ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ , Βέροια Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία Βέροια, 19 /6 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3664 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α / ) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικς Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθμ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β / ) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικς Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογς της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματικ Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτ πρόσκληση με Κωδικό 36, αριθμ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: 4Α3ΗΛ-ΗΚ) της Ειδικς Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολ προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ /οικ / απόφαση ένταξης της πράξης «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας, στην Περιφερειακ Ενότητα Σερρών» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εκατό δέκα (1.110) για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτρα (ΚΟΧ) στο Νομό Σερρών, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματικ περίοδο Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο, ειδικότητα και διάρκεια ο εξς αριθμός (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Σελίδα 1 από 48

2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 2 ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 4 ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ ΥΕ Γενικών 5 μνες Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ ΤΕ Πληροφορικς (HARDWARE) 5 μνες Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 2 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες 1 ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΠΕ ΤΕ Οικονομολόγων 5 μνες Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΔΕ Οδηγών (Γ Δ Κατηγορίας) 5 μνες Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΠΕ ΤΕ Διοίκησης Επιχειρσεων 5 μνες Περιβαλλοντικ Εκπαίδευση Αγροτών ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες Περιβαλλοντικ Εκπαίδευση Αγροτών 115 Περιβαλλοντικ Εκπαίδευση Αγροτών ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων ΠΕ ΤΕ Οικονομολόγων 5 μνες 2 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ Φιλολόγων 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ Μαθηματικών 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 4 Σελίδα 2 από 48

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 119 Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ Γυμναστών 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ ΔΕ Εικαστικών 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα 122 Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικών ΠΕ Παιδαγωγών Δημοτικς Εκπαίδευσης 5 μνες 4 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΠΕ ΔΕ Εικαστικών 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΥΕ Γενικών 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΤΕ ΔΕ Γραφιστών 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΠΕ ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακς Πολιτικς 5 μνες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός Φυτεύσεις διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων, συντρηση πρασίνου, καθαρισμός προάυλιων χώρων Φυτεύσεις διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων, συντρηση πρασίνου, καθαρισμός προάυλιων χώρων Φυτεύσεις διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων, συντρηση πρασίνου, καθαρισμός προάυλιων χώρων Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός ΥΕ Καθαριστών / στριών 5 μνες 9 5 μνες 7 ΥΕ Εργατών Πρασίνου 5 μνες 3 ΥΕ Καθαριστών -στριών 5 μνες 5 5 μνες 5 Σελίδα 3 από 48

4 02. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 4 ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 3 ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών ΔΕ Συντηρητών Μηχανολογικού Εξοπλισμού 5 μνες Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 1 ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικς Αγωγς 5 μνες Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων ΠΕ ΤΕ Λογοθεραπευτών - τριών 5 μνες 1 ΠΕ ΔΕ Ζωγράφων 5 μνες 1 ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικών 5 μνες 1 ΠΕ Μουσειολόγων 5 μνες 1 ΠΕ ΔΕ Θεατρικς Αγωγς 5 μνες 1 Σελίδα 4 από 48

5 02. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων ΠΕ Φυσικς Αγωγς 5 μνες 1 ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 1 Κωδικός Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΥΕ Εργάτες Γενικών ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 1 ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες 1 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 1 ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 1 ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες 1 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 1 5 μνες 10 Σελίδα 5 από 48

6 Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων ΔΕ Ειδικών Δασικς Προστασίας 5 μνες 2 5 μνες 1 5 μνες 2 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Β, τάξης Δ Ομάδας Ζ, τάξης Γ ) ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων 5 μνες Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων 5 μνες Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Β, τάξης Δ Ομάδας Ζ, τάξης Γ ) 5 μνες Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου ΤΕ Τοπογραφίας 5 μνες 2 Σελίδα 6 από 48

7 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 172 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Β, τάξης Δ Ομάδας Ζ, τάξης Γ ) 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 2 ΤΕ Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων 5 μνες 2 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών ΤΕ Τοπογραφίας 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας 182 Βελτίωση οδικς ασφάλειας ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες) 2 5 μνες 6 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας ΤΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (Σμανσης / Διαγράμμισης) 5 μνες Περισυλλογ περίθαλψη υιοθεσία αδέσποτων ζώων 5 μνες 4 Σελίδα 7 από 48

8 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός Περισυλλογ περίθαλψη υιοθεσία αδέσποτων ζώων Περισυλλογ περίθαλψη υιοθεσία αδέσποτων ζώων Καθαρισμός, συντρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, παιδικών χαρών και δημόσιων πάρκων Καθαρισμός, συντρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, παιδικών χαρών και δημόσιων πάρκων Καθαρισμός, συντρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, παιδικών χαρών και δημόσιων πάρκων Συμβουλευτικ στριξη οικογενειών σε κρίση ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 4 ΔΕ Οδηγών (Γ Δ Κατηγορίας) 5 μνες 2 5 μνες 10 ΤΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 2 ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Συμβουλευτικ στριξη οικογενειών σε κρίση ΠΕ ΤΕ Κοινωνικς Εργασίας 5 μνες Συμβουλευτικ στριξη οικογενειών σε κρίση ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Συμβουλευτικ στριξη οικογενειών σε κρίση Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Ευαισθητοποίηση / ενημέρωση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινς Ευαισθητοποίηση / ενημέρωση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινς ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 2 ΥΕ Γενικών 5 μνες 5 ΔΕ Αποθηκαρίων 5 μνες 2 ΠΕ ΤΕ Κοινωνικς Εργασίας 5 μνες 2 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 1 ΔΕ Μαγείρων 5 μνες 2 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Νοσηλευτικς 5 μνες 4 5 μνες 4 Σελίδα 8 από 48

9 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 203 Ευαισθητοποίηση / ενημέρωση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινς ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Ευαισθητοποίηση / ενημέρωση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινς Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 4 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες 10 5 μνες 2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 6 ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες 6 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 4 ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 6 ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού ΔΕ Σιδηρουργών 5 μνες 4 ΔΕ Κηπουρών 5 μνες 2 ΔΕ Διοικητικού (με γνώσεις αγγλικς γλώσσας) 5 μνες 6 ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 2 ΠΕ ΤΕ ΔΕ Αρχειονομίας / Βιβλιοθηκονομίας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Τουριστικών Επιχειρσεων 5 μνες 2 5 μνες 2 Σελίδα 9 από 48

10 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 219 Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού ΠΕ ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνιακς Πολιτικς 5 μνες Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού ΤΕ ΔΕ Γραφιστών 5 μνες ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Κωδικός 221 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Δμος Σιντικς 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Δμος Σιντικς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ζ, τάξης Γ ) 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 5 Δμος Σιντικς ΥΕ Καθαριστών -τριών 5 μνες 2 Δμος Σιντικς ΔΕ Ηλεκτρολόγος 5 μνες 6 Δμος Σιντικς ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες Έργα συντρησης στο δίκτυο ύδρευσης Δμος Σιντικς 5 μνες Έργα συντρησης στο δίκτυο ύδρευσης Δμος Σιντικς ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες Έργα συντρησης στο δίκτυο ύδρευσης Δμος Σιντικς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (JCB) 5 μνες 5 Σελίδα 10 από 48

11 04. ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Κωδικός 235 Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΤΕ Εργοθεραπείας 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΠΕ ΤΕ Λογοθεραπείας 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΔΕ Οδηγών (Γ Δ Κατηγορίας) 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Ασφαλς μεταφορά μαθητών Δμος Σιντικς ΔΕ Συνοδών Μαθητών 5 μνες Φύλαξη και δημιουργικ απασχόληση παιδιών προσχολικς και σχολικς ηλικίας Δμος Σιντικς ΤΕ ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων 5 μνες Φύλαξη και δημιουργικ απασχόληση παιδιών προσχολικς και σχολικς ηλικίας Φύλαξη και δημιουργικ απασχόληση παιδιών προσχολικς και σχολικς ηλικίας Ανάπτυξη ανάδειξη τουριστικού προϊόντος του Δμου Σιντικς Δμος Σιντικς ΥΕ Καθαριστών -τριών 5 μνες 2 Δμος Σιντικς ΥΕ Βοηθός μάγειρα 5 μνες 2 Δμος Σιντικς ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 10 Κωδικός 05. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 246 Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων Δμος Αμφίπολης 247 Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων Δμος Αμφίπολης Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκομιδς απορριμμάτων του Δμου Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκομιδς απορριμμάτων του Δμου Δμος Αμφίπολης Δμος Αμφίπολης ΥΕ Γενικών (Βοηθών Υδρονομέων) ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 8 5 μνες 3 5 μνες 4 5 μνες 15 Σελίδα 11 από 48

12 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου 05. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Δμος Αμφίπολης Δμος Αμφίπολης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα JCB) 5 μνες 3 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Δμος Αμφίπολης 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Δμος Αμφίπολης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 9 Δμος Αμφίπολης 255 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας Δμος Αμφίπολης ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες 1 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Αμφίπολης ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Αμφίπολης 5 μνες Ανάπτυξη ανάδειξη τουρισμού Δμος Αμφίπολης ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 5 Κωδικός Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων 06. ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Προωθητρα γαιών) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα - JCB) 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες 1 Σελίδα 12 από 48

13 Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Αποκομιδ απορριμάτων δια χειρός, καθαρισμός παραποτάμιων περιοχών και μικρών τοπικών κοινοττων Αποκομιδ απορριμάτων δια χειρός, καθαρισμός παραποτάμιων περιοχών και μικρών τοπικών κοινοττων Αποκομιδ απορριμάτων δια χειρός, καθαρισμός παραποτάμιων περιοχών και μικρών τοπικών κοινοττων Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού 06. ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Σαρώθρων) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Προωθητρα Γαιών) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα - JCB) 5 μνες 2 5 μνες 1 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 2 Δμος Βισαλτίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Σαρώθρων) 5 μνες 1 Δμος Βισαλτίας ΥΕ Εργατών Πρασίνου 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Δμος Βισαλτίας 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Δμος Βισαλτίας ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 4 Δμος Βισαλτίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα - JCB) 5 μνες 1 Σελίδα 13 από 48

14 279 Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών 06. ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Δμος Βισαλτίας 280 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Δμος Βισαλτίας 281 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Δμος Βισαλτίας 282 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Δμος Βισαλτίας 283 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Δμος Βισαλτίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Αεροσυμπιεστ) ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ΤΕ Φυσιοθεραπευτών -τριών ΠΕ ΤΕ ΔΕ Νοσηλευτικς ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας) 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες 3 5 μνες 5 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Βισαλτίας 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Βισαλτίας ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 4 Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 2 Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Προώθηση του αθλητισμού Δμος Βισαλτίας ΠΕ Γυμναστών 5 μνες Προώθηση του πολιτισμού Δμος Βισαλτίας 290 Προώθηση του πολιτισμού Δμος Βισαλτίας 291 Προώθηση του πολιτισμού Δμος Βισαλτίας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικοδιδασκάλων ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας) ΠΕ ΤΕ ΔΕ Βιβλιοθηκονομίας 5 μνες 2 5 μνες 2 5 μνες ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 292 Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκομιδς απορριμάτων του Δμου Δμος Εμμανουλ 5 μνες Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Δμος Εμμανουλ 5 μνες 13 Σελίδα 14 από 48

15 Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων 296 Βελτίωση οδικς ασφάλειας 07. ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα Φορτωτ) ΤΕ ΔΕ Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικς Τοπίου 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας 298 Βελτίωση οδικς ασφάλειας Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 4 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 5 μνες 2 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες 1 ΤΕ Τοπογραφίας 5 μνες 2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 4 ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 2 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 6 5 μνες 1 5 μνες Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας Δμος Εμμανουλ ΤΕ Φυσιοθεραπευτών -τριών 5 μνες Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας Δμος Εμμανουλ ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες 2 Σελίδα 15 από 48

16 308 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας 309 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας Διάθεση χρησιμοποιούμενου ρουχισμού κοινωνικό παντοπωλείο Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών 07. ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ ΤΕ ΔΕ Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων 5 μνες 1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 5 μνες 2 ΥΕ Γενικών (Βοηθοί αποθηκάριοι) 5 μνες 2 ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Εμμανουλ ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 5 μνες Εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 314 Προώθηση αθλητισμού 315 Προβολ λαογραφικών μουσείων Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 2 ΠΕ Γυμναστών 5 μνες 2 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 5 μνες Προβολ λαογραφικών μουσείων Δμος Εμμανουλ ΠΕ ΤΕ Διοίκησης Επιχειρσεων 5 μνες Προβολ λαογραφικών μουσείων Δμος Εμμανουλ ΠΕ Λαογραφικού 5 μνες 2 Κωδικός Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού 08. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Δμος Ηράκλειας ΔΕ Δασοφυλάκων 5 μνες 4 Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτ γαιών) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτ - Εκσκαφέα) 5 μνες 21 5 μνες 3 5 μνες 2 Σελίδα 16 από 48

17 Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας 08. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Δμος Ηράκλειας ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 3 Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες 4 Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτ - Εκσκαφέα) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Γ, τάξης Δ ) ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 20 5 μνες 2 5 μνες 1 5 μνες Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Δμος Ηράκλειας ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 6 Δμος Ηράκλειας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 4 Δμος Ηράκλειας ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες 3 Δμος Ηράκλειας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 3 Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκιντων 5 μνες 3 5 μνες Μέριμνα και στριξη ευπαθών ομάδων και ΑΜΕΑ Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες Μέριμνα και στριξη ευπαθών ομάδων και ΑΜΕΑ Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Νοσηλευτικς 5 μνες Μέριμνα και στριξη ευπαθών ομάδων και ΑΜΕΑ Μέριμνα και στριξη ευπαθών ομάδων και ΑΜΕΑ Δμος Ηράκλειας ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες 2 Δμος Ηράκλειας ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Προώθηση του αθλητισμού Δμος Ηράκλειας ΠΕ Γυμναστών 5 μνες 4 Σελίδα 17 από 48

18 08. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Κωδικός 339 Προώθηση του αθλητισμού Δμος Ηράκλειας ΥΕ Γενικών 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικών 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΔΕ Δασκάλων Χορού 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Βιβλιοθηκονομίας 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας) 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΥΕ Γενικών 5 μνες Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος Δμος Ηράκλειας ΔΕ Συνοδών Επισκεπτών 5 μνες Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων & ΜΜΕ 5 μνες Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος Δμος Ηράκλειας ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 2 Κωδικός 09. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 348 Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Χειριστών Η/Υ 5 μνες Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΠΕ Νηπιαγωγών 5 μνες Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 5 μνες 3 Σελίδα 18 από 48

19 09. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 351 Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων 5 μνες Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΥΕ Καθαριστών -τριών 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων Δμος Νέας Ζίχνης 5 μνες ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Κωδικός 354 Παροχ υπηρεσιών φροντίδας και μέριμνας κατ οίκον σε ηλικιωμένα και ανμπορα άτομα(άγαμα άτεκνα εγκαταλελειμμένα- μοναχικά), άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με νοητικά προβλματα, με άνοια, ψυχικές παθσεις, ΑΜΕΑ και παιδιά, άτομα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα μέριμνας Δμος Νέας Ζίχνης ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες Παροχ υπηρεσιών φροντίδας και μέριμνας κατ οίκον σε ηλικιωμένα και ανμπορα άτομα(άγαμα άτεκνα εγκαταλελειμμένα- μοναχικά), άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με νοητικά προβλματα, με άνοια, ψυχικές παθσεις, ΑΜΕΑ και παιδιά, άτομα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα μέριμνας Δμος Νέας Ζίχνης ΠΕ ΤΕ ΔΕ Νοσηλευτικς 5 μνες Παροχ υπηρεσιών φροντίδας και μέριμνας κατ οίκον σε ηλικιωμένα και ανμπορα άτομα(άγαμα άτεκνα εγκαταλελειμμένα- μοναχικά), άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με νοητικά προβλματα, με άνοια, ψυχικές παθσεις, ΑΜΕΑ και παιδιά, άτομα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα μέριμνας Δμος Νέας Ζίχνης ΥΕ Γενικών (Οικογενειακών Βοηθών) 5 μνες 5 Σελίδα 19 από 48

20 Συντρηση οδών και ζωνών προστασίας σε περιαστικά δάση Συντρηση οδών και ζωνών προστασίας σε περιαστικά δάση Καθαρισμός ρεμάτων και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Καθαρισμός ρεμάτων και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Καθαρισμός ρεμάτων και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Συντρηση και βελτίωση χώρων νεκροταφείων δημοτικών και τοπικών κοινοττων Δ. Νέας Ζίχνης Συντρηση και αποκατάσταση κοινοχρστων χώρων δημοτικών και τοπικών κοινοττων Δ. Νέας Ζίχνης Διαμόρφωση και φροντίδα αστικού πρασίνου 11. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ισοπεδωτ Διαμορφωτ γαιών ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα Φορτωτ) ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 2 5 μνες 2 5 μνες 4 5 μνες 2 5 μνες 2 5 μνες 6 5 μνες 20 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δμου Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δμου Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δμου Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δμου Νέας Ζίχνης Βελτίωση και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δμου Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 2 Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Υποδοχ και ξενάγηση επισκεπτών Σπηλαίου Αλιστράτης Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Συνοδών Επισκεπτών 5 μνες 6 Σελίδα 20 από 48

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1718 26 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 13/2014 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.0.204 Αριθμ. Πρωτ. : 70 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ /204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα