Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013"

Transcript

1 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013

2 Σκοπός 1. Να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων, αυτοδύναμων και εξωστρεφών μεταφορικών εταιρειών που να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και με πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 2. Να βελτιώσουμε το οδικό περιβάλλον στην χώρα με μείωση ατυχημάτων και σε ρόλο παραδείγματος 3. Να αναδείξουμε την ασφάλεια σαν το βασικό δείκτη καλής οργάνωσης και αξίας προς τους συνεργάτες μας. Οργάνωση > Ασφάλεια > Ανταγωνιστικότητα > καλή Επιχειρηματικότητα Αξίζουμε την προτίμηση των συνεργατών /εργοδοτών μας.

3 Δομή Στόλου Οδικής Μεταφοράς Ιδιωτικός Στόλος 30 Οχήματα μεταφοράς καυσίμων 42 τόνων 10 Οχήματα διανομής θέρμανσης 10 Βυτιοφόρα Υγραερίου Συνεργαζόμενος Στόλος 200+ Οχήματα μεταφοράς καυσίμων 42 τόνων 30+ Μεταφορικές Εταιρείες 6 ΜΕ για 70% μεταφερόμενου όγκου Οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν οργανωμένες και αξιολογημένες ME που εξασφαλίζουν σωστή μεταφορά, διαφυλάσσουν το σήμα τους, συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα και συνεχή αειφορία τους.

4 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών

5 Οδηγοί Δρομολόγιο Όχημα Διαχείριση Ασφάλειας Οργάνωση Εξυπηρέτηση Πελατών Οικονομικά Ένα Πραγματικό Σύστημα Αξιολόγησης Εταιρική επιτυχία & Κερδοφορία Ασφάλεια Ασφάλεια = Καλή Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Υπευθυνότητα

6 Από Αναλυτικό Ερωτηματολόγιο > Υποτομείς Διαχείριση Οδηγών Criterion Self Appraisal Ind Appraisal Target Score a Πρόσληψη 1,5 1 2 b Αρχική Εκπαίδευση 1,5 1 2 c Συνεχής Εκπαίδευση 1,5 1 2 d Αποχωρήσεις Οδηγών 3 2,5 3 e Διαχείριση Απόδοσης Συνολική Διαχείριση Απόδοσης Οδηγών Διαχείριση Δρομολογίων Criterion 1,7 1,3 2,2 Self Ind Target Appraisal Appraisal Score a Δρομολόγηση 2,5 1,5 3 b Χαρτογράφηση Οδικών 1,5 1 2 Κινδύνων c Διαχείριση Ωρών Οδήγησης d OBC - Μέσα Ελέγχου Και Παρακολούθησης Οχημάτων e OBC - Παρακολούθηση Δρομολογίου και Διαχείριση Απόδοσης Συνολική Διαχείριση Δρομολογίων ,2 1,5 2,2 Διαχείριση Στόλου Criterion Self Appraisal Ind Appraisal Target Score a Ελάχιστες Προδιαγραφές Αυτοκινήτων b Συντήρηση Οχήματος 2,5 1,5 2 c Αρχεία Οχημάτων d Διαδικασία Διαχείρισης Εργασιών e Διαδικασία Αντικατάστασης Οχημάτων Συνολική Διαχείριση Στόλου Οχημάτων 2,625 1,625 2

7 Από Αναλυτικό Ερωτηματολόγιο > Υποτομείς HSSE Management Criterion Self Ind Appraisal Appraisal Target Score a Ηγεσία, Δέσμευση και Προληπτικό HSSE b Σύστημα Διαχείρισης HSSE c Απόδοση σε HSSE 2 1,5 2 d Αντιμετώπισης 2 1,5 2 Έκτακτης Ανάγκης e Εγκαταστάσεις Εργολάβου Συνολική Διαχείριση HSSE 2 1,2 2,2 Οργάνωση Criterion Self Appraisal Ind Appraisal Target Score a Πολιτικές b Οργανισμός c Περιγραφή θέσεων εργασίας, ρόλοι και αρμοδιότητες d Ενδυνάμωση & επίπεδα αρμοδιοτήτων e Ικανότητα & Εκπαίδευση Συνολική Οργάνωση 3,2 1,6 2,2

8 Βαθμολόγηση Στοιχείων - Βαρύτητα Contractor Audit Scoring Sheet - Overall Score Φύλλο Αξιολόγησης Περιγραφή Βαρύτητα Προσωπική Βαθμολόγηση Βαθμολόγηση Αξιολογητών Target 1 Διαχείριση Οδηγών 2,0 1,7 1,3 2,2 2 Διαχείριση Δρομολογίου 2,0 2,2 1,5 2,2 Ασφάλεια 3 Διαχείριση Στόλου 2,0 2,6 1,6 2,0 4 Διαχείριση HSSE 2,0 2,0 1,2 2,2 5 Οργάνωση 1,0 3,2 1,6 2,2 6 Εξυπηρέτηση Πελατών 1,0 2,1 1,3 2,5 7 Χρηματοοικονομικά 1,0 2,1 1,6 2,6 Total 2,2 1,4 2,2

9 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών 1. Ανάλογα με βαθμολογία προβλέπεται επανέλεγχος σε εγγύτερο ή πιο μακροπρόθεσμο χρόνο > Αναγνώριση 2. Κατά τον επανέλεγχο και σε περίπτωση μη βελτίωσης μπορεί να σταματήσει η συνεργασία

10 Συχνότητα Μέτρα για την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές Τεχνολογία & Πρότυπα Πολιτικές Οργάνωση ΜΕ Εκπαίδευση Συστήματα Ασφαλείας Goal Zero Αναγνώριση Κινδύνων Χρυσοί Κανόνες (Συμμορφώνομαι, Σέβομαι, Παρεμβαίνω) Black Spot Mapping Συστήματα Διαχείρισης Campaigns (Ημέρα Ασφαλείας, Ενημέρωση οικογένειας, Παιδικοί Διαγωνισμοί) Σεμινάρια Συμπεριφορών ISOs 9001, 14001, OHSAS Αξιολόγηση Οδηγών Κάμερες Αξιολόγηση ΜΕ Επιλογή/Ψυχομετρικά Έλεγχοι στον δρόμο Αμυντική Οδήγηση Σύμβουλοι Οδηγοί Αναφορές ΠΕΣ Ιατρικά GPS ADR 12 Life Saving Rules Διάχυση Γνώσης Βελτιώνοντας Συμπεριφορές σήμερα

11 Τι έχουμε πετύχει. Τι θέλουμε. Στόχος Μηδέν- Goal 30/9/ ημέρες και χλμ οδήγησης προσωπικού χλμ οδήγησης βυτιοφόρων χωρίς Κανένα τραυματισμό στο προσωπικό ή σε συνανθρώπους μας Καμία ζημία στο Περιβάλλον

12 Συνεπώς Ασφάλεια > Κερδοφορία > Ανάπτυξη Δηλαδή 1. Καλά οργανωμένη εταιρεία με υψηλή βαθμό αξιολόγησης από ανεξάρτητους ανεγνωρισμένους αξιολογητές βάσει διεθνών συστημάτων αξιολόγησης 2. Διαφύλαξη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος 3. Αναγνώριση από πελάτες και κοινωνία 4. Ενίσχυση του ονόματος (brand) της εταιρείας εργοδότη 5. Οικονομική λειτουργία Ένα μικρό ατύχημα μπορεί να ισοδυναμεί με το μισό ετήσιο κέρδος από το όχημα 6. Συνεχή βελτίωση εξυπηρέτησης και κόστους 7. Ανταγωνιστικότητα και καλή επιχειρηματικότητα 8. Εξωστρέφεια Από μέσο μεταφοράς >> Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

13 Μαζί μπορούμε να πετύχουμε Σας ευχαριστώ!

14 Back Up Slides

15 Ερωτηματολόγιο Διαχείριση Οδηγών (Weighting: 2) Προσέλκυση και Επιλογή Εκπαίδευση Διαχείριση Απόδοσης Οδηγών Ερώτηση Έχει η μεταφορική εταιρία γραπτή πολιτική ή διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής που να καλύπτει τα ακόλουθα: 1. Ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί την ικανότητα απασχόλησης στον κλάδο της μεταφοράς επικίνδυνων προϊόντων 2. Την αξιολόγηση της οδηγικής ικανότητας από εγκεκριμένο άτομο της εταιρίας; 3. Την ικανότητα γραφής και ανάγνωσης της τοπικής γλώσσας; 4. Την απαιτούμενη οδηγική εμπειρία; 5. Ένα καλό οδηγικό ιστορικό; Διατηρείται φάκελος για τον κάθε οδηγό; Ακολουθείται η διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής; Έχει γίνει εκτίμηση της συμπεριφοράς και της στάσης του οδηγού απέναντι στην Οδική Ασφάλεια; - Απαιτείται συνέντευξη από εκπρόσωπο της Coral Έχει η μεταφορική εταιρία ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να καλύπτει: 1. Γνώση και διαχείριση των προϊόντων και των ιδιοτήτων τους; 2. Ενέργειες σε περίπτωση κινδύνου; 3. Εταιρικές πολιτικές; - Προσαρμογή στις πολιτικές της Coral. 4. Φόρτωση και Εκφόρτωση; 5. Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες; 6. Πυρόσβεση; 7. Τα βασικά σημεία ελέγχου του οχήματος; 8. Το εγχειρίδιο του οδηγού; Γίνονται τακτικές συναντήσεις με τους οδηγούς που να ενδυναμώνουν τις βασικές αρχές τις αμυντικής οδήγησης και όπου συζητιούνται τα ατυχήματα και τα παρ ολίγον ατυχήματα (τα πραγματικά και ενδεχομένως σοβαρά); Διεξάγεται επαναληπτική εκπαίδευση αμυντικής οδήγησης τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια; Υπάρχει μια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι οι οδηγοί ανανεώνουν τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται (άδειες, κάρτα εισόδου στην εγκατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, άλλες νομικές απαιτήσεις); Ενημερώνεται η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που έχει διανεμηθεί κατά τα πρότυπα της Coral. Τηρούνται τα αρχεία της αξιολόγησης και εκπαίδευσης των οδηγών ; Υπάρχει πλάνο μελλοντικών εκπαιδεύσεων; Το πακέτο αμοιβών είναι ανταγωνιστικό με βάση τα πρότυπα του κλάδου; Υπάρχει πρόγραμμα αξιολόγησης των οδηγών; Υπάρχουν δείκτες απόδοσης (KPIs) των οδηγών; Το πρόγραμμα οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα παρακίνησης και ανταμοιβής των οδηγών; Υπάρχει καταγεγραμμένος πειθαρχικός κώδικας οδηγών; Έχουν λάβει γνώση οι οδηγοί; Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας; Ο εργολάβος διεξάγει τακτικά και έκτακτα αλκοτέστ με καταγραφή των δεδομένων; Υπάρχουν στοιχεία τυχαίων ελέγχων (spot audits) : 1. Χρήση ζώνης ασφαλείας; 2. Υπερβολικής ταχύτητας; 3. Χρήσης εγκεκριμένων οδών; 4. Χρήσης εγκεκριμένων χώρων στάθμευσης; 5. Τήρησης κανόνων αμυντικής οδήγησης; 6. Αλκοόλ; 7. Κάπνισμα; 8. Χρήση κινητού τηλεφώνου; Απάντηση (Ναι/Όχι/ΝΑ)

16 Εκπαίδευση Εγχειρίδιο Οδηγών Β/Φ Οχημάτων

17 Black Spot Mapping

18 GPS

19 Campaigns Ενημέρωση Οικογενειών

20 Κάμερες Εσωτερικές & Εξωτερικές

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μείωση οδικών ατυχημάτων. Εξάλειψη τραυματισμών / θανάτων. Εξάλειψη ζημιών στο περιβάλλον. 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 52 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 1 Περιεχόμενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ... 3 1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Ο όμιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα μεγάλο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% )

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 51 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ 01.01.2013 ΈΩΣ 31.12.2013 1 Περιεχόµενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΗ... 3 1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2010 Εισαγωγή Το 2010 αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way

Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx. Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone. 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx Κώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone 1Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του The Vodafone Way Κώδικας Συμπεριφοράς Xxxxxxxx «Η εμπιστοσύνη θα πρέπει να διέπει κάθε μας πράξη.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Teleworld ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Teleworld ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Teleworld ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : ΑΔΡΑΣΚΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δ/ντρια Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα