ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης"

Transcript

1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης Συντονισµός: Βασιλική Περάκη Οµάδα Εργασίας: Βασιλική Περάκη Βασίλης Τσελφές Αποστολία Γαλάνη Γιώργος Φασουλόπουλος Αναστάσιος Ραγγούσης

2 Περιεχόµενα ΧΗΜΕΙΑ... 3 Υλικό για µαθητές... 3 µε µαθησιακές δυσκολίες... 3 Β & Γ Γυµνασίου... 3 Μόρια... 4 (Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΑ)... 5 ΦΑΣΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ:... 6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑ Περιοδικό Σύστηµα (Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΑ) ΦΑΣΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ: ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΧΗΜΕΙΑ Υλικό για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες Β & Γ Γυµνασίου Βασίλης Τσελφές Γιώργος Φασουλόπουλος Αναστάσιος Ραγγούσης Σεπτέµβριος

4 4 Μόρια

5 ΤΑ ΜΟΡΙΑ (Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΑ) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι είναι χηµικό στοιχείο, τι είναι ατοµικός αριθµός στοιχείου. Τα χηµικά στοιχεία να ταυτοποιούνται µε τον ατοµικό τους αριθµό. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΟΜΗ: Η µέθοδος είναι σε µερικά σηµεία «περιγραφική-δηλωτική», ενώ σε άλλα καθοδηγούµενης ανακάλυψης. ε χρησιµοποιούµε στα συγκεκριµένα µαθήµατα την εποικοδοµιστική µέθοδο, διότι δεν υπάρχουν κατηγοριοποιηµένες «εναλλακτικές ιδέες» µαθητών για τη δοµή της ύλης 1 και οπωσδήποτε για την ταξινόµηση των στοιχείων. Επίσης, η επιστηµονική επιχειρηµατολογία για την ύπαρξη ατόµων και µορίων, αλλά και για τις φυσικοχηµικές τους ιδιότητες αναφέρεται σε πειραµατικά δεδοµένα που η προσέγγισή τους βρίσκεται έξω από τις γνώσεις και τις εµπειρίες, ακόµα και τελειοφοίτων Λυκείου. Η βιβλιογραφία επισηµαίνει ότι, κατά τη διδασκαλία της σωµατιδιακής δοµής της ύλης, δηµιουργούνται παρανοήσεις που κυρίως αφορούν τη σχέση και τη διάκριση µοντέλου και πραγµατικότητας. Τα παιδιά ανάγουν στο µικροσκοπικό επίπεδο της πραγµατικότητας, ιδιότητες του µοντέλου ή ιδιότητες του µακροσκοπικού επιπέδου 2. (Π.χ. επειδή τα άτοµα του µοντέλου του οξυγόνου ήταν κόκκινα και τα άτοµα του οξυγόνου θα φαίνονται κόκκινα, ή µια ουσία είναι µαλακή, άρα και τα άτοµα ή µόρια της θα είναι µαλακά!) Με βάση τα ευρήµατα αυτής της έρευνας προτείνουµε τους ακόλουθους διδακτικούς στόχους Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να αναπτύξουν οι µαθητές λεπτοµερέστερη θεώρηση για την ασυνέχεια της ύλης. Να περάσουν από τις µακροσκοπικές ιδιότητες της ύλης, στην έννοια του µορίου ως τη δοµική µονάδα που αντιπροσωπεύει αυτές τις ιδιότητες, που επίσης αντιπροσωπεύει µακροσκοπική θεώρηση. Στη συνέχεια να περάσουν στα άτοµα, που αντιπροσωπεύουν τις ιδιότητες των στοιχείων. Από τη φαινοµενολογία στην επαγωγική αφαίρεση: να προταθούν έργα που θα αναδεικνύουν τη µοριακή διαµέριση της ύλης (ίνες-µόρια κυτταρίνης, µόρια αιθέριων ελαίων). Να συζητηθούν οι µακροσκοπικές τους ιδιότητες (υγροσκοπικότητα & µεγάλη γραµµική διάσταση για 1 ΒΛΑΧΟΣ, Ι., 2004, ιδακτική Φυσικών Επιστηµών, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 2 DRIVER, R., SQUIRES, A., RUSHWORTH, P., WOOD-ROBINSON, V.,1998, Οικοδοµώντας τις έννοιες των Φυσικών επιστηµών, (Ελληνική µετάφραση), Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα. 5

6 την κυτταρίνη, οσµή για τα αιθέρια έλαια). Στη συνέχεια να αναζητηθούν, µε τη βοήθεια του διδάσκοντα, οι ιδιότητες των ατόµων που τα αποτελούν. (έργα: 1.α, 1β, 1.γ) 2. Να προσεγγίσουν οι µαθητές το µόριο και ως δοµική µονάδα που οικοδοµείται από άτοµα (µικροσκοπική θεώρηση). Προτείνουµε, η σύνδεση µακροσκοπικής και µικροσκοπικής θεώρησης για το µόριο, να γίνει µε την εξής οργανωτική αρχή: το είδος και ο αριθµός των ατόµων που συγκροτούν ένα µόριο, είναι υπεύθυνα για τις µακροσκοπικές ιδιότητες των µορίων. (έργα: 1.β, 2β) 3. Να συζητήσουν οι µαθητές τεκµήρια που αναδεικνύουν ότι, οι ιδιότητες ενός υλικού που αντιπροσωπεύονται από τη µοριακή του δοµή, δεν είναι συµβατές µε τις ιδιότητες των ατόµων των στοιχείων που τα συγκροτούν. Ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί, µε σύγκριση των µακροσκοπικών ιδιοτήτων των µορίων των χηµικών ενώσεων, µε τις ιδιότητες των ατόµων των στοιχείων που τα συγκροτούν. (έργα: 1.γ, 2.δ) 4. Να µπορούν οι µαθητές να κατασκευάζουν µε µοντέλα µορίων το συντακτικό τύπο των µορίων, αν γνωρίζουν την αναλογία και το είδος των µορίων στο µόριο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνουµε τη χρήση µοντέλων, µε βάση σφαίρες από πλαστελίνη αντιπροσωπευτικές των ατόµων, που θα καθοδηγηθούν να κατασκευάσουν οι ίδιοι οι µαθητές. Η σύνδεση των µοντέλων των ατόµων για τη συγκρότηση των µορίων, θα γίνεται µε κοµµατάκια οδοντογλυφίδων. (έργα: 2.α) ΦΑΣΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ: Οι διδακτικοί στόχοι που αναφέρθηκαν προηγουµένως πρέπει να µετασχηµατιστούν κατάλληλα, ώστε να εξοικειώσουν τους µαθητές µε το περιεχόµενο που θα διδαχθεί. Προτείνουµε τον ακόλουθο µετασχηµατισµό: ιαβάστε τις απόψεις του Αριστοτέλη και του ηµόκριτου στο κόµικ που παραθέτουµε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Κάθε στοιχείο είναι συνδυασµός δυο αντίθετων χαρακτήρων. Θερµό και ξηρό είναι η φωτιά. Ψυχρό και υγρό είναι το νερό. Θερµό και υγρό είναι ο αέρας 6

7 ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Η ύλη διαιρείται σε µικρότερα κοµµατάκια, όλο και µικρότερα ώσπου φτάνουµε σ ένα πολύ µικρό που δεν είναι δυνατό να διαιρεθεί άλλο. Η ύλη αποτελείται από άτοµα και κενό Με βάση αυτά που διαβάσατε, ποια από τις ακόλουθες απόψεις για το φως, είναι κοντά στις αντιλήψεις του ηµόκριτου και ποια κοντά στου Αριστοτέλη; Άποψη 1: µια δέσµη φωτός, αποτελείται από µικρά όµοια κοµµάτια φωτός. Αν φαίνεται κίτρινη, όλα τα κοµµάτια από τα οποία αποτελείται, έχουν κίτρινο χρώµα. Άποψη 2: το λευκό φως αποτελείται από τρία βασικά χρώµατα: το πράσινο, το κόκκινο και το µπλε. Μια δέσµη φαίνεται κίτρινη, γιατί συνδυάζονται τα τρία βασικά χρώµατα, µε τέτοιες ποσότητες, που από την ανάµειξη προκύπτει το κίτρινο χρώµα. Ποια είναι η δικιά σας άποψη; Αριστοτέλης Άποψη.. ηµόκριτος Άποψη.. Εσείς, παρακαλούµε να εκφράσετε άποψη στο τέλος αυτού του µαθήµατος Τα µόρια είναι πολύ µικρά για να τα δούµε. Όµως σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε ότι µπορούµε να τα µυρίζουµε Στο µάθηµα, θα µάθετε να τα συµβολίζετε, παίζοντας µ αυτά, αφού θα κατασκευάσετε µοντέλα τους µε πλαστελίνη. ΥΛΙΚΑ (ανά οµάδα εργασίας) Ποσότητες πλαστελίνης διαφορετικών χρωµάτων ( µαύρη, άσπρη, κόκκινη, µπλε κλπ.). Οδοντογλυφίδες. Χαρτοµάντηλα. Βαµβάκι Αναπτήρας. Άρωµα. Οξυζενέ. Ένα κοµµατάκι χρωµατιστό ύφασµα. Νερό βρύσης. Αλουµινόχαρτο. 7

8 ΤΑ ΜΟΡΙΑ Στο εργαστηριακό µάθηµα που σας προτείνουµε, σας καλούµε να ασχοληθείτε µε τα ακόλουθα ζητήµατα: ιαβάστε τις απόψεις του παππού Αριστοτέλη και του θείου ηµόκριτου: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: κάθε ιδιότητα της ύλης είναι συνδυασµός δυο αντίθετων χαρακτήρων. Θερµό και ξηρό είναι η φωτιά. Ψυχρό και υγρό είναι το νερό. Θερµό και υγρό είναι ο αέρας ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Η ύλη διαιρείται σε µικρότερα κοµµατάκια, όλο και µικρότερα ώσπου φτάνουµε σ ένα πολύ µικρό που δεν είναι δυνατό να διαιρεθεί άλλο. Η ύλη αποτελείται από άτοµα και κενό Με βάση αυτά που διαβάσατε, ποια από τις ακόλουθες απόψεις για το φως, είναι κοντά στις αντιλήψεις του ηµόκριτου και ποια κοντά στου Αριστοτέλη; Άποψη 1: µια δέσµη φωτός, αποτελείται από µικρά όµοια κοµµάτια φωτός. Αν φαίνεται κίτρινη, όλα τα κοµµάτια από τα οποία αποτελείται, έχουν κίτρινο χρώµα. Άποψη 2: το λευκό φως αποτελείται από τρία βασικά χρώµατα: το πράσινο, το κόκκινο και το µπλε. Μια δέσµη φαίνεται κίτρινη, γιατί συνδυάζονται τα τρία βασικά χρώµατα, µε τέτοιες ποσότητες, που από την ανάµειξη προκύπτει το κίτρινο χρώµα. Ποια είναι η δικιά σας άποψη; Αριστοτέλης Άποψη.. ηµόκριτος Άποψη.. Εσείς, παρακαλούµε να εκφράσετε άποψη, στο τέλος αυτού του µαθήµατος 8

9 Τα µόρια είναι πολύ µικρά για να τα δούµε. Όµως σε αυτό το µάθηµα θα µάθετε ότι µπορούµε να τα µυρίζουµε Στο µάθηµα, θα µάθετε να τα συµβολίζετε, παίζοντας µ αυτά, αφού θα κατασκευάσετε µοντέλα τους µε πλαστελίνη. Ας ξεκινήσουµε µαζί τη διερεύνηση. 1. µέχρι πού µπορούµε να χωρίσουµε την ύλη; 1.α. Προσπαθήστε να χωρίσετε ένα κοµµάτι βαµβάκι σε πολύ µικρά κοµµάτια. Μπορείτε να ξεχωρίσετε ίνες που αποτελούν το βαµβάκι; Αν το καταφέρατε, κατορθώσατε να ξεχωρίσετε ένα από τα πιο µεγάλα µόρια που υπάρχουν στη φύση. Αυτές οι ίνες αποτελούνται από µόρια «κυτταρίνης» και αποτελούν βασικό συστατικό των φυτών. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΟΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. Γενικότερα: το σε ποια θερµοκρασία γίνονται τα υλικά υγρά ή αέρια, ποια γεύση ή οσµή έχουν, πώς είναι η εξωτερική τους επιφάνεια, αν είναι στερεή, ή αν µπορούν να «αποθηκεύσουν» µεγάλα ποσά θερµότητας, εξαρτάται από το ΜΟΡΙΟ τους. 1.β. Ανεξάρτητα µε την απάντηση που δώσατε, εµείς προτείνουµε µια «βίαιη» µέθοδο, για να καταλάβουµε αν η κυτταρίνη αποτελείται και από άλλα πιο µικρά κοµµατάκια (συστατικά): θα την κάψουµε! ηλαδή µε τη βοήθεια της φωτιάς θα της προσθέσουµε οξυγόνο από τον ατµοσφαιρικό αέρα. Ας το επιχειρήσουµε µε µεγαλύτερη προσοχή απ ό,τι ο κύριος του διπλανού σχήµατος! Ακουµπήστε σε αλουµινόχαρτο, ποσότητα βαµβακιού όσο το νύχι σας. Βάλτε του φωτιά µε αναπτήρα που θα σας δώσει ο καθηγητής σας. Τι έµεινε στο αλουµινόχαρτο; Όπως το ονοµάζουµε στην καθηµερινή γλώσσα:. Όπως το ονοµάζουµε στη γλώσσα της Χηµείας:. Τι εµφανίστηκε στον αέρα; Όπως τα ονοµάζουµε στην καθηµερινή γλώσσα:. Όπως τα ονοµάζουµε στη γλώσσα της Χηµείας:.. (συµβουλευτείτε για τα ονόµατα και τον καθηγητή σας) 9

10 Μετά το «βίαιο» πείραµα, µπορείτε να γράψετε τα ονόµατα κάποιων συστατικών από τα οποία αποτελείτε η κυτταρίνη; (χρησιµοποιήστε ονόµατα από την καθηµερινή ζωή και από τη Χηµεία, πάντα µε τη βοήθεια του καθηγητή σας). Αυτά τα συστατικά, είναι ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, όπως π.χ. ο σίδηρος και το χλώριο. Μέσα στην κυτταρίνη βρίσκονται µε οντότητες που ονοµάζονται ΑΤΟΜΑ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥΣ. Γενικότερα: το χρώµα των υλικών, αν έχουν ηλεκτρικές ή µαγνητικές ιδιότητες, αν το υλικό µπορεί να εκπέµπει ή να απορροφά ακτινοβολία, εξαρτάται από τα ΑΤΟΜΑ και τον τρόπο που σχηµατίζουν το ΜΟΡΙΟ τους. Προσοχή! Σε µερικές περιπτώσεις, ακόµα και απλές ιδιότητες όπως η πυκνότητα, εξαρτώνται και από το ΜΟΡΙΟ και από τα ΑΤΟΜΑ που σχηµατίζουν το συγκεκριµένο ΜΟΡΙΟ. Για να «ανοίξουµε» τα ΜΟΡΙΑ και να σπάσουµε τους δεσµούς µεταξύ των ατόµων τους, απαιτείται να επεξεργαστούµε τα υλικά µε τρόπους όπως το κάψιµο. Τότε, λέµε ότι πραγµατοποιήσαµε ένα ΧΗΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. 1.γ. θα συγκρίνουµε κάποιες ιδιότητες των ΑΤΟΜΩΝ των χηµικών στοιχείων που αποτελούν το ΜΟΡΙΟ της κυτταρίνης και τις αντίστοιχες ιδιότητες που έχει η κυτταρίνη (το ΜΟΡΙΟ της). Συµπληρώστε τον πίνακα: ΟΝΟΜΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: Υ ΡΟΓΟΝΟ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΕΡΕΟ/ ΥΓΡΟ/ΑΕΡΙΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΧΕΙ Συγκρατεί τα υγρά, π.χ. το οινόπνευµα είναι: Οι ιδιότητες που έχει η κυτταρίνη και οι ιδιότητες των ατόµων που την αποτελούν Παρόµοιες ιαφορετικές Σηµειώστε σε αυτό που πιστεύετε. 2. µόρια και άτοµα: πώς συνδυάζονται στο χώρο; να φτιάξουµε µοντέλα. 10

11 2.α. Οι φυσικοί & οι χηµικοί που παρατηρούν το εσωτερικό της ύλης µε εξειδικευµένα όργανα, µας πληροφορούν ότι τα άτοµα του άνθρακα, του οξυγόνου και του υδρογόνου έχουν µικρές διαφορές στις διαστάσεις τους. Το άτοµο του υδρογόνου είναι µικρότερο. Πάρτε κόκκινη πλαστελίνη και πλάστε την ώστε να φτιάξετε 4 µπαλάκια σα ρεβύθια. Θα αντιπροσωπεύουν το άτοµο του οξυγόνου. Με µπλε πλαστελίνη, πλάστε 2 µπαλάκια µε παρόµοιο µέγεθος. Θα αντιπροσωπεύουν το άτοµο του αζώτου. Με λαδί πλαστελίνη, πλάστε 3 µπαλάκια µε παρόµοιο µέγεθος. Θα αντιπροσωπεύουν το άτοµο του άνθρακα. Με άσπρη πλαστελίνη, πλάστε 4 µπαλάκια, µικρότερα από τα προηγούµενα. Θα αντιπροσωπεύουν το άτοµο του υδρογόνου. ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΕΣΜΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ «ΦΤΙΑΞΟΥΝ» ΕΝΑ ΜΟΡΙΟ. Οι χηµικοί µας πληροφορούν ότι το µόριο της πιο γνωστής µας χηµικής ένωσης αποτελείται από 2 άτοµα υδρογόνου (Η) και ένα οξυγόνου (Ο), που συνδυάζονται έτσι: Η - Ο - Η. Οι γραµµές µεταξύ Η & Ο αντιπροσωπεύουν τους χηµικούς δεσµούς. Θυµίζουµε: Όταν αυτοί σπάνε, τα φαινόµενα λέγονται ΧΗΜΙΚΑ. Να κατασκευάσετε το µοντέλο ενός µορίου νερού. Για χηµικό δεσµό, χρησιµοποιήστε κοµµατάκια από οδοντογλυφίδα. 2.β. Το µόριο του υπεροξειδίου του υδρογόνου είναι η χηµική ένωση που δίνει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες στην ουσία που λέµε «οξυζενέ». Οι χηµικοί µας πληροφορούν ότι αποτελείται από 2 άτοµα υδρογόνου (Η) και δυο οξυγόνου (Ο), που συνδυάζονται έτσι: Η Ο Ο - Η Να κατασκευάσετε το µοντέλο ενός µορίου υπεροξειδίου του υδρογόνου. Για χηµικό δεσµό, χρησιµοποιήστε πάλι κοµµατάκια από οδοντογλυφίδα. Παρατηρήστε τις διαφορές µεταξύ των δυο µοντέλων. Σε τι διαφέρουν; Περιγράψτε το γραπτά: γ. Να φύγουµε από τον κόσµο των µοντέλων και να περάσουµε στον κόσµο των φαινοµένων. Μυρίστε µια µικρή ποσότητα νερού της βρύσης. Ανοίξτε το µπουκάλι του «οξυζενέ» και µυρίστε το. Ρίξτε λίγο νερό και µετά λίγο «οξυζενέ», σε ένα κοµµάτι χρωµατιστό ύφασµα. 11

12 Έχουν την ίδια επίδραση; Ποιο από τα δυο βοηθά στον καθαρισµό των πληγών; Συµπληρώστε τις παρατηρήσεις σας, στον επόµενο πίνακα. ΥΛΙΚΟ: ΝΕΡΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ ΕΝΤΟΝΑ: ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΖΕΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΠΛΗΓΩΝ ΝΑΙ/ ΟΧΙ Οι διαφορές που διαπιστώσατε αρκούν για να θεωρήσετε τις ουσίες: Ίδιες ιαφορετικές Σηµειώστε σε αυτό που πιστεύετε. ΤΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟ «ΟΞΥΖΕΝΕ» ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ). Η ΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ.. ΑΤΟΜΟ. ΑΡΚΕΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΟ ΟΥΣΙΕΣ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ (ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ). ΑΥΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 2.δ. Τα άτοµα των χηµικών στοιχείων (αλλά και τα µόρια γενικώς), δεν είναι άµεσα αντιληπτά (δεν µπορούµε «να τα δούµε»), γιατί είναι πολύ µικρά. Τα άτοµα ενός στοιχείου ενώνονται και «φτιάχνουν» µόρια από το στοιχείο. Τα άτοµα διαφορετικών στοιχείων «φτιάχνουν» µόρια από χηµικές ενώσεις. Θα ασχοληθούµε µε το στοιχείο οξυγόνο (Ο). Ζούµε αναπνέοντας «αέρα» που περιέχει µόρια οξυγόνου (Ο 2, διοξυγόνο). Επίσης, γνωρίζετε ότι η γη βοµβαρδίζεται µε τις επιβλαβείς για τη ζωή υπεριώδεις ακτίνες. Πάνω από τη γη, όπως φαίνεται και στο σχήµα, υπάρχει µια ζώνη από ΜΟΡΙΑ τριοξυγόνου (Ο 3 ) που ονοµάζονται όζον. Αυτά εµποδίζουν την υπεριώδη ακτινοβολία να φθάνει στην επιφάνεια της γης. Το όζον καταστρέφεται από αέρια βιοµηχανικά απόβλητα (κάποιες ενώσεις του χλωρίου, Cl), που φτάνουν µέχρι τη ζώνη του όζοντος. Έτσι δηµιουργείται «η τρύπα του όζοντος». Υπάρχουν κάτω από τη ζώνη του όζοντος, µόρια οξυγόνου (Ο 2 ); 12

13 Να αναφέρετε ένα επιχείρηµα που στηρίζει την απάντησή σας; Το µόριο του οξυγόνου, µας πληροφορούν οι χηµικοί, ότι αποτελείται από 2 άτοµα οξυγόνου (Ο), που συνδυάζονται έτσι: Ο - Ο Να κατασκευάσετε το µοντέλο ενός µορίου οξυγόνου (διοξυγόνου). Για χηµικό δεσµό, χρησιµοποιήστε πάλι κοµµατάκια από οδοντογλυφίδα. Το µόριο του όζοντος, µας πληροφορούν οι χηµικοί, ότι αποτελείται από 3 άτοµα οξυγόνου (Ο), που συνδυάζονται έτσι: Ο Ο - O Να κατασκευάσετε το µοντέλο ενός µορίου όζοντος (τριοξυγόνου). Για χηµικό δεσµό, χρησιµοποιήστε πάλι κοµµατάκια από οδοντογλυφίδα. Γράψτε ποια χαρακτηριστική (ΧΗΜΙΚΗ) διαφορά παρουσιάζουν τα ΜΟΡΙΑ οξυγόνου από τα ΜΟΡΙΑ του όζοντος:.. Σε τι διαφέρουν τα ΜΟΝΤΕΛΑ τους; 13

14 ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ.. ΜΟΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, Η ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ. ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, Ο ΗΓΕΙ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. 3. Να δοκιµάσουµε την κατασκευή και άλλων µοντέλων µορίων. Οι χηµικοί λένε ότι το µόριο της αµµωνίας, αποτελείται από ένα άτοµο αζώτου (Ν) και τρία άτοµα υδρογόνου (Η). Κατασκευάστε το µοντέλο του µορίου της αµµωνίας. Λάβετε υπόψη ότι τα άτοµα του υδρογόνου, θα συµπεριφερθούν από χηµική άποψη µε τον ίδιο τρόπο στο άτοµο της αµµωνίας. 14

15 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΑ 1. Α. Μυρίστε ένα κοµµάτι βαµβάκι, που «βαφτίσατε» σε άρωµα. Αυτό που ερέθισε τη µύτη σας ήταν: Άτοµα από τα στοιχεία που περιέχονται στο άρωµα. Μόρια από τα υλικά που περιέχει το άρωµα. Σταγόνες από το άρωµα που έφτασαν στη µύτη σας. Σηµειώστε σε αυτό που πιστεύετε. Β. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το άρωµα, όταν ερεθίζει τη µύτη σας; Υγρή Αέρια Σηµειώστε σε αυτό που πιστεύετε. Γ. Η απάντηση που δώσατε, ποια από τα τρία κοµµάτια (άτοµα, µόρια, σταγόνες) αποκλείει;.. Το άνοιγµα του µπουκαλιού του αρώµατος και το βάπτισµα του βαµβακιού στο άρωµα, τι φαινόµενο είναι: Φυσικό Χηµικό. Ε. Η απάντηση που δώσατε, ποια από τα τρία κοµµάτια (άτοµα, µόρια, σταγόνες) αποκλείει;. ΣΤ. Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα Γ & Ε συµφωνούν µε την απάντηση στο ερώτηµα Α;. 15

16 2. Η εικόνα περιγράφει µια πυρκαγιά σε δάσος. Τα δένδρα αποτελούνται και από κυτταρίνη. Η κυτταρίνη όταν καίγεται ελευθερώνει µεταξύ των άλλων:... Ο καπνός που ελευθερώνεται αποτελείται, µεταξύ άλλων, από µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και υδρατµούς (αέριο νερό). Το µονοξείδιο του άνθρακα αποτελείται από ένα άτοµο άνθρακα και ένα άτοµο οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα αποτελείται από. άτοµο. και. άτοµα.. Το νερό αποτελείται από.. άτοµα υδρογόνου και οξυγόνου. Κατασκευάστε µε την πλαστελίνη ένα µοντέλο για το µονοξείδιο, ένα µοντέλο για το διοξείδιο του άνθρακα και ένα για το νερό. 16

17 Κατασκευάσατε µε την πλαστελίνη από ένα µοντέλο για το Ο 2, Ο 3, Ν Συγκρίνατε αυτά τα µοντέλα µε τα αντίστοιχα του CO, CO 2 και του Η 2 Ο. Ποια είναι µόρια στοιχείων και ποια χηµικών ενώσεων; Τα µόρια των στοιχείων αποτελούνται από άτοµα µεταξύ τους, ενώ τα µόρια των χηµικών ενώσεων από άτοµα.. µεταξύ τους. 17

18 4. Από τη µια µεριά έχουµε γράµµατα-λέξεις-γραπτά κείµενα. Από τη άλλη στοιχείαχηµικές ενώσεις-υλικά σώµατα. Μπορούµε να κάνουµε µια αντιστοίχιση και να παροµοιάσουµε Τα γράµµατα µε Τις λέξεις µε.. Τα γραπτά κείµενα µε 18

19 19 Περιοδικό Σύστηµα

20 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΑ) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι είναι χηµικό στοιχείο, τι είναι ατοµικός αριθµός στοιχείου. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να γνωρίσουν οι µαθητές ότι τα χηµικά στοιχεία τοποθετούνται (αρχειοθετούνται) σε έναν πίνακα, µε κάποιο νόµο (περιοδικό νόµο) και να ανακαλούν (να λένε «απ έξω») το νόµο αυτό. Η επίτευξη αυτού του διδακτικού στόχου καθίσταται δύσκολη από την παντελή απουσία διαισθητικών ερεθισµάτων, που θα έδιναν νόηµα σε µια τόσο αναλυτική κατηγοριοποίηση, η οποία ουσιαστικά αγκαλιάζει και συστηµατοποιεί όλη τη Χηµεία. Γι αυτό καταφεύγουµε σε δραστηριότητες κατά τις οποίες κατασκευάζουµε αναλογικά µοντέλα ατόµων κάποιων χηµικών στοιχείων µε χαρτί που θα τα ταξινοµήσουµε µε βάση µια οδηγία σε πίνακα µε προκαθορισµένη δοµή. Τα στοιχεία που θα µελετηθούν είναι τα 16 της δεύτερης και της τρίτης περιόδου. Πρόκειται για πρακτική δραστηριότητα (hands on activity), που επιδιώκει να ενισχύσει τη µεταγνωστική ικανότητα των µαθητών µε Μ.. και να δώσει νόηµα σε κάποια χαρακτηριστικά του περιοδικού νόµου. Τα χάρτινα µοντέλα των στοιχείων θα αναγράφουν τον ατοµικό αριθµό και θα έχουν διαστάσεις χονδρικά ανάλογες µε τις ατοµικές ακτίνες τους. Ως κανόνας της ταξινόµησης προτείνεται αυτός που προβλέπει αύξηση του Ατοµικού Αριθµού. Η ταξινόµηση αυτών των χάρτινων µοντέλων θεωρούµε ότι εύκολα µπορεί να αναδείξει τον κανόνα µεταβολής των ατοµικών ακτίνων. Έτσι, η ταξινόµηση που προτείναµε αποκτά νόηµα, αφού υποστηρίζει κάποια πρόβλεψη. (έργα: 1.α, 1β, 1γ, 1δ, 2) 2. Να γνωρίσουν οι µαθητές ότι στον Περιοδικό Πίνακα, τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη στήλη (οµάδα), έχουν παρόµοιες φυσικοχηµικές ιδιότητες και να αναφέρουν τουλάχιστον τρεις από τις ιδιότητες αυτές για την οµάδα των αλκαλίων και των αλογόνων. Ο δεύτερος διδακτικός στόχος αφορά στην επιλεκτική επέκταση της µελέτης σε δυο οµάδες, αντιπροσωπευτικές της χονδρικής και προϋπάρχουσας του Περιοδικού Συστήµατος κατηγοριοποίησης, σε µέταλλα και αµέταλλα. (έργα: 3,α, 3,β. 3,γ, 4.α, 4.β) 20

21 ΦΑΣΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ: Οι διδακτικοί στόχοι που αναφέρθηκαν προηγουµένως πρέπει να µετασχηµατιστούν κατάλληλα, ώστε να εξοικειώσουν τους µαθητές µε το περιεχόµενο που θα διδαχθεί. Προτείνουµε τον ακόλουθο µετασχηµατισµό: Τα στοιχεία που υπάρχουν είναι περισσότερα από 100! Τόσα πολλά στοιχεία, τόσες πολλές διαφορετικές ιδιότητες, πώς να τις µάθει και να τις θυµάται κανείς; Αναζητήθηκαν τρόποι που θα ταξινοµούσαν τα στοιχεία σε οµάδες και σίγουρα θα βοηθούσαν τους επιστήµονες στην έρευνα. πιθανόν και τους µαθητές στη µελέτη τους! Η ιδέα που, µετά από αρκετές δοκιµές και αλλαγές, επικράτησε είναι η εξής: Να βάλουµε τα στοιχεία σε οριζόντια σειρά, πρώτα αυτά που έχουν µικρότερο ατοµικό αριθµό και µετά αυτά που έχουν µεγαλύτερο. Κάθε οκτώ στοιχεία να αλλάζουµε σειρά, όπως πχ. οι µέρες της εβδοµάδος στο ηµερολόγιο: από ευτέρα ως Παρασκευή και πάλι από κάτω,τ,τ,π,π,σ,κ,,τ,τ,π,π,σ,κ,,τ,τ,π,π,σ,κ,, όπως έχουµε δηµιουργήσει κατακόρυφες στήλες µε ευτέρες που µοιάζουν, αλλά όχι απόλυτα (δεν είναι και όλες οι ευτέρες ίδιες) µήπως και τα αντίστοιχα χηµικά στοιχεία µοιάζουν; ΥΛΙΚΑ (ανά οµάδα εργασίας) 3 λευκές σελίδες Α 4, Ένα χαρτόνι, διαστάσεων Α 4, Ψαλίδι χαρτιών, Κόλλα χαρτιών, Σελοτέηπ, Χρωµατιστοί µαρκαδόροι, αν υπάρχουν. 21

22 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Στο εργαστηριακό µάθηµα που σας προτείνουµε, σας καλούµε να ασχοληθείτε µε τα ακόλουθα ζητήµατα: Τα στοιχεία που υπάρχουν είναι περισσότερα από 100! Τόσα πολλά στοιχεία, τόσες πολλές διαφορετικές ιδιότητες, πώς να τις µάθει και να τις θυµάται κανείς; Αναζητήθηκαν τρόποι που θα ταξινοµούσαν τα στοιχεία σε οµάδες και σίγουρα θα βοηθούσαν τους επιστήµονες στην έρευνα πιθανόν και εσάς, τους µαθητές στη µελέτη σας! Η ιδέα που, µετά από αρκετές δοκιµές και αλλαγές, επικράτησε είναι η εξής: Να βάλουµε τα στοιχεία σε οριζόντια σειρά, πρώτα αυτά που έχουν µικρότερο ατοµικό αριθµό και µετά αυτά που έχουν µεγαλύτερο. Κάθε οκτώ στοιχεία να αλλάζουµε σειρά, όπως πχ. δηλώνουµε τις µέρες της εβδοµάδος στο ηµερολόγιο: από ευτέρα ως Παρασκευή και πάλι από κάτω,τ,τ,π,π,σ,κ,,τ,τ,π,π,σ,κ,,τ,τ,π,π,σ,κ,, όπως έχουµε δηµιουργήσει κατακόρυφες στήλες µε ευτέρες που µοιάζουν, αλλά όχι απόλυτα (δεν είναι και όλες οι ευτέρες ίδιες) µήπως και τα αντίστοιχα χηµικά στοιχεία µοιάζουν; Ας ξεκινήσουµε µαζί τη διερεύνηση. 1. Ας βάλουµε σε τάξη τα χηµικά στοιχεία. Όχι όλα, τα 16 από τα πρώτα α. Σε µια βάση από χαρτόνι, κολλήστε το σχήµα µε τους κύκλους που υπάρχει στην τελευταία σελίδα του φύλλου εργασίας. Μετά κόψτε µε ψαλίδι τους (χαρτονένιους) κύκλους. Ο κάθε ένας αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο. Το µέγεθος του κύκλου δείχνει πόσο µεγαλύτερο ή µικρότερο είναι το άτοµό του από τα άλλα άτοµα (η ακτίνα του). Πάνω στον κύκλο υπάρχει γραµµένος ένας αριθµός. είχνει τον αριθµό των πρωτονίων (θετικών φορτίων) που υπάρχουν µέσα στο άτοµο (πιο συγκεκριµένα µέσα στον πυρήνα του ατόµου). Είναι ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου. Επίσης είναι γραµµένο, µε λατινικά γράµµατα, το σύµβολο του στοιχείου. 22

23 1.β. Χωρίστε ένα λευκό φύλλο φωτοτυπικού, σε 8 όµοια κουτιά, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Κάντε το ίδιο και σε ένα ακόµα όµοιο φύλλο. Κολλήστε τα δυο φύλλα πάνω στο θρανίο σας, όπως φαίνεται στο σχήµα. Αυτά τα κουτιά σχηµατίζουν τον πίνακα στον οποίο θα τοποθετήσετε τα στοιχεία. 1.γ. Θυµηθείτε τον κανόνα συµπλήρωσης του πίνακα που κατασκευάσατε: Βάζουµε τα στοιχεία σε οριζόντια σειρά, πρώτα αυτά που έχουν µικρότερο ατοµικό αριθµό και µετά αυτά που ΑΖΩΤΟ Ν έχουν µεγαλύτερο. ΑΝΘΡΑΚΑΣ C Κάθε οκτώ στοιχεία, αλλάζουµε σειρά Συµπληρώστε τον πίνακα µε τα χαρτονένια στοιχεία. Συµφωνείτε µε τις άλλες οµάδες εργασίας; Συζητήστε για τη σειρά µαζί τους. ΑΡΓΙΛΙΟ ΑΡΓΟ ΒΗΡΥΛΛΙΟ Al Ar Be 1.δ. Σας δίνουµε στο διπλανό πίνακα µε αλφαβητική σειρά, το σύµβολο και το όνοµα των 16 στοιχείων που ταξινοµήσατε στον πίνακα. Γράψτε µε χρωµατιστούς µαρκαδόρους τα σύµβολα, τα ονόµατα και τους ατοµικούς αριθµούς των στοιχείων, στις θέσεις που επιλέξατε στον πίνακα. ΒΟΡΙΟ ΘΕΙΟ ΛΙΘΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΝΑΤΡΙΟ ΝΕΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΦΘΟΡΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΧΛΩΡΙΟ B S Li Mg Na Ne O Si F P Cl 2. Βγαίνουν συµπεράσµατα από τον πίνακα; Πώς µεταβάλλεται το µέγεθος των ατόµων των στοιχείων: Καθώς κινήστε στην πάνω γραµµή, από αριστερά προς τα δεξιά: 23

24 Καθώς κινήστε στην κάτω γραµµή, από αριστερά προς τα δεξιά: Καθώς κινήστε από πάνω προς τα κάτω, σε κάθε στήλη:. Όταν κινήστε σε µια γραµµή, οι Χηµικοί λένε ότι µελετάτε µια περίοδο του πίνακα. Όταν κινήστε σε µια στήλη του πίνακα, οι Χηµικοί λένε ότι µελετάτε µια οµάδα του πίνακα. Μπορείτε να διατυπώσετε έναν κανόνα που να περιγράφει τις µεταβολές της ακτίνας του ατόµου (του µεγέθους του), χρησιµοποιώντας στην περιγραφή σας τις εκφράσεις οµάδα και περίοδο Να επεκτείνουµε τον πίνακα 3.α. Κολλήστε µε σελοτέηπ, στις θέσεις που φαίνονται στο σχήµα, δυο κοµµάτια χαρτί µε κουτιά ίδιων διαστάσεων µε αυτά που υπάρχουν. Στα κουτιά γράψτε τα σύµβολα που υπάρχουν στο σχήµα. Γράψτε τα ονόµατα των συµβόλων µέσα στα κουτιά. Κ: κάλιο, Rb: Ρουβίδιο Br: Βρώµιο Ι: Ιώδιο 3.β. Αν οι ατοµικοί αριθµοί των τεσσάρων αυτών στοιχείων είναι 19, 35, 37, 53, γράψτε στα κουτιά των στοιχείων, τους αντίστοιχους ατοµικούς αριθµούς. 3.γ Βάλτε στα κουτιά τα σύµβολα µεγαλύτερο ( > ), µικρότερο ( < ) ή ίσο ( = ) Ακτίνα ατόµου Κ Ακτίνα ατόµου Ι Ακτίνα ατόµου Br Ακτίνα ατόµου Rb 24

25 Αυτή η δραστηριότητα, προϋποθέτει πώς ό,τι ισχύει για τα µεγέθη των ακτίνων στις οµάδες και τις γραµµές του αρχικού πίνακα (ερώτηση 2), ισχύει και για τα 4 νέα στοιχεία. Αυτή η υπόθεση είναι ορθή και µας επιτρέπει τον πίνακα σε πλήρη ανάπτυξη (πάνω από 100 στοιχεία) να τον ονοµάζουµε Περιοδικό Πίνακα και αυτόν τον τρόπο ταξινόµησης, Περιοδικό Σύστηµα. 4.Να µελετήσουµε τις ιδιότητες δυο οµάδων. 4.a. Τα 4 πρώτα στοιχεία της 1ης οµάδας είναι τα ακόλουθα: Li ( ), Na ( ), K ( ), Rb ( ), Γράψτε στις παρενθέσεις τα ονόµατά τους. Η ΚΑΘΕ ΟΜΑ Α ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Π.χ. η πρώτη οµάδα έχει στοιχεία µε τις ακόλουθες κοινές ιδιότητες: Είναι όλα µαλακά µέταλλα και λειώνουν εύκολα, Είναι όλα πολύ δραστικά, γι αυτό στη φύση τα συναντάµε πάντοτε ενωµένα µε άλλα στοιχεία, που τα λένε αµέταλλα. Έχουν διάθεση να χάνουν ηλεκτρόνια και τότε η ηλεκτρική συµπεριφορά τους είναι όµοια µε αυτή των θετικών φορτίων Επειδή υπάρχουν οι κοινές ιδιότητες που προαναφέραµε, όλα τα στοιχεία της Ια οµάδας έχουν κοινό όνοµα. Ονοµάζονται ΑΛΚΑΛΙΑ. 4.β. Τα 4 πρώτα στοιχεία της 7ης οµάδας είναι τα ακόλουθα: F ( ), Cl ( ), Br ( ), I ( ), Γράψτε στις παρενθέσεις τα ονόµατά τους. Οι κοινές ιδιότητες της 7 ης οµάδας είναι οι ακόλουθες: Κυρίως είναι αέρα ή υγρά. Είναι όλα πολύ δραστικά, γι αυτό στη φύση τα συναντάµε πάντοτε ενωµένα µε άλλα στοιχεία, που τα λένε µέταλλα ή µεταξύ τους (δυο ίδια άτοµα µαζί, π.χ. Cl Cl ή Br - Br). Έχουν διάθεση να κερδίζουν ηλεκτρόνια και τότε η ηλεκτρική συµπεριφορά τους είναι όµοια µε αυτή των αρνητικών φορτίων Επειδή υπάρχουν οι κοινές ιδιότητες που προαναφέραµε, όλα τα στοιχεία της VIIα οµάδας έχουν κοινό όνοµα. Ονοµάζονται ΑΛΟΓΟΝΑ. 25

26 26 Cl 17

27 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Ποιος αριθµός είναι σηµαντικότερος, για να προβλέπουµε τις φυσικές και τις χηµικές ιδιότητες των στοιχείων: Αυτός που εκφράζει: Τον ατοµικό αριθµό Το βάρος του ατόµου Την ακτίνα, άρα και το µέγεθος του ατόµου Σηµειώστε µε αυτό που πιστεύετε. 2. Τα χηµικά στοιχεία που µοιάζουν φυσικοχηµικά µεταξύ τους, βρίσκονται Στην ίδια περίοδο (οριζόντια σειρά στον Περιοδικό Πίνακα) Στην ίδια οµάδα (κατακόρυφη στήλη στον Περιοδικό Πίνακα) Σε διαγώνιες του Περιοδικού Πίνακα Σηµειώστε µε αυτό που πιστεύετε. 3. Το µέγεθος των ατόµων Είναι ανάλογο του ατοµικού τους αριθµού Είναι αντιστρόφως ανάλογο του ατοµικού τους αριθµού Είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού Σηµειώστε µε αυτό που πιστεύετε. 4. Όπως ξέρουµε τις επτά νότες do, re, mi, fa, sol, la, si, επαναλαµβάνονται σε πιο «ψηλές» οκτάβες do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, Κάνοντας µια παροµοίωση αυτής της ταξινόµησης µε τον Περιοδικό Πίνακα, όλα τα do, όλα τα re όλα τα si βρίσκονται Στην ίδια «οµάδα» Στην ίδια «περίοδο» εν αναγνωρίζω κάποια αναλογία στο παράδειγµα Σηµειώστε µε αυτό που πιστεύετε. 27

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης Συντονισµός: Βασιλική Περάκη Οµάδα Εργασίας: Βασιλική Περάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σοφία Γκαϊντέ, Μαρία ηµάση, Αναστασία Εφοπούλου, Κωνσταντίνα Μαρίνη, Χαρίλαος Μπουρνάζος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα