Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τους κανονισμούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τους κανονισμούς"

Transcript

1 Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τους κανονισμούς

2 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει είτε δυνητική βλάβη υλικού είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει κίνδυνο βλάβης υλικού, τραυματισμού ή θανάτου. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Dell Inc. Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: Η ονομασία Dell και το λογότυπο DELL είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) των Η.Π.Α. Η Dell Inc. ως εταίρος του προγράμματος ENERGY STAR, έχει εξακριβώσει ότι το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις οδηγίες της ENERGY STAR για ενεργειακή αποδοτικότητα. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων. Ιούλιος 2009 P/N F874G Αναθ. A05

3 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από πιθανή βλάβη. Πρόσθετες πληροφορίες για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία στη σελίδα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν έγγραφο, οι όροι προϊόν, εξοπλισμός, και συσκευή χρησιμοποιούνται εναλλάξ και αναφέρονται σε όλες τις φορητές συσκευές (π.χ. υπολογιστές, επαναλήπτες θυρών, βάσεις μέσων, σταθμούς σύνδεσης και παρόμοιες συσκευές), επιτραπέζιους υπολογιστές, εκτυπωτές και οθόνες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση ελέγχων, προσαρμογών, διαδικασιών ή τύπων σημάτων διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στην τεκμηρίωση ενδεχομένως να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ηλεκτρικούς ή/και μηχανικούς κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προϊόντα της Dell δεν προορίζονται για χρήση σε περιβάλλοντα νοσηλείας ασθενών εκτός αν αναφέρεται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προϊόντα της Dell δεν προορίζονται για χρήση σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα. Κατά την προετοιμασία του εξοπλισμού για χρήση: Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια. Μην στοιβάζετε τον εξοπλισμό, μην τον τοποθετείτε σε κλειστό χώρο ή σε μέρος με θερμαινόμενο αέρα. Ο εξοπλισμός πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 10,2 cm (4 in) σε όλες τις αεριζόμενες πλευρές του, ώστε να επιτρέπεται η απαιτούμενη ροή αέρα για σωστό αερισμό. Ο περιορισμός της ροής αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό ή υπερθέρμανση. Εάν ο υπολογιστής σας περιλαμβάνει μόντεμ, το καλώδιο που χρησιμοποιείται με το μόντεμ θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί με ελάχιστο μέγεθος σύρματος 26 American wire gauge (AWG) και υποδοχή RJ συμβατή με FCC. Κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού σας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην λειτουργείτε τον εξοπλισμό σας αν κάποιο κάλυμμα (όπως π.χ. το κάλυμμα του υπολογιστή, τα πλαϊνά, τα στηρίγματα μονάδων, οι θήκες της πρόσοψης, κ.λπ.) δεν είναι στη θέση του. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε υγρό περιβάλλον. Προστατεύστε τον εξοπλισμό από την διείσδυση υγρών. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εκτεθειμένων, φθαρμένων ή κατεστραμμένων καλωδίων τροφοδοσίας. Αποσυνδέετε τη συσκευή σας και όλα τα περιφερειακά (συμπερ. τυχόν εσωτερικού ή εξωτερικού μόντεμ ή TV tuner) από τις πρίζες τοίχου σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας (αστραπών) ή σε περίπτωση που πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 3

4 Μην τοποθετείτε αντικείμενα στους αεραγωγούς ή σε ανοίγματα του εξοπλισμού σας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος των εσωτερικών εξαρτημάτων. Μην αφήνετε τον φορητό υπολογιστή ή το μετασχηματιστή να λειτουργεί με τη βάση του να ακουμπά απευθείας πάνω σε γυμνό δέρμα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμοκρασία επιφάνειας της βάσης αυξάνεται κατά την περίοδο κανονικής λειτουργίας, ειδικά όταν υπάρχει ρεύμα. Η παρατεταμένη επαφή με γυμνό δέρμα μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή ακόμη και έγκαυμα. Επικοινωνήστε με την Dell (ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις για αγορές λιανικής) εάν ο εξοπλισμός σας δεν λειτουργεί κανονικά. Κατά την εργασία στο εσωτερικό της συσκευής σας Μην επιχειρήσετε να κάνετε μόνοι σας συντήρηση στον εξοπλισμό, πέρα από αυτά που εξηγούνται στην τεκμηρίωση Dell ή στις οδηγίες που σας παρέχονται από την Dell. Να τηρείτε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. Ορισμένα εσωτερικά εξαρτήματα, όπως κάρτες PC, μπορεί να ζεσταθούν κατά την κανονική λειτουργία. Πριν αγγίξετε κάποιο εσωτερικό εξάρτημα, αφήστε το λίγο να κρυώσει. Αποσυνδέετε όλα τα καλώδια από τον φορητό υπολογιστή σας, συμπερ. του τηλεφωνικού καλωδίου, πριν ανοίξετε τη θύρα πρόσβασης μνήμης/μόντεμ. Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει μονάδες οπτικών δίσκων (ODD), όπως CD-ROM, CDR/W, DVD, κ.ο.κ., με ενσωματωμένες συσκευές λέιζερ. Προς αποφυγή του κινδύνου έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ, μην απενεργοποιείτε ή ανοίγετε τη μονάδα ODD για κανέναν απολύτως λόγο. Αυτές οι μονάδες ODD συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και ανήκουν στην Κατηγορία 1 προϊόντων λέιζερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρότυπο DHHS και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN περί ασφάλειας προϊόντων λέιζερ. Αυτές οι συσκευές ODD δεν περιλαμβάνουν ειδικές προσαρμογές για χρήστες, ούτε εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από το χρήστη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες πληροφορίες χρήστη για την οπτική αποθηκευτική συσκευή σας μπορεί να είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Manuals» (Εγχειρίδια) στη διεύθυνση support.dell.com. 4

5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επικίνδυνα κινούμενα εξαρτήματα. Αποφύγετε τα κινούμενα πτερύγια ανεμιστήρων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα ανεμιστήρα του υπολογιστή σας μπορεί να μην μοιάζει εμφανισιακά με αυτήν της παραπάνω εικόνας. Προστασία από ηλεκτροστατική εκκένωση Φαινόμενα ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στα ηλεκτρονικά μέρη στο εσωτερικό του εξοπλισμού σας. Για να αποφύγετε ζημιές από ESD, θα πρέπει να αποφορτίσετε τον στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας αγγίζοντας ένα μεταλλικό γειωμένο αντικείμενο όπως μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια στο πλαίσιο I/O του υπολογιστή σας, πριν αγγίξετε οτιδήποτε ηλεκτρονικό. Επιπλέον, όσο εργάζεστε στο εσωτερικό του εξοπλισμού, περιοδικά διώχνετε τυχόν στατικό φορτίο που μπορεί να έχει συγκεντρώσει το σώμα σας. Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη είτε με μια εσωτερική πηγή ισχύος είτε με έναν εξωτερικό μετασχηματιστή. Για εσωτερικές πηγές ισχύος, η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα από τα παρακάτω: Κύκλωμα αυτόματης ανίχνευσης τάσης - Οι συσκευές με κύκλωμα αυτόματης ανίχνευσης τάσης δεν έχουν διακόπτη επιλογής τάσης στο πίσω πλαίσιο και ανιχνεύουν αυτόματα τη σωστή τάση λειτουργίας. Ή Χειροκίνητος διακόπτης επιλογής τάσης - Οι συσκευές με διακόπτη επιλογής τάσης στο πίσω πλαίσιο πρέπει να ρυθμίζονται χειροκίνητα ώστε να λειτουργούν στη σωστή τάση λειτουργίας. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση που συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την τάση που χρησιμοποιείται στην περιοχή σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης στο σύστημά σας μπορεί να διαφέρει από αυτόν στην εικόνα. Γενική ασφάλεια τροφοδοσίας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν συνδέετε τον εξοπλισμό σας σε μια πηγή ισχύος: Ελέγξτε την τιμή τάσης πριν συνδέσετε τον εξοπλισμό στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη τάση και συχνότητα αντιστοιχούν στην διαθέσιμη πηγή ισχύος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόληψη βλάβης ενός υπολογιστή με χειροκίνητο διακόπτη επιλογής τάσης, γυρίστε το διακόπτη στην τάση που συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την τροφοδοσία AC που είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας. 5

6 Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του εξοπλισμού σε κατάλληλα γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες. Αν ο εξοπλισμός διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας 3 ακίδων, μην χρησιμοποιείτε βύσματα μετασχηματιστή που παρακάμπτουν τη γείωση και μην αφαιρείτε τη γείωση από το βύσμα ή το μετασχηματιστή. Για να αποσυνδέσετε τον φορητό υπολογιστή σας από όλες τις πηγές ισχύος, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή AC από την πρίζα και αφαιρέστε οποιαδήποτε μπαταρία υπάρχει στη θήκη μπαταρίας ή μονάδων. Αν ο εξοπλισμός σας χρησιμοποιεί μετασχηματιστή AC: Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή AC που παρέχει η Dell, και η χρήση του οποίου με αυτήν την συσκευή έχει εγκριθεί. Η χρήση άλλου μετασχηματιστή AC μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Χρησιμοποιείτε μόνο τους παρακάτω μετασχηματιστές AC της Dell με το φορητό υπολογιστή ή τη συσκευή σύνδεσής σας: PP27L: PA-12 ή PA-3E PP30L: PA-12, PA-3E ή PA-4E PP15S: PA-12, PA-20 ή PA-2E PP13S: PA-12, PA-2E ή PA-3E PP08X: PA-15 ή PA-7E PR02X/PR03X: PA-4E ή PA-7E ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του συστήματός σας για πληροφορίες σχετικά με το κατάλληλο μοντέλο μετασχηματιστή που έχει εγκριθεί για χρήση με τη συσκευή σας. Όταν χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή AC για τη λειτουργία του υπολογιστή ή τη φόρτιση της μπαταρίας, τοποθετήστε τον σε μια περιοχή που αερίζεται, όπως στην επιφάνεια ενός γραφείου ή στο πάτωμα. Ο μετασχηματιστής AC μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του υπολογιστή. Να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε το μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο μετασχηματιστή DC αυτοκινήτου που συνδέεται είτε στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου είτε σε πρίζες οχημάτων με υψηλή τάση (24 VDC), όπως π.χ. σε εμπορικά οχήματα μεταφορών. Ασφάλεια μπαταρίας φορητών συσκευών ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση ασύμβατης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με συμβατή μπαταρία της Dell η οποία είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με τον υπολογιστή Dell σας. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία από άλλους υπολογιστές για το δικό σας υπολογιστή. Μια κατεστραμμένη μπαταρία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τραυματισμό. Η βλάβη μπορεί να περιλαμβάνει χτύπημα ή τράνταγμα που έχει λυγίσει ή τρυπήσει την μπαταρία, έκθεση σε φλόγα ή παραμόρφωση. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Να μεταχειρίζεστε με εξαιρετική προσοχή μια κατεστραμμένη μπαταρία ή μια μπαταρία που έχει διαρροή. Αν η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη, ενδεχομένως να υπάρχει διαρροή ηλεκτρολύτη από τα στοιχεία ή να προκληθεί πυρκαγιά και τραυματισμοί. 6

7 Μην εκθέτετε (αποθηκεύετε ή τοποθετείτε) τον υπολογιστή ή την μπαταρία κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως καλοριφέρ, τζάκι, φούρνος, ηλεκτρική ή άλλη συσκευή θερμότητας, ή μην την εκθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο σε θερμοκρασίες πάνω από 65ºC (149ºF). Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να προκληθούν αναθυμιάσεις ή τα στοιχεία της μπαταρίας μπορεί να εκραγούν με ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ασφάλεια ψυκτικού επιτραπέζιου υπολογιστή Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν επιτραπέζιους υπολογιστές που είναι εξοπλισμένοι με σύστημα ψυκτικού υγρού: Το σύστημα ψυκτικού υγρού δεν μπορεί να επιδιορθωθεί ή να αναβαθμιστεί από το χρήστη. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το σύστημα ψυκτικού υγρού του υπολογιστή σας περιέχει ψυκτικό που δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, κλείστε αμέσως το σύστημά σας, αποσυνδέστε το από την πρίζα και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Dell. Σε περίπτωση επαφής του ψυκτικού με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν προκύψει ερεθισμός. Σε περίπτωση επαφής του ψυκτικού με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό (κρατώντας τα μάτια ανοιχτά) για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν ο ερεθισμός επιμείνει. Ασφάλεια εκτυπωτή λέιζερ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση χειριστηρίων, η εφαρμογή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών πέραν αυτών που καθορίζονται στην τεκμηρίωση χρήστη ή στις οδηγίες που σας παρέχονται από την Dell μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Οι εκτυπωτές λέιζερ της Dell συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και ανήκουν στην Κατηγορία 1 προϊόντων λέιζερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρότυπο DHHS και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN περί ασφάλειας προϊόντων λέιζερ. Η ακτινοβολία λέιζερ που εκπέμπεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή είναι απολύτως περιορισμένη εντός των προστατευτικών περιβλημάτων και των εξωτερικών καλυμμάτων, και η δέσμη λέιζερ δεν μπορεί να ξεφύγει σε καμία φάση της κανονικής χρήσης. Οδηγίες ασφαλείας κεραίας τηλεόρασης Ένα σύστημα εξωτερικής κεραίας δεν θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε εναέρια ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα κυκλώματα φωτισμού ή ηλεκτροδότησης ή σε σημεία που θα μπορούσε να πέσει πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια ή κυκλώματα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος εξωτερικής κεραίας, δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το σύστημα να μην μπορεί να ακουμπήσει σε ηλεκτρικά καλώδια ή κυκλώματα, καθώς η επαφή αυτή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. 7

8 Αν στο προϊόν είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική κεραία, φροντίστε το σύστημα της κεραίας να είναι γειωμένο ώστε να παρέχει προστασία από υπερτάσεις και συγκέντρωση στατικών φορτίων. Ανατρέξτε στους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή γείωση του ιστού και της δομής στήριξης, τη γείωση του καλωδίου εισόδου στη μονάδα εκφόρτισης της κεραίας, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, τη θέση της μονάδας εκφόρτισης της κεραίας, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα ηλεκτρόδια γείωσης. Για χρήση/εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες Το άρθρο του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, ANSI/NFPA Αρ.70, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σωστή γείωση του ιστού και της δομής στήριξης, τη γείωση του καλωδίου εισόδου στη μονάδα εκφόρτισης της κεραίας, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, τη θέση της μονάδας εκφόρτισης της κεραίας, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα ηλεκτρόδια γείωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εγκαταστάτες συστήματος CATV Ηενότητα του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα (NEC), ANSI/NFPA 70:2005 (για ΗΠΑ/Καναδά), ή/και το πρότυπο EN :2005 (για την ΕΕ), παρέχει οδηγίες για τη σωστή γείωση και ορίζει ότι η θωράκιση ομοαξονικού καλωδίου μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα γείωσης του κτιρίου, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο εισόδου του καλωδίου. Για χρήση/εγκατάσταση στα κράτη-μέλη της ΕΕ Το EN : 2005 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σωστή γείωση του ιστού και της δομής στήριξης, τη γείωση του καλωδίου εισόδου στη μονάδα εκφόρτισης της κεραίας, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, τη θέση της μονάδας εκφόρτισης της κεραίας, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα ηλεκτρόδια γείωσης. Παράδειγμα γείωσης κεραίας 6 1 καλώδιο εισόδου κεραίας 2 μονάδα εκφόρτισης κεραίας (NEC Ενότητα ) 3 συνδετήρες γείωσης (NEC Ενότητα ) 4 σφιγκτήρας(ες) γείωσης 5 σύστημα γείωσης ηλεκτρικών καλωδίων (NEC Άρθρο ) 6 εξοπλισμός υπηρεσίας ηλεκτροδότησης 7 σφιγκτήρας γείωσης 7 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: NEC είναι τα αρχικά του National Electric Code (Εθνικός Ηλεκτρικός Κώδικας) των ΗΠΑ, ANSI/NFPA 70:2005. Ανατρέξτε στον ηλεκτρικό κώδικα της χώρας σας για τις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση

9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή απώλεια της ακοής. Η ρύθμιση του στοιχείου ελέγχου της έντασης ήχου καθώς και του ισοσταθμιστή σε ρυθμίσεις διαφορετικές από τις κεντρικές θέσεις μπορεί να αυξήσει την τάση εξόδου των ακουστικών, και συνεπώς και το επίπεδο ηχητικής πίεσης. Η χρήση παραγόντων που επηρεάζουν την έξοδο των ακουστικών, διαφορετικών από αυτών που ορίζονται από τον κατασκευαστή (π.χ. λειτουργικό σύστημα, λογισμικό ισοσταθμιστή, υλικολογισμικό, πρόγραμμα οδήγησης, κ.λπ.), μπορεί να αυξήσει την τάση εξόδου των ακουστικών και ως εκ τούτου και το επίπεδο ηχητικής πίεσης. Η χρήση ακουστικών διαφορετικών από αυτών που ορίζονται από τον κατασκευαστή μπορεί να συνεπάγεται υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης. Εργονομικές οδηγίες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη ή παρατεταμένη χρήση του πληκτρολογίου μπορεί να προκαλέσει κάκωση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εργασία μπροστά στην οθόνη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργονομία, επισκεφθείτε στην τοποθεσία τη σελίδα σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς στη διεύθυνση: Weitere Hinweise zu ergonomischem Arbeiten finden Sie auf unserer Website unter Περιβαλλοντικά θέματα Πληροφορίες ENERGY STAR Έμβλημα ENERGY STAR Το πρόγραμμα ENERGY STAR της EPA αποτελεί μια κοινή προσπάθεια μεταξύ της EPA και των κατασκευαστών για μείωση της μόλυνσης του αέρα, μέσω της προώθησης ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Μπορείτε να συμβάλλετε στη μείωση της χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος και των παρενεργειών, κλείνοντας τον υπολογιστή σας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, ιδιαίτερα τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα. Συμμόρφωση ENERGY STAR Όλα τα προϊόντα της Dell που φέρουν το έμβλημα ENERGY STAR πάνω σε αυτά ή στην οθόνη εκκίνησης, είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του προγράμματος ENERGY STAR της EPA, όπως είναι διαμορφωμένα όταν αποστέλλονται από την Dell. 9

10 ENERGY STAR 4.0 Επιτραπέζιοι υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές και σταθμοί εργασίας που κατασκευάστηκαν μετά τις 20 Ιουλίου 2007 και φέρουν το έμβλημα ENERGY STAR πληρούν τις πιο προηγμένες απαιτήσεις του προγράμματος 4.0. Εξαιτίας των απαιτήσεων αυτών, ο υπολογιστής σας έχει πιο αποδοτική τροφοδοσία και άλλες λειτουργίες που θα μπορούσαν σε ετήσια βάση: να εξοικονομήσουν έως και 130 kwh ηλεκτρικού ρεύματος. να αποφύγουν 200 lb εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (αρκετά για να γεμίσουν ένα μεγάλο δωμάτιο). Ωστόσο, ο υπολογιστής αυτός μπορεί να εξοικονομήσει ακόμη περισσότερη ενέργεια με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών διαχείρισης ενέργειας του ENERGY STAR, που επιτρέπουν στον υπολογιστή να μεταβαίνει σε μια κατάσταση λειτουργίας χαμηλής ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτά τα χαρακτηριστικά διαχείρισης ενέργειας, ενεργοποιημένα σε όλους τους υπολογιστές με πιστοποίηση ENERGY STAR, θα μπορούσαν να σας εξοικονομήσουν έως και 500 kwh ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως, που αντιστοιχούν με: λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που ισούνται με απόσυρση του αυτοκινήτου σας από τους δρόμους για 3 εβδομάδες. φύτευση μιας συστάδας δέντρων 70 x 70 ποδιών. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ενέργειας θα βρείτε στη διεύθυνση Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ENERGY STAR θα βρείτε στη διεύθυνση Πιστοποίηση TCO Όλα τα προϊόντα της Dell με ετικέτα TCO έχουν πιστοποιηθεί βάσει μιας εθελοντικής περιβαλλοντικής πιστοποίησης TCO. Οι απαιτήσεις της πιστοποίησης TCO εστιάζονται σε χαρακτηριστικά που συμβάλλουν σε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, όπως ανακυκλώσιμος σχεδιασμός, αποδοτικότητα ενέργειας, εργονομία, εκπομπές, αποφυγή επικίνδυνων ουσιών και επιστροφή προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν της Dell που διαθέτετε και την πιστοποίηση TCO, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις TCO, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Πληροφορίες ανακύκλωσης Η Dell συνιστά στους πελάτες της να απορρίπτουν τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό υπολογιστή, οθόνες, εκτυπωτές και άλλα περιφερειακά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μεταξύ των πιθανών μεθόδων διάθεσης συγκαταλέγεται η επαναχρησιμοποίηση μερών ή ολόκληρων προϊόντων και η ανακύκλωση προϊόντων, μερών ή/και υλικών. Για συγκεκριμένες πληροφορίες για το παγκόσμιο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Dell, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 10

11 Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να αποκομίζεται σε κατάλληλο χώρο ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση και η ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος στη χώρα σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Απόρριψη μπαταρίας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά ή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για τη διεύθυνση του πλησιέστερου σημείου απόρριψης μπαταριών, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. Στους φορητούς υπολογιστές χρησιμοποιούνται μπαταρίες ιόντων λιθίου ή νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH) και μια εφεδρική μπαταρία. Στους επιτραπέζιους υπολογιστές χρησιμοποιείται μπαταρία λιθίου σε σχήμα νομίσματος. Για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση της μπαταρίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της μπαταρίας» στην τεκμηρίωση του συστήματός σας. Η εφεδρική μπαταρία είναι μια μπαταρία μακράς διάρκειας και το πιθανότερο είναι ότι δε θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε ποτέ. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, η διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εκτός εάν περιλαμβάνονται οδηγίες για την αφαίρεση της εφεδρικής μπαταρίας στον τεκμηρίωση του συστήματός σας. Μην πετάτε την μπαταρία του υπολογιστή σας στην φωτιά ή μαζί με τα άλλα σκουπίδια. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης των στοιχείων της μπαταρίας. Απορρίψτε μία χρησιμοποιημένη μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων για οδηγίες απόρριψης. Απορρίψτε μια άδεια ή κατεστραμμένη μπαταρία γρήγορα. 11

12 Οδηγία περί μπαταριών Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετικέτα αυτή υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες του προϊόντος αυτού πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ουσίες που περιέχονται στις μπαταρίες μπορεί να έχουν ενδεχομένως αρνητική επίδραση στην υγεία και στο περιβάλλον και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών, συμβάλλοντας στην προστασία, διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον έμπορο της περιοχής σας για λεπτομέρειες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα συγκέντρωσης και ανακύκλωσης. Εναλλακτικά επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Οδηγία REACH (καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων) Η οδηγία REACH είναι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χημικές ουσίες. Πληροφορίες σχετικά με ουσίες πολύ υψηλής συγκέντρωσης σε προϊόντα της Dell σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος (κ.β.) θα βρείτε στη διεύθυνση Υπερχλωρικά Η μπαταρία σε σχήμα νομίσματος αυτού του προϊόντος μπορεί να περιέχει υπερχλωρικά και μπορεί να χρειάζεται ειδικό χειρισμό κατά την ανακύκλωση ή την απόρριψη. Ανατρέξτε στη διεύθυνση Σημειώσεις κανονισμών Πρόσθετες πληροφορίες για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ), μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία στη σελίδα: Περιορισμοί για αεροπορικά ταξίδια Να συμβουλεύεστε και να τηρείτε τους περιορισμούς που ισχύουν για τα αεροπορικά ταξίδια σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τη χρήση και μεταφορά μπαταριών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στην τοποθεσία τη σελίδα σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς: 12

13 Κανονισμοί εξαγωγής Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα Προϊόντα αυτά, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνολογία και λογισμικό, υπόκεινται στη νομοθεσία περί τελωνειακού και εξαγωγικού ελέγχου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («Η.Π.Α.») και ενδεχομένως να υπόκειται επίσης στη νομοθεσία περί τελωνειακού και εξαγωγικού ελέγχου της χώρας στην οποία κατασκευάζονται ή/και παραλαμβάνονται τα Προϊόντα. Ο Πελάτης συμφωνεί να τηρεί αυτούς τους νόμους και τις διατάξεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Η.Π.Α., δεν επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή με άλλο τρόπο μεταφορά των Προϊόντων σε απαγορευμένους τελικούς χρήστες ή σε απαγορευμένες χώρες. Επίσης, δεν επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή με άλλο τρόπο μεταφορά των Προϊόντων ή χρήση τους από τελικούς χρήστες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με όπλα μαζικής καταστροφής, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή χρήση ατομικών όπλων, υλικών ή εγκαταστάσεων και πυραύλων ή την υποστήριξη επιχειρήσεων με πυραύλους και χημικά ή βιολογικά όπλα. Εύρεση πρόσθετων πληροφοριών Για πρόσθετες πληροφορίες χρήστη για τον υπολογιστή σας, την οθόνη και τα επιμέρους εξαρτήματα (όπως μονάδες δίσκου αποθήκευσης, κάρτες PC και άλλα περιφερειακά), επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.dell.com. Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, τους κανονισμούς και το περιβάλλον ανά χώρα Πληροφορίες περιορισμών χρήσης Για προϊόντα με ασύρματο δίκτυο / διεπαφές Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται με το σύμβολο των προϊόντων κατηγορίας 2 (θαυμαστικό μέσα σε κύκλο) δίπλα στο σήμα CE στην ετικέτα κανονισμών ή στην κάρτα , δείτε το παρακάτω παράδειγμα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός κοινοποιημένου φορέα που επισημαίνεται με το 'NBnr' και υπάρχει μόνο εφόσον είναι υποχρεωτικό. Η ύπαρξή του δεν έχει καμία επίπτωση στους περιορισμούς χρήσης. 13

14 Γαλλία Για την ενδοχώρα της Γαλλίας 2,400-2,4835 GHz (κανάλια 1-13) επιτρέπονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους 2,400-2,454 GHz (κανάλια 1-7) επιτρέπονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Για τη Γουιάνα και την Ρεουνιόν 2,400-2,4835 GHz (κανάλια 1-13) επιτρέπονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους 2,420-2,4835 GHz (κανάλια 5-13) επιτρέπονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Για όλη τη Γαλλική Επικράτεια: Μόνο 5,15-5,35 GHz επιτρέπονται για a Ιταλία Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους στην Ιταλία. Η χρήση αυτού του εξοπλισμού διέπεται από: D.L.gs , αρ. 259, άρθρο 104 (δραστηριότητα υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση) για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και άρθρο 105 (ελεύθερη χρήση) για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, και στις δύο περιπτώσεις για ιδιωτική χρήση. D.M , για παροχή στο κοινό πρόσβασης RLAN σε δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ειδικές πληροφορίες για άλλες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση Συντετμημένη Δήλωση Συμμόρφωσης με την Οδηγία 1999/5/ΕΚ (R&TTE - Οδηγία Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού εξοπλισμού) Δια του παρόντος, η Dell Inc. δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα Dell που φέρουν τη σήμανση CE και περιλαμβάνουν λειτουργίες τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και λοιπές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Ένα αντίγραφο της πλήρους Δήλωσης Συμμόρφωσης μπορεί να ληφθεί κατόπιν αίτησης από την: Dell Inc. One Dell Way Mailstop: PS4-30 Round Rock, Texas USA Ή Στέλνοντας ένα στη διεύθυνση Παρακαλούμε αναφέρετε την εμπορική ονομασία, το μοντέλο και τον τύπο. 14

15 Danmark Tv-antennesikkerhed ADVARSEL: Hvis der følger en galvanisk ledningsadskiller med computeren, skal den galvaniske ledningsadskiller bruges i forbindelse med koaksialkablets stik. Se produktets dokumentation for instruktioner. United States Display Lamp Disposal (U.S. Only) lamps INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN Hg MERCURY (Hg) AND MUST BE RECYLCED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE, OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK Suomi TV-antennin turvallisuus 日 本 VAARA: Jos tietokoneessa on galvaaninen eristin, sitä on käytettävä sarjassa koaksiaaliantennikytkimen kanssa. Katso ohjeita tuotteen oppaista. 電 源 に 関 する 一 般 的 注 意 事 項 日 本 の AC 電 源 は 100 V ですが 電 圧 設 定 スイッチは 115 V の 位 置 に 設 定 する 必 要 があります また モニタや 接 続 しているデバイスもお 使 いに なる 地 域 の AC 電 源 で 動 作 することを 定 格 ラベルで 確 認 してください AC アダプタにはデル 製 の AC 電 源 ケーブルのみをお 使 いください 他 社 製 の 電 源 ケーブルの 使 用 は デバイスまたは AC アダプタに 損 傷 を 与 え たり 火 災 や 感 電 を 引 き 起 こしたりする 危 険 があります AC プラグアダプタの 接 続 警 告 : AC プラグアダプタを 使 用 する 場 合 緑 色 のアース 線 と 電 源 のリード 線 が 接 触 しないように 注 意 してください 感 電 発 火 またはコンピュータを 損 傷 させる 原 因 となります メモ : 日 本 で 利 用 できる 一 部 のデバイスには AC プラグアダプ タが 付 いていません 15

16 1 金 属 製 のアースコネクタをコンセントのアース 端 子 に 接 続 します a アース 端 子 を 緩 めます b 金 属 製 のアースコネクタをアース 端 子 の 後 ろ 側 に 挿 入 し アース 端 子 を 締 めます Norge Generell strømsikkerhet Hvis produktet leveres med en 3-stiftet strømledning, skal strømledningen bare settes i en jordet stikkontakt. Sikkerhet for TV-antenne 2 AC 電 源 ケーブルをコンセントに 接 続 します ADVARSEL: Det kan oppstå en potensiell farlig situasjon som skyldes spenningsforskjeller mellom skjermingen av den koaksiale kabelen til kabelfordelingssystemet og jordingen av det lokale utstyret (vanligvis det jordede chassisset til PC-systemet). Unngå eventuelle farer ved å foreta inngangstilkobling for antenne/kabel fra TVforsterkerkortet til et kabelfordelingssystem gjennom en galvanisk isolator (følger ikke med alle datamaskiner). 한국 에너지 관련 정보 본 제품의 소비 전력은 플러그를 뽑은 상태에서는 제로가 될 수 있습니다. 16

17 Sverige Allmän elsäkerhet Om produkten levereras med en 3-polig strömsladd, får den endast anslutas till ett jordat eluttag. Säkerhetsanvisningar för TV-antenn VARNING! Om en galvanisk isolator medföljer datorn, måste den seriekopplas med koaxialantennens kontakt. Anvisningar finns i produktdokumentationen. 台 灣 公 司 聯 絡 詳 細 資 料 依 照 商 品 檢 驗 法 案 第 11 條 條 文,Dell 提 供 對 於 本 文 件 所 涉 及 產 品 在 台 灣 地 區 認 證 機 構 的 公 司 聯 絡 細 節 : Dell B.V. 台 灣 分 公 司 台 灣 台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 218 號 20 樓 17

18 Información para NOM (únicamente para México) La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM): Importador: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma Piso Col. Lomas Altas México, D.F. Equipos portátiles Modelo Voltaje de alimentación Frecuencia Consumo eléctrico Voltaje de salida Intensidad de salida P01E V CA Hz 3,5A 19,5 V de CC 12,3A P02E V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A P02T V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A P03G V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A P03S V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A P04E V CA Hz 1,5A/1,6A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A P04S V CA Hz 1,5A/1,6A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP09S V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 4,62A PP04X V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 4,62A PP06XA V CA Hz 3,2/4,0A 19,5 V de CC 11,8A 18

19 Modelo Voltaje de alimentación Frecuencia Consumo eléctrico Voltaje de salida Intensidad de salida PP08X V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 10,8A PP17L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 4,62A PP18L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP24L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP25L V CA Hz 1,5A/1,6A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP26L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP27L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP28L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP29L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A PP30L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 4,62A PP31L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 4,62A PP32LA V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP32LB V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP33L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP35L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 4,62A PP36L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP37L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A 19

20 Modelo Voltaje de alimentación Frecuencia Consumo eléctrico Voltaje de salida Intensidad de salida PP38L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP39L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,34A PP40L V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A PP41L V CA Hz 1,6A 19,5 V de CC 3,34A PP42L V CA Hz 1,5A/1,6A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP12S V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 2,31/3,34A/4,62A PP13S V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP15S V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 2,31A/3,34A PP17S V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP19S V CA Hz 1,0A 19,0 V de CC 1,58A PP36S V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP39S V CA Hz 1,0A 19,0 V de CC 1,58A PP40S V CA Hz 1,0A 19,0 V de CC 1,58A PP22X V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 4,62A PP36X V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PR01X V CA Hz 1,5/2,5A 19,5 V de CC 4,62/6,7A PR02X V CA Hz 1,8A/3,2A 19,5 V de CC 6,7A/10,76A 20

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision T1700. Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

Dell Precision T1700. Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις Dell Precision T1700 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Dell OptiPlex Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

Dell OptiPlex Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις Dell OptiPlex 9020 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ. Για τον προσαρμογέα ρεύματος

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ. Για τον προσαρμογέα ρεύματος Ελληνικα ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ Για τον προσαρμογέα ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτός ο προσαρμογέας AC έχει σχεδιαστεί για χρήση αποκλειστικά με τις συσκευές Yamaha. Δεν πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις Inspiron 15 5000 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 15-5567 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P66F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P66F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron 11. εγχειρίδιο σέρβις Series

Inspiron 11. εγχειρίδιο σέρβις Series Inspiron 11 3000 Series εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 11 3162 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P24T Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P24T001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge R420xr Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Dell PowerEdge R420xr Οδηγός Τα πρώτα βήματα Dell PowerEdge R420xr Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E27S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E27S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

XPS 13 εγχειρίδιο σέρβις

XPS 13 εγχειρίδιο σέρβις XPS 13 εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 13 9350 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P54G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P54G002 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 XPS 15 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD713 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά 1 Σημαντικό 4 2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge R420 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge R420 Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge R420 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E18S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E18S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα δίπλα σας. Εγχειρίδιο χρήσης DS7580/10. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Πάντα δίπλα σας. Εγχειρίδιο χρήσης DS7580/10. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips DS7580/10 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER1511 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις

Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Alienware 15 R3 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 XPS 15 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 15 9560 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome TCP320/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.0 60 DJ SET 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.0 60 DJ SET... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at. DS1150/12. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at.  DS1150/12. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS1150/12 Εγχειρίδιο χρήσης 2 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Σημείωση 5 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 6 Εισαγωγή 6 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Alienware 13 R3 Εγχειρίδιο σέρβις

Alienware 13 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Alienware 13 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Alienware 13 R3 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P81G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P81G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα