Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς"

Transcript

1 ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1

2 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Central Processing Unit (CPU) Μονάδες Εξόδου Δίαυλοι Επικοινωνίας (BUSES) Μνήμη Κεντρική Μνήμη + Βοηθητική Μνήμη 2

3 1. Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Central Processing Unit (CPU) Αριθμητική και Λογική Μονάδα Μονάδα Ελέγχου Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας που είναι γνωστή ως ο Επεξεργαστής του Υπολογιστή είναι η «καρδιά» του υπολογιστή όντας υπεύθυνη για: - τη μεταφορά των εντολών των προγραμμάτων που βρίσκονται στη μνήμη - την προετοιμασία και τελικά την εκτέλεση των εντολών των προγραμμάτων Για τα παραπάνω η ΚΜΕ χρησιμοποιεί τα δύο υποσυστήματα από τα οποία αποτελείται : - την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic Logic Unit - ALU) και - τη Μονάδα Ελέγχου (Control Unit - CU) 3

4 1.1 Η Αριθμητική και Λογική Μονάδα της ΚΜΕ Η Αριθμητική και Λογική Μονάδα είναι το υποσύστημα του επεξεργαστή που είναι υπεύθυνο για: Την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων Την εκτέλεση λογικών πράξεων Εκτέλεση βοηθητικών πράξεων (ολίσθηση δυαδικών ψηφίων) Αριθμητική και Λογική Μονάδα Κυκλώματα Αριθμητικών και Λογικών Πράξεων Καταχωρητές Γιαναεπιτελέσειτιςεργασίεςτηςη Αριθμητική και Λογική Μονάδα περιλαμβάνει κυκλώματα που εκτελούν τις πράξεις (αριθμητικές και Λογικές) καθώς και καταχωρητές οι οποίοι είναι μικρά και πολύ γρήγορα τμήματα μνήμης στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα και το αποτέλεσμα των πράξεων μεταξύ των δεδομένων 4

5 1.2 Η Μονάδα Ελέγχου της ΚΜΕ Μονάδα Ελέγχου Η Μονάδα Ελέγχου του επεξεργαστή συντονίζει τη λειτουργία του κάνοντας τις εξής εργασίες: Μοιράζει το χρόνο του επεξεργαστή στα προγράμματα που εκτελούνται Ξεκινά και διακόπτει την εκτέλεση ενός προγράμματος Μεταφέρει τις εντολές των προγραμμάτων από τη μνήμη και τις αποκωδικοποιεί Συντονίζει τις διαδικασίες καταχώρισης και ανάκλησης δεδομένων στη μνήμη Ελέγχει για εξωτερικά γεγονότα (διακοπές) που μπορούν να τροποποιήσουν τη ροή εκτέλεσης των εργασιών Όπως και η Αριθμητική & Λογική Μονάδα έτι και η Μονάδα Ελέγχου για να επιτελέσει το έργο της χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά κυκλώματα και ειδικούς καταχωρητές όπως ο καταχωρητής εντολών που περιέχει κάθε φορά την εντολή που θα εκτελεστεί, ο μετρητής προγράμματος που περιέχει τη διεύθυνση στη μνήμη της επόμενης εντολής που θα εκτελεστεί κλπ) 5

6 1.3 Ο Κύκλος Λειτουργίας του Επεξεργαστή 1. Ανάκτησηαπότημνήμη της εντολής προγράμματος που θα εκτελεστεί 3. Εκτέλεση της Εντολής 2. Αποκωδικοποίηση της εντολής από τη μονάδα ελέγχου 6

7 2. Η Μνήμη Η Μνήμη του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή χωρίζεται στην Κύρια Μνήμη και τη Βοηθητική Μνήμη. Κύρια Μνήμη Μνήμη Βοηθητική Μνήμη Η Κύρια Μνήμη περιέχει τις εντολές των προγραμμάτων που εκτελούνται κάθε στιγμή από τον υπολογιστή καθώς και τα δεδομένα που χρησιμοποιούν αυτά RAM ROM Cache Virtual Memory Η Βοηθητική Μνήμη αποθηκεύει μόνιμα προγράμματα και δεδομένα καθώς αυτά χάνονται από την κύρια μνήμη όταν σταματήσει η τροφοδοσία με ρεύμα Σκληρός Δίσκος Οπτικός Δίσκος 7

8 2. Η Κύρια Μνήμη - Οργάνωση Η Κύρια μνήμη του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή είναι οργανωμένη σαν ένας πίνακας αποθήκευσης όπου κάθε θέση έχει μια διεύθυνση (μέσω τις οποίας είναι δυνατή η προσπέλασή της) και ένα περιεχόμενο που αποθηκεύει. Φυσικά τόσο η διεύθυνση όσο και το περιεχόμενο της μνήμης είναι δυαδικοί αριθμοί (ακόμη και οι εντολές των προγραμμάτων είναι δυαδικοί αριθμοί και η ΚΜΕ τους αποκωδικοποιεί προκειμένου να εντοπίσει σε ποια εντολή αντιστοιχεί ο εκάστοτε αριθμός. Διεύθυνση 1 Περιεχόμενο 1 (εντολή προγράμματος ή δεδομένα) Διεύθυνση 2 Περιεχόμενο 2 (εντολή προγράμματος ή δεδομένα) Διεύθυνση Ν Περιεχόμενο Ν (εντολή προγράμματος ή δεδομένα) 8

9 3. Ο Ρόλος της Κρυφής Μνήμης (Cache Memory) Η κρυφή μνήμη (cache memory) είναι μια μικρή ποσότητα μνήμης, πολύ μεγάλης όμως ταχύτητας, η οποία ενσωματώνεται σε υποσυστήματα του υπολογιστήόπωςοεπεξεργαστήςήοσκληρόςδίσκοςκαιέχεισασκοπόνα βελτιώσει τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήματος που την περιέχει. Ο Ρόλος της cache στον επεξεργαστή: Ο επεξεργαστής είναι ταχύτατος και συχνά χρειάζεται να περιμένει τη μνήμη RAM προκειμένου να του «φέρει» την επόμενη εντολή που πρόκειται να εκτελέσει. Επειδή η επικοινωνία επεξεργαστή και μνήμης RAM εισάγει καθυστερήσεις στη λειτουργία του συστήματος, ο επεξεργαστής περιέχει μια μικρή ποσότητα μνήμης cache στην οποία έχει πρόσβαση με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τη RAM και στην οποία κάθε φορά αποθηκεύονται εντολές και δεδομένα που κατά πάσα πιθανότητα (σύμφωνα με έναν αλγόριθμο πρόβλεψης) πρόκειται να χρειαστεί ο επεξεργαστής στη συνέχεια. Για παράδειγμα όταν ο επεξεργαστής εκτελεί μια εντολή στη μνήμη cache του επεξεργαστή μπορούν να έχουν μεταφερθεί οι αμέσως επόμενες εντολές του προγράμματος ώστε ο επεξεργαστής να τις ανακαλέσει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. 9

10 3. Ο Ρόλος της Εικονικής Μνήμης (Virtual Memory) Η εικονική μνήμη (virtual memory) είναι μια τεχνική να «ξεγελάσουμε» τον υπολογιστή ώστε να νομίζει ότι διαθέτει πολύ περισσότερη μνήμη RAM από αυτή που έχει στην πραγματικότητα. Για το σκοπό αυτό ένα μέρος της χωρητικότητας του σκληρού δίσκου δεσμεύεται από το λειτουργικό σύστημα (πχ Windows) καιχρησιμοποιείταιωςram, με πολύ μικρότερη όμως ταχύτητα από την πραγματική RAM. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης του υπολογιστή είναι σε θέση να εκτελεί πολλές εφαρμογές προγράμματα ταυτόχρονα που δε θα χωρούσαν στη μνήμη RAM. Το λειτουργικό σύστημα φροντίζει αυτόματα να μεταφέρει από την πραγματική RAM στην εικονική RAM τα τμήματα που δε χρειάζονται άμεσα και αντίστροφα. Φυσικά όσα περισσότερα προγράμματα εκτελούμε ταυτόχρονα και αυξάνεται το μέγεθος της εικονικής μνήμης που χρειάζεται, οι επιδόσεις πέφτουν καθώς όπως είπαμε η εικονική μνήμη είναι κατά πολύ πιο αργή από την πραγματική μνήμη RAM. 10

11 4. Δίαυλοι Επικοινωνίας Οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι τα «κανάλια» μέσω των οποίων τα υποσυστήματα του υπολογιστή όπως ο επεξεργαστής, η κύρια μνήμη, οι μονάδες εισόδου και εξόδου, οι κάρτες επέκτασης επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι «χαραγμένοι» στη μητρική πλακέτα καθώς σε αυτή τοποθετούνται ή συνδέονται όλα τα υποσυστήματα του υπολογιστή. Δίαυλος Ελέγχου (Control Bus): Μεταφέρει σήματα (εντολές) ελέγχου από υποσύστημα σε υποσύστημα Δίαυλοι Επικοινωνίας Δίαυλος Διευθύνσεων (Address Bus): Μεταφέρει τις διευθύνσεις Δίαυλος Δεδομένων (Data Bus): Μεταφέρει τα Δεδομένα από υποσύστημα σε υποσύστημα 11

12 4. Δίαυλοι Επικοινωνίας Παράδειγμα: Αν ο Επεξεργαστής θέλει να ανακτήσει από τη διεύθυνση μνήμης 130 το περιεχόμενό της: Δίαυλος Ελέγχου: Μέσω αυτού ο επεξεργαστής θα στείλει την εντολή ανάγνωσης στη μνήμη Επεξεργαστής Δίαυλος Διευθύνσεων: Εδώ ο Επεξεργαστής θα στείλει τη διεύθυνση της μνήμης που τον ενδιαφέρει Μνήμη RAM Δίαυλος Δεδομένων: Μέσω αυτού η μνήμη θα επιστρέψει το περιεχόμενο της θέσης που ζητήθηκε 12

Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις Μαθήματος ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Σημειώσεις Μαθήματος 1 Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 2 Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά Περιφερειακή Μνήμη 3 1. Οθόνες Υπολογιστών Η εικόνα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Μαθήματα 4 και 5: Κεντρική Μονάδα Η/Υ 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά 2 Κουτί (Case) Η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βασιλάκης Β., Θηβαίος Γ., Μίχας Γ., Μόρμορης Ε., Ξιξής Α. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΨHΦIAKA ΣYΣTHMATA Τόµος B' Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Λειτουργικά Συστήματα Μέρος 1 ο Δρ Διονύσης Κεχαγιάς Δρ Φιλαρέτη Τσαλακανίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλετρολόγωνν Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN: 978-960-456-287-9 Copyright: 2011, Eκδόσεις ZHTH, B. Δ. Μάνος Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υλικό και Λογισμικό Η/Υ ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 Υλικό Η/Υ (Η αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κων/νος Διαμαντάρας Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σίνδος 2011 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1 Εισαγωγή στη μοντέρνα αρχιτεκτονική των υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα