μικροοικονομικά εργαλεία της νεοκλασσικής ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου 1 Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή Καμπύλη αδιαφορίας του καταναλωτή Όλοι οι συνδυασμοί κατανάλωσης δύο προϊόντων που προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 7: Διοίκηση διεθνών λειτουργιών & Διεθνής Ανταγωνισμός Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγματα Συσσώρευσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, Ιδεών και Καινοτομιών και Ενδογενούς Μεγέθυνσης

Υποδείγματα Συσσώρευσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, Ιδεών και Καινοτομιών και Ενδογενούς Μεγέθυνσης Υποδείγματα Συσσώρευσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, Ιδεών και Καινοτομιών και Ενδογενούς Μεγέθυνσης Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου, Συσσώρευση Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, και Παραγωγή Νέων Ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

PAUL R. KRUGMAN MAURICE OBSTFELD, MARC J. MELITZ. Διεθνής οικονομική. Θεωρία και πολιτική. 4 η έκδοση

PAUL R. KRUGMAN MAURICE OBSTFELD, MARC J. MELITZ. Διεθνής οικονομική. Θεωρία και πολιτική. 4 η έκδοση PAUL R. KRUGMAN MAURICE OBSTFELD, MARC J. MELITZ Διεθνής οικονομική Θεωρία και πολιτική 4 η έκδοση Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Περίγραμμα Τι πραγματεύεται η διεθνής οικονομική; Θέματα διεθνούς εμπορίου: Τα οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος 1 Γενικά Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεξάρτηση και τα Οφέλη του Εμπορίου

Αλληλεξάρτηση και τα Οφέλη του Εμπορίου Αλληλεξάρτηση και τα Οφέλη του Εμπορίου - Οι σύγχρονες οικονομίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό αλληλεξάρτησης. - Κάθε χώρα εξειδικεύεται στην παραγωγή διαφορετικών αγαθών και διενεργεί εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 5 η. Αποτίμηση Στοιχείων Κόστους και Οφέλους

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 5 η. Αποτίμηση Στοιχείων Κόστους και Οφέλους Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 5 η Αποτίμηση Στοιχείων Κόστους και Οφέλους Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια θεωρούνται στοιχεία κόστους και ποια οφέλους στην αξιολόγηση ενός έργου ή

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ελαστικότητες

Μικροοικονομική. Ελαστικότητες Μικροοικονομική Ελαστικότητες Σημασία ελαστικοτήτων Είδαμε πως οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν σημεία ισορροπίας στα οποία σε μία δεδομένη τιμή ισορροπίας η προσφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11 Γενικά Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής Μεγέθυνσης. Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου στην Αποδοτικότητα της Εργασίας

Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής Μεγέθυνσης. Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου στην Αποδοτικότητα της Εργασίας Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής Μεγέθυνσης Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου στην Αποδοτικότητα της Εργασίας Εκμάθηση από την Εμπειρία και Συσσώρευση Κεφαλαίου η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση του Κέρδους

Μεγιστοποίηση του Κέρδους Μεγιστοποίηση του Κέρδους - Έστω η συνάρτηση παραγωγής: f( K, L). - Η τιμή του παραγόμενου προϊόντος είναι p, ητιμήτηςεργασίας είναι w και η τιμή του κεφαλαίου είναι r. - Υπόθεση: Η επιχείρηση είναι αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άσκηση 1 Αν το επιτόκιο είναι 10%, ποια είναι η παρούσα αξία των κερδών της Monroe orporation στα επόμενα 5 χρόνια; Χρόνια στο μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Οικονομική παγκοσμιοποίηση και άνιση ανάπτυξη Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως προσφορά εργασίας ορίζεται το σύνολο των ωρών εργασίας που προσφέρονται προς εκμίσθωση μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική;

Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική; Εισαγωγή Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική; Κέρδη από το Εμπόριο Εξηγώντας τα Υποδείγματα του Εμπορίου Οι Επιπτώσεις των Κρατικών Πολιτικών στο Εμπόριο Θέματα Διεθνούς Χρηματοδότησης Διεθνές Εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση 3.1 Πόσο παράγει η οικονομία; Η συνάρτηση παραγωγής 1) Στη συνάρτηση παραγωγής Y = AF(K, N), η συνολική παραγωγικότητα συντελεστών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 3 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του απλού νεοκλασικού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο, είναι ότι δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική 4 Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή...μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής του. Ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχική γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: Η νέα γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: wt + V w

Η αρχική γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: Η νέα γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: wt + V w Επιπτώσεις μιας Μεταβολής του Εισοδήματος (V) που δεν προέρχεται από Εργασία - Κανονικά και Κατώτερα Αγαθά (i) Αν η ζήτηση ενός αγαθού αυξάνεται καθώς αυξάνεται το εισόδημα του ατόμου, τότε το αγαθό ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση. «Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται στον κλάδο της γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φαινομενικά παράδοξο να ευημερούν οι αγρότες περισσότερο όταν οι σοδειές τους δεν είναι καλές, και να πλήττονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 9: Κρατικές Πολιτικές και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής παραγωγή εισροές εκροές επιχείρηση παραγωγικοί συντελεστές

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής παραγωγή εισροές εκροές επιχείρηση παραγωγικοί συντελεστές ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής - Η παραγωγή είναι η δραστηριότητα μέσω της οποίας κάποια αγαθά και υπηρεσίες (εισροές) μετατρέπονται σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες (εκροές ή προϊόντα).

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Καλαϊτζή Αθανασία ΑΡ.ΜΗΤΡ: 25106

Φοιτήτρια: Καλαϊτζή Αθανασία ΑΡ.ΜΗΤΡ: 25106 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ:: «Το Διιεθνές Εμπόριιο:: Οιι εμποριικές συναλλαγές της Ευρωπαϊϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μέσα της Εμπορικής Πολιτικής 8-1

Τα Μέσα της Εμπορικής Πολιτικής 8-1 Τα Μέσα της Εμπορικής Πολιτικής 8-1 Προεπισκόπηση Ανάλυση μερικής ισορροπίας των δασμών: προσφορά, ζήτηση και εμπόριο σε ένα κλάδο Κόστος και όφελος των δασμών Εξαγωγικές επιδοτήσεις Ποσοστώσεις εισαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα