Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους"

Transcript

1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Με αίσθηµα ικανοποίησης και µε την προσήκουσα ευθύνη, στα πλαίσια της πολιτικής του λογοαπολογισµού και της εφαρµογής του ν. 3549/07 αρθρ. 5 παρ. 4, υποβάλλουµε την Εκθεση Πεπραγµένων του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Πάτρας, του ακαδηµαϊκού έτους Η Εκθεση Πεπραγµένων, ως θεσµική υποχρέωση υποβάλλεται για πρώτη φορά και αποτελεί µία παρουσίαση, τόσο των επιτευγµάτων του Τ.Ε.Ι. όσο και των αδυναµιών ή δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν στην εφαρµογή της αναπτυξιακής πολιτικής του, σε σύγκριση µε τον τετραετή αναπτυξιακό σχεδιασµό ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, τον Οκτώβριο του Πρόκειται για µία τυπική αλλά και ουσιαστική διαδικασία, που στοχεύει στο να σηµατοδοτήσει την ίδια την φυσιογνωµία του Ιδρύµατος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και τις προοπτικές ανάπτυξής του.

3 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο ετήσιος απολογισμός των Πεπραγμένων κάθε φορέα αποτελεί όχι απλά μια υποχρέωσή του προς τους εταίρους του και τα ίδια του τα μέλη, αλλά αυτή ταύτη την θεμελιώδη εσωτερική διεργασία της αυτοκριτικής & της αυτοαξιολόγησης των επί μέρους διεργασιών του. Ο απολογισμός των Πεπραγμένων αποτελεί δημόσιο έγγραφο ανοικτό προς όλους και ιδίως προς εκείνους τους οποίους έχει κληθεί να υπηρετεί με την ίδρυση του. Όλα αυτά γίνονται περισσότερο επιτακτικά όταν μάλιστα πρόκειται για φορείς που ενισχύονται από τα κονδύλια του δημοσίου. 1

4 Ο απολογισμός αποτελεί μία υγιή δοκιμασία η οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται συστηματικά. Η ετήσια κριτική ανάλυση και παρουσίαση των Πεπραγμένων του ΤΕΙ Πάτρας, με αναφορά στους στόχους που έχουν τεθεί από τα αρμόδια όργανα, αποτελεί μια προϋπόθεση για συνεχή βελτίωση και αύξηση των επιδόσεων και της απόδοσής του. Θεμελιώδης προϋπόθεση: η δεσμευτική πολιτική όλων μας. Πέραν των άλλων, στόχος μας είναι να θέσουμε κριτήρια δείκτες και εσωτερικές μετρήσιμες διαδικασίες που θα επιτρέψουν την διαχείριση των αλλαγών κατά περίπτωση. Με αίσθημα ευθύνης, αξιοπρέπειας και διαφάνειας καταθέτουμε την απολογιστική αυτή Έκθεση πεπραγμένων, πού άλλωστε απαιτείται και από το Κεφ. Γ άρθρο 8, παρ. 5 του ν. 3549/07. Α.2. ΡΟΛΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΙ Α.2.1. Γενικά Τα ΤΕΙ όπως ορίζεται με τους νόμους 2916/2001 και 3549/2007 ανήκουν και εντάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας. Το άρθρο 1 του ν. 3549/07 προσδιορίζει γενικά το Ρόλο και την Αποστολή των ΑΕΙ ως εξής : α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση. β) να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών. γ) να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών & αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας. δ) να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για αναζήτηση & διάδοση νέας γνώσης & ανάδειξη νέων ερευνητών και ε) να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλλων». Το κάθε ΑΕΙ στα πλαίσια της αυτονομίας του καθορίζει ειδικότερα τους Στόχους και το Ρόλο του, οικοδομώντας τη δική του Φυσιογνωμία και Αποστολή. Ειδικότερα, ο Ρόλος και η Αποστολή του ΤΕΙ Πάτρας μέσα από τους Στόχους γενικούς και ειδικότερους ορίζονται και περιγράφονται, Σεπτέμβριος 2008, από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, Καθ. Σ. Καπλάνη & το Συμβούλιο του ΤΕΙ και έχουν ως ακολούθως: 2

5 Α.2.2. Ειδικοί Στόχοι του ΤΕΙ Πάτρας Συμβολή σε μια συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη βιώσιμη και ανταγωνιστική σε τοπικό, περιφερειακό όσο και εθνικό επίπεδο. Υψηλής Ποιότητας και Επιπέδου, παροχή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως αρμόζει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αναζήτηση, Εμπέδωση, Διάχυση Γνώσης & Δεξιοτήτων μέσω Έρευνας, Καινοτομιών και χρήσης Νέων Τεχνολογιών. Παροχή Υπηρεσιών προς τρίτους και ιδιαίτερα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους. Καλλιέργεια Παιδείας και Δημοκρατικού Ήθους. Συμμετοχή και συνεισφορά στην ανάπτυξη της περιοχής Δυτ. Ελλάδος. Συμμετοχή στην Τεχνολογική Ανάπτυξη, μέσα από την έρευνα, την δια βίου μάθηση και τις καινοτομίες. Α.2.3. Εξειδικευμένη Στρατηγική και Πολιτική Δράσεων για την επίτευξη των Στόχων. 1. Ανάπτυξη «κινητηρίων μοχλών» για Καινοτομίες και Αναπτυξιακές αλλαγές στα πεδία ευθύνης του ΤΕΙ που είναι οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία, οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής, η Επιστήμη και Τεχνολογία της Φροντίδας Υγείας, οι Οικονομικές Επιστήμες, κλπ. 2. Συνεχής προσδιορισμός των τάσεων και αναγκών για Γνώση και Δεξιότητες και για συστηματική υποστήριξη των φορέων. 3. Συνεχής επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για να διασφαλίζεται η Ποιότητα και ο Ριζοσπαστισμός της. 4. Ενδυνάμωση, ενθάρρυνση και προώθηση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού του ΤΕΙ για την απόκτηση διεθνούς αναγνώρισης και κοινωνικής καταξίωσης. 5. Ουσιαστική συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσα από προγράμματα συνεργασίας σε καινοτόμα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στις Ελληνικές Μ.Μ.Ε. 6. Δεσμευτική λογο-απολογιστική πολιτική για συνεχή βελτίωση. 3

6 7. Σχεδιασμός στρατηγικών βημάτων με αναφορά και στους άλλους εταίρους για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. 8. Διεθνοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με συνεργασίες τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και με τρίτες χώρες. Β. ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η Προεδρία του ΤΕΙ Πάτρας : Πρόεδρος, Καθ. Σωκράτης Καπλάνης, Αντιπρόεδρος Ακαδ. Υποθέσεων Καθ. Γεωργία Θεοδωρακοπούλου, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθ. Μάριος Χατζηπροκοπίου, Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος για τα Παραρτήματα Αν. Καθηγητής Ιωάννης Μποβιάτσης, συμπληρούμενη από τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου, Καθ. Μαρία Παπαδημητρίου, Δ/ντρια της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Καθ. Απόστολο Υφαντή, Δ/ντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Αναπλ. Καθ. Σωτηρία Αντωνοπούλου Δ/ντρια Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, τα οποία στο σύνολό τους, μαζί με τον κ. Αρ. Καρβούνη εκπρόσωπο των σπουδαστών, αποτελούν το Συμβούλιο του ΤΕΙ Πάτρας. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ σε 54 συνεδριάσεις του και σε 5 Συνελεύσεις ΤΕΙ προώθησε ένα σύνολο από δράσεις ανά θεματική ενότητα που έφεραν τα αποτελέσματα τα οποία και θα παρουσιασθούν. Η κρίση και κριτική επ αυτών, όπως διατυπώνεται στο κείμενο των Πεπραγμένων, θα πρέπει να λάβει υπ όψη και τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε χώρο, όπως φαινόμενα δυσλειτουργίας ακόμα και αδράνειας, επί των οποίων αναλυτικά θα αναφερθούμε. 4

7 Β.1. ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ) Είναι η πρώτη φορά που η Διοίκηση του ΤΕΙ Πάτρας συντάσσει, ενεργοποιώντας όλα τα Τμήματα, και καταθέτει στις ένα συνολικό 4-ετές Σχέδιο Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ν. 3549/07. Τούτο το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα δίδεται εν συντομία στο Παράρτημα Ι. Είναι μία από τις πρώτες ενέργειες (Σεπτέμβριος 2008), της Προεδρίας του ΤΕΙ Πάτρας και περιλαμβάνει σημαντικά έργα και εκπαιδευτικές αναπτυξιακές καινοτομίες. Το Πρόγραμμα όπως το επεξεργάστηκαν τα διάφορα Τμήματα και η ΥΔΜ του ΤΕΙ, προϋποθέτει μια Οικονομική Ενίσχυση η οποία για την ολοκλήρωση των έργων απαιτεί ποσό ύψους , ήτοι : προϋπολογισμοί Τμημάτων Υ.Δ.Μ Π.Δ.Ε διάφορα κτιριακά ΣΔΙΤ λειτουργικές Β.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1. Προσπάθεια επίλυσης διαφορών μεταξύ μελών ΕΠ που είχαν καταλήξει σε πλήθος δικαστικών διενέξεων. Η πρωτοβουλία είχε σχετική επιτυχία με αποτέλεσμα να επέλθει μια ηρεμία η οποία οδήγησε σε μια πορεία προς δημιουργία και βελτίωση. 2. Συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση όλων των Οργάνων Διοίκησης, επί Διοικητικών θεμάτων και των μελών τού ΤΕΙ μέσω διαδικτύου, αλλά και τακτικών συναντήσεων με το ΕΠ, ΔΠ και ΕΤΠ. Θέματα των συναντήσεων : Ευκαιρίες συμμετοχής σε ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, καθώς και οδηγίες για επιμέρους προτεινόμενες δραστηριότητες. 5

8 Στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου έλαβαν χώρα άνω των 10 προγραμματισμένων συναντήσεων του Προέδρου του ΤΕΙ με μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ όπως, Δ/ντές, Προϊσταμένους και λοιπό ΕΠ, ΔΠ, Ε.Τ.Π, καθώς και μέλη έκτακτου Ε.Π 3. Καθαριότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια χώρων. Η πολιτική αυτή ξεκίνησε άμεσα τον Σεπτέμβριο του 2008 με την καθαριότητα των δύο Εστιών των σπουδαστών, καθώς και των υπολοίπων χώρων του ΤΕΙ. Να σημειωθεί ότι η μία από της εστίες των σπουδαστών ήταν υπό κατάληψη επί 4 έτη. Το πρόβλημα λύθηκε την Άνοιξη του Ωστόσο, οι σπουδαστές είχαν παραμείνει και η νέα Διοίκηση του ΤΕΙ Πάτρας σε συνεργασία μαζί τους, προώθησε το έργο της Καθαριότητας, της Υγιεινής και της Ασφάλειας των χώρων. Η συνεργασία συνεχίζεται και σε άλλα θέματα Ποιότητας Ζωής και στις δύο εστίες των σπουδαστών. Κόστος (Καθαριότητα ΤΕΙ και Ασφάλεια χώρων ): Ενεργοποίηση του Τμήματος Συντήρησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας σε θέματα ταχείας διαμόρφωσης χώρων για να καταστούν λειτουργικοί και ανθρώπινοι (έργα μέσω Τεχνικής Υπηρεσίας). Κόστος επεμβάσεων και διαμορφώσεων : Εφαρμογή Πολιτικής Ανακύκλωσης Χάρτου Είναι από τις πρώτες πρωτοβουλίες του Συμβουλίου του ΤΕΙ. Προωθήθηκε η πιλοτική συλλογή άχρηστου χάρτινου υλικού και ολοκληρώθηκε προμήθεια συστήματος συμπίεσης και καταστροφής χάρτου, το οποίο θα προωθείται για ανακύκλωση σε βιομηχανίες. Κόστος : Όφελος : Καθαρότερο περιβάλλον, αλλά και έσοδα είτε υπό μορφή αναλώσιμων υλικών, είτε σε, που θα τα διαθέτουμε σε άπορους φοιτητές, ως ενίσχυση. 6. Ριζική επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης λυμάτων με πρωτοβουλία του Τμήματος Συντήρησης. Το Τμήμα Συντήρησης του ΤΕΙ προώθησε και εκτέλεσε τις ακόλουθες υπηρεσίες : 6

9 Συντήρηση των ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Πάτρας. Μεριμνά για την πυρασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Πάτρας. Μεριμνά για την εκτέλεση έργων συντήρησης και ανάπτυξης του πρασίνου. Μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού, των σπουδαστών και εν γένει των διακινουμένων στους χώρους του Ιδρύματος καθώς και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων κλπ. Οι ενδεικτικές εργασίες οι οποίες ανελήφθησαν κατά το 2008/09, και περιγράφονται, ανήλθαν συνολικά στο ποσό των Καθαρισμός και διαμόρφωση χώρου υπογείου, κτιρίου ΜΙΜΟΖΑ. 2. Εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου στο κτίριο ΜΙΜΟΖΑ. 3. Επισκευή Κεντρικής Μονάδας Θέρμανσης, αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης Ξενώνα «Κούκος». 4. Εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων του Ξενώνα «Κούκος». Γενική Ανακαίνιση: Υδραυλικά, θέρμανση, επίπλωση κ.λ.π. ηλεκτρο μηχανολογικά κ.α. 5. Επισκευή κεντρικής μονάδας θέρμανσης, κατασκευή καμινάδας και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων του κτιρίου Ηλιακών. 6. Ανακαίνιση και διαμόρφωση των δύο αιθουσών της παλαιάς βιβλιοθήκης σε αίθουσες Η/Υ. 7. Διαμόρφωση και ανακαίνιση χώρων : Πολυδύναμο κτίριο του ΤΕΙ, χώροι για το Γ.Δ.Σ και το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας. 8. Επισκευή 54 θρανίων αίθουσας Α Εργασίες συντήρησης του παιδικού σταθμού σε πόρτες, τοποθέτηση πινάκων και ελαιοχρωματισμός και τοποθέτηση υγειονομικού υλικού. 10. Μετατροπή των 60 WC παλαιού τύπου, σε χαμηλής πιέσεως και Υδραυλική συντήρηση των υπολοίπων WC. 11. Τοποθέτηση 30 νέων θυρών αλουμινίου και επισκευή 32 ξύλινων πορτών στα WC. 12. Επισκευή κλιματισμού Έπαυλης «Κόλα». 13. Εγκατάσταση υγειονομικού υλικού στο ΤΕΙ Πάτρας και τα Παραρτήματα. 7

10 14. Απολύμανση Απεντόμωση όλων των χώρων του ΤΕΙ Πάτρας και των Παραρτημάτων. 15. Επισκευή ηλεκτροφωτισμού Δασυλλίου. 16. Καθαρισμός του καταφυγίου και ηλεκτροφωτισμός. 17. Εξαερισμός Εκκλησίας, ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση αλεξικέραυνου. 18. Πυρασφάλεια, συστημάτων πυρόσβεση σε όλες τις Κεντρικές Μονάδες Θέρμανσης του ΤΕΙ, ηλεκτροφωτισμός λεβητοστασίων συμφωνά με τις προδιαγραφές. 19. Διαχείριση όμβριων και λυμάτων αποχέτευσης του κτιριακού συγκροτήματος Πολυδύναμη ΤΕΙ. 20. Κατασκευή μεταλλικών παλαιών και πόρτων για την ασφάλεια των δυο σπιτιών και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκονται στα απαλλοτριωμένα οικόπεδα. Οφέλη : Άμεσα : α. Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών και συμμετοχή σε Έργα και Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης β. Ενεργοποίηση των μελών των υπηρεσιών Συντήρησης που συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής, εν γένει. Έμμεσο : Προοπτική Μελλοντικών Συνεργασιών και νέες προτάσεις για έργα. Κόστος : Ελάχιστο, αφού το προσωπικό Συντήρησης του ΤΕΙ ανέλαβε σε πολλές περιπτώσεις την αυτεπιστασία των εργασιών και των έργων. Β.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η πολιτική της Διοίκησης του ΤΕΙ έθεσε τους εξής άμεσους στόχους: 1. Ηλεκτρονική πληροφόρηση/επικοινωνία. Άμεση και ολική χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της εσωτερικής T.V. και των ιστο-χώρων του ΤΕΙ, εντός και εκτός της κοινότητας του ΤΕΙ. 8

11 2. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, στοιχείων και δεδομένων. Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε αρχικά, στο Πρωτόκολλο και στον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ. Από το Φθινόπωρο του 2008 στα πλαίσια της πολιτικής των ενημερώσεων όλων των μελών του ΤΕΙ και της ταχύτατης διακίνησης των εγγράφων, ιδίως των Παραρτημάτων, όπου η επικοινωνία μέσω εγγράφων καθυστερούσε μέχρι τότε για εβδομάδες, προωθήθηκε η ηλεκτρονική επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων ( π.χ Αποφάσεων του Συμβουλίου ΤΕΙ), μέσω διαδικτύου και . Επιπλέον, στο χώρο του ΤΕΙ Πάτρας η πληροφόρηση των φοιτητών προωθήθηκε, μέσω της εσωτερικής τηλεόρασης αλλά και με την δημιουργία ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε κάθε φοιτητή, ώστε να έχει πλήρη, ταχύτατη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Δεν χρειάστηκε παρά μόνο ένα μέλος Δ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής για να προωθήσει άμεσα αυτή την πολιτική. Οφέλη : Άμεση επικοινωνία και πληροφόρηση που ήταν το ζητούμενο μέχρι τότε. Κόστος : Μηδενικό, εκτός της προμήθειας, hardware, printer, και PC. 3. Χρήση Ηλεκτρονικής Διαχείρισης στα Σπουδαστικά και Διοικητικά θέματα μέσω διαδικτύου. Χωρίς έξοδα εφαρμόστηκε Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των σπουδαστικών θεμάτων το οποίο συνέχεια βελτιώνεται και διερευνάται ακόμα και σήμερα. Περιλαμβάνει διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, ηλεκτρονική καταχώρηση βαθμολογιών, έκδοση εγγράφων/πιστοποιητικών, επιλογή των Συγγραμμάτων, Αιτήσεις των σπουδαστών προς τις Γραμματείες κ.λ.π μέσα από μία Βάση Δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς επιφόρτιση των υπαλλήλων Αναλυτική παρουσίαση στο Παράρτημα ΙΙ. Να σημειωθεί ότι στον τομέα αυτό το κόστος ήταν μειωμένο καθώς χορηγήθηκε προς χρήση ο παλαιός εξοπλισμός (hardware) τον οποίο είχε 9

12 προμηθευτεί το ΤΕΙ για την λειτουργία του e-πρωτοκόλλου και ο οποίος δεν λειτούργησε λόγω έλλειψης λογισμικού. Η νέα Διοίκηση του ΤΕΙ τον διέθεσε αμέσως για την ανάπτυξη διαχείρισης των σπουδαστικών και διοικητικών θεμάτων. Επιπλέον, έγινε ενημέρωση των Τμημάτων για να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης εγγράφων και των σπουδαστικών θεμάτων, το οποίο εφαρμόστηκε χωρίς προβλήματα. Κόστος: Μηδέν, καθώς υπήρχε σύστημα Η/Υ που ήταν σε αποθήκη για να χρησιμεύσει στο e-πρωτόκολλο ενώ το λογισμικό, ήταν έργο ενός Διοικητικού Υπαλλήλου του ΤΕΙ Πάτρας 4. Ενίσχυση του e-class και άλλων εργαλείων των ΤΠΕ, με ευθύνη του Τμήματος Πληροφορικής. Ενισχύθηκε η πολιτική της χρήσης των εργαλείων των ΤΠΕ και της τεχνικής στήριξης του e-class ώστε να αναρτηθούν περισσότερα μαθήματα προς χρήση από τους σπουδαστές. Μέχρι και σήμερα έχουν αναρτηθεί 631 μαθήματα τα οποία και χρησιμοποιούνται ευρύτερα για ενημέρωση, πληροφόρηση και για ανάληψη Πτυχιακών και εργασιών. Υποβλήθηκαν και έγινε διαχείριση 242 συνολικά αιτήσεων εγγραφής στην πλατφόρμα e-class εκ των οποίων, εγκρίθηκαν 157, ενώ οι υπόλοιπες είχαν ελλείψεις και έπρεπε να βελτιωθούν. Από τα στατιστικά στοιχεία συμπεραίνεται ότι η χρήση της πλατφόρμας συνεχώς επεκτείνεται και αποτελεί ένα αποτελεσματικό εποπτικό εργαλείο μετάδοσης γνώσης. Παράλληλα μειώνεται η ανάγκη διανομής έντυπων σημειώσεων που και κόστος έχουν για όλους αλλά και αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον. Να σημειωθεί, ότι στο ΤΕΙ χρησιμοποιούνται δύο πλατφόρμες e-class : η http//www.eclass.gunet.gr και η 5. Βιβλιοθήκη Κέντρο Πληροφορικής. Κατά το έτος 2009 η Βιβλιοθήκη παρουσίασε την ακόλουθη κατάσταση: 10

13 α. Προσωπικό: Το 2008/9 η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε αρχίσαμε με 4 άτομα μόνιμο προσωπικό και 2 άτομα με σύμβαση έργου από το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης του ΕΠΕΑΕΚ. Το Μάρτιο του 2009, μετακινείται ένας υπάλληλος σε άλλη υπηρεσία του ΤΕΙ. Τον Απρίλιο του 2009, τοποθετείται στη Βιβλιοθήκη ένας άλλος. Στο τέλος Μαΐου 2009, τελειώνει η σύμβαση έργου των 2 βιβλιοθηκονόμων και η Βιβλιοθήκη παραμένει με 4 άτομα. Τον Σεπτέμβριο του 2009, τοποθετείται στη Βιβλιοθήκη με επτάμηνη σύμβαση, μία υπάλληλος, η οποία θα αποχωρήσει τέλος Μαρτίου του Τον Οκτώβριο επιστρέφει από άδεια λοχείας μία υπάλληλος και τοποθετούνται στη Βιβλιοθήκη δύο ακόμα υπάλληλοι. Μετά από μετακινήσεις υπαλλήλων ΔΠ και τη λήξη των συμβάσεων έργου στη βιβλιοθήκη υπηρετούν 8 μέλη ΔΠ συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου. Το προσωπικό είναι ολιγάριθμο, σε σύγκριση με άλλα ΑΕΙ, και συγκεκριμένα με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ιδίως αν αξιολογήσει κανείς, ότι η Βιβλιοθήκη είναι σύμφωνα με τον νόμο Κέντρο Πληροφόρησης. β. Υλικό Βιβλιοθήκης: Κατά το 2009 εισήχθησαν στη βιβλιοθήκη 2843 τόμοι βιβλίων. Τρέχοντα Περιοδικά 56. Παρελήφθησαν 1570 Πτυχιακές Εργασίες. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η Βιβλιοθήκη έκανε 5491 δανεισμούς έντυπο υλικού και 60 διαδανεισμούς. Από αυτούς τους δανεισμούς μόνο 204 ήταν προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Λόγω μη πληρωμής των συνδρομών των ηλεκτρονικών περιοδικών από το Υπουργείο Παιδείας δεν είχαν υπογραφεί από τον ΣΕΑΒ (Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) οι συμβάσεις με τους εκδοτικούς οίκους με αποτέλεσμα μερικοί εξ αυτών να διακόψουν την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά. 11

14 Επειδή το πρόβλημα αυτό δεν έχει λυθεί η κατάσταση επιδεινώνεται με αποτέλεσμα και άλλοι εκδότες να απειλούν με διακοπή της πρόσβασης. γ. Κτιριακό Βιβλιοθήκης: Το καλοκαίρι του 2009 δόθηκε προς χρήση το υπόλοιπο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα δεν έχουν τελεσφορήσει οι ενέργειες από μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας και του ΤΕΙ γενικότερα, έτσι ώστε οι νέοι χώροι, να ενωθούν με τους παλαιούς, για να χρησιμοποιηθούν όπως έχει αποφασιστεί. Δηλαδή να εγκατασταθεί λειτουργικά το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας. δ. Βιβλιοθήκη και Βάσεις Δεδομένων: Το 2009 η βιβλιοθήκη απέκτησε πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων WEB of Science. Κόστος : /έτος ε. Εξυπηρέτηση: Η βιβλιοθήκη λόγω έλλειψης προσωπικού ήταν ανοικτή για τους χρήστες από τις καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κατά το έτος 2009 ενεγράφησαν 774 νέα μέλη. Ταυτόχρονα εξυπηρετήθηκαν μέσα από το σύστημα ΕΡΜΗΣ 25 αιτήσεις αποστέλλοντας ή παραλαμβάνοντας άρθρα. 6. Αποκατάσταση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ανάπτυξη WEB service. Υπηρεσιακό δια-δίκτυο με τα απομεμακρυσμένα κτίρια του ΤΕΙ π.χ. Τμήμα Λογοθεραπείας και Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, το οποίο επί χρόνια παρουσίαζε πρόβλημα στην διαδικασία διακίνησης της αλληλογραφίας. Το πρόβλημα επιλύθηκε μέσω διαδικτύου και στα Παραρτήματα. Κόστος : Πολιτική Διαχειριστικής Επάρκειας. Η Διοίκηση του ΤΕΙ Πάτρας προώθησε την πολιτική της Διαχειριστικής Επάρκειας τόσο του ΤΕΙ Πάτρας (Οικονομική Υπηρεσία, Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνική Υπηρεσία) όσο και του ΕΛΚΕ. 12

15 Κόστος : ΤΕΙ ΕΛΚΕ Όφελος : Λειτουργική βελτίωση, αλλά και ικανοποίηση των προϋποθέσεων για ανάληψη έργων του ΕΣΠΑ 8. Συγκρότηση τεχνικής επιτροπής για την υποστήριξη των δομών της τηλεεκπαίδευσης TELEDU. Μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες τηλε-συνεδριάσεις, τηλεπαρουσιάσεις αλλά και τηλε-μαθήματα, όπως π.χ. μεταξύ του ΤΕΙ Πάτρας και του Anglia University κατά τις εργασίες του Summer School βλ. http :// solar - net. teipat. gr και www. teipat. gr / llp _ ip Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο. Προκηρύχθηκε νέος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, Προϋπολογισμού δαπάνης ύψους που βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης για λογισμικό και εξοπλισμό που θα υλοποιήσει το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο μέσα στο έτος Έχει ήδη εγκριθεί η πρώτη φάση του Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού, Προϋπολογισμός Κόστος : Οφέλη : Άμεση επικοινωνία με όλα τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ, ταχύτατη διακίνηση εγγράφων, άμεση και έγκυρη πληροφόρηση, μείωση του κόστους και του χρόνου διεκπεραίωσης εγγράφων, διασφάλιση των διαδικασιών παραλαβής και διακίνησης εγγράφων, ασφάλεια από κλοπές και καταστροφές, περιορισμός της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Β.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Η σύνθεση των μελών ΔΠ του ΤΕΙ Πάτρας τον Σεπτέμβριο του 2008 δίδεται από τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ. Το ΤΕΙ προώθησε από τον Σεπτέμβριο 2008 την πλήρωση θέσεων μόνιμου ΔΠ μέσω ΑΣΕΠ. Ζήτησε 12 θέσεις (Πίνακας 2, Παράρτημα ΙΙΙ). Ωστόσο, παρότι 13

16 έχουν λήξει οι διαδικασίες, δεν έχουν ακόμη διορισθεί οι προτεινόμενοι. Η διαδικασία καθυστερεί με ευθύνη άλλων ανώτερων οργάνων και υπηρεσιών σε Υπουργικό επίπεδο. Τον Ιούνιο του 2009 έληξαν οι 15 συμβάσεις ανάθεσης έργων των συνεργατών στα Προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ. Αποτέλεσμα να πληγούν Διοικητικά τα Τμήματα των Παραρτημάτων και να γίνει εσπευσμένα ανάθεση έργου με συμβάσεις 7μηνης διάρκειας σε προσωπικό το οποίο προσελήφθη μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη δυσλειτουργία στα Παραρτήματα του ΤΕΙ τα οποία έχουν ελάχιστο αριθμό ΕΠ και καθόλου ΕΤΠ. Το πρόβλημα είναι οξύ και, αν στην αρχή δεν υπήρχε η συμβολή του Δημάρχου Αμαλιάδας και της Νομαρχίας Ηλείας σε προσωπικό για να συμβάλλουν στην λειτουργία των Παρατημάτων, θα υπήρχε πρόβλημα λειτουργίας. Το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα, παρόλα τα αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας. Να σημειωθεί ότι στο 4-ετες Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΤΕΙ Πάτρας είχαν ζητηθεί: α) 20 θέσεις ΔΠ για το ΤΕΙ και 15 θέσεις ΔΠ για τα Παραρτήματα, για Διοικητική στήριξη. β) 20 θέσεις για Τεχνική στήριξη του ΤΕΙ και 10 θέσεις για Τεχνική στήριξη των Παραρτημάτων. Ωστόσο το 4ετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που υπεγράφη περιλαμβάνει μόνο 2 θέσεις για Δ.Π., 19 θέσεις για Ε.Π και 8 για Ε.Τ.Π., όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV. Είναι ανάγκη για άμεση επαναδιαπραγμάτευση του Αναπτυξιακού Προγράμματος με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της διοικητικής στήριξης και της επιστημονικής στελέχωσης, το οποίο έχει φθάσει στο πιο κρίσιμο σημείο για το ΤΕΙ Πάτρας. Έχει μειωθεί στον ελάχιστο βαθμό το Δ.Π. και το Ε.Π. καθώς και το ΕΤΠ. Για μερική αντιμετώπιση του προβλήματος της διοικητικής λειτουργίας χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα των μετατάξεων για συμπλήρωση ορισμένων κενών. Αν και αυτή η πρακτική δεν αποτελεί λύση, καθώς μερικοί από τους 14

17 μετατασσόμενους δεν έχουν το επίπεδο εκπαιδευτικής επάρκειας, το οποίο έχει ζητηθεί, εν τούτοις έχει δώσει μία στήριξη στη λειτουργία του ΤΕΙ. Το 2008/09 ήρθαν με μετάταξη 10 υπάλληλοι για διοικητική και τεχνική υποστήριξη, ενώ ουδείς διορίσθηκε. Λόγω της μείωσης του Διοικητικού Προσωπικού, η Βιβλιοθήκη έπαψε να λειτουργεί επί 12ώρου βάσεως και κλείνει καθημερινά στις με αποτέλεσμα να μην ενισχύονται οι φοιτητές, όπως επιβάλλεται σε ένα σύγχρονο ΑΕΙ. Η πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού εφαρμόστηκε με την προώθηση και τη συμμετοχή μελών ΔΠ σε σεμινάρια ΕΚΕΠΙΣ. Επίσης, με συμμετοχή σε σεμινάρια και εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων), από το Ι.Κ.Υ. Παρατήρηση: Ωστόσο, αυτά τα Σεμινάρια του ΕΚΕΠΙΣ δεν πιστοποιούν γνώσεις ή δεξιότητες αυτών που τα παρακολουθούν. Το φαινόμενο αυτό των σεμιναρίων δεν αποτελεί επενδυτική δραστηριότητα στο ανθρώπινο δυναμικό και θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει το φαινόμενο των σεμιναρίων, το οποίο είναι αποτέλεσμα ενός μη αποτελεσματικού σχεδιασμού διαχείρισης εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. Το ΕΚΕΠΙΣ θα πρέπει να επανεξετάσει άμεσα την πολιτική του, ώστε να μην γίνεται άσκοπη ή αναποτελεσματική χρήση κονδυλίων. Παρά την έλλειψη διοικητικού προσωπικού, το Συμβούλιο του ΤΕΙ έδωσε ευκαιρία για μεταπτυχιακές σπουδές και λήψη διδακτορικού τίτλου σε 4 μέλη ΔΠ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Υ.Δ.Μ. απέκτησε Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας και με την χρήση μάλιστα ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα μειωθεί κατά πολύ ο φόρτος εργασίας του προσωπικού, ώστε να ενεργοποιηθεί σε άλλους τομείς της διοικητικής λειτουργίας του ΤΕΙ. Η πολιτική συνεχίζεται και καταβάλλεται Υπηρεσίες του ΤΕΙ πιστοποιηθούν κατά ISO. προσπάθεια, όπως όλες οι 15

18 Γ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ Γ.1. ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Η οικοπεδική έκταση του Τ.Ε.Ι. Πάτρας ανήρχετο σε m 2. Μετά από πολύχρονες προσπάθειες των Διοικήσεων του Τ.Ε.Ι., εξασφαλίσθηκαν και έχουν ενταχθεί στην περιουσία του ΤΕΙ, με τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης και με αγορές, ,12 μ 2 οικοπεδικών εκτάσεων. Έτσι σήμερα η συνολική έκταση των οικοπέδων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας ανέρχεται σε ,12 μ 2 (Παράρτημα V). Κατά το έτος συνεχίσθηκε η διαδικασία της απαλλοτρίωσης με καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους ποσού ,06. Εκκρεμεί αποπληρωμή δικαιούχων από το Τ.Ε.Ι. (ποσού περίπου ,16 ), λόγω καθυστέρησης έκδοσης δικαστικών αποφάσεων και καταβολής αποζημιώσεων μεταξύ Δήμου, τρίτων κλπ. Όλα αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διάνοιξης τμήματος δρόμου του σχεδίου πόλεως και πλήρους ένταξης του χώρου στο Τ.Ε.Ι. (Παράρτημα V, Πίνακας Β). Για τη δημιουργία του κόμβου «ΚΟΥΚΟΥ», μετά από διαμάχη με την Τοπική, Νομαρχιακή και Περιφερειακή Διοίκηση, το Τ.Ε.Ι. υποχρεώθηκε το 2006 να υποχωρήσει και παραχώρησε 700 μ 2, τα οποία ήταν τμήμα του διατηρητέου δασυλλίου. Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι., το 2009 έχει ζητηθεί αποκατάσταση της ζημιάς, με παραχώρηση από το Δημόσιο (Δήμο), χώρου ισοδύναμου σε αξία. Αναμένεται η σχετική απόφαση από την Τοπική Αρχή. Η κατασκευή του κόμβου προξένησε βλάβες σε υποδομές του Τ.Ε.Ι., όπως π.χ. στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, τις οποίες δεν απεκατέστησε ο ανάδοχος, και προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος ατυχημάτων και για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, το Τ.Ε.Ι. προέβη σε αποκατάσταση των ζημιών με δαπάνες του που ανήλθαν σε 9.103,50. (Παράρτημα V ). Αντί όλων των ανωτέρω το ΤΕΙ, ουδέν εισέπραξε ανταποδοτικά. Το γεγονός αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα προς όλες τις αρμόδιες αρχές. Κατά το διευθετήθηκαν τα προβλήματα της παράδοσης των χώρων 2 νέων Κτιρίων, συνολικής επιφανείας μ 2, τα οποία έχουν παραχωρηθεί 16

19 για χρήση στα Τμήματα Ηλεκτρολογίας και Νοσηλευτικής, καθώς και της καθ ύψος επέκτασης των κτιρίων των Ήπιων Μορφών Ενέργειας και των κτιρίων της Βιβλιοθήκης, συνολικής επιφανείας 2.167,02 μ 2. Μέρος των χώρων αυτών, επιφανείας μ 2, θα φιλοξενήσει ανάγκες της Βιβλιοθήκης, του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, του Γραφείου ERASMUS και του Τμήματος Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας. Για τις εργασίες διαμόρφωσης των χώρων αυτών προϋπολογισμού ,44, έχει διενεργηθεί διαγωνισμός (Παράρτημα V). Κατεβλήθη μία συντονισμένη προσπάθεια για προετοιμασία, φακέλων, έργων/αιτημάτων από το ΤΕΙ προς το Υπουργείο Παιδείας για χρηματοδότηση μεγάλων έργων για υποδομές που αφορούν στα Παραρτήματα του Πύργου και της Αμαλιάδας. Να σημειωθεί ότι και τα δύο Παραρτήματα δεν έχουν χώρους και υποδομές ανάπτυξης εφάμιλλα Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κατά το 2008/09 πραγματοποιήθηκαν τρεις συσκέψεις υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, με συμμετοχή του Προέδρου του ΤΕΙ και της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την προώθηση και την ένταξη των μεγάλων έργων υποδομής του Τ.Ε.Ι. στα ΣΔΙΤ (βλ. Παράρτημα V), που ήταν η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας την εποχή εκείνη. Ωστόσο, μέχρι και τον Δεκέμβριο 2009 στα αιτήματα αυτά δεν είχαν δοθεί λύσεις, παρόλο που το σχέδιο/μελέτη του Διοικητηρίου του ΤΕΙ Πάτρας είναι έργο με ευθύνη μελών ΕΠ του ΤΕΙ και πολύ μικρή δαπάνη. Το σύνολο εργασιών κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού έχει αναλυθεί στο 4- ετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (βλ. Παράρτημα I) και μάλιστα έχει κατατεθεί ανά Τμήμα, όπως έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα 4-ετούς ανάπτυξης δίδεται στο Παράρτημα Ι. ενώ ο εξοπλισμός που αιτηθήκαμε δεν εντάχθηκε τελικά στο 4-ετές Πρόγραμμα, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Δυστυχώς, το τελικό αποτέλεσμα με την υπογραφή της 4-ετούς Προγραμματικής Συμφωνίας δεν ικανοποίησε τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι., αφού ο Τακτικός Προϋπολογισμός και το Π.Δ.Ε. αυξήθηκαν έναντι του προηγούμενου έτους κατά 5% μόνον (βλ. Παράρτημα V). 17

20 Είναι σαφές ότι το 4-ετές πρέπει να αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί και το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει την ευθύνη, αφού απεφάσισε να λειτουργήσουν τα νέα Τμήματα στα Παραρτήματα, να δώσει λύσεις στο πρόβλημα της υποδομής. Ήδη το Τ.Ε.Ι. Πύργου λειτουργεί από το 2003/04 χωρίς δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις και τις απαραίτητες υποδομές. Να σημειωθεί ότι το Π.Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας είχε κατά την τετραετία απορροφήσει μόνο το 27%. Τα αίτια είναι η ανύπαρκτη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα προβλήματα σχεδιασμού και συντονισμού έργων υποδομής των Διοικήσεων του Τ.Ε.Ι. Πέραν της στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, αντιμετωπίζουμε και σήμερα πολλά προβλήματα, όπως : α. Προβλήματα παράδοσης των νέων χώρων, της καθ υψος επέκτασης λόγω εκκρεμοτήτων νομικής φύσεως, ενστάσεων κλπ. β. Προβλήματα χρηματοδότησης π.χ. για το έργο Οπτικής-Οπτομετρίας στο Αίγιο, η μελέτη έφθανε σε προϋπολογισμό έργου Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας είχαν εγκριθεί (εγγραφή στο ΠΔΕ) μόνο , με αποτέλεσμα να καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα η δημοπράτηση του έργου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Το έργο ήδη έχει ενταχθεί και έχει προχωρήσει η δημοπράτησή του. γ. Προβλήματα επίλυσης διαφορών με εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και μη, για χώρους που ανήκουν στο Τ.Ε.Ι., π.χ. σε οικόπεδο 28 στρεμμάτων στην περιοχή Μπεγουλάκι. που έχει παραχωρηθεί στο Τ.Ε.Ι., υπάρχει αμφισβήτηση από ιδιώτη ενός τμήματός του, και γίνεται προσπάθεια από το Τ.Ε.Ι. να δοθεί άδεια από την Πολεοδομία για οικοδόμηση στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου. Παρά την πληθώρα των προβλημάτων που αναφέρθηκαν, ευελπιστούμε να απορροφήσουμε μεγαλύτερο ποσοστό, κατά την περίοδο των 4 ετών που ξεκινήσε με την νέα Προεδρία. 18

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα