α/α ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α/α ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Στα κατωτέρω απαλλασσόµενα οχήµατα χορηγείται ειδικό σήµα τελών κυκλοφορίας έναντι ποσού που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού (όπως ορίζεται κάθε φορά). εν υποχρεούνται στην προµήθεια ειδικού σήµατος τα απαλλασσόµενα οχήµατα που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες, από τις οποίες και προκύπτει η απαλλαγή (π.χ. πινακίδες µε ένδειξη Κ.Υ. & Μ.Κ.Υ.,.Σ., Π.Σ., Ξ.Α. και ΑΝ.Π.). α/α ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α) Οχήµατα που ανήκουν : 1. στο Ελληνικό ηµόσιο. περιπτ. β παραγρ.1 ν.2367/53 2. στο Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως Παλιννοστούντων Οµογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.). 3. στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ως αποκεντρωµένη ηµόσια Υπηρεσία που λειτουργεί υπό τη µορφή ειδικού Ταµείου. 4. σε µέλος της δυνάµεως των Ηνωµένων Πολιτειών ή του πολιτικού προσωπικού (µόνο 1 Ε.Ι.Χ.). 5. στους αρχηγούς των ξένων ιπλωµατικών Αποστολών που είναι διαπιστευµένοι στην Ελλάδα, στο επίσηµο ιπλωµατικό προσωπικό των ξένων Πρεσβειών, που βρίσκεται στην Ελλάδα και που αναγράφεται στη σχετική επετηρίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και στους ξένους έµµισθους Γεν. Προξένους (Ε.Ι.Χ.). Επίσης στους έµµισθους Προξένους, Υποπροξένους, στους προξενικούς πράκτορες και στο µη διπλωµατικό προσωπικό των ξένων πρεσβειών, µε τον όρο της αµοιβαιότητας (Ε.Ι.Χ.) εφόσον έχουν την υπηκοότητα του αντιπροσωπευοµένου Κράτους. 6. στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στους σταθµούς πρώτων βοηθειών, στα δηµοτικά ή κοινοτικά νοσοκοµεία, στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα κοινής ωφέλειας ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κινητών ιατρείων και χειρουργείων εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ασθενών, αδελφών νοσοκόµων ή υγειονοµικού υλικού ή ιµατισµού, ειδών υπόδησης, τροφίµων κ.λ.π. που προορίζονται για τις ανάγκες των Ιδρυµάτων ή για την ενίσχυση των απόρων τάξεων και πληθυσµού. παραγρ. 3 αρθρ. 51 ν. 1947/91 σχετ. Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 465/72 παραγρ. 6 αρθρ. ΙΙ παραρτήµατος ν. 1893/90 περιπτ. δ παραγρ. 1 αντικαταστάθηκε µε το αρθρ. 8 του Α.Ν.236/67 περιπτ. στ παραγρ. 1 ισχύει 1

2 7. στους Κύπριους Αξιωµατικούς που έρχονται στην Ελλάδα µε σκοπό υπηρεσιακή στρατιωτική µετεκπαίδευση (µόνο 1 Ε.Ι.Χ.) 8. στις ξένες αποστολές, υπηρεσίες ή οργανώσεις ή πρόσωπα ξένης υπηκοότητας που δεν κατοικούν µόνιµα στην Ελλάδα και για τα οποία έχει συναφθεί σύµβαση µε την Ελληνική Κυβέρνηση. 9. στην Αµερικανική Αποστολή ή σε πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό της µε βάση διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή αποφάσεων και οχήµατα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή µε βάση συµφωνίες ή συµβάσεις που ανάγονται στο πρόγραµµα Αµερικανικής Βοήθειας. 10. στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια και στις προξενικές αρχές Σκοπίων και Ανδριανούπολης και έρχονται στην Ελλάδα για υπηρεσία. 11. σε επιχειρήσεις (φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα) και τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε ιδιωτικούς κλειστούς χώρους αυτών, βάσει ειδικής άδειας κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 12. στους ΟΤΑ Α βαθµού και τα Λιµενικά Ταµεία φορτηγά υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητας και πυροσβεστικά καθώς και υδροφόρα αυτοκίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στους Οργανισµούς ηµοσίου ικαίου. Στις πιο πάνω απαλλαγές δεν περιλαµβάνονται αυτοκίνητα οχήµατα δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων, λοιπών δηµοτικών και κοινοτικών προσώπων, των συνδέσµων ήµων και Κοινοτήτων ως νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α.,καθώς και των αποκλειστικά αµιγών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων. παραγρ. 1 αρθρ. 1 ν.δ. 461/74 περιπτ. ζ παραγρ. 1 ισχύει περιπτ. ζ παραγρ. 1 ισχύει αρθρ. 8 Α.Ν. 154/67 αρθρ. 9 ν. 1798/88 περιπτ. ε παραγρ. 1 ισχύει 13. στα ξένα κράτη υπό τον όρο της αµοιβαιότητας. αρθρ. 7 ν.δ. 3839/ στον Οργανισµό Βάµβακος παραγρ. 1 αρθρ. 18 ν. 3853/ στο Ελληνικό Κέντρο επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.) παραγρ.1 αρθρ. 7 του άρθρου πρώτου ν. 2372/ στη Μονάδα Οργάνωσης της ιαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο..) 17. Στο επίσηµο προσωπικό της Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων (ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο για κάθε µελος του επίσηµου προσωπικού) αρθρ. 6 άρθρου τρίτου ν. 2372/96 Ν.. 164/1969 2

3 18. Επίσης απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήµατα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή βάσει ειδικών συµβάσεων που έχει υπογράψει η χώρα µας και τα οποία χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της σύµβασης. Στη ρύθµιση αυτή περιλαµβάνονται τα αυτοκίνητα του Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού Συµµάχων Χωρών που συµµετέχουν στο Συγκρότηµα Μονάδων Πεδίου Βολής Κρήτης, που χρησιµοποιούνται για ίδια χρήση και κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Πεδίο Βολής Κρήτης. (). Επίσης, τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαµβάνονται από Κύπριους αξιωµατικούς που εισέρχονται στη χώρα µας µε το σκοπό της υπηρεσιακής στρατιωτικής µετεκπαιδεύσεώς τους, κατά το χρόνο της παραµονής των στην Ελλάδα και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η µετεκπαίδευση αυτών. παραγρ. 1 άρθρο µόνο ν.δ. 313/1969 παραγρ. 1 και 2 άρθρου 1 ν.δ. 461/1974 Β) Οχήµατα µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι κ.εκ., που ανήκουν : 1. α) στους ανάπηρους πολέµου αξιωµατικούς και οπλίτες. β) στους ανάπηρους αξιωµατικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάµεων, στους αξιωµατικούς και άνδρες των Σωµάτων ασφαλείας, στους αξιωµατικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιµενικού σώµατος, στους άνδρες της Αγροφυλακής καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλµένους στη δίωξη του λαθρεµπορίου. παραγρ. 1, 2, 3 και 4αρθρ.1 ν. 490/76 γ) στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά το από 21/4/67 έως 23/7/74 χρονικό διάστηµα, συνεπεία της δράσεώς τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Σηµείωση Κατ` εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραπληγικών ανάπηρων και των ανάπηρων µε αναπηρία 100%, δύνανται να έχουν κυλινδρισµό κινητήρα ανώτερο των κυβικών εκατοστών. 2. στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. αρθρ. 34 ν. 1731/87 3. στους ανάπηρους αγωνιστές του ηµοκρατικού Στρατού. παραγρ. 4 αρθρ. 23 ν. 1882/90 4. στους ανάπηρους έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., ηλικίας άνω των 4 ετών και έως 70 ετών, οι οποίοι: παραγρ.3 άρθρ. 30 ν. 3943/2011 3

4 α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό αυτών ή β) εµφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: βα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων µε ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο του 67%. ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων µε συµµετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων µε ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο του 67%, από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. γ) έχουν ολική και από τους δύο οφθαλµούς τύφλωση µε ποσοστό αναπηρίας 100%. δ) είναι νοητικά καθυστερηµένοι µε δείκτη νοηµοσύνης κάτω του 40% ή ε) πάσχουν από αυτισµό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευµατική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδροµο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι µε συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή εδ. Αα παραγρ. 1 αρθρ.16 ν. 1798/88, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παραγρ. 1 αρθρ. 23 ν. 1882/90 εδ. Αβ παραγρ. 1 αρθρ.16 ν. 1798/88 εδ. Β. παραγρ. 1 αρθρ. 16 ν. 1798/88 εδ. Γ παραγρ. 1 αρθρ. 16 ν. 1798/88, όπως προστέθηκε µε την παραγρ. 2 αρθρ. 23 ν. 1882/90 στ) πάσχουν από µεσογειακή αναιµία ζ) πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία η) πάσχουν από συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία). θ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή ι) έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση νεφρού, άρθρο 17, ν.3402/05 προστέθηκε µε την απόφαση των Υπ. Οικον/κών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ4α/Φ.15/921/ που κυρώθηκε µε το ν.1914/90 αρθρ. 46 παραγρ. 1 περιπτ. κστ. Το εδάφιο δ της περιπτ. Γ της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α ), όπως είχε προστεθεί µε την παραγρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 1882/90 ( ΦΕΚ 43 Α ), αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 3583/07 ( ΦΕΚ 142 Α ) 4

5 Γ. Οχήµατα µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι και 2650 κ.εκ. και 3650 κ.εκ. που ανήκουν: Σε ανάπηρους πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό αυτών, µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κατ εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο µέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% µέχρι 3650 κ.εκ. Η παραγρ.2 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α ) αντικαθίσταται µε την παραγρ.9 του αρθρ. 2 του Ν. 3583/07 (ΦΕΚ 142 Α ) 5

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Οι ως άνω απαλλαγές των αναπήρων χορηγούνται εφόσον : Ο ανάπηρος είναι ηλικίας από 4 µέχρι και 70 ετών κατά την πρώτη χορήγηση της απαλλαγής. H κυριότητα του οχήµατος ανήκει 100% στον ανάπηρο, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος. Η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος να εµπίπτει στις προαναφερόµενες διατάξεις και να προκύπτει από: α) σχετική βεβαίωση της Πρωτοβάθµιας ή ευτεροβάθµιας Νοµαρχιακής επιτροπής για περιπτώσεις για τις οποίες εκδόθηκε σχετική ιατρική γνωµάτευση πριν την β) Βεβαίωση των ΚΕ.Π.Α. (Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας) για νέες υποθέσεις όπου για πρώτη φορά κρίνονται οι ενδιαφερόµενοι καθώς και για εκκρεµείς υποθέσεις όπου ήδη έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά αλλά δεν πραγµατοποιήθηκε εξέταση ούτε εκδόθηκε σχετική γνωµάτευση µέχρι την Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχηµα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση). Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται µόνο µε την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταµένου της αρµόδιας.ο.υ. και αφορά στα επόµενα έτη από την έκδοσή της, µε εξαίρεση τα νέα οχήµατα τα οποία θα λαµβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος ταξινόµησης. 2) Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών που δικαιούνται ατέλειας, το δικαίωµα αυτό παραχωρείται, για ένα (1) µόνο αυτοκίνητο, σε εκείνον που ασκεί τη γονική µέριµνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία σε έναν ή περισσότερους ανήλικους ανάπηρους. παραγρ.3.αρθρ.16 ν.1798/1988 παραγρ. 7 αρθρ. 20 ν. 2948/2001 3) Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόµοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόµενο του θανάτου του κληρονοµούµενου ηµερολογιακό έτος. 6

7 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ α) ρυµουλκούµενα ή ηµιρρυµουλκούµενα οχήµατα κάθε κατηγορίας που ανήκουν σε µεµονωµένους αυτοκινητιστές ή σε µεταφορικές επιχειρήσεις του ν.383/76, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές µονάδες µε αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας. Καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και εισφορά για το όχηµα, για το οποίο προβλέπονται τα υψηλότερα ποσά τελών κυκλοφορίας και εισφοράς και εποµένως η απαλλαγή ισχύει για τα πέραν του ενός ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκούµενου οχήµατος. Επισηµαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται µόνο ένα σήµα το οποίο επικολλάται στον τράκτορα. β) κάθε αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή µεταχειρισµένο ηλικίας έως πέντε ετών από του έτους κατασκευής του πλαισίου απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας επί µία τριετία από του έτους ταξινόµησής του συµπεριλαµβανοµένου. δ) καινούργιες δίκυκλες µοτοσικλέτες, νέας τεχνολογίας, οι οποίες τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση παλαιών µοτοσικλετών, που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα µέχρι και το έτος 1994, ή και µοτοποδηλάτων που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα µέχρι το έτος 1996, και οι οποίες αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορίας, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας εις το διηνεκές αν έχουν κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι 300 κυβ. εκατ. και για πέντε (5) ηµερολογιακά έτη αν έχουν µεγαλύτερο κυλινδρισµό κινητήρα. Ως πρώτο έτος για τη µη καταβολή τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας της καινούργιας µοτοσικλέτας. Η απόσυρση του παλαιού δικύκλου και η θέση σε κυκλοφορία του νέου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ε) κάθε όχηµα Ε..Χ. ή Φ..Χ. ή Τ.Λ..Χ. το οποίο τίθεται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση αποχαρακτηρισθέντος οχήµατος ιδίας κατηγορίας και ιδίου Μικτού Βάρους ή κυβικών εκατοστών, µε την προϋπόθεση ότι για το έτος αποχαρακτηρισµού έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας. αρθρ. 14 ν. 1959/91 παραγρ. 7 αρθρ. 12 ν. 2963/2001 παραγρ.1 αρθρ.2 ν. 3245/2004 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του ν.3333/ /287/Τ.&Ε.Φ./ ΠΟΛ:1054/ ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ισχυρίζονται ότι το όχηµά τους απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, πλην όµως η περίπτωσή τους δεν αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, θα πρέπει να προσκοµίζουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την απαλλαγή. 7

8 ΤΡΑΠΕΖΑ: ( ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ.Ο.Υ.: ( ) * ΚΑΤ/ΜΑ : ( ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ / ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ.Α Σήµερα την, το κατάστηµα µας σας παρέδωσε τις κατωτέρω αναγραφόµενες ποσότητες Ειδικών Σηµάτων Τελών Κυκλοφορίας, έτους ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΚΥΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Η ΠΑΡΑ Ι ΟΥΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ.Ο.Υ. Τ.Σ.Υ. Τ.Σ.Υ. *Συµπληρώνεται από τη.ο.υ.

9 .Ο.Υ. ΗΜΕΡ/ΝΑ ΙΑΘΕΣΗΣ* ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣ: Υ..Ε.Α..:Κλεοµήδους 8 Τηλ. : FAX : F A X Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Σ Η Μ Α Τ Ω Ν Τ.Κ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ.. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ..Ε.Α.. Ο Προϊστάµενος της.ο.υ Τ.Σ.Υ. * Η ηµεροµηνία διάθεσης είναι η καταληκτική ηµεροµηνία της περιόδου **Η συνολική αξία δεν συµπληρώνεται

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α. Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας 4-70 ετών εφόσον: ( Άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ 1. Τί είναι εκτελωνιστής; Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αναλαμβάνει την κατ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΚΩ ΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθµ. Φύλλου 46 3 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 .

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 . ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 153 20000703 Τέθηκε σε ισχύ: 03.07.2000 Ηµ.Υπογραφής: 23.06.2000 Τίτλος: ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Θέµατα: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Διαδικασία Υποβολή Δ.Α.Ο. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής Κοινοτικά Οχήματα Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες Έκδοση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα