Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια"

Transcript

1 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l Θήκη αποθήκευση. καπ κι / δίσκο για ζ γισµα. β ση αποθήκευση εξαρτηµ των Σπ τουλα Περιγραφή των εξαρτηµ των a a1 a2 a3 a4 Σώµα συσκευή. κουµπί απασφ λιση των καπακιών του κ πτη και του ζυµωτήρα. έξοδο συσκευή. πίνακα οργ νων. οθ νη ενδείξεων ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ Ο ΜΟΝ ΕΛΟ b Σ στηµα µπωλ για ψιλοκ ψιµο b1. πιεστήρα µε δοσοµέτρηση b2. καπ κι µε στ µιο τροφοδ τηση b3. διαφανέ µπωλ c Σ στηµα ζυµώµατο (αν λογα µε το µοντέλο) c1 νοιγµα ή c1 νοιγµα c2 καπ κι µπωλ ή c3 καπ κι inox διαφανο µπωλ c4 µεταλλικ ή c4 µεταλλικ ζυµωτήρα ζυµωτήρα c5 µπωλ inox ή b3 διαφανέ µπωλ για ψιλοκ ψιµο d Άξονα e Μεταλλική λεπίδα f Μεταλλικ δίσκο Κοψίµατο λαχανικών. A/D: ψιλ τρίψιµο / κ ψιµο σε λεπτέ φέτε (αµφίδροµο ). C/H: χοντρ τρίψιµο / κ ψιµο σε χοντρέ φέτε (αµφίδροµο ). E: κ πτη τηγανητών πατατών. G: τυρί g Σ στηµα µεταλλικο χτυπητηρίου g1. εξ ρτηµα χτυπητηρίου g2. χτυπητήρι h Μπλέντερ h1. κ λυµµα δοσοµέτρηση h2. καπ κι h3. γυ λινο µπωλ h4. λ στιχο στεγανοποίηση h5. β ση για τι λεπίδε i Μικρ κ πτη i1. καπ κι i2. µπωλ j Μ λο j1. καπ κι j2. µπωλ α εξαρτήµατα που συνοδε ουν το µοντέλο που µ λι αγορ σατε, αναφέρονται στην ταµπέλα που βρίσκεται στο επ νω µέρο τη συσκευασία. Συµβουλέ ασφ λεια ιαβ στε προσεκτικ τι οδηγίε χρήσεω πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορ τη συσκευή σα : η Krups δεν φέρει καµία ευθ νη σε περίπτωση µη τήρηση των οδηγιών αυτών. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρί επίβλεψη ειδικ σε µέρο που τη φτ νουν παιδι ή τοµα µε ειδικέ αν γκε. Bεβαιωθείτε τι η τ ση του δικτ ου είναι σ µφωνη µε την τ ση τη συσκευή. Οποιοδήποτε λ θο στη σ νδεση ακυρώνει την εγγ ηση. Η συσκευή σα προορίζεται αποκλειστικ για οικιακή χρήση και µ νο µέσα στο σπίτι. Bγ ζετε π ντα τη συσκευή απ την πρίζα αµέσω µ λι σταµατήσετε να τη χρησιµο οιείτε, ταν θέλετε να την καθαρίσετε και σε περίπτωση διακοπή ρε µατο. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σα ε ν δεν λειτουργεί κανονικ, ε ν έχει π θει ζηµι ή ε ν το ηλεκτρικ καλώδιο ή το φι έχουν υποστεί ζηµι. Προκειµένου να αποφ γετε κ θε κίνδυνο, θα πρέπει να ζητήσετε να σα αντικαταστήσουν υέοχρεωτικ το εξ ρτηµα που έχει υποστεί ζηµι σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι τη Krups (δείτε τη λίστα στο βιβλιαρ κι του σέρβι ). Εκτ απ τον καθαρισµ και την συντήρηση που γίνονται απ τον χρήστη, κ θε λλη εργασία επιδι ρθωση θα πρέπει να ανατίθεται οπωσδήποτε σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι τη Krups. Μην βουτ τε την συσκευή, το ηλεκτρικ καλώδιο ή το φι µέσα σε οποιοδή οτε υγρ. Μην αφήνετε να κρέµεται το ηλεκτρικ καλώδιο σε µέρο που να το φτ νουν παιδι. Επίση, δεν πρέπει να βρίσκεται κοντ σε καµία πηγή θερµ τητα ο τε να αγγίζει οποιαδήποτε κοφτερή γωνία. Χρησιµοποιήστε το σ στηµα τυλίγµατο καλωδίου.

2 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 2 Για την ασφ λει σα, χρησιµο οιείτε αποκλειστικ και µ νο γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικ Krups σχεδιασµ να ειδικ για την συσκευή σα. Χρησιµοποιείτε τη µεταλλική λεπίδα, το µαχαίρι του µπλέντερ, του µικρο κ πτη, του µ λου και του δίσκου κοψίµατο λαχανικών µε µεγ λη προσοχή: είναι εξαιρετικ κοφτερ. Πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρείτε τη µεταλλική λεπίδα (e) τραβώντα τον ξον του (d) προτο αδει σετε το περιεχ µενο του µπωλ. Μην β ζετε σε λειτουργία τη συσκευή ταν αυτή είναι δεια. Χρησιµοποιείτε π ντα το µπλ ντερέµε το καπ κι του. Για το τρίψιµο και το κ ψιµο σε φέτε, χρησιµοποιείτε π ντα του ιεστήρε για να οδηγείτε τι τροφέ µέσα απ το στ µιο τροφοδ τηση. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τα δ χτυλα, πιρο νι, κουτ λι, µαχαίρι ή οποιοδήποτε λλο αντικείµενο. Μην αγγίζετε ποτέ τα κινο µενα εξαρτήµατα. Μην χρησιµοποιείτε τα µπωλ ω δοχεία φ λαξη τροφών (για κατ ψυξη, µαγείρεµα, αποστείρωση, ή στο φο ρνο µικροκυµ των). Αφαιρείτε τα εξαρτήµατα µ νο αφο έχει σταµατήσει τελείω η συσκευή. Χρησιµοποιείτε ένα µ νο εξ ρτηµα κ θε φορ. Μην αφήνετε να κρέµονται µακρι µαλλι, κασκ λ, γραβ τε, κ.λπ. π νω απ τα κινο µενα εξαρτήµατα. Η συσκευή κουζίνα σα διαθέτει ένα µικροεπεξεργαστή που ελέγχει και αναλ ει τη σταθερ τητ τη. Χρήση τη συσκευή Πριν απ την πρώτη χρήση, πλ νετε λα τα τµήµατα των εξαρτηµ των µε ζεστή σαπουν δα (προσοχή το εξ ρτηµα χτυπητηριο (g1) και το καπ κι του µπλέντερ (h2) δεν πλένονται στο πλυντήριο πι των). Ξεπλ νετε και στεγνώστε. Tοποθετήστε το σώµα συσκευή π νω σε µια επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφ νεια. B λτε το φι στην πρίζα. Η οθ νη ενδείξεων αν βει, είναι διαθέσιµε λε οι λειτουργίε του πολυµηχανήµατ σα. Κατ τη λειτουργία τη συσκευή σα, φροντίστε το καλώδιο να µην είναι τεντωµ νο για να µην επηρεαστεί η ένδειξη του ζυγίσµατο. Χρήση των πλήκτρων στον πίνακα οργ νων (a3): : Πλήκτρα επιλογή ταχυτήτων. Pulse : ιακεκοµµένη λειτουργία για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο ή τη αν µιξη. Auto Mix: Ρυθµική λειτουργία για βέλτιστο αποτέλεσµα σε ορισµένε συνταγέ. Off T : παρασκευή ζυµών µε το εξ ρτηµα του ζυµωτήρα, µε προγραµµατισµένε λειτουργίε που καθορίζουν τον χρ νο και την ιδανική ταχ τητα του πολυµηχανήµατο καθώ και την αυτ µατη λήξη λειτουργία του. 1ο π τηµα: παρασκευή ζ µη για ψωµί. 2ο π τηµα: παρασκευή φουσκωµ νη ζ µη. 3ο π τηµα: παρασκευή γλυκών. : Πλήκτρο λήξη λειτουργία ή προγραµµατισµ του χρονοδιακ πτη. : Ενεργοποίηση τη λειτουργία ζυγίσµατο, πλήκτρο απ βαρου για µηδενισµ του ζυγίσµατο. Λειτουργία ζυγίσµατο : Για να διευκολ νεται η παρασκευή των συνταγών σα, το πολυµηχ νηµ σα διαθέτει µια ζυγαρι κουζίνα, η οποία είναι ενσωµατωµ νη στη συσκευή σα. Tοποθετήστε το µπωλ και το εξ ρτηµα τη επιλογή σα π νω στο σώµα συσκευή (a), έπειτα πατήστε το πλήκτρο T για να προσθέσετε το απ βαρο (εικ.1): Μετ απ λίγα δευτερ λεπτα θα εµφανιστεί η ένδειξη 0 g. Ρίξτε τα συστατικ, απευθεία µέσα στο µπωλ µέχρι την επιθυµητή ποσ τητα (εικ.2). Μπορείτε να ζυγίσετε τα δι φορα συστατικ χωρί να αδει σετε το µπωλ, προσθέτοντα τα διαδοχικ απ βαρα. Tοποθετήστε το καπ κι π νω στο µπωλ και πατήστε ένα πλήκτρο ταχ τητα για να θέσετε το πολυµηχ νηµα σε λειτουργία. Ε ν επιθυµείτε να ζυγίσετε τα συστατικ σε κ ποιο λλο δοχείο απ αυτ που διατίθενται, χρησιµοποιήστε το καπ κι (k1) τη θήκη αποθήκευση (k) ω δίσκο ζυγίσµατο. (εικ.3)

3 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 3 Προφυλ ξει κατ τη χρήση Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ζυγίσµατο, αποκλειστικ και µ νο ταν το πολυµηχ νηµα δεν είναι σε λειτουργία. Tοποθετήστε απαλ τη συσκευή σα π νω στην επίπεδη επιφ νεια εργασία. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή επ νω σε επιφ νεια εργασία που δεν είναι επίπεδη. Μην ξεπερν τε το µέγιστο επιτρεπ µενο β ρο : 4,5 κιλ. Μην χρησιµοποιείτε το πολυµηχ νηµα κοντ σε φο ρνο µικροκυµ των, ενώ αυτ βρίσκεται σε λειτουργία. εικ.1 εικ.2 εικ.3 Λειτουργία χρονοδιακ τη: Όταν θέτετε τη συσκευή σα σε λειτουργία, ο χρ νο εµφανίζεται αυτ µατα στην οθ νη σα. Μπορείτε έτσι να βλέπετε τον χρ νο που περν ει. Μπορείτε έτσι να προγραµµατίσετε τη δι ρκεια τη λειτουργία του πολυµηχανήµατο : Ένα παρατεταµένο π τηµα του πλήκτρου off αυξ νει την ταχ τητα ρ θµιση του χρονοδιακ πτη. Πατώντα αρκετέ φορέ το πλήκτρο off, µπορείτε να ρυθµίσετε τον χρ νο λειτουργία. Έπειτα επιλέξτε µια ταχ τητα για να ξεκινήσει η λειτουργία. Η αντίστροφη µέτρηση του χρ νου εµφανίζεται στην οθ νη σα, και η πα ση λειτουργία τη συσκευή γίνεται αυτοµ τω µετ το τέλο του προγραµµατισµ νου χρ νου. Σε οποιαδήποτε στιγµή, ε ν επιθυµείτε να σταµατήσετε τη λειτουργία του πολυµηχανήµατο, πατήστε το πλήκτρο off. Σε περίπτωση σφ λµατο στον προγραµµατισµ του χρ νου, πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο off και µετ να πατήσετε π λι για λίγο το πλήκτρο off για να µηδενίσετε τον χρ νο. Οι λειτουργίε του πολυµηχανήµατ σα 1: ΖΥΜΩΜΑ (ψωµί, γλυκ και µείγµα για κέικ) ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α Σ στηµα ζυµώµατο αν λογα µε το µοντέλο: µπωλ ζυµωτήρα inox (c5) και το καπ κι του (c2) ή διαφανέ µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b3) και το καπ κι του (c3), Μεταλλικ ζυµωτήρα (c4) για ζ µωµα ή αν µιξη γλυκών. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ ΩΝ Tοποθετήστε το µπωλ inox (c5) ή το µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b3) στην β ση του σώµατο τη συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Περ στε τον µεταλλικ ζυµωτήρα (c4) π νω στον ξονα του µπωλ. Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ. Tοποθετήστε το αντίστοιχο καπ κι του µπωλ (c2 ή c3) και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Παρασκευή ζυµών, µε προγραµµατισµένε λειτουργίε που καθορίζουν τον χρ νο και την ιδανική ταχ τητα του πολυµηχανήµατο καθώ και την αυτ µατη πα ση λειτουργία του. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο : - 1ο Π τηµα: παρασκευή ζ µη για ψωµί.. σε 2 λεπτ και 30 δευτερ λεπτα, µπορείτε να ζυµώσετε µ χρι: - 2 κιλ ζ µη για σπρο ψωµί µε το µπωλ inox (c5) και 1,5 κιλ µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 1,2 κιλ ζ µη για γλυκ ή ψωµί µε λεπτή κρο στα µε το µπωλ inox (c5) και 900 γραµµ ρια µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 1,2 κιλ ειδικών ζυµών (ψωµί ολική αλέσεω, ψωµί σικ λεω κ.λπ....) µε το µπωλ inox (c5) και 900 γραµµ ρια µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 2ο π τηµα: παρασκευή φουσκωµένη ζ µη :. σε 5 λεπτ και 30 δευτερ λεπτα, µπορείτε να ζυµώσετε µέχρι: - 1,2 κιλ φουσκωµένη ζ µη (τσουρέκι, κο γκελχοπφ) µε το µπωλ inox (c5) και 1 κιλ µε το διαφανέ µπωλ (b3). - 3ο π τηµα: : παρασκευή ζ µη για γλυκ.. σε 5 λεπτ, µπορείτε να αναµίξετε έω : - 2 κιλ ζ µη για γλυκ (µπισκ τα, κέικ, κ.λπ....) µε το µπωλ inox (c5) και 1,5 κιλ µε το διαφανέ µπωλ (b3).

4 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 4 Για το ζ µωµα ψωµιών, και κατ τη λειτουργία, ρίξτε το νερ σιγ απ την βρ ση (c1) που βρίσκεται στο κέντρο του καπακιο. 2: ΑΝΑΜIΞΗ/ΠΟΛ ΟΠΟIΗΣΗ/ΨIΛΟΚΟΨIΜΟ ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α Σ στηµα µ ωλπγια ψιλοκ ψιµο (b), Άξονα (d), Μεταλλική λεπίδα (e) για πολτοποίηση, αν µιξη, ψιλοκ ψιµο. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ ΩΝ Tοποθετήστε το διαφανέ µπωλ (b3) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Γλιστρήστε τη µεταλλική λεπίδα (e) π νω στον ξονα (d), και τοποθετήστε το µπωλ στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2). Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ. Tοποθετήστε το καπ κι (b2) π νω στο µπωλ και γυρίστε το µ χρι να ασφαλίσει. ΠΟΛ ΟΠΟIΗΣΗ - ΑΝΑΜIΞΗ Πατήστε το πλήκτρο ταχ τητα 3 για να θέσετε το πολυµηχ νηµα σε λειτουργία. Μπορείτε να πολτοποιήσετε έω 1 λίτρο ζωµο, σο πα, κοµπ στα σε 20 δευτερ λεπτα. Μπορείτε να αναµείξετε έω 1 λίτρο ζ µη για κρέπε, β φλε, κ.λπ. σε 1 έω 1 λεπτ. ΨIΛΟΚΟΨIΜΟ Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογέ : Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογέ : 1 - Χρησιµοποιήστε την ταχ τητα 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο. 3 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Auto Mix για βέλτιστο αποτέλεσµα στην αρασκευή. Μπορείτε να ψιλοκ ψετε έω 1 κιλ ωµο ή ψηµένου κρέατο (χωρί κ καλα και χωρί νε ρα κοµµένα σε κ βου ). Μπορείτε να ψιλοκ ψετε έω 600 γραµµ ρια τροφών, πω :. σκληρέ τροφέ : τυρί, ξηρο καρπο, ορισµένα λαχανικ (καρ τα, σελιν ριζε, κ.λπ....).. τρυφερέ τροφέ : ορισµένα λαχανικ (κρεµµ δια, σπαν κι...).. ωµ ή ψηµένα ψ ρια... 3: TΡIΨIΜΟ/ΚΟΨIΜΟ ΣΕ ΦΕ ΕΣ ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α Σ στηµα µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b) και ξονα (d), ίσκο τη επιλογή σα (f). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ ΩΝ Tοποθετήστε το µπωλ (b3) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Ασφαλίστε τον επιλεγµένο δίσκο (f) π νω στο στήριγµα (d). Tοποθετήστε το µπωλ π νω στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2) απ τον ξονα του µπωλ (b3). Tοποθετήστε το καπ κι (b2) π νω στο µπωλ και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Για ευκολ τερη χρήση, το πολυµηχ νηµ σα διαθέτει µια λειτουργία εξοικον µηση ενέργεια στην ταχ τητα 1. Tο σ στηµα αυτ επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί µε αργ ρυθµ ταν δεν υπ ρχουν συστατικ, και να αυξ νει αµέσω την ταχ τητα λειτουργία ταν εισ γετε τροφέ µέσα στο στ µιο τροφοδ τηση. Πατήστε το πλήκτρο ταχ τητα 1. Εισ γετε τι τροφέ µέσα απ το στ µιο τροφοδ τηση και σπρώξτε τι µε τη βοήθεια του πιεστήρα (b1). Μπορείτε µε του δίσκου (f) να κ νετε (αν λογα µε το µοντ λο):. χοντρ τρίψιµο (C) / ψιλ τρίψιµο (A): σελιν ριζε, γογγ λια, πατ τε, καρ τα, τυρί.... χοντρέ φέτε (H) / λεπτέ φέτε (D): πατ τε, κρεµµ δια, αγγο ρια, παντζ ρια, µήλα, καρ τα, λ χανο.... κ ψιµο τηγανητών πατατών (E): τηγανητ πατ τε. τρίψιµο (G): τυρί, καρ δα,... 4: ΧTΥΠΗΜΑ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΣ ΕΞΑΡ ΗΜΑTΑ Σ στηµα µπωλ για ψιλοκ ψιµο (b), Σ στηµα µεταλλικο χτυ ητηριο (g).

5 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑTΩΝ Tοποθετήστε το µπωλ (b3) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Tοποθετήστε το σ στηµα χτυπητηριο (g) π νω στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2) απ τον ξονα του µπωλ (b3). Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ. Tοποθετήστε το καπ κι (b2) π νω στο µπωλ και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Πατήστε το πλήκτρο ταχ τητα 2 ή 3. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ αυτ το εξ ρτηµα για να ζυµώνετε βαριέ ζ µε ή να αναµιγν ετε ελαφριέ ζ µε. Μπορείτε να παρασκευ ζετε: µαγιονέζα, σκορδαλι, σ λτσε, µαρέγκα (1 έω 7 αυγ ), κρέµα χτυπητή, κρέµα σαντιγί (έω λίτρο). 5: ΟΜΟIΟΓΕΝΟΠΟIΗΣΗ/ΑΝΑΜIΞΗ/ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΛTΟΠΟIΗΣΗ ΕΞΑΡTΗΜΑTΑ Μπλέντερ (h). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ TΩΝ ΕΞΑΡTΗΜΑTΩΝ Συναρµολ γηση του γυ λινου µπλέντερ (h): Bρέξτε το λ στιχο απ σιλικ νη (h4), και τοποθετήστε το π νω στη β ση για λεπίδε (h5): προσοχή στην κατε θυνση του λ στιχου (η πιο στενή δι µετρο πρέπει π ντα να τοποθετείται προ τα π νω). Tοποθετήστε τα παραπ νω στον πυθµένα του µπωλ και στερεώστε καλ. Tοποθετήστε τα υλικ µέσα στο µπλέντερ (h3) χωρί να ξεπερ σετε τη µέγιστη στ θµη. Tοποθετήστε το καπ κι (h2), που διαθέτει κ λυµµα δοσοµέτρηση (h1), και ασφαλίστε το π νω στο µπωλ. Tοποθετήστε το συναρµολογηµένο µπωλ (h) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕITΟΥΡΓIΑ ΚΑI ΣΥΜBΟΥΛΕΣ Η συσκευή διαθέτει 3 επιλογέ : 1 - Χρησιµο οιήστε ένα απ τα πλήκτρα ταχ τητα 1, 2 ή 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο τη αν µιξη. 3 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Auto Mix για βέλτιστο αποτέλεσµα στην παρασκευή. Μην γεµίζετε ποτέ το µπλέντερ µε καυτ υγρ. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ το µπλέντερ για την επεξεργασία ξηρών προ ντων (φουντουκιών, αµυγδ λων, φιστικιών ). Χρησιµοποιείτε π ντα το µπλέντερ µε το καπ κι του. Ρίχνετε π ντα πρώτα τα υγρ συστατικ µέσα στο γυ λινο µπωλ προτο προσθέσετε τα στέρεα συστατικ, χωρί να ξεπερν τε τη µέγιστη συνιστώµενη στ θµη: - 1,5 λίτρο για αν µειξη στερεών συστατικών - 1,25 λίτρα για αν µειξη υγρών συστατικών Για να προσθέσετε συστατικ κατ την αν µιξη, αφαιρέστε το κ λυµµα δοσοµέτρηση (h1) του καπακιο και ρίξτε τα συστατικ µέσω του ανοίγµατο. πολυµηχανήµατο, απασφαλίστε το µπλέντερ, µέχρι Συµβουλέ : Κατ την αν µιξη, ε ν τα συστατικ παραµείνουν κολληµένα στα τοιχώµατα του µπωλ, σταµατήστε τη λειτουργία τη συσκευή και βγ λτε το φι απ την πρίζα. Αφαιρέστε το σ στηµα µπλέντερ απ το σώµα τη συσκευή. Με τη βοήθεια τη σπ τουλα, πιέστε τα συστατικ ώστε να πέσουν π νω στη λεπίδα. Ποτέ µην τοποθετείτε τα χέρια ή τα δ χτυλα µέσα στο γυ λινο µπωλ ή κοντ στη λεπίδα. Μπορείτε: να ετοιµ ζετε εντελώ πολτοποιηµένου ζωµο, σο πε βελουτέ, κρέµε, κοµπ στε, µιλκσέικ, κοκτέιλ. να αναµιγν ετε κ θε είδου ρευστέ ζ µε (για κρέπε, τηγανίτε, τ ρτε µε φρο τα). να θρυµµατίζετε παγ κια µε τη λειτουργία Auto Mix: χρησιµοποιείτε το πολ 6 ω 10 µεγ λα παγ κια (στ θµη λίτρο). πολυµηχανήµατο, απασφαλίστε το µπλέντερ, µέχρι 6: TΕΛΕIΟ ΨIΛΟΚΟΨIΜΟ ΜIΚΡΩΝ ΠΟΣΟ Η ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑ Α (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ Ο ΜΟΝ ΕΛΟ) Σ στηµα µικρο κ πτη (i) ή µ λο (j). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΝ ΕΞΑΡ ΗΜΑTΩΝ Tοποθετήστε τα συστατικ µέσα στο µπωλ του µικρο κ πτη (i2) ή στο µπωλ του µ λου (j2).

6 robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 6 lor Tοποθετήστε το καπ κι (i1) ή (j1) και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. Tοποθετήστε το σ στηµα µικρο κ πτη (i) ή το σ στηµα µ λου (j) στην έξοδο του σώµατο συσκευή (a2), και γυρίστε το µέχρι να ασφαλίσει. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕITΟΥΡΓIΑ ΚΑI ΣΥΜBΟΥΛΕΣ Η συσκευή διαθ τει 3 επιλογέ : 1 - Χρησιµοποιήστε την ταχ τητα 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο. 3 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Auto Mix για βέλτιστο αποτέλεσµα στην παρασκευή. πολυµηχανήµατο, απασφαλίστε το σ στηµα µικρο κ πτη (i) ή το σ στηµα µ λου (j), µέχρι Με τον µικρ κ πτη (i) µπορείτε: Να ψιλοκ βετε µέσα σε λίγα δευτερ λεπτα: σκελίδε σκ ρδου, αρωµατικ χ ρτα, µα νταν, ξηρο καρπο, ψωµί, φρυγανιέ για φαγητ πανέ, ζαµπ ν, Να φτι χνετε πουρέ για µωρ. Μέγιστη ποσ τητα ξηρών καρπών (φουντο κια, αµ γδαλα,...): 80 γραµµ ρια Μέγιστη π οσ τητα σκ ρδου, κρεµµυδιών, ζαµ ν: 60 γραµµ ρια Ποσ τητα π ουρέ για µωρ : 120 γραµµ ρια Ο Μικρ αυτ Κ πτη δεν έχει σχεδιαστεί για σκληρ προ ντα πω ο καφέ. Με το µ λο (j) µπορείτε: Να ψιλοκ βετε µ έσα σε λίγα δευτερ λεπτα: ξηρ βερίκοκα, σ κα, ξηρ δαµ σκηνα χωρί κουκο τσια... Η συσκευή διαθέτει 2 επιλογέ : 1 - χρησιµοποιήστε την ταχ τητα 3 για συνεχή λειτουργία. 2 - Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Pulse, για καλ τερο έλεγχο του ψιλοκοψίµατο.. Μέγιστη Ποσ τητα/μέγιστο Χρ νο : - Ξηρ βερίκοκα: 180 γραµµ ρια / 10 δευτερ λεπτα - Ξηρ σ κα: 160 γραµµ ρια / 10 δευτερ λεπτα Καθαρισµ Bγ λτε το φι απ την πρίζα. Για να γίνεται πιο ε κολα ο καθαρισµ, ξεπλ νετε γρήγορα τα εξαρτήµατα αµέσω µ λι τα χρησιµοποιήσετε. Πλ νετε και στεγνώστε τα εξαρτήµατα (πλένονται και στο πλυντήριο πι των εκτ απ το εξ ρτηµα χτυπητηριο (g1), και το καπ κι του µπλέντερ (h2)). Ρίξτε ζεστ νερ µε µερικέ σταγ νε υγρο σαπουνιο στο µπλέντερ (h3). Κλείστε το καπ κι (h2), που διαθέτει κ λυµµα δοσοµέτρηση (h1). Ασκήστε µερικέ πιέσει πατώντα το πλήκτρο pulse. Bγ λτε το φι απ την πρίζα. Αφαιρέστε τη β ση για λεπίδε (h5) απ το µπλέντερ. Ξεπλ νετε το µπωλ στη βρ ση και αφήστε το να στεγνώσει. Σε περίπτωση χρωµατισµο των εξαρτηµ των σα απ τροφέ (καρ τα, πορτοκ λια...), τρίψτε τα µε ένα πανί εµποτισµένο µε µαγειρικ λ δι και στη συνέχεια εκτελέστε τον συνηθισµένο καθαρισµ. Μην βουτ τε το σώµα τη συσκευή (a), ο τε το εξ ρτηµα χτυπητηριο (g1) µέσα στο νερ ο τε να τα πλένετε στη βρ ση. Σκουπίζετέ τα απλώ µε ένα βρεγµένο σφουγγ ρι. Οι λεπίδε των εξαρτηµ των είναι πολ κοφτερέ. Πρέπει να τι χειρίζεστε µε µεγ λη προσοχή. Αποθήκευση Η συσκευή σα πολλαπλών χρήσεων διαθέτει: µια θήκη αποθήκευση (k): εκεί µπορείτε να αποθηκε ετε του δίσκου (f), τη µεταλλική λεπίδα (e), καθώ και τον ξονα (d). Tο καπ κι (k1) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ω δίσκο ζυγίσµατο, τοποθετώντα το π νω στο σώµα συσκευή (a). ένα σ στηµα τυλίγµατο καλωδίου που βρίσκεται µ σα στο σώµα συσκευή : αποθηκε ετε εκεί το ηλεκτρικ καλώδιο και ρυθµίζετε το µήκο του πω σα εξυπηρετεί σπρώχνοντα ή τραβώντα το καλώδιο. Μην αποθηκε ετε τη συσκευή σα πολλαπλών χρήσεων σε χώρο που έχει υγρασία. ι να κ νετε σε περίπτωση προβλήµατο λειτουργία Ε ν η συσκευή σα δεν λειτουργεί, εµφανίζεται ένα λουκέτο στην οθ νη: ελέγξτε την τοποθέτηση του µπωλ και την ασφ λιση του καπακιο. Ε ν το µπωλ και το καπ κι είναι σωστ τοποθετηµένα, και το λουκέτο παραµένει στην οθ νη, αυτ σηµαίνει τι το πολυµηχ νηµ σα έχει υπερθερµανθεί. Απενεργοποιήστε το για λίγα δευτερ λεπτα και στη συνέχεια θέστε το π λι σε λειτουργία.

7 robot berlin grec:robot Berlin π Grec 15/05/09 έ 15:06 Page 7 Ε ν η συσκευή σα σταµατ κατ τη λειτουργία: αυτ σηµαίνει τι το πολυµηχ νηµ σα ανίχνευσε υπερβολικ ισχυρέ δονήσει και τέθηκε σε θέση ασφαλεία. Ελέγξτε ε ν η συσκευή λειτουργεί στην προτειν µενη ταχ τητα και βεβαιωθείτε τι δεν έχει ξεπερ σει τον συνιστώµενο χρ νο λειτουργία. Ελέγξτε τη σ νδεση µε το ρε µα και βεβαιωθείτε τι τα εξαρτήµατα είναι σωστ τοποθετηµένα π νω στο σώµα συσκευή. Μετ απ 16 λεπτ αδρ νεια, η οθ νη τίθεται σε λειτουργία εξοικον µηση ενέργεια. Ένα απλ π τηµα σε ένα πλήκτρο του πίνακα οργ νων (a3) τη θέτει π λι σε λειτουργία. Η συσκευή σα εξακολουθεί να µην λειτουργεί; Επικοινωνήστε µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι τη KRUPS (δείτε τη λίστα στο βιβλιαρ κι Σέρβι Krups ). ιαχείριση των υλικών συσκευασία και τη συσκευή αγορ σατε τη συσκευή σα ή απ ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι KRUPS: ίσκο inox κοψίµατο τηγανητών πατατών (δίσκο E) ίσκο inox τριψίµατο καρ δα, τυριο (δίσκο G) ίσκο inox χοντρο τριψίµατο / κοψίµατο χοντρών φετών (δίσκο C/H) ίσκο inox ψιλο τριψίµατο / κοψίµατο λεπτών φετών (δίσκο A/D) Μ λο Μικρ κ πτη Μεταλλικ χτυπητήρι Μεταλλικ ζυµωτήρα Γυ λινο µπλέντερ Μπωλ για ψιλοκ ψιµο Μπωλ ζυµωτήρα inox Μαχαίρι inox Σπ τουλα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η συσκευασία αποτελείται απ υλικ που είναι ακίνδυνα προ το περιβ λλον και µπορο ν να απορριφθο ν σ µφωνα µε τι ισχ ουσε διατ ξει ανακ κλωση. Μπορείτε να ζητήστε πληροφορίε απ την αρµ δια υπηρεσία του δήµου σα. Α συµβ λλουµε κι εµεί στην προστασία του περιβ λλοντο! iη συσκευή σα περιέχει πολλ αξιοποιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικ. Παραδώστε τη παλι συσκευή σα σε κέντρο διαλογή ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβι το οποίο θα αναλ βει την επεξεργασία τη. Εξαρτήµατα Μπορείτε να προµηθευθείτε τα παρακ τω εξαρτήµατα απ το κατ στηµα απ που

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

ES P I GR www.tefal.com

ES P I GR www.tefal.com ES P I GR www.tefal.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 a b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig.8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 2 1 fig. 13 fig. 14 fig. 15 GR 26 Υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k EL b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q EL Οδηγίες ασφάλειας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ A. Διακόπτης ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240

Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240 Οδηγίε χρήση για την καφετιέρα CAFITESSE 300 B-2240 Περιεχ µενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Οδηγιε για την ασφαλή χρήση... 4 Τεχνικ στοιχεία... 5 Εξαρτήµατα τη συσκευή... 6 Χειρισµοί... 8 Επεξήγηση των εξαρτηµ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

SHB 4330WH. GR Τζαμοκαθαριστής. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SHB 4330WH. GR Τζαμοκαθαριστής. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SHB 4330WH GR Τζαμοκαθαριστής - 1 - GR Τζαμοκαθαριστής ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C2 STORE'INN

Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C2 STORE'INN Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C2 STORE'INN Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C3 Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08 16:51 Page C4 Couv schema EO tempor:0827987 23/06/08

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

SHB 4450WH. GR Ραβδομπλέντερ. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SHB 4450WH. GR Ραβδομπλέντερ. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SHB 4450WH GR - 1 - GR Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ για το μίξερ χειρός

ΟΔΗΓΙΕΣ για το μίξερ χειρός ΟΔΗΓΙΕΣ για το μίξερ χειρός Περιεχόμενα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας...6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις...7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...7 ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ...8 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

SHM 5206WH. GR Μίξερ χειρός. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SHM 5206WH. GR Μίξερ χειρός. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SHM 5206WH GR Μίξερ χειρός - 1 - GR Μίξερ χειρός Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με σωματική ή νοητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 Μίξερ χειρός AC220-240V 50Hz 350W MAX Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΤΕΡΙΚH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞ ΤΕΡΙΚH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα ελέγχου ESP - IESP-M είναι και για εσωτερική και

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ POWER MIXER 2 IN 1 GOURMETMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ POWER MIXER 2 IN 1 GOURMETMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ POWER MIXER 2 IN 1 GOURMETMAXX Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΜΙΞΕΡ4216 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ Το µεγάλο δοχείο ανάµειξης είναι κατάλληλο για την παρασκευή milkshake, χυµών και χυµών από λαχανικά. Το εξάρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Notice Hanovre :hanovre qxp 21/02/08 12:05 Page 1

Notice Hanovre :hanovre qxp 21/02/08 12:05 Page 1 Notice Hanovre 2544615:hanovre 2544615.qxp 21/02/08 12:05 Page 1 Notice Hanovre 2544615:hanovre 2544615.qxp 21/02/08 12:05 Page 2 I C 2 B C 1 A D F G I1 I2 I3 E J H K Notice Hanovre 2544615:hanovre 2544615.qxp

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΝΟΥΤΡΙΣ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ Η συσκευή είναι κατάλληλη για κόψιµο, ψιλοκόψιµο, ανακάτεµα, πολτοποίηση, άλεσµα, τρίψιµο καθώς και για να αποθηκεύετε φαγητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ON/OFF SWITCH(SPEED BLENDER MOTOR PART 2) 1) SHAFT WHISK CHOPPER KNIFE SUPPORT SHREDDING POWER CORD SLICING GEAR BOX WHISKING BLADE BLADE BLADE MIXING SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ VARIO HAND Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ VARIO HAND Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ VARIO HAND Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΡΙΟ5300 Οδηγίες ασφαλείας Σωστή χρήση - Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασµένη για να κόβει, να πολτοποιεί, να αναµιγνύει και να χτυπάει τα φαγητά,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΦΡΑΠΙΕΡΑ Με ρυθμιζόμενο ύψος Μοντέλο: CM-6058 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Σημαντικές ειδοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

SSV 230WH. GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SSV 230WH. GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SSV 230WH GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες - 1 - GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός μύλος άλεσης κόκκων καφέ

GR Ηλεκτρικός μύλος άλεσης κόκκων καφέ SCG 5050BK GR Ηλεκτρικός μύλος άλεσης κόκκων καφέ - 1 - GR Ηλεκτρικός μύλος άλεσης κόκκων καφέ Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

QUICK & HOT AQUA. F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR

QUICK & HOT AQUA.  F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR QUICK & HOT AQUA www.tefal.com F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR K H G I J A H G B C E D on off on off fig.1a fig.1b fig.2 fig.3 fig.4 fig.5 1 2 fig.6 fig.7 fig.8 1 2 2 2 fig.9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μπλέντερ BLE250

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μπλέντερ BLE250 EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μπλέντερ BLE250 Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτό το μπλέντερ BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε όλο το πάθος και την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες

GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες SSV 330WH GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες - 1 - GR Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε σπείρες Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R

CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R EL A B C D E F G H I 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Επιτραπέζιο μίξερ με μπλέντερ KM544B

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Επιτραπέζιο μίξερ με μπλέντερ KM544B EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Επιτραπέζιο μίξερ με μπλέντερ KM544B Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτό το επιτραπέζιο μίξερ BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

SBL 5750SS. GR Μπλέντερ. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SBL 5750SS. GR Μπλέντερ. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SBL 5750SS GR Μπλέντερ - 1 - GR Μπλέντερ Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία,

Διαβάστε περισσότερα

CHOPPER CH 7280 CH 7280 W

CHOPPER CH 7280 CH 7280 W CHOPPER CH 7280 CH 7280 W EL A B C D E F G 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΕΦ8268 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ για το μιξερ με βαση

ΟΔΗΓΙΕΣ για το μιξερ με βαση ΟΔΗΓΙΕΣ για το μιξερ με βαση Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΆΛΕΙΑ μίξερ με βάση Σημαντικα μετρα ασφαλειασ... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πολυμίξερ ROB707BX

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πολυμίξερ ROB707BX EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πολυμίξερ ROB707BX Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτό το πολυμίξερ BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε όλο το πάθος και την

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεμβρίου Παρασκευή. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης. Φακε ς.

1 Δεκεμβρίου Παρασκευή. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης. Φακε ς. 1 Δεκεμβρίου 2017 Παρασκευή Φακε ς Ντα κος κρητικο ς Μπανα να Ενέργεια (kcal) 579 Πρωτεΐνες (gr) 23.6 Υδατάνθρακες (gr) 80.6 Λίπος (gr) 20.9 Κορεσμένο λίπος (gr) 4.7 Φυτικές Ίνες (gr) 20.2 4-8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W EL HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Επιτραπέζιο μίξερ KM543

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Επιτραπέζιο μίξερ KM543 EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Επιτραπέζιο μίξερ KM543 Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτό το επιτραπέζιο μίξερ BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε όλο το πάθος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s SWK 2510WH SWK 2511BK GR Βραστήρας - 1 - GR Βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Εγχειρίδιο Οδηγιών. Eπιτραπέζιο μπλέντερ. KORONA electric GmbH, Sundern/Germany

Ελληνικά Εγχειρίδιο Οδηγιών. Eπιτραπέζιο μπλέντερ. KORONA electric GmbH, Sundern/Germany Ελληνικά Εγχειρίδιο Οδηγιών Eπιτραπέζιο μπλέντερ 24010 KORONA electric GmbH, Sundern/Germany www.korona-electric.de Προβλεπόμενη χρήση Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

NICER DICER MAGIC CUBE & NICER JULIETTI (ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

NICER DICER MAGIC CUBE & NICER JULIETTI (ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ NICER DICER MAGIC CUBE & NICER JULIETTI (ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΝΑΙΣΕΡ-ΜΚΛ Το σετ περιλαµβάνει: Nicer Dicer Magic Cube 1. Πλαίσιο µε ενσωµατωµένο κόφτη µε προστατευτικό κάλυµµα 2. Συρταρωτό δοχείο

Διαβάστε περισσότερα