Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)"

Transcript

1 Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: Χ. Σιώμου Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 3685 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.202/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας, στον Κεντρικό Τομέα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α / ) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικς Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθμ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613Β / ) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικς Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογς της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματικ Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτ πρόσκληση με Κωδικό 36, αριθμ. πρωτ / οικ / ΑΔΑ (4Α3ΗΛ-ΗΚ) της Ειδικς Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολ προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ /οικ / απόφαση ένταξης της πράξης «"ΙΝΕ ΓΣΕΕ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας, στον Κεντρικό Τομέα "». Σελίδα 1 από 53

2 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων διακοσίων τεσσάρων (1.204) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας - στον Κεντρικό Τομέα της, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματικ περίοδο Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξς αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 101 Κολυμπώ και παίζω ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 5 μνες Κολυμπώ και παίζω ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με ειδίκευση στην κολύμβηση) 5 μνες Γυμνάζομαι σ όλη την πόλη ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 μνες Γυμνάζομαι σ όλη την πόλη ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ψυχαγωγοί) 5 μνες Οι νέοι μαθαίνουν τι λέει η Ευρώπη γι αυτούς ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 5 μνες Επιμόρφωση-δημιουργικ απασχόληση Νέων ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 μνες Επιμόρφωση-δημιουργικ απασχόληση Νέων ΠΕ / ΔΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 μνες Επιμόρφωση-δημιουργικ απασχόληση Νέων ΠΕ / ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΤΕ / ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 5 μνες Επιμόρφωση-δημιουργικ απασχόληση Νέων ΠΕ / ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 5 μνες Εθελοντές ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5 μνες 7 Σελίδα 2 από 53

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 111 Εθελοντές ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Εθελοντές ΠΕ / ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση παιδικών χαρών α,β,γ,δ, ε δημοτικών κοινοττων & ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση παιδικών χαρών α,β,γ,δ, ε δημοτικών κοινοττων & ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση παιδικών χαρών α,β,γ,δ, ε δημοτικών κοινοττων & ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Συντρηση ξύλινων υπαιθρίων κατασκευών (παγκάκια, πέργκολες, καθιστικά, κλπ) α, β, γ, δ,ε, δημοτικών κοινοττων και ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Συντρηση ξύλινων υπαιθρίων κατασκευών (παγκάκια, πέργκολες, καθιστικά, κλπ) α, β, γ, δ,ε, δημοτικών κοινοττων και ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 5 μνες Συντρηση ξύλινων υπαιθρίων κατασκευών (παγκάκια, πέργκολες, καθιστικά, κλπ) α, β, γ, δ,ε, δημοτικών κοινοττων και ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Συνδρομ σε εκδηλώσεις πολιτισμού - παιδείας με στσιμο εξεδρών (εκδηλώσεις σε σχολεία, επετειακοί εορτασμοί για περιβάλλον-παιδεία, εκθέσεις σε δράσεις πολιτισμού, κλπ α,β,γ, δ, ε, δημοτικών κοινοττων) & ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες 16 Σελίδα 3 από 53

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 120 Απορρύπανση μαρμάρινων επιφανειών-γλυπτών & επιφανειών κοινοχρστων χώρων και κτιρίων από βανδαλισμούς α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων & ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 5 μνες Απορρύπανση μαρμάρινων επιφανειών-γλυπτών & επιφανειών κοινοχρστων χώρων και κτιρίων από βανδαλισμούς α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων & ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση σιντριβανιών α, β, γ, δ, ε, δημ. Κοινοττων & ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση σιντριβανιών α, β, γ, δ, ε, δημ. Κοινοττων & ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση σιντριβανιών α, β, γ, δ, ε, δημ. Κοινοττων & ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση σιντριβανιών α, β, γ, δ, ε, δημ. Κοινοττων & ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Αναβάθμιση υπαιθρίων διαμορφώσεων και χώρων άθλησης α, β, γ δ, ε δημ. κοινοττων & ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΑΔΕΣ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ) 5 μνες Αναβάθμιση υπαιθρίων διαμορφώσεων και χώρων άθλησης α, β, γ δ, ε δημ. κοινοττων & ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση υπαιθρίων διαμορφώσεων και χώρων άθλησης α, β, γ δ, ε δημ. κοινοττων & ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες 4 Σελίδα 4 από 53

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 129 Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΑΔΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ,ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ) 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ.) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΔΕ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5 μνες 3 Σελίδα 5 από 53

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 134 Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες 5 Σελίδα 6 από 53

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 139 Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Αναβάθμιση- συντρηση κτιριακών υποδομών δμου (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθκες, γυμναστρια, κολυμβητριο, εκθεσιακοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, κεπ, καπη κλπ. ) α, β, γ, δ, ε δημ. κοινοττων και ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση σχολείων) α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων και ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση σχολείων) α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων και ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση σχολείων) α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων και ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΑΔΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ,ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ) 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση σχολείων) α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων και ΔΕ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση σχολείων) α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων και ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση σχολείων) α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων και ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 5 μνες 1 Σελίδα 7 από 53

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 147 Αναβάθμιση συντρηση σχολείων) α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων και ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση σχολείων) α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων και ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Αναβάθμιση συντρηση σχολείων) α, β, γ, δ, ε δημ. Κοινοττων και ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 5 μνες Συντρηση Επέκταση και Αναμόρφωση χώρων πρασίνου αλσών και δενδροστοιχιών ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5 μνες Συντρηση Επέκταση και Αναμόρφωση χώρων πρασίνου αλσών και δενδροστοιχιών ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 μνες Συντρηση Επέκταση και Αναμόρφωση χώρων πρασίνου αλσών και δενδροστοιχιών ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Συντρηση Επέκταση και Αναμόρφωση χώρων πρασίνου αλσών και δενδροστοιχιών ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 5 μνες Συντρηση Επέκταση και Αναμόρφωση χώρων πρασίνου αλσών και δενδροστοιχιών ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 5 μνες Συντρηση Επέκταση και Αναμόρφωση χώρων πρασίνου αλσών και δενδροστοιχιών ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ 5 μνες Συντρηση Επέκταση και Αναμόρφωση χώρων πρασίνου αλσών και δενδροστοιχιών ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 5 μνες Συντρηση Επέκταση και Αναμόρφωση χώρων πρασίνου αλσών και δενδροστοιχιών ΔΕ XΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) 5 μνες 4 Σελίδα 8 από 53

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 158 Διαχείριση ζωολογικού κπου ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5 μνες Διαχείριση ζωολογικού κπου ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 μνες Διαχείριση ζωολογικού κπου ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 5 μνες Διαχείριση ζωολογικού κπου ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Διαχείριση ζωολογικού κπου ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Καθαρισμός εσωτερικών χώρων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 μνες Καθαρισμός δημοσίων και κοινόχρηστων χώρων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 μνες Συντρηση και Κατασκευ Έργων μικρς Κλίμακας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Συντρηση και Κατασκευ Έργων μικρς Κλίμακας ΔΕ XΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) 5 μνες Συντρηση και Κατασκευ Έργων μικρς Κλίμακας ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 5 μνες Συντρηση και Κατασκευ Έργων μικρς Κλίμακας Συντρηση και Κατασκευ Έργων μικρς Κλίμακας ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες 2 Σελίδα 9 από 53

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 171 Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ομάδα Ζ τάξη Γ) 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων & Δημ. Κοιν. ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων & Δημ. Κοιν. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων & Δημ. Κοιν. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων & Δημ. Κοιν. ΠΕ / ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων & Δημ. Κοιν. ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 5 μνες Συντρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων & Δημ. Κοιν. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ομάδα Ζ τάξη Γ) 5 μνες Συντρηση Πεζοδρομίων Δημ. Κοιν. ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Συντρηση Πεζοδρομίων Δημ. Κοιν. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 5 μνες 1 Σελίδα 10 από 53

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 183 Συντρηση Πεζοδρομίων Δημ. Κοιν. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Συντρηση Πεζοδρομίων Δημ. Κοιν. ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 5 μνες Ανάπλαση Πεζοδρόμων & Πεζοδρομίων ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Ανάπλαση Πεζοδρόμων & Πεζοδρομίων ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 5 μνες Ανάπλαση Πεζοδρόμων & Πεζοδρομίων ΠΕ / ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 5 μνες Ανάπλαση Πεζοδρόμων & Πεζοδρομίων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Ανάπλαση Πεζοδρόμων & Πεζοδρομίων ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 5 μνες Συντρηση επισκευ και κατασκευ πινακίδων και διαγραμμίσεις οδών στον Δ.Θ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ι ΟΜΑΔΑΣ) 5 μνες Συντρηση επισκευ και κατασκευ πινακίδων και διαγραμμίσεις οδών στον Δ.Θ. ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 5 μνες Συντρηση επισκευ και κατασκευ πινακίδων και διαγραμμίσεις οδών στον Δ.Θ. Συντρηση επισκευ και κατασκευ πινακίδων και διαγραμμίσεις οδών στον Δ.Θ. ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες 15 ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Συντρηση επισκευ και κατασκευ πινακίδων και διαγραμμίσεις οδών στον Δ.Θ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Συντρηση επισκευ και κατασκευ πινακίδων και διαγραμμίσεις οδών στον Δ.Θ. ΤΕ /ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 5 μνες Δασοπροστασία, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 5 μνες 8 Σελίδα 11 από 53

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 197 Δασοπροστασία, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5 μνες Δασοπροστασία, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Δασοπροστασία, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 5 μνες Δασοπροστασία, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 5 μνες Επικίνδυνες και έκτακτες καταστάσεις: χιονόπτωση, παγετός, πλημμύρες, καύσωνας, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5 μνες Επικίνδυνες και έκτακτες καταστάσεις: χιονόπτωση, παγετός, πλημμύρες, καύσωνας, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 μνες Επικίνδυνες και έκτακτες καταστάσεις: χιονόπτωση, παγετός, πλημμύρες, καύσωνας, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Επικίνδυνες και έκτακτες καταστάσεις: χιονόπτωση, παγετός, πλημμύρες, καύσωνας, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 5 μνες Επικίνδυνες και έκτακτες καταστάσεις: χιονόπτωση, παγετός, πλημμύρες, καύσωνας, παροχ βοθειας σε ευπαθ άτομα ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 5 μνες Ενισχυτικ Διδασκαλία Δημιουργικ Απασχόληση Αθλητισμό στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δμου ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5 μνες 7 Σελίδα 12 από 53

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 207 Ενισχυτικ Διδασκαλία Δημιουργικ Απασχόληση Αθλητισμό στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δμου ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5 μνες Ενισχυτικ Διδασκαλία Δημιουργικ Απασχόληση Αθλητισμό στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δμου ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 μνες Ενισχυτικ Διδασκαλία Δημιουργικ Απασχόληση Αθλητισμό στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δμου ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 5 μνες Ενισχυτικ Διδασκαλία Δημιουργικ Απασχόληση Αθλητισμό στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δμου ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ 5 μνες Ενισχυτικ Διδασκαλία Δημιουργικ Απασχόληση Αθλητισμό στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δμου ΠΕ / ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ/ΖΩΓΡΑΦΟΙ 5 μνες Ενισχυτικ Διδασκαλία Δημιουργικ Απασχόληση Αθλητισμό στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δμου ΠΕ / ΔΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 μνες Ενισχυτικ Διδασκαλία Δημιουργικ Απασχόληση Αθλητισμό στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δμου ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5 μνες 2 Σελίδα 13 από 53

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 214 Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΠΕ / ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΙ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΠΕ / ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΔΕ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 5 μνες 3 Σελίδα 14 από 53

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 223 Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΜΠΟΕ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΣΕΛΟ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΜΠΕΤΑ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΜΠΟΝΙ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΑΛΤΙΚΟΡΝΟ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΥΦΩΝΙΟ 5 μνες 1 Σελίδα 15 από 53

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 232 Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΔΕ ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΠΕ / ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 5 μνες Διοργάνωση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΠΕ / ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 μνες Προβολ Επικοινωνία Πολιτιστικών- Τουριστικών Εκδηλώσεων ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 5 μνες Προβολ Επικοινωνία Πολιτιστικών- Τουριστικών Εκδηλώσεων ΥΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 5 μνες Προβολ Επικοινωνία Πολιτιστικών- Τουριστικών Εκδηλώσεων ΤΕ / ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 5 μνες Προβολ Επικοινωνία Πολιτιστικών- Τουριστικών Εκδηλώσεων ΠΕ / ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5 μνες Προβολ Επικοινωνία Πολιτιστικών- Τουριστικών Εκδηλώσεων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 5 μνες Προβολ Επικοινωνία Πολιτιστικών- Τουριστικών Εκδηλώσεων ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 μνες Υποστριξη σε συστματα ΤΠΕ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Υ 5 μνες Φύλαξη παιδιών ΤΕ / ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 μνες 2 Σελίδα 16 από 53

17 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 244 Φύλαξη παιδιών ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 μνες Φύλαξη παιδιών ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5 μνες Πρωιν Φύλαξη Παιδιών Α.μεΑ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Πρωιν Φύλαξη Παιδιών Α.μεΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ /ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 μνες Πρωιν Φύλαξη Παιδιών Α.μεΑ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5 μνες Πρωιν Φύλαξη Παιδιών Α.μεΑ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5 μνες Πρωιν Φύλαξη Παιδιών Α.μεΑ ΠΕ / ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5 μνες Πρωιν Φύλαξη Παιδιών Α.μεΑ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 5 μνες Πρωιν Φύλαξη Παιδιών Α.μεΑ ΤΕ / ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 μνες Πρωιν Φύλαξη Παιδιών Α.μεΑ ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Στέγη Αστέγων και Συσσίτιο ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 μνες Στέγη Αστέγων και Συσσίτιο ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 5 μνες Στέγη Αστέγων και Συσσίτιο ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 5 μνες Στέγη Αστέγων και Συσσίτιο ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 μνες Συνοδεία για ΑμΕΑ ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Συνοδεία για ΑμΕΑ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 5 μνες 3 Σελίδα 17 από 53

18 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας: Διάρκεια Αριθμός σύμβασης ατόμων 260 Συνοδεία για ΑμΕΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Συνοδεία για ΑμΕΑ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 5 μνες Συνοδεία Υπερηλίκων ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Συνοδεία Υπερηλίκων ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Συνοδεία Υπερηλίκων ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Συνοδεία Υπερηλίκων ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 5 μνες 33 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 02. Συμπράττων φορέας: Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας, Κεντρικός τομέας Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων 266 Τουριστικ ανάπτυξη και προβολ της Της Μητροπολιτικς Ενότητας ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 μνες Τουριστικ ανάπτυξη και προβολ της Της Μητροπολιτικς Ενότητας ΤΕ / ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 5 μνες Τουριστικ ανάπτυξη και προβολ της Της Μητροπολιτικς Ενότητας ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 5 μνες Τουριστικ ανάπτυξη και προβολ της Της Μητροπολιτικς Ενότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 5 μνες Τουριστικ ανάπτυξη και προβολ της Της Μητροπολιτικς Ενότητας ΠΕ / ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 μνες 1 Σελίδα 18 από 53

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 02. Συμπράττων φορέας: Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας, Κεντρικός τομέας Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων 271 Συντρηση του Κεντρικού Κτιρίου της Π.Κ.Μ. ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (Πολιτικών Δομικών Έργων Έργων Υποδομς) 5 μνες Συντρηση του Κεντρικού Κτιρίου της Π.Κ.Μ. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ JCB ΟΜΑΔΑ Β ΤΑΞΗ Β 5 μνες Συντρηση του Κεντρικού Κτιρίου της Π.Κ.Μ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 5 μνες 7 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 03. Συμπράττων φορέας: Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων 274 Υποστριξη του Σωματειακού και Μαζικού Αθλητισμού ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 5 μνες Υποστριξη του Σωματειακού και Μαζικού Αθλητισμού ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 5 μνες Υποστριξη του Σωματειακού και Μαζικού Αθλητισμού ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 5 μνες Υποστριξη του Σωματειακού και Μαζικού Αθλητισμού ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 μνες Υποστριξη του Σωματειακού και Μαζικού Αθλητισμού ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 μνες Υποστριξη του Σωματειακού και Μαζικού Αθλητισμού ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 μνες Υποστριξη του Σωματειακού και Μαζικού Αθλητισμού ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Μαζικός Αθλητισμός σε παιδιά, εφβους και φοιτητές ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 5 μνες Μαζικός Αθλητισμός σε παιδιά, εφβους και φοιτητές ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 5 μνες Μαζικός Αθλητισμός σε παιδιά, εφβους και φοιτητές ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 5 μνες Μαζικός Αθλητισμός σε παιδιά, εφβους και φοιτητές ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 μνες 1 Σελίδα 19 από 53

20 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 03. Συμπράττων φορέας: Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων 285 Μαζικός Αθλητισμός σε παιδιά, εφβους και φοιτητές ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 μνες Μαζικός Αθλητισμός σε παιδιά, εφβους και φοιτητές ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 μνες Μαζικός Αθλητισμός σε παιδιά, εφβους και φοιτητές ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 μνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Συμπράττων φορέας: ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Διάρκεια σύμβασης (*) Αριθμός Ατόμων 288 Συλλογ και Διανομ - Χοργηση ειδών πρώτης ανάγκης σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Συλλογ και Διανομ - Χοργηση ειδών πρώτης ανάγκης σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες ) Συλλογ και Διανομ - Χοργηση ειδών πρώτης ανάγκης σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 5 μνες Συλλογ και Διανομ - Χοργηση ειδών πρώτης ανάγκης σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 5 μνες ) Συλλογ και Διανομ - Χοργηση ειδών πρώτης ανάγκης σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Φορτοεκφορτωτές) 5 μνες Συλλογ και Διανομ - Χοργηση ειδών πρώτης ανάγκης σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Φορτοεκφορτωτές) 5 μνες ) Συλλογ και Διανομ - Χοργηση ειδών πρώτης ανάγκης σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ΠΕ / ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5 μνες 1 Σελίδα 20 από 53

21 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Συμπράττων φορέας: ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Διάρκεια σύμβασης (*) Αριθμός Ατόμων 295 Συλλογ και Διανομ - Χοργηση ειδών πρώτης ανάγκης σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ΠΕ / ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5 μνες ) Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5 μνες ) Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες ) Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5 μνες Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ / ΔΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 5 μνες Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5 μνες Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ / ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5 μνες Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 μνες Ανάπτυξη Δημιουργικών Δραστηριοττων στο Κέντρο Υποστριξης Νέων της Άρσις ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 5 μνες 1 Σελίδα 21 από 53

22 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Συμπράττων φορέας: ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Διάρκεια σύμβασης (*) Αριθμός Ατόμων 306 Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5 μνες ) Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 μνες ) Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 μνες) Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 5 μνες Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 5 μνες ) Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 μνες) Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 5 μνες Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 5 μνες ) Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΠΕ / ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 5 μνες 1 Σελίδα 22 από 53

23 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Συμπράττων φορέας: ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Διάρκεια σύμβασης (*) Αριθμός Ατόμων 317 Δράση για την Υποστριξη των Αστέγων και άλλων Ευπαθών Ομάδων ΠΕ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 5 μνες ) 1 Οργάνωση Εκπαιδευτικών 318 Παρεμβάσεων σε Δημόσιους Χώρους με το «Κινητό Σχολείο» (mobile school) ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5 μνες 1 Οργάνωση Εκπαιδευτικών 319 Παρεμβάσεων σε Δημόσιους Χώρους με το «Κινητό Σχολείο» (mobile school) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5 μνες 1 Οργάνωση Εκπαιδευτικών 320 Παρεμβάσεων σε Δημόσιους Χώρους με το «Κινητό Σχολείο» (mobile school) ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 5 μνες 1 Οργάνωση Εκπαιδευτικών 321 Παρεμβάσεων σε Δημόσιους Χώρους με το «Κινητό Σχολείο» (mobile school) ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 5 μνες 1 Οργάνωση Εκπαιδευτικών 322 Παρεμβάσεων σε Δημόσιους Χώρους με το «Κινητό Σχολείο» (mobile school) ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5 μνες 1 Κοινωνικ εργασία στον δρόμο 323 για την προσέγγιση αρωγ παιδιών θυμάτων εκμετάλλευσης / και διακίνησης και εμπορίας ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ) 5 μνες Κοινωνικ εργασία στον δρόμο για την προσέγγιση αρωγ παιδιών θυμάτων εκμετάλλευσης / και διακίνησης και εμπορίας ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ) 5 μνες ) 1 Σελίδα 23 από 53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, Βέροια Τηλέφωνο: 2331071890 Fax: 2331024424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 06/03/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3428 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 Ταχ.Δ/νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρμπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402 210

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Ταχ. Δ/νση Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. 3500 Λαμία Τηλέφωνο 30 5777 FAX 30 5778 E-mail inester@otenet.gr Πληροφορίες Βογιατζς Σπύρος Λαμία, /04/0 Αριθμ. Πρωτ.: 357 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012 ΠΝΟΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (8) Καβάλα, 4/1/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2 Ταχ.Δ/νση : Κων/νου Παλαιολόγου 9 Τ.Κ. : 654 03 Καβάλα Πληροφορίες : Ελένη Ψυρούκη Τηλέφωνο : 2510 232211 FAX : 2510

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αριθμ. Πρωτ.: 889 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Καραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 3668 Ταχ. /νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρµπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ικαιούχος: Καλλιθέα, 27/03/202 Socialaxon.eu (56) Ταχ. /νση:σαπφούς 9, TK: 7675 Καλλιθέα Αριθµ. Πρωτ.: 2 Πληροφορίες: κ.α.ξενάκη Τηλέφωνο Fax: 20 9585390 e-mail: info@socialaxon.eu ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αθνα, 0 Απριλίου 0 ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΚΜΟΠ) (6) Αριθμ. Πρωτ.: Ταχ. /νση: Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως Τ.Κ. 546 9 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Σούρδα Τηλ: 305343, e-mail: kmop@kmop.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 888 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Kαραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 23/07/2012 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (109) Αριθ. Πρωτ. 1290 Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρέα Καραδάκη ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: koinofelis@arsis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30)

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30) Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νσων (30) Νίκαια, 9/01/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4999 Ταχ.Δ/νση : Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1 Τ.Κ. : 184 54, Νίκαια Πληροφορίες : Εύα Ταμπακοπούλου Τηλέφωνο : 210.41.79.797

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012 ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57 ΑΘΗΝΑ, 13/3/2012 Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 886 Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692882 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»( 50) ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 Πληροφορίες: Δέσπ. Κοντορίζου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Χρυσούπολη 30/4/2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 737 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για την πλρωση δύο (2) θέσεων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 16/03/2012

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 16/03/2012 «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 6/03/0 Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Αρ.Πρωτ. 58 Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Κρτης (7) Ταχ. Διεύθυνση: ΒΛΑΣΤΩΝ 0 & 770 Β Ταχ. Κώδικας: 70

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (5) Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 20, 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνο: 2610624755 Fax: 2610226340 E-mail: inedytel@otenet.gr Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδη Πάτρα, 09/03/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα