Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc."

Transcript

1 Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός

2 Περιεχόµενα Κεφαλαίου 27 Μαγνήτες και Μαγνητικά πεδία Τα ηλεκτρικά ρεύµατα παράγουν µαγνητικά πεδία Μαγνητικές Δυνάµεις πάνω σε φορτισµένα σωµατίδια. Η ροπή ενός βρόχου ρεύµατος. Μαγνητική διπολική Ροπή. Εφαρµογές Το ηλεκτρόνιο Φασµατογράφος Μάζας

3 27-1 Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία ΟΙ Μαγνήτες έχουν δύο πόλους που τους ονοµάζουµε North (Ν) και South (S) Όµοιοι πόλοι απωθούνται ανόµοιοι έλκονται.

4 27-1 Μαγνήτες και Μαγνητικά Πεδία Όσο και να διαιρέσουµε ένα µαγνήτη ΠΑΝΤΑ θα έχουµε ΔΥΟ ΠΟΛΟΥΣ Ν και S.

5 27-1 Μαγνήτες και Μαγνητικά Πεδία Τα Μαγνητικά πεδία µπορούν να αναπαρασταθούν από τις µαγνητικές γραµµές, που είναι πάντα κλειστοί βρόχοι.

6 27-1 Μαγνήτες και Μαγνητικά Πεδία Η ΓΗ έχει µαγνητικό πεδίο ανάλογο µε αυτό µιας µαγνητικής ράβδου. Ο Βόρειος Πόλος της Γης είναι στην ουσία όµως ο Νότιος (S) πόλος του µαγνήτη και αντίστροφα για τον Νότιο Πόλο.

7 27-1 Μαγνήτες και Μαγνητικά Πεδία Ένα οµογενές µαγνητικό πεδίο έχει ισαπέχουσες και παράλληλες µαγνητικές γραµµές. Ένα παράδειγµα οµογενούς µαγνητικού πεδίου είναι αυτό που σχηµατίζουν δύο παράλληλοι και πολύ µεγάλων διαστάσεων πόλοι

8 27-2 Ηλεκτρικά Ρεύµατα παράγουν Μαγνητικά Πεδία Πειραµατικά έχουµε βρει ότι ηλεκτρικά ρεύµατα παράγουν µαγνητικά πεδία. Η φορά του µαγνητικού πεδίου προσδιορίζεται από τον κανόνα της δεξιάς παλάµης (ΚΔΠ).

9 27-2 Ηλεκτρικά Ρεύµατα παράγουν Μαγνητικά Πεδία Βλέπουµε εδώ το µαγνητικό πεδίο που παράγει ένας κυκλικός βρόχος

10 27-3 Ορισµός του µαγνητικού Πεδίου B!!!!" Ένας µαγνήτης ασκεί δύναµη πάνω σε ένα καλώδιο που φέρει ηλεκτρικό ρεύµα. Η διεύθυνση της δύναµης καθορίζεται από τα ΚΔΠ.

11 Η Μαγνητική δύναµη είναι ανάλογη του Μαγνητικού πεδίου, του ρεύµατος και του προσανατολισµού: Η εξίσωση αυτή ορίζει και το µαγνητικό πεδίο B. Υπό µορφή διανυσµατικού γινοµένου γράφουµε : B!!!" Μονάδες µαγνητικού πεδίου (IS) είναι τα tesla, T: 1 T = 1 N/A m. Αλλά συνηθέστερη µονάδα είναι τα gauss (G): 1 G = 10-4 T.

12 Ένα καλώδιο µε ρεύµα 30-A και µήκος 12 cm βρίσκεται υπό γωνία θ = 60 µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο 0.90 T (βλ. σχήµα). Πόση είναι η µαγνητική δύναµη που ασκείται πάνω στο καλώδιο; ΛΥΣΗ F = 2.8 N

13 Η φορά ενός µαγνητικού πεδίου είναι κάθετη στη διαφάνεια µε φορά προς τα έξω. Τµήµα καλωδίου ab (µήκους 10.0 cm) βρίσκεται κοντά στο κέντρο του πεδίου, ενώ ένα άλλο τµήµα είναι εκτός πεδίου και κρέµεται σε ζυγαριά (δυναµόµετρο) που µετράει δύναµη (πέραν του βάρους) F = 3.48 x 10-2 N όταν το ρεύµα του καλωδίου είναι I = A. Πόση είναι η ένταση του µαγνητικού πεδίου B? ΛΥΣΗ B = 1.42 T

14 Ένα άκαµπτο καλώδιο φέρει ρεύµα I, έχει ηµικυκλικό σχήµα µε ακτίνα R και δύο ευθύγραµµα τµήµατα όπως στο σχήµα, και βρίσκεται εντός οµογενούς µαγνητικού πεδίου κάθετο στο επίπεδο µε φορά προς τα µέσα B!!!" 0. Ορίζουµε τους άξονες x και y, ενώ τα ευθύγραµµα τµήµατα του καλωδίου βρίσκονται εντός του πεδίου. Βρείτε την συνολική δύναµη πάνω στο καλώδιο λόγω του πεδίου B 0. B!!!" ΛΥΣΗ F = 2IB 0 R

15 27-4 Κίνηση ηλεκτρικών φορτίων µέσα σε µαγνητικά πεδία Η µαγνητική δύναµη πάνω σε ηλεκτρικό φορτίο δίδεται από τη σχέση Η φορά της δύναµης προσδιορίζεται από ΚΔΠ.

16 Ένα αρνητικό φορτίο -Q τοποθετείται, ακίνητο, πλησίον µαγνήτη. Πόση είναι η µαγνητική δύναµη και τι θα συµβεί εάν το φορτίο γίνει +Q; Θα κινηθεί ή όχι το φορτίο; Εφόσον η ταχύτητα των φορτίων είναι µηδέν (ακίνητα) η µαγνητική δύναµη είναι ΜΗΔΕΝ εποµένως τα φορτία παραµένουν στη θέση τους, καµιά κίνηση.

17 Ένα µαγνητικό πεδίο ασκεί δύναµη 8.0 x N δυτικά, πάνω σε ένα πρωτόνιο που κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω µε ταχύτητα 5.0 x 10 6 m/s. Όταν το πρωτόνιο κινείται οριζοντίως προς το βορά η δύναµη πάνω στο πρωτόνιο είναι µηδέν. Βρείτε το µέγεθος και τη διεύθυνση του µαγνητικού πεδίου στην περιοχή. (Το φορτίο του πρωτονίου είναι q = +e = 1.6 x C.) ΛΥΣΗ Β = 0.10 Τ

18 Βρείτε τη µαγνητική δύναµη λόγω του πεδίου της Γης πάνω στα ιόντα µιας κυτταρικής µεµβράνης που κινούνται µε ταχύτητα 10-2 m/s. ΛΥΣΗ F = N

19 Η τροχιά ενός φορτίου που κινείται κάθετα στις γραµµές µαγνητικού πεδίο είναι ΚΥΚΛΙΚΗ.

20 Ένα ηλεκτρόνιο κινείται µε ταχύτητα 2.0 x 10 7 m/s σε επίπεδο κάθετο σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε ένταση T. Περιγράψτε την τροχιά του. ΛΥΣΗ r = 1.1 cm

21 Μπορεί ένα µαγνητικό πεδίο να ΦΡΕΝΑΡΕΙ ένα ηλεκτρικό φορτίο; ΌΧΙ, διότι η φορά της µαγνητική δύναµης είναι πάντα ΚΑΘΕΤΗ στην ταχύτητα άρα µόνο σε περιστροφική κίνηση µπορεί να το θέσει.

22

23 Βρείτε την τροχιά ενός φορτίο που δεν κινείται κάθετα στις γραµµές ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου. Αναλύουµε την ταχύτητα σε δύο συνιστώσες, µια κάθετη στο πεδίο και µια παράλληλη. Η Κάθετη θέτει το φορτίο σε κυκλική τροχιά Η Παράλληλη το µετατοπίζει προς τα δεξιά. Η Συνολική κίνηση θα είναι ελικοειδής.

24 Το φαινόµενο aurora borealis (northern lights) προκαλείται από τις κρούσεις φορτισµένων σωµατιδίων µε µόρια του αέρα. Τα φορτισµένα σωµατίδια κινούνται κυκλικά λόγου του µαγνητικού πεδίου της Γης.

25 Επιλογέας/Αναλυτής Ταχυτήτων Πειραµατικός έλεγχος ταχύτητας φορτισµένων σωµατιδίων. Ιόντα µε φορτίο q περνούν από οπή S 1 και εισέρχονται σε χώρο µε µαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο που φαίνεται στο σχήµα. Ελέγχοντας τις εντάσεις των πεδίων µπορούµε να επιλέξουµε συγκεκριµένες ταχύτητες να εξέρχονται από την οπή εξόδου S 2.

26 27-5 Ροπή Βρόχου Ρεύµατος- Μαγνητική Διπολική Ροπή Σε ένα συµµετρικό βρόχο που φέρει ηλεκτρικό ρεύµα και βρίσκεται εντός οµογενούς µαγνητικού πεδίο, ασκείτε µαγνητική ροπή. Το µέγεθος της ροπής δίδεται από την σχέση: ή

27 Η ποσότητα NIA µαγνητική διπολική ροπή, µ: Εποµένως Η δυναµική ενέργεια του βρόχου εξαρτάται από τον προσανατολισµό του στο µαγνητικό πεδίο.

28 Ένα πηνίο (κουλούρα καλωδίου) έχει διάµετρο 20.0 cm και περιέχει 10 περιελίξεις. Το ρεύµα κάθε βρόχου είναι 3.00 A, και το πηνίο βρίσκεται εντός εξωτερικού µαγνητικού πεδίου 2.00 T. Βρείτε τη µέγιστη και ελάχιστη τιµή της ροπής που ασκείται πάνω στο πηνίο. ΛΥΣΗ Ελάχιστη : τ = 0 Μέγιστη : τ = 1.88 N m

29 Βρείτε τη µαγνητική ροπή του ατόµου του υδρογόνου υποθέτοντας ότι το ηλεκτρόνιο κινείται σε κυκλική τροχιά µε ακτίνα r = x m.

30 27-6 Εφαρµογές Ένα ηλεκτρικό µοτέρ χρησιµοποιεί την ροπή που ασκεί το µαγνητικό πεδίο πάνω στα πηνία του για να αρχίσει να περιστρέφεται. Ενώ εάν περιστρέφουµε ένα πηνίο µέσα σε µαγνητικό πεδίο παράγουµε ρεύµα

31 Τα ηχεία βασίζονται στην αρχή ότι το µαγνητικό πεδίο ασκεί δύναµη πάνω σε πηνία, που στη συνέχεια κινούν την µεµβράνη το ηχείου, µετατρέποντας ηλεκτρικά σήµατα σε κρουστικά κύµατα (ακουστικά) και εποµένως ήχο Εφαρµογές

32 27-6 Εφαρµογές Η λειτουργία του γαλβανοµέτρου βασίζεται στις µαγνητικές δυνάµεις που ασκούνται πάνω σε βρόχους ρεύµατος.

33 27-7 Το ηλεκτρόνιο: Ανακάλυψη και Ιδιότητες Το ηλεκτρόνιο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σε καθοδικούς σωλήνες. Οι σωλήνες αυτή έχουν αέριο σε χαµηλή πίεση και εφαρµόζοντας υψηλή τάση µεταξύ δύο ηλεκτροδίων, εµφανίζεται µια δέσµη να πηγάζει από την κάθοδο προς την άνοδο.

34 Ο λόγος µάζας / φορτίου για το ηλεκτρόνιο µετρήθηκε το 1897 µε την πειραµατική διάταξη του σχήµατος. Ήταν τότε που ο όρος ηλεκτρόνιο αποδόθηκε δηλ. οι καθοδικές ακτίνες ήταν δέσµες ηλεκτρονίων. Figure goes here.

35 Ο Millikan µε την πειραµατική διάταξη του σχήµατος (σταγόνες λαδιού) επιβεβαίωσε ότι το ηλεκτρόνιο είναι µέρος/σωµατίδιο του ατόµου και όχι ανεξάρτητο «άτοµο». Οι τιµές για τη µάζα και το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι m = 9.1 x kg e = 1.6 x C

36 27-9 Φασµατογράφοι Μάζας Ο φασµατογράφος µάζας µετράει (δυνητικά) τη µάζα ατόµων και µορίων. Υπάρχουν πολλές µορφές φασµατογράφων µαζών όλοι όµως βασίζονται σε (α) ιοντισµό ατόµων και µορίων, (β) κάποιο συνδυασµό ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων (γ) ανίχνευση του ρεύµατος ιόντων.

37 Π.χ. Για µαγνητικό φασµατογράφο έχουµε την σχέση Τα ιόντα που φτάνουν στο δεύτερο µαγνητικό πεδίο έχουν την ίδια ταχύτητα και η ακτίνα περιστροφής τους είναι ανάλογη της µάζας τους.

38 Άτοµα άνθρακα µε µάζα 12.0 u είναι αναµεµειγµένα µε άγνωστου µάζας άτοµο. Σε µαγνητικό φασµατογράφο µάζας µε πεδίο B, τα άτοµα του άνθρακα διαγράφουν κυκλική τροχιά µε ακτίνα 22.4 cm ενώ η ακτίνα του αγνώστου στοιχείου είναι 26.2 cm. Ποια είναι το άγνωστο άτοµο και ποια η µάζα του; Υποθέτουµε ότι και τα δύο άτοµα είναι απλά φορτισµένα. ΛΥΣΗ m x / m C = 1.17

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου Κεφάλαιο Η8 Πηγές µαγνητικού πεδίου Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Περιεχόµενα Κεφαλαίου 11 Στροφορµή Περιστροφή Αντικειµένων πέριξ σταθερού άξονα Το Εξωτερικό γινόµενο-η ροπή ως διάνυσµα Στροφορµή Σωµατιδίου Στροφορµή και Ροπή για Σύστηµα Σωµατιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΔΑΓΚΛΗ ΑΛΚΜΗΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η3. Ηλεκτρικό δυναµικό

Κεφάλαιο Η3. Ηλεκτρικό δυναµικό Κεφάλαιο Η3 Ηλεκτρικό δυναµικό Ηλεκτρικό δυναµικό Σε προηγούµενα κεφάλαια συνδέσαµε τη µελέτη του ηλεκτροµαγνητισµού µε τις προγενέστερες γνώσεις µας σχετικά µε τις δυνάµεις. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα συνδέσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010 ΦΥΕ4, 9--Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 8/6/ Άσκηση A) Μια ράβδος μήκους είναι ομοιόμορφα φορτισμένη θετικά με συνολικό ηλεκτρικό φορτίο Q και βρίσκεται κατά μήκος του θετικού άξονα x από το σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος των Biot - Savart

Ο νόμος των Biot - Savart ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι (Υποχρεωτικό 3 ου Εξαμήνου) Διδάσκων: Δ.Σκαρλάτος Προβλήματα Σειρά # 7: Το Στατικό Μαγνητικό πεδίο στο κενό Αντιστοιχεί στα Κεφάλαια (α)

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μαγνητικό Πεδίο Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία: SERWAY, Physics fo scientists and enginees YOUNG H.D., Univesity

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Αντωνίου Αντώνης, Φυσικός antoniou@sch.gr, http://users.att.sch.gr/antoniou Απόδοση στα ελληνικά της µελέτης του Richard P. Olenick, καθηγητή Φυσικής του University of Dallas.

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Το ηλεκτρικό πεδίο Εξ ορισµού ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ [ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ] 1.1 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 1.1.1 ΤΟ ΑΤΟΜΟ Άτομα ονομάζονται τα σωματίδια με πολύ μικρές διαστάσεις που αποτελούν την ύλη. Συνδέονται μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα