(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2005/C 306/01) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2005/C 306/01) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (2005/C 306/01) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας) CEN EN 132: EN 132: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Ορισμοί όρων και εικονοσήμων CEN EN 133: EN 133: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Ταξινόμηση CEN EN 134: EN 134: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Ονομασία εξαρτημάτων CEN EN 135: EN 135: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Κατάλογος ισοδύναμων όρων CEN EN 136: EN 136: 1989 EN : 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Μάσκες ολοκλήρου προσώπου Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 136: 1998/AC: 1999 CEN EN 137: EN 137: 1986 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτούκυκλώματος Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση. EN 137: 1993/AC: 1993

2 C 306/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 138: Αναπνευστικές προστατευτικές συσκευές Αναπνευστική συσκευή με σωλήνα νωπούαέρα για χρήση με μάσκα ολόκληρου προσώπου, ημίσεως προσώπου ή με στομίδα Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 140: EN 140: 1989 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής- Φίλτρα αερίων και φίλτρα συνδυασμού - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 140: 1998/AC: 1999 CEN EN 142: EN 142: 1989 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Συστήματα στομίδας Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 143: EN 143: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Φίλτρα για σωματίδια Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 144-1: EN 144-1: 1991 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Κλείστρα φιάλης αερίου Μέρος 1: Συνδέσεις με σπείρωμα για εισαγωγή συνδέσμου EN 144-1: 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 144-1: 2000/A2: Σημείωση CEN EN 144-2: Μέσα προστασίας της αναπνοής Βαλβίδες φιαλών αερίου Συνδέσεις εξαγωγής CEN EN 144-3: Μέσα προστασίας της αναπνοής Κλείστρα φιαλών αερίου Μέρος 3: Συνδέσεις εξαγωγής αερίων Nitrox και οξυγόνου για καταδύσεις CEN EN 145: EN 145: 1988 EN 145-2: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές τύπου συμπιεσμένου οξυγόνου ή συμπιεσμένου μίγματος οξυγόνου-αζώτου Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 145: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 148-1: EN 148-1: 1987 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Σπειρώματα για τμήματα προσώπου Σύνδεση τυποποιημένου σπειρώματος

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/3 CEN EN 148-2: EN 148-2: 1987 Ημερομηνία λήξης ( ) Προστατευτικές διατάξεις αναπνοής Σπειρώματα για εξαρτήματα προσώπου Μέρος 2: Σύνδεση κεντρικού σπειρώματος CEN EN 148-3: EN 148-3: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Προστατευτικές διατάξεις αναπνοής Σπειρώματα για εξαρτήματα προσώπου Σύνδεση σπειρώματος Μ 45 x 3 CEN EN 149: EN 149: 1991 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 165: EN 165: 1986 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Λεξιλόγιο CEN EN 166: EN 166: 1995 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Προδιαγραφές CEN EN 167: EN 167: 1995 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Μέθοδοι οπτικών δοκιμών CEN EN 168: EN 168: 1995 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Μέθοδοι μη οπτικών δοκιμών CEN EN 169: EN 169: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Φίλτρα για συγκόλληση και σχετικές εργασίες Απαιτήσεις απορρόφησης και συνιστώμενη χρήση CEN EN 170: EN 170: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Ατομική προστασία ματιών Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας Απαιτήσεις απορρόφησης και συνιστώμενη χρήση CEN EN 171: EN 171: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Φίλτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας Απαιτήσεις διαπερατότητας και συνιστώμενη χρήση

4 C 306/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 172: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Φίλτρα ηλιακής θάμβωσης για βιομηχανική χρήση EN 172: 1994/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 172: 1994/A2: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 174: EN 174: 2001 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας ματιών Γυαλιά-μάσκα για χιονοδρομική κατάβαση CEN EN 175: Ατομική προστασία Εξοπλισμός προστασίας ματιών και προσώπου κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων και σχετικών διεργασιών CEN EN 207: EN 207: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Ατομική προστασία ματιών Φίλτρα και μέσα προστασίας ματιών έναντι ακτινοβολίας λέιζερ EN 207: 1998/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 208: EN 208: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Ατομική προστασία ματιών Μέσα προστασίας ματιών για εργασίες σε λέιζερ και συστήματα λέιζερ EN 208: 1998/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 250: EN 250: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Αναπνευστικός εξοπλισμός Αυτόνομη συσκευή καταδύσεως πεπιεσμένου αέρα ανοικτούκυκλώματος Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 269: Μέσα προστασίας της αναπνοής Αναπνευστική συσκευή με σωλήνα προσαγωγής νωπούαέρα και με ενσωματωμένη κουκούλα Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 340: EN 340: 1993 Ημερομηνία λήξης Προστατευτική ενδυμασία Γενικές απαιτήσεις CEN EN 341: Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέσα καταβίβασης EN 341: 1992/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 341: 1992/AC: 1993

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/5 CEN EN 342: Προστατευτική ενδυμασία Σύνολα ενδυμασίας και ενδύματα για προστασία έναντι ψύχους CEN EN 343: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι βροχής CEN EN 348: Προστατευτική ενδυμασία Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός συμπεριφοράς των υλικών σε πρόσκρουση μικρών πιτσιλιών λυωμένου μετάλλου EN 348: 1992/AC: 1993 CEN EN 352-1: EN 352-1: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της ακοής Γενικές απαιτήσεις Μέρος 1: Ωτοασπίδες CEN EN 352-2: EN 352-2: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της ακοής Γενικές απαιτήσεις Μέρος 2: Ωτοβύσματα CEN EN 352-3: EN 352-3: 1996 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της ακοής Γενικές απαιτήσεις Μέρος 3: Ωτοασπίδες επί βιομηχανικούκράνους ασφαλείας CEN EN 352-4: Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 4: Ωτοασπίδες με εξασθένιση εξαρτώμενη από τη στάθμη του θορύβου CEN EN 352-5: Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 5: Ωτoασπίδες ενεργούκυκλώματος μειώσεως του θορύβου CEN EN 352-6: Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 6: Ωτοασπίδες με ακουστική επικοινωνία CEN EN 352-7: Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 7: Ωτοβύσματα με εξασθένηση εξαρτώμενη από τη στάθμη του θορύβου CEN EN 353-1: EN 353-1: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Mέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέρος 1: Ανακόπτες πτώσης καθοδηγούμενου τύπου που συμπεριλαμβάνουν δύσκαμπτο αγκυροβολημένο ατσαλόσυρμα CEN EN 353-2: EN 353-2: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Mέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέρος 2: Ανακόπτες πτώσης καθοδηγούμενου τύπου που συμπεριλαμβάνουν εύκαμπτο αγκυροβολημένο σχοινί

6 C 306/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 354: EN 354: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Αναδέτες CEN EN 355: EN 355: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Αποσβεστήρες ενέργειας CEN EN 358: EN 358: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας για συγκράτηση κατά την εργασία και πρόληψη πτώσεων από ύψος Ζώνες και αναδέτες για συγκράτηση και περιορισμό στη θέση εργασίας CEN EN 360: EN 360: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Ανακόπτες πτώσης επαναφερόμενου τύπου CEN EN 361: EN 361: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Ολόσωμες εξαρτύσεις CEN EN 362: EN 362: 1992 Ημερομηνία λήξης Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Συνδετήρες CEN EN 363: EN 363: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Συστήματα ανακοπής πτώσης CEN EN 364: Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέθοδοι δοκιμής EN 364: 1992/AC: 1993 CEN EN 365: EN 365: 1992 Ημερομηνία λήξης Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Γενικές απαιτήσεις για οδηγίες χρήσης, συντήρησης, περιοδικούελέγχου, επισκευής, σήμανσης και συσκευασίας CEN EN 367: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία από θερμότητα και φωτιά Μέθοδος προσδιορισμούμετάδοσης της θερμότητας από έκθεση σε φλόγα EN 367: 1992/AC: 1992 CEN EN 373: Προστατευτική ενδυμασία Αξιολόγηση της αντίστασης των υλικών στην εκτίναξη τετηγμένου μετάλλου

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/7 CEN EN 374-1: EN 374-1: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης CEN EN 374-2: EN 374-2: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών Μέρος 2: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση CEN EN 374-3: EN 374-3: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών Μέρος 3: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διαπερατότητα από χημικές αυσίες CEN EN 379: EN 379: 1994 Ημερομηνία λήξης Ατομική προστασία ματιών Αυτόματα φίλτρα συγκόλλησης CEN EN 381-1: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες χειροκίνητων αλυσοπριόνων Μέρος 1: Εξάρτηση δοκιμής για τη δοκιμή της αντίστασης στην κοπή με αλυσοπρίονο CEN EN 381-2: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για μέσα προστασίας των κάτω άκρων CEN EN 381-3: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπριόνων χειρός Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για υποδήματα CEN EN 381-4: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιμής γαντιών προστασίας για αλυσοπρίονα CEN EN 381-5: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 5: Απαιτήσεις για μέσα προστασίας των κάτω άκρων CEN EN 381-7: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 7: Απαιτήσεις γαντιών προστασίας για αλυσοπρίονα CEN EN 381-8: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 8: Μέθοδοι δοκιμής για περικνημίδες προστασίας από αλυσοπρίονα CEN EN 381-9: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 9: Απαιτήσεις για περικνημίδες προστασίας από αλυσοπρίονα

8 C 306/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 10: Μέθοδος δοκιμής για προστατευτικά του άνω μέρους του σώματος CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 11: Απαιτήσεις για προστατευτικά του άνω μέρους του σώματος CEN EN 388: EN 388: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων CEN EN 393: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα επίπλευσης Βοηθήματα επίπλευσης 50 Ν EN 393: 1993/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 393: 1993/AC: 1995 CEN EN 394: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα επίπλευσης Πρόσθετα μέσα CEN EN 395: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα άντωσης Σωσίβια γιλέκα 100 Ν EN 395: 1993/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 395: 1993/AC: 1995 CEN EN 396: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα επίπλευσης Σωσίβια γιλέκα 150 Ν EN 396: 1993/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 396: 1993/AC: 1995 CEN EN 397: Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας EN 397: 1995/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 399: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα άντωσης Σωσίβια γιλέκα 275 Ν EN 399: 1993/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 399: 1993/AC: 1995

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/9 CEN EN 400: Αναπνευστικες προστατευτικες διαταξεις για αυτοδιάσωση Αυτονομες αναπνευστικες συσκευες καειστου κυκλώματος Συσκευες διαφυρης πεπιεσμενου οξυγονου Απατήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 401: Μέσα προστασίας της αναπνοής για αυτοδιάσωση Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστούκυκλώματος Συσκευή διαφυγής καθαρούοξυγόνου (ΚΟ2) Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 402: EN 402: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με αεροπνεύμονα πεπιεσμένου αέρα, ανοιχτούκυκλώματος με μάσκα ολοκλήρου προσώπου ή συστήματα στομίδας για διαφυγή Aπαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 403: EN 403: 1993 Ημερομηνία λήξης Μέσα προστασίας της αναπνοής για αυτοδιάσωση Συσκευές διήθησης με κουκούλα για διαφυγή από φωτιά Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 404: EN 404: 1993 Η ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης Μέσα προστασίας της αναπνοής Συσκευή αυτοδιάσωσης με φίλτρο Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 405: EN 405: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Φιλτρόμασκες με βαλβίδα για προστασία από αέρια ή αέρια και σωματίδια Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 407: EN 407: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας από θερμικούς κινδύνους (θερμότητα ή/και φλόγα) CEN EN 420: 2003 Αυτή είναι η πρώτη δημοσίευση Γάντια προστασίας Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Σημείωση 4 EN 420: 1994 Η ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης CEN EN 421: Γάντια προστασίας από την ιονίζουσα ακτινοβολία και ραδιενεργό μόλυνση CEN EN 443: Κράνη πυροσβεστών CEN EN 458: EN 458: 1993 Ημερομηνία λήξης Μέσα προστασίας της ακοής Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση, τη φροντίδα και την συντήρηση Έγγραφο καθοδήγησης

10 C 306/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 463: Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση εκτοξευόμενου υγρού (δοκιμή εκτόξευσης) CEN EN 464: Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών και αερίων περιλαμβανομένων των αερολυμάτων (αεροζόλ) και των στερεών σωματιδίων Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της στεγανότητας των αεριοστεγανών στόλων (δοκιμή εσωτερικής πίεσης) CEN EN 468: Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση με ψεκασμό (δοκιμή ψεκασμού) CEN EN 469: Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτική ενδυμασία για πυρόσβεση CEN EN 470-1: Προστατευτική ενδυμασία για χρήση σε συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις EN 470-1: 1995/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 471: EN 471: 1994 Ημερομηνία λήξης Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακριτότητας για επαγγελματική χρήση Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις CEN EN 510: Προδιαγραφή προστατευτικής ενδυμασίας για χρήση όπου υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενα μέρη μηχανών CEN EN 511: Γάντια προστασίας από το κρύο CEN EN 530: Αντοχή σε τριβή των υλικών προστατευτικής ενδυμασίας Μέθοδος δοκιμής EN 530: 1994/AC: 1995 CEN EN 531: Προστατευτική ενδυμασία για εργαζόμενους εκτιθέμενους στη θερμότητα EN 531: 1995/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 533: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι θερμότητας και φλόγας Υλικά και συνδυασμοί υλικών περιορισμούδιάδοσης της φλόγας

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/11 CEN EN 564: Εξοπλισμός ορειβασίας Κορδόνι εξαρτημάτων Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 565: Εξοπλισμός ορειβασίας Ταινία Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 566: Εξοπλισμός ορειβασίας Αορτήρες Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 567: Εξοπλισμός ορειβασίας Σφιγκτήρες σχοινιού Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδος δοκιμής CEN EN 568: Εξοπλισμός ορειβασίας Αγκυρώσεις πάγου Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 569: Εξοπλισμός ορειβασίας Κρικωτοί ήλοι Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδος δοκιμής CEN EN 659: EN 659: 2003 Ημερομηνία λήξης ( ) Γάντια προστασίας για πυροσβέστες CEN EN 702: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι θερμότητας και φλόγας Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της μεταφερόμενης θερμότητας με επαφή δια μέσου των προστατευτικών ενδυμασιών ή των υλικών τους CEN EN 795: Προστασία έναντι πτώσεων από ύψος Διατάξεις αγκύρωσης Απαιτήσεις και δοκιμές Προειδοποίηση: Η παρούσα δημοσίευση δεν αφορά στα μέσα που περιγράφονται στις κατηγορίες Α (δομικές άγκυρες), Γ (διατάξεις αγκύρωσης με εύκαμπτα οριζόντια στηρίγματα ασφαλείας) και Δ (διατάξεις αγκύρωσης με άκαμπτες οριζόντιες σιδηροτροχιές ασφαλείας), που αναφέρονται στις εξής παραγράφους: , , , 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, (όσον αφορά στην κατηγορία A 1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (όσον αφορά στις κατηγορίες A, Γ και Δ), στο παράρτημα A(παράγραφοι A.2, A.3, A.5 και A.6), παράρτημα B, παράρτημα ZA (όσον αφορά στις κατηγορίες A, Γ και Δ) για τα οποία δεν προβλέπεται συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ. EN 795: 1996/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 812: Βιομηχανικά προστατευτικά καλύματα κεφαλής EN 812: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( )

12 C 306/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 813: Μέσα ατομικής προστασίας για πρόληψη πτώσεων από ύψος Εξαρτύσεις σε καθιστή θέση CEN EN 863: Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση CEN EN 892: EN 892: 1996 Ημερομηνία λήξης Εξοπλισμός ορειβασίας Δυναμικά σχοινιά ορειβασίας Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 893: Εξοπλισμός ορειβασίας Καρφιά πάγου Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 943-1: Προστατευτική ενδυμασία έναντι υγρών και αερίων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων υγρών αερολυμάτων και στερεών σωματιδίων Μέρος 1: Απαιτήσεις απόδοσης για εξαεριζόμενες και μη εξαεριζόμενες αεριοστεγείς (Τύπος 1) και μη αεριοστεγείς (Τύπος 2) στολές CEN EN 943-2: Προστατευτική ενδυμασία έναντι υγρών και αερίων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων υγρών αερολυμάτων και στερεών σωματιδίων Μέρος 2: Απαιτήσεις απόδοσης για αεροστεγείς«φόρμες (Τύπος 1) χημικής προστασίας για ομάδες άμεσης επέμβασης (ΕΤ)» CEN EN 958: Εξοπλισμός ορειβασίας Συστήματα απορρόφησης ενέργειας για χρήση σε αναρρίχηση με εξοπλισμένη διαδρομή Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών CEN EN 960: Ομοιώματα κεφαλής για χρήση σε δοκιμές προστατευτικών κρανών EN 960: 1994/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 966: Κράνη για αεραθλήματα EN 966: 1996/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 1061: Μέσα πρoστασίας της αvαπvoής για δια_υγή Αυτόvoμη αvαπvευστική συσκευή κλειστoύκυκλώματoς Συσκευές δια_γής χημικώς δεσμευμέvoυ oξυγόvoυ (NaCIO3) Απαιτήσεις, δoκιμές, oήμαvση CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργούμολύνσεως Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ενδυμασίας με μηχανική παροχή αέρα για προστασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά σωματίδια

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/13 CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργούμολύνσεως Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ενδυμασίας χωρίς μηχανική παροχή αέρα για προστασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά σωματίδια CEN EN 1077: Κράνη για χιονοδρόμους CEN EN 1078: Κράνη για ποδηλάτες και για χρήστες τροχοπέδιλων και πατινιών CEN EN 1080: Κράνη προστασίας από πρόσκρουση για μικρά παιδιά EN 1080: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων έναντι κοψιμάτων και τρυπημάτων από μαχαίρια χειρός Μέρος 1: Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων από μεταλλικό πλέγμα CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων έναντι κοψιμάτων και τρυπημάτων από μαχαίρια χειρός Μέρος 2: Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων από μη μεταλλικά υλικά CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων έναντι κοψιμάτων και τρυπημάτων από μαχαίρια χειρός Μέρος 3: Δοκιμή κοπής με κρούση για υφάσματα, δέρμα και άλλα υλικά CEN EN 1095: Εξάρτηση ασφαλείας καταστρώματος και σχοινί ασφαλείας για χρήση σε σκάφη αναψυχής Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 1146: Μέσα προστασίας της αναπνοής για αυτοδιάσωση Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτούκυκλώματος με ενσωματωμένη κουκούλα (συσκευή διαφυγής πεπιεσμένου αέρα με κουκούλα) Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 1146: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 1146: 1997/A2: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 1146: 1997/A3: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Μέρος 1: Επιφανειακή ειδική αντίσταση (Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις)

14 C 306/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Μέρος 2: Μέθοδος δοκιμής για την μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης δια μέσου ενός υλικού (αντίσταση διέλευσης) CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για μέτρηση της εκφόρτισης CEN EN 1150: Προστατευτική ενδυμασία Ενδυμασία υψηλής ευκρίνιας για μη επαγγελματική χρήση Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις CEN EN 1384: Κράνη για αθλήματα ιππασίας EN 1384: 1996/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 1385: Κράνη για κανό και αθλήματα σε σχετικά άγρια ύδατα EN 1385: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης CEN EN 1486: Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις για ανακλαστικές ενδυμασίες για ειδικές περιπτώσεις πυρόσβεσης CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία μοτοσυκλετιστών έναντι μηχανικών κρούσεων Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά μέσα έναντι κρούσεων CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία μοτοσυκλετιστών έναντι μηχανικών κρούσεων Μέρος 2: Προστατευτικά μέσα πλάτης Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 1731: Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας EN 1731: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 1809: Εξαρτήματα κατάδυσης Αντισταθμιστές άντωσης Απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής CEN EN 1827: Μέσα προστασίας της αναπνοής Μάσκες ημίσεος προσώπου χωρίς βαλβίδες εισπνοής και με αποσπώμενα φίλτρα προστασίας έναντι αερίων και σωματιδίων ή μόνο σωματιδίων Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

15 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/15 CEN EN 1836: 2005 Αυτή είναι η πρώτη δημοσίευση Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Γυαλιά ηλίου και φίλτρα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία για γενική χρήση και φίλτρα για άμεση παρατήρηση του ήλιου EN 1836: 1997 και οι τροποποιήσεις του CEN EN 1868: Εξοπλισμός ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Κατάλογος ισοδυνάμων όρων CEN EN 1891: Μέσα ατομικής προστασίας για πρόληψη πτώσεων από ύψος Σχοινιά με επενδεδυμένο πυρήνα μικρούσυντελεστή επιμήκυνσης CEN EN 1938: Ατομική προστασία ματιών Γυαλιά-μάσκα για χρήστες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων CEN EN ISO : Ακουστική Προστατευτικά ακοής Μέρος 2: Εκτίμηση της ενεργούα-σταθμισμένης στάθμης ηχητικής πίεσης όταν φοριούνται προστατευτικά ακοής (ISO : 1994) CEN EN ISO : Ακουστική Προστατευτικά ακοής Μέρος 4: Μέτρηση των πραγματικών επιπέδων ηχητικής πίεσης για ωτασπίδες αποκατάστασης του ήχου εξαρτώμενης από την ηχητική στάθμη (ISO/TR : 1998) CEN EN ISO 6529: EN 369: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι χημικών Προσδιορισμός της αντίστασης των υλικών προστατευτικής ενδυμασίας στη διαπέραση υγρών και αερίων (ISO 6529: 2001) CEN EN ISO 6530: EN 368: 1992 Ημερομηνία λήξης Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι υγρών χημικών Μέθοδος δοκιμής για την αντίσταση των υλικών στη διαπερατότητα από υγρά (ISO 6530: 2005) CEN EN ISO 6942: EN 366: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Προστατευτική ενδυμασία Προστασία από θερμότητα και φωτιά Μέθοδος δοκιμής: Αξιολόγηση υλικών και συναρμοσμένων υλικών κατά την έκθεση σε πηγή ακτινοβολούμενης θερμότητας (ISO 6942: 2002) CEN EN ISO 10256: EN 967: 1996 Ημερομηνία λήξης Προστασία κεφαλής και προσώπου για χρήση σε χόκεϊ επί πάγου (ISO 10256: 2003)

16 C 306/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN ISO 10819: Μηχανικές δονήσεις και κρούσεις Δονήσεις στο χέρι Μέθοδος για τη μέτρηση και αξιολόγηση της μετάδοσης της δόνησης μέσω των γαντιών στην παλάμη του χεριού (ISO 10819: 1996) CEN EN 12083: Μέσα προστασίας της αναπνοής Φίλτρα με αναπνευστικούς σωλήνες, (φίλτρα μη συγκρατούμενα στη μάσκα) Φίλτρα σωματιδίων, φίλτρα αερίου και φίλτρα συνδυασμού Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 12083: 1998/AC: 2000 CEN EN 12270: Εξοπλισμός ορειβασίας Υποστάτες Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 12275: Εξοπλισμός ορειβασίας Σύνδεσμοι Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 12276: Εξοπλισμός ορειβασίας Μηχανικές αγκυρώσεις Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής EN 12276: 1998/AC: 2000 CEN EN 12277: Εξοπλισμός ορειβασίας Εξαρτήσεις Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 12278: Εξοπλισμός ορειβασίας Τροχαλίες Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 12477: Γάντια προστασίας για συγκολλητές EN 12477: 2001/A1: Σημείωση CEN EN 12492: Εξοπλισμός ορειβασίας Κράνη για ορειβάτες Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής EN 12492: 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 12568: Μέσα προστασίας ποδιών και κνημών Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για προστατευτικά δακτύλων και μεταλλικών ενθέτων ανθεκτικών σε διάτρηση CEN EN 12628: Εξαρτήματα κατάδυσης Συσκευές συνδυασμούπλευστότητας και διάσωσης Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής EN 12628: 1999/AC: 2000

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/17 CEN EN 12941: EN 146: 1991 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Συσκευές διήθησης με ανεμιστήρα που συμπεριλαμβάνουν κράνος ή κουκούλα Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 12941: 1998/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης CEN EN 12942: EN 147: 1991 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασία της αναπνοής Υποβοηθούμενες συσκευές διηθήσεως με ενσωματωμένες μάσκες ολοκλήρου προσώπου, ημίσεως προσώπου ή ενός τετάρτου Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 12942: 1998/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 13034: Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών Απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία από χημικά που παρέχουν περιορισμένη προστασία έναντι χημικών υγρών (εξοπλισμός Τύπου 6 και Τύπου PB [6]) CEN EN 13061: Προστατευτική ενδυμασία Επικαλαμίδες ποδοσφαιριστών Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 1: Συνθήκες και εγκληματισμός EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 2: Απορρόφηση κτυπήματος EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 3: Αντοχή στη διάτρηση EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 4: Αποτελεσματικότητα του συστήματος συγκράτησης CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 5: Αντοχή του συστήματος συγκράτησης

18 C 306/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 6: Οπτικό πεδίο EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 7: Αντοχή σε φλόγα EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 8: Ηλεκτρικές ιδιότητες EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 10: Αντοχή σε ακτινοβολούμενη θερμότητα CEN EN : Βοηθήματα άντωσης για μαθήματα κολύμβησης Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για βοηθήματα άντωσης που φοριούνται CEN EN 13158: Προστατευτική ενδυμασία Προστατευτικά γιλέκα, μέσα προστασίας σώματος και ώμου για ιππείς Απαιτήσεις κια μέθοδοι δοκιμής CEN EN 13178: Ατομική προστασία ματιών Μέσα προστασίας ματιών για χρήστες μηχανών χιονοκίνησης CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 1 Προσδιορισμός διαρροής προς το εσωτερικό και ολικής διαρροής προς το εσωτερικό CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 2: Πρακτικές δοκιμές απόδοσης CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 3: Προσδιορισμός αντίστασης της αναπνοής CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 4: Δοκιμές φλόγας CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 5: Συνθήκες εγκλιματισμού

19 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/19 CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 6: Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα στον εισπνεόμενο αέρα CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 7: Προσδιορισμός της διείσδυσης για φίλτρα σωματιδίων CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 8: Προσδιορισμός εναπόθεσης σκόνης δολομίτη CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 2: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά ταρσού, κνήμης και αντιβραχιόνια CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 3: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά κορμού CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 4: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για κράνη CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 5: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για μέσα προστασίας γεννητικών οργάνων και κοιλιακής χώρας CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 6: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά γυναικείου στήθους CEN EN 13287: Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα Μέθοδος δοκιμής για την αντίσταση σε ολίσθηση CEN EN 13356: Εξαρτήματα ευκρίνειας για μη επαγγελματική χρήση Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις CEN EN 13484: Κράνη για χρήστες ελκήθρων πάγου CEN EN 13546: Προστατευτική ενδυμασία Προστατευτικά χεριών, βραχιόνων, στήθους, κοιλιακής χώρας, ποδιών, κάτω άκρων και γεννητικών οργάνων για τερματοφύλακες χόκει σε γρασίδι και περικνημίδες για παίχτες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

20 C 306/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 13567: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία χεριών, βραχιόνων, στήθους, κοιλιακής χώρας, ποδιών γεννητικών οργάνων και προσώπου για ξιφομάχους Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 13594: Προστατευτικά γάντια για επαγγελματίες μοτοσυκλετιστές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για επαγγελματίες μοτοσικλετιστές Σακάκια, παντελόνια και στολές ενός ή δύο κομματιών Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για επαγγελματίες μοτοσικλετιστές Σακάκια, παντελόνια και συνδυασμός ενός ή δύο κομματιών Μέρος 2: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντίστασης σε τριβή λόγω κρούσης CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για επαγγελματίες μοτοσικλετιστές Σακάκια, παντελόνια και συνδυασμός ενός ή δύο κομματιών Μέρος 3: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό αντοχής σε διάτρηση CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για επαγγελματίες μοτοσικλετιστές Σακάκια, παντελόνια και συνδυασμός ενός ή δύο κομματιών Μέρος 4: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό αντοχής σε διάσχιση CEN EN 13634: Προστατευτικά υποδήματα για επαγγελματίες μοτοσυκλετιστές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 13781: Προστατευτικά κράνη για οδηγούς και επιβάτες οχημάτων για χιόνια και ελκήθρων κατάβασης CEN EN 13794: Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστούκυκλώματος για διαφυγή Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN : Μέσα προστασίας της ακοής Δοκιμές Μέρος 1: Μέθοδοι φυσικών δοκιμών CEN EN : Μέσα προστασίας της ακοής Δοκιμές Μέρος 2: Ακουστικές μέθοδοι δοκιμής CEN EN 13911: Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για κουκούλες πυροσβεστών

προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα

προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4096 Κ.Δ.Π. 519/2005 Αρ. 4051, 18.11.2005 Αριθμός 519 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.11911 /11-10-2016 ΠΡΟΣ DO IT M.I.K.E, Νέα Κερασούντα, Φιλιππιάδα Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) C 14/102 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα 16/5/2012 Εισηγήτρια: Αλίνα Μουρελάτου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1979 1 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 14001,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3772 Κ.Δ.Π.467/2005 Αρ. 4039, 14.10.2005 Αριθμό; 467 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9651 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του!

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789 Ασφάλεια εργασίας Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Η ποιότητα Bosch εκφράζεται επίσης σε ένα πλήρες πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ειδών ένδυσης προστασίας εργαζομένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ειδών ένδυσης προστασίας εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ειδών ένδυσης προστασίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εργαζομένων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 6/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗXANIKΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 1η ΚΛΑΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2012» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.773,50 χωρίς φπα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

10. εξοπλισμος προστασιας

10. εξοπλισμος προστασιας 10. εξοπλισμος προστασιας 10Εξοπλισμός προστασίας Basic Line Μπουφάν εργασίας, 65% polyester, 35% βαμβακερό, 245g/m2 Κωδικός 415384 S/48 Τιμή 26,90 Κωδικός 415391 M/50 Τιμή 26,90 Κωδικός 415407 L/52 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2

1/14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΔΕΡΜΑ 2-1-2-2 Πεδίο χρήσης: εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ, Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 11ης/2-5-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια : «παροχή μέσων ατομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή. ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7

Τεχνική Προδιαγραφή. ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7 Τεχνική Προδιαγραφή ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 1.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3.1 ΥΠΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ Α Φ ΕΣ ΕΙ Δ Η ΠΡ ΟΣΤΑΣΙ Α Σ ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ

ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ Α Φ ΕΣ ΕΙ Δ Η ΠΡ ΟΣΤΑΣΙ Α Σ ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ ΠΕΡ Ι ΓΡ Α Φ ΕΣ ΕΙ Δ Η ΠΡ ΟΣΤΑΣΙ Α Σ ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ Άρθρο 1ο: Δερματοπάνινα γάντια Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους. εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους. εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 27 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στο Δήμο Δυτικής Μάνης έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.063,50 934,61 4.998,11 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 1.1.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 08-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 16460 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340236

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά, 19/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

Ψαχνά, 19/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) (ΚΥΑ 53361/06) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ : 2286360187 ΦΑΞ:2286028307 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ref: HL.001 Ref: HL.002 Ref: HL.003 Ref: HL.007 Ref: HL.008 Ref: HL.009 Ref: HL.004 Ref: HL.005 Ref: HL.006 Ref: HL.010 Ref: HL.011 Ref: HL.

Ref: HL.001 Ref: HL.002 Ref: HL.003 Ref: HL.007 Ref: HL.008 Ref: HL.009 Ref: HL.004 Ref: HL.005 Ref: HL.006 Ref: HL.010 Ref: HL.011 Ref: HL. 01 Προστασία Κεφαλής Προστασία Κεφαλής 02 Κράνη Ασφαλείας Κράνος Α-59 Κράνος πολυαιθυλενίου με πλαστικό κεφαλόδεμα τεσσάρων σημείων στήριξης με αντιιδρωτικό μετώπου. Ref: HL.001 Κράνος Α-69R Κράνος πολυαιθυλενίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εθν. Αντιστάσεως 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 361 00 Πληροφορίες: K. Αναστασιάδης Τηλ. 22373-52300, fax

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.838,77 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση CE RC IEC. Πρότυπα ΕΝ

Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση CE RC IEC. Πρότυπα ΕΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Μήκος 30cm Υλικό: Συνθετικό χωρίς ραφές. Κλάση τάση εργασίας: 00,RC αυξηµένη µηχανική αντοχή. Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Yπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με αρ. 49/2012 για να περιλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμένων ή άοπλων προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και στοιχείων προεντεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

www.dimco.net.gr ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ελάχιστη Παραγγελία Τιμή Χονδρικής Σελίδα Συσκευασία

www.dimco.net.gr ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ελάχιστη Παραγγελία Τιμή Χονδρικής Σελίδα Συσκευασία ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 100-104-016-0002 ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗDΡΕ 4,119 40 40 6 Ρ12-000ΗΕRΚΕF ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΡΑΝΟΥΣ ΗΕRΜΕS 1,181-6 100-104-009-0003 ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΑ ΚΡΑΝΩΝ ΕΡΜΗΣ 0,674 40 40 6 100-104-009-0001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε. Α. ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ Τα υποδήματα αυτά προστατεύουν τα πόδια των εργαζομένων, που δεν εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους, από υγρές ή ρυπασμένες επιφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 01 Προετοιμασία επιφανειών 02 Καθαρισμός τοιχοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προστασίας ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.971,56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ :20.6061.02 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ληλαντίων & Μεγασθένους 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΗΛ.: 2221351146 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής. Α.Μ. : 111/15 Προυπ. 41.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Κ ο ζ ά ν η,

Κ ο ζ ά ν η, Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 4-4 - 2 0 1 6 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. : 1 4 4 6 9 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ 1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 1.1.1. Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές,

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

We - Qualify Build Up Skills

We - Qualify Build Up Skills We - Qualify Build Up Skills Μέσα Ατομικής Προστασίας Εκπαιδευτής Στέλιος Θεοφάνους Μέσα Ατομικής Προστασίας 1 Η ασφάλεια αφορά όλο το προσωπικό της επιχείρησης Όλοι οφείλουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002202330 2014-07-29

14PROC002202330 2014-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης Τηλ. 26513-61385 ΦΑΞ 26510-74441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία της κατασκευής. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΠΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΜΑΠ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ασφάλεια εργαζόμενων OSHA regulations standard

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2014/CO2/FWR/Rev. 3.2 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400 - Fax. 210.5157401 - E-mail: info@ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΥΨΗΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΟΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΥΨΗΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΟΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης.

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. 1. ΤΊΤΛΟΣ ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Διαδικασίες εξαέρωσης στη βιομηχανία των ημι-αγωγών Συστηματικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 14: Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου

1. ΣΓΕ 14: Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου 1. ΣΓΕ 14: Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Χρήση προ-ανηγμένων καταλυτών που περιέχουν Ni Συστηματικός τίτλος βασισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα