3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Έλεγχος των οριστικών µελετών είκοσι τριών (23) τεχνικών στο τµήµα "Περιαστική οδός Σερρών" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα" - Κωδικός Αναφοράς 5345» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 61 : ΣΕΡΡΕΣ - ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΤΜΗΜΑ : «ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΣΕΡΡΩΝ» Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΣΕΡΡΩΝ Σελ. 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Περιγραφή των Τµηµάτων και Υφιστάµενη Κατάσταση της Μελέτης Σκοπός της παρούσης Σύµβασης Μελέτης Στοιχεία υφισταµένων µελετών 6 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Περιγραφή των εργασιών 6 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απαιτούµενο Πτυχίο του Αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο µελετών τεχνικών έργων και ιδιαίτερα γεφυρών Παροχή Υπηρεσιών - Επικοινωνία Γενικά Επικοινωνία Αναδόχου µε την Ε.Ο.Α.Ε Επικοινωνία Αναδόχου Ελέγχου µε τους Συντάκτες των µελετών (Μελετητές) 8 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κανονισµοί και Οδηγίες Αντισεισµικός Σχεδιασµός 9 5. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ιάρκεια εργασιών Ελέγχου Χρονοδιάγραµµα Ενδεικτικός χρόνος ελέγχων µελετών ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γενικά Εκθέσεις ελέγχου Υπολογισµοί Ελέγχου Πιστοποίηση του Ελέγχου Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Συντονισµός Εκθέσεις Συσκέψεις ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Β 18 Σελ. 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Το παρόν Αντικείµενο Εργασιών χωρίζεται σε πέντε ενότητες: 1. Εισαγωγή Επεξηγήσεις των όρων που χρησιµοποιούνται, γενική περιγραφή του τµήµατος στο οποίο εντάσσεται το προς µελέτη αντικείµενο, περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου. 2. Συµβατικό Αντικείµενο Συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου του ανεξάρτητου ελέγχου οριστικών µελετών καθώς και τι πρέπει να λάβει υπόψη του ο ανάδοχος στη διενέργεια του ελέγχου. 3.Συµβατικές υποχρεώσεις 4. Τεχνικά στοιχεία µελέτης 5.Μεθοδολογία εργασίας Αµοιβές- Χρονοδιάγραµµα 6. ιαδικασία Ελέγχου των µελετών ιαχείριση ποιότητας 7. Αρχειοθέτηση, Έντυπα και Παραδοτέα Περιγραφή των ειδικών απαιτήσεων της Ε.Ο.Α.Ε. για τη µέθοδο διαχείρισης της σύµβασης και τη διασφάλιση ποιότητας. Καθορισµός των εφαρµοζόµενων Κανονισµών, Προδιαγραφών και Οδηγιών. Αµοιβές, συνολική διάρκεια και χρονοδιάγραµµα εργασιών Περιγραφή των Ειδικών Απαιτήσεων της Ε.Ο.Α.Ε. για την Παροχή των Υπηρεσιών του Αναδόχου. Απαιτήσεις για τα παραδοτέα 8. Πίνακας Β Κατάλογος των διαθέσιµων υποστηρικτικών µελετών Στο παρόν κείµενο χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και συντοµογραφίες: Ε.Ο.Α.Ε. Ε.Ο. Κ.Α. Aνάδοχος (Ελεγκτής) ΣΥ Ο.Μ.Ο.Ε. Ε.ΤΕ.Π Εγνατία Οδός Α.Ε., Εργοδότης. Εγνατία Οδός, ο αυτοκινητόδροµος (κύριος άξονας και λοιπά συνδετήρια τµήµατα) Κάθετοι Άξονες, οδοί οι οποίες καταλήγουν στην Εγνατία οδό Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που συνάπτει µε την Ε.Ο.Α.Ε. σύµβαση για τις εκκρεµούσες εργασίες ελέγχου µελετών (Ελεγκτής) Συγγραφή Υποχρεώσεων του Αρµόδιου Υπουργείου Υποδοµών που αφορά στην περιγραφή των υλικών και εργασιών κατασκευής Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Σελ. 4

5 Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Ο.Σ.Α.Τ. ΟΜΟΕ -ΣΑΟ ΠΚΕ Α/Κ, Ι/Κ, Α/, Κ/ Ανάδοχος Γεωερευνητικών εργασιών Νόµιµος Εκπρόσωπος του Αναδόχου Συντονιστής Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της «Εγνατία Οδός Α.Ε», τις οποίες συνέταξε η Ε.Ο.Α.Ε. (Αναθεώρηση Α-3/2001). Οδηγίες Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου, τις οποίες συνέταξε η «Εγνατία Οδός Α.Ε». Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας - Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων Πρότυπα Κατασκευής Έργων είναι οι τυπικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για τον σχεδιασµό Ανισόπεδος Κόµβος,Ισόπεδος Κόµβος, Άνω ιάβαση, Κάτω ιάβαση Ανάδοχος που ορίζεται από την Ε.Ο.Α.Ε., στα πλαίσια άλλης σύµβασης, για την εκτέλεση των γεωερευνητικών εργασιών (υπαίθρου και εργαστηρίου) και τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσµάτων, όχι όµως και εκθέσεων αξιολόγησης. Φυσικό πρόσωπο, στο οποίο ο Ανάδοχος αναθέτει τα καθήκοντα εκπροσώπησής του έναντι του Εργοδότη και το οποίο έχει τη γενική ευθύνη για τα συµβατικά θέµατα. Φυσικό πρόσωπο το οποίο ορίζεται από τον Ανάδοχο κατά τη φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό για τον έλεγχο µελετών και το οποίο έχει την γενική ευθύνη για τον συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών αυτών. 1.2 Περιγραφή των Τµηµάτων και Υφιστάµενη Κατάσταση της Μελέτης Ο Κάθετος Άξονας 61 «Σέρρες- ράµα-καβάλα» της Εγνατίας Οδού συνδέει τον κάθετο άξονα 60 «Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προµαχώνας» µε το λιµάνι της Καβάλας. Το τµήµα Περιαστική οδός Σερρών, µήκους 15,5χλµ., το οποίο αποτελεί το πρώτο τµήµα του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες ράµα- Καβάλα» αναβαθµίζεται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας µε διαχωρισµένη διατοµή συνολικού πλάτους 22,25µ µε Ανισόπεδους Κόµβους και παράπλευρο δίκτυο. Η Περιαστική οδός αποτελείται από δύο κλάδους, µε την αρχή της να χωροθετείται µεταξύ των δύο ανισόπεδων ηµικόµβων Λευκώνα και Χριστού (τµήµα ), στο δε τέλος της συµβάλλει επί της υφιστάµενης Εθνικής οδού Σερρών ράµας, περί τα 2χλµ. νοτιότερα από την περιοχή που αναπτύσσεται ο ισόπεδος κόµβος του Νοσοκοµείου Σερρών. Επισηµαίνεται ότι ο αριστερός κλάδος (ως προς τη φορά της χιλιοµέτρησης) είναι κατασκευασµένος κατά το µεγαλύτερο µήκος της χάραξης (από Χ.Θ έως περίπου) και διατηρείται ενώ στα πλαίσια της αναβάθµισης προστίθεται στο τµήµα αυτό και ο δεξιός κλάδος. Στην αρχή και στο τέλος της Περιαστικής οδού και συγκεκριµένα από τη Χ.Θ έως και από τη Χ.Θ έως περίπου η χάραξη εγκαταλείπει την υφιστάµενη οδό. Στα τµήµατα αυτά σχεδιάζεται οδός ταχείας κυκλοφορίας δύο κλάδων. Η αναβάθµιση της περιαστικής οδού σε οδό διαχωρισµένης κυκλοφορίας και η προβλεπόµενη κατασκευή ανισόπεδων κόµβων αλλάζει τα δεδοµένα της περιοχής, καθιστώντας ασφαλέστερη, ανετότερη και ταχύτερη τη σύνδεση του Προµαχώνα µε το λιµάνι της Καβάλας και την εξυπηρέτηση της διαµπερούς κυκλοφορίας γενικότερα αλλά και τη σύνδεση µεταξύ των διάφορων περιοχών και εγκαταστάσεων των Σερρών µέσω της περιαστικής οδού. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του παράπλευρου δικτύου και την αποκατάσταση του υφιστάµενου τοπικού οδικού δικτύου, όπου απαιτείται, εξασφαλίζεται η Σελ. 5

6 εξυπηρέτηση των παρόδιων εγκαταστάσεων συµβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ισορροπηµένη ανάπτυξη της περιοχής. Με την Απόφαση 784/7/ του.σ. της Ε.Ο.Α.Ε. εγκρίθηκε η προκήρυξη ενός διεθνoύς διαγωνισµού, για την εκπόνηση των οριστικών µελετών των δύο (2) εκ των είκοσι τριών (23) τεχνικών του τµήµατος , και συγκεκριµένα της Γέφυρας Α/Κ Τελωνείου (Χ.Θ ,32) και της Γέφυρας ρέµατος Αγ. Γεωργίου (Χ.Θ ,16 της αρτηρίας). Ο ιαγωνισµός βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την υπ. αρ. 808/3/ Απόφαση του.σ. της Ε.Ο.Α.Ε. εγκρίθηκε, µεταξύ άλλων, η προκήρυξη τριών διεθνών διαγωνισµών, για την εκπόνηση των υπόλοιπων 21 τεχνικών του τµήµατος. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η προκήρυξη ενός διεθνούς διαγωνισµού, για τον ανεξάρτητο έλεγχο των οριστικών µελετών των είκοσι τριών (23) συνολικά τεχνικών του τµήµατος «Περιαστική οδός Σερρών». 1.3 Σκοπός της παρούσης Σύµβασης Μελέτης Το έργο του Αναδόχου περιλαµβάνει τον ανεξάρτητο έλεγχο των οριστικών µελετών είκοσι τριών (23) τεχνικών, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 1 της παρ. 2.1 παρακάτω, σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στις ΟΣΜΕΟ και στην παρ. 6 του παρόντος αντικειµένου. 1.4 Στοιχεία υφισταµένων µελετών Στον πίνακα Β της παρ. 7 του παρόντος δίνονται οι υπάρχουσες υποστηρικτικές εγκεκριµένες µελέτες, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο στον έλεγχο των µελετών των τεχνικών. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.1 Περιγραφή των εργασιών Το έργο του Συµβούλου περιλαµβάνει τον έλεγχο των οριστικών µελετών των τεχνικών του πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 1.: Τεχνικά τµήµατος Α/A Τεχνικό ΧΘ 1 2 Γέφυρα τάφρου Χριστού Γέφυρα κάτω διάβασης ΕΟ Θεσ/νίκης Σερρών Συνολικό µήκος* τεχνικού /Άνοιγµα σε Κ/ (µ.) Πλάτος (*) τεχνικού/ Μήκος Κ/ (µ.) 0+958,56 87,00 28, ,95 25,40 27,40 3 Κ/ οδού Κ ,41 11,00 29,00 4 Κ/ 2 παράπλευρης οδού 3+647,43 11,00 29,90 5 Γέφυρα Λευκώνα 4+058,06 21,00 28,90 6 Επέκταση Κ/ ,00 7,00 7 Α/ κλάδου 3 στον Α/Κ Ε.Β.Ζ ,39 36,10 14,60 8 Επέκταση Κ/ ,37 30,00 10,50 9 Επέκταση Κ/ ,69 20,00 40,00 10 Επέκταση Κ/ ,82 10,00 18,10 11 Επέκταση Κ/ ,90 11,00 20,00 12 Γέφυρα στον Α/Κ Σιδ. Σταθµού Νιγρίτας 8+586, ,40 Σελ. 6

7 Α/A Τεχνικό ΧΘ Επέκταση γέφυρας ρέµατος Αγ. Βαρβάρας Γέφυρα στον Α/Κ Ν. Σκοπού -Νεοχωρίου Γέφυρα ρέµατος Αγ. Αναργύρων Γέφυρα ρέµατος Αγ. Γεωργίου στην παράπλευρη οδό Κ/ 8 κλάδου προς Νοσοκοµείο Συνολικό µήκος* τεχνικού /Άνοιγµα σε Κ/ (µ.) Πλάτος (*) τεχνικού/ Μήκος Κ/ (µ.) 6+322,97 22,00 20, ,78 33,50 12, ,10 20,00 52, ,73 της παράπλευρης οδού 11,00 22, ,70 13,00 30,00 18 Κ/ 9 κάθετης οδού ,76 10,00 28, Κ/ 10 κλάδου προς ράµα Γέφυρα ρέµατος Αγ. Ιωάννου- Επταµύλων ,12 10,50 30, ,00 56,00 28,90 21 Α/ κάθετης οδού ,41 65,00 11,00 22 Γέφυρα Α/Κ Τελωνείου ,32 156,0 28,90 Γέφυρα Ρέµατος Αγ ,16 20,2 29,05 Γεωργίου Στον πίνακα δίνονται οι X.Θ. και τα µήκη των τεχνικών µε βάση την οριστική µελέτη οδοποιίας και τις προκαταρκτικές µελέτες τους. Ο σχεδιασµός των τεχνικών, θα οριστικοποιηθεί στην οριστική µελέτη τους. 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.1 Απαιτούµενο Πτυχίο του Αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο µελετών τεχνικών έργων και ιδιαίτερα γεφυρών. Ο Ανάδοχος για την παροχή των Υπηρεσιών ελέγχου (Ελεγκτής) των οριστικών µελετών των τεχνικών έργων οδών - γεφυρών, θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ε τάξης στην Κατηγορία 8 (Στατικών µελετών ), όπως ορίζεται και στην Προκήρυξη. Το ελάχιστο προσωπικό, το οποίο θα στελεχώνει την οµάδα ελέγχου θα είναι αυτό που ζητείται στην Προκήρυξη. Ο Ελεγκτής θα είναι πρόσωπο ανεξάρτητο από τον συντάκτη της µελέτης. Η εµπειρία του Ελεγκτή θα πρέπει να είναι αντίστοιχη ή και να υπερκαλύπτει αυτήν του Μελετητή, για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εκπόνησης του ελέγχου µελέτης. 3.2 Παροχή Υπηρεσιών - Επικοινωνία Γενικά Ο Ανάδοχος Ελεγκτής θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ε.Ο.Α.Ε. και θα ενηµερώνει για κάθε θέµα που προκύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της σύµβασης Επικοινωνία Αναδόχου µε την Ε.Ο.Α.Ε. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα ενηµερωθεί για τον Επιβλέποντα της Σύµβασης, µε τον οποίο θα επικοινωνεί για τα συµβατικά θέµατα. Για κάθε µελέτη προς έλεγχο, η Ε.Ο.Α.Ε. θα παρέχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες και τα απαιτούµενα στοιχεία, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις ΟΣΜΕΟ, πλην των υπολογισµών της µελέτης για τους οποίους ο Ανάδοχος (ελεγκτής) δεν θα λαµβάνει γνώση. Σελ. 7

8 3.2.3 Επικοινωνία Αναδόχου Ελέγχου µε τους Συντάκτες των µελετών (Μελετητές) Μεταξύ του Συντάξαντα τη µελέτη (Μελετητή) και του Αναδόχου (Ελεγκτή) θα υπάρχει ανεξαρτησία. Όποτε η Ε.Ο.Α.Ε. εκτιµήσει, ότι είναι δυνατή και δόκιµη η ανάµειξη του Ελεγκτή από την αρχή της εκπόνησης της µελέτης, η διεξαγωγή του ελέγχου µπορεί να αρχίσει πριν από την ολοκλήρωση της µελέτης. Στην περίπτωση αυτή Μελετητής και Ελεγκτής, µπορούν να προχωρούν εκ παραλλήλου. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η συνεργασία Ελεγκτή και Μελετητή, προκειµένου να εξασφαλισθεί, ότι τα αποτελέσµατά τους είναι άµεσα συγκρίσιµα, ο Ελεγκτής, πριν προχωρήσει σε συνεργασία, θα πρέπει να ζητήσει τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Α.Ε., στην οποία εν συνεχεία θα αποστέλλονται Πρακτικά συσκέψεων ή επικοινωνίας µε τηλεοµοιοτυπία, επιστολές κ.λπ. Σε περίπτωση επιστηµονικής διαφωνίας για την µελέτη, η Ε.Ο.Α.Ε. θα συγκαλεί σύσκεψη στα γραφεία της µε τον Μελετητή και τον Ελεγκτή. Εάν η διαφωνία δεν επιλυθεί, η Ε.Ο.Α.Ε. έχει το δικαίωµα να προσλάβει έναν ανεξάρτητο σύµβουλο για την επίλυση του προβλήµατος. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.1 Για κάθε µελέτη προς έλεγχο, η Ε.Ο.Α.Ε. θα παρέχει στον Σύµβουλο Ελεγκτή τα παρακάτω στοιχεία, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. : Κατάλληλα αποσπάσµατα από την οριστική µελέτη οδοποιίας, τοπογραφικά διαγράµµατα, οριζοντιογραφία, µηκοτοµή και λεπτοµέρειες διατοµών. Αντίγραφα όλων των σχεδίων γενικής διάταξης, σχεδίων λεπτοµερειών, προέντασης και οπλισµών. Αντίγραφα όλων των πινάκων οπλισµού / αναπτύγµατα οπλισµού. Αντίγραφο των σχετικών ειδικών όρων µελέτης ή κατασκευής (όπου απαιτείται). Περιβαλλοντικούς όρους του τµήµατος, στο οποίο ανήκει το τεχνικό. Αντίγραφα όλων των γεωτεχνικών (γεωτρήσεις, αποτελέσµατα δοκιµών και αξιολογήσεις), γεωλογικών, τοπογραφικών και υδραυλικών µελετών σχετικών µε το τεχνικό καθώς επίσης και των µελετών που αφορούν την αντιστήριξη των πρανών, κατασκευαστική µέθοδο, ικριώµατα. Αντίγραφο της Τεχνικής Έκθεσης της µελέτης του Τεχνικού, συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης από τον µελετητή, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 5.1 των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Προµέτρηση Προϋπολογισµό. Εγχειρίδιο συντήρησης. Τα στοιχεία που θα χορηγούνται στον Σύµβουλο Ελεγκτή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορεί κατά περίπτωση να διαφοροποιούνται η να συµπληρώνονται. 4.2 Κανονισµοί και Οδηγίες Οι µελέτες θα ελέγχονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς σε συνδυασµό µε τις σχετικές Εγκυκλίους και Οδηγίες, τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ, τις ΟΜΟΕ, ΟΜΟΕ-, ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (Π.Κ.Ε) και τις εν γένει υποδείξεις της Ε.Ο.Α.Ε. Εφ όσον διαπιστωθούν ασυµφωνίες µεταξύ των κανονισµών ο Ανάδοχος Ελεγκτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην /νση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, στον έλεγχο της µελέτης θα εφαρµόζονται οι ίδιοι Κανονισµοί µε αυτούς που εφαρµόσθηκαν και στη σύνταξη της µελέτης. Σελ. 8

9 4.3 Αντισεισµικός Σχεδιασµός Ο αντισεισµικός έλεγχος των τεχνικών θα γίνει σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό 2000 (ΕΑΚ2000-ΦΕΚ 2184Β/ ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Εγκύκλιο 18/ ( 17α/04/62/ΦΝ275), την Εγκύκλιο 26/ α/02/78/ΦΝ275), τις Οδηγίες για την αντισεισµική µελέτη γεφυρών (Εγκύκλιος 23/ ΜΕΟ/ο/6289/ κ.λ.π.) ή λοιπούς ισχύοντες κανονισµούς και λοιπές Οδηγίες κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις σχετικές Εγκυκλίους σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Η τιµή της σεισµικής επιτάχυνσης εδάφους καθορίζεται από την αντίστοιχη Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας της περιοχής στην οποία ανήκει το τεχνικό. O συντελεστής σπουδαιότητας θα λαµβάνεται γενικά γ= 1,0. Ο Ανάδοχος ελεγκτής θα απευθύνει κάθε ερώτηµα σχετικά µε τον αντισεισµικό σχεδιασµό των τεχνικών στη /νση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε. Όπου αυτό απαιτείται, θα περιλαµβάνεται και ο έλεγχος έναντι σεισµού και στις φάσεις κατασκευής του τεχνικού. Οι επιλογές κατηγορίας εδάφους Α, Β, Γ και από τον Πίνακα 2.5 του ΕΑΚ2000 (λαµβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις) θα γίνονται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία γεωτεχνικής µελέτης και κάθε πρόσθετης έρευνας. Ό έλεγχος των µελετών θα εκτελείται σύµφωνα µε την κατηγορία εδάφους του Πίνακα 2.4 του ΕΑΚ2000 όπως έχει καθορισθεί στην γεωτεχνική µελέτη. 5. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 ιάρκεια εργασιών Ελέγχου Χρονοδιάγραµµα Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, µε την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης. Στο παρόν «Τεχνικό Αντικείµενο» περιλαµβάνεται πίνακας κωδικοποίησης, στον οποίο αναγράφεται ο εκτιµώµενος συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης ελέγχου κάθε τεχνικού. Με βάση τον πίνακα αυτό, στη φάση του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι θα συντάξουν χρονοδιάγραµµα εκπόνησης του ελέγχου, το οποίο και αποτελεί στοιχείο της τεχνικής προσφοράς τους, και από το οποίο θα προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου των εργασιών ελέγχου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. Ο καθαρός χρόνος του πίνακα κωδικοποίησης περιλαµβάνει αφ ενός µεν τον χρόνο ελέγχου της µελέτης, αφ ετέρου δε τον χρόνο για τυχόν απαιτούµενες επανυποβολές, και είναι δυνατόν στο χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα υποβάλουν οι µετέχοντες στο διαγωνισµό, να µοιράζεται σε δυο ή περισσότερα τµήµατα µε ενδιάµεσο επιπρόσθετο χρόνο για ελέγχους, εγκρίσεις κ.λπ. Στο υποβαλλόµενο χρονοδιάγραµµα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι διενέργειας του ελέγχου του παρόντος αντικειµένου, για κάθε τεχνικό, τα ακριβή σηµεία έναρξης και λήξης κάθε µελετητικής δράσης, ο επιπρόσθετος χρόνος για κάθε είδους καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, όπως χρόνος για αναθεώρηση και επανυποβολή των µελετών, έγκριση µελετών από την Υπηρεσία, εγκρίσεις και συναινέσεις άλλων υπηρεσιών ή φορέων κ.λπ., έτσι ώστε να τηρείται η συνολική προθεσµία ολοκλήρωσης του µελετητικού έργου, όπως αναγράφεται στον «Πίνακα Κωδικοποίησης». Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα είναι δεσµευτικό για τον Ανάδοχο και µε βάση αυτό σε διάστηµα 15 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, θα συντάξει το λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα µε χρήση συστήµατος προγραµµατισµού, που θα βασίζεται σε λογική δικτύου µε χρήση λειτουργικού Η/Υ για καθορισµό της κρίσιµης πορείας (critical path analysis, CPA) π.χ. το Primavera. Το χρονοδιάγραµµα µπορεί στη συνέχεια να παρουσιαστεί σε απλά ιστογράµµατα ή σε µορφή λογικού διαγράµµατος. Σελ. 9

10 Αν µετατίθεται το καθορισµένο χρονικό σηµείο έναρξης των εργασιών ελέγχου, το οποίο αναγράφεται στο χρονοδιάγραµµα, χωρίς ευθύνη του Αναδόχου, τότε δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Σε περίπτωση µη τήρησης, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του Αναδόχου, του συνολικού καθαρού χρόνου της σύµβασης ή των τµηµατικών προθεσµιών του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις ποινικές ρήτρες, που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Σ.Υ. Σε περίπτωση που η µελέτη µετά τον ανεξάρτητο έλεγχο της χρήζει «Αναθεώρησης και Επανυποβολής», ο επαναληπτικός ανεξάρτητος έλεγχος της αναθεωρηµένης µελέτης θα διενεργείται σε διάστηµα 10 ηµερών από την αποστολή της από την Ε.Ο.Α.Ε. στον Ανάδοχο Ελεγκτή, εκτός αν ορισθεί από την Υπηρεσία άλλη προθεσµία. Καθυστέρηση του επανελέγχου της µελέτης, πέραν των 10 ηµερών ή της οριζόµενης προθεσµίας, θα επιφέρει ποινικές ρήτρες καθυστέρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Σ.Υ. για υπέρβαση τµηµατικής προθεσµίας. Αν η επανυποβολή της µελέτης και ο επαναληπτικός ανεξάρτητος έλεγχος ζητήθηκε λόγω αλλαγών οι οποίες δεν πηγάζουν από τα σχόλια του Αναδόχου (του Ελεγκτή), η αρχική αυτή προθεσµία δύναται να παραταθεί σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Η Ε.Ο.Α.Ε. έχει το δικαίωµα: Να παραλείψει την εκπόνηση όλων ή µερικών από τις µελέτες, ή των σταδίων που περιλαµβάνονται στον πίνακα κωδικοποίησης που ακολουθεί, σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στο άρθρο της Σ.Υ. Να διακόψει την εκπόνηση του ελέγχου της µελέτης σε οποιοδήποτε στάδιο του και να προβεί στη λύση της σύµβασης, σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στο άρθρο 11 της Σ.Υ. Ο Ανάδοχος θα αµείβεται σύµφωνα µε την γενοµένη µε την οικονοµική προσφορά του ανάλυση της αµοιβής του, η οποία θα καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005. Ο συνολικός συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ελέγχου µελετών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) µήνες. Ο καθαρός χρόνος µαζί µε τον επιπρόσθετο χρόνο επανυποβολών, εγκρίσεων κ.λ.π. του χρονοδιαγράµµατος που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι στην τεχνική προσφορά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) µήνες. Αντιθέτως είναι δυνατόν να συντοµευτεί ο χρόνος αυτός, υπό τον όρο ότι η κάθε συντόµευση θα αιτιολογείται πλήρως από την οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας ελέγχου, σε συνδυασµό µε τη στελέχωσή της, την αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας, την αξιοποίηση του εξοπλισµού και την απασχόληση του υποψηφίου και της οµάδας του από µελετητικές εργασίες και παρεχόµενες υπηρεσίες. Εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. για σχολιασµό σχέδιο της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου (ΕΕΕ) για το συνολικό αντικείµενο, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.7 του παρόντος, όπου θα περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων και χρονοδιάγραµµα ελέγχου. Μετά την απάντηση της Ε.Ο.Α.Ε. ο Ανάδοχος θα υποβάλει την οριστική ΕΕΕ. Αν απαιτηθούν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος θα γίνονται σε συνεννόηση µε την Ε.Ο.Α.Ε. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει τον έλεγχο των οριστικών µελετών των τεχνικών του Πίνακα Α µέσα στην χρονική περίοδο που αναφέρεται στο χρονοδιάγραµµα, συνοδεύοντας κάθε υποβολή ελεγχθείσας µελέτης µε πιστοποιητικό και έκθεση ελέγχου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν και στις σχετικές παραγράφους του κεφ.5 των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Σελ. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Εργασιών ελέγχου και επιµέρους Αµοιβών α/α ΤΕΧΝΙΚΟ Παραδοτέα Επιµέρους αµοιβές ( ) Πληρωµή Εξόφληση 1 Γέφυρα τάφρου Χριστού, Χ.Θ ,56 2 Γέφυρα Κ/ Ε.Ο.Θεσ/νίκης Σερρών 2+091,95 3 Κ/ οδού Κ1, Χ.Θ , Κ/ 2 παραπλ. Οδού, Χ.Θ ,43 5 Γέφυρα Λευκώνα, Χ.Θ ,06 6 Επέκταση Κ/ 3, Χ.Θ Πιστοποιητικό 7 Α/ κλάδου 3 στον Α/Κ Ε.Β.Ζ, Ελέγχου, Έκθεση Χ.Θ ,39 Ελέγχου, 8 Επέκταση Κ /4, Χ.Θ , Υπολογισµοί 9 Επέκταση Κ /5, Χ.Θ ,69 Ελέγχου, Σφραγισµένα και υπογεγραµµένα Επέκταση Κ/ 6, Χ.Θ ,82 από τον Ανάδοχο Τεύχη και Σχέδια 11 Επέκταση Κ/ 7, Χ.Θ ,90 Μελέτης Γέφυρα στον Α/Κ Σιδ. Σταθµού Νιγρίτας, Χ.Θ ,98 13 Επέκταση Γέφυρας ρέµατος Αγ Βαρβάρας, Χ.Θ Γέφυρα στον Α/Κ Ν.Σκοπού Νεοχωρίου, Χ.Θ ,78 15 Γέφυρα ρέµατος Αγ Αναργύρων, Χ.Θ ,10 16 Γέφυρα παράπλ. οδού ρέµατος Αγ. Γεωργίου, Χ.Θ ,73 17 Κ/ 8 κλάδου προς Νοσοκοµείο, Χ.Θ , Κ/ 9 κάθετης οδού, Χ.Θ ,76 Πιστοποιητικό Ελέγχου, Έκθεση 19 Κ/ 10 κλάδου προς ράµα, Ελέγχου, Χ.Θ ,12 Υπολογισµοί 20 Γέφυρα ρέµατος Αγ. Ιωάννου Ελέγχου, Επταµύλων, Χ.Θ ,00 Σφραγισµένα και 21 Α/ κάθετης οδού , υπογεγραµµένα από τον Ανάδοχο Τεύχη και Σχέδια Μελέτης 22 Γέφυρα ρέµατος Αγ. Γεωργίου, Χ.Θ ,16 6 Γέφυρα Α/Κ Τελωνείου, Χ.Θ ,32 Συνολική αµοιβή Ελέγχου Μελετών Με την υποβολή των παραδοτέων Με την υποβολή των παραδοτέων *Για τους όρους που αφορούν στα τεχνικά όπως Γέφυρες (ειδικές ή συνήθεις), Άνω ιαβάσεις, Κάτω ιαβάσεις, Οχετοί, Στηθαία, κλπ ο Ανάδοχος παραπέµπεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., παράγραφο Σελ. 11

12 5.2 Ενδεικτικός χρόνος ελέγχων µελετών Τύπος τεχνικού Εκτιµώµενος χρόνος* υποβολής Εκθέσεων Ελέγχου 1 ο στάδιο Ελέγχου 2 ο στάδιο Ελέγχου Οχετός 2 ηµέρες 5 ηµέρες Κάτω 2 ηµέρες 7 ηµέρες διάβαση Άνω 4 ηµέρες 15 ηµέρες διάβαση Γέφυρες 7 ηµέρες 21 ηµέρες *:- από την παραλαβή της προς έλεγχο µελέτης από τον Ανάδοχο (ελεγκτή). εν περιλαµβάνεται ο χρόνος σύνταξης της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου (ΕΕΕ) του συνολικού αντικειµένου (πρβλ. παρ. 5.1 και 6.7 του παρόντος) Εντός της προθεσµίας του 1 ου σταδίου ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει την Ε.Ο.Α.Ε. (πρβλ. παρ. 6.2 του παρόντος), κατά πόσον οι σχετικές πληροφορίες για να διεκπεραιώσει τον πλήρη έλεγχο, περιέχονται στη µελέτη. Εάν οι παρεχόµενες πληροφορίες βρεθούν ότι είναι ανεπαρκείς για να διεξαχθεί ο πλήρης έλεγχος της µελέτης ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροφορήσει άµεσα την Ε.Ο.Α.Ε. για τα ελλείποντα στοιχεία. Σελ. 12

13 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 6.1 Γενικά Η ιαδικασία Ελέγχου και τα παραδοτέα τεύχη (Πιστοποιητικό, έκθεση, υπολογισµοί ελέγχου µελέτης) θα είναι σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα σχετικά κεφάλαια και παραγράφους των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. (κεφ. 5, παρ. 5.11, 5.12, παράρτηµα 5.1, 5.2, κλπ. ) της Ε.Ο.Α.Ε., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Υπενθυµίζεται στο Σύµβουλο ότι οφείλει να παραδώσει όλα τα στοιχεία ελέγχου και σε ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Τυχόν αποκλίσεις στη µελέτη από τους ισχύοντες Κανονισµούς και τα πρότυπα θα αναφέρονται άµεσα στη /νση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε. Η διαχείριση, όσον αφορά τις διαδικασίες ελέγχου των µελετών, θα γίνεται από τη ιεύθυνση Μελετών της Εγνατία Οδός Α.Ε. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφθεί την περιοχή του έργου, προκειµένου να εξετάσει την καταλληλότητα των προτάσεων του µελετητή. Θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται τα παρακάτω: 1) η µελέτη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και προδιαγραφών, των Ο.Μ.Ο.Ε., των Π.Κ.Ε., των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. κ.λπ. 2) το προτεινόµενο έργο ανταποκρίνεται στην περιγραφή που περιλαµβάνεται στην Τεχνική Έκθεση του έργου. 3) τα σχέδια γενικής διάταξης συµφωνούν µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοποιίας. 4) η µελέτη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και είναι συµβατή µε τις λοιπές υποστηρικτικές µελέτες (περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές, γεωλογικές, υδραυλικές κ.λπ.). 5) οι εφαρµοζόµενες φορτίσεις είναι κατάλληλες και έγκυρες. 6) οι παραδοχές της µελέτης είναι κατάλληλες και έγκυρες. 7) η µέθοδος ανάλυσης είναι κατάλληλη και έγκυρη. 8) η αιτιολόγηση του στατικού συστήµατος του µελετητή και η προσοµοίωση του µοντέλου του Η/Υ είναι ικανοποιητική. 9) η γεωµετρία και οι πληροφορίες των διαστάσεων και οι συντεταγµένες σε σχέση µε την οδοποιία είναι ορθές. 10) η συνολική ευστάθεια του τεχνικού είναι επαρκής τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα και ανταποκρίνεται στις γεωτεχνικές και γεωλογικές τοπικές συνθήκες. 11) η µελέτη θεµελίωσης, τυχόν µέτρα βελτίωσης εδάφους κλπ., είναι ορθές και αποδεκτές επιλογές και σύµφωνες µε τις προτάσεις και τα στοιχεία που περιέχονται στη γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγησή της και στις απαιτήσεις της υδραυλικής µελέτης (π.χ. τρόπος θεµελίωσης, φέρουσα ικανότητα πασσάλων, υποσκαφή κ.λπ.). Ο ελεγκτής θα ενηµερώσει την Ε.Ο.Α.Ε. για τυχόν συντελεστές που δεν είναι συµβατοί µε τις παραµέτρους / παραδοχές / προτάσεις της έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Στοιχείων. 12) όπου έχουν εφαρµοσθεί παρεκκλίσεις από τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρ των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., αυτές είναι κατάλληλες και έγκυρες. 13) οι έλεγχοι όλων των στοιχείων της κατασκευής σε οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας. 15) η διάταξη και η διαµόρφωση του οπλισµού είναι η ενδεικνυόµενη. 16) ο σχεδιασµός λεπτοµερειών µελέτης και λεπτοµερειών οπλισµού είναι ικανοποιητικός και οι πίνακες οπλισµών είναι σωστοί. Θα ελέγχεται και θα επιβεβαιώνεται ότι στις Σελ. 13

14 διατοµές δεν προβλέπεται πυκνή διάταξη οπλισµού που έχει ως επακόλουθο ανεπαρκώς δονηµένο σκυρόδεµα και επίσης ότι οι οπλισµοί στις περιοχές αγκυρώσεων των προεντεταµένων φορέων δεν εµποδίζουν την διέλευση των καλωδίων προεντάσεως. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 17) οι προµετρήσεις και ο προϋπολογισµός είναι αποδεκτές. 18) η ευστάθεια των πρανών κατά την διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου είναι ικανοποιητική. 19) τα προσωρινά έργα, όπου απαιτούνται, είναι αποδεκτά. Βοηθητικές κατασκευές µόνιµες ή µη, απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου είναι οι ενδεδειγµένες. Στην περίπτωση ειδικών µεθόδων κατασκευής φορέων (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. παρ. 5.7) ή βάθρων, οι χρησιµοποιούµενες διατάξεις είναι οι ενδεδειγµένες. Ο Ελεγκτής θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµοσιµότητα και την ακρίβεια όλων των προγραµµάτων του Η/Υ που χρησιµοποιεί και θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα του προγράµµατος για κάθε εφαρµογή. Στην περίπτωση που ο Ελεγκτής επιθυµεί να χρησιµοποιήσει διαφορετική υπολογιστική µέθοδο από αυτήν του Μελετητή, τότε θα πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Α.Ε. Η αναλυτική εργασία του Ελεγκτή θα είναι ανεξάρτητη από αυτήν του Μελετητή και θα διεξάγεται χωρίς αναφορά στους υπολογισµούς του Μελετητή. Εξάλλου ο Ανάδοχος δεν θα λαµβάνει γνώση των υπολογισµών της µελέτης που πρόκειται να ελέγξει. Μετά την υποβολή των παρατηρήσεων του Ελεγκτή επί της µελέτης που ήλεγξε στην Υπηρεσία, η Ε.Ο.Α.Ε. µπορεί να ζητήσει από τον Μελετητή να τροποποιήσει την µελέτη του ανάλογα. Οι αναθεωρήσεις της µελέτης, που θα γίνουν µε βάση τα σχόλια του ελέγχου, θα διαβιβαστούν στον Ελεγκτή για να ελέγξει εκ νέου αν οι τροποποιήσεις και διορθώσεις του ενσωµατώθηκαν στην νέα υποβολή της µελέτης από τον µελετητή. Ο επανέλεγχος αυτός συνιστά µέρος της διαδικασίας του ελέγχου και η αµοιβή του συµπεριλαµβάνεται στην καθορισθείσα, κατά περίπτωση, αµοιβή ελέγχου. Ο Σύµβουλος Ελεγκτής, όταν η µελέτη είναι αποδεκτή, µαζί µε την έκθεση ελέγχου θα υποβάλει πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο θα βεβαιώνει ότι η µελέτη (πιθανώς τροποποιηµένη µετά από τον έλεγχο και µε τυχόν διορθώσεις µε κόκκινο επί των σχεδίων) είναι «κατάλληλη για κατασκευή» και ότι ο έλεγχος διεξήχθη σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία (Βλ. κεφ. 5 των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.: παραγρ. 5.11, 5.12 κ.λπ., παράρτηµα 5.2 κ.λπ.). Το τελικό πιστοποιητικό ελέγχου θα εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και θα συνοδεύεται από την τελική έκθεση ελέγχου και τα σχέδια της µελέτης σφραγισµένα «Κατάλληλο για κατασκευή». Εφ όσον ελέγχονται τµηµατικές υποβολές και όταν αυτές είναι αποδεκτές, θα υποβάλλονται, για κάθε µία από αυτές, έκθεση ελέγχου, σφραγισµένα σχέδια και τεύχη «Κατάλληλο για κατασκευή» και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου (της τµηµατικής υποβολής). 6.2 Εκθέσεις ελέγχου Απαιτείται µια διαδικασία δυο σταδίων για τον εντοπισµό τυχόν ελλείψεων των προς έλεγχο µελετών. 1. Η αρχική έκθεση Ελέγχου θα σχολιάζει την σηµασία (ορθότητα, πληρότητα κ.λπ ) των παραδοχών των µελετών και των φορτίσεων. Αυτό θα επιτρέψει την έγκαιρη υποβολή υποδείξεων στους µελετητές και την αποφυγή µη αναγκαίων ελέγχων. Σελ. 14

15 Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στην Ε.Ο.Α.Ε. σύµφωνα µε το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της παρ. 5.2 του παρόντος. 2. Αν είναι αποδεκτές οι παραδοχές και τα κριτήρια µελέτης, ο Ελεγκτής θα προχωρήσει στην διεξαγωγή του ελέγχου. Θα αναφέρει την αποδοχή της µελέτης για καθένα από τα βασικά σηµεία και θα εντοπίζει τυχόν ελλείψεις ή απαιτούµενες διορθώσεις. Η έκθεση ελέγχου θα καθορίζει επίσης την σηµασία τυχόν ελλείψεων - διορθώσεων και θα παρέχει προτάσεις στην Ε.Ο.Α.Ε. σχετικά µε την : αποδοχή της µελέτης αποδοχή της µελέτης µε παρατηρήσεις/υποδείξεις αναθεώρηση της µελέτης Αν από τον έλεγχο προκύψει αποδοχή της µελέτης µε παρατηρήσεις / υποδείξεις που απαιτούν διορθώσεις σχεδίων, ο Ελεγκτής θα κάνει τις διορθώσεις µε κόκκινο στα σχέδια των αντιγράφων (σειρών της µελέτης) που θα παραλάβει από την Ε.Ο.Α.Ε. 6.3 Υπολογισµοί Ελέγχου Για τα µεγάλα τεχνικά έργα, εκτός από οχετούς και τοίχους αντιστήριξης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Ε.Ο.Α.Ε. τους δικούς του ανεξάρτητους υπολογισµούς ελέγχου, συνοδευόµενους και από τις από εκτυπώσεις των αποτελεσµάτων από Η/Υ, όταν χρησιµοποιείται Η/Υ. Όλοι οι υπολογισµοί ελέγχου θα πρέπει να υπογράφονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα υπογράφει επίσης την Έκθεση και το Πιστοποιητικό ελέγχου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σύµβαση. Όπου από τον έλεγχο προκύπτουν αναθεωρήσεις των αρχικών σχεδίων και τευχών θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ο.Α.Ε. και οι τυχόν απαιτούµενοι συµπληρωµατικοί υπολογισµοί ελέγχου για επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων και ενηµέρωση του µελετητή. Οι υπολογισµοί ελέγχου θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα. 6.4 Πιστοποίηση του Ελέγχου Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υπογράψει Πιστοποιητικό ελέγχου για κάθε τεχνικό που θα ελέγξει στο οποίο θα βεβαιώνει ότι η µελέτη (πιθανώς τροποποιηµένη µετά από τον έλεγχο και µε τυχόν διορθώσεις µε κόκκινο επί των σχεδίων) είναι κατάλληλη για κατασκευή και ότι ο έλεγχος διεξήχθη σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία (Βλ. κεφ. 5 των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.: παραγρ. 5.11, 5.12 κ.λπ., παράρτηµα 5.2 κ.λπ.). Μαζί µε το Πιστοποιητικό ελέγχου και την Έκθεση ελέγχου ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. την µελέτη που ελέγχθηκε, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη κατάλληλα. (Τα τεύχη και σχέδια της µελέτης που ελέγχθηκαν, εφόσον γίνονται αποδεκτά θα σφραγίζονται ως «Κατάλληλο για Κατασκευή», θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο Ελεγκτή και τον Εκπρόσωπο του γραφείου). Το τελικό Πιστοποιητικό ελέγχου θα εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου του ελέγχου. Εφόσον ελέγχονται τµηµατικές υποβολές της µελέτης πιστοποιητικό ελέγχου θα εκδίδεται και για κάθε τµηµατική υποβολή µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της, όταν αυτή είναι αποδεκτή. Στην περίπτωση συνεργαζόµενων η συµπραττόντων γραφείων Αναδόχων Ελεγκτών, το πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να υπογράφεται από όλα τα συµµετέχοντα στην σύµπραξη η στη συνεργασία γραφεία. Σελ. 15

16 6.5 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Απαίτηση για την Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών σωστής πρακτικής από τον Ανάδοχο. Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία τήρησης τέτοιων διαδικασιών, κατ απαίτηση της Ε.Ο.Α.Ε. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η Ε.Ο.Α.Ε. θα ελέγχει τον Ανάδοχο για το εάν τηρεί τέτοιες διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ή/και θα επισκέπτεται τα γραφεία του Αναδόχου για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. Κατόπιν του ελέγχου, η Ε.Ο.Α.Ε. θα συντάξει µια έκθεση ελέγχου που θα την κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. Η έκθεση θα επισηµαίνει οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες του Αναδόχου και θα ορίσει χρονοδιάγραµµα για την βελτίωση/συµπλήρωση τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει διόρθωση των ατελειών, η Ε.Ο.Α.Ε. θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Η Ε.Ο.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει οποιαδήποτε εργασία δεν ακολουθεί τις διαδικασίες αυτές. Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής: ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισµών και άλλων στοιχείων. Αναφορά στην εισαγωγή του τεύχους υπολογισµών των κανονισµών µελέτης και των παραδοχών που εφαρµόστηκαν. Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόµατος του συντάκτη καθώς και του Ελεγκτή. Να γίνεται σχετική τροποποίηση στο πρωτοσέλιδο που παραδίδεται από την Ε.Ο.Α.Ε. Ο ελεγκτής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Συντάξας. Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων σύµφωνα µε το οποίο καταγράφονται όλες οι εισερχόµενες εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία. ιαδικασία για τον έλεγχο αλλαγών των µελετών. Σύστηµα καταγραφής αλλαγών στις µελέτες οι οποίες προέρχονται από εσωτερικές ή και εξωτερικές πηγές. Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών. Σύστηµα διανοµής για την πληροφόρηση των στελεχών της Οµάδας Ελέγχου σχετικά µε τις αλλαγές και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά σε περίπτωση που η οµάδα ελέγχου δεν στεγάζεται εξ ολοκλήρου στα ίδια γραφεία). ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου. Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα σύνταξης εκθέσεων προόδου για την καταγραφή της προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον εντοπισµό των προβληµάτων. 6.6 Συντονισµός Ο Συντονιστής θα ενηµερώνει άµεσα την Ε.Ο.Α.Ε. για τα πρόσθετα στοιχεία, που τυχόν απαιτούνται για τον έλεγχο των µελετών, πέραν αυτών που χορηγούνται µε την έναρξη των εργασιών (π.χ. υφιστάµενες υποστηρικτικές µελέτες, προηγούµενα στάδια µελέτης τεχνικών κ.λ.π.). Ο Συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση τους Χρονοδιαγράµµατος. 6.7 Εκθέσεις Θα υποβληθούν οι παρακάτω Εκθέσεις: Έκθεση Εκτίµησης Έργου Εκθέσεις Ελέγχου Εκθέσεις προόδου (µηνιαίες). Σελ. 16

17 Η Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: - Τεχνική εκτίµηση του έργου. - Πρόταση για τµηµατικές υποβολές (που δεν αναφέρονται ως στάδια). - Χρονοδιάγραµµα εκπόνησης ελέγχου σύµφωνα µε την παρ. 5 του παρόντος. - Προτεινόµενο πρόγραµµα συσκέψεων. Το σχέδιο της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου (ΕΕΕ) θα υποβληθεί στην Ε.Ο.Α.Ε. για σχολιασµό εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών. Μετά την απάντηση της Ε.Ο.Α.Ε. ο Ανάδοχος θα υποβάλει την οριστική ΕΕΕ. Αν απαιτηθούν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος θα γίνονται σε συνεννόηση µε την Ε.Ο.Α.Ε. 6.8 Συσκέψεις Ο Ανάδοχος θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις που θα διεξάγονται στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. ή του Συντάκτη της µελέτης (Μελετητή), εφόσον και όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα συντάσσει, σε συνεννόηση µε την Ε.Ο.Α.Ε., τα πρακτικά των συσκέψεων θα τα υποβάλει εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την κάθε σύσκεψη. 7. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα σχετικά άρθρα των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., εκτός αν στο παρόν ορίζεται διαφορετικά. Όλες οι εγκεκριµένες µελέτες θα υποβάλλονται σφραγισµένες ως «ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ», υπογεγραµµένες από τον Ανάδοχο και θα φέρουν σφραγίδα του γραφείου του. ιευκρινίζεται ότι τα κείµενα θα είναι σε µορφή Microsoft Word 2003, τα σχέδια σε µορφή AutoCAD και τα παραδοτέα ψηφιακής µορφής σε CD-ROM ή DVD-ROM. Προδιαγραφές για Παραδοτέα Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν µοναδικό αύξοντα αριθµό αναφοράς της Ε.Ο.Α.Ε. Θα τηρείται κατάλογος αριθµών αναφοράς από κάθε γραφείο το οποίο συµµετέχει στις εργασίες. Όλες οι εκθέσεις, τεύχη υπολογισµών ελέγχου κλπ. θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της Ε.Ο.Α.Ε. (τυποποιηµένη Πινακίδα). Κάθε έγγραφο θα περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών διατµηµατικού ελέγχου και φύλλο Ελέγχου Ποιότητας. Όλα τα ονόµατα αρχείων θα πρέπει να είναι γραµµένα µε λατινικούς και όχι ελληνικούς χαρακτήρες. Σελ. 17

18 8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Β Μελέτη Μελετητής Αριθµός Φακέλου Προκαταρκτική µελέτη γέφυρας A/K Σιδ. Σταθµού- Νιγρίτας Χ.Θ , _62α Προκαταρκτική µελέτη γέφυρας Α/Κ Τελωνείου 6111_56a Χ.Θ Προκαταρκτική µελέτη γέφυρας ρέµατος Αγίου Γεωργίου Χ.Θ _57 Προκαταρκτική µελέτη γέφυρας ρέµατος Αγ. Ιωάννου- Επταµύλων Χ.Θ , _71 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΑΚΜΗ Προκαταρκτική µελέτη γέφυρας στον Α/Κ4 Ν. Σκοπού ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. -Νεοχωρίου Χ.Θ ,78 - CONCEPT Ε.Π.Ε. 6111_70 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΑΚΜΗ Προκαταρκτική µελέτη γέφυρας τάφρου Χριστού Χ.Θ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε ,56 - CONCEPT Ε.Π.Ε. 6111_58 Προκαταρκτική µελέτη γέφυρας για την κάτω διάβαση ΕΟ Θεσ/νίκης Σερρών Χ.Θ.2+091, _59 Προκαταρκτική µελέτη γέφυρας Λευκώνα στη Χ.Θ , _60 Προκαταρκτική µελέτη Α/ κλάδου 3 στον Α/Κ Ε.Β.Ζ. στη Χ.Θ , _72 Οριστική µελέτη οδοποιίας, ανισόπεδων κόµβων, κτλ 6111_55α Oριστική Υδραυλική µελέτη 6111_73 Πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών περιαστικής οδού Σερρών Έκθεση αποτελεσµάτων γεωτεχνικών ερευνών περιαστικής οδού Σερρών Έκθεση αποτελεσµάτων γεωτεχνικής έρευνας 10 γεωτρήσεων περιαστικής οδού Σερρών Τεχνική έκθεση παρουσίασης αποτελεσµάτων γεωτεχνικών εργασιών περιαστικής οδού Σερρών Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικής έρευνας τεχνικών από Χ.Θ Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικής έρευνας τεχνικών από Χ.Θ έως Χ.Θ ΝΑΜΑ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ ΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. "ΓΕΩΤΕΡ - Ι ΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε." ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. "ΓΕΩΤΕΡ - Ι ΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε." 6111_ _ _ _ _ _67 Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικής έρευνας τεχνικών από Χ.Θ έως Χ.Θ _69 Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικής έρευνας τεχνικών από Χ.Θ έως Χ.Θ ΝΑΜΑ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙ ΕΡΗΣ 6111_66 a) Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων / που αφορά το µεσαίο υποτµήµα της Περιαστικής Οδού από Χ.Θ έως b) Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων / που αφορά τα δύο ακραία υποτµήµατα της Περιαστικής Οδού από Χ.Θ έως και Χ.Θ έως ΓΕΩ-Ο Ο-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τοπογραφική αποτύπωση περιαστικής οδού Σερρών Ι.ΤΣΟΥΤΡΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ- 6111_45 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Σελ. 18

19 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ουρανία Κουρουµλή - Arend Tµηµατάρχης οµοστατικών, Λιµενικών & Αρχιτεκτονικών Μαρία Κατσαβέλη ιευθύντρια Μελετών ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε την 808/3/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Μαρία Θάνου ιευθύντρια Συµβάσεων Μιχάλης ώδος Προϊστάµενος Τοµέα Έργων & Ανάπτυξης Για τον «Ανάδοχο» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Σελ. 19

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Έλεγχος οριστικών µελετών λοιπών τεχνικών των Α/Κ Γηροκοµείου, Α/Κ Ευκαρπίας και Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, του 1ου τµήµατος (59.3.1) της Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Έλεγχος µελετών τεχνικών έργων οδών - γεφυρών του 2ου τµήµατος (59.3.2), από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της µε

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά Στρυµονικό του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες Προµαχώνας Κωδικός Αναφοράς 5262» ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών τριών Άνω ιαβάσεων του Α/Κ Ευκαρπίας του 1ου τµήµατος (59.3.1), από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)». Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου.

Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)». Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου. ΑΔΑ: ΒΙΚΣ46Ψ8ΟΝ-4ΤΕ 819 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 819 της 819ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 07.03.14 Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ AΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡAΣ 4985 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο γ' υποτµήµα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" Κωδικός Αναφοράς 4899» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών τεχνικών γεφυρών του Ανισόπεδου Κόμβου Ασβεστοχωρίου του 1 ου τμήματος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 14+000 (59.3.1), της Εξωτερικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµων Σιντικής και Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών από αρχή έως και Α/Κ Ασβεστοχωρίου (Α8) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86964-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 052-086964 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh. Ελληνική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 5-8 - 2 0 1 5 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5086 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002

Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002 Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002 1 1. ιαδικασία Ενηµέρωσης ΕΕ από τον Τεχνικό & Επιστηµονικό Σύµβουλο Υπεύθυνος Ενέργειας: Σύµβουλος Τεχνικής και Επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜA η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 718 της 718ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 26.06.2012 Θέµα 32 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΣΥΓΚ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών του 2ου τμήματος από X.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 (59.3.2) της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105745-2013:text:el:html GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S 063-105745

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις µεγάλων τεχνικών στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" - Κωδικός Αναφοράς 4901» OKTΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: Θωμαΐδου Δήμητρα Φανούλης Αντώνης Σιαμέτης Νικόλαος Τηλ..:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης :16π/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 69.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Μύκονος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (συνοδεύει τον..o Σ.Π. του έργου) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο ος Σ.Π. της µελέτης : «..» συντάχθηκε για τον καθορισµό των αµοιβών των επιµέρους µελετών, µετά την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222437-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων με υπόγεια διάνοιξη και με εκσκαφή και επανεπίχωση από Χ.Θ. 14+000 έως Α/Κ Α14 (Ραιδεστού - Αεροδρομίου) (59.3.2)

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΑ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ (K/Ξ) M.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι να διασφαλιστεί ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΡΓΟ: Προϋπ/µός: Εκπόνηση µελετών Ευρώ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ) Άρθρο 1 Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110782-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Σε Δημόσιες Υπηρεσίες που διενεργούν διαγωνισμούς ανάθεσης έργων, παρατηρείται το φαινόμενο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα διαδικασία αφορά στη σύνταξη και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321458-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 182-321458 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : 6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * 6.5.1 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕ ΙΑΤΡΗΣΗ 6.5.1.1 Γενικό Αντικείµενο Εργασίας Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : (i) Πρότυπα (κανονισµοί)

Διαβάστε περισσότερα