ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓKΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. 1

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ. Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /ν ση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Σ. Σακκή Τηλέφωνο : FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σε ευρώ, µε τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια δεκαέξι (16) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών της /νσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν : 1.1. Του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Το Ν.2362/1995(Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και τις επαυτού τροποποιήσεις, όπως Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/α/2010) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» Του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/15/ ), ως προς τα άρθρα 11 «χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών.», 15 «ιοικητικές προσφυγές», 21 «Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού», 34 «κήρυξη προµηθευτή εκπτώπτου» και 35 «Τρόπος πληρωµής και εξωτερικό.» 1.4. Του Π. 397/88 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εµπορίου» και τις επ αυτού τροποποιήσεις Του Π..27/96 (ΦΕΚ 19/1-2-96) συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού Βιοµηχανίας Έρευνας-Τεχνολογίας και Εµπορίου σε Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) 1.6. Του Π. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α/96) << Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισµός αρµοδιοτήτων της >>. 2

3 1.7. Του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Toυ Π.. 185/2009 (ΦΕΚ 213/A/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Toυ Π.. 65/2011 (ΦΕΚ147/A/ ) ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς Toυ Π.. 66/2011 (ΦΕΚ 148/A/2011) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» Του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ. 194/ Α / 2010) ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες και την επ αυτού εγκύκλιο µε αρ.πρωτ. 2/91118/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Αναλογικά του άρθρου 28 «Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών» του Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/ ). 2. Τις αποφάσεις: 2.1 Την µε αρ.πρωτ.β3-126/ (ΦΕΚ 1151/Β/2010) απόφαση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου κτλ. 2.2 Την µε αρ.πρωτ.υ344/ απόφαση του Πρωθυπουργού για την µετατροπή µίας θέσης Υφυπουργού σε θέση Αναπληρωτή Υπουργού στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.» 2.3 Την µε αρ. πρωτ.υ352/ (ΦΕΚ. 1603/Β/2011) απόφαση καθορισµού αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη. 2.4 Την µε αρ.πρωτ.β / απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ,00 στον ΚΑΕ 5357 ευρώ από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε µε α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ..Ε.. 3. Το µε αριθ. πρωτ. Β1-3046/ υπηρεσιακό µας σηµείωµα προς την /νση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας µε το οποίο ζητάµε να µας προσδιορίσουν τις τεχνικές τους προδιαγραφές των Ηλεκτρ.Υπολογιστών που ζητούν. 4. Το µε αρ.πρωτ.κ4-8856/ έγγραφο της /νσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας στο οποίο επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια Η/Υ. 5. Το µε αρ.πρωτ.β1-3421/ υπηρεσιακό µας σηµείωµα προς την Τεχνική /νση, για θεώρηση των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών. 6. Το µε αρ.πρωτ.β1-3476/ υπηρεσιακό µας σηµείωµα προς την /νση Οικονοµικού σχετικά µε την ανάληψη πίστωσης στο ΚΑΕ απάνες ιεθνών Σηµάτων ποσού Το µε αρ.πρωτ.175/ έγγραφο της Τεχνικής ιεύθυνσης µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία µας θεωρηµένες οι τεχνικές προδιαγραφές του προαναφερόµενου διαγωνισµού. 3

4 8. Το µε αρ.πρωτ.β2-2268/ υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης Οικονοµικού µε το οποίο µας διαβιβάζει την µε αρ.πρωτ. αρ.πρωτ.β / απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και µε τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια δεκαέξι (16) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών της /νσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας δεν θα ξεπεράσει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ευρώ), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της προκήρυξής του στην επίσηµη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Εµπορίου (www.gge.gr), ήτοι την Oσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του Π.. 118/07 το αργότερο µέχρι την , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ , Αθήνα ( Ισόγειο Γραφείο 10). Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας /ΓΓΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός ο οποίος περιλαµβάνει στη διαδικασία του και τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Γραφ. Υπουργού - Γραφ. Αναπλ. Υπουργού - Γραφ.Γεν. Γραµ. Εµπορίου - Γραφ.Γεν. /ντη ιοικητ.υποστήριξης - /νση ιοικητικού ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 4

5 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραµµατεία Εµπορίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια δεκαέξι (16) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών της /νσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος διαγωνισµός σε ευρώ, µε την χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Φ.Π.Α. εκαέξι (16) ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε τα εξαρτήµατά τους ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Τακτικός Προϋπολογισµός Φ.35/140 ΚΑΕ 5357 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % Φόρος εισοδήµατος Ν.2198/94 άρθρο.24 Ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού % που αναλύονται ως εξής: Μ.Τ.Π.Υ. = 3% Το σύνολο των κρατήσεων επιβαρύνεται µε ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% και επί αυτού ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ. 20% Κατά την πληρωµή παρακρατείται ο προβλεπόµενος από τον Ν.2198/94 αρ.24 φόρος εισοδήµατος. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ιακήρυξη, ως ακολούθως: 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : 1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε την χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή έχει σκοπό την την προµήθεια δεκαέξι (16) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών της /νσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προµήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες. 4. Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ και η πληρωµή θα γίνει µε τον παρακάτω τρόπο: Το 100% του τιµήµατος θα εξοφλείται µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση της προµήθειας και καταγγέλλεται η σύµβαση, εφόσον ο προµηθευτής υπαιτίως δεν παραδίδει το υπό προµήθεια είδος, σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης. Για τα θέµατα της κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις άρθρου 34 του Π.. 118/07 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/07) και την καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών ΦΕΚ 431/Β/ όπως ισχύει. του 5. Κατάρτιση, υποβολή προσφορών Οι προσφορές πρέπει: 5.1 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα 5.2 να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν ξέσµατα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Τυχόν επεµβάσεις, όπως οι ανωτέρω πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα τις µονογράψει και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 5.3 Οι προσφορές πρέπει, επί ποινή απόρριψης να υποβληθούν µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε 6

7 κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. 5.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ιεύθυνση ιοικητικού ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β1-3608/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ µε τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια δεκαέξι (16) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αυτών για την κάλυψη των αναγκών της /νσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : Α. Φάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιλαµβάνει πρωτότυπο και αντίγραφο. 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α 75), στην οποία : Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. 2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προµήθειας, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Στην τεχνική τους προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν τη συµµόρφωσή τους σε όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών υποβάλλοντας συµπληρωµένο το φύλλο συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες. 7

8 3. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) στα οποία αναγράφονται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται παρακάτω: --Τιµή µονάδας µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή µονάδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. --O Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιµή των προσφερόµενων ειδών σε ποσοστό επί τοις εκατό (%),και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαµβάνεται στην κύρια τιµή (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) --η πληρωµή θα γίνει µε εξόφληση 100% του τιµήµατος µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής. Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παρακάτω πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ- ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) 16 Σηµειώνεται ότι : --Η τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. --Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν --Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. --Κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαραίνουν αποκλειστικά. --Πριν από κάθε πληρωµή πρέπει να υποβάλλεται και η βεβαίωση καταβολής στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού, φορολογική ενηµερότητα καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία. --Ο προµηθευτής δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Υπουργείου. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή σε κάθε τρίτον. 8

9 ΜΕΡΟΣ Β : 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού στο µειοδότη µπορεί να γίνεται και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η Υπηρεσία παρουσία των συµµετεχουσών εταιρειών. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: -Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των ικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών και µονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο, από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή και φυλάσσονται, αφού τοποθετηθούν σε ένα νέο ενιαίο φακελο, ο οποίος επίσης µονογράφεται από την Επιτροπή. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στη /νση ιοικητικού Τµήµα Μέριµνας και Προµηθειών. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και αποσφράγισης πρόχειρων δ/σµων. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια : 3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές, προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για όλα τα παραπάνω, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην /νση ιοικητικού Τµήµα Μέριµνας & Προµηθειών. Η εν λόγω νση αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της επί του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης επί του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 9

10 Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, µε ανακοίνωση της νσης ιοικητικού, που θα σταλεί µε φαξ στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από τη νση ιοικητικού στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των προσφερόντων των οποίων οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην /νση ιοικητικού Τµήµα Μέριµνας & Προµηθειών. Εφόσον η επιτροπή µε το προαναφερόµενο πρακτικό της εισηγηθεί την απόρριψη οικονοµικής προσφοράς, η νση ιοικητικού αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της επί της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών. 4. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονοµικών προσφορών) η ΓΓΕ θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε τους προµηθευτές των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί µέχρι και την οικονοµική αξιολόγησή τους. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνον εφόσον ο αριθµός των αποδεκτών προσφορών µετά την πλήρη αξιολόγησή τους είναι τουλάχιστον δύο (2). Η διεξαγωγή του πλειστηριασµού θα παρακολουθηθεί από επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού, η εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E, στο internet site της οποίας θα διεξαχθεί ο πλειστηριασµός, θα παραδώσει στην επιτροπή, έγγραφη πλήρη και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσµα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3), στο οποίο θα καταγράψει τα αποτελέσµατα της διεξαγωγής του πλειστηριασµού και θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής προσφερόµενης τιµής κάθε υποψηφίου, όπως αυτές διαµορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Η συνολική τιµή, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών. Η Επιτροπή θα διαβιβάσει στη νση ιοικητικού το προαναφερόµενο πρακτικό της από το οποίο θα προκύπτει και ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 10

11 έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού, µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην /νση ιοικητικού Τµήµα Μέριµνας & Προµηθειών. Η /νση αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως από τη νση ιοικητικού, προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα εφαρµοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) και της Κ.Υ.Α, Αρ. Π1/525/2010 (ΦΕΚ-278/Β/2010) σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών καθώς και επί θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συµβάσεων. 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Μετά την παράδοση των υλικών και έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας, των ειδών, εκ ποσοστού ίσου µε το 2,5% της συµβατικής αξίας αυτού χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την καλή λειτουργία για τρία (3) έτη για τους υπολογιστές και τις οθόνες τους που συµπεριλαµβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήµατος, τα εξαρτήµατα, την εργασία, τη µεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. 11

12 8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 8.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/ ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας των προσφερόµενων ειδών σε ποσοστό µέχρι και 30% από την αρχικά προβλεπόµενη στη ιακήρυξη. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Η/Υ) ΚΑΙ ΟΘΟΝΕΣ Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Επεξεργαστής διπύρηνος τύπου Pentium Ε5700 συχνότητας λειτουργίας 3,00 GHz ή ΝΑΙ ανώτερος ή ισοδύναµος 2. Μνήµη cache L2 (MΒ) 2MB 3. Μητρική κάρτα και chipset µητρικής Να αναφερθούν 4. Θύρες PCI 3 5. Θύρες USB Παράλληλες θύρες 1 7. Σειριακές θύρες 1 8. Εγκατεστηµένη µνήµη τύπου DDR3 2 GΒ 9. Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη 8 GB 10. Σκληρός δίσκος SATA II, ταχύτητας 7200 rpm 320 GB 11. Κάρτα γραφικών ξεχωριστή ή ενσωµατωµένη NAI 12. Κάρτα ήχου ενσωµατωµένη ΝΑΙ 13. Kάρτα δικτύου 10/100 Mbps ΝΑΙ 14. Μονάδα DVD±RW Double layer ΝΑΙ 15. Μονάδα floppy disc 16. Πληκτρολόγιο µε µόνιµη αποτύπωση ΝΑΙ Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων 17. Optical mouse τύπου USB ΝΑΙ 18. Τροφοδοτικό Η/Υ 400W Προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα 19. Windows ΧP Professional GR µέσω παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης ΝΑΙ (volume licensing GOLP) Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου Office GR µέσω παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing GOLP) ΝΑΙ που θα παραδοθεί εγκατεστηµένο στον Η/Υ 21. Κάθε µονάδα υπολογιστή να συνοδεύεται από αντίστοιχη οθόνη ΤFT ΝΑΙ 22. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο οθόνης ΝΑΙ 23. ιαγώνια διάσταση (inches) της οθόνης 19 13

14 24. Υποστηριζόµενη ανάλυση, αντίθεση και Να γωνία θέασης της οθόνης αναφερθούν 25. Χρόνος απόκρισης της οθόνης 5ms 26. Εγγύηση καλής λειτουργίας για Η/Υ και οθόνη µε onsite υποστήριξη 3 έτη ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΟΘΟΝΩΝ 1. Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα περιλάβουν φύλλο συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές απαντηµένες µε την ίδια σειρά και αρίθµηση και µε αντίστοιχες παραποµπές σε τεχνικά φυλλάδια για την τεκµηρίωση των απαντήσεων τους. 2. Τα προς προµήθεια είδη να είναι καινούρια και αµεταχείριστα. 3. Όλα τα ζητούµενα είδη να παραδοθούν στην έδρα της Γ.Γ.Εµπορίου σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση µε το υπόλοιπο δίκτυο της Γ.Γ.Εµπορίου µαζί µε όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, οδηγούς συσκευών και τις απαραίτητες άδειες χρήσης λειτουργικού συστήµατος και λογισµικού αυτοµατισµού γραφείου. 4. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη για τους υπολογιστές και τις οθόνες τους που συµπεριλαµβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήµατος, τα εξαρτήµατα, την εργασία, τη µεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. 5. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και υποδοµή για την παροχή συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Για την προµήθεια δεκαέξι (16) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών της /νσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αναφερόµενοι στην ανωτέρω προµήθεια, επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, η ΓΓΕ θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι όροι και ο τρόπος διενέργειας του οποίου περιγράφονται στη συνέχεια : 1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασµός θα διενεργηθεί για λογαριασµό της ΓΓΕ αποκλειστικά στο Internet site της εταιρίας ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το σύστηµα διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασµών της εταιρείας EU Supply. 2. Όροι & κανόνες που διέπουν το συγκεκριµένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό: 2.1. Γλώσσα Ο Πλειστηριασµός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση συµµετοχής αλλοδαπού συµµετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα Νόµισµα Το νόµισµα µε βάση το οποίο θα διεξαχθεί κάθε Πλειστηριασµός θα είναι το ΕΥΡΩ. Οι προσφερόµενες τιµές κατά τη διάρκεια του πλειστηριασµού, θα είναι οι τιµές χωρίς ΦΠΑ ιάρκεια Η διάρκεια του Πλειστηριασµού θα είναι 40 λεπτά. Εάν όµως εντός του τελευταίου πεντάλεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασµού υπάρχει προσφορά αποδεκτή από το Σύστηµα, το πέρας του χρονικού διαστήµατος θα παρατείνεται αυτοµάτως για ένα πεντάλεπτο. Το σύστηµα ανανεώνει αυτόµατα την παράταση, όταν υπάρχει νέα βελτιωµένη και νικητήρια οικονοµική προσφορά. εν υπάρχει περιορισµός στην ανανέωση των παρατάσεων. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός θα τερµατιστεί όταν µετά τα πρώτα 40 λεπτά ή τις παρατάσεις των 5 λεπτών δεν ληφθεί µία νέα νικητήρια προσφορά που θα είναι σύµφωνη µε το κριτήριο του ελάχιστου βήµατος βελτίωσης της προσφοράς Χρόνος Ο χρόνος του συστήµατος είναι ο επίσηµος χρόνος της Ελλάδας, ο οποίος παρουσιάζεται και στην οθόνη του συστήµατος Τύπος Πλειστηριασµού και Κανόνας Πλειστηριασµού Ο Πλειστηριασµός είναι µειοδοτικού τύπου, σύµφωνα µε τα παρακάτω: Κατά τη διεξαγωγή του Πλειστηριασµού ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστηµα της EU Supply εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασµού και των τυχόν παρατάσεών του) Βελτιώνουν την προσφερόµενη τιµή του προµηθευτή τουλάχιστον κατά ποσό ίσο µε το βήµα 2.9. Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστηµα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον ίση µε το τίµηµα εκκίνησης. 11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012 αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 47197 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα