ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη Προς: 1. Oµοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ελλάδας, Αριστοτέλους 27, Αθήνα 2. Σύνδεσµος Ελληνικών Κλινικών, Αµερικής 12, Αθήνα (4 ος όροφος), Υπόψη κου Απόστολου Τερζόπουλου 3. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Βασ. Σοφίας 102, Αθήνα 4. Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Βασ. Σοφίας 102, Αθήνα 5. Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας, Ελ. Βενιζέλου 11, Βέροια (Μαιευτική Κλινική Αντωνιάδη) 6. Σύνδεσµος Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, Αγίου Γεωργίου 1, Κορυδαλλός (Κλινική Ιώνιο Θεραπευτήριο) 7. Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, (Κλινική Λυράκου), Κισσάβου 10, Βριλήσσια (Υπόψη κ. Αρ. Σιµόπουλου) 8. Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ, Πανεπιστηµίου 16 και Αµερικής, Αθήνα 9. Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων, Χρυσοστόµου Σµύρνης 120, Μοσχάτο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων Αγ. Γεώργιος, Υπόψη κ. Κουβατσέα) 10. Ένωση Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών Κεντρικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας, Ι.Αδάµ 8, Τρίκαλα 11. Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδας, Ιουστινιανού 28 και Πλάτωνος, Θεσσαλονίκη (Υπόψη κ. Γρηγόρη Σαραφιανού) 12. Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Πελοποννήσου υτ. Ελλάδας και Νήσων, Ερµού 76, Πάτρα (Υπόψη κ. Γρ. Σολωµού) 13. Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθµιας Υγείας, Πανεπιστηµίου 56, Αθήνα 14. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Μιχαλακοπούλου 2, Αθήνα 1

2 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2011 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών κλινικών, νευροψυχιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας όλης της χώρας. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 12/ ) 1. Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.. (αριθ. πρωτ. 795/017 / ) η ευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία Οµοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ), ζήτησε την παροχή υπηρεσιών ιαιτησίας, για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, νευροψυχιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας όλης της Χώρας, µετά την αποδοχή της πρότασης του Μεσολαβητή, την οποία απέρριψε η εργοδοτική πλευρά. 2. Την 21η Οκτωβρίου 2011 αναδείχθηκα µε κλήρωση αναπληρωτής ιαιτητής, ενώ τακτικός ιαιτητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Νικολόπουλος. Τελικά ανέλαβα καθήκοντα ιαιτητή στις , λόγω παραίτησης του τακτικού. 3. Προκειµένου να καταλήξω στην απόφαση µου, κάλεσα στις σε κοινή συνάντηση στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.., τους εκπροσώπους των µερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατά τη συνάντηση αυτή παρέστησαν νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και από την εργοδοτική πλευρά παρέστησαν νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών Περιχώρων, Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων, Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδος, Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθµιας Υγείας, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις δεν προσήλθαν καίτοι κλητεύθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα. Η Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος δεν βρέθηκε. Όπως δε κατατέθηκε έχει διαλυθεί. Οι παριστάµενοι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών διατύπωσαν προφορικά τις απόψεις τους. Η εργατική πλευρά επέµεινε στην αποδοχή της µεσολαβητικής πρότασης, περί µηδενικών αυξήσεων. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων, πλην της εκπροσώπου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθµιας Υγείας, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση της εργατικής πλευράς, επικαλούµενοι την οικονοµική κρίση και τα οικονοµικά προβλήµατα που προκαλούνται από την καθυστέρηση 2

3 καταβολής από το ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά ταµεία των νοσηλείων, πρότειναν να µειωθούν οι αποδοχές των εργαζοµένων κατά ποσοστό 20%. Μετά από πρόταση του ιαιτητή, συµφωνήθηκε αναβολή της συζήτησης για την , µε σκοπό να συνεχισθούν οι διαπραγµατεύσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να υπογραφεί ΣΣΕ. Στη νέα συνάντηση στις , τα µέρη επέµειναν στις απόψεις τους και δεν επιτεύχθηκε συµφωνία. Η εργοδοτική πλευρά κατέθεσε υπόµνηµα µε το οποίο ζήτησε να περιοριστεί η.α. στον καθορισµό βασικού µισθού και να απόσχει από τη διατύπωση οποιουδήποτε όρου ώστε να ρυθµιστούν µε συλλογική διαπραγµάτευση και τη σύναψη ΣΣΕ. Ακόµα πρότειναν καθιέρωση 8ωρου 40ωρου για όλους τους εργαζόµενους χορήγηση αδειών όπως ορίζει ο νόµος και επιδόµατα και προσαυξήσεις σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. 4. Αφού έλαβα υπόψη µου: α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά µεσολάβησης, έγγραφα και υποµνήµατα που υποβλήθηκαν στη φάση της µεσολάβησης από τα µέρη κ.λ.π.). β. Την από εξώδικη δήλωση, καταγγελία και πρόσκληση της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων προς όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες εργοδοτικές οργανώσεις, για διαπραγµάτευση, προκειµένου να υπογραφεί σ.σ.ε. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, οίκους ευγηρίας όλης της Χώρας, για το έτος 2010, στην οποία (εξώδικη καταγγελία πρόσκληση) επισυνάπτεται και το σχετικό σχέδιο συλλογικής σύµβασης. γ. Την από αίτηση παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων προς τον ΟΜΕ. δ. Την από πρόταση του Μεσολαβητή κ. Θεόδωρου Κουτρούκη, για την παρούσα συλλογική διαφορά, την οποία αποδέχθηκε η εργατική πλευρά. ε. Την από αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων για την προσφυγή στη διαιτησία. ζ. Τα αιτήµατα και τις προτάσεις της εργοδοτικής πλευράς όπως διατυπώθηκαν στα έγγραφα και στα υποµνήµατα που περιέχονται στο φάκελο της µεσολάβησης του ΟΜΕ. 3 η. Τις θέσεις των εκπροσώπων της εργοδοτικής πλευράς, όπως αναπτύχθηκαν κυρίως στη διαδικασία της µεσολάβησης, τα σχετικά υποµνήµατα και τα οικονοµικά στοιχεία που κατέθεσαν.

4 θ. Τις προηγούµενες ρυθµίσεις στον κλάδο και ειδικότερα τις: α) Α 36/2009 για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων, µελών των πρωτοβάθµιων σωµατείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές µέλη του Συνδέσµου Ελληνικών Κλινικών όλης της χώρας, β) την από ΣΣΕ για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας για το έτος 2009 και γ) την από ΣΣΕ που αφορά στις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας ι. Το άρθρο 51 του ν. 3871/2010, σε συνδυασµό µε την από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., για τα έτη 2010, 2011 και 2012 (Πρ. Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/ ), µε την οποία δεν προβλέπονται αυξήσεις για το έτος Προβλέπονται όµως αυξήσεις από και από σε ποσοστό ίσο µε το µέσο ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού του 2010 και του 2011 αντίστοιχα. Θεσπίζεται, επίσης η χορήγηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, ώστε να αποκλεισθεί η µείωση των τακτικών ετησίων αποδοχών των εργαζοµένων, όπως ίσχυαν την ια. Τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 ν. 1876/90 όπως ισχύει, σύµφωνα µε την οποία η απόφαση της ιαιτησίας εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας και ισχύει από την επόµενη της υποβολής της αίτησης για Μεσολάβηση. ιβ. Το γεγονός ότι από την καταγγελία των αµέσως προηγούµενων ρυθµίσεων ( ), παρήλθε χρονικό διάστηµα 21 µηνών, ώστε οποιαδήποτε µεταβολή των όρων που ίσχυαν, µε αναδροµική, από τη λήξη των προηγούµενων ρυθµίσεων, ισχύ, θα επιφέρει τεράστια αναστάτωση στον κλάδο µε σοβαρές συνέπειες και στις δύο πλευρές. ιγ. Το γεγονός ότι η διατήρηση µε τη δ.α. των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων που δεν τροποποιούνται, δεν συνιστά υπέρβαση της κατά το άρθρο 16 παρ.3 του ν.3899/2010 εξουσίας του διαιτητή. Με τη διατήρηση στη νέα δ.α. των διατάξεων των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (σ.σ.ε. ή δ.α.), οι οποίες παραµένουν αµετάβλητες, δεν επέρχεται ρύθµιση αλλά επιβεβαίωση της ισχύος των προϋφισταµένων διατάξεων, οι οποίες δεν θίγονται. Αντίθετα εάν η δ.α δεν προβλέψει διατήρηση των προηγούµενων όρων, θα υπάρξει οιονεί ρύθµιση και σε θέµατα πέραν του βασικού µισθού ή βασικού ηµεροµισθίου, προς το χειρότερο, αφού ουσιαστικά δεν θα ισχύουν στο µέλλον. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν η απόφαση µου έχει ως εξής: 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής Στο πεδίο ισχύος του κεφαλαίου Α υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της Χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων). Άρθρο 2: Βασικοί Μισθοί Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των αναφεροµένων στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α εργαζοµένων όπως είχαν διαµορφωθεί στις µε βάση την από ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 39/ ) διατηρούνται στο ίδιο ύψος καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής Στο πεδίο ισχύος του Κεφαλαίου Β υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθµιας υγείας όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό). Άρθρο 2: Βασικοί Μισθοί Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των αναφεροµένων στο άρθρο 1 εργαζοµένων του Κεφαλαίου Β όπως είχαν διαµορφωθεί στις µε βάση την από ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 40/ ) διατηρούνται στο ίδιο ύψος καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 1: Πεδίο ισχύος Στο πεδίο ισχύος του Κεφαλαίου Γ αυτής υπάγονται οι εργαζόµενοι µέλη των πρωτοβάθµιων σωµατείων της Οµοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ελλάδος που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας, µέλη του Συνδέσµου Ελληνικών Κλινικών, (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων). 5

6 Άρθρο 2: Βασικοί Μισθοί Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των αναφεροµένων στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Γ εργαζοµένων όπως είχαν διαµορφωθεί στις µε βάση την Α 36/2009 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 22/ ) διατηρούνται στο ίδιο ύψος καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Στους εργαζόµενους που υπάγονται στα κεφάλαια Α, Β και Γ της παρούσας εφαρµόζονται και τα άρθρα 1 και 2 της από Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τα έτη 2010, 2011, 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/ ) συµπεριλαµβανοµένου και του προσαρτήµατος αυτής. Άρθρο 2 ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατά τα λοιπά για τους εργαζόµενους που υπάγονται στα κεφάλαια Α, Β και Γ της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων που τους αφορούσαν, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. Άρθρο 3 Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που προκύπτουν µε την παρούσα ή ευνοικότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή.α., κανονισµούς, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιµα κλπ, δεν θίγονται µε την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 12 Φεβρουαρίου Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 11 Νοεµβρίου 2011 Ο ΙΑΙΤΗΤΗΣ 6 ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 3/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1 ΦΕΚ: Β 1119 20060817 Τίτλος Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύµατα, Οργανισµοί,

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012

Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Οικονοµολόγος PhD, Μεσολαβητής Ο.ΜΕ.. Καθηγητής Νοµικής Ε.Κ.Π.Α., ιαιτητής Ο.ΜΕ.. Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σήμερα την 2 Αυγούστου 2010 ενώπιον του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα