ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ , Βέροια Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία Βέροια, 19 /6 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3664 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α / ) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικς Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθμ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β / ) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικς Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογς της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματικ Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτ πρόσκληση με Κωδικό 36, αριθμ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: 4Α3ΗΛ-ΗΚ) της Ειδικς Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολ προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ /οικ / απόφαση ένταξης της πράξης «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας, στην Περιφερειακ Ενότητα Σερρών» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εκατό δέκα (1.110) για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτρα (ΚΟΧ) στο Νομό Σερρών, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματικ περίοδο Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο, ειδικότητα και διάρκεια ο εξς αριθμός (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Σελίδα 1 από 48

2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 2 ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 4 ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ ΥΕ Γενικών 5 μνες Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ ΤΕ Πληροφορικς (HARDWARE) 5 μνες Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ Συντρηση και αισθητικ αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων ΚΕΔΗΣ Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 2 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες 1 ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΠΕ ΤΕ Οικονομολόγων 5 μνες Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΔΕ Οδηγών (Γ Δ Κατηγορίας) 5 μνες Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων και ανέργων ΠΕ ΤΕ Διοίκησης Επιχειρσεων 5 μνες Περιβαλλοντικ Εκπαίδευση Αγροτών ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες Περιβαλλοντικ Εκπαίδευση Αγροτών 115 Περιβαλλοντικ Εκπαίδευση Αγροτών ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων ΠΕ ΤΕ Οικονομολόγων 5 μνες 2 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ Φιλολόγων 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ Μαθηματικών 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 4 Σελίδα 2 από 48

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 119 Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ Γυμναστών 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ ΔΕ Εικαστικών 5 μνες Επιμορφωτικά Τμματα 122 Επιμορφωτικά Τμματα ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικών ΠΕ Παιδαγωγών Δημοτικς Εκπαίδευσης 5 μνες 4 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΠΕ ΔΕ Εικαστικών 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΥΕ Γενικών 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΤΕ ΔΕ Γραφιστών 5 μνες Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΠΕ ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακς Πολιτικς 5 μνες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός Φυτεύσεις διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων, συντρηση πρασίνου, καθαρισμός προάυλιων χώρων Φυτεύσεις διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων, συντρηση πρασίνου, καθαρισμός προάυλιων χώρων Φυτεύσεις διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων, συντρηση πρασίνου, καθαρισμός προάυλιων χώρων Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός ΥΕ Καθαριστών / στριών 5 μνες 9 5 μνες 7 ΥΕ Εργατών Πρασίνου 5 μνες 3 ΥΕ Καθαριστών -στριών 5 μνες 5 5 μνες 5 Σελίδα 3 από 48

4 02. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 4 ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 3 ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών ΔΕ Συντηρητών Μηχανολογικού Εξοπλισμού 5 μνες Έργα συντρησης σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων. Διαμόρφωση, καθαρισμός και συντρηση παιδικών χαρών στους αύλιους χώρους των παιδικών σταθμών Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 1 ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικς Αγωγς 5 μνες Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων ΠΕ ΤΕ Λογοθεραπευτών - τριών 5 μνες 1 ΠΕ ΔΕ Ζωγράφων 5 μνες 1 ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικών 5 μνες 1 ΠΕ Μουσειολόγων 5 μνες 1 ΠΕ ΔΕ Θεατρικς Αγωγς 5 μνες 1 Σελίδα 4 από 48

5 02. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων Παροχ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψυχολογικς υποστριξης παιδιών και γονέων ΠΕ Φυσικς Αγωγς 5 μνες 1 ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 1 Κωδικός Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Περιβαλλοντικού Πάρκου και Χώρου Δασικς Αναψυχς Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Βαρβάρας Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΥΕ Εργάτες Γενικών ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 1 ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες 1 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 1 ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 1 ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες 1 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 1 5 μνες 10 Σελίδα 5 από 48

6 Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων ΔΕ Ειδικών Δασικς Προστασίας 5 μνες 2 5 μνες 1 5 μνες 2 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Β, τάξης Δ Ομάδας Ζ, τάξης Γ ) ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων 5 μνες Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων 5 μνες Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Β, τάξης Δ Ομάδας Ζ, τάξης Γ ) 5 μνες Δενδροφύτευση, αποκλάδωση και συντρηση περιαστικού πρασίνου ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου ΤΕ Τοπογραφίας 5 μνες 2 Σελίδα 6 από 48

7 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 172 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Β, τάξης Δ Ομάδας Ζ, τάξης Γ ) 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 2 ΤΕ Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων 5 μνες 2 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών ΤΕ Τοπογραφίας 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας 182 Βελτίωση οδικς ασφάλειας ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες) 2 5 μνες 6 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας ΤΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (Σμανσης / Διαγράμμισης) 5 μνες Περισυλλογ περίθαλψη υιοθεσία αδέσποτων ζώων 5 μνες 4 Σελίδα 7 από 48

8 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός Περισυλλογ περίθαλψη υιοθεσία αδέσποτων ζώων Περισυλλογ περίθαλψη υιοθεσία αδέσποτων ζώων Καθαρισμός, συντρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, παιδικών χαρών και δημόσιων πάρκων Καθαρισμός, συντρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, παιδικών χαρών και δημόσιων πάρκων Καθαρισμός, συντρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, παιδικών χαρών και δημόσιων πάρκων Συμβουλευτικ στριξη οικογενειών σε κρίση ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 4 ΔΕ Οδηγών (Γ Δ Κατηγορίας) 5 μνες 2 5 μνες 10 ΤΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 2 ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Συμβουλευτικ στριξη οικογενειών σε κρίση ΠΕ ΤΕ Κοινωνικς Εργασίας 5 μνες Συμβουλευτικ στριξη οικογενειών σε κρίση ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Συμβουλευτικ στριξη οικογενειών σε κρίση Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Κοινωνικό παντοπωλείο, διανομ ρούχων, επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, καθώς και συσσιτίου σε απόρους Ευαισθητοποίηση / ενημέρωση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινς Ευαισθητοποίηση / ενημέρωση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινς ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 2 ΥΕ Γενικών 5 μνες 5 ΔΕ Αποθηκαρίων 5 μνες 2 ΠΕ ΤΕ Κοινωνικς Εργασίας 5 μνες 2 ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 1 ΔΕ Μαγείρων 5 μνες 2 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Νοσηλευτικς 5 μνες 4 5 μνες 4 Σελίδα 8 από 48

9 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 203 Ευαισθητοποίηση / ενημέρωση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινς ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Ευαισθητοποίηση / ενημέρωση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προγράμματα Δημόσιας Υγιεινς Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 4 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες 10 5 μνες 2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 6 ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες 6 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 4 ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 6 ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού ΔΕ Σιδηρουργών 5 μνες 4 ΔΕ Κηπουρών 5 μνες 2 ΔΕ Διοικητικού (με γνώσεις αγγλικς γλώσσας) 5 μνες 6 ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 2 ΠΕ ΤΕ ΔΕ Αρχειονομίας / Βιβλιοθηκονομίας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Τουριστικών Επιχειρσεων 5 μνες 2 5 μνες 2 Σελίδα 9 από 48

10 03. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 219 Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού ΠΕ ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνιακς Πολιτικς 5 μνες Ανάπτυξη ανάδειξη εναλλακτικού τουρισμού ΤΕ ΔΕ Γραφιστών 5 μνες ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Κωδικός 221 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Δμος Σιντικς 5 μνες Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Δμος Σιντικς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ζ, τάξης Γ ) 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 5 Δμος Σιντικς ΥΕ Καθαριστών -τριών 5 μνες 2 Δμος Σιντικς ΔΕ Ηλεκτρολόγος 5 μνες 6 Δμος Σιντικς ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Αποκατάσταση κα βελτίωση αστικού Δμος Σιντικς ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες Έργα συντρησης στο δίκτυο ύδρευσης Δμος Σιντικς 5 μνες Έργα συντρησης στο δίκτυο ύδρευσης Δμος Σιντικς ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες Έργα συντρησης στο δίκτυο ύδρευσης Δμος Σιντικς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (JCB) 5 μνες 5 Σελίδα 10 από 48

11 04. ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Κωδικός 235 Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΤΕ Εργοθεραπείας 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΠΕ ΤΕ Λογοθεραπείας 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΔΕ Οδηγών (Γ Δ Κατηγορίας) 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 5 μνες Μέριμνα και στριξη που χρζουν βοθειας Δμος Σιντικς ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Ασφαλς μεταφορά μαθητών Δμος Σιντικς ΔΕ Συνοδών Μαθητών 5 μνες Φύλαξη και δημιουργικ απασχόληση παιδιών προσχολικς και σχολικς ηλικίας Δμος Σιντικς ΤΕ ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων 5 μνες Φύλαξη και δημιουργικ απασχόληση παιδιών προσχολικς και σχολικς ηλικίας Φύλαξη και δημιουργικ απασχόληση παιδιών προσχολικς και σχολικς ηλικίας Ανάπτυξη ανάδειξη τουριστικού προϊόντος του Δμου Σιντικς Δμος Σιντικς ΥΕ Καθαριστών -τριών 5 μνες 2 Δμος Σιντικς ΥΕ Βοηθός μάγειρα 5 μνες 2 Δμος Σιντικς ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 10 Κωδικός 05. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 246 Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων Δμος Αμφίπολης 247 Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων Δμος Αμφίπολης Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκομιδς απορριμμάτων του Δμου Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκομιδς απορριμμάτων του Δμου Δμος Αμφίπολης Δμος Αμφίπολης ΥΕ Γενικών (Βοηθών Υδρονομέων) ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 8 5 μνες 3 5 μνες 4 5 μνες 15 Σελίδα 11 από 48

12 Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου 05. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Δμος Αμφίπολης Δμος Αμφίπολης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα JCB) 5 μνες 3 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Δμος Αμφίπολης 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Δμος Αμφίπολης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 9 Δμος Αμφίπολης 255 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας Δμος Αμφίπολης ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες 1 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Αμφίπολης ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Αμφίπολης 5 μνες Ανάπτυξη ανάδειξη τουρισμού Δμος Αμφίπολης ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 5 Κωδικός Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων 06. ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Προωθητρα γαιών) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα - JCB) 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες 1 Σελίδα 12 από 48

13 Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Αποκομιδ απορριμάτων δια χειρός, καθαρισμός παραποτάμιων περιοχών και μικρών τοπικών κοινοττων Αποκομιδ απορριμάτων δια χειρός, καθαρισμός παραποτάμιων περιοχών και μικρών τοπικών κοινοττων Αποκομιδ απορριμάτων δια χειρός, καθαρισμός παραποτάμιων περιοχών και μικρών τοπικών κοινοττων Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Συντρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού 06. ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας Δμος Βισαλτίας ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Σαρώθρων) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Προωθητρα Γαιών) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα - JCB) 5 μνες 2 5 μνες 1 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 8 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 5 μνες Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 2 Δμος Βισαλτίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Σαρώθρων) 5 μνες 1 Δμος Βισαλτίας ΥΕ Εργατών Πρασίνου 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Δμος Βισαλτίας 5 μνες Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Δμος Βισαλτίας ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 4 Δμος Βισαλτίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα - JCB) 5 μνες 1 Σελίδα 13 από 48

14 279 Έργα συντρησης μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών 06. ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Δμος Βισαλτίας 280 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Δμος Βισαλτίας 281 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Δμος Βισαλτίας 282 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Δμος Βισαλτίας 283 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοηθείας Δμος Βισαλτίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Αεροσυμπιεστ) ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ΤΕ Φυσιοθεραπευτών -τριών ΠΕ ΤΕ ΔΕ Νοσηλευτικς ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας) 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες 3 5 μνες 5 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Βισαλτίας 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Βισαλτίας ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 4 Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 2 Δμος Βισαλτίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Προώθηση του αθλητισμού Δμος Βισαλτίας ΠΕ Γυμναστών 5 μνες Προώθηση του πολιτισμού Δμος Βισαλτίας 290 Προώθηση του πολιτισμού Δμος Βισαλτίας 291 Προώθηση του πολιτισμού Δμος Βισαλτίας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικοδιδασκάλων ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας) ΠΕ ΤΕ ΔΕ Βιβλιοθηκονομίας 5 μνες 2 5 μνες 2 5 μνες ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ Κωδικός 292 Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων, που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκομιδς απορριμάτων του Δμου Δμος Εμμανουλ 5 μνες Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Δμος Εμμανουλ 5 μνες 13 Σελίδα 14 από 48

15 Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων Έργα δασοπροστασίας, αντιπυρικς προστασίας και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων 296 Βελτίωση οδικς ασφάλειας 07. ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα Φορτωτ) ΤΕ ΔΕ Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικς Τοπίου 5 μνες 1 5 μνες 1 5 μνες Βελτίωση οδικς ασφάλειας 298 Βελτίωση οδικς ασφάλειας Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού. Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 4 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 5 μνες 2 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες 1 ΤΕ Τοπογραφίας 5 μνες 2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 4 ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 2 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 6 5 μνες 1 5 μνες Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας Δμος Εμμανουλ ΤΕ Φυσιοθεραπευτών -τριών 5 μνες Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας Δμος Εμμανουλ ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες 2 Σελίδα 15 από 48

16 308 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας 309 Μέριμνα και στριξη χρηζόντων βοθειας Διάθεση χρησιμοποιούμενου ρουχισμού κοινωνικό παντοπωλείο Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών 07. ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ ΤΕ ΔΕ Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων 5 μνες 1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 5 μνες 2 ΥΕ Γενικών (Βοηθοί αποθηκάριοι) 5 μνες 2 ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Έργα συντρησης δημοσίων σχολικών υποδομών Δμος Εμμανουλ ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 5 μνες Εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 314 Προώθηση αθλητισμού 315 Προβολ λαογραφικών μουσείων Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ Δμος Εμμανουλ ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 2 ΠΕ Γυμναστών 5 μνες 2 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 5 μνες Προβολ λαογραφικών μουσείων Δμος Εμμανουλ ΠΕ ΤΕ Διοίκησης Επιχειρσεων 5 μνες Προβολ λαογραφικών μουσείων Δμος Εμμανουλ ΠΕ Λαογραφικού 5 μνες 2 Κωδικός Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού 08. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Δμος Ηράκλειας ΔΕ Δασοφυλάκων 5 μνες 4 Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτ γαιών) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτ - Εκσκαφέα) 5 μνες 21 5 μνες 3 5 μνες 2 Σελίδα 16 από 48

17 Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα αποκατάστασης του τοπικού οικοσυστματος. Εργασίες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας 08. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Δμος Ηράκλειας ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 3 Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες 4 Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτ - Εκσκαφέα) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Γ, τάξης Δ ) ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 20 5 μνες 2 5 μνες 1 5 μνες Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Έργα συντρησης δημόσιων υποδομών και δημοτικς περιουσίας Δμος Ηράκλειας ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 6 Δμος Ηράκλειας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 4 Δμος Ηράκλειας ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες 3 Δμος Ηράκλειας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 3 Δμος Ηράκλειας Δμος Ηράκλειας ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκιντων 5 μνες 3 5 μνες Μέριμνα και στριξη ευπαθών ομάδων και ΑΜΕΑ Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες Μέριμνα και στριξη ευπαθών ομάδων και ΑΜΕΑ Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Νοσηλευτικς 5 μνες Μέριμνα και στριξη ευπαθών ομάδων και ΑΜΕΑ Μέριμνα και στριξη ευπαθών ομάδων και ΑΜΕΑ Δμος Ηράκλειας ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες 2 Δμος Ηράκλειας ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Προώθηση του αθλητισμού Δμος Ηράκλειας ΠΕ Γυμναστών 5 μνες 4 Σελίδα 17 από 48

18 08. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Κωδικός 339 Προώθηση του αθλητισμού Δμος Ηράκλειας ΥΕ Γενικών 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικών 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΔΕ Δασκάλων Χορού 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Βιβλιοθηκονομίας 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας) 5 μνες Προώθηση και ενίσχυση της πολιτισμικς παιδείας και των τεχνών Δμος Ηράκλειας ΥΕ Γενικών 5 μνες Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος Δμος Ηράκλειας ΔΕ Συνοδών Επισκεπτών 5 μνες Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος Δμος Ηράκλειας ΠΕ ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων & ΜΜΕ 5 μνες Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος Δμος Ηράκλειας ΔΕ Διοικητικού 5 μνες 2 Κωδικός 09. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 348 Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Χειριστών Η/Υ 5 μνες Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΠΕ Νηπιαγωγών 5 μνες Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 5 μνες 3 Σελίδα 18 από 48

19 09. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 351 Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων 5 μνες Νέες εναλλακτικές δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη λειτουργία των παιδικών σταθμών Δμος Νέας Ζίχνης ΥΕ Καθαριστών -τριών 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων Δμος Νέας Ζίχνης 5 μνες ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Κωδικός 354 Παροχ υπηρεσιών φροντίδας και μέριμνας κατ οίκον σε ηλικιωμένα και ανμπορα άτομα(άγαμα άτεκνα εγκαταλελειμμένα- μοναχικά), άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με νοητικά προβλματα, με άνοια, ψυχικές παθσεις, ΑΜΕΑ και παιδιά, άτομα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα μέριμνας Δμος Νέας Ζίχνης ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες Παροχ υπηρεσιών φροντίδας και μέριμνας κατ οίκον σε ηλικιωμένα και ανμπορα άτομα(άγαμα άτεκνα εγκαταλελειμμένα- μοναχικά), άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με νοητικά προβλματα, με άνοια, ψυχικές παθσεις, ΑΜΕΑ και παιδιά, άτομα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα μέριμνας Δμος Νέας Ζίχνης ΠΕ ΤΕ ΔΕ Νοσηλευτικς 5 μνες Παροχ υπηρεσιών φροντίδας και μέριμνας κατ οίκον σε ηλικιωμένα και ανμπορα άτομα(άγαμα άτεκνα εγκαταλελειμμένα- μοναχικά), άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με νοητικά προβλματα, με άνοια, ψυχικές παθσεις, ΑΜΕΑ και παιδιά, άτομα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα μέριμνας Δμος Νέας Ζίχνης ΥΕ Γενικών (Οικογενειακών Βοηθών) 5 μνες 5 Σελίδα 19 από 48

20 Συντρηση οδών και ζωνών προστασίας σε περιαστικά δάση Συντρηση οδών και ζωνών προστασίας σε περιαστικά δάση Καθαρισμός ρεμάτων και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Καθαρισμός ρεμάτων και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Καθαρισμός ρεμάτων και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Συντρηση και βελτίωση χώρων νεκροταφείων δημοτικών και τοπικών κοινοττων Δ. Νέας Ζίχνης Συντρηση και αποκατάσταση κοινοχρστων χώρων δημοτικών και τοπικών κοινοττων Δ. Νέας Ζίχνης Διαμόρφωση και φροντίδα αστικού πρασίνου 11. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ισοπεδωτ Διαμορφωτ γαιών ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Εκσκαφέα Φορτωτ) ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 2 5 μνες 2 5 μνες 4 5 μνες 2 5 μνες 2 5 μνες 6 5 μνες 20 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δμου Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δμου Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δμου Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης 5 μνες Βελτίωση και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δμου Νέας Ζίχνης Βελτίωση και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δμου Νέας Ζίχνης Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 2 Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Υποδοχ και ξενάγηση επισκεπτών Σπηλαίου Αλιστράτης Δμος Νέας Ζίχνης ΔΕ Συνοδών Επισκεπτών 5 μνες 6 Σελίδα 20 από 48

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 Ταχ.Δ/νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρμπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δικαιούχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Αθνα 0-4-202 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (26) Αριθμ.Πρωτ.:4 Ταχ.Δ/νση:Αγίου Κωνσταντίνου 7-9 ΤΚ: 2300 Κρανίδι Αργολίδας Πληροφορίες: κ. Νατάσα Οικονόμου Τηλ.:230009396 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ Τ.Κ.800 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 5045577-5040866 Μυτιλνη 0//0

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY)

Η ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) (63) Αθνα, 27/03/2012 Αριθμός Πρωτόκολλου: 42 Ταχ. Δ/νση : ΚΟΔΡΙΓΚTΩΝΟΣ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. :10454 Πληροφορίες :ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο :2102312038 FAX :2102313278

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αστικ Μη Κερδοσκοπικ Εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορινθίας, 0/04 /202 Αριθμ. Πρωτ.: 3 Ταχ.Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 7, Κρανίδι Τ.Κ. : 2 300 Αργολίδας Πληροφορίες : Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402 210

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα, 26/04/2012. Ανακοινώνει

Έδεσσα, 26/04/2012. Ανακοινώνει Ανάσα και Ζω στην Πέλλα Αριθμ. Πρωτ.: 48 Σακελλαροπούλου 14 Τ.Κ. 58200 Έδεσσα Τηλέφωνο: 23810 24858-21000 Fax: 23810 23181 Πληροφορίες: Γκότση Ελένη e.mail: anpe@pel.forthnet.gr Έδεσσα, 26/04/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402 210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (6) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 7 Τ.Κ. 3 00, Κρανίδι Πληροφορίες: κ. Ιωάννης Βολάνης Τηλέφωνο: 3.000.9396 Fax: 7540.3354 E-mail: info@ngodiastasi.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. 21/ 03 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.:3501

Ανακοινώνει. 21/ 03 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.:3501 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕ) (5) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΣΠΑΡΤΗΣ 8 Τ.Κ. 221 00, ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλέφωνο: 2710243345 / 2710226146 Fax: 2710226146 E-mail: inepel@otenet.gr Πληροφορίες: Παπαδολιάς Θανάσης 21/

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/03/2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΓΣΕΕ Αριθμ. Πρωτ.: 3464

Πάτρα, 09/03/2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΓΣΕΕ Αριθμ. Πρωτ.: 3464 Πάτρα, 09/03/2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΓΣΕΕ Αριθμ. Πρωτ.: 3464 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αστικ Μη Κερδοσκοπικ Εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορινθίας, 0/04 /202 Αριθμ. Πρωτ.: 3 Ταχ.Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 7, Κρανίδι Τ.Κ. : 2 300 Αργολίδας Πληροφορίες : Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 06/03/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3428 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Αθνα, 4.5.2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ [62] Αριθμ. Πρωτ.: 918 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (26) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 7 Τ.Κ. 23 00, Κρανίδι Πληροφορίες: κ. Ιωάννης Βολάνης Τηλέφωνο: 23.000.9396 Fax: 27540.23354 E mail: info@ngodiastasi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) (6) Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως. Τ.Κ. 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνο: 2310534322 Fax: E mail: kmop@kmop.gr Πληροφορίες: Σούρδα Κατερίνα Αθνα, 20/4/2012

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 895 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Χρυσούπολη 30/4/2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 737 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για την πλρωση δύο (2) θέσεων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Ανακοινώνει

Η ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Ανακοινώνει ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεία Αθνα, 17-7-2012 Ταχ.Δ/νση :Λ. Μεσογείων 543 Τ.Κ. :153 44 Αγία Παρασκευ Πληροφορίες :Ελευθερία Αφεντάκη Τηλέφωνο :210 6000035 FAX :210 6394660

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ανακοινώνει

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ανακοινώνει ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρεια Πελοποννσου (5) Ταχ. Δ/νση: Σπάρτης 8, Τρίπολη Τηλέφωνο: 7043345 Fax: 70646 E-mail: inepel@otenet.gr Πληροφορίες: Αθανάσιο Παπαδολιά Κόρινθος, /03/0 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» (31) Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 91 Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλέφωνο: 2721095620 Fax: 2721095620 E-mail: info@olivetreeroute.gr Πληροφορίες: Μαριάννα Κατσιλιέρη Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) (5) Ταχ. Δ/νση: Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. 3500 ΛΑΜΙΑ Τηλέφωνο: 2230 5777 Fax: 2230 5778 E-mail: inester@otenet.gr Πληροφορίες: Βογιατζς Σπύρος /04 / 202 Αριθμ. Πρωτ.: 3573 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ' αριθμ. 4-5/0/0 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου (4 μνες) Για την υλοποίηση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 6/03/0 Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Αρ.Πρωτ.: 59 Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Κρτης (7) Ταχ. Διεύθυνση: ΒΛΑΣΤΩΝ 0 & 770 Ταχ. Κώδικας: 70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 100.303 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 100.303 / 1 / 2012 Κοζάνη, 24/7/2012 Αρ.Πρωτ. : 7657 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεύθυνση: Τ.Κ.: Πόλη: Τηλ. Fax: e-mail: Πληροφορίες: Ηροδότου 9 50100 Κοζάνη 24610-26622 24610-26625 info@ipadm.gr Χρστος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» (3) Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 9 Τ.Κ. 2400 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλέφωνο: 272095620 Fax: 272095620 E-mail: info@olivetreeroute.gr Πληροφορίες: Μαρινέλλα Κατσιλιέρη Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕ) (5) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. /νση: ΣΠΑΡΤΗΣ 8 Τ.Κ. 221 00, ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλέφωνο: 2710243345 / 2710226146 Fax: 2710226146 E-mail: inepel@otenet.gr Πληροφορίες: Παπαδολιάς Θανάσης 21/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012 ΠΝΟΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (8) Καβάλα, 4/1/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2 Ταχ.Δ/νση : Κων/νου Παλαιολόγου 9 Τ.Κ. : 654 03 Καβάλα Πληροφορίες : Ελένη Ψυρούκη Τηλέφωνο : 2510 232211 FAX : 2510

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Ταχ. Δ/νση Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. 3500 Λαμία Τηλέφωνο 30 5777 FAX 30 5778 E-mail inester@otenet.gr Πληροφορίες Βογιατζς Σπύρος Λαμία, /04/0 Αριθμ. Πρωτ.: 357 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αριθμ. Πρωτ.: 889 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Καραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail

Διαβάστε περισσότερα

κα Φουτσιτζόγλου Κορνηλία Τηλ: 23310 71890 Fax: 23310 24424 Email: inekmak@otenet.gr

κα Φουτσιτζόγλου Κορνηλία Τηλ: 23310 71890 Fax: 23310 24424 Email: inekmak@otenet.gr ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) (5) Αθνα, 19/ 6 / 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 3665 Ταχ. /νση: Σ. Πέτρουλα 5 Τ.Κ : 591 00, Βέροια Πληροφορίες: κα Μπαρµπαρούση Στέλλα, Τηλ: 23310 71890 Fax: 23310

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χ. Σιώμου Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΒΙΟΖΩ» Ανακοινώνει

Η «ΒΙΟΖΩ» Ανακοινώνει «ΒΙΟΖΩ», Πανελλνια Ένωση Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» Αθνα: ΜακΜίλλαν 10, 11144 Πατσια Λαμία: Ζαλόγγου 3, 35100 Λαμία Τηλ: 210 5222323, 2238350100 6975536779, 6945107638 Ηλ.Ταχ: cv_stylida@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Πίνδος Περιβαλλοντική»

Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Πίνδος Περιβαλλοντική» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αστικ Μη κερδοσκοπικ Εταιρεία «Πίνδος Περιβαλλοντικ» (20) Ταχ. Διευθ. Μετσόβου 12 Ιωάννινα, 06/02/2012 Τ.Κ.: 45221 Αρ. Πρωτ. 475 Τηλ. :2651029445 Πληρ.: Βραζιτούλης Ιωάννης Fax: 2651029447

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νσων (30) Νίκαια, 14/03/01 Αριθμ. Πρωτ.: 5036 Ταχ.Δ/νση : Π. Ράλλη 10 & Θησέως 1 Τ.Κ. :184 54, Νίκαια Πληροφορίες : Μαρωνίτης Ιωάννης Τηλέφωνο : 10.41.79.797 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ (3) Ταχ.Δ/νση : Μαραθόκαμπος Σάμου Τ.Κ. : 830 Σάμος Πληροφορίες: κ. Βασίλης Κουρούτος Τηλέφωνο : 730 3733 Email : (www.archipelago.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012 ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Αθνα, 14-3-2012 Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεια (64) Ταχ.Δ/νση :Λ. Μεσογείων 543 Τ.Κ. :153 44 Αγία Παρασκευ Πληροφορίες :Ελευθερία Αφεντάκη Τηλέφωνο :210 6000035 FAX :210

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (26) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 7 9, Τ.Κ. 23 00, Κρανίδι Πληροφορίες: κ. Νατάσα Οικονόμου Τηλέφωνο: 23.000.9396 Fax: 27540.23354 E mail: info@ngodiastasi.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ταχ. /νση : Καστρινογιαννάκη Ρέθυµνο, 2/3/202 Τ.Κ. : 7400, ΡΕΘΥΜΝΟ Αριθµ. Πρωτ.: 53 Τηλέφωνο : 2830 55095 E-mail : simpraksifr20@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 23/04/2012 ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ [62] Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αθνα, 23 Απριλίου 2012 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΚΜΟΠ) (6) Αριθμ. Πρωτ.: 012km0182 Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως Τ.Κ. 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310 534322, Fax: 210 6234553 e-mail: kmop@kmop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.)

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 20/2/2012 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π) (23) Αριθμ. Πρωτ.: 39 ΚΑΛΟΥΔΗ 8β, Τ.Κ. 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ./Φαξ: 2651039820 e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως Τ.Κ. 54627 / Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» (95) Ταχ. Δ/νση: Μαντζαβινάτα Παλικς, Τ.Κ. 282 00 Τηλέφωνο: 26710 94254 Fax: 26710.94254 Πληροφορίες: Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος (από

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ικαιούχος: Αθνα, 20 Απριλίου 2012 Κέντρο Μέριμνας (6) Αριθμ. Πρωτ.:012km0174 Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) Ταχ. /νση:αφροδίτης 3 & Οδυσσέως ΤΚ: 54629 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: κ.σούρδα Κατερίνα Τηλ.:2310534322

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθνα, 11 Ιανουαρίου 2012 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 012km0015 (ΚΜΟΠ) (6) Ταχ. /νση: Κ. Καβάφη 9 Τ.Κ 69100 Κοµοτην Πληροφορίες: Ελένη Ζαϊφίδου Τηλέφωνο : 2531033150 FAX : 2531023117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 5.201/1/ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 5.201/1/ 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5 Τ.Κ. 59100, ΒΕΡΟΙΑ Τηλέφωνο: 23310 71890 Fax: 23310 24424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: κα Μπαρμπαρούση Στέλλα, κα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Ταχ. Δ/νση : Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. : 3500 Λαμία Πληροφορίες : Βογιατζς Σπύρος Τηλέφωνο : 2230 5777 FAX : 2230 5778 Email : inester@otenet.gr Αθνα, Ημερομηνία Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) (63) Αθνα, 27 / 3 /2012 Πρωτόκολλου: 43 Ταχ. Δ/νση : ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. :10454 Πληροφορίες :ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο :2102312038 FAX :2102313278 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012 ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Αθνα, 14-3-2012 Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεια (64) Ταχ.Δ/νση :Λ. Μεσογείων 543 Τ.Κ. :153 44 Αγία Παρασκευ Πληροφορίες :Ελευθερία Αφεντάκη Τηλέφωνο :210 6000035 FAX :210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 3668 Ταχ. /νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρµπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ»

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ» Διεθνς Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζως ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ (68) Ταχ. Δ/νση: Σπύρου Δοντά 10, Τ.Κ. 117 43, Αθνα Πληροφορίες: κ. Κων/νος Σταυρόπουλος Τηλέφωνο: 210.9217366 Fax: 210.9211766

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MIΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθνα, 22 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3463 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ) Ταχ. /νση: Αριστοτέλους 46 Τ.Κ 104 33, Αθνα Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ικαιούχος: Αθνα, 20 Απριλίου 2012 Κέντρο Μέριμνας (6) Αριθμ. Πρωτ.: 012km0170 Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) Ταχ. /νση:αφροδίτης & Οδυσσέως ΤΚ:54629 Θεσσαλονίνη Πληροφορίες: κ. Σούρδα Κατερίνα Τηλ.: 23105343322

Διαβάστε περισσότερα

. Ναύπακτος, 21/03/2012 Αριθμ. Πρωτ.:36

. Ναύπακτος, 21/03/2012 Αριθμ. Πρωτ.:36 . Ναύπακτος, 2/03/202 Αριθμ. Πρωτ.:36 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5270//202 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω

Διαβάστε περισσότερα

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (44) Αθνα, 5/06/2012 Ταχ. Δ/νση : Γ Σεπτεμβρίου 69 Αριθμ. Πρωτ.: 84 Τ.Κ. : 10433 Αθνα Τηλέφωνο/ Fax : 210 8226562 E-mail : panparat@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 44.903/1/2012 σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20 α του Ν. 4057/2012 ( ΦΕΚ 54/Α ), όπως συμπληρώθηκαν και

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20 α του Ν. 4057/2012 ( ΦΕΚ 54/Α ), όπως συμπληρώθηκαν και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Ν.Π.Δ.Δ. ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 73 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Τ.Κ. : 14563 ΚΗΦΙΣΙΑ Αρ. Πρωτ: 461 /12.05.2017 ----------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αθνα, 29/02/2012 ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.ΠΕ.ΘΕ) (83) Αριθμ. Πρωτ.: 23-29/2/2012 Ταχ.Δ/νση: Ομρου 54 Τ.Κ.:106 72 Αθνα Πληροφορίες:Κ.Ανδρωνά Τηλ:2103643224 FAX:2103646953

Διαβάστε περισσότερα

ικαιούχος: Καλλιθέα, 27/03/202 Socialaxon.eu (56) Ταχ. /νση:σαπφούς 9, TK: 7675 Καλλιθέα Αριθµ. Πρωτ.: 2 Πληροφορίες: κ.α.ξενάκη Τηλέφωνο Fax: 20 9585390 e-mail: info@socialaxon.eu ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στλη (1) περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ( ΚΕ.Α.Ε.Π.) Αθνα, 20/04/202 Αριθμ. Πρωτ.: 0 Ταχ. /νση : Κυψέλης 6 Τ.Κ. :362, Αθνα Πληροφορίες : Κατερίνα Κατσούδα Τηλέφωνο : 20. 8283 Email :keaep@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 65.908/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 65.908/1/2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» Αθνα, 12 /3/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 64 Ταχ. Δ/νση : Δ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 13 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. :19003 Πληροφορίες :ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο :2102312038 FAX :2102313278

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ»

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» «ΑΘΗΝΑ» Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικς Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας (57) Ταχ. Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 5 Τ.Κ. 112 57 Τηλέφωνο: 2108668365 Fax: 2108668719 E-mail: info@athina.org.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. «Αθηνά» Αστική μη Κερδοσκοπική Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Αριθμ. Πρωτ.: 61 & Ψυχοθεραπείας (57)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. «Αθηνά» Αστική μη Κερδοσκοπική Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Αριθμ. Πρωτ.: 61 & Ψυχοθεραπείας (57) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Αθηνά» Αστικ μη Κερδοσκοπικ Αθνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικς Ανάπτυξης Αριθμ. Πρωτ.: 61 & Ψυχοθεραπείας (57) Ταχ. Δ/νση :Αγαθουπόλεως 5 Τ.Κ. :112 57, Αθνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30)

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30) Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νσων (30) Νίκαια, 9/01/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4999 Ταχ.Δ/νση : Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1 Τ.Κ. : 184 54, Νίκαια Πληροφορίες : Εύα Ταμπακοπούλου Τηλέφωνο : 210.41.79.797

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αθνα, 0 Απριλίου 0 ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΚΜΟΠ) (6) Αριθμ. Πρωτ.: Ταχ. /νση: Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως Τ.Κ. 546 9 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Σούρδα Τηλ: 305343, e-mail: kmop@kmop.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012 Αγρίνιο, 11/ 10 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 80 Ταχ. Δ/νση :Χαριλάου Τρικούπη 81 Τ.Κ. : 30 100, Αγρίνιο Τηλέφωνο : 2130009396 Email : info@ngodiastasi.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ www.patt.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ www.patt.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ www.patt.gov.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σε συνέχεια της συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (69) Ταχ.Δ/νση : 3 ης Σεπτεμβρίου 69 Τ.Κ. : 104 33 Πληροφορίες : κ. Μ. Χατζ Τηλέφωνο : 210.8813760, 210.9626605, 6980637140, 6909419032 Fax : 210.9626605 E mail : herakleiaattikis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Ηράκλειο 12/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 11444 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ. Ανακοινώνει

Το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ. Ανακοινώνει ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (5) Αθνα, 22/03/2012 Εμμανουλ Μπενάκη 71A, Αριθμ. Πρωτ.: 3514 Τ.Κ. 10681, Αθνα Τηλ/νο : 210 33.27. 730, 33.27. 781 Fax : 210 33.04.452 e-mail : kox@inegsee.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 888 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Kαραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.502 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.502 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (5) (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Τζαβέλα 4, Τ.Κ. 42 22, Λάρισα Τηλέφωνο: 240 53.74.89, -90 Fax: 240 53.74.47 E-mail: inethes@otenet.gr Πληροφορίες: Φαν Χρστου ΛΑΡΙΣΑ, 5/

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθνα, 6-3-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3430 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (24) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 8846852,

Διαβάστε περισσότερα

. Ναύπακτος, 21/03/2012 Αριθμ. Πρωτ.:36

. Ναύπακτος, 21/03/2012 Αριθμ. Πρωτ.:36 . Ναύπακτος, 2/03/202 Αριθμ. Πρωτ.:36 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5270//202 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτηµα (5) Ταχ. /νση: Αισώπου 24 & Προµηθέως, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χ. Σιώµου Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθνα, 6-3-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3430 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (24) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 8846852,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθνα, 13 /11 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr Αριθμ. Πρωτ.: 13/13-11-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.503 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.503 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (5) (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Τζαβέλα 4, Τ.Κ. 42 22, Λάρισα Τηλέφωνο: 240 53.74.89, 90 Fax: 240 53.74.47 E mail: inethes@otenet.gr Πληροφορίες: Φαν Χρστου ΛΑΡΙΣΑ, 05

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012 ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57 ΑΘΗΝΑ, 13/3/2012 Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 886 Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692882 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, 26 06 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3684

Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, 26 06 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3684 Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012 Αγρίνιο, 11/ 10 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 83/ 11.10.2012 Ταχ. Δ/νση :Χαριλάου Τρικούπη 81 Τ.Κ. : 30 100, Αγρίνιο Τηλέφωνο : 2130009396 Email : info@ngodiastasi.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2012 σύναψης συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (24) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10433 Τηλέφωνο: 210 8846852 Fax: 210 8846853 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, 26 06 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3684

Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, 26 06 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3684 Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. πρωτ. 1660 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 17 Οκτωβρίου 2016 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 17 Οκτωβρίου 2016 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 17 Οκτωβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.30462 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 85-87 Τ.Κ.: 23 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ (ΔΕΥΑΚ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 1-50100 Τηλ. 24610 51500 FAX 24610 51550 Κοζάνη 29/03/2010 Αρ. Πρωτ.: 1096 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Δημοτικ Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ»

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Αθνα, 30 Μαρτίου 202 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3302 «ΝΟΣΤΟΣ» (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο) Νοταρά 45 & Μετσόβου 30 Τ.Κ 06 83, Αθνα Τηλ: 20 88530 Fax: 20 522950

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Αμαλιάδα 27.07.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 18576 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Ο Δήμος Ήλιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 7.104 / 1 /2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 7.104 / 1 /2012 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΚΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 04/01/2012 Αρ.Πρωτ: 82 ΔΝΣΗ: Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ Τ.Κ. 64006 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ: 2510316348 E-MAIL: info@opak.gr Fax: 2510316348 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.605 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.605 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (24) Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθνα Πληροφορίες: Ιωάννα Μακρ Τηλέφωνο: 210.88.46.852,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (24) Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθνα Πληροφορίες: Βαρδαρός Σταμάτης Τηλέφωνο: 210.88.46.852

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 05-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:14941 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πρόσληψης τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα: Αριθ. πρωτ. 4514

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα:  Αριθ. πρωτ. 4514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΔΑ: Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 13 / 6 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4100 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 13 / 6 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4100 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Πληροφορίες :Ρ. Νόκα Τηλέφωνο: 2131319358 FAX: 2131319368 E-mail: r.noka@asep.gr

Διαβάστε περισσότερα