Ανακοινώνει. 21/ 03 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.:3501

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοινώνει. 21/ 03 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.:3501"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕ) (5) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΣΠΑΡΤΗΣ 8 Τ.Κ , ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλέφωνο: / Fax: Πληροφορίες: Παπαδολιάς Θανάσης 21/ 03 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.:3501 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 1 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Πελοποννσου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α / ) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικς Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθμ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β / ) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικς Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογς της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματικ Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτ πρόσκληση με Κωδικό 35, αριθμ. πρωτ /οικ / ΑΔΑ (4Α31Λ-ΥΕ) της Ειδικς Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολ προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Πελοποννσου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ /οικ / απόφαση ένταξης της πράξης «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Πελοποννσου, στην Περιφερειακ ενότητα Αρκαδίας». Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων είκοσι (520) για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτρα (ΚΟΧ) στο Νομό Αρκαδίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την Σελίδα 1 από 37

2 προγραμματικ περίοδο Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο, ειδικότητα και διάρκεια ο εξς αριθμός (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) Δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους Δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους Δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους Αποκομιδ απορριμμάτων δια χειρός από οικισμούς και περιοχές που δεν μπορούν να εισέλθουν απορριμματοφόρα Αποκομιδ απορριμμάτων δια χειρός από οικισμούς και περιοχές που δεν μπορούν να εισέλθουν απορριμματοφόρα Αποκομιδ απορριμμάτων δια χειρός από οικισμούς και περιοχές που δεν μπορούν να εισέλθουν απορριμματοφόρα Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου Πρόγραμμα ευαισθητοποίησηςενημέρωσης για την ανακύκλωση Πρόγραμμα ευαισθητοποίησηςενημέρωσης για την ανακύκλωση Αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 01. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Τριπόλεως Δασολόγοι/Δασοπόνοι ΠΕ ΤΕ Πέντε μνες 3 Τριπόλεως Οδηγοί ΔΕ Πέντε μνες 3 Τριπόλεως Τριπόλεως 4 7 Τριπόλεως Οδηγοί ΔΕ Τριπόλεως Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ Τριπόλεως Γεωπόνοι ΠΕ ΤΕ Τριπόλεως Δασολόγοι/Δασοπόνοι ΠΕ ΤΕ Τριπόλεως Ξυλουργοί ΔΕ Τριπόλεως Ελαιοχρωματιστές ΔΕ Τριπόλεως Σιδηρουργοί ΔΕ Τριπόλεως Ηλεκτρολόγοι ΔΕ Τριπόλεως Πέντε μνες 8 Τριπόλεως Χημικοί ΠΕ Τριπόλεως Πολιτικών Επιστημών ΠΕ Τριπόλεως Γεωπόνοι ΠΕ ΤΕ Τριπόλεως Τεχνίτες οικοδόμοι (κτίστες) ΔΕ Πέντε μνες 4 Σελίδα 2 από 37

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) Αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος Δράσεις διατρησης φυσικς και πολιτιστικς κληρονομιάς με την συλλογ, καταγραφ, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υλικού Δράσεις διατρησης φυσικς και πολιτιστικς κληρονομιάς με την συλλογ, καταγραφ, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υλικού Δράσεις διατρησης φυσικς και πολιτιστικς κληρονομιάς με την συλλογ, καταγραφ, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υλικού Δράσεις διατρησης φυσικς και πολιτιστικς κληρονομιάς με την συλλογ, καταγραφ, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υλικού Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας 01. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Τριπόλεως Ηλεκτρολόγοι ΔΕ Τριπόλεως Ελαιοχρωματιστές ΔΕ Τριπόλεως Σιδηρουργοί ΔΕ Τριπόλεως Υδραυλικοί ΔΕ Τριπόλεως Οδηγοί ΔΕ Τριπόλεως Τριπόλεως Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ Πέντε μνες 7 Τριπόλεως Φιλόλογοι ΠΕ Τριπόλεως Βιβλιοθηκονόμοι ΤΕ Τριπόλεως Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ ΤΕ Τριπόλεως Πληροφορικς ΠΕ ΤΕ Τριπόλεως 135 Κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης Τριπόλεως Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ ΤΕ Τριπόλεως Ψυχολόγοι ΠΕ Τριπόλεως Νοσηλευτές ΠΕ ΤΕ ΔΕ Τριπόλεως Φυσικοθεραπευτές ΤΕ Τριπόλεως Γενικών Πέντε μνες 3 Τριπόλεως Οδηγοί ΔΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ ΤΕ 136 Κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης Τριπόλεως Σελίδα 3 από 37

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 137 Κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης Τριπόλεως Οδηγοί ΔΕ 138 Κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης Τριπόλεως Πληροφορικς ΠΕ ΤΕ 139 Κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης Τριπόλεως Οικονομολόγοι ΠΕ ΤΕ Πιλοτικ απογευματιν λειτουργία δημοτικών σχολείων σε δράσεις δημιουργικς απασχόλησης Πιλοτικ απογευματιν λειτουργία δημοτικών σχολείων σε δράσεις δημιουργικς απασχόλησης Πιλοτικ απογευματιν λειτουργία δημοτικών σχολείων σε δράσεις δημιουργικς απασχόλησης Πιλοτικ απογευματιν λειτουργία δημοτικών σχολείων σε δράσεις δημιουργικς απασχόλησης Πιλοτικ απογευματιν λειτουργία δημοτικών σχολείων σε δράσεις δημιουργικς απασχόλησης Πιλοτικ απογευματιν λειτουργία δημοτικών σχολείων σε δράσεις δημιουργικς απασχόλησης Πιλοτικ απογευματιν λειτουργία δημοτικών σχολείων σε δράσεις δημιουργικς απασχόλησης Πιλοτικ απογευματιν λειτουργία δημοτικών σχολείων σε δράσεις δημιουργικς απασχόλησης Προγράμματα ανάπτυξης μαζικού αθλητισμού Διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων σε ομαδικά αθλματα, μεταξύ των δημοτικών σχολείων του Δμου Δράσεις ανάδειξης και προβολς συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δμου Δράσεις ανάδειξης και προβολς συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δμου Τριπόλεως Φύλακες σχολείων ΔΕ 3 Τριπόλεως Δάσκαλοι ΠΕ Πέντε μνες 4 Τριπόλεως Μουσικών Σπουδών ΠΕ ΤΕ ΔΕ Τριπόλεως Γυμναστές ΠΕ Τριπόλεως Νηπιαγωγοί ΠΕ Τριπόλεως Καθηγητές Θεατρικς Αγωγς ΠΕ ΔΕ Τριπόλεως Γεωπόνοι ΠΕ ΤΕ Τριπόλεως Μαγειρικς ΔΕ Τριπόλεως Γυμναστές ΠΕ Τριπόλεως Γυμναστές ΠΕ Τριπόλεως Τουριστικών Επιχειρσεων ΠΕ ΤΕ ΔΕ Τριπόλεως Διοικητικοί ΔΕ Σελίδα 4 από 37

5 02. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 152 Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας Γορτυνίας Δασολόγοι/Δασοπόνοι ΠΕ ΤΕ 153 Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας Γορτυνίας Πέντε μνες Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας Γορτυνίας Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ 155 Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας Γορτυνίας Οδηγοί ΔΕ (φορτηγών) 156 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Γορτυνίας Πέντε μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Γορτυνίας Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ 158 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Γορτυνίας Οδηγοί ΔΕ (φορτηγών) 159 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Γορτυνίας Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ ΤΕ Δασολόγοι / Δασοπόνοι ΠΕ ΤΕ 160 Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Γορτυνίας Πέντε μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκομιδ απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δμου Γορτυνίας στους οποίους δεν μπορούν να εισέλθουν τα απορριμματοφόρα Αποκομιδ απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δμου Γορτυνίας στους οποίους δεν μπορούν να εισέλθουν τα απορριμματοφόρα Γορτυνίας Ελαιοχρωματιστές ΔΕ Πέντε μνες 3 Γορτυνίας Ξυλουργοί ΔΕ Γορτυνίας Ηλεκτρολόγοι ΔΕ Γορτυνίας Πέντε μνες 3 Γορτυνίας Υδραυλικοί ΔΕ Γορτυνίας Γορτυνίας Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ Πέντε μνες 6 Σελίδα 5 από 37

6 02. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αποκομιδ απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δμου Γορτυνίας στους οποίους δεν μπορούν να εισέλθουν τα απορριμματοφόρα Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Γορτυνίας Οδηγοί ΔΕ (φορτηγών) Γορτυνίας Γενικών 170 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Γορτυνίας Κοινωνικς Εργασίας ΠΕ ΤΕ Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Γορτυνίας Ψυχολόγοι ΠΕ Γορτυνίας Νοσηλευτές ΠΕ ΤΕ ΔΕ Πέντε μνες 3 Γορτυνίας Γορτυνίας Συντηρητές μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ΔΕ Γορτυνίας Χημικοί ΠΕ 176 Προώθηση του αθλητισμού Γορτυνίας Φυσικς Αγωγς ΠΕ Πέντε μνες Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού Τουρισμού Γορτυνίας Διοικητικοί ΔΕ Πέντε μνες Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού Τουρισμού Γορτυνίας Πέντε μνες Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού Τουρισμού Γορτυνίας Ξυλουργοί ΔΕ 180 Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού Τουρισμού Γορτυνίας Δασολόγοι/Δασοπόνοι ΠΕ ΤΕ 181 Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού Τουρισμού Γορτυνίας Συντηρητές μνημείων ΠΕ ΤΕ ΔΕ 03. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 182 Αποκομιδ απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δμου στους οποίους δεν μπορούν να εισέρθουν τα απορριμματοφόρα Βόρειας Πέντε μνες 6 Σελίδα 6 από 37

7 03. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 183 Αποκομιδ απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δμου στους οποίους δεν μπορούν να εισέρθουν τα απορριμματοφόρα Βόρειας (καθαριότητας) Αποκομιδ απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δμου στους οποίους δεν μπορούν να εισέρθουν τα απορριμματοφόρα Βόρειας Οδηγοί ΔΕ 185 Καθαρισμός - συντρηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Βόρειας 186 Καθαρισμός - συντρηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Βόρειας Οδηγοί ΔΕ 187 Συντρηση βελτίωση καθαρισμοί δημοτικού οδικού δικτύου Βόρειας Πέντε μνες Συντρηση βελτίωση καθαρισμοί δημοτικού οδικού δικτύου Βόρειας Χειριστές μηχανημάτων (Φορτωτ εκσκαφέα JCB) ΔΕ 189 Συντρηση βελτίωση καθαρισμοί δημοτικού οδικού δικτύου Βόρειας Οδηγοί ΔΕ (φορτηγών) 190 Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Βόρειας Πέντε μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Βόρειας Οδηγοί ΔΕ 192 Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Βόρειας Ελαιοχρωματιστές ΔΕ 193 Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Βόρειας Γεωπόνοι ΠΕ ΤΕ 194 Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος Βόρειας Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ 195 Καθαρισμός φύλαξη παραλιών και ρεμάτων Βόρειας 196 Καθαρισμός φύλαξη παραλιών και ρεμάτων Βόρειας Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ 197 Καθαρισμός φύλαξη παραλιών και ρεμάτων Βόρειας Ναυαγοσώστες ΔΕ Πέντε μνες Τουριστικ προβολ συντονισμός δράσεων Βόρειας Πληροφορικς ΠΕ ΤΕ 199 Τουριστικ προβολ συντονισμός δράσεων Βόρειας Τουριστικών Επιχειρσεων ΠΕ ΤΕ ΔΕ 200 Μαζικός αθλητισμός Βόρειας Γυμναστές ΠΕ 201 Συντρηση εγκαταστάσεων Βόρειας Σελίδα 7 από 37

8 03. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 202 Έργα Συντρησης Σχολικών μονάδων 203 Έργα Συντρησης Σχολικών μονάδων 204 Έργα Συντρησης Σχολικών μονάδων Βόρειας Βόρειας Βόρειας Ηλεκτρολόγοι ΔΕ Ξυλουργοί ΔΕ Ελαιοχρωματιστές ΔΕ 205 Έργα Συντρησης Σχολικών μονάδων Βόρειας (καθαριότητας) 04. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 206 Περίθαλψη και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και μη που χρζουν κατ οίκον βοθεια Βόρειας Ψυχολόγοι ΠΕ 207 Περίθαλψη και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και μη που χρζουν κατ οίκον βοθεια Βόρειας Φυσικοθεραπευτές ΤΕ 208 Περίθαλψη και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και μη που χρζουν κατ οίκον βοθεια Βόρειας Νοσηλευτές ΠΕ ΤΕ ΔΕ 209 Περίθαλψη και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και μη που χρζουν κατ οίκον βοθεια Βόρειας Γενικών καθηκόντων ΥΕ 210 Περίθαλψη και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και μη που χρζουν κατ οίκον βοθεια Βόρειας Οδηγοί ΔΕ 05. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Καθαρισμός δεξαμενών, πηγών, αγωγών ομβρίων και μικρά έργα υδροληψίας σε υφιστάμενες πηγές ύδρευσης Καθαρισμός δεξαμενών, πηγών, αγωγών ομβρίων και μικρά έργα υδροληψίας σε υφιστάμενες πηγές ύδρευσης Καθαρισμός δεξαμενών, πηγών, αγωγών ομβρίων και μικρά έργα υδροληψίας σε υφιστάμενες πηγές ύδρευσης Βόρειας Βόρειας Βόρειας Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ Οδηγοί ΔΕ (φορτηγών) Πέντε μνες 6 Σελίδα 8 από 37

9 06. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 214 Ανάδειξη μονοπατιών Νότιας 215 Ανάδειξη μονοπατιών Νότιας Οδηγοί ΔΕ 216 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Νότιας 217 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Νότιας Οδηγοί ΔΕ 218 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση δημοσίων υποδομών στις παραλίες των Δημοτικών Ενοττων Λεωνιδίου και Τυρού Νότιας Πέντε μνες Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Νότιας 220 Συντρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών, προαύλιων χώρων σχολείων και αστικού πρασίνου Νότιας Πέντε μνες Καθαρισμός και συντρηση υποδομών ποσίμου ύδατος και όμβριων υδάτων Νότιας Πέντε μνες Καθαρισμός και συντρηση υποδομών ποσίμου ύδατος και όμβριων υδάτων Νότιας Οδηγοί ΔΕ Πέντε μνες Δημιουργία υποδομών δημιουργικς απασχόλησης παιδιών Νότιας Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ ΔΕ 224 Προώθηση του αθλητισμού (καλοκαιρινά αθλματα) Νότιας Γυμναστές ΠΕ 225 Προώθηση του αθλητισμού (ομαδικά αθλματα) Νότιας Γυμναστές ΠΕ 226 Δημιουργία ομάδας εργασίας για την τουριστικ προβολ του Δμου Νότιας Πληροφορικς & πολυμέσων ΠΕ ΤΕ 227 Δημιουργία ομάδας εργασίας για την τουριστικ προβολ του Δμου Νότιας Διοίκησης Μονάδων Τοπικς Αυτοδιοίκησης ΤΕ 07. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 228 Ανάδειξη μονοπατιών Νότιας 229 Ανάδειξη μονοπατιών Νότιας Οδηγοί ΔΕ 230 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση πρασίνου Νότιας Σελίδα 9 από 37

10 07. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 231 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση πρασίνου Νότιας Γεωπόνοι ΠΕ ΤΕ 232 Καθαρισμός και αισθητικ αποκατάσταση προσόψεων δημοτικών και δημόσιων κτιρίων Νότιας 233 Συντρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών, προαύλιων χώρων σχολείων και αστικού πρασίνου Νότιας 234 Φύλαξη λουομένων, ναυαγοσωστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προς ευπαθείς ομάδες Νότιας Ναυαγοσώστες ΔΕ 235 Καθαρισμός και συντρηση υποδομών ποσίμου ύδατος Νότιας Πέντε μνες Καθαρισμός και συντρηση υποδομών ποσίμου ύδατος Νότιας Οδηγοί ΔΕ 237 Δημιουργικς απασχόλησης παιδιών Νότιας Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ ΔΕ 238 Δημιουργικς απασχόλησης παιδιών Νότιας Νηπιαγωγοί ΠΕ 239 Προώθηση του αθλητισμού (καλοκαιρινά αθλματα) Νότιας 240 Προώθηση του αθλητισμού (καλοκαιρινά αθλματα) Νότιας Γυμναστές ΠΕ 241 Προώθηση του αθλητισμού (ομαδικά αθλματα) Νότιας Γυμναστές ΠΕ 242 Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Νότιας Πέντε μνες Ανάδειξη ιστορικού μνημείου του Λεωνιδίου (Πύργος Τσικαλιώτη) Νότιας Φιλόλογοι ΠΕ 244 Λειτουργία τουριστικού περιπτέρου (info kiosk) Νότιας Τουριστικών Επιχειρσεων ΠΕ ΤΕ ΔΕ 08. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 245 Εργασίες πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές) 246 Εργασίες πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές) Οδηγοί ΔΕ (φορτηγών) 247 Εργασίες δεντροφύτευσης σε πυρόπληκτες περιοχές του Δμου Σελίδα 10 από 37

11 08. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 248 Εργασίες Συντρησης και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων (καθαριότητας) Πέντε μνες Εργασίες Συντρησης και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων Πέντε μνες Εργασίες Συντρησης και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων Συντηρητές εγκαταστάσεων (Μηχανολόγοι) ΔΕ 251 Εργασίες Συντρησης και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων Ελαιοχρωματιστές ΔΕ 252 Εργασίες Καθαρισμού Δεξαμενών Ύδρευσης 253 Εργασίες Καθαρισμού Δεξαμενών Ύδρευσης Υδραυλικοί ΔΕ 254 Εργασίες Καθαρισμού Δεξαμενών Ύδρευσης Συντηρητές εγκαταστάσεων (Μηχανολόγοι) ΔΕ 255 Υπηρεσίες Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Δημοτικς Κοινότητας Ηλεκτρολόγοι ΔΕ 256 Υπηρεσίες Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Δημοτικς Κοινότητας Υδραυλικοί ΔΕ 257 Εργασίες Κλάδευσης Καλλωπιστικών Δέντρων Πέντε μνες Εργασίες Κλάδευσης Καλλωπιστικών Δέντρων (πρασίνου) 259 Εργασίες συντρησης βελτίωσης αποκατάστασης οδικού δικτύου Πέντε μνες Εργασίες συντρησης βελτίωσης αποκατάστασης οδικού δικτύου Χειριστές διαμορφωτές γαιών ΔΕ 261 Εργασίες συντρησης βελτίωσης αποκατάστασης οδικού δικτύου Οδηγοί ΔΕ (φορτηγών) 262 Εργασίες συντρησης βελτίωσης αποκατάστασης οδικού δικτύου Δομικοί Μηχανικοί ΤΕ Δομικών Εργων ΔΕ 263 Εργασίες Καθαριότητας - Φύλαξη Αθλητικών εγκαταστάσεων-προώθηση αθλητισμού 264 Εργασίες Καθαριότητας- Φύλαξη Αθλητικών εγκαταστάσεων-προώθηση αθλητισμού Φύλακες ΔΕ 265 Εργασίες Καθαριότητας - Φύλαξη Αθλητικών εγκαταστάσεων Προώθηση αθλητισμού Γυμναστές ΠΕ 266 Εργασίες Καθαριότητας - Φύλαξη Αθλητικών εγκαταστάσεων Προώθηση αθλητισμού Ναυαγοσώστες ΔΕ Σελίδα 11 από 37

12 08. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 267 Εργασίες Καθαριότητας - Φύλαξη Αθλητικών εγκαταστάσεων Προώθηση αθλητισμού Συντηρητές εγκαταστάσεων (Μηχανολόγοι) ΔΕ 268 Εργασίες Καθαριότητας - Φύλαξη Αθλητικών εγκαταστάσεων Προώθηση αθλητισμού Ελαιοχρωματιστές ΔΕ 09. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 269 Συντρηση περιβάλλοντα χώρου βρεφονηπιακού σταθμού (πρασίνου) 270 Συντρηση περιβάλλοντα χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Γενικών καθηκόντων ΥΕ Πέντε μνες Συντρηση Πνευματικού Κέντρου (καθαριότητας) Πέντε μνες Οργάνωση Βιβλιοθκης 273 Εκπαίδευση Παιδιών Βιβλιοθηκονόμοι ΤΕ Γυμναστές ΠΕ 274 Συντρηση του Πάρκου κυκλοφοριακς Αγωγς Γενικών καθηκόντων ΥΕ 10. Συμπράττων φορέας Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 275 Συντρηση περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού (πρασίνου) 276 Συντρηση περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού Γενικών 277 Συντρηση περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού Ελαιοχρωματιστές ΔΕ 278 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Οδηγοί ΔΕ Πέντε μνες 5 Σελίδα 12 από 37

13 10. Συμπράττων φορέας Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 279 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Νοσηλευτές ΠΕ ΤΕ ΔΕ Πέντε μνες Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Ψυχολόγοι ΠΕ 281 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Κοινωνιολόγοι ΠΕ 282 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας 11. Συμπράττων φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 283 Εξυπηρέτηση και υποστριξη πολιτών Τριπόλεως Χειριστές Η/Υ ΔΕ Πέντε μνες Καθαρισμός συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός και εκτός του ΓΠΝ Τρίπολης Τριπόλεως Γενικών Πέντε μνες Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμόςχρόνια νοσματα-προληπτικός εμβολιασμός Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμόςχρόνια νοσματα-προληπτικός εμβολιασμός Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμόςχρόνια νοσματα-προληπτικός εμβολιασμός Τριπόλεως Μαιευτικς ΤΕ Πέντε μνες 5 Τριπόλεως Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ ΤΕ Τριπόλεως Ψυχολόγοι ΠΕ 288 Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμόςχρόνια νοσματα-προληπτικός εμβολιασμός Τριπόλεως Επισκεπτών Υγείας ΤΕ 12. Συμπράττων φορέας ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 289 Εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών και προώθηση καταναλωτικς συνείδησης Τριπόλεως Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 290 Εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών και προώθηση καταναλωτικς συνείδησης Τριπόλεως Οικονομολόγοι ΠΕ ΤΕ 291 Εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών και προώθηση καταναλωτικς συνείδησης Τριπόλεως Πληροφορικς ΠΕ ΤΕ 292 Εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών και προώθηση καταναλωτικς συνείδησης Τριπόλεως Διοικητικοί ΔΕ Πέντε μνες 3 Σελίδα 13 από 37

14 12. Συμπράττων φορέας ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 293 Εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών και προώθηση καταναλωτικς συνείδησης Τριπόλεως Γενικών Πέντε μνες Συμπράττων φορέας Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 294 Προστασία, ανάδειξη, διαχείριση περιοχς «Κοπρεσιάς» Γορτυνίας Πέντε μνες Προστασία, ανάδειξη, διαχείριση περιοχς «Κοπρεσιάς» Γορτυνίας Τεχνίτες οικοδόμοι (κτίστες) ΔΕ Πέντε μνες Συμπράττων φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Προώθηση αθλημάτων που σχετίζονται με το βουνό, μέτρα προστασίας και ενέργειες διάσωσης Προώθηση αθλημάτων που σχετίζονται με το βουνό, μέτρα προστασίας και ενέργειες διάσωσης Προώθηση αθλημάτων που σχετίζονται με το βουνό, μέτρα προστασίας και ενέργειες διάσωσης Δμοι Τρίπολης, Γορτυνίας & Δμοι Τρίπολης, Γορτυνίας & Δμοι Τρίπολης, Γορτυνίας & Γυμναστές ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ Γενικών Πέντε μνες Συμπράττων φορέας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 299 Ενίσχυση του εθελοντισμού Τριπόλεως Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 300 Ενίσχυση του εθελοντισμού Τριπόλεως Ψυχολόγοι ΠΕ 301 Ενίσχυση του εθελοντισμού Τριπόλεως 302 Ενίσχυση του εθελοντισμού Τριπόλεως Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ Διοικητικοί ΔΕ Σελίδα 14 από 37

15 15. Συμπράττων φορέας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 303 Επικοινωνία, τεκμηρίωση και τυπογραφείο Τριπόλεως Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ 304 Επικοινωνία, τεκμηρίωση και τυπογραφείο Τριπόλεως Διοικητικοί ΔΕ Πέντε μνες Επικοινωνία, τεκμηρίωση και τυπογραφείο Τριπόλεως Πληροφορικς ΠΕ ΤΕ 306 Επικοινωνία, τεκμηρίωση και τυπογραφείο Τριπόλεως Φιλόλογοι ΠΕ 16. Συμπράττων φορέας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" 307 Διαμόρφωση ιστορικς αξίας πεζοπορικών μονοπατιών και ανάδειξη φυσικού κάλλους Γορτυνίας Πέντε μνες Διαμόρφωση ιστορικς αξίας πεζοπορικών μονοπατιών και ανάδειξη φυσικού κάλλους Γορτυνίας Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ ΤΕ Δασολόγοι / Δασοπόνοι ΠΕ ΤΕ 17. Συμπράττων φορέας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ΑΓΑΠΗΝΩΡ» (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 309 Προώθηση «πράσινων» τεχνολογιών και καινοτομιών Τριπόλεως Πολιτικών Επιστημών ΠΕ Προώθηση «πράσινων» τεχνολογιών και καινοτομιών Προώθηση «πράσινων» τεχνολογιών και καινοτομιών Βελτίωση ποιότητας τροφίμων και ευαισθητοποίηση πολιτών για την ασφάλεια τροφίμων Βελτίωση ποιότητας τροφίμων και ευαισθητοποίηση πολιτών για την ασφάλεια τροφίμων 314 Ανάδειξη ευκαιριών, προβλημάτων και κινδύνων που εγκυμονεί η χρση του Τριπόλεως Τριπόλεως Οικονομολόγοι ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ ΤΕ Δασολόγοι / Δασοπόνοι ΠΕ ΤΕ Τριπόλεως Χημικοί ΠΕ Πέντε μνες 3 Τριπόλεως Διοικητικοί ΔΕ Τριπόλεως Πολιτικών Επιστημών ΠΕ Σελίδα 15 από 37

16 17. Συμπράττων φορέας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ΑΓΑΠΗΝΩΡ» (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) διαδικτύου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις ηλεκτρονικές αγορές 315 Ανάδειξη ευκαιριών, προβλημάτων και κινδύνων που εγκυμονεί η χρση του διαδικτύου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις ηλεκτρονικές αγορές Τριπόλεως Οικονομολόγοι ΠΕ ΤΕ 316 Ανάδειξη ευκαιριών, προβλημάτων και κινδύνων που εγκυμονεί η χρση του διαδικτύου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις ηλεκτρονικές αγορές Τριπόλεως Διοικητικοί ΔΕ Πέντε μνες 4 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα α) Πτυχίο δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο δίπλωμα ΑΕΙ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπς ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας και 101, 108, 152, , 105, 122, 134, 137, 155, 158, 168, 184, 186,189, 191, 210, 213, 215, 217, 222, 229, 236, 246, 261, 278 β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δασολόγου. Πτυχίο δίπλωμα τμματος Δασοπονίας Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωμα ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπς ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπς αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμος τίτλος της ημεδαπς αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας. α) Αδεια οδγησης αυτοκιντου Γ κατηγορίας, β) Οποιοσδποτε απολυτριος τίτλος σχολικς μονάδας Δευτεροβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπς ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπς ανεξαρττως ειδικότητας απολυτριος τίτλος υποχρεωτικς εκπαίδευσης (απολυτριο τριταξίου γυμνασίου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτσει μέχρι και το 1980 απολυτριο δημοτικού σχολείου) ισοδύναμο απολυτριο τίτλο κατώτερης Τεχνικς Σχολς του Ν.Δ. 580/1970 απολυτριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικς Επαγγελματικς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπς άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπς και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδγησης αυτοκιντου. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικς Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδγησης αυτοκιντου) Υποψφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδγησης αυτοκιντου της κατηγορίας Γ Γ +Ε από την 10 η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδγησης αυτοκιντου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικς Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς Σελίδα 16 από 37

17 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/ τ. Α ). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδγησης μέχρι και την 9 η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολ του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9 η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Προκειμένου για την απόδειξη κατοχς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικς Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : είτε η κατοχ Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχ της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία περισσότερες εκ των κατηγοριών υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρσει στη συγκρότηση επιτροπς για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιττως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτς, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ αφορμς της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπς. 103, 104, 113, 124, 136, 153, 156, 160, 164, 166, 173, 178, 182, 183, 185, 187, 190, 195, 201, 205, 211, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 228, 230, 232, 233, 235, 239, 242, 245, 247, 248, 249, 252, 257, 258, 259, 263, 269, 271, 275, 282, 294, 307 Για τις άδειες οδγησης αυτοκιντων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικς κτσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λξης της άδειας τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψφιοι να συνυποβάλουν και σχετικ βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγσει την βεβαίωση αυτ, λόγω καταστροφς φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτς στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβ ημερομηνία αρχικς κτσης της κατηγορίας επαγγελματικς άδειας οδγησης που ζητείται από την προκρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικς άδειας οδγησης αλλοδαπς, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδγησης αλλοδαπς με τις επαγγελματικές άδειες οδγησης ημεδαπς». Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) 106, 123, 154, 157, 167, 194, 196, 212, 260 α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστ μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, ομάδας Ζ και τάξης τουλάχιστον Γ. β) Άδεια οδγησης αυτοκιντου ερασιτεχνικ επαγγελματικ. γ) Οποιοδποτε πτυχίο δίπλωμα απολυτριος τίτλος δευτεροβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπς άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπς ανεξαρττως ειδικότητας Σελίδα 17 από 37

18 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Απολυτριος τίτλος υποχρεωτικς εκπαίδευσης (απολυτριο τριταξίου γυμνασίου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτσει μέχρι και το 1980 απολυτριο δημοτικού σχολείου) ισοδύναμο απολυτριο τίτλο κατώτερης Τεχνικς Σχολς του Ν.Δ. 580/1970 απολυτριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικς Επαγγελματικς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπς άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπς και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας μηχανοδηγού χειριστ μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για θερμικά μηχανματα, γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστ μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990. Στην περίπτωση που οι υποψφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικς άδειας οδγησης αλλοδαπς, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδγησης αλλοδαπς με τις επαγγελματικές άδειες οδγησης ημεδαπς». 107, 116, 146, 193, 231 α) Πτυχίο δίπλωμα Γεωπόνου Τμματος : Γεωπονίας Φυτικς Παραγωγς Επιστμης Φυτικς Παραγωγς Ζωικς Παραγωγς Επιστμης Ζωικς Παραγωγς και Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονίας Φυτικς και Ζωικς Παραγωγς Γεωπονικς Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικς Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) Γεωργικς Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Αγροτικς Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικς Οικονομίας) Επιστμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) Γεωργικών Βιομηχανιών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικς Μηχανικς (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικς Μηχανικς) Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικς Μηχανικς Γεωπονίας Φυτικς Παραγωγς και Αγροτικού Περιβάλλοντος Αγροτικς Ανάπτυξης Γεωργικς Οικονομίας ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο δίπλωμα ΑΕΙ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπς ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπς, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου Πτυχίο δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Αγροτικς Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρσεων Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων Γεωργικς Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Μηχανικς Βιοσυστημάτων Ζωικς Παραγωγς Φυτικς Παραγωγς Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικς Τοπίου Αρχιτεκτονικς Τοπίου Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προιόντων Βιολογικς Γεωργίας Τεχνολογίας Βιολογικς Γεωργίας και Τροφίμων Οικολογίας και Περιβάλλοντος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων Τεχνολογίας Γεωργικών Προιόντων Ζωικς Παραγωγς Φυτικς Παραγωγς Δασοπονίας Δασοπονίας Σελίδα 18 από 37

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, Βέροια Τηλέφωνο: 2331071890 Fax: 2331024424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 Ταχ.Δ/νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρμπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402 210

Διαβάστε περισσότερα

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 6/03/0 Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Αρ.Πρωτ.: 59 Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Κρτης (7) Ταχ. Διεύθυνση: ΒΛΑΣΤΩΝ 0 & 770 Ταχ. Κώδικας: 70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Αθνα, 4.5.2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ [62] Αριθμ. Πρωτ.: 918 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 06/03/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3428 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Ταχ. Δ/νση Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. 3500 Λαμία Τηλέφωνο 30 5777 FAX 30 5778 E-mail inester@otenet.gr Πληροφορίες Βογιατζς Σπύρος Λαμία, /04/0 Αριθμ. Πρωτ.: 357 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αριθμ. Πρωτ.: 889 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Καραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012 ΠΝΟΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (8) Καβάλα, 4/1/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2 Ταχ.Δ/νση : Κων/νου Παλαιολόγου 9 Τ.Κ. : 654 03 Καβάλα Πληροφορίες : Ελένη Ψυρούκη Τηλέφωνο : 2510 232211 FAX : 2510

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 3668 Ταχ. /νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρµπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012 ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Αθνα, 14-3-2012 Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεια (64) Ταχ.Δ/νση :Λ. Μεσογείων 543 Τ.Κ. :153 44 Αγία Παρασκευ Πληροφορίες :Ελευθερία Αφεντάκη Τηλέφωνο :210 6000035 FAX :210

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χ. Σιώμου Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.)

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 20/2/2012 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π) (23) Αριθμ. Πρωτ.: 39 ΚΑΛΟΥΔΗ 8β, Τ.Κ. 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ./Φαξ: 2651039820 e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθνα, 6-3-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3430 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (24) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 8846852,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 888 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Kαραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αθνα, 0 Απριλίου 0 ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΚΜΟΠ) (6) Αριθμ. Πρωτ.: Ταχ. /νση: Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως Τ.Κ. 546 9 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Σούρδα Τηλ: 305343, e-mail: kmop@kmop.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιούχος: Καλλιθέα, 27/03/202 Socialaxon.eu (56) Ταχ. /νση:σαπφούς 9, TK: 7675 Καλλιθέα Αριθµ. Πρωτ.: 2 Πληροφορίες: κ.α.ξενάκη Τηλέφωνο Fax: 20 9585390 e-mail: info@socialaxon.eu ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αθνα, 29/02/2012 ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.ΠΕ.ΘΕ) (83) Αριθμ. Πρωτ.: 23-29/2/2012 Ταχ.Δ/νση: Ομρου 54 Τ.Κ.:106 72 Αθνα Πληροφορίες:Κ.Ανδρωνά Τηλ:2103643224 FAX:2103646953

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30)

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30) Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νσων (30) Νίκαια, 9/01/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4999 Ταχ.Δ/νση : Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1 Τ.Κ. : 184 54, Νίκαια Πληροφορίες : Εύα Ταμπακοπούλου Τηλέφωνο : 210.41.79.797

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012 ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57 ΑΘΗΝΑ, 13/3/2012 Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 886 Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692882 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ»

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» «ΑΘΗΝΑ» Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικς Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας (57) Ταχ. Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 5 Τ.Κ. 112 57 Τηλέφωνο: 2108668365 Fax: 2108668719 E-mail: info@athina.org.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012 Αγρίνιο, 11/ 10 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 80 Ταχ. Δ/νση :Χαριλάου Τρικούπη 81 Τ.Κ. : 30 100, Αγρίνιο Τηλέφωνο : 2130009396 Email : info@ngodiastasi.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 23/07/2012 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (109) Αριθ. Πρωτ. 1290 Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρέα Καραδάκη ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: koinofelis@arsis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902 / 1 / 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902 / 1 / 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης ΑΘΗΝΑ, 16/03/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 31.2 Γραφεία: Ασκληπιού 52 114 71 - Αθνα Τηλέφωνο: 210-3631057 Φάξ: 210 3631057 Πληροφορίες : κα Μαρδίκη Μαρία e-mail: alxan111@otenet.gr (58) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Χρυσούπολη 30/4/2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 737 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για την πλρωση δύο (2) θέσεων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα