Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α ) Ταχ. Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Καραφέρης Ι. Τηλέφωνο: Φαξ: Ιωάννινα 01 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2686 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 Η προϊσταμένη Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων αφού έλαβε υπόψη την 3/1954 εγκύκλιο Υπουργείου Δικαιοσύνης, τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 & του ν.2286/96, καθώς και το γεγονός ότι οι κρατούμενοι με δικά τους χρήματα έχουν δικαίωμα επιλογής προϊόντων της αρεσκείας τους. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 1. Το Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων διενεργεί έρευνα αγοράς (πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό) με τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών παντοπωλείου του πρατηρίου του Κ.Κ.Ιωαννίνων, επί ένα έτος. 2. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο της Διαχείρισης του Καταστήματος το αργότερο μέχρι την 11 η πρωινή της 29 ης Απριλίου, Δεν απαιτείται να κατατεθούν δικαιολογητικά συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης των συμβάσεων. Εφιστάται η προσοχή όμως ότι σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι των συμβάσεων που θα συναφθούν ή παραδίδονται προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών κρατουμένων, οι συμβάσεις διακόπτονται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής. 4. Οι κρατούμενοι της φυλακής είναι πελάτες - καταναλωτές του πρατηρίου ειδών παντοπωλείου και ως τέτοιοι έχουν δικαίωμα να ζητούν προϊόντα συγκεκριμένης φίρμας ή ποιότητας. Για το λόγο αυτό στην κατάσταση των υπό προμήθεια προϊόντων αναφέρονται συγκεκριμένα προϊόντα συγκεκριμένης φίρμας. Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 1

2 Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η υπόψη προμήθεια υπολογίζεται σε ,00 Ευρώ ετησίως. Το παραπάνω προϋπολογισθέν ποσό είναι ενδεικτικό και υπάρχει περίπτωση να αυξομειωθεί ανάλογα με τη ζήτηση από μέρους των κρατουμένων που είναι και οι τελικοί καταναλωτές. Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 1. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προμηθευτές για ένα έτος. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα ισχύουν για ένα έτος. 2. Οι τιμές είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών και για μια μόνο φορά, μετά από αίτηση του προμηθευτή, εάν υπάρξουν ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις των προϊόντων στην αγορά + 10%. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής θα καθορίζεται η νέα τιμή προμήθειας του προϊόντος. Τυχόν κιβωτιακές εκπτώσεις ή προσφορές εργοστασίων θα υπολογίζονται πέραν της τιμής συμβάσεως για να είναι προς όφελος των καταναλωτών κρατουμένων. Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας πρέπει να αναφέρεται από τον ενδιαφερόμενο στην προσφορά του. 2. Οι παραλαβές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην αργιών) και ώρες από 12:00 έως την 13:00, στις εγκαταστάσεις του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων ή σε ώρες που θα υποδεικνύονται από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κ.Κ. Ιωαννίνων, κατά την παραγγελία. 3. Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα διέρχονται για τον έλεγχο από την εγκατεστημένη συσκευή X-RAY. Η εκφόρτωση των προϊόντων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή. Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός δύο μηνών από την έκδοσή τους. Δεν υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις (κρατήσεις φόροι). Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 2

3 ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή εντοπισθούν προϊόντα κατεστραμμένα ή ληγμένα ή με κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη συσκευασία χωρίς υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, αυτά αντικαθίστανται από τον προμηθευτή. Επίσης προϊόντα που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμα διατεθεί, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει. 2. Πέρα από τα προϊόντα που υπάρχουν στη συνημμένη κατάσταση είναι δυνατόν να προστεθούν νέα εάν το ζητήσουν οι κρατούμενοι καταναλωτές. Στην περίπτωση αυτή θα ζητούνται τιμές από τους προμηθευτές που θα μας προμηθεύουν ομοειδή προϊόντα και θα γίνεται ανάθεση σε αυτόν που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με την σύνταξη των προσφορών και για ευκολότερη εκτίμησή τους, διευκρινίζονται τα εξής: 1. Θα δοθούν τιμές τεμαχίου και όχι συσκευασίας (κιβώτια κ.λ.π.). 2. Οι τιμές θα δοθούν με ακρίβεια μέχρι 2 δεκαδικών ψηφίων 3. Οι προσφορές θα συνταχθούν με την τάξη και τη σειρά του συνημμένου πίνακα προϊόντων. 4. Θα δοθούν απόλυτες τιμές και όχι κατάλογος αρχικών τιμών προϊόντων και εκπτώσεις επί αυτών. 5. Θα αναφέρονται διευκρινίσεις για το βάρος, τον όγκο και τη φίρμα των προϊόντων, όπου κρίνεται απαραίτητο και δεν υπάρχει σχετική αναφορά. 6. Δεν επιτρέπονται οι γυάλινες συσκευασίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προμηθευτής μπορεί πέραν των αναφερομένων στη λίστα προϊόντων να προτείνει συναφή προϊόντα επώνυμα ή όχι με γνώμονα ότι αυτά είναι σίγουρα αρίστης ποιότητας και οικονομικά και σε ξεχωριστή λίστα, που θα επισυναφτεί με το υπόδειγμα (Προϊόντα πρατηρίου τροφίμων) του καταστήματός μας και θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός του προϊόντος. Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 3

4 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΦΕΔΕΣ ΡΟΦΗΜΑΤΑ - ΓΑΛΑΤΑ 1. NES CAFΕ 200 gr 2. NES CAFÉ 100 gr 3. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 200gr 4. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 100gr 5. ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ Jacobs 500 ml 6. ΚΑΚΑΟ ΓΙΩΤΗΣ 125gr 7. ΝΕSQUICK ΝΕΣΤΛΕ 500ΓΡ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 8. QUAKER 500ΓΡ-ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 9. CAUTONIC 500 gr 10. ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ ΝΕΣΤΛΕ 500ΓΡ 11. NES CAPUCINO 250 gr 12. NES CAPUCINO Jacobs 13. NES ESPRESSO 20 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ * 2,5 gr 14. ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ( ΤΕΜΑΧΙΟΥ) 15. ΤΣΑΪ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ( ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΤΣΑΪ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ( 16. ΤΕΜΑΧΙΟΥ) 17. ΤΣΑΙ LIPTON ΣΥΣΚ.100 ΦΑΚΕΛ. 18. ΤΣΑΙ LIPTON ΣΥΣΚ.20 ΦΑΚΕΛ. 19. ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 35 45gr σακουλάκι 20. ΤΣΑΪ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 21. ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 22. ΖΑΧΑΡΗ 1 kg 23. ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 450 GR 24. ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΒΛΑΧΑΣ 397 gr 25. ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΒΛΑΧΑΣ 7,5% 410 gr 26. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170 gr 27. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 410ΓΡ 28. VITAM SOFT 250ΓΡ. CLASSIC (ΕΛΑΙΣ) 29. VITAM SOFT 500ΓΡ. CLASSIC (ΕΛΑΙΣ) 30. BECEL PRO ACTIV 250ΓΡ CLASSIC (ΕΛΑΙΣ) 31. ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ. 32. ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ FAMILY DIET 1,5%- 1 ΛΙΤΡΟ. 33. ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 4

5 ΜΑΡΚΕΤ 34 ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ ΒΙΚΗ 200 gr 35 ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ SWAN 200ΓΡ ΚΛΑΣΙΚΟ 36 ΖΑΜΠON ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ SWAN 200 gr 37 ΤULIP ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 200ΓΡ 38 CORN BEEF DAKOR ΒΟΔΙΝΟ 200gr 39 RIO MARE ΣΕ ΝΕΡΟ 160 gr 40 RIO MARE ΣΕ ΛΑΔΙ 160 gr 41 RIO MARE ΠΟΛΥΣΑΛΑΤΑ 160 gr 42 ΚΑΥΤΕΡΗ ΣΑΡΔΕΛΑ ΛΑΔΙ TRATA 100 gr 43 ΣΑΡΔΕΛΑ ΛΑΔΙ TRATA 100 gr 44 ΑΥΡΟΣ ΛΑΔΙ TRATA 100 gr ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΙΦΟΡΙΝΙΑΣ ΣΕ ΧΥΜΟ FLOKOS 400gr 45 ΜΕΙΚΤΟ 46 ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 400ΓΡ ΦΛΟΚΟΣ 47 ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ZANAE 280 gr 48 ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ZENITH 280ΓΡ 49 ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ZANAE 280 gr 50 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ZANAE 280 gr 51 ΦΑΣΟΛΙΑ ΖANAE 280 gr 52 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ ΠΑΛΙΡΟΙΑ 280ΓΡ 53 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ gr 54 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΓΡ 55 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ gr 56 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ NESTLE ME ΣΟΚΟΛΑΤΑ 57 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ NESTLE ME ΦΡΟΥΤΑ 58 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΓΡ 59 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΡΙΘΙΝΟ 650 gr 60 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚRISPIES 200ΓΡ 61 CORN FLAKES ΟΛΙΚΗΣ KELLOG'S 375 gr 62 CORN FLAKES KELLOG'S 375 gr 63 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ FITNESS 375gr 64 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ squise 500 gr 65 KETCHUP squise 500 gr 66 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ squise 500 gr 67 ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 330 gr Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 5

6 68 ΑΛΑΤΙ ΦΙΑΛΗ 400 gr 69 ΑΛΑΤΙ ΦΙΑΛΗ 400 gr ΚΑΛΑΣ 70 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ Τριμμένο ΦΑΚΕΛΟΣ 50 gr 71 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ Τριμμένο ΦΑΚΕΛΟΣ 50 gr 72 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50ΓΡ 73 ΜΕΛΙ ATTIKH 455 gr 74 ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΛΕ 1ΚΙΛΟΥ 75 ΜΕΛΙ ΧΑΙ 450 gr 76 ΜΕΛΙ ΧΑΙ 450 gr ME BAΛΒΙΔΑ 77 ΜΕΛΙ ΔΑΣΟΥΣ 1ΚΙΛΟ 78 ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙ 1ΚΙΛΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 400 gr (διάφορα φρούτα), σε 79 πλαστικό 80 ΜΕΡΕΝΤΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 400 gr 81 ΜΕΡΕΝΤΑ 1000 gr 82 ΤΑΧΙΝΙ 500 gr 83 ΧΑΛΒΑΣ 400 gr 84 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 825gr 85 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ κονσέρβα 400 gr 86 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 87 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500gr 88 ΡΥΖΙ 500gr 89 ΡΥΖΙ UNCLE BENS 500gr 90 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr 91 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 92 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 93 ΑΥΓΑ 6τμχ 94 PUMARO 250gr 95 ΚΥΒΟΙ KNORR ΒΟΔΙΝΟΥ 96 ΚΥΒΟΙ KNORR ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 97 ΚΥΒΟΙ KNORR ΚΟΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ- ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 98 ΚΟΥΤΑΛΙΑ 100 ΑΔΑ 99 ΚΟΥΤΑΛΙΑ 10 ΑΔΑ 100 ΠΗΡΟΥΝΙΑ 100 ΑΔΑ 101 ΠΗΡΟΥΝΙΑ 10 ΑΔΑ 102 ΜΑΧΑΙΡΙΑ 100 ΑΔΑ 103 ΜΑΧΑΙΡΙΑ 10 ΑΔΑ 104 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ LARIPLAST 23CM 20ΑΔΑ Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 6

7 105 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ ΝΟ 2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 20ΤΕΜ. 106 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ 100ΑΔΑ 107 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟ 108 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟ 109 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50Χ50 50ΑΔΑ 110 ΤΑΠΕΡ Νο ΤΑΨΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΣΑΙΑ 112 ΤΑΨΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΑ 113 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ 114 ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΑ 115 ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ ΦΡΑΠΕ 20ΤΜΧ 116 ΠΑΓΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 117 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕ 118 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 119 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 130ML 50ΤΜΧ. 120 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 121 ΣΕΙΚΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 122 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2ΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ TOSHIBA 123 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ TOSHIBA 124 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR20 ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ TOSHIBA 125 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΝΙΟΝ R3 PHILIPS(1X4) 126 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙKΡΕΣ R6 PHILIPS(1X4) 127 ΕΝΕRGIZER ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ε91 ΜΙΝΙΟΝ 4ΤΜΧ ΒL4 (2AA) ΕΝΕRGIZER ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ε92 MINI ΜΙΝΙΟΝ 4ΤΜΧ ΒL4 128 (3AA) ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 129 ΜΠΛΟΚ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ A4 130 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟ 131 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΠΛΕ 50 ΦΥΛΛΩΝ 132 ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΙΚΡΗ - ΑΠΛΗ 133 ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 134 ΣΤΥΛΟ ΑΠΛΟΣ BIC μπλε 135 ΣΤΥΛΟ ΑΠΛΟΣ BIC κόκκινο 136 UHU STICK 8.2ΓΡ 137 ΜΟΛΥΒΙ 138 ΞΥΣΤΡΑ 139 ΓΟΜΑ 140 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α4 141 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 7

8 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 142 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ DALAN ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 125 gr 143 ΣΑΠΟΥΝΙ LUX 85 gr 144 ΣΑΠΟΥΝΙ DOVE 100 gr 145 ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 125ΓΡ 146 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΦΘΗΝΟ 147 ΣΑΜΠΟΥΑΝ WASH&GO 400ML 148 PANTENE PROVE 400 ml 149 ULTREX 400 ml 150 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΦΘΗΝΟ 1 Lit 151 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ BADEDAS 750 ml 152 AΦΡΟΛΟΥΤΡΟ BADEDAS 500ML 153 AΦΡΟΛΟΥΤΡΟ DOVE 500ML 154 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ Colgate 100ml 155 OΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΑIM WHITE SYSTEM 75ML 156 OΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ CREST COMPLETE 100ML 157 OΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ COLGATE HERBAL WHITENING 75ML 158 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΦΘΗΝΗ 159 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ Colgate medium 160 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ AIM 161 OΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΟRAL-B 162 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΦΘΗΝΗ 163 ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE 250 ml 164 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ NIVEA 200 ml 165 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ NOXHEMA 300ml 166 AΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝIVEA SENSITIVE 250ML 167 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΘΗΝΟΣ 168 KΡΕΜΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ NIVEA 100ΜL 169 AFTER SHAVE 75 ml ΠΛΑΣΤΙΚΟ 170 AFTER SHAVE 100 ml NIVEA ΠΛΑΣΤΙΚΟ 171 BIC METAL 5ΑΔΑ 172 GILLETE Blue 5ΑΔΑ 173 ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΒΙC TWIN PLUS 5TMX 174 ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ GILLETTE X ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ MACH 3(1 X 4) 176 ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ NIVEA 75 ml 177 ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ NIVEA 150 ml 178 AXE ROLL ON ΠΛΑΣΤΙΚΟ 50 ml 179 ROLL ON ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΘΗΝΟ 180 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΠΑΝΙΟΥ 2 ΟΨΕΩΝ Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 8

9 181 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 200 ΑΔΑ 182 ΩΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ JOHNSON&JOHNSON 100ΤΜΧ 183 ΝΥΧΟΚΟΠΤΗΣ ( ΜΕΤΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ) 184 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 185 ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 186 AΠΟΣΜΗΤΙΚΟ PALMOLIVE ROLL-ON 50ML 187 ΖΕΛΕ ΜΑΛΛΙΩΝ ΒΑΖΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 250ML 188 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) 189 ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 8ΑΔΑ 90 gr / ΔΙΦΥΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 190 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Χ8 SOFTEX 191 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ENDLESS DÉCOR OKTAΔA 192 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ SOFTEX 56ΤΜΧ 193 XAΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ENDLESS ECONOMY 50ΤΜΧ 194 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΦΘΗΝΕΣ 195 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ENDLESS 1 Kg 117m 196 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΙΛΟΥ ΦΘΗΝΟ 197 XΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΛΟ ΔΙΠΛΟ SOFTEX 2X90ΓΡ XΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΓΑΣ 198 ENDLESS 2X450ΓΡ 199 ARIEL ΥΓΡΟ 900 ml ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 200 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑRIEL 3 ΣΕ ΕΝΑ 201 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 202 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ENDLESS 2 LIT 203 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΦΘΗΝΟ 204 SOYPLINE ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1000ML 205 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ENDLESS 700 ml 206 FAIRY ULTRA LEMON 650 ΜL 207 ΕNDLESS ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ML 208 AVA ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ 209 ΠΑΠΙ WC ENDLESS 750 ml 210 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ENDLESS 1 Lit 211 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1000ΜL ΦΘΗΝΟ 212 ENDLESS-ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1500ΜL 213 OMO ΣΚΟΝΗ 900 gr 214 OMO ΣΚΟΝΗ 450 gr 215 TIDE ΣΕ ΣΚΟΝΗ 216 PERSIL EXPRESS 450ΓΡ 217 TIDE ΥΓΡΟ 750ΜL 218 AZAX ULTRA-ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1500ML Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 9

10 219 ΞΥΛΑΚΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ 200 ΑΔΑ 40x22x26cm 220 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ SOFTEX 221 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΦΘΗΝΑ 222 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 223 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 52Χ75 10ΤΜΧ 224 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 45Χ55 20ΤΜΧ 225 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΦΘΗΝΟ ΖΑΧΑΡΩΔΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΗ -SNACKS 226 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ION 100 gr 227 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ LACTA 85gr 228 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΝ 100 gr 229 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ LACTA 85gr 230 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ION 38 gr 231 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΦΘΗΝΟ 232 ΚΡΟΥΑΣΑΝ MOLTO 85ΓΡ 233 ΚΡΟΥΑΣΑΝ RECOR 75ΓΡ 234 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 85ΓΡ(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 235 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 200ΓΡ(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 236 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΑΛΑΤΙΝΗ 200 gr 237 ΠΤΙ - ΜΠΕΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 225 gr 238 ΠΤΙ - ΜΠΕΡ ΑΛΑΤΙΝΗ 225 gr 239 CREAM CRACKERS ΣΙΤΟΥ 140ΓΡ(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) CREAM CRACKERS ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΓΡ(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 241 ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOKIES 180γρ 242 CAPRICE CLASSIC 115γρ 243 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 180 gr 244 ΦΥΣΤΙΚΙ 180 gr 245 ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ 180 gr 246 ΗΛΙΟΣΠΟΡΟ 180 gr 247 ΑΜΥΓΔΑΛΟ 180 gr 248 ΠΑΣΑΤΕΜΠΟ 180 gr 249 ΣΤΡΑΓΑΛΙ 180 gr 250 ΤRIDENT SENSES ΤΣΙΧΛΕΣ 14ΤΜΧ 251 ΤRIDENT WHITE ΤΣΙΧΛΕΣ 18ΤΜΧ 252 ΤΣΙΧΛΕΣ ORBIT ΦΑΚΕΛΑΚΙ 27ΓΡ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ) ΤΣΙΧΛΕΣ ORBIT ΚΟΥΦΕΤΟ 28ΓΡ-ΚΟΥΤΑΚΙ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ 253 ΓΕΥΣΕΙΣ) 254 ΠΑΣΤΕΛΙ ΣΟΥΣΑΜΙ 100ΓΡ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ HALLS KAI ΗΑLLS VITA-C-33.5ΓΡ 255 (ΔΙΑΦΟΡΕΣ) ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ O MAMMY ION 100γρ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ 256 ΓΕΥΣΕΙΣ) Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 10

11 257 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAYS 70ΓΡ 258 ΠΙΤΣΙΝΙΑ ΤΑSΤΥ 110ΓΡ 259 ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ TASTY 90ΓΡ 260 ΠΑΚΟΤΙΝΙΑ ΤΑSTY 114ΓΡ 261 ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ TASTY 1054ΓΡ 262 BAKE ROLLS MINI 90ΓΡ 263 ΑΜΑΡΕΤΤΙ ΒΙNGO 68ΓΡ 264 KINDER BUENO 43gr 265 3BIT 65gr 266 LILA PAUSE 34gr 267 DERBY 38gr 268 HALLS 33,5gr ΛΑΔΙΑ 269 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 1LIT 270 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ AΛΤΙΣ 1ΛΙΤΡΟΥ 271 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ AΛΤΙΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ 272 ΗΛΙΕΛΑΙΟ SOL 1LIT 273 ΗΛΙΕΛΑΙΟ MINEΡΒΑ 1LIT 274 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΦΛΩΡΑ 1ΛΙΤΡΟΥ 275 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ 1ΛΙΤΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 276 ΚΟΥΒΑΡΙΣΤΡΑ ΛΕΥΚΗ 277 ΚΟΥΒΑΡΙΣΤΡΑ ΜΑΥΡΗ 278 CAMEL LUX ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 500ml 279 ΣΕΤ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 2ΤΜΧ. 280 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24ΤΜΧ 281 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ 282 ΧΤΕΝΑ ΜΙΚΡΗ 283 ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ 4ΕΥΡΩ 284 ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ 10ΕΥΡΩ ---Ο--- Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ---Η--- Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιωάννης Καραφέρης Ελένη Αγαπητού Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 11

12 Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σελίδα 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΙΙ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ =============================== ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1Γ /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες προσφορές 40% έως. µε mas card 30% φθηνότερα. ψίχα τοστ σίκαλης KΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 480γρ.

Μεγάλες προσφορές 40% έως. µε mas card 30% φθηνότερα. ψίχα τοστ σίκαλης KΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 480γρ. Ισχύει από 10/03 έως 24/03/2015 Μεγάλες προσφορές έως -40%! 4,98 2,99 40% 2,81 1,97 2,78 1,81 αγοράζοντας 2τεµ. 5,86 3,52 5,85 4,10 7,41 4,83 δηµητριακά FITNESS Nestlé 375γρ. χωριάτικη παραδοσιακή πίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα κάνουμε την προσπάθειά μας ακόμα μεγαλύτερη και μειώνουμε σταθερά τις τιμές σε ακόμα περισσότερα βασικά προϊόντα.

Τώρα κάνουμε την προσπάθειά μας ακόμα μεγαλύτερη και μειώνουμε σταθερά τις τιμές σε ακόμα περισσότερα βασικά προϊόντα. TEYΧΟΣ Κάθε οικογένεια στην Ελλάδα εμπιστεύεται την οικογένεια Βερόπουλου. Γι' αυτό κι εμείς το ανταποδίδουμε, φροντίζοντας να καλύπτουμε κάθε βασική της ανάγκη. Τώρα κάνουμε την προσπάθειά μας ακόμα μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες προϊόντα έως. στις σελίδες 2 έως 5. 65 χρόνια κοντά σας! Μπύρα FIX HELLAS κουτί 12x330ml (9+3δώρο) *Λουκάνικα χωριάτικα Καστοριάς

Δεκάδες προϊόντα έως. στις σελίδες 2 έως 5. 65 χρόνια κοντά σας! Μπύρα FIX HELLAS κουτί 12x330ml (9+3δώρο) *Λουκάνικα χωριάτικα Καστοριάς ΤΕΥΧΟΣ 22 W27 65 χρόνια κοντά σας! Ισχύει από 3/7 έως 9/7/2014 Δεκάδες προϊόντα έως στις σελίδες 2 έως 5 65 ημέρες προσφορών! *Φέτα ΗΠΕΙΡΟΣ δοχείο 5,99 *Χοιρινές μπριζόλες με κόκκαλο Μπύρα FIX HELLAS κουτί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλες εκπτώσεις έως 40% 2,98 /ΚΙΛΟ 2,10 0,84 1,19 6,46 12,90 10,76 17,20 -25% -40% Κοτόπουλο νωπό ελληνικό Μακαρόνια Barilla Linguine 500γρ.

μεγάλες εκπτώσεις έως 40% 2,98 /ΚΙΛΟ 2,10 0,84 1,19 6,46 12,90 10,76 17,20 -25% -40% Κοτόπουλο νωπό ελληνικό Μακαρόνια Barilla Linguine 500γρ. μεγάλες εκπτώσεις έως 40% 2,98 /ΚΙΛΟ Κοτόπουλο νωπό ελληνικό Όλες οι βρεφικές κρέμες Νutricia -35% Όλα τα ζυμαρικά Barilla -30% 100% φυσικός χυμός Amita πορτοκάλι 1λίτ. Φρυγανιές Forma σίτου 4x125γρ. (3+1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 & ώρα 13:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

3,55 4,57 1,79 1,48 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Aπό 03/02/2011 έως 16/02/2011 2+1 ΔΩΡΟ 3+1 ΔΩΡΟ 2,22 2,39 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 0 3. ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΩΡΟ 1kg ΖΑΧΑΡΗ

3,55 4,57 1,79 1,48 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Aπό 03/02/2011 έως 16/02/2011 2+1 ΔΩΡΟ 3+1 ΔΩΡΟ 2,22 2,39 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 0 3. ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΩΡΟ 1kg ΖΑΧΑΡΗ Aπό 03/02/2011 έως 16/02/2011 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 0 3 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ GOUDA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ NESCAFE CLASSIC 200 3,55 ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 3k 4,57 ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1k ΖΑΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ FITNESS 375 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 Πληροφορίες: ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΤΗΛ.: 26510 61308 FAX : 26510 62794 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα