(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2005/C 306/01) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2005/C 306/01) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (2005/C 306/01) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας) CEN EN 132: EN 132: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Ορισμοί όρων και εικονοσήμων CEN EN 133: EN 133: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Ταξινόμηση CEN EN 134: EN 134: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Ονομασία εξαρτημάτων CEN EN 135: EN 135: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Κατάλογος ισοδύναμων όρων CEN EN 136: EN 136: 1989 EN : 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Μάσκες ολοκλήρου προσώπου Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 136: 1998/AC: 1999 CEN EN 137: EN 137: 1986 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτούκυκλώματος Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση. EN 137: 1993/AC: 1993

2 C 306/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 138: Αναπνευστικές προστατευτικές συσκευές Αναπνευστική συσκευή με σωλήνα νωπούαέρα για χρήση με μάσκα ολόκληρου προσώπου, ημίσεως προσώπου ή με στομίδα Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 140: EN 140: 1989 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής- Φίλτρα αερίων και φίλτρα συνδυασμού - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 140: 1998/AC: 1999 CEN EN 142: EN 142: 1989 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Συστήματα στομίδας Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 143: EN 143: 1990 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Φίλτρα για σωματίδια Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 144-1: EN 144-1: 1991 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Κλείστρα φιάλης αερίου Μέρος 1: Συνδέσεις με σπείρωμα για εισαγωγή συνδέσμου EN 144-1: 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 144-1: 2000/A2: Σημείωση CEN EN 144-2: Μέσα προστασίας της αναπνοής Βαλβίδες φιαλών αερίου Συνδέσεις εξαγωγής CEN EN 144-3: Μέσα προστασίας της αναπνοής Κλείστρα φιαλών αερίου Μέρος 3: Συνδέσεις εξαγωγής αερίων Nitrox και οξυγόνου για καταδύσεις CEN EN 145: EN 145: 1988 EN 145-2: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές τύπου συμπιεσμένου οξυγόνου ή συμπιεσμένου μίγματος οξυγόνου-αζώτου Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 145: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 148-1: EN 148-1: 1987 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Σπειρώματα για τμήματα προσώπου Σύνδεση τυποποιημένου σπειρώματος

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/3 CEN EN 148-2: EN 148-2: 1987 Ημερομηνία λήξης ( ) Προστατευτικές διατάξεις αναπνοής Σπειρώματα για εξαρτήματα προσώπου Μέρος 2: Σύνδεση κεντρικού σπειρώματος CEN EN 148-3: EN 148-3: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Προστατευτικές διατάξεις αναπνοής Σπειρώματα για εξαρτήματα προσώπου Σύνδεση σπειρώματος Μ 45 x 3 CEN EN 149: EN 149: 1991 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 165: EN 165: 1986 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Λεξιλόγιο CEN EN 166: EN 166: 1995 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Προδιαγραφές CEN EN 167: EN 167: 1995 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Μέθοδοι οπτικών δοκιμών CEN EN 168: EN 168: 1995 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Μέθοδοι μη οπτικών δοκιμών CEN EN 169: EN 169: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Φίλτρα για συγκόλληση και σχετικές εργασίες Απαιτήσεις απορρόφησης και συνιστώμενη χρήση CEN EN 170: EN 170: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Ατομική προστασία ματιών Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας Απαιτήσεις απορρόφησης και συνιστώμενη χρήση CEN EN 171: EN 171: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Φίλτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας Απαιτήσεις διαπερατότητας και συνιστώμενη χρήση

4 C 306/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 172: Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Φίλτρα ηλιακής θάμβωσης για βιομηχανική χρήση EN 172: 1994/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 172: 1994/A2: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 174: EN 174: 2001 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας ματιών Γυαλιά-μάσκα για χιονοδρομική κατάβαση CEN EN 175: Ατομική προστασία Εξοπλισμός προστασίας ματιών και προσώπου κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων και σχετικών διεργασιών CEN EN 207: EN 207: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Ατομική προστασία ματιών Φίλτρα και μέσα προστασίας ματιών έναντι ακτινοβολίας λέιζερ EN 207: 1998/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 208: EN 208: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Ατομική προστασία ματιών Μέσα προστασίας ματιών για εργασίες σε λέιζερ και συστήματα λέιζερ EN 208: 1998/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 250: EN 250: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Αναπνευστικός εξοπλισμός Αυτόνομη συσκευή καταδύσεως πεπιεσμένου αέρα ανοικτούκυκλώματος Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 269: Μέσα προστασίας της αναπνοής Αναπνευστική συσκευή με σωλήνα προσαγωγής νωπούαέρα και με ενσωματωμένη κουκούλα Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 340: EN 340: 1993 Ημερομηνία λήξης Προστατευτική ενδυμασία Γενικές απαιτήσεις CEN EN 341: Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέσα καταβίβασης EN 341: 1992/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 341: 1992/AC: 1993

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/5 CEN EN 342: Προστατευτική ενδυμασία Σύνολα ενδυμασίας και ενδύματα για προστασία έναντι ψύχους CEN EN 343: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι βροχής CEN EN 348: Προστατευτική ενδυμασία Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός συμπεριφοράς των υλικών σε πρόσκρουση μικρών πιτσιλιών λυωμένου μετάλλου EN 348: 1992/AC: 1993 CEN EN 352-1: EN 352-1: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της ακοής Γενικές απαιτήσεις Μέρος 1: Ωτοασπίδες CEN EN 352-2: EN 352-2: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της ακοής Γενικές απαιτήσεις Μέρος 2: Ωτοβύσματα CEN EN 352-3: EN 352-3: 1996 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της ακοής Γενικές απαιτήσεις Μέρος 3: Ωτοασπίδες επί βιομηχανικούκράνους ασφαλείας CEN EN 352-4: Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 4: Ωτοασπίδες με εξασθένιση εξαρτώμενη από τη στάθμη του θορύβου CEN EN 352-5: Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 5: Ωτoασπίδες ενεργούκυκλώματος μειώσεως του θορύβου CEN EN 352-6: Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 6: Ωτοασπίδες με ακουστική επικοινωνία CEN EN 352-7: Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 7: Ωτοβύσματα με εξασθένηση εξαρτώμενη από τη στάθμη του θορύβου CEN EN 353-1: EN 353-1: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Mέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέρος 1: Ανακόπτες πτώσης καθοδηγούμενου τύπου που συμπεριλαμβάνουν δύσκαμπτο αγκυροβολημένο ατσαλόσυρμα CEN EN 353-2: EN 353-2: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Mέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέρος 2: Ανακόπτες πτώσης καθοδηγούμενου τύπου που συμπεριλαμβάνουν εύκαμπτο αγκυροβολημένο σχοινί

6 C 306/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 354: EN 354: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Αναδέτες CEN EN 355: EN 355: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Αποσβεστήρες ενέργειας CEN EN 358: EN 358: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας για συγκράτηση κατά την εργασία και πρόληψη πτώσεων από ύψος Ζώνες και αναδέτες για συγκράτηση και περιορισμό στη θέση εργασίας CEN EN 360: EN 360: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Ανακόπτες πτώσης επαναφερόμενου τύπου CEN EN 361: EN 361: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Ολόσωμες εξαρτύσεις CEN EN 362: EN 362: 1992 Ημερομηνία λήξης Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Συνδετήρες CEN EN 363: EN 363: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Συστήματα ανακοπής πτώσης CEN EN 364: Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέθοδοι δοκιμής EN 364: 1992/AC: 1993 CEN EN 365: EN 365: 1992 Ημερομηνία λήξης Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Γενικές απαιτήσεις για οδηγίες χρήσης, συντήρησης, περιοδικούελέγχου, επισκευής, σήμανσης και συσκευασίας CEN EN 367: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία από θερμότητα και φωτιά Μέθοδος προσδιορισμούμετάδοσης της θερμότητας από έκθεση σε φλόγα EN 367: 1992/AC: 1992 CEN EN 373: Προστατευτική ενδυμασία Αξιολόγηση της αντίστασης των υλικών στην εκτίναξη τετηγμένου μετάλλου

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/7 CEN EN 374-1: EN 374-1: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης CEN EN 374-2: EN 374-2: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών Μέρος 2: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση CEN EN 374-3: EN 374-3: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών Μέρος 3: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διαπερατότητα από χημικές αυσίες CEN EN 379: EN 379: 1994 Ημερομηνία λήξης Ατομική προστασία ματιών Αυτόματα φίλτρα συγκόλλησης CEN EN 381-1: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες χειροκίνητων αλυσοπριόνων Μέρος 1: Εξάρτηση δοκιμής για τη δοκιμή της αντίστασης στην κοπή με αλυσοπρίονο CEN EN 381-2: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για μέσα προστασίας των κάτω άκρων CEN EN 381-3: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπριόνων χειρός Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για υποδήματα CEN EN 381-4: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιμής γαντιών προστασίας για αλυσοπρίονα CEN EN 381-5: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 5: Απαιτήσεις για μέσα προστασίας των κάτω άκρων CEN EN 381-7: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 7: Απαιτήσεις γαντιών προστασίας για αλυσοπρίονα CEN EN 381-8: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 8: Μέθοδοι δοκιμής για περικνημίδες προστασίας από αλυσοπρίονα CEN EN 381-9: Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 9: Απαιτήσεις για περικνημίδες προστασίας από αλυσοπρίονα

8 C 306/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 10: Μέθοδος δοκιμής για προστατευτικά του άνω μέρους του σώματος CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 11: Απαιτήσεις για προστατευτικά του άνω μέρους του σώματος CEN EN 388: EN 388: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων CEN EN 393: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα επίπλευσης Βοηθήματα επίπλευσης 50 Ν EN 393: 1993/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 393: 1993/AC: 1995 CEN EN 394: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα επίπλευσης Πρόσθετα μέσα CEN EN 395: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα άντωσης Σωσίβια γιλέκα 100 Ν EN 395: 1993/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 395: 1993/AC: 1995 CEN EN 396: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα επίπλευσης Σωσίβια γιλέκα 150 Ν EN 396: 1993/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 396: 1993/AC: 1995 CEN EN 397: Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας EN 397: 1995/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 399: Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα άντωσης Σωσίβια γιλέκα 275 Ν EN 399: 1993/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 399: 1993/AC: 1995

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/9 CEN EN 400: Αναπνευστικες προστατευτικες διαταξεις για αυτοδιάσωση Αυτονομες αναπνευστικες συσκευες καειστου κυκλώματος Συσκευες διαφυρης πεπιεσμενου οξυγονου Απατήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 401: Μέσα προστασίας της αναπνοής για αυτοδιάσωση Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστούκυκλώματος Συσκευή διαφυγής καθαρούοξυγόνου (ΚΟ2) Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 402: EN 402: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με αεροπνεύμονα πεπιεσμένου αέρα, ανοιχτούκυκλώματος με μάσκα ολοκλήρου προσώπου ή συστήματα στομίδας για διαφυγή Aπαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 403: EN 403: 1993 Ημερομηνία λήξης Μέσα προστασίας της αναπνοής για αυτοδιάσωση Συσκευές διήθησης με κουκούλα για διαφυγή από φωτιά Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 404: EN 404: 1993 Η ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης Μέσα προστασίας της αναπνοής Συσκευή αυτοδιάσωσης με φίλτρο Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 405: EN 405: 1992 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Φιλτρόμασκες με βαλβίδα για προστασία από αέρια ή αέρια και σωματίδια Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN 407: EN 407: 1994 Ημερομηνία λήξης Γάντια προστασίας από θερμικούς κινδύνους (θερμότητα ή/και φλόγα) CEN EN 420: 2003 Αυτή είναι η πρώτη δημοσίευση Γάντια προστασίας Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Σημείωση 4 EN 420: 1994 Η ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης CEN EN 421: Γάντια προστασίας από την ιονίζουσα ακτινοβολία και ραδιενεργό μόλυνση CEN EN 443: Κράνη πυροσβεστών CEN EN 458: EN 458: 1993 Ημερομηνία λήξης Μέσα προστασίας της ακοής Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση, τη φροντίδα και την συντήρηση Έγγραφο καθοδήγησης

10 C 306/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 463: Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση εκτοξευόμενου υγρού (δοκιμή εκτόξευσης) CEN EN 464: Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών και αερίων περιλαμβανομένων των αερολυμάτων (αεροζόλ) και των στερεών σωματιδίων Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της στεγανότητας των αεριοστεγανών στόλων (δοκιμή εσωτερικής πίεσης) CEN EN 468: Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση με ψεκασμό (δοκιμή ψεκασμού) CEN EN 469: Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτική ενδυμασία για πυρόσβεση CEN EN 470-1: Προστατευτική ενδυμασία για χρήση σε συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις EN 470-1: 1995/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 471: EN 471: 1994 Ημερομηνία λήξης Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακριτότητας για επαγγελματική χρήση Μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις CEN EN 510: Προδιαγραφή προστατευτικής ενδυμασίας για χρήση όπου υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενα μέρη μηχανών CEN EN 511: Γάντια προστασίας από το κρύο CEN EN 530: Αντοχή σε τριβή των υλικών προστατευτικής ενδυμασίας Μέθοδος δοκιμής EN 530: 1994/AC: 1995 CEN EN 531: Προστατευτική ενδυμασία για εργαζόμενους εκτιθέμενους στη θερμότητα EN 531: 1995/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 533: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι θερμότητας και φλόγας Υλικά και συνδυασμοί υλικών περιορισμούδιάδοσης της φλόγας

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/11 CEN EN 564: Εξοπλισμός ορειβασίας Κορδόνι εξαρτημάτων Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 565: Εξοπλισμός ορειβασίας Ταινία Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 566: Εξοπλισμός ορειβασίας Αορτήρες Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 567: Εξοπλισμός ορειβασίας Σφιγκτήρες σχοινιού Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδος δοκιμής CEN EN 568: Εξοπλισμός ορειβασίας Αγκυρώσεις πάγου Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 569: Εξοπλισμός ορειβασίας Κρικωτοί ήλοι Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδος δοκιμής CEN EN 659: EN 659: 2003 Ημερομηνία λήξης ( ) Γάντια προστασίας για πυροσβέστες CEN EN 702: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι θερμότητας και φλόγας Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της μεταφερόμενης θερμότητας με επαφή δια μέσου των προστατευτικών ενδυμασιών ή των υλικών τους CEN EN 795: Προστασία έναντι πτώσεων από ύψος Διατάξεις αγκύρωσης Απαιτήσεις και δοκιμές Προειδοποίηση: Η παρούσα δημοσίευση δεν αφορά στα μέσα που περιγράφονται στις κατηγορίες Α (δομικές άγκυρες), Γ (διατάξεις αγκύρωσης με εύκαμπτα οριζόντια στηρίγματα ασφαλείας) και Δ (διατάξεις αγκύρωσης με άκαμπτες οριζόντιες σιδηροτροχιές ασφαλείας), που αναφέρονται στις εξής παραγράφους: , , , 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, (όσον αφορά στην κατηγορία A 1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (όσον αφορά στις κατηγορίες A, Γ και Δ), στο παράρτημα A(παράγραφοι A.2, A.3, A.5 και A.6), παράρτημα B, παράρτημα ZA (όσον αφορά στις κατηγορίες A, Γ και Δ) για τα οποία δεν προβλέπεται συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ. EN 795: 1996/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 812: Βιομηχανικά προστατευτικά καλύματα κεφαλής EN 812: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( )

12 C 306/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 813: Μέσα ατομικής προστασίας για πρόληψη πτώσεων από ύψος Εξαρτύσεις σε καθιστή θέση CEN EN 863: Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση CEN EN 892: EN 892: 1996 Ημερομηνία λήξης Εξοπλισμός ορειβασίας Δυναμικά σχοινιά ορειβασίας Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 893: Εξοπλισμός ορειβασίας Καρφιά πάγου Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 943-1: Προστατευτική ενδυμασία έναντι υγρών και αερίων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων υγρών αερολυμάτων και στερεών σωματιδίων Μέρος 1: Απαιτήσεις απόδοσης για εξαεριζόμενες και μη εξαεριζόμενες αεριοστεγείς (Τύπος 1) και μη αεριοστεγείς (Τύπος 2) στολές CEN EN 943-2: Προστατευτική ενδυμασία έναντι υγρών και αερίων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων υγρών αερολυμάτων και στερεών σωματιδίων Μέρος 2: Απαιτήσεις απόδοσης για αεροστεγείς«φόρμες (Τύπος 1) χημικής προστασίας για ομάδες άμεσης επέμβασης (ΕΤ)» CEN EN 958: Εξοπλισμός ορειβασίας Συστήματα απορρόφησης ενέργειας για χρήση σε αναρρίχηση με εξοπλισμένη διαδρομή Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών CEN EN 960: Ομοιώματα κεφαλής για χρήση σε δοκιμές προστατευτικών κρανών EN 960: 1994/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 966: Κράνη για αεραθλήματα EN 966: 1996/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 1061: Μέσα πρoστασίας της αvαπvoής για δια_υγή Αυτόvoμη αvαπvευστική συσκευή κλειστoύκυκλώματoς Συσκευές δια_γής χημικώς δεσμευμέvoυ oξυγόvoυ (NaCIO3) Απαιτήσεις, δoκιμές, oήμαvση CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργούμολύνσεως Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ενδυμασίας με μηχανική παροχή αέρα για προστασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά σωματίδια

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/13 CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργούμολύνσεως Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ενδυμασίας χωρίς μηχανική παροχή αέρα για προστασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά σωματίδια CEN EN 1077: Κράνη για χιονοδρόμους CEN EN 1078: Κράνη για ποδηλάτες και για χρήστες τροχοπέδιλων και πατινιών CEN EN 1080: Κράνη προστασίας από πρόσκρουση για μικρά παιδιά EN 1080: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων έναντι κοψιμάτων και τρυπημάτων από μαχαίρια χειρός Μέρος 1: Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων από μεταλλικό πλέγμα CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων έναντι κοψιμάτων και τρυπημάτων από μαχαίρια χειρός Μέρος 2: Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων από μη μεταλλικά υλικά CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων έναντι κοψιμάτων και τρυπημάτων από μαχαίρια χειρός Μέρος 3: Δοκιμή κοπής με κρούση για υφάσματα, δέρμα και άλλα υλικά CEN EN 1095: Εξάρτηση ασφαλείας καταστρώματος και σχοινί ασφαλείας για χρήση σε σκάφη αναψυχής Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 1146: Μέσα προστασίας της αναπνοής για αυτοδιάσωση Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτούκυκλώματος με ενσωματωμένη κουκούλα (συσκευή διαφυγής πεπιεσμένου αέρα με κουκούλα) Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 1146: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 1146: 1997/A2: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) EN 1146: 1997/A3: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Μέρος 1: Επιφανειακή ειδική αντίσταση (Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις)

14 C 306/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Μέρος 2: Μέθοδος δοκιμής για την μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης δια μέσου ενός υλικού (αντίσταση διέλευσης) CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για μέτρηση της εκφόρτισης CEN EN 1150: Προστατευτική ενδυμασία Ενδυμασία υψηλής ευκρίνιας για μη επαγγελματική χρήση Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις CEN EN 1384: Κράνη για αθλήματα ιππασίας EN 1384: 1996/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 1385: Κράνη για κανό και αθλήματα σε σχετικά άγρια ύδατα EN 1385: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης CEN EN 1486: Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις για ανακλαστικές ενδυμασίες για ειδικές περιπτώσεις πυρόσβεσης CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία μοτοσυκλετιστών έναντι μηχανικών κρούσεων Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά μέσα έναντι κρούσεων CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία μοτοσυκλετιστών έναντι μηχανικών κρούσεων Μέρος 2: Προστατευτικά μέσα πλάτης Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 1731: Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας EN 1731: 1997/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 1809: Εξαρτήματα κατάδυσης Αντισταθμιστές άντωσης Απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής CEN EN 1827: Μέσα προστασίας της αναπνοής Μάσκες ημίσεος προσώπου χωρίς βαλβίδες εισπνοής και με αποσπώμενα φίλτρα προστασίας έναντι αερίων και σωματιδίων ή μόνο σωματιδίων Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

15 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/15 CEN EN 1836: 2005 Αυτή είναι η πρώτη δημοσίευση Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Γυαλιά ηλίου και φίλτρα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία για γενική χρήση και φίλτρα για άμεση παρατήρηση του ήλιου EN 1836: 1997 και οι τροποποιήσεις του CEN EN 1868: Εξοπλισμός ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Κατάλογος ισοδυνάμων όρων CEN EN 1891: Μέσα ατομικής προστασίας για πρόληψη πτώσεων από ύψος Σχοινιά με επενδεδυμένο πυρήνα μικρούσυντελεστή επιμήκυνσης CEN EN 1938: Ατομική προστασία ματιών Γυαλιά-μάσκα για χρήστες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων CEN EN ISO : Ακουστική Προστατευτικά ακοής Μέρος 2: Εκτίμηση της ενεργούα-σταθμισμένης στάθμης ηχητικής πίεσης όταν φοριούνται προστατευτικά ακοής (ISO : 1994) CEN EN ISO : Ακουστική Προστατευτικά ακοής Μέρος 4: Μέτρηση των πραγματικών επιπέδων ηχητικής πίεσης για ωτασπίδες αποκατάστασης του ήχου εξαρτώμενης από την ηχητική στάθμη (ISO/TR : 1998) CEN EN ISO 6529: EN 369: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι χημικών Προσδιορισμός της αντίστασης των υλικών προστατευτικής ενδυμασίας στη διαπέραση υγρών και αερίων (ISO 6529: 2001) CEN EN ISO 6530: EN 368: 1992 Ημερομηνία λήξης Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι υγρών χημικών Μέθοδος δοκιμής για την αντίσταση των υλικών στη διαπερατότητα από υγρά (ISO 6530: 2005) CEN EN ISO 6942: EN 366: 1993 Ημερομηνία λήξης ( ) Προστατευτική ενδυμασία Προστασία από θερμότητα και φωτιά Μέθοδος δοκιμής: Αξιολόγηση υλικών και συναρμοσμένων υλικών κατά την έκθεση σε πηγή ακτινοβολούμενης θερμότητας (ISO 6942: 2002) CEN EN ISO 10256: EN 967: 1996 Ημερομηνία λήξης Προστασία κεφαλής και προσώπου για χρήση σε χόκεϊ επί πάγου (ISO 10256: 2003)

16 C 306/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN ISO 10819: Μηχανικές δονήσεις και κρούσεις Δονήσεις στο χέρι Μέθοδος για τη μέτρηση και αξιολόγηση της μετάδοσης της δόνησης μέσω των γαντιών στην παλάμη του χεριού (ISO 10819: 1996) CEN EN 12083: Μέσα προστασίας της αναπνοής Φίλτρα με αναπνευστικούς σωλήνες, (φίλτρα μη συγκρατούμενα στη μάσκα) Φίλτρα σωματιδίων, φίλτρα αερίου και φίλτρα συνδυασμού Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 12083: 1998/AC: 2000 CEN EN 12270: Εξοπλισμός ορειβασίας Υποστάτες Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 12275: Εξοπλισμός ορειβασίας Σύνδεσμοι Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 12276: Εξοπλισμός ορειβασίας Μηχανικές αγκυρώσεις Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής EN 12276: 1998/AC: 2000 CEN EN 12277: Εξοπλισμός ορειβασίας Εξαρτήσεις Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 12278: Εξοπλισμός ορειβασίας Τροχαλίες Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 12477: Γάντια προστασίας για συγκολλητές EN 12477: 2001/A1: Σημείωση CEN EN 12492: Εξοπλισμός ορειβασίας Κράνη για ορειβάτες Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής EN 12492: 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 12568: Μέσα προστασίας ποδιών και κνημών Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για προστατευτικά δακτύλων και μεταλλικών ενθέτων ανθεκτικών σε διάτρηση CEN EN 12628: Εξαρτήματα κατάδυσης Συσκευές συνδυασμούπλευστότητας και διάσωσης Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής EN 12628: 1999/AC: 2000

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/17 CEN EN 12941: EN 146: 1991 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασίας της αναπνοής Συσκευές διήθησης με ανεμιστήρα που συμπεριλαμβάνουν κράνος ή κουκούλα Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 12941: 1998/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης CEN EN 12942: EN 147: 1991 Ημερομηνία λήξης ( ) Μέσα προστασία της αναπνοής Υποβοηθούμενες συσκευές διηθήσεως με ενσωματωμένες μάσκες ολοκλήρου προσώπου, ημίσεως προσώπου ή ενός τετάρτου Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση EN 12942: 1998/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN 13034: Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών Απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία από χημικά που παρέχουν περιορισμένη προστασία έναντι χημικών υγρών (εξοπλισμός Τύπου 6 και Τύπου PB [6]) CEN EN 13061: Προστατευτική ενδυμασία Επικαλαμίδες ποδοσφαιριστών Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 1: Συνθήκες και εγκληματισμός EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 2: Απορρόφηση κτυπήματος EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 3: Αντοχή στη διάτρηση EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 4: Αποτελεσματικότητα του συστήματος συγκράτησης CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 5: Αντοχή του συστήματος συγκράτησης

18 C 306/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 6: Οπτικό πεδίο EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 7: Αντοχή σε φλόγα EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης ( ) CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 8: Ηλεκτρικές ιδιότητες EN : 2000/A1: Σημείωση 3 Ημερομηνία λήξης CEN EN : Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 10: Αντοχή σε ακτινοβολούμενη θερμότητα CEN EN : Βοηθήματα άντωσης για μαθήματα κολύμβησης Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για βοηθήματα άντωσης που φοριούνται CEN EN 13158: Προστατευτική ενδυμασία Προστατευτικά γιλέκα, μέσα προστασίας σώματος και ώμου για ιππείς Απαιτήσεις κια μέθοδοι δοκιμής CEN EN 13178: Ατομική προστασία ματιών Μέσα προστασίας ματιών για χρήστες μηχανών χιονοκίνησης CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 1 Προσδιορισμός διαρροής προς το εσωτερικό και ολικής διαρροής προς το εσωτερικό CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 2: Πρακτικές δοκιμές απόδοσης CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 3: Προσδιορισμός αντίστασης της αναπνοής CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 4: Δοκιμές φλόγας CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 5: Συνθήκες εγκλιματισμού

19 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/19 CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 6: Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα στον εισπνεόμενο αέρα CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 7: Προσδιορισμός της διείσδυσης για φίλτρα σωματιδίων CEN EN : Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 8: Προσδιορισμός εναπόθεσης σκόνης δολομίτη CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 2: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά ταρσού, κνήμης και αντιβραχιόνια CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 3: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά κορμού CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 4: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για κράνη CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 5: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για μέσα προστασίας γεννητικών οργάνων και κοιλιακής χώρας CEN EN : Μέσα προστασίας για πολεμικές τέχνες Μέρος 6: Πρόσθετες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά γυναικείου στήθους CEN EN 13287: Μέσα ατομικής προστασίας Υποδήματα Μέθοδος δοκιμής για την αντίσταση σε ολίσθηση CEN EN 13356: Εξαρτήματα ευκρίνειας για μη επαγγελματική χρήση Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις CEN EN 13484: Κράνη για χρήστες ελκήθρων πάγου CEN EN 13546: Προστατευτική ενδυμασία Προστατευτικά χεριών, βραχιόνων, στήθους, κοιλιακής χώρας, ποδιών, κάτω άκρων και γεννητικών οργάνων για τερματοφύλακες χόκει σε γρασίδι και περικνημίδες για παίχτες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

20 C 306/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN EN 13567: Προστατευτική ενδυμασία Προστασία χεριών, βραχιόνων, στήθους, κοιλιακής χώρας, ποδιών γεννητικών οργάνων και προσώπου για ξιφομάχους Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 13594: Προστατευτικά γάντια για επαγγελματίες μοτοσυκλετιστές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για επαγγελματίες μοτοσικλετιστές Σακάκια, παντελόνια και στολές ενός ή δύο κομματιών Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για επαγγελματίες μοτοσικλετιστές Σακάκια, παντελόνια και συνδυασμός ενός ή δύο κομματιών Μέρος 2: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντίστασης σε τριβή λόγω κρούσης CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για επαγγελματίες μοτοσικλετιστές Σακάκια, παντελόνια και συνδυασμός ενός ή δύο κομματιών Μέρος 3: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό αντοχής σε διάτρηση CEN EN : Προστατευτική ενδυμασία για επαγγελματίες μοτοσικλετιστές Σακάκια, παντελόνια και συνδυασμός ενός ή δύο κομματιών Μέρος 4: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό αντοχής σε διάσχιση CEN EN 13634: Προστατευτικά υποδήματα για επαγγελματίες μοτοσυκλετιστές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN EN 13781: Προστατευτικά κράνη για οδηγούς και επιβάτες οχημάτων για χιόνια και ελκήθρων κατάβασης CEN EN 13794: Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστούκυκλώματος για διαφυγή Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN EN : Μέσα προστασίας της ακοής Δοκιμές Μέρος 1: Μέθοδοι φυσικών δοκιμών CEN EN : Μέσα προστασίας της ακοής Δοκιμές Μέρος 2: Ακουστικές μέθοδοι δοκιμής CEN EN 13911: Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για κουκούλες πυροσβεστών

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53361 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής. Α.Μ. : 111/15 Προυπ. 41.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εργαζόµενων περιόδου 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 µε το Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

H HACCP A ABS ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ AEROFRESH CONTROL APV HML AQL ARI ATEX ΝΟΜΑΖ DMF NOMEX DRILEX NUBUC (ΔΕΡΜΑ) DUAL GRIP OXFORD FNP PANOFLEX PANOSHOCK FTI PHYLON

H HACCP A ABS ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ AEROFRESH CONTROL APV HML AQL ARI ATEX ΝΟΜΑΖ DMF NOMEX DRILEX NUBUC (ΔΕΡΜΑ) DUAL GRIP OXFORD FNP PANOFLEX PANOSHOCK FTI PHYLON A ABS Το ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρένιο) είναι ένα πλαστικό εξέλασης εν θερμώ, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βιομηχανική κατασκευή προϊόντων εκμαγείου, ελαφρών και άκαμπτων. Το υλικό χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μεσσήνη 28 / 05 /2014 Αρ.Πρωτ.: 18926 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ληλαντίων & Μεγασθένους 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΗΛ.: 2221351146 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Yπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με αρ. 49/2012 για να περιλάβει

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.492,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Εισόδου σε φωτιά

Σειρά Εισόδου σε φωτιά EN 1486 Σειρά Εισόδου σε φωτιά AM32 Γάντια εισόδου σε φωτιά EN 1486 24 EN 1486 Αυτά τα ανθεκτικά στη θερμότητα, πέντε στρωμάτων γάντια πρέπει να φορεθούν με την Ολόσωμη AM30 Έναρξης φωτιάς και τα AM31

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προστασίας ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.971,56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ :20.6061.02 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2012» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών) Σελίδα /04 Περιεχόμενα....4.5.6.7 Eισαγωγή Πεδίο εφαρμογής Γενικά Tαξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου Tαξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα