ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 17 Μαΐου 2013 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) May 17, 2013

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ηµεροµηνία έκδοσης: 17/05/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 APRIL 2013 Publication date: 17/05/2013 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...35 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Βεβαιώσεις παράτασης ισχύος Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα Ευρετήριο βεβαιώσεων παράτασης ισχύος Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο βεβαιώσεων παράτασης ισχύος Συµπληρω- µατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner Certifications for the prolongation of validity of Supplementary Protection Certificates regarding pediatric medicinal products Index to Certifications for the prolongation of validity of Supplementary Protection Certificates regarding pediatric medicinal products by filing date Index to Certifications for the prolongation of validity of Supplementary Protection Certificates regarding pediatric medicinal products in alphabetical order of the owner...61 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...67 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60L 8/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΟΣΚΑΡΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ηµητρίου Γούναρη 242 και Ρήγα Φερραίου 43, ΓΛΥΦΑ Α (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΟΣΚΑΡΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΗΣΗ ΦΤΕΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ- ΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Η χρήση φτερωτών και ηλεκτρογεννητριών τοποθετηµένων στα κατάλληλα σηµεία των παντός είδους µεταφορικών µέσων, προσφέρει την δυνατότητα παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύµατος που συνολικά ή στο µεγαλύτερο βαθµό, απαιτείται, για την ηλεκτροκίνηση τους. Προς τούτο αξιοποιούνται οι αρχές της Φυσικής και της Αεροδυναµικής καθώς και τα τεχνικά µέσα που χρησιµοποιούνται στις παραδοσιακές ανεµογεννήτριες. Τα βασικό πλεονεκτήµατα της παρούσας εφεύρεσης είναι ότι µηδενίζει ή ελαχιστοποιεί την ανάγκη χρήσης πετρελαίου (και παραγώγων του) για την κίνηση των παντός είδους µεταφορικών µέσων, ενώ παράλληλα, αντιµετωπίζει ουσιαστικά το πρόβληµα της ρύπανσης λόγω της χρήσης πετρελαίου (και παραγώγων του) και περιορίζει σε πολύ σηµαντικό βαθµό το κόστος µεταφοράς προσώπων και αγαθών. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03G 7/00 IPC8: F03G 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙ Α Παστέρ 3-5, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παστέρ 3-5, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ Παστέρ 3-5, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εινοκράτους 121, ΑΘΗΝΑ (74):ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παστέρ 3-5,14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟ- ΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Τεχνητοί ογκόλιθοι ή χύδην αδρανή υλικά µεταφέρονται και αποθηκεύονται από µια τοποθεσία σε άλλη µε µεγαλύτερο υψόµετρο µε ανάλωση διαθέσιµης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία µετασχηµατίζεται σε δυναµική ενέργεια θέσης στερεού σώµατος. Κατά την αντίστροφη διαδικασία, γίνεται ανάκτηση και απόδοση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανοµής στην κατανάλωση. Η διακίνηση των ογκόλιθων πραγµατοποιείται στη ξηρά µε φορεία αναρτηµένα από τροχαλίες αλυσοτροχούς ή οχήµατα τύπου οδοντωτού σιδηρόδροµου µαγνητικών τρένων ή, τέλος, µε µεταφορικές ταινίες ή και αλυσίδες. Στη θάλασσα οι ογκόλιθοι ανεβοκατεβαίνουν κρεµασµένοι από αλυσίδες πάνω σε πλωτά µέσα σαν τις άγκυρες των πλοίων. Τα αδρανή υλικά κινούνται µε µεταφορικές ταινίες. Αποθηκεύονται σε ακάλυπτους χώρους µε αποθέτες και επαναφορτώνονται µε αυτόµατους φορτωτές, όπως στα λιγνιτωρυχεία. Εναλλακτικά, αποθηκεύονται σε τεράστια σιλό µε µεταφορικές ταινίες και επαναφορτώνονται µε τον ίδιο τρόπο. Για τον µετασχηµατισµό της ενέργειας χρησιµοποιούνται ηλεκτροκινητήρες κατά την φάση ανόδου (αποθήκευση), και ηλεκτρογεννήτριες στην κάθοδο (ανάκτηση), ενώ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και διατάξεις αυτοµατισµών καθιστούν πλήρως αυτοµατοποιηµένη την όλη διαδικασία. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04F 21/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ- ΑΚΙΝΗΤΩΝ Θράκης 33, ΠΕΡΑΜΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΡΑΠΚΟΥΛΕΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΡΑΠΟΥΚΛΕΣ ΣΥΜΕΩΝ Πελοπονήσσου 9,18863 ΠΕΡΑΜΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΡΕΥΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΚΕΝΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Μέθοδος θερµοµόνωσης ή και ηχοµόνωσης µε έγχυση µε έγχυση µονωτικού υλικού σε ρευστή µορφή στο εσωτερικό διάκενο υφιστάµενου τοίχου χτισµένου µε τούβλα ή άλλο υλικό. Για το σκοπό αυτό δηµιουργούνται οπές από τη µία πλευρά του τοίχου, σε τέτοιες αποστάσεις και θέσεις µεταξύ τους και µε τέτοια κλίση σε σχέση µε τον τοίχο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διείσδυση και παραµονή του µονωτικού υλικού στο διάκενο του τοίχου. Στη συνέχεια εγχέεται στο διάκενο του τοίχου µονωτικό υλικό σε ρευστή µορφή µέσω των οπών. Το µονωτικό αφήνεται στο διάκενο επαρκή χρόνο και ακολούθως οι οπές σφραγίζονται µε κατάλληλο υλικό και βάφονται µε το χρώµα του τοίχου. Η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί σε υφιστάµενους τοίχους, εφόσον στο εσωτερικό τους υπάρχει διάκενο µε πλάτος ίσο ή µεγαλύτερο των 2 cm. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B28B 7/02 IPC8: E04G 9/08 IPC8: E04G 17/04 IPC8: E04G 11/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κρήτης 8, ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κρήτης 8, ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΑΠΗ Κρήτης 8, ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2)ΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3)ΠΑΦΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΝΕΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ Τα πανέλα αποτελούνται από ένα µεταλλικό πλαίσιο (1) ή (2) και µία επίπεδη επιφάνεια (3) από ξύλο, κόντρα πλακέ, πλαστικό, µπετοφόρµ κ.λ.π. Η επιφάνεια (3) προσαρµόζεται στη µία πλευρά του πλαισίου και συγκρατείται µε τους κοχλίες (18) (ξυλόβιδες). Το µεταλλικό πλαίσιο αποτελείται από µία περιµετρική δοκό (17) η οποία φέρει οπές (11) για την σύνδεση µεταξύ τους και την αύξηση της επιφάνειας του καλουπιού κατά µήκος και καθ ύψος. Εντός της περιµετρικής δοκού (17) συγκολλούνται οι ενισχυτικοί δοκοί (4) ή (5) ή συνδυασµός και των δύο. Επί των δοκών (4) υπάρχουν οι οπές (16) για την διέλευση των κοχλιών (18) που συγκρατούν την επιφάνεια (3) και οι οπές (14) για την διέλευση των ντιζών (6). Επί των επιφανειών (3) υπάρχουν οι οπές (9) που αντιστοιχούν στις οπές (14) και είναι κλεισµένες µε τις τάπες (10). Στις µεγάλες πλευρές των πάνελ υπάρχουν οι οπές (8) για την διέλευση των ντιζών (6). Επί των δοκών (4) συναρµολογούνται οι συνδετήρες αµφίπλευρης στήριξης (28) µε τους οποίους συνδέονται οι αντηρίδες στήριξης των πανέλων (34). Το συγκρότηµα του πείρου (48) ευθυγραµµίζει τα πανέλα και οι σφιγκτήρες (49) και (57) τα συγκρατούν µε ασφάλεια. Ο δακτύλιος ασφάλισης (40) και ο σύνδεσµος (76) µε πειράκι (77) βελτιώνουν τη χρήση των πύργων σκαλωσιάς (89). 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47D 7/00 IPC8: A47D 11/00 IPC8: A47D 9/00 IPC8: A47D 13/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μαυροβούνι Σκύδρας, Τ. Θ. 604, ΣΚΥ ΡΑ (ΠΕΛΛΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙ ΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΟΛΛΑ- ΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ασφαλές παιδικό κρεβάτι (1) πολλαπλών λειτουργιών που διαθέτει καπάκι (2) µε οπές (3) για την ανανέωση του αέρα και χερούλι (4) για να ανοιγοκλείνει. Για λόγους εποπτείας του παιδιού διαθέτει κάµερα (5), ασύρµατη ή ενσύρµατη, ενώ ένα σώµα ψύξης - θέρµανσης (6) που ελέγχεται από θερµοστάτη (7) συντελεί στην διατήρηση της επιθυµητής θερµοκρασίας. Τέλος, ένα media player µε οθόνη και ηχεία (8) φροντίζει για την χαλάρωση και την ξεκούραση του παιδιού αναπαράγοντας ήχους καιεικόνες. Όλα τα ανωτέρω ελέγχονται από πίνακα (9) που µπορεί να βρίσκεται είτε ενσωµατωµένος στο κρεβάτι είτε σε κάποιο άλλο σηµείο του σπιτιού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H02J 7/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΕΡΙΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 28ης Οκτωβρίου 109A, ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΕΡΙΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ Ναυαρίνου 18-20, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ Ναυαρίνου 18-20,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΑΝΤ ΜΕ ΥΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Ένα σταντ µε υποδοχές για ταχεία φόρτιση κινητών τηλεφώνων, το οποίο µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, έχει την µορφή συµβατικού πάγκου, ή συσκευασίας, ή προϊόντος, ή λογότυπου, και σε κατάλληλο σηµείο της επιφάνειάς του φέρει υποδοχές (1) για την φόρτιση κινητών τηλεφώνων, εναλλακτικά στην βάση του τροχούς (2) για την µετακίνησή του και τροφοδοτείται µε ηλεκτρικό ρεύµα είτε µέσω ρευµατολήπτη (5), ο οποίος συνδέεται µε κάποια πηγή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος είτε µέσω συλλεκτών ηλιακής ενέργειας (6), ενώ εναλλακτικά φέρει και hot spot wi fi ασύρµατου δικτύου (3) για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B66B 11/00 IPC8: B66B 11/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)THT LIFTS ΕΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ.ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ Β.Αµαλίας 12, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΣΑΣΙ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ηλεκτροκίνητο ανελκυστήρα χωρίς µηχανοστάσιο µε πλαίσιο θαλάµου σε µορφή προβόλου (4), που είναι εγκατεστηµένος σε φρεάτιο (1) σκυροδέµατος ή µεταλλικό. Περιλαµβάνει έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα µόνιµου µαγνήτη χωρίς µειωτήρα (7), που είναι εγκατεστηµένος στο ανώτερο µέρος του φρεατίου (1), µε τροχαλία έλξεως (9), στην οποία αναρτώνται συρµατόσχοινα (8). Τα άκρα των συρµατόσχοινων (8) εδράζονται στο σασί προβόλου (4) ή σασί σχήµατος (L) (4) του θαλάµου (2) και στο αντίβαρο (6). Η ανάρτηση του σασί (4) και του αντίβαρου (6), στην τροχαλία έλξεως (9) είναι άµεση µε σχέση µετάδοσης 1:1. Το σασί προβόλου (4) οδηγείται από σιδηροτροχιές (3), όπως επίσης και το αντίβαρο από σιδηροτροχιές (5). Ένας τρόπος πραγµατοποίησηςείναι η τοποθέτηση των σιδηροτροχιών (3) του σασί προβόλου (4) στο πίσω µέρος του φρεατίου (1) και έκκεντρα ανάµεσά τους η τοποθέτηση των σιδηροτροχιών του αντίβαρου (5) στο ίδιο επίπεδο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47J 37/04 IPC8: A47J 37/07 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ Μετσόβου 15, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΡΙΜΑΛΑ ΛΟΥΚΙΑ Μετσόβου 15,14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ ΜΕ ΜΟΤΕΡ Ψησταριά τζακιού µε µοτέρ που αποτελείται από δύο βάσεις στήριξης (1) στις οποίες ενσωµατώνονται από ένα µοτέρ ρεύµατος (2) σε διαφορετικά ύψη. Το κάθε µοτέρ ρεύµατος (2) συνδέεται µε µία σούβλα (3) όπου µπαίνει το φαγητό για µαγείρεµα. Τα υγρά (λίπη, λάδια, υγρασία) συγκεντρώνονται µέσα στη λεκάνη συλλογής υγρών (4). Η ψησταριά τζακιού χρησιµοποιείται στην παρασκευή φαγητού. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µε αυτή τη ψησταριά τζακιού µπορεί κανείς να ψήσει φαγητό κατά τη διάρκεια που ζεσταίνει το χώρο του µε την καύση των ξύλων και όχι µόνο µε τη χρήση κάρβουνων, αποφεύγοντας να φεύγουν οι οσµές στον υπόλοιπο χώρο αφού απορροφούνται µαζί µε την κάπνα από την καµινάδα. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G01N 7/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΟ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κωνσταντινουπόλεως 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΟ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΡΟ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κωνσταντινουπόλεως 24,54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (CACO3) Το σύστηµα ψηφιακής µέτρησης ανθρακικού ασβεστίου χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητάς του σε δείγµατα εδάφους και πετρωµάτων. Αποτελείται από την ειδικά σχεδιασµένη κεφαλή αποµόνωσης και διοχέτευσης υδροχλωρικού οξέως (6), τον αντιδραστήρα (12), το βιδωτό πώµα (14), τον κλωβό µε τα ηλεκτρονικά µέρη (1) και τον σωλήνα µικρής διαµέτρου. Λόγω της συµπαγούς κατασκευής του και της ύπαρξης συσσωρευτών, οι µετρήσεις µπορούν να λάβουν χώρα τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο. Τα πλεονεκτήµατα είναι ότι το οξύ αποθηκεύεται και διοχετεύεται µέσω της ειδικής κεφαλής (6) και έτσι εγγυάται την ασφάλεια των δειγµάτων και του χρήστη, ενώ σε συνδυασµό µε τα ηλεκτρονικά µέρη επιτυγχάνεται η ακριβέστερη και ταχύτερη διεξαγωγή της ανάλυσης και του τελικού αποτελέσµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B63B 39/08 IPC8: B63B 39/00 IPC8: B63H 7/00 IPC8: B63H 25/46 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ισµήνης και Αθανασίου Γκιάλα 4, Χριστός Βαρβάσι, ΧΙΟΣ (ΧΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΛΟΥΤΗ ΑΘΗΝΑ Άγιος Ισίδωρος Πετροκόκκινου,82100 ΧΙΟΣ (ΧΙΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΑΕΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗ- ΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΥ ΩΝΙΣΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΩΝ Το εναέριο σύστηµα σταθεροποίησης έναντι κλυδωνισµών πλοίων µε τη βοήθεια αεροεκτοξευτών (1) (10) (12) διαφέρει από το υπάρχον σύστηµα (7) διότι έχουν εκ διαµέτρου αντίθετο άξονα ενέργειας και τελείως διαφορετικό αντικείµενο ενέργειας διότι το υπάρχον σύστηµα (7) αντιστέκεται στο θαλάσσιο νερό ενώ το νέο (1) (10) (12) έχει αντικείµενο αντίστασης στον αέρα. Οι αεροεκτοξευτές (1) (10) (12) σταθεροί ή περιστρεφόµενοι ή και πτυσσόµενοι σταθεροποιούν το πλοίο έναντι των κλυδωνισµών λόγω του µεγάλου άξονα αντίστασης, και εξασφαλίζουν ηρεµία και ασφάλεια στο πλοίο. Οι αεροεκτοξευτές επειδή είναι περιστρεφόµενοι και πτυσσόµενοι (10) (12) δύνανται να χρησιµοποιηθούν και ως προωθητική µηχανή ή και για την πλοήγηση του πλοίου σε διαύλους και λιµάνια.είναι ασφαλέστεροι διότι βρίσκονται εκτός θαλάσσης και έχουν ελάχιστα έξοδα συντήρησης ή επισκευής. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B63G 8/41 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ισµήνης και Αθανασίου Γκιάλα 4, Χριστός Βαρβάσι, ΧΙΟΣ (ΧΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΛΟΥΤΗ ΑΘΗΝΑ Άγιος Ισίδωρος Πετροκόκκινου,82100 ΧΙΟΣ (ΧΙΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ Το υποβρύχιο σύστηµα απεγκλωβισµού πληρώµατος διαιρούµενο στη µέση οριζοντίως βοηθάει στο να απεγκλωβιστεί το πλήρωµα σε περίπτωση που αυτό κολλήσει στο βυθό αποσπώµενο διά κατάλληλων µηχανισµών κουµπώµατος και ξεκουµπώµατος αποχωρίζοντας το επάνω ήµισυ του υποβρυχίου µε ότι αυτό εµπεριέχει συν και το πλήρωµά του ανερχόµενο εις την επιφάνεια σώζοντάς τα. Ο απεγκλωβισµός επιτυγχάνεται µε κατάλληλο µηχανισµό κουµπώµατος και ξεκουµπώµατος του επάνω από το κάτω µισό του σκάφους και µε αυτόµατους φουσκωτούς πιλοτήρες που φέρουν το άνω ήµισυ µε το πλήρωµα στην επιφάνεια. Όπως φαίνεται από το σχήµα 1 το σύστηµα κουµπώµατος και ξεκουµπώµατος (2) (5) είναι διαµήκης µοχλός (9) µε λαβές (5) και δαγκάνες (2) που κουµπώνουν το επάνω µε το κάτω µέρος του υποβρυχίου. Εις το σηµείο (13) υπάρχει λεπτό σχοινί ή συρµάτινο καλώδιο αντοχής που ενώνει το επάνω µε το κάτω µέρος όταν το επάνω µέρος έρθει στην επιφάνεια και µπορεί να χρησιµεύσει για σήµανση του µέρους όπου ευρίσκεται το κάτω µέρος ή και για την ανέλκυση αυτού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A45D 27/22 IPC8: B26B 21/40 IPC8: B65D 43/16 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Κόδρου 23Β, ΜΑΡΟΥΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/10/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ Προστατευτικό για ξυραφάκια, κατασκευασµένο από σκληρό πλαστικό µε κούµπωµα στο ένα πλαϊνό µέρος (1) και τρύπα στο κάτω µέρος (2) για να µπορεί να κουµπώνει γύρω από το ξυραφάκι. Γύρω από την τρύπα υπάρχει µαλακό υλικό (3) αφρολέξ, το οποίο επιτρέπει στο προστατευτικό για ξυραφάκια να µπορεί να εφαρµόζει γύρω από τα περισσότερα ξυραφάκια. Επίσης διαθέτει τρύπες (4) που επιτρέπουν στο ξυραφάκι νααερίζεται και να στεγνώνουν τυχόν νερά που έχει επάνω. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι τα ξυραφάκια παραµένουν προστατευµένα, όπου είναι ακουµπισµένα, αλλά και κατά τη µεταφορά, προστατεύοντας έτσι από τυχόν µικροατυχήµατα που µπορούν να προκαλέσουν όταν δεν είναι καλυµµένα. 14

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα