ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15 Μαρτίου 2010

2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Logistics ΟΛΠ A.E.) Εισαγωγικά Ο ΟΛΠ παράλληλα με την αναδιάρθρωση των τομέων δραστηριότητάς του οφείλει στρατηγικά να εισέλθη σε νέους τομείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι φυσικά είναι συμβατοί με τους καταστατικούς σκοπούς και τους επιχειρηματικούς του στόχους. Ο χώρος των logistics είναι ένας εξ αυτών. Φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τη φορτοεκφόρτωση ή διαμετακόμιση εμπορευμάτων είναι γενικώς παραδεκτό ότι οφείλουν να ασχολούνται με ολόκληρη την αλυσίδα εμπορευμάτων από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι την τελική διάθεσή του στις αγορές και τους καταναλωτές. Η κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου (ΕΚΘΠ), στο οποίο θα συγκεντρωθεί ο τεράστιος όγκος των εμπορευματικών δραστηριοτήτων της Αττικής αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΛΠ Α.Ε. επέκτασης των δραστηριοτήτων του στον χώρο των logistics. Η επικείμενη διακήρυξη από τον ΟΣΕ / ΕΡΓΟΣΕ των όρων της νέας σύμβασης παραχώρησης του χώρου ανάπτυξης των εργασιών logistics, απαιτεί προκειμένου ο ΟΛΠ να είναι ένας εκ των συμμετόχων στο νέο εμπορευματικό γίγνεσθαι, την άμεση ίδρυση θυγατρικής εταιρίας Συνδυασμένων Μεταφορών και Εμπορευμάτων. Στα επόμενα σημεία περιγράφεται το υπο εξέλιξη εμπορευματικό έργο του Θριασίου καθώς και τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή του ΟΛΠ μέσω θυγατρικής του εταιρίας στο έργο αυτό. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2

3 1. Ιστορικό του έργου Το Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου (ΕΚΘΠ) αποτελεί κομβικό σημείο της εν γένει προσπάθειας εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του εμπορευματικού έργου, καθώς σε αυτό θα συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος όγκος από τις εμπορευματικές δραστηριότητες της Αττικής, που αποτελούν τη σημαντική πλειοψηφία των συνολικών εμπορευματικών δραστηριοτήτων και θα αποτελέσει το κεντρικό εμπορευματικό σταθμό της Ελλάδας, ενδεχομένως δε και ένα σημαντικό διεθνές εμπορευματικό κέντρο. Επιπλέον, θα αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου συγκροτήματος, συνολικού εμβαδού στρεμμάτων, που θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, τελωνεία, αποθήκες και πλήθος μεγάλων εταιριών διαχείρισης και logistics. Το εμπορευματικό κέντρο θα συνδέεται απευθείας νοτιοανατολικά με το Ικόνιο, τον Πειραιά και την Ελευσίνα. Προς Βορρά θα υπάρχει σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και προς Δύση με την Πάτρα και τη Μεγαλόπολη. Η οδική πρόσβαση εξασφαλίζεται με την άμεση σύνδεση του ΕΚΘΠ με την Αττική Οδό και τη σύνδεση με την Εθνική Οδό (μέσω της Αττικής Οδού και της Περιφερειακής Λεωφόρου Ασπροπύργου). Το ΕΚΘΠ προβλέπεται να αναπτυχθεί σε ένα ακίνητο συνολικής έκτασης m 2, μέσω της σύναψης σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., η οποία αποτελεί την Αναθέτουσα Αρχή του Έργου και του Παραχωρησιούχου. Για την ανάδειξη του παραχωρησιούχου του ΕΚΘΠ επιλέχθηκε αρχικά, από την τότε Αναθέτουσα Αρχή του έργου, η διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι κλήθηκαν να υποβάλλουν τεχνική και οικονομική προσφορά κατά τη Β Φάση του διαγωνισμού για την ανάδειξη του παραχωρησιούχου με το σύστημα της συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς. Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, που έχει σήμερα την ευθύνη διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού (Αναθέτουσα Αρχή), παρέλαβε τον διαγωνισμό στο τέλος Ιουλίου 2007, ενώ είχε ολοκληρωθεί η Α Φάση και συνέταξε τα τεύχη της Β Φάσης του διαγωνισμού. Ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν προσκόμισε την Εγγυητική Επιστολή, και το Δ.Σ. της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε., με την υπ αριθμ. 139/Α1/ απόφασή του ματαίωσε τον διαγωνισμό, καθώς δεν υπήρχε δεύτερος στην κατάταξη διαγωνιζομένων. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης, προκειμένου να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός, σε μία φάση, με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα, χωρίς υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών. Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό της Αναθέτουσας Αρχής δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική δέσμευση για την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2010 θα έχει ολοκληρωθεί η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3

4 αναμόρφωση των Τευχών Δημοπράτησης και η αποστολή τους στην ΕΔΑ Μεταφορών για προέγκριση. Η διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας (μέχρι την ανάδειξη του Παραχωρησιούχου) εκτιμάται σε μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ενώ η έναρξη λειτουργίας του ΕΚΘΠ εκτιμάται σε 12 μήνες από την έκδοση των σχετικών αδειών. 2. Εμπορευματικός Σταθμός και Ικόνιο Το συγκρότημα του Θριασίου Πεδίου σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων, που υπάρχουν σήμερα διάσπαρτες στη ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας (Σταθμός Διαλογής, terminal για containers, τελωνείο, εμπορικός σταθμός, αποθήκες εμπορευμάτων κλπ). Οι σημαντικές επενδύσεις των κοινοτικών πόρων έγιναν προκειμένου να αναπτυχθεί στην Αττική το πρώτο εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα, που θα εξυπηρετεί όλα τα μέσα μεταφοράς (φορτηγό-τρένο-πλοίο). Ως εκ τούτου, αναπόσπαστο στοιχείο για την λειτουργία του ΕΚΘΠ αποτελεί η ολοκλήρωση της κατασκευής της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Θριασίου Πεδίου με τον Λιμένα του Ν. Ικονίου, που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με την Απόφαση Ε(2009) 1619/ Ο ΟΛΠ Α.Ε., από την άλλη πλευρά, είναι ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης μοναδοποιημένων φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων), με ετήσια, κατά μέσο όρο, διακίνηση η οποία θα ανέρχεται στο TEUs. Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και την κύρια πύλη εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Η εγγύτητά του στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της Ελλάδας (Αττική) του προσδίδει αδιαμφισβήτητα κυρίαρχη θέση για την εξυπηρέτηση των εισαγωγών και εξαγωγών και αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από τον Πειραιά περνάει το 20% των θαλασσίων εισαγωγών που αντιστοιχεί στο 16% του συνόλου των εισαγωγών της χώρας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διασύνδεση και αλληλεπίδραση του ΕΚΘΠ και του Λιμανιού του Πειραιά, αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την αποδοτική λειτουργία της επένδυσης. Ο ΟΛΠ είναι ο φορέας εκείνος που μπορεί να διασφαλίσει και να εγγυηθεί την προσέλκυση των θαλασσίων φορτίων, που θα αποτελέσουν τον κύριο όγκο εργασιών του κέντρου, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους πελάτες του, ενισχύοντας τη θέση του στον τομέα παροχής λιμενικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών logistics με υψηλή προστιθέμενη αξία. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4

5 3. Η ανάπτυξη του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και το Θριάσιο / Συγκριτικά Πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή του ΟΛΠ στη διαχείριση και εκμετάλλευση του Κέντρου Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τον ΟΛΠ, από την ενδεχομένη συμμετοχή του στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του ΕΚΘΠ, συνοψίζονται στα ακόλουθα : Α) Οικονομικά Πλεονεκτήματα Αύξηση της εμπορευματικής κίνησης του ΟΛΠ, η οποία αναμένεται να προκύψει λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τη συνδυασμένη μεταφορά φορτηγό - τρένο -πλοίο, αλλά και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα αναπτυχθούν και θα παρέχονται στο Κέντρο. Πιο συγκεκριμένα, η συνδυασμένη μεταφορά θα οδηγήσει στην προσφορά ανταγωνιστικότερων τιμών και κατά συνέπεια σε αύξηση του μεριδίου του ΟΛΠ στις θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, η συμμετοχή του ΟΛΠ σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις του χώρου, θα οδηγήσει σε θετική επίδραση στα ενοποιημένο οικονομικά αποτελέσματά και αύξηση της κερδοφορίας του ΟΛΠ και της χρηματιστηριακής του αξίας. Β) Λειτουργικά Πλεονεκτήματα Διεύρυνση και αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΛΠ μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του με εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics και μεγάλες μεταφορικές εταιρίες, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την εμπειρία και τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει ο Οργανισμός. Επιπλέον, αναμένεται να υπάρξει εξορθολογισμός και βελτιστοποίηση των διαδικασιών διακίνησης και διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων, μέσω της δημιουργίας νέων αποθηκευτικών χώρων και λειτουργικών εγκαταστάσεων εν γένει. Γ) Κοινωνικά Πλεονεκτήματα Αύξηση των θέσεων εργασίας εντός και εκτός του λιμανιού του Πειραιά, μέσω της ποιοτικής και ποσοτικής διεύρυνσης των εμπορικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. 4. Η νομική μορφή της παρέμβασης / χρηματοδότηση Α) Ίδρυση Θυγατρικής Εταιρίας του ΟΛΠ Για τη συμμετοχή του Οργανισμού στο διαγωνισμό για την παραχώρηση του ΕΚΘΠ, κρίνεται αναγκαία η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας του, με το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο και στην οποία, καταρχήν, θα μετέχει αποκλειστικά και μόνον ο ίδιος. Η εν λόγω εταιρία δύναται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με τους ακόλουθους δύο τρόπους, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που θα δημοσιευθεί: είτε ως μέλος της ένωσης των εταιριών που θα υποβάλλουν από κοινού προσφορά για την ανάληψη του έργου, με ποσοστό ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5

6 συμμετοχής σε αυτή, που θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 49%, προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο από τον αναπτυξιακό νόμο (βλ. πιο κάτω περίπτωση Γ Χρηματοδοτικό σχήμα Έργου). είτε με απευθείας συμμετοχή στο διαγωνισμό, ήτοι χωρίς τη δημιουργία ένωσης εταιριών, αφού προηγούμενως όμως εισέλθουν στο μετοχικό της κεφάλαιο οι εταιρίες εκείνες με τις οποίες θα συμπράξει για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου. Επισημαίνεται ότι έκαστη των εν λόγω εταιριών, θα κληθεί να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής του ΟΛΠ, ανάλογα με το ποσοστό που θα συμφωνηθεί για τη συμμετοχή της στο έργο. Το ποσοστό που θα διατηρήσει ο Οργανισμός στη θυγατρική του, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 49%. Β) Διαμόρφωση Υποψηφίου Σχήματος για την υποβολή πρότασης Το υποψήφιο σχήμα στο οποίο θα συμμετάσχει ο ΟΛΠ για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης του ΕΚΘΠ, θα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Να μπορεί να διασφαλίζει και να εγγυηθεί τη μέγιστη δυνατή, ετήσια προσέλκυση εμπορευματοκιβωτίων στο Κέντρο. Κατά συνέπεια εκτός από τον ΟΛΠ στο σχήμα θα πρέπει να συμμετάσχει μια ή περισσότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διακίνησης και διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων και οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν την διακίνηση συγκεκριμένων φορτίων μέσω του ΕΚΘΠ. Να διαθέτει σημαντικό μερίδιο στο μεταφορικό έργο που εκτελείται από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι συνεπώς αναγκαία η σύμπραξη του ΟΛΠ με μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές ή ξένες μεταφορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι. Να συμμετέχει σε αυτό μια εργοληπτική επιχείρηση έβδομης (7ης) τάξης του ΜΕΕΠ, δεδομένης της υποχρέωσης κατασκευής του συνόλου των εγκαταστάσεων του εμπορευματικού κέντρου από τον Παραχωρησιούχο. Η εταιρία αυτή μπορεί να συμμετέχει άμεσα στο υποψήφιο σχήμα, ως μέλος του ή απλώς να είναι υπεργολάβος αυτού. Τέλος, στο σχήμα του υποψηφίου αναδόχου (ΟΛΠ και λοιποί) θα μπορούσε να συμμετάσχει και οποιαδήποτε άλλη εταιρία κριθεί, από τη διοίκηση του Οργανισμού, ικανή να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της συγκεκριμένης υποψηφιότητάς στο διαγωνισμό, αλλά και στην αποδοτική λειτουργία και εκμετάλλευση του κέντρου, σε περίπτωση ανάληψης του έργου από το εν λόγω σχήμα. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6

7 Γ) Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργου Το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαπραγματεύσεων για τη διαμόρφωση του υποψηφίου σχήματος (συμμετέχοντες, ποσοστά συμμετοχής έκαστου κλπ), αλλά και των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που ενδεχομένως θα χρηματοδοτήσουν το έργο. Εν προκειμένω, επισημαίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου και από τον αναπτυξιακό νόμο, υπό την προϋπόθεση που θέτει η παρ. 4 περ. β του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, ήτοι τη συμμετοχή του ΟΛΠ στο υποψήφιο σχήμα, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 49%. Τέλος, σημειώνεται ότι θα επιδιωχθεί η διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος του έργου, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να αποφευχθεί πλήρως η κεφαλαιουχική επιβάρυνση του Οργανισμού, μέσω της εισφοράς, στο έργο, ίδιων κεφαλαίων. 5. Η διαδικασία Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να δρομολογηθεί η συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στο διαγωνισμό για την Παραχώρηση του έργου του ΕΚΘΠ, συνοψίζεται στα ακόλουθα: i. Έκδοση της απόφασης του ΔΣ του ΟΛΠ, με την οποία θα εγκρίνεται η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας του, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στην παράγραφο 5Α. ii. Άμεση ίδρυση της εν λόγω θυγατρικής εταιρίας. iii. Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού και δύο μελών αυτού για τη διενέργεια όλων των διαπραγματεύσεων που απαιτούνται τόσο για τη δημιουργία του υποψηφίου σχήματος στο οποίο θα μετάσχει ο ΟΛΠ για την υποβολή της πρότασης όσο και για τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος του έργου. Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαπραγματεύσεων θα υποβληθεί προς τελική έγκριση, στο αποφασίζον όργανο του ΟΛΠ, το υποψήφιο σχήμα της ένωσης των εταιριών όπως αυτό θα διαμορφωθεί τελικά, καθώς και το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, όπως αυτό θα προκύψει. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 2012-2016 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύριοι στόχοι του προγράμματός μας....4 2012-2016 Επενδυτικό Πρόγραμμα Ολπ Α.Ε.....5

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση...6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα

Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΛΥΖΟΣ Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συγκοινωνίες: το συν στις κοινωνίες. Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες:κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Μάρτιος 2011 Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑΣ >> ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Property Market Report» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα