ηλεκτρονιακές Κατανοµή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηλεκτρονιακές Κατανοµή"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον συµπληρώσετε. Να εξηγήσετε ποια από τα στοιχεία που περιέχονται στον πίκα έχουν παρόµοιες (ανάλογες) χηµικές ιδιότητες; Ποιο είι το είδος του δεσµού (οµοιοπολικός ή ιοντικός) που σχηµατίζεται ταξύ Χ Ψ ; Συµπλήρωση πίκα Σύµβολο Στοιχείου Ηλεκτρονιακή Κατανοµή Οµάδα Π.Π. Περίοδος Π.Π. X K (2) L(4) 14η (IVA) 2η Ψ K (2) L(8) M(7) 17η (VΙΙA) 3η Ζ K (2) L(7) 17η (VΙΙA) 2η Είι γνωστό ότι η ηλεκτρονιακή δοµή κυρίως τα εξωτερικά ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους) ευθύνονται για τη χηµική συµπεριφορά του ατόµου. Λαµβάνοντας υπόψη µόνο τον αριθµό των ηλεκτρονίων σθένους, από τις παραπάνω ηλεκτρονιακές δοµές συµπεραίνου ότι τα στοιχεία που έχουν ανάλογες ιδιότητες είι 1

2 στοιχεία Ψ Ζ αφού τα δύο έχουν στην εξωτερική τους στοιβάδα 7e-. Ές άλλος τρόπος αιτιολόγησης είι ο εξής: Γνωρίζου ότι τα στοιχεία µιας οµάδας του Π.Π. έχουν παρόµοια χηµική συµπεριφορά (ανάλογες χηµικές ιδιότητες). Τα στοιχεία Ψ Ζ ανήκουν στην ίδια οµάδα του Π.Π (VΙΙA), άρα εµφανίζουν παρόµοιες χηµικές ιδιότητες. Τα στοιχεία Χ Ψ έχουν τη τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια για αποκτήσουν δοµή ευγενούς αερίου, κατά συνέπεια ο ταξύ τους δεσµός θα είι οµοιοπολικός. 2. Για καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις γράψετε αν ο δεσµός είι οµοιοπολικός ή ιοντικός. Ο δεσµός αυτός σχηµατίζεται ταξύ ενός τάλλου ενός ατάλλου. Ο δεσµός αυτός δηµιουργείται τη αµοιβαία συνεισφορά µονήρων ηλεκτρονίων. 3. Ιοντικός Οµοιοπολικός Να αφέρετε δυο διαφορές ταξύ οµοιοπολικών ιοντικών ενώσεων. Στις οµοιοπολικές ενώσεις οι δοµικές µονάδες είι τα µόρια, ενώ στις ιοντικές ενώσεις είι τα ιόντα στο ιοντικό πλέγµα (κρύσταλλος). Οι οµοιοπολικές ενώσεις στις συνηθισµένες συνθήκες, είι σώµατα αέρια ή υγρά χαµηλά σηία βρασµού ή µαλακά στερεά σχετικά χαµηλά σηία τήξης, ενώ οι ιοντικές ενώσεις είι σώµατα στερεά, κρυσταλλικά, υψηλά σηία τήξης ζέσης εµφανίζουν ηλεκτρική αγωγιµότητα όταν βρίσκονται σε υγρή κατάσταση (ηλεκτρολύτες). 4. Τι είδους δεσµός απτύσσεται ταξύ 3Li του χλωρίου, 2

3 ιοντικός ή οµοιοπολικός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας περιγράφοντας τον τρόπο σχηµατισµού του δεσµού. 3Li: : Κ(2) L(1) Κ(2) L(8) M(7) Από τις ηλεκτρονιακές διαµορφώσεις των στοιχείων συµπεραίνου ότι το 3Li είι ηλεκτραρνητικό ηλεκτροθετικό (αµέταλλο), (µέταλλο) εποµένως ο το δεσµός που θα απτυχθεί ταξύ τους είι ιοντικός. Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του 3Li για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο διαµόρφωση Κ(2), ενώ το άτοµο του κατιόν ηλεκτρόνιο τατραπεί στο ανιόν + 3Li ηλεκτρονιακή έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8) M(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρεται ηλεκτρόνιο από το άτοµο του 3Li στο άτοµο του σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης [Li]+[Cl]-. Τα αντίθετα φορτισµ ιόντα Li+ Cl- έλκονται ταξύ τους ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάις Coulomb στο κρυσταλλικό πλέγµα της ιοντικής ένωσης LiCl η αλογία Li+ Cl- είι 1:1 αντίστοιχ 5. Τι είδους δεσµός απτύσσεται ταξύ του 19K του φθορίου 9F, ιοντικός ή οµοιοπολικός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας περιγράφοντας τον τρόπο σχηµατισµού του δεσµού. : Κ(2) L(8) M(8) N(1) 3

4 9F: Κ(2) L(7) Από τις ηλεκτρονιακές διαµορφώσεις των στοιχείων συµπεραίνου ότι το είι ηλεκτραρνητικό ηλεκτροθετικό (αµέταλλο), (µέταλλο) εποµένως ο το δεσµός 9F που θα απτυχθεί ταξύ τους είι ιοντικός. Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο κατιόν + διαµόρφωση Κ(2) L(8) M(8), ενώ το άτοµο του προσλάβει ηλεκτρόνιο 9F τατραπεί ηλεκτρονιακή έχει τη τάση στο ανιόν 9F - ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρεται ηλεκτρόνιο από το άτοµο του στο άτοµο του 9F σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης [Κ]+[F]-. Τα αντίθετα φορτισµ ιόντα Κ+ F- έλκονται ταξύ τους ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάις Coulomb στο κρυσταλλικό πλέγµα της ιοντικής ένωσης KF η αλογία Κ+ F- είι 1:1 αντίστοιχ 6. Τι είδους δεσµός απτύσσεται ταξύ του ή οµοιοπολικός; Να αιτιολογήσετε του την 19K, ιοντικός απάντησή σας, περιγράφοντας τον τρόπο σχηµατισµού του δεσµού. Να αφέρετε αν η ένωση που σχηµατίζεται ταξύ 19K : έχει υψηλό ή χαµηλό σηίο τήξης τα υδατικά διαλύµατά της άγουν ή όχι το ηλεκτρικό ρεύµα : Κ(2) L(8) M(8) N(1) 4

5 : Κ(2) L(8) M(7) Από τις ηλεκτρονιακές διαµορφώσεις των στοιχείων συµπεραίνου ότι το είι ηλεκτραρνητικό ηλεκτροθετικό (αµέταλλο), (µέταλλο) εποµένως ο το δεσµός που θα απτυχθεί ταξύ τους είι ιοντικός. Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο κατιόν + διαµόρφωση Κ(2) L(8) M(8), ενώ το άτοµο του προσλάβει στο ηλεκτρόνιο τατραπεί ηλεκτρονιακή έχει τη τάση ανιόν ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8) M(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρεται ηλεκτρόνιο από το άτοµο του στο άτοµο του σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης [Κ]+[Cl]-. Τα αντίθετα φορτισµ ιόντα Κ+ Cl- έλκονται ταξύ τους ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάις Coulomb στο κρυσταλλικό πλέγµα της ιοντικής ένωσης KCl η αλογία Κ+ Cl- είι 1:1 αντίστοιχ Αφού η ένωση KCl είι ιοντική: 7. έχει υψηλό σηίο τήξης τα υδατικά της διαλύµατα άγουν το ηλεκτρικό ρεύµ ίνονται: χλώριο, νάτριο,. Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα άτοµα Cl Na. Τι είδους δεσµός υπάρχει στη χηµική ένωση που σχηµατίζεται 5

6 ταξύ Na Cl, ιοντικός ή οµοιοπολικός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας περιγράφοντας τον τρόπο σχηµατισµού του δεσµούταξύ τρίου χλωρίου 11Νa: : Κ(2) L(8) M(1) Κ(2) L(8) M(7) Από τις ηλεκτρονιακές διαµορφώσεις των στοιχείων συµπεραίνου ότι το είι ηλεκτροθετικό (µέταλλο) το ηλεκτραρνητικό (αµέταλλο), εποµένως ο δεσµός που θα απτυχθεί ταξύ τους είι ιοντικός. Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο κατιόν ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8), ενώ το άτοµο του + έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο ανιόν ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8) M(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρεται ηλεκτρόνιο από το άτοµο του του στο άτοµο σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης [Na]+[Cl]-. Τα αντίθετα φορτισµ ιόντα Na+ Cl- έλκονται ταξύ τους ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάις Coulomb στο κρυσταλλικό πλέγµα της ιοντικής ένωσης NaCl η αλογία Na+ Cl- είι 1:1 αντίστοιχ 8. ίνονται: νάτριο, φθόριο, 9F. Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα 6

7 άτοµα του τρίου του φθορίου. Τι είδους δεσµός υπάρχει στη χηµική ένωση που σχηµατίζεται ταξύ Na F, ιοντικός ή οµοιοπολικός; Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας περιγράφοντας τον τρόπο σχηµατισµού του δεσµού. 11Νa: 9F: Κ(2) L(8) M(1) Κ(2) L(7) Από τις ηλεκτρονιακές διαµορφώσεις των στοιχείων συµπεραίνου ότι το είι ηλεκτροθετικό (µέταλλο) το 9F ηλεκτραρνητικό (αµέταλλο), εποµένως ο δεσµός που θα απτυχθεί ταξύ τους είι ιοντικός. Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο κατιόν ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8), ενώ το άτοµο του 9F + έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο ανιόν 9F- ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρεται ηλεκτρόνιο από το άτοµο του στο άτοµο του 9F σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης [Na]+[F]-. Τα αντίθετα φορτισµ ιόντα Na+ F- έλκονται ταξύ τους ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάις Coulomb στο κρυσταλλικό πλέγµα της ιοντικής ένωσης NaF η αλογία Na+ F- είι 1:1 αντίστοιχ 7

8 9. Το 16S το Αιτιολογήστε 11Νa σχηµατίζουν οµοιοπολικό ή ιοντικό δεσµό; την απάντησή σας. 11Νa: 16S: Κ(2) L(8) M(1) Κ(2) L(8) M(6) Από τις ηλεκτρονιακές διαµορφώσεις των στοιχείων συµπεραίνου ότι το είι ηλεκτραρνητικό ηλεκτροθετικό (αµέταλλο), (µέταλλο) εποµένως ο το 16S δεσµός που θα απτυχθεί ταξύ τους είι ιοντικός. Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο κατιόν διαµόρφωση Κ(2) L(8), ενώ το άτοµο του 16S + ηλεκτρονιακή έχει τη τάση προσλάβει δύο ηλεκτρόνια τατραπεί στο ανιόν 216S ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8) M(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρεται ηλεκτρόνιο από δύο άτοµα τρίου στο άτοµο του θείου σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης 2[Na]+[S]2-. Τα αντίθετα φορτισµ ιόντα Na+ S2- έλκονται ταξύ τους ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάις Coulomb στο κρυσταλλικό πλέγµα της ιοντικής ένωσης Na2S η αλογία Na+ S2- είι 2:1 αντίστοιχ 10. Μεταξύ των στοιχείων: 8O θα απτυχθεί οµοιοπολικός ή ιοντικός δεσµός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. : 8Ο: Κ(2) L(8) M(8) Ν(1) Κ(2) L(6) 8

9 Από τις ηλεκτρονιακές διαµορφώσεις των στοιχείων συµπεραίνου ότι το είι ηλεκτραρνητικό ηλεκτροθετικό (αµέταλλο), (µέταλλο) εποµένως ο το δεσµός 8Ο που θα απτυχθεί ταξύ τους είι ιοντικός. Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο κατιόν + διαµόρφωση Κ(2) L(8) Μ(8), ενώ το άτοµο του 8Ο προσλάβει στο δύο ηλεκτρόνια τατραπεί ηλεκτρονιακή έχει τη τάση ανιόν 8Ο 2- ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρεται ηλεκτρόνιο από δύο άτοµα καλίου στο άτοµο του οξυγόνου σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης 2[Κ]+[Ο]2-. Τα αντίθετα φορτισµ ιόντα Κ+ Ο2- έλκονται ταξύ τους ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάις Coulomb στο κρυσταλλικό πλέγµα της ιοντικής ένωσης Κ2Ο η αλογία Κ+ Ο2- είι 2:1 αντίστοιχ 11. ίνονται τα στοιχεία: 12Mg, 9F. Να γράψετε για τα παραπάνω στοιχεία την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στοιβάδες. Να βρεθεί η οµάδα η περίοδος στην οποία ανήκουν τα παραπάνω στοιχεί Να χαρακτηρίσετε τα παραπάνω στοιχεία ως µέταλλα ή αµέταλλ δ. Να αφέρετε αν ο ταξύ τους δεσµός είι ιοντικός ή οµοιοπολικός. 9

10 12Mg: 9F: Κ(2) L(8) M(2) Κ(2) L(7) Από την ηλεκτρονιακή διαµόρφωση των στοιχείων προκύπτει: 12Mg: Εξωτερική στοιβάδα η Μ (n=3) άρα βρίσκεται στη 3η περίοδο του Περιοδικού Πίκ Αριθµός ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας 2, άρα βρίσκεται στην 2η οµάδα (IΙA) του Περιοδικού Πίκ 9F: Εξωτερική στοιβάδα η L (n=2) άρα βρίσκεται στη 2η περίοδο του Περιοδικού Πίκ Αριθµός ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας 7, άρα βρίσκεται στην 17η οµάδα (VIΙA) του Περιοδικού Πίκ Το µαγνήσιο (Μg) είι µέταλλο το φθόριο (F) αµέταλλο. δ. Γνωρίζου ότι ταξύ τάλλων ατάλλων σχηµατίζεται ιοντικός δεσµός ταφορά ηλεκτρονίων από το µέταλλο προς το αµέταλλο δηµιουργία αντίθετα φορτισµένων ιόντων. Άρα ο δεσµός ταξύ Μg F θα είι ιοντικός. 12. ίνονται τα στοιχεία: 12Μg, 16S. Να τοποθετηθούν τα ηλεκτρόνια των στοιχείων σε στοιβάδες. Ποιο από αυτά τα στοιχεία όταν αντιδρά έχει την τάση προσλαµβάνει ηλεκτρόνια ποιο έχει την τάση αποβάλλει ηλεκτρόνι Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Τι είδους δεσµός απτύσσεται ταξύ του Mg του S; 12Mg: 16S: Γνωρίζου ότι τα άτοµα Κ(2) L(8) M(2) Κ(2) L(8) M(6) των στοιχείων έχουν την τάση συµπληρώσουν την εξωτερική τους στοιβάδα (στοιβάδα σθένους) οκτώ ηλεκτρόνια (εξαίρεση αποτελεί η στοιβάδα Κ που συµπληρώνεται δύο ηλεκτρόνια) ώστε αποκτήσουν δοµή ευγενούς αερίου (κανός των οκτώ). Έτσι στις αντιδράσεις τους, το 12Mg διαθέτοντας 10

11 δυο ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα έχει τη τάση τα αποβάλλει ώστε αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου, ενώ το 16S διαθέτοντας έξι ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα έχει τη τάση τα προσλάβει δύο ηλεκτρόνια ώστε αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου. Εφόσον το Mg έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνια το S προσλάβει, ο ταξύ τους δεσµός θα είι ιοντικός. 13. Έ Α ανήκει στην 1η (ΙΑ) οµάδα στην 3η περίοδο. Να αποδείξετε ότι ο ατοµικός αριθµός του είι 11. Να εξηγήσετε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης ταξύ των στοιχείων Α του 9F γράψετε τον χηµικό τύπο της ένωσης. Να χαρακτηρίσετε την ένωση ως οµοιοπολική ή ιοντική. Το Α βρίσκεται στη 3η περίοδο του Περιοδικού Πίκα, άρα εξωτερική του στοιβάδα είι η Μ (n=3), δηλαδή τα ηλεκτρόνια του έχουν ταξινοµηθεί σε 3 στοιβάδες (Κ, L & M). Επιπλέον, το Α ανήκει στη 1η (IA) οµάδα του Περιοδικού Πίκα, άρα έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στοιβάδα (Μ). Έτσι η ηλεκτρονιακή του διαµόρφωση είι: K(2) L(8) Μ(1) έχει συνολικά (2+8+1)=11 ηλεκτρόνι Με δεδοµένο ότι το Α είι ηλεκτρικά ουδέτερο, θα έχει στον πυρή του 11 πρωτόνια, άρα Ζ=11. 11Α: Κ(2) L(8) M(1) 9F: Κ(2) L(7) Από τις ηλεκτρονιακές διαµορφώσεις των στοιχείων συµπεραίνου ότι το 11Α είι ηλεκτροθετικό (µέταλλο) το 9F ηλεκτραρνητικό (αµέταλλο), εποµένως ο δεσµός που θα απτυχθεί ταξύ τους είι ιοντικός. 11

12 Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του 11Α για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο κατιόν ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8), ενώ το άτοµο του 9F 11Α + έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο ανιόν 9F- ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρεται ηλεκτρόνιο από το άτοµο του 11Α στο άτοµο του 9F σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης [Α]+[F]-. Τα αντίθετα φορτισµ ιόντα Α+ F- έλκονται ταξύ τους ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάις Coulomb στο κρυσταλλικό πλέγµα της ιοντικής ένωσης ΑF η αλογία Α+ F- είι 1:1 αντίστοιχ 14. ίνονται τα στοιχεία Χ Ψ. Το Χ βρίσκεται στην 1η (ΙΑ) οµάδα στην τρίτη περίοδο του Περιοδικού Πίκα το Ψ βρίσκεται στην 17η (VIIA) οµάδα στην δεύτερη περίοδο του Περιοδικού Πίκ Να βρεθεί ο ατοµικός αριθµός του κάθε υ. Να κατανεµηθούν τα ηλεκτρόνια του κάθε υ σε στοιβάδες. Τα Χ Ψ θα απτύξουν ταξύ τους ιοντικό ή οµοιοπολικό δεσµό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. α, Το Χ βρίσκεται στη 3η περίοδο του Περιοδικού Πίκα, άρα εξωτερική του στοιβάδα είι η Μ (n=3), δηλαδή τα ηλεκτρόνια του έχουν ταξινοµηθεί σε 3 στοιβάδες (Κ, L & M). Επιπλέον, το Χ ανήκει στη 1η (IA) οµάδα του Περιοδικού Πίκα, άρα έχει 12

13 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στοιβάδα (Μ). Έτσι η ηλεκτρονιακή του διαµόρφωση είι: K(2) L(8) Μ(1) έχει συνολικά (2+8+1)=11 ηλεκτρόνι Με δεδοµένο ότι το Χ είι ηλεκτρικά ουδέτερο, θα έχει στον πυρή του 11 πρωτόνια, άρα Ζ=11. Το Ψ βρίσκεται στη 2η περίοδο του Περιοδικού Πίκα, άρα εξωτερική του στοιβάδα είι η L (n=2), δηλαδή τα ηλεκτρόνια του έχουν ταξινοµηθεί σε 2 στοιβάδες (Κ & L). Επιπλέον, το Ψ ανήκει στη 17η (VIIA) οµάδα του Περιοδικού Πίκα, άρα έχει επτά ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα (Μ). Έτσι η ηλεκτρονιακή του διαµόρφωση είι: K(2) L(7) έχει συνολικά (2+7)=9 ηλεκτρόνι Με δεδοµένο ότι το Ψ είι ηλεκτρικά ουδέτερο, θα έχει στον πυρή του 9 πρωτόνια, άρα Ζ=9. 11Χ: 9Ψ: Κ(2) L(8) M(1) Κ(2) L(7) Από τις ηλεκτρονιακές διαµορφώσεις των στοιχείων συµπεραίνου ότι το 11Χ είι ηλεκτροθετικό (µέταλλο) το 9Ψ ηλεκτραρνητικό (αµέταλλο), εποµένως ο δεσµός που θα απτυχθεί ταξύ τους είι ιοντικός. Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του 11Χ για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο κατιόν + 11Χ ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8), ενώ το άτοµο του 9Ψ έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο ανιόν 9Ψ- ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρεται ηλεκτρόνιο από το άτοµο του 11Χ στο άτοµο του 9Ψ σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης [Χ]+[Ψ]-. 13

14 Τα αντίθετα φορτισµ ιόντα Χ+ Ψ- έλκονται ταξύ τους ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάις Coulomb στο κρυσταλλικό πλέγµα της ιοντικής ένωσης ΧΨ η αλογία Χ+ Ψ- είι 1:1 αντίστοιχ 15. ίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N. Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτοµο του αζώτου. Να αφέρετε το είδος των δεσµών (ιοντικός ή οµοιοπολικός) ταξύ ατόµων υδρογόνου αζώτου στη χηµική ένωση ΝΗ3. Να περιγράψετε τον τρόπο σχηµατισµού των δεσµών γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο αυτής της χηµικής ένωσης. 1Η: Κ(1) 7Ν: Κ(2) L(5) Τα στοιχεία υδρογόνο άζωτο είι αµέταλλα, άρα ο ταξύ τους δεσµός θα είι οµοιοπολικός (τρεις απλοί οµοιοπολικοί δεσµοί). Το άτοµο του 1Η έχει µονήρες ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα (η οποία είι η Κ), αποτέλεσµα έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρόνιο για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου (του He), άρα µπορεί σχηµατίζει οµοιοπολικό δεσµό ανά άτοµο Η. Το άτοµο του 7Ν έχει τρία µονήρη ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα έχει τη τάση προσλάβει τρία ηλεκτρόνια για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου, άρα µπορεί σχηµατίζει τρεις οµοιοπολικούς δεσµούς ανά άτοµο Ν. Το καθ από τα άτοµα Η συνεισφέρει το µονήρες ηλεκτρόνιό του το άτοµο του Ν συνεισφέρει καθ από τα τρία µονήρη ηλεκτρόνιά του σε καθ από τα άτοµα Η, συνέπεια σχηµατίζονται τρία κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων (τρεις απλοί οµοιοπολικοί δεσµοί) το κάθε ζεύγος 14

15 ανήκει στα δύο άτοµ Με τον τρόπο αυτό τα τέσσερα άτοµα αποκτούν δοµή ευγενούς αερίου. 16. ίνονται: υδρογόνο, 1Η οξυγόνο, 8Ο. Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτοµο του οξυγόνου. Να αφέρετε το είδος των δεσµών (ιοντικό ή οµοιοπολικό) ταξύ ατόµων υδρογόνου ατόµων οξυγόνου στο µόριο της χηµικής ένωσης Η2Ο. Να περιγράψετε τον τρόπο σχηµατισµού των δεσµών γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο αυτής της χηµικής ένωσης. 1Η: Κ(1) 8Ο: Κ(2) L(6) Τα στοιχεία υδρογόνο οξυγόνο είι αµέταλλα, άρα ο ταξύ τους δεσµός θα είι οµοιοπολικός (δυο απλοί οµοιοπολικοί δεσµοί). Το άτοµο του 1Η έχει µονήρες ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα (η οποία είι η Κ), αποτέλεσµα έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρόνιο για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου (του He), άρα µπορεί σχηµατίζει οµοιοπολικό δεσµό ανά άτοµο Η. Το άτοµο του 8Ο έχει δύο µονήρη ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα έχει τη τάση προσλάβει δύο ηλεκτρόνια για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου, άρα µπορεί σχηµατίζει δύο οµοιοπολικούς δεσµούς ανά άτοµο Ο. Το καθ από τα άτοµα Η συνεισφέρει το µονήρες ηλεκτρόνιό του το άτοµο του Ο συνεισφέρει καθ από τα δύο µονήρη ηλεκτρόνιά του σε καθ από τα άτοµα Η, συνέπεια σχηµατίζονται δύο κοινά ζεύγη 15

16 ηλεκτρονίων (δύο απλοί οµοιοπολικοί δεσµοί), το κάθε ζεύγος ανήκει στα δύο άτοµ Με τον τρόπο αυτό τα τρία άτοµα αποκτούν δοµή ευγενούς αερίου. 17. Για το άτοµο του χλωρίου δίνεται ότι:. Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτοµο του χλωρίου. Να αφέρετε τι είδους δεσµό (ιοντικό ή οµοιοπολικό) ενώνονται τα άτοµα του χλωρίου στο µόριο Cl2. Να περιγράψετε τον τρόπο σχηµατισµού του δεσµού γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο του µορίου Cl2. : Κ(2) L(8) M(7) Το χλώριο είι αµέταλλο, άρα ο δεσµός ταξύ των δύο ατόµων που αποτελούν το µόριο του χλωρίου θα είι οµοιοπολικός. Τα άτοµα έχουν την τάση δηµιουργήσουν τόσους οµοιοπολικούς δεσµούς τουλάχιστον, όσα είι τα µονήρη τους ηλεκτρόνια ώστε αποκτήσουν δοµή ευγενούς αερίου. Το άτοµο του έχει µονήρες ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα αποτέλεσµα το κάθε άτοµο Cl θέλει δηµιουργήσει οµοιοπολικό δεσµό. Το καθ από τα άτοµα Cl συνεισφέρει το µονήρες ηλεκτρόνιό του δηµιουργείται το µόριο του Cl2 το ζεύγος των ηλεκτρονίων ανήκει στα δύο άτοµα, ώστε αυτά έχουν δοµή ευγενούς αερίου. 16

17 18. ίνονται τα στοιχεία:, 1Η. Να εξηγήσετε το είδος του δεσµού που σχηµατίζεται ταξύ των στοιχείων αυτών. Τα στοιχεία αυτά σχηµατίζουν µια ένωση µοριακό τύπο HCl. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης αυτής. : 1Η: Κ(2) L(8) M(7)1Η: Κ(1) Κ(1) Το άτοµο του 1Η έχει µονήρες ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα (η οποία είι η Κ), αποτέλεσµα έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρόνιο για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου (του He), άρα µπορεί σχηµατίζει οµοιοπολικό δεσµό ανά άτοµο Η. Το άτοµο του έχει µονήρες ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρόνιο για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου, άρα µπορεί σχηµατίζει ν οµοιοπολικό δεσµό. Το άτοµο του Η το άτοµο του Cl συνεισφέρουν τα µονήρη ηλεκτρόνιά τους συνέπεια σχηµατίζεται κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων (ς απλός οµοιοπολικός δεσµός), το ζεύγος ανήκει στα δύο άτοµ Με τον τρόπο αυτό τα δύο άτοµα αποκτούν δοµή ευγενούς αερίου. 19. ίνονται τα στοιχεία : 12Χ, 17Ψ, 8Ζ. Να γράψετε την κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες των στοιχείων Χ, Ψ, Ζ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). ι) ιι) Το Χ είι µέταλλο. Μεταξύ των στοιχείων Χ Ψ σχηµατίζεται οµοιοπολικός δεσµός. ιιι) Μεταξύ των στοιχείων Χ Ζ σχηµατίζεται ιοντικός δεσµός. 12Χ: 17Ψ: 8Ζ: Κ(2) L(8) M(2) Κ(2) L(8) M(7) Κ(2) L(6) 17

18 Από τις ηλεκτρονιακές συµπεραίνου ότι το 12Χ διαµορφώσεις των τριών στοιχείων είι ηλεκτροθετικό, ενώ τα 17Ψ 8Ζ ηλεκτραρνητικά στοιχεί i) Όπως φαίνεται από την ηλεκτρονιακή διαµόρφωση, το 12Χ έχει την τάση αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια ώστε αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου, κατά συνέπεια είι µέταλλο, εποµένως η πρόταση είι σωστή. ii) Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία για αποκτήσουν σταθερή δοµή ευγενούς αερίου έχουν την τάση αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερική τους στοιβάδας, ενώ τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία έχουν την τάση προσλάβουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδ Έτσι άτοµο του 12Χ για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια τατραπεί στο κατιόν 2+ 12Χ L(8), ενώ το άτοµο του ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) 17Ψ έχει τη τάση προσλάβει ηλεκτρόνιο τατραπεί στο ανιόν 17Ψ - ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8) Μ(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρονται δύο ηλεκτρόνια από το άτοµο του 17Ψ 12Χ σε δύο άτοµα σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης [Χ]2+[Ψ]-. Εφόσον δηµιουργείται ιοντικός δεσµός, η πρόταση είι λανθασµένη. iii) Το άτοµο του 12Χ για αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια τατραπεί στο κατιόν 2+ 12Χ 8Ζ ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8), ενώ το άτοµο του έχει τη τάση προσλάβει δύο ηλεκτρόνια τατραπεί στο ανιόν 8Ζ2- ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8). Άρα στην ταξύ τους ένωση, ταφέρονται δύο ηλεκτρόνια από το άτοµο του 12Χ στο άτοµο του 8Ζ σχηµατίζονται αντίθετα φορτισµ ιόντα που αποτελούν τα δοµικά σωµατίδια της ιοντικής ένωσης [Χ]2+[Ζ]2-. Εφόσον δηµιουργείται ιοντικός δεσµός, η πρόταση είι σωστή. 18

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.2.1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ. Πρότυπο ενός ατόμου αζώτου με 7 πρωτόνια και 7 ηλεκτρόνια

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.2.1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ. Πρότυπο ενός ατόμου αζώτου με 7 πρωτόνια και 7 ηλεκτρόνια ΚΕΦ.2.1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ Πρότυπο ενός ατόμου αζώτου με 7 πρωτόνια και 7 ηλεκτρόνια Τα ηλεκτρόνια των ατόμων σε μη διεγερμένη κατάσταση (θεμελιώδης) κατανέμονται σε επτά το πολύ στιβάδες K,L,M,N,O,P,Q.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ 5.1α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-25) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα