προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4096 Κ.Δ.Π. 519/2005 Αρ. 4051, Αριθμός 519 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2003 Γνωστοποίηση σί'μφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα Ατομικής Προστασίας) Κανονισμ(ον του 2003 και σύμφωνα με το άρθρο 7 των περί των ΒασικιίJν Απαιτήσεων που πρέπει να πληροί,ν Καθορισμένες Κατηγορίες Προ'ίόντων Νόμων του 2002 έως 2005, γνωστοποιεί στον Πίνακα που ακολουθεί τους τίτλους και αριθμούς των τεχνικών προδιαγραφ(ον, τήρηση των οποίων προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα Ατομικής Προστασίας) Κανονισμcον του Από την ημερομηνία ς της παρούσας Γνωστοποίησης καταργείται η Γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 587/2004 που δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα III(l) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 3865 και ημερ. 28 ΜαΊου 2004.

2 4097 ΠΙΝΑΚΑΣ Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της ΕΝ 132:1998 CEN Μέσα προστασίας της αναπνοής ΕΝ 132:1990 ( ) Ορισμοί όρων και εlκονοσήμων ΕΝ 133:2001 CEN Μέσα προστασίας της αναπνοής ΕΝ 133:1990 ( ) Ταξινόμηση ΕΝ 134:1998 CEN Μέσα προστασίας της αναπνοής ΕΝ 134:1990 ( ) Ονομασία εξαρτημάτων ΕΝ 135:1998 CEN Μέσα προστασίας της αναπνοής ΕΝ 135:1990 ( ) Κατάλονο, ισοδύναμων όρων ΕΝ 136:1998 Μέσα προστασίας της αναπνοής Μάσκες ολοκλήρου προσώπου ΕΝ 136: CEN Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση ΕΝ 13610:1992 ( ) ΕΝ 36:1998/AC:1999 ΕΝ 137:1993 Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού ΕΝ 137:1986 CEN κυκλώματος Απαιτήσεις, ( ) δοκιμές, σήμανση CEN CEN ΕΝ 137:1993/AC:1993 ΕΝ 138:1994 Αναπνευστικές προστατευτικές συσκευές Αναπνευστική συσκευή με σωλήνα νωπού αέρα για χρήση με μάσκα ολόκληρου προσώπου, ημίσεως προσώπου ή με στομίδα Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση ΕΝ 140:1998 Μέσα προστασίας της αναπνοής Φίλτρα αερίων και φίλτρα συνδυασμού Απαιτήσεις, ΕΝ 140:1989 δοκιμές, σήμανση ( ) ΕΝ 140:1998/AC:1999 ΕΝ 142:2002 Μέσα προστασίας της αναπνοής. CEN ΕΝ 142:1989 Συστήματα στομίδας Απαιτήσεις, ( ) δοκιμές, σήμανση CEN ΕΝ 143:2000 Μέσα προστασίας της αναπνοής ΕΝ 143:1990 Φίλτρα για σωματίδια ( ) Απαιτήσεις, δοκιμές, σήb!ανση

3 4098 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο,στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 1441:2000 Μέσα προστασίας της αναπνοής Κλείστρα φιάλης αερίου Μέρος ΕΝ 1441:1991 1:. Συνδέσεις με σπείρωμα για εισαγωγή συνδέσμου ΕΝ 1441:2000lA1: Σημείωση 3 CEN ΕΝ 1441 :2000lΑ2:2005 δπυοσίευση CEN ΕΝ 1442:1998 'ί Μέσα προστασίας της αναπνοής Βαλβίδες φιαλών αερίου ( ) ( ) Σημείωση Συνδέσεις εξανωγής CEN ΕΝ 1443:2003 Μέσα προστασίας της αναπνοής Κλείστρα φιαλών αερίου Μέρος : Συνδέσεις εξαγωγής αερίων Nitrox και οξυγόνου για καταδύσεις CEN ΕΝ 145:1997 Μέσα προστασίας της αναπυοής Αυτόνομες αναπνευστικές ΕΝ 145:1988 συσκευές τύπου συμπιεσμένου ΕΝ 1452: 1992 ( ) οξυγόνου ή συμπιεσμένου μίγματος οξυγόνουαζώτου Απαιτήσεις, δοκιμές, σήυανσπ ΕΝ 145:1997/Α1: Σημείωση 3 CEN ΕΝ 1481:1999 Μέσα προστασίας της αναπνοής Σπειρώματα για τμήματα ΕΝ 1481:1987 προσώπου Σύνδεση τυποποιημένου σπειρώματος CEN ΕΝ 1482:1999 Προστατευτικές διατάξεις αναπνοής Σπειρώματα για εξαρτήματα ΕΝ 1482:1987 προσώπου Μέρος 2: Σύνδεση κεντρικού σπειρώματος CEN ΕΝ ~483:1999 Προστατευτικές διατάξεις αναπνοής Σπειρώματα για εξαρτήματα ΕΝ 1483:1992 προσώπου Σύνδεση σπειρώματος Μ 45 Χ 3 CEN ΕΝ 149:2001 Μέσα προστασίας της αναπνοής Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι ΕΝ 149:1991 σωματιδίων Απαιτήσεις, δοκιμές, σήυανσπ CEN ΕΝ 165:1995 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών ΕΝ 165:1986 Λεξιλόνιο CEN ΕΝ 166:2001 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών ΕΝ 166:1995 Προδιαγραφέc ( ) ( ) ( ) Ημερόμηνία λήξης ( ) ( ) ( ) ( )

4 4099 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 167:2001 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών ΕΝ 167: ) Μέθοδοι οπτικών δοκιμών CEN ΕΝ 168:2001 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών ΕΝ 168:1995 ( ) Μέθοδοι μη οπτικών δοκιμών CEN ΕΝ 169:2002 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Φίλτρα για συγκόλληση και ΕΝ 169:1992 σχετικές εργασίες Απαιτήσεις ( ) απορρόφησης και συνιστώμενη χρήση CEN ΕΝ 170:2002 Ατομική προστασία ματιών Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας ΕΝ 170:1992 Απαιτήσεις απορρόφησης και συνιστώμενη χρήση CEN ΕΝ 171:2002 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Φίλτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας ΕΝ 171:1992 Απαιτήσεις διαπερατότητας και συνιστώμενη χρήση CEN ΕΝ 172:1994 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Φίλ τρα ηλιακής θάμβωσης για βιομηχανική χρήση ΕΝ 172:1994/Α1: Σημείωση 3 ( ) ( ) ( ) ΕΝ 172: 1994/Α2: Σημείωση 3 ( ) CEN ΕΝ 174:2001 Μέσα.Προστασίας ματιών ΕΝ 174:1996 Γυαλιάμάσκα για χιονοδρομική ( ) κατάβαση CEN ΕΝ 175:1997 Ατομική προστασία Εξοπλισμός προστασίας ματιών και προσώπου κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων και σχετικών διεργασιών CEN ΕΝ 207:1998 Ατομική προστασία ματιών ΕΝ 207:1993 Φίλτρα και μέσα προστασίας ( ) ματιών έναντι ακτινοβολίας λέιζερ ΕΝ 207:1998/Α1: Σημείωση 3 ( ) CEN ΕΝ 208:1998 Ατομική προστασία ματιών Μέσα ΕΝ 208:1993 προστασίας ματιών για εργασίες σε ( ) λέιζερ και συστήματα λέιζερ ΕΝ 208: 1998/Α 1 : Σημείωση 3 ( )

5 4100 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 250:2000 Αναπνευστικός εξοπλισμός Αυτόνομη συσκευή καταδύσεως ΕΝ 250:1993 πεπιεσμένου αέρα ανοικτού ( ) κυκλώματος ΑπαιτιΊσεις, δοκιμές, σήμανση CEN ΕΝ 269:1994 Μέσα προστασίας της αναπνοής Αναπνευστική συσκευή με σωλήνα προσαγωγής νωπού αέρα και με ενσωματωμένη κουκούλα... Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN ΕΝ 340:2003 Προστατευτική ενδυμασία Γενικές απαιτήσεις ΕΝ 340: CEN ΕΝ 341:1992 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέσα καταβίβασης ΕΝ 341:1992/Α1:1996 ΕΝ 341:1992/AC:1993 CEN ΕΝ 342:2004 Προστατευτική ενδυμασία Σύνολα ενδυμασίας και ενδύματα Σημείωση 3 για προστασία έναvτι ψύχους CEN ΕΝ 343:2003 Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι βροχής CEN ΕΝ 348:1992 Προστατευτική ενδυμασία Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός συμπεριφοράς των υλικών σε πρόσκρουση μικρών πιτσιλιών ( ) λυωμένου μετάλλου ΕΝ 348:1992/AC:1993 CEN ΕΝ 3521 :2002 Μέσα προστασίας της ακοής ΕΝ 3521:1993 Γενικές απαιτήσεις Μέρος 1: ( ) Ωτοασπίδες CEN ΕΝ 3522:2002 Μέσα προστασίας της ακοής ΕΝ 3522:1993 Γενικές απαιτήgεις Μέρος 2: ( ) Ωτοβύσματα CEN ΕΝ 3523:2002 Μέσα προστασίας της ακοής Γενικές απαιτήσεις Μέρος 3: ΕΝ 3523:1996 Ωτοασπίδες επί βιομηχανικού κράνους ασφαλείας ( )

6 4101 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 3524:2001 Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 4: Ωτοασπίδες με εξασθένιση εξαρτώμενη από τη στάθμη του θορύβου CEN ΕΝ 3525:2002 Μέσαπροστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 5: Ωτοασπίδες ενεργού κυκλώματος μειώσεως του θορύβου CEN ΕΝ 3526:2002 Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 6: Ωτοασπίδες με ακουστική επικοινωνία CEN ΕΝ 3527:2002 Μέσα προστασίας της ακοής Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές Μέρος 7: Ωτoβύσματtι με εξασθένηση εξαρτώμενη από τη στάθμη του θορύβου CEN ΕΝ 3531 :2002 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι mώσεων από ύψος Μέρος 1: Ανακόmες mώσης ΕΝ 3531 :1992 καθοδηγούμενου τύπου που συμπεριλαμβάνουν δ"ύσκαμπτο αγκυροβολημένοατσαλόσυρμα CEN ΕΝ 3532:2002 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι mώσεων από ύψος Μέρος 2: Ανακόmες mώσης ΕΝ 3532:1992 καθοδηγούμενου τύπου που συμπεριλαμβάνουν εύκαμπτο! ( ) ( ) αγκυροβολημένο σ)(οινί CEN ΕΝ 354:2002 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι ΕΝ 354:1992 ( ) πτώσεων από ύιιιος Αναδέτες CEN ΕΝ 355:2002 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι ΕΝ 355:1992 πτώσεων από ύψος ( ) Αποσβεστήρες ενέργειας CEN ΕΝ 358:1999 Μέσα ατομικής προστασίας για συγκράτηση κατά την εργασία και πρόληψη πτώσεων από ύψος ΕΝ 358:1992 Ζώνες και αναδέτες για συγκράτηση και περιορισμό στη θέση εργασίας ( )

7 4102 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 360:2002 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι ΕΝ 360:1992 πτώσεων από ύψος Ανακόπτες ( ) mώσης επαναφερόμενου τύπου CEN ΕΝ 361:2002 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι ΕΝ 361:1992 πτώσεων από ύψος Ολόσωμες ( ) εξαρτύσεις CEN ΕΝ 362:2004 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι ΕΝ 362: πτώσεων από ύψος Συνδετήρες CEN ΕΝ 363:2002 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι ΕΝ 363:1992 mώσεων από ύψος Συστήματα ( ) ανακοπής mώσης CEN ΕΝ 364:1992 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Μέθοδοι δοκιμής ΕΝ 364:1992/AC:1993 CEN ΕΝ 365:2004 Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Γενικές απαιτήσεις για οδηγίες χρήσης, συντήρησης, περιοδικού ελέγχου, επισκευής, σήμανσης και συσκευασίας CEN ΕΝ 367:1992 Προστατευτική ενδυμασία Προστασία από θερμότητα και φωτιά Μέθοδος προσδιορισμού μετάδοσης της θερμότητας από έκθεση σε φλόγα ΕΝ 367:1992/AC:1992 CEN ΕΝ 373:1993 Προστατευτική ενδυμασία Αξιολόγηση της αντίστασης των υλικών στην εκτίναξη τετηγμένου μετάλλου CEN ΕΝ 3741:2003 Γάντια προστασίας έναντι χημικών Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης CEN ΕΝ 3742:2003 Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών Μέρος 2: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση ουσιών και μικροοργανισμών ΕΝ 365: ΕΝ 3741: ΕΝ 3742:

8 4103 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 3743:2003 Γάντια προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών Μέρος 3: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διαπερατότητα από ΕΝ 3743: χημικές ουσίες CEN ΕΝ 379:2003 Ατομική προστασία ματιών Αυτόματα φίλτρα συγκόλλησης ΕΝ 379: CEN ΕΝ 3811:1993 χρήστες χειροκίνητων αλυσοπριόνων Μέρος 1: Εξάρτηση δοκιμής για τη δοκιμή της αντίστασης στην κοπή με αλυσοπρίονο CEN ΕΝ 3812:1995 χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για μέσα προστασίας των κάτω άκρων CEN ΕΝ 3813:1996 χρήστες αλυσοπριόνων χειρός Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για υποδήματα CEN ΕΝ 3814:1999 χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιμής γαντιών προστασίας για αλυσοπρίονα CEN ΕΝ 3815:1995 χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 5: Απαιτήσεις για μέσα προστασίας των κάτω άκρων CEN ΕΝ 3817:1999 χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 7:. Απαιτήσεις γαντιών προστασίας για αλυσοπρίονα CEN ΕΝ 3818:1997 χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 8: Μέθοδοι δοκιμής για περικνημίδες προστασίας από αλυσοπρίονα CEN ΕΝ 3819:1997 χρήστες αλυσοπρίονων χειρός Μέρος 9: Απαιτήσεις για περικνημίδες προστασίας από αλυσοπρίονα

9 4104 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο. στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 38110:2002 Προστατευτική εν~υμασία γι~ χρήστες αλυσοπριονων χειρος Μέρος 1 Ο: Μέθοδος δοκιμής για προστατευτικά του άνω μέρους του σώματος CEN ΕΝ 38111:2002 Προστατευτική εν~υμασία γι~ χρήστες αλυσοπριονων χειρος Μέρος 11: Απαιτήσεις για προστατευτικά του άνω μέρους του σώματος CEN ΕΝ 388:2003 Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων CEN ΕΝ 393:1993 Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα επίπλευσης BOIl~ματα επίπλευσjκ 50 Ν ΕΝ 393:1993/Α1:1998 ΕΝ 393:1993/AC:1995 CEN ΕΝ 394:1993 Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα επίπλευσης Πρ6σθετα J.!έσα CEN ΕΝ 395:1993 Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα άντωσης Σωσίβια γιλέκα 100 Ν ΕΝ 395:1993/Α1:1998 ΕΝ 395:1993/AC:1995 CEN ΕΝ 396:1993 Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα επίπλευσης Σωσίβια γιλέκα 150 Ν ΕΝ 396:1993/Α1:1998 ΕΝ 396: 1993/AC: 1995 CEN ΕΝ 397:1995 Βιομηχανικά κρά'{q ασφαλεί<5 ΕΝ 397: 1995/Α 1 :2000 CEN ΕΝ 399:1993 Σωσίβια γιλέκα και ατομικά βοηθήματα άντωσης Σωσίβια γιλέκα 275 Ν ΕΝ 399: 1993/Α 1'1998 ΕΝ 399:1993/AC: ΕΝ 388: Σημείωση 3 ( ) Σημείωση 3 ( ) Σημείωση 3 ( ~ Σημείωση 3 ( ) Σημείωση 3 ( ).

10 4105 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 400:1993 Αναπνευστικές προστατευτικές διατάξεις για αυτοδιάσωση Αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος Συσκευές διαφυγής πεπιεσμένου οξυγόνου Απατήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN ΕΝ 401:1993 Μέσα προστασίας της αναπνοής για αυτοδιάσωση Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος Συσκευή διαφυγής καθαρού οξυγόνου (ΚΟ2) Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN ΕΝ 402:2003 Μέσα προστασίας της αναπνοής Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με αεροπνεύμονα πεπιεσμένου ΕΝ 402:1993 αέρα, ανοιχτού κυκλώματος με ( ) μάσκα ολοκλήρου προσώπου ή συστήματα στομίδας για διαφυγή Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN ΕΝ 403:2004 Μέσα προστασίας της αναπνοής. για αυτοδιάσωση Συσκευές διήθησης με κουκούλα για διαφυγή από φωτιά Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN ΕΝ 404:2005 Μέσα προστασίας της αναπνοής Συσκευή αυτοδιάσωσης με φίλτρο Απαιτήσεις] δοκιμές, σήμανση CEN ΕΝ 405:2001 Μέσα προστασίας της αναπνοής ΕΝ 403: ΕΝ 404: Φιλτρόμασκες με βαλβίδα για ΕΝ 405:1992 προστασία από αέρια ή αέρια και ( ) σωματίδια Απαιτήσεις, δοκιμές, σήlj_ανση CEN ΕΝ 407:2004 Γάντια προστασίάς από θερμικούς ΕΝ 407: κινδύνους (θερμότητα ή Ι και φλόγα) CEN ΕΝ 421:1994 Γάντια προστασίας από την ιονίζουσα ακτινοβολία και ραδιενεργό μόλυνση CEN ΕΝ 443:1997 Κράνη πυροσβεστών

11 4106 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 458:2004 Μέσα προστασίας της ακοής Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση, τη φροντίδα και την ΕΝ 458: συντηρηση Έγγραφο καθοδήγησης CEN ΕΝ 463:1994 Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση εκτοξευόμενου υγρού (δοκιμή εκτόξευσης) CEN ΕΝ 464:1994 Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών και αερίων περιλαμβανομένων των αερολυμάτων (αεροζόλ) και των στερεών σωματιδίων Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της στεγανότητας των αεριοστεγανών στόλων (δοκιμή εσωτερικής πίεσης) CEN ΕΝ 468:1994 Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της αντίστασης στη διείσδυση με ψεκασμό (δοκιμή ψεκασμού) CEN ΕΝ 469:1995 πυροσβέστες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτική ενδυμασία για πυρόσβεση CEN ΕΝ 4701:1995 χρήση σε συγκοι)λήσεις και σχετικές διεργασίες Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ΕΝ 4701:1995/Α1: :1998 Σημείωση 3 ( ) CEN ΕΝ 471:2003. Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακριτότητας για επαγγελματική χρήση Μέθοδος δοκιμής και ΕΝ 471: απαιτήσεις CEN ΕΝ 510:1993 Προδιαγραφή προστατευτικής ενδυμασίας για χρήση όπου υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενα μέρη μηχανών CEN ΕΝ 511:1994 Γάντια προστασίας από το κρύο

12 4107 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 530:1994 Αντοχή σε τριβή των υλικών προστατευτικής ενδυμασίας Μέθοδος δοκιμής ΕΝ 530:1994/AC:1995 CEN ΕΝ 531:1995 εργαζόμενους εκτιθέμενους στη θερμότητα ΕΝ 531:1995/Α1:1998 CEN ΕΝ 533:1997 Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι θερμότητας και φλόγας Υλικά και συνδυασμοί υλικών περιορισμού διάδοσης της φλό~~ CEN ΕΝ 564:1997 Εξοπλισμός ορειβασίας Κορδόνι εξαρτημάτων Απαιτήσεις ασ~αλείας και μέθοδοι δοκιμής Σημείωση ( ) CEN ΕΝ 565:1997 ι Εξοπλισμός ορειβασίας Ταινία Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ 566:1997 Εξοπλισμός ορειβασίας Αορτήρες Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δo~ CEN ΕΝ 567:1997 Εξοπλισμός ορειβασίας Σφιγκτήρες σχοινιού Απαιτήσεις ασφαλεί~ καιj!..έθοδος δοκιμής CEN ΕΝ 568:1997 Εξοπλισμός ορειβασίας Αγκυρώσεις πάγου Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ 569:1997 Εξοπλισμός ορειβασίας Κρικωτοί ήλοι Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθoδo~ δok~ CEN ΕΝ 659:2003 Γάντια προστασίας για ΕΝ 659:1996 πυροσβέστες CEN ΕΝ 702:1994 Προστατευτική ενδυμασία...:.. Προστασία έναντι θερμότητας και φλόγας Μέθοδος δοκιμής: Προσδιορισμός της μεταφερόμενης. θερμότητας με επαφή δια μέσου των προστατευτικών ενδυμασιών ή των υλικών τo~ ( )

13 4108 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο,. στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 795:1996 Προστασία έναντι πτώσεων από ύψος Διατάξεις αγκύρωσης Απαιτήσεις και δοκιμές Προειδοποίηση: Η παρούσα δεν αφορά στα μέσα που περιγράφονται στις κατηγορίες Α (δομικές άγκυρες); Γ (διατάξεις αγκύρωσης με εύκαμπτα οριζόντια στηρίγματα ασφαλείας) και Δ (διατάξεις αγκύρωσης με άκαμπτες οριζόντιες σιδηροτροχιές ασφαλείας), που αναφέρονται στις εξής παραγράφους: , , ,4.3.1,4.3.3,4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, (όσον αφορά στην κατηγορία Α 1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (όσον αφορά στις κατηγορίες Α, Γ και Δ.), στο παράρτημα Α (παράγραφοι Α.2, Α.3, Α.5 και Α.6), παράρτημα Β, παράρτημα ΖΑ (όσον αφορά στις κατηγορίες Α, Γ και Δ) για τα οποία δεν προβλέπεται συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ. ΕΝ 795: 1996/Α 1 : Σημείωση 3, CEN ΕΝ 812:1997 Βιομηχανικά προστατευτικά καλύματα κεφαλής ΕΝ 812:1997/Α1:2001 CEN ΕΝ 813:1997 Μέσα ατομικής προστασίας για πρόληψη πτι,ί)σεων από ύψος EEα~τύσεις σε καθιστή θέσιι CEN ΕΝ 863:1995 Προστατευτική ενδυμασία Μηχανικές ιδιότητες Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση CEN ΕΝ 892:2004 Εξοπλισμός ορειβασίας Δυναμικά σχοινιά ορειβασίας Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ 893:1999 Εξοπλισμός ορειβασίας Καρφιά πάγου Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ 9431:2002 Προστατευτική ενδυμασία έναντι υγρών και αερίων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων υγρών Σημείωση αερολυμάτων και στερεών σωματιδίων Μέρος 1 : Απαιτήσεις απόδοσης για εξαεριζόμενες και μη εξαεριζόμενες αεριοστεγείς (Τύπος 1) και μη αεριοστεγείς (Τύπος 2) στολές ( ) ( ) ΕΝ 892:

14 4109 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 9432:2002 Προστατευτική ενδυμασία έναντι υγρών και αερίων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων υγρών αερολυμάτων και στερεών σωματιδίων Μέρος 2: Απαιτήσεις απόδοσης για αεροστεγείς «φόρμες (Τύπος 1) χημικής προστασίας για ομάδες άμεσης επέμβασης (ΕΤ)>> CEN ΕΝ 958:1996 Εξοπλισμός ορειβασίας Συστήματα απορρόφησης ενέργειας για χρήση σε αναρρίχηση με εξοπλισμένη διαδρομή Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών CEN ΕΝ 960:1994 Ομοιώματα κεφαλής για χρήση σε δοκιμές προστατευτικών κρανών ΕΝ 960: 1994/Α 1: Σημείωση 3 CEN ΕΝ 966:1996 ΚRάνηΥια αεραθλήματα ΕΝ 966:1996/Α1: CEN ΕΝ 1061:1996 Μέσα προστασίας της αναπνοής για διαυγή Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος Συσκευές διαυγής χημικώς δεσμευμένου οξυγόνου (NaCI0 3 ) Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση CEN ΕΝ 10731:1998 Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργού μολύνσεως Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ενδυμασίας με μηχανική παροχή αέρα για προστασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά σωματίδια CEN ΕΝ 10732:2002 Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργού μολύνσεως Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ενδυμασίας χωρίς μηχανική παροχή αέρα για προστασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά σωματίδια CEN ΕΝ 1077:1996 Κράνη για χιονοδρόμους Σημείωση ( ) ( )

15 4110 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 1078: 1997 Κράνη για ποδηλάτες και για χρήστες_ τροχοπέδιλων και πατινιών CEN ΕΝ 1080: 1997 Κράνη προστασίας από πρόσkρoυσrι για μικρά παιδιά ΕΝ 1080:1997ΙΑ1: Σημείωση 3 CEN ΕΝ 10821:1996 Προστατευτική ενδυμασία Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων έναντι κοψιμάτων και τρυπημάτων από μαχαίρια χειρός Μέρος 1: Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων από μεταλλικό πλέγμα CEN ΕΝ 10822:2000 Προστατευτική ενδυμασία Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων έναντι κοψιμάτων και τρυπημάτων από μαχαίρια χειρός Μέρος 2: Γάντια και προστατευτικά β~αxιόνων από μη μεταλλικά υλικά CEN ΕΝ 10823:2000 Προστατευτική ενδυμασία Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων έναντι κοψιμάτων και τρυπημάτων από μαχαίρια χειρός Μέρος 3: Δοκιμή κοπής με κρούση για υφάσματα, δέρμα και άλλα υλικά CEN ΕΝ 1095: 1998 Εξάρτηση ασφαλείας καταστρώματος και σχοινί ασφαλείας για χρήση σε σκάφη αναψυχής Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ 1146:1997 Μέσα προστασίας της αναπνοής για αυτοδιάσωση Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος με ενσωματωμένη κουκούλα (συσκευή διαφυγής πεπιεσμένου αέρα με κουκούλα). Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση ΕΝ 1146:1997/Α1: Σημείωση 3 ( ) ( ) ΕΝ 1146: 1997/Α2: 1999 ΕΝ 1146:1997ΙΑ3: Σημείωση Σημείωση 3 ( ) ( )

16 411 ] Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του. Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 11491:1995 Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Μέρος : Επιφανειακή ειδική αντίσταση (Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις) CEN ΕΝ 11492: 1997 Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Μέρος 2: Μέθοδος δοκιμής για την μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης δια μέσου ενός υλικού (αντίσταση διέλευσης) CEN ΕΝ 11493:2004 Προστατευτική ενδυμασία Ηλεκτροστατικές ιδιότητες Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για μέτρηση της εκφόρτισης CEN ΕΝ 1150:1999 Προστατευτική ενδυμασία Ενδυμασία υψηλής ευκρίνιας για μη επαγγελματική χρήση Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις CEN ΕΝ 1384: 1996 Κράνη για αθλήματα ιππασίας ΕΝ 1384:1996/Α1: Σημείωση 3. ( ) CEN ΕΝ 1385: 1997 Κράνη για κανό και αθλήματα σε σχετικά άγρια ύδατα ΕΝ 1385: 1997/Α 1 : Σημείωση CEN ΕΝ 1486: 1996 πυροσβέστες Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις για ανακλαστικές ενδυμασίες για ειδικές περιπτώσεις πυρόσβεσης CEN ΕΝ 16211:1997 Προστατευτική ενδυμασία μοτοσυκλετιστών έναντι μηχανικών κρούσεων Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για προστατευτικά μέσα έναντι κρούσεων CEN ΕΝ 16212:2003 Προστατευτική ένδυμασία μοτοσυκλετιστών έναντι μηχανικών κρούσεων Μέρος 2: Προστατευτικά μέσα πλάτης Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ;..

17 4112 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 1731:1997 Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας ΕΝ 1731:1997/Α1: Σημείωση 3 CEN ΕΝ 1809: 1997 Εξαρτήματα κατάδυσης Αντισταθμιστές άντωσης Απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ 1827:1999 Μέσα προστασίας της αναπνοής Μάσκες ημίσεος προσώπου χωρίς βαλβίδες εισπνοής και με αποσπώμενα φίλτρα προστασίας έναντι αερίων και σωματιδίων ή μόνο σωματιδίων Απαιτήσεις, δοκιμές,σήμανση CEN ΕΝ 1836: 1997 Μέσα ατομικής προστασίας ματιών Γυαλιά ηλίου και φίλτρα προστασίας από την ηλιακή. ακτινοβολία για γενική χρήση ΕΝ 1836: 1997 /Α 1 : Σημείωση 3 ~ ( ) ( ) ΕΝ 1836: 1997 /Α2:2003 Σημείωση CEN ΕΝ 1868:1997 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος Κατάλογος ισοδυνάμων όρων CEN ΕΝ 1891:1998 Μέσα ατομικής προστασίας για πρόληψη πτώσεων από ύψος Σχοινιά με επενδεδυμένο πυρήνα μικρού συντελεστή επιμήκυνσης CEN ΕΝ 1938:1998. Ατομική προστασία ματιών Γυαλιάμάσκα για χρήστες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων CEN ΕΝ ISO 48692:1995 Ακουστική Προστατευτικά ακοής Μέρος 2: Εκτίμηση της ενεργού Ασταθμισμένης στάθμης ηχητικής πίεσης όταν φοριούνται προστατευτικά ακοής (lso 48692:1994)

18 4113 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ :2000 Ακουστική Προστατευτικά ακοής Μέρος 4: Μέτρηση των πραγματικών επιπέδων ηχητικής πίεσης για ωτασπίδες, αποκατάστασης του ήχου εξαρτώμενης από την ηχητική στάθμil (180ITR 48694: 1998) CEN ΕΝ :2001 Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι χημικών Προσδιορισμός της αντίστασης των υλικών προστατευτικής ενδυμασίας στη δlαπέραση υγρών και αερίων ( :2001) CEN ΕΝ :2005 Προστατευτική ενδυμασία Προστασία έναντι υγρών χημικών Μέθοδος δοκιμής για την αντίσταση των υλικών στη διαπερατότητα από υγρά ( :2005) CEN ΕΝ :2002 Προστατευτική ενδυμασία Προστασία από θερμότητα και ΕΝ 369:1993 ( ) ΕΝ 368: φωτιά Μέθοδος δοκιμής: ΕΝ' 366:1993 Αξιολόγηση υλικών και ( ) συναρμοσμένων υλικών κατά την έκθεση σε πηγή ακτινοβολούμενης θερμότητας ( :2002) CEN ΕΝ :2003 Προστασία κεφαλής και προσώπου για χρήση σε χόκεϊ επί πάγου ( :2003). CEN ΕΝ :1996 Μηχανικές δονήσεις και κρούσεις Δονήσεις στο χέρι Μέθοδος για τη μέτρηση και αξιολόγηση της μετάδοσης της δόνησης μέσω των γαντιών στην παλάμη του χεριού ( :1996) CEN ΕΝ 12083:1998 Μέσα προστασίας της αναπνοής Φίλτρα με αναπνευστικούς σωλήνες, (φίλτρα μη συγκρατούμενα στη μάσκα) Φίλτρα σωματιδίων, φίλτρα αερίου και φίλτρα συνδυασμού Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση ΕΝ 12083:1998/AC:2000 CEN ΕΝ 12270:1998 Εξοπλισμός ορειβασίας Υποστάτες Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής ΕΝ 967:

19 4114 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ 12275: 1998 Εξοπλισμός ορειβασίας Σύνδεσμοι Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δok~ CEN ΕΝ 12276: 1998 Εξοπλισμός ορειβασίας Μηχανικές αγκυρώσεις D01 Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής ΕΝ 12276: 1998/AC:2000 CEN ΕΝ 12277:1998 Εξοπλισμός ορειβασίας Εξαρτήσεις Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ 12278:1998 Εξοπλισμός ορειβασίας Τροχαλίες Απαιτήσεις ασφ~λεlας και μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ 12477:2001 Γάντια προστασίας για συγkoλλ!lτές ΕΝ 12477:2001/Α1:2005 Σημείωση CEN ΕΝ 12492:2000 Εξοπλισμός ':Jρεlβασίας Κράνη για ορειβάτες Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής ΕΝ 12492:2000/Α 1 : Σημείωση 3 ( ) CEN ΕΝ 12568:1998 Μέσα προστασίας ποδιών και κνημών Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για προστατευτικά δακτύλων και μεταλλικών ενθέτων Συσκευές συνδυασμού ανθεκτικών σε διάτρηση CEN ΕΝ 12628: 1999 Εξαρτήματα κατάδυσης πλευστότητας και διάσωσης Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής ΕΝ 12628: 1999/AC:2000 CEN ΕΝ 12941:1998 Μέσα προστασίας της αναπνοής Συσκευές διήθησης με ανεμιστήρα που συμπεριλαμβάνουν κράνος ή κουκούλα Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση ΕΝ 12941: 1998/Α 1 : ΕΝ 146:1991 ( ) δηι.ιοσίευση Σημείωση

20 4115 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της αντι κατασταθέντος CEN ΕΝ 12942:1998 Μέσα προστασία της αναπνοής Υποβοηθούμενες συσκευές διηθήσεως με ενσωματωμένες ΕΝ 147:1991 μάσκες ολοκλήρου προσώπου, ( ) ημίσεως προσώπου ή ενός τετάρτου Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση ΕΝ 12942:1998/Α1:2002 CEN ΕΝ 13034:2005 Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών Απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική. ενδυμασία από χημικά που παρέχουν περιορισμένη προστασία έναvτι χημίκών υγρών (εξοπλισμός Τύπου 6 και Τύπου ΡΒ [6]). CEN ΕΝ 13061:2001 Προστατευτική ενδυμασία Επικαλαμίδες ποδοσφαιριστών Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ :2000 Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 1: Συνθήκες και εγκληματισμός ΕΝ :2000/Α1:2001 CEN ΕΝ :2000 Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 2: Απορρόφηση κτυπήματος ΕΝ :2000/Α 1 :2001 CEN ΕΝ :2000 Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 3: Αντοχή στη διάτρηση CEN ΕΝ :200ΟΙΑ1: Σημείωση Σημείωση Σημείωση Σημείωση 3 CEN ΕΝ :2000 Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 4: Αποτελεσματικότητα του συστήματος συγκράτησης CEN ΕΝ :2000 Κράνη προστασίας Μέθοδοι _. δοκιμής Μέρος 5: Avτoχή του συστήματος συγκράτησης CEN ΕΝ :2000 Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 6: Οπτικό πεδίο ΕΝ :200ΟΙΑ1: Σημείωση 3 ( ) ( ) ( ). ( ) ( )

21 4 116 Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του Πρώτη Έγγραφο στην ΕΕ αναφοράς της CEN ΕΝ :2000 Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 7: Αντοχή σε φλόγα ΕΝ :200ΟΙΑ1: Σημείωση 3 CEN ΕΝ :2000 Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 8: Ηλεκτρικές ιδιότητες ( ) ΕΝ :200ΟΙΑ 1 :2005 CEN ΕΝ :2000 Κράνη προστασίας Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 1 Γ): Αντοχή σε ακτινοβολούμενη θερμότητα CEN ΕΝ :2003 Βοηθήματα άντωσης για μαθήματα κολύμβησης Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για βοηθήματα άντωσης που φοριούνται CEN ΕΝ 13158:2000 Προστατευτική ενδυμασία Προστατευτικά γιλέκα, μέσα προστασίας σώματος και ώμου για ιππείς Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής CEN ΕΝ 13178:2000 Ατομική προστασία ματιών Μέσα προστασίας ματιών για χρήστες μηχανών XΙOνOKίνησrις CEN ΕΝ :2001 Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 1 Προσδιορισμός διαρροής προς το εσωτερικό και ολικής διαρροής προς το εσωτερικό CEN ΕΝ :2001 Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 2: Πρακτικές δοκιμές απόδοσης CEN ΕΝ :2001 Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 3: Προσδιορισμός αντίστασης της αναπνοής CEN ΕΝ :2001 Μέσα προστασίας της αναπνοής Μέθοδοι δοκιμής Μέρος 4: δοκιμές φλόγας Σημείωση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53361 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής. Α.Μ. : 111/15 Προυπ. 41.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ Ε ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ληλαντίων & Μεγασθένους 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΗΛ.: 2221351146 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H HACCP A ABS ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ AEROFRESH CONTROL APV HML AQL ARI ATEX ΝΟΜΑΖ DMF NOMEX DRILEX NUBUC (ΔΕΡΜΑ) DUAL GRIP OXFORD FNP PANOFLEX PANOSHOCK FTI PHYLON

H HACCP A ABS ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ AEROFRESH CONTROL APV HML AQL ARI ATEX ΝΟΜΑΖ DMF NOMEX DRILEX NUBUC (ΔΕΡΜΑ) DUAL GRIP OXFORD FNP PANOFLEX PANOSHOCK FTI PHYLON A ABS Το ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρένιο) είναι ένα πλαστικό εξέλασης εν θερμώ, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βιομηχανική κατασκευή προϊόντων εκμαγείου, ελαφρών και άκαμπτων. Το υλικό χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εργαζόµενων περιόδου 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 µε το Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μεσσήνη 28 / 05 /2014 Αρ.Πρωτ.: 18926 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 49/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Yπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου συνέταξε τη μελέτη αυτή με αρ. 49/2012 για να περιλάβει

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.492,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Εισόδου σε φωτιά

Σειρά Εισόδου σε φωτιά EN 1486 Σειρά Εισόδου σε φωτιά AM32 Γάντια εισόδου σε φωτιά EN 1486 24 EN 1486 Αυτά τα ανθεκτικά στη θερμότητα, πέντε στρωμάτων γάντια πρέπει να φορεθούν με την Ολόσωμη AM30 Έναρξης φωτιάς και τα AM31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια μέσων ατομικής ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προστασίας ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.971,56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ :20.6061.02 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2012» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα