15. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΕ14)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΕ14)"

Transcript

1 15. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΕ14) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΕ14)... i 15.1 Εισαγωγή Ιστορικό ανάπτυξης του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠ (ΚΣΕ-ΕΜΠ) Οργάνωση και λειτουργία του ΚΣΕ Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του ΚΣΕ για την περίοδο Η στρατηγική του ΕΜΠ για το ΚΣΕ i

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΕ14) 15.1 Εισαγωγή. Εδώ και αρκετό καιρό, έχει πλέον διεθνώς ευρύτατα συνειδητοποιηθεί το γεγονός ότι η θεσµική ενδοσχολική εκπαίδευση, εφάπαξ κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόµου, δεν είναι πια σε θέση να καλύψει όλη την έκταση και την ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες ανάπτυξης. Eτσι, έχει γίνει δεκτό ότι η εκπαίδευση είναι µια δια βίου διεργασία που συντελείται εν πολλοίς µετά την περίοδο των αρχικών σπουδών. Αναγνωρίζεται δηλαδή ο συνεχής χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Οι όροι δια βίου κατάρτιση, συνεχιζόµενη εκπαίδευση και ανεπίσηµη µάθηση έχουν αποκτήσει πλέον µια ιδιαίτερη σηµασία στο σύγχρονο ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι τα Πανεπιστήµια διεθνώς έχουν κληθεί από την κοινωνία να επιτελέσουν ένα στρατηγικής σηµασίας ρόλο στα θέµατα αυτά 1. H Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση (ΣΕ), µε την ευρύτερη σηµασία της καλείται σήµερα να υπηρετήσει µια σειρά από σπουδαιότατες κοινωνικές και παραγωγικές λειτουργίες: 1. Τηλεκπαίδευση µε αντιστοιχία σχολικών τίτλων βασικό συνταγµατικό δικαίωµα των εργαζοµένων, που δεν είχαν την ευκαιρία έγκαιρων σχολικών σπουδών. 2. Προσχεδιασµένες ειδικές-τεχνολογικές συµπληρώσεις της ενδοσχολικής ύλης µε σηµαντική ελάφρυνση των ενδοσχολικών προγραµµάτων. 3. Ενηµερωτική εκπαίδευση ανάκτηση απωλείας γνώσεων. 4. Ειδικότερη κατάρτιση κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας. 5. Σπουδές αναπροσανατολισµού για την άµβλυνση των συνεπειών τεχνολογικής ανεργίας κτλ. 6. Εξω-επαγγελµατική πολιτιστική παιδεία. Γίνεται φανερό ότι θα χρειαζόταν ένας µόνιµος εθνικός θεσµός µεγίστου εύρους που να θεραπεύει όλες αυτές τις σπουδαίες ανάγκες. Με τα λίγα βήµατα που έχουν γίνει 1 Με αυτό ακριβώς το θέµα ασχολήθηκε αποκλειστικά και διεξοδικά η Σύνοδος των Ευρωπαίων Πρυτάνεων, από 20-22/5/99 στο Bordeau της Γαλλίας. 15-1

3 εν προκειµένω στη χώρα µας, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες από Πανεπιστήµια, Επαγγελµατικούς Συλλόγους, Επιστηµονικές Εταιρίες, Κρατικούς και Ιδιωτικούς Οργανισµούς, ήµους, κ.ά. Πολλά όµως δεδοµένα συνηγορούν υπέρ ενός όλο και πιο µεγάλου ρόλου του Πανεπιστηµίου στη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση των Επιστηµόνων: το Πανεπιστήµιο είναι από τη φύση του ένα εκπαιδευτικό Ιδρυµα. Γιατί λοιπόν να µη διευρύνει το εκπαιδευτικό του πλαίσιο; Στο κάτω-κάτω, έχει και µιαν ευθύνη απέναντι των αποφοίτων του: Να διορθώσει τα σφάλµατα που έκανε όταν τους εκπαίδευε, και να συµπληρώσει τις ελλείψεις τους που δηµιουργήθηκαν από την εξέλιξη. ιαθέτει δε το Πανεπιστήµιο κατ' αρχήν την οργάνωση, τη γνώση και τα µέσα για να παίξει αυτόν τον διευρυµένο εκπαιδευτικό ρόλο. Οι διαπιστώσεις αυτές έκαµαν και την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) να διαµορφώσει την ακόλουθη άποψη 2 : Η τριτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να διαδραµατίσει έναν ειδικό ρόλο. Οι τάσεις που επικρατούν στη ΣΕ κατευθύνονται προς ένα υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων και προς τη διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Κι ακόµη, η ΕΕ διαπιστώνει ανεπαρκή ανταπόκριση των Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως σε θέµατα ΣΕ, γι αυτό και συνιστά να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να συνειδητοποιήσει το ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό τη µεγάλη σηµασία της ΣΕ και ν ανταποκριθεί στις ιδέες που τη διέπουν. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των διαπιστώσεων, το ΕΜΠ έπρεπε να αναλάβει δυναµικά τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να αντοποκριθεί όσο γίνεται γρηγορότερα στις υποχρεώσεις του σε αυτόν τον τοµέα. Εχει δε το ΕΜΠ ήδη µια µακρά παράδοση δραστηριοτήτων Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης. Ενα µεγάλο πλήθος συστηµατικών σεµιναρίων οργανώνεται κάθε χρόνο από τους περισσότερους Τοµείς ή απευθείας από τα Εργαστήρια του Ιδρύµατος. Προ 20-ετίας, µάλιστα, είχε λειτουργήσει µε µεγάλη επιτυχία και θεσµός µεσοπρόθεσµης εκπαίδευσης σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων. Το 1992 η Σύγκλητος του ΕΜΠ θεσµοθετεί τη Συγκλητική Επιτροπή Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης (ΣΕ-ΣΕ) και το Κέντρο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ΕΜΠ (ΚΣΕ-ΕΜΠ) το οποίο εγκαθίσταται σε ειδικά διαρρυθµισµένη πτέρυγα του Κτιρίου Χηµικών 15-2

4 Μηχανικών στις εγκαταστάσεις Πατησίων, αρχίζει δε αµέσως εκτεταµένο έργο ΣΕ, ιδίως σε επιχορηγούµενα Προγράµµατα ΣΕ. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα παρουσιασθεί το έργο της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στο ΕΜΠ και θα αναλυθεί η σχετική στρατηγική του Ιδρύµατος Ιστορικό ανάπτυξης του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠ (ΚΣΕ-ΕΜΠ). Οπως ήδη αναφέρθηκε το ΕΜΠ έχει µια µακρά παράδοση σε ενέργειες Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης (ΣΕ). Ένας µεγάλος αριθµός σεµιναρίων οργανώνονταν κάθε χρόνο από διάφορα Τµήµατα ή απευθείας από τα Εργαστήρια του Ιδρύµατος ανεξάρτητα, χωρίς συντονισµό κάποιου κεντρικού φορέα. Η Σύγκλητος του Ιδρύµατος, το 1992 και µε βάση σχετικές προτάσεις που συζητούνταν ήδη από το 1984, κρίνοντας απαραίτητη µια συλλογικότερη και πιο ευρεία δράση του Ιδρύµατος σε Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση, αποφάσισε την ίδρυση του Κέντρου Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης (ΚΣΕ). Σύµφωνα µε τη σχετική Απόφαση της Συγκλήτου 3 το Κέντρο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης διοικεί η Συγκλητική Επιτροπή Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης (ΣΕ-ΣΕ) υπό την προεδρία του Αντιπρύτανη επί των Ακαδηµαϊκών Θεµάτων και µε εκπροσώπους των Τµηµάτων και όλων των φορέων της πολυτεχνειακής κοινότητας, όπως συµβαίνει µε όλες τις ΣΕ 4, αλλά εν προκειµένω λόγω της ιδιαιτερότητας του θέµατος και εκπροσώπους του ΤΕΕ, του ΣΕΒ και της ΓΣΕΕ. Η Σύγκλητος, µε την πιοπάνω απόφασή της και όσες ακολούθησαν καθόρισε : Τις αρµοδιότητες και το πλαίσιο λειτουργίας της ΣΕ-ΣΕ, τις κατευθύνσεις για τη δηµιουργία των υποδοµών του ΚΣΕ και τη λειτουργία της Γραµµατείας του Κέντρου, το πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων ΣΕ στο ΕΜΠ και τα αναγκαία µέτρα για την οικονοµική στήριξη και ανάπτυξη του θεσµού, COM , 21, 82 & 85. Σύγκλητος Βλ.σχετικά

5 µε χρονικό ορίζοντα εφαρµογής έως την ίδρυση ειδικού φορέα Ακαδηµαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση, σύµφωνα µε σχετικό σχέδιο Π που επεξεργάσθηκε και υπέβαλε στο ΥΠΕΠΘ. Ειδικότερα, στο χρονικό αυτό διάστηµα κάθε πρόγραµµα ΣΕ στο ΕΜΠ υπάγεται ως προς την έγκριση του στις αρµοδιότητες της ΣΕ-ΣΕ, στην οποία αποδίδονται και οι υπέρ ΕΜΠ κρατήσεις από τις χρηµατοδοτήσεις αυτών των προγραµµάτων. Από την άποψη αυτή το ΕΜΠ υπήρξε το πρώτο ΑΕΙ στην Ελλάδα, που αναγνώρισε την ανάγκη να παρέχει στους αποφοίτους του τις νέες γνώσεις µε τρόπο συστηµατικό και σχεδίασε µια ολοκληρωµένη πολιτική παρέµβαση µε την ίδρυση του ΚΣΕ στον τοµέα της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε αφετηρία τα βραχυχρόνια αυτοχρηµατοδοτούµενα σεµινάρια για µηχανικούς. Παράλληλα το 1995 το ΕΜΠ υπήρξε και πάλι το πρώτο Ελληνικό ΑΕΙ που άρχισε να προσφέρει συνεχιζόµενη εκπαίδευση µακριά από την έδρα του, δηλαδή στην Περιφέρεια και την Κύπρο. Την περίοδο , µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος, έγινε δυνατό 5 : 1. Να ολοκληρωθεί η διαµόρφωση του Εκπαιδευτικού Κέντρου στο συγκρότηµα του ΕΜΠ στην Πατησίων και των χώρων ιοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 2. Να δηµιουργηθεί µια αξιόλογη παραγωγική υπηρεσία, η Γραµµατεία του ΚΣΕ, η οποία, πλαισιωµένη µε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες, υποστηρίζει διοικητικά τις λειτουργίες της ΣΕ-ΣΕ και του ΚΣΕ. 3. Να αντιµετωπισθούν σε ερευνητικό και θεσµικό επίπεδο τα προβλήµατα οργάνωσης, διοίκησης, πολιτικής, πλαισίου διενέργειας ενεργειών κατάρτισης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραµµάτων. 4. Να διευρυνθεί ποσοτικά και ποιοτικά η παρουσία του ΕΜΠ στο ίκτυο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων για την Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση (EUCEN) και η συµµετοχή του σε διάφορα Κοινοτικά Προγράµµατα. 5 Λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τη δοµή και τις δραστηριότητες του ΚΣΕ παρέχονται στο Παράρτηµα

6 5. Να αναπτυχθεί συστηµατικότερα και σε βάθος η έρευνα µελέτη των προβληµάτων παιδαγωγικής της εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιολόγησης των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων, σύνδεσης της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, της Ανοικτής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, κ.α. αυτοτελώς και µέσω της υποβολής διενέργειας σχετικών προγραµµάτων, και τέλος, 6. Να αναπτυχθεί µια σηµαντική δραστηριότητα ενεργειών κατάρτισης τόσο σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο και σε στελέχη παραγωγής (εκτός των δράσεων του ΚΠΣ) όσο και σε δράσεις ΣΕ µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) στα πλαίσια του 1 ου και του 2 ου ΚΠΣ Οργάνωση και λειτουργία του ΚΣΕ. Η διάρθρωση του ΚΣΕ-ΕΜΠ παρουσιάζεται στο ιάγραµµα Η δραστηριότητα του ΕΜΠ σε ενέργειες Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε από τη ΣΕ-ΣΕ µε βάση τις ακόλουθες στρατηγικές επιλογές: 1. Σε αντιστοίχιση µε τον εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό ρόλο του Ιδρύµατος και την προσαρµογή του στις σύγχρονες επιστηµονικο-τεχνολογικές και κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις, το ΕΜΠ έγκαιρα συνειδητοποίησε τη σηµασία και την προοπτική της ΣΕ και προσπάθησε έως ένα βαθµό να κατοχυρώσει θεσµικά τις αναγκαίες δοµές και δράσεις ως τρίτη συνιστώσα των βασικών λειτουργιών του (Εκπαίδευση - Ερευνα - Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση & Κατάρτιση). 2. Ως κινητήριος µοχλός για την διεύρυνση των δεσµών και των σχέσεών του µε το µεγάλο δυναµικό των αποφοίτων του και ευρύτερα των τεχνικών επιστηµόνων, την προώθηση κοινών δραστηριοτήτων µε τους φορείς της παραγωγής και της Περιφερειακής/Τοπικής Ανάπτυξης και την ανάπτυξη της διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 3. Στο πλαίσιο της παρότρυνσής του από τους αρµόδιους φορείς της Πολιτείας για µια συστηµατική παρέµβαση των ΑΕΙ στον τοµέα των επιδοτούµενων σεµιναρίων κατάρτισης ανέργων µε σκοπό την εξυγίανση του πλαισίου και των όρων διενέργειας αλλά και την ποιοτική αναβάθµιση των σχετικών ενεργειών κατάρτισης. 4. Σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και µεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία που διαµορφώνουν µια νέα δυναµική πραγµατικότητα 15-5

7 στο πεδίο των εκπαιδευτικών µεθόδων, των µέσων διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών υλικών. Η ΣΕ-ΣΕ µε ειδικές αποφάσεις της έχει επεξεργασθεί τους Κανονισµούς Προγραµµάτων ΣΕ που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο, στο πλαίσιο των οποίων ρυθµίζονται τα βασικά θέµατα οργάνωσης υποβολής, έγκρισης και διενέργειας των σεµιναρίων όπως και τα ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και διοικητικής υποστήριξής τους. Ιδιαίτερη σηµασία από την άποψη του προσανατολισµού του ΚΣΕ και του τρόπου λειτουργίας του για την ανάπτυξη ενεργειών ΣΕ έχουν οι ακόλουθες διατάξεις του Κανονισµού της ΣΕ : Τα προγράµµατα ΣΕ του ΕΜΠ απευθύνονται σε ιπλωµατούχους Μηχανικούς, είτε µεµονωµένους, είτε ως προσωπικό επιχειρήσεων και οργανισµών. Η ΣΕ-ΣΕ µπορεί να δεχθεί προτάσεις για προγράµµατα που απευθύνονται και σε επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων. Εκτός από τον ευρύτερο µηχανισµό απογραφής των αναγκών σε ΣΕ, τον οποίο κινεί η ΣΕ-ΣΕ, γίνονται δεκτές παράλληλα και προτάσεις για οργάνωση και διενέργεια σεµιναρίων ΣΕ από όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη ΕΠ του ΕΜΠ. Ειδικότερα ενθαρρύνεται η υποβολή συλλογικότερων προτάσεων από Εργαστήρια, Τοµείς και Τµήµατα του Ιδρύµατος, καθώς και συνεργασίες µε επιφανείς εξωτερικούς συνεργάτες γνωστούς Μηχανικούς της παραγωγής ή µέλη ΕΠ άλλων Πανεπιστηµίων της χώρας ή της αλλοδαπής. Τα µέλη ΕΠ που υποβάλλουν προτάσεις διεξαγωγής σεµιναρίων οφείλουν να ενηµερώσουν παράλληλα τους αντίστοιχους Τοµείς του Ιδρύµατος Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του ΚΣΕ για την περίοδο Κωδικοποιώντας συγκεντρωτικά σε ποσοτικούς δείκτες την εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΚΣΕ αναφέρουµε ότι κατά την περίοδο : Πραγµατοποιήθηκαν 225 σεµινάρια, εκ των οποίων 111 µη επιδοτούµενα σεµινάρια στελεχών παραγωγής, 29 ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια, 4 σεµινάρια µηχανικών στην Κύπρο, 11 σεµινάρια εκπαίδευσης Καθηγητών Τεχνικής 15-6

8 ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 4 σεµινάρια στο πλαίσιο θερινού σχολείου στην Περιφέρεια, 60 σεµινάρια κατάρτισης ανέργων (1 ο & 2 ο ΚΠΣ), και 6 σεµινάρια στο πλαίσιο ευρύτερων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Προγραµµάτων. Καταρτίσθηκαν συνολικά 3915 άτοµα, εκ των οποίων 1150 άνεργοι νέοι και περίπου 2700 στελέχη παραγωγής από Οργανισµούς, Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Αξιοποιήθηκαν 850 εκπαιδευτές, εκ των οποίων οι 450 είναι µέλη ΕΠ του ΕΜΠ. Αναπτύχθηκαν στενές σχέσεις συνεργασίας µε περισσότερους από 250 Οργανισµούς και Επιχειρήσεις, τόσο του ηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Ιδιαίτερη σηµασία από ποιοτική άποψη για τη δυναµική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΚΣΕ έχουν: 1. Το γεγονός ότι στην πορεία λειτουργίας του ΚΣΕ παρατηρείται µια διεύρυνση των πεδίων παρέµβασης σε ενέργειες ΣΕ, όσον αφορά στον τύπο των σεµιναρίων, καθώς και σε σχέση µε τους φορείς και πηγές χρηµατοδότησής τους. 2. Η συµµετοχή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναµικού του Ιδρύµατος στην υποβολή προτάσεων και διεξαγωγή των σεµιναρίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι προτάσεις υποβλήθηκαν από µέλη ΕΠ που ανήκουν στο 80% των Τοµέων του Ιδρύµατος. 3. Η θετική αξιολόγηση των ενεργειών ΣΕ από τους ίδιους τους καταρτισθέντες και στις δύο βασικές κατηγορίες σεµιναρίων (Πίνακας 15-1). 4. Η ανάληψη προγραµµάτων ΣΕ καινοτοµικού και πιλοτικού χαρακτήρα σε σχέση µε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, είτε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, είτε απευθείας από την ΕΕ, που διαµορφώνουν νέα δεδοµένα για τη γενικότερη προοπτική του ΚΣΕ υποδοµές, περιφερειακή δραστηριότητα, σύνδεση µε την παραγωγή, και, 5. Η αναγνώριση του ρόλου και του έργου του ΕΜΠ στον τοµέα της ΣΕ, τόσο από τους επίσηµους φορείς της πολιτείας, όσο και από τα άλλα ΑΕΙ. Το ΕΜΠ στήριξε σηµαντικά από οικονοµική άποψη την προσπάθεια λειτουργίας και ανάπτυξης του ΚΣΕ ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο ( ), αλλά και αργότερα κυρίως για την επέκταση και αναβάθµιση του εκπαιδευτικού εξοπλισµού και των υποδοµών του. 15-7

9 Το ΚΣΕ συνολικά αυτή την περίοδο διαχειρίσθηκε έργα συνολικού προϋπολογισµού περίπου 1,1 δισ. δρχ. Από την άποψη της προέλευσης των εσόδων ειδικό βάρος έχουν οι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις (610 εκατ. δρχ.) και οι εισπράξεις από Επιχειρήσεις Στελέχη Παραγωγής (163 εκατ. δρχ.) από τον ευρύ κύκλο των µη επιδοτουµένων σεµιναρίων. Αξίζει δε να σηµειωθεί το γεγονός ότι ήδη από το 1995 τα σεµινάρια που πραγµατοποιεί το ΚΣΕ είναι οικονοµικώς αυτοδύναµα και αυτοσυντηρούµενα Η στρατηγική του ΕΜΠ για το ΚΣΕ. Με βάση την αποκτηθείσα πείρα, οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύµατος επιχειρούν, από το Σεπτέµβριο 1997, µια νέα προσπάθεια µε τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά: Περισσότερη έµφαση στον επιστηµονικό χαρακτήρα σεµιναρίων που γίνονται είτε µε πρωτοβουλία του ΕΜΠ, είτε ως µη επιχορηγούµενα σεµινάρια. Μεγαλύτερη συµµετοχή και υπευθυνότητα των Τοµέων και Τµηµάτων του Ιδρύµατος στο συνολικό έργο ΣΕ, ιδίως ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ιευθυντές Τοµέων, χωρίς παρά ταύτα να αποθαρρύνονται όσα µέλη ΕΠ µε προσωπικές θυσίες κάνουν τέτοιες προτάσεις. Προσπάθεια για πλέον µακρόπνοη οικονοµική σταθερότητα του θεσµού µε συνδυασµό µείωσης των ανελαστικών δαπανών και συστηµατικότερου ανοίγµατος προς Υπηρεσίες και Οργανισµούς των οποίων οι ανάγκες σε ΣΕ µπορούν να υπηρετηθούν από το ΕΜΠ. Μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία µε το ΤΕΕ. Αναζήτηση προπτυχιακών µαθηµάτων ή και µαθηµάτων του ιπλώµατος Ειδίκευσης, τα οποία θα µπορούσαν να θεωρηθούν κατάλληλη ύλη ΣΕ για Μηχανικούς που έχουν αποφοιτήσει παλαιότερα. Σχετικά µε αυτό το θέµα, το Προεδρείο της ΣΕ-ΣΕ έχει ήδη αρχίσει συναντήσεις συνεργασίας µε τους ιευθυντές όλων των Τοµέων του Ιδρύµατος. Ακόµη, η ΣΕ-ΣΕ και το ΚΣΕ καλούνται να ασχοληθούν συστηµατικότερα και σε βάθος µε την έρευνα µελέτη βασικών προβληµάτων της Πανεπιστηµιακής Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στις σύγχρονες εξελίξεις. Ειδικότερα µε: Τα θεσµικά και οργανωτικά προβλήµατα της ΣΕ στη χώρα µας και ιδιαίτερα στο χώρο των ΑΕΙ νοµική µορφή φορέων ΣΕ και Επαγγελµατικής Κατάρτισης, πιστοποίηση γνώσεων, σχέσεις τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, κ.α

10 Τη δηµιουργία ενός µηχανισµού µόνιµης παρακολούθησης των αναγκών σε ΣΕ των µηχανικών και ευρύτερα των τεχνικών επιστηµόνων. Την ποιοτική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και µεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσα διδασκαλίας-σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά και των αρχών της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήµης για την εκπαίδευση ενηλίκων. Την αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων συστηµάτων και µεθόδων αξιολόγησης των ενεργειών Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης. Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την διάδοση της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ιδιαίτερα στην Ελληνική Περιφέρεια µε την προώθηση πολιτικών και µέτρων ενίσχυσης των δεσµών του ΕΜΠ µε τον χώρο της οικονοµίας και της παραγωγής. 15-9

11 Πίνακες του Κεφαλαίου Πίνακας 15-1 : Αξιολόγηση των Σεµιναρίων ΣΕ από τους εκπαιδευθέντες. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ α/α ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Απαντήσεις % Επιδοτού- Μη Επιδοτούµενα µενα ο-4ο 5ο-8ο 9o-10o Συνολικός Αριθµός Εκπαιδευθέντων Συνολικός Αριθµός Καρτελλών που συµπληρώθηκαν 1 Γενικές γνώσεις του σεµιναρίου πολύ ενδιαφέρον ενδιαφέρον αδιάφορο 2 Επαγγελµατική Αποκατάσταση πολύ χρήσιµο χρήσιµο αδιάφορο 3 Εκπλήρωση στόχων του σεµιναρίου σε µεγάλο βαθµό ικανοποιητικά σε µικρό βαθµό 4 ιάρκεια σεµιναρίου υπερβολική επαρκής ανεπαρκής 5 Εξοπλισµός του Κ.Σ.Ε. πλήρης ικανοποιητικός ανεπαρκής 6 Βοηθήµατα / Σηµειώσεις πλήρη ικανοποιητικά ανεπαρκή 7 Επίπεδο εκπαιδευτών πολύ καλό ικανοποιητικό ανεπαρκές 8 Συµµετοχή στο Σεµινάριο ενεργητική αδιάφορη παθητική 9 Ποσοστό νέων Γνώσεων πολύ ικανοποιητικό ικανοποιητικό µικρό 10 Ανάγκη επανάληψης του σεµιναρίου Ναι Οχι 11 Ανάγκη νέου, πιο ειδικευµένου, Ναι σεµιναρίου Οχι ,0 53,6 67,0 63,5 64,3 45,0 46,3 33,0 36,3 33,4 2,0 0, ,2 29,0 23,6 37,0 39,6 54,6 64,0 47,8 56,0 53,5 41,4 7,0 4,9 7,0 7,0 2,2 33,0 31,7 32,0 26,4 20,2 62,0 49,1 60,0 70,0 57,7 5,0 19,1 3,0 4,0 2,2 3,0 10,7 76,0 9,0 3,0 74,0 77,5 24,0 57,5 58,5 23,0 11,6 1,0 33,0 19,8 34,0 25,8 43,0 41,1 38,3 56,0 56,0 51,0 49,9 37,0 10,0 18,1 6,0 0,1 66,0 26,0 34,2 27,0 29,6 37,0 52,0 51,3 64,0 56,7 55,0 22,0 14,4 8,0 13,7 48,0 72,0 63,3 82,0 77,8 77,9 27,0 35,3 18,0 22,2 16,2 1,0 1, ,0 82,1 77,0 75,9 74,8 6,0 2,3 6,0 7,0 4,0 25,0 15,4 17,0 16,0 12,7 30,0 29,6 27,0 20,2 32,1 66,0 63,9 65,0 67,5 54,6 6,0 6,4 8,0 12,2 10,1 95,0 96,0 94,0 93,0 93,3 5,0 3,9 6,0 7,0-74,0 78,0 84,0 80,0 76,6 26,0 21,9 16,0 20,0 3,9 12 Αποδοτικότητα του Σεµιναρίου µεγάλη 37,0 32,1 33,0 28,5 33,4 αρκετή 58,0 63,9 64,0 65,4 58,1 µικρή 5,0 3,9 3,0 6,0 5,

12 13 Μελλοντική πρακτική εφαρµογή των πιθανή 48,0 45,8 67,0 73,6 69,1 γνώσεων αµφίβολη 40,0 45,4 30,0 23,8 22,9 ανύπαρκτη 12,0 8,6 3,0 2,5 2,6 14 Υψος δαπάνης Συµµετοχής υπερβολικό 8,0 37,0 12,7 (~1.500 δρχ./ώρα) λογικό 88,0 60,7 59,4 πολύ µικρό 4,0 2,2 2,6 15 Κίνητρο παρακολούθησης εξειδικευµένη γνώση 19,0 19,2 25,3 33,3 πλάτεµα των γνώσεων 23,0 27,0 13,1 32,5 αναπλήρωση γνώσεων 18,0 11,9 3,1 22,8 επαγγ. αποκατάσταση 25,0 16,7 επιδότηση 12,0 - άλλο 3,0 7,8 16 Πώς πληροφορηθήκατε για το σεµινάριο από το δελτίο του Τ.Ε.Ε. 3,0 29,2 21,8 31,6 από φίλους 39,6 5,0 6,0 10,5 από την αποστολή του - 8,6 7,0 7,0 προγράµµατος σε µένα από άλλη πηγή 5,6 2,6 7,0 4,4 από την επιχείρηση/ - 37,2 42,6 37,7 οργανισµό που εργάζοµαι από τις εφηµερίδες 53,9 16,0 14,6 16,7 από την αφίσα 4,1 1,0 1,0 0,

13 ιαγράµµατα του Κεφαλαίου 15-12

14 O ΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Σ. Ε./Ε. Μ. Π. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ EUCEN ΚΑΙ ΑΛΛΑ Α.Ε.Ι. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Σ.Ε. Ε.Σ.Ε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I IΙ IΙΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΡΓΑΝ.- ΕΠΙ ΟΤΟΥ - EΜΠ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κ.Σ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιάγραµµα 15-1: Οργανόγραµµα Κ.Σ.Ε. / Ε.Μ.Π

15 Aac15v :

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i 14.1 Εισαγωγή... 14-1 14.2 υναµικό νέων επιστηµόνων στο Ιδρυµα κατά κατηγορία εργασιακή σχέση...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επαγγελµατική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα