Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τους κανονισμούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τους κανονισμούς"

Transcript

1 Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τους κανονισμούς

2 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει είτε δυνητική βλάβη υλικού είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει κίνδυνο βλάβης υλικού, τραυματισμού ή θανάτου. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Dell Inc. Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: Η ονομασία Dell και το λογότυπο DELL είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) των Η.Π.Α. Η Dell Inc. ως εταίρος του προγράμματος ENERGY STAR, έχει εξακριβώσει ότι το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις οδηγίες της ENERGY STAR για ενεργειακή αποδοτικότητα. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων. Ιούλιος 2009 P/N F874G Αναθ. A05

3 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από πιθανή βλάβη. Πρόσθετες πληροφορίες για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία στη σελίδα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν έγγραφο, οι όροι προϊόν, εξοπλισμός, και συσκευή χρησιμοποιούνται εναλλάξ και αναφέρονται σε όλες τις φορητές συσκευές (π.χ. υπολογιστές, επαναλήπτες θυρών, βάσεις μέσων, σταθμούς σύνδεσης και παρόμοιες συσκευές), επιτραπέζιους υπολογιστές, εκτυπωτές και οθόνες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση ελέγχων, προσαρμογών, διαδικασιών ή τύπων σημάτων διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στην τεκμηρίωση ενδεχομένως να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ηλεκτρικούς ή/και μηχανικούς κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προϊόντα της Dell δεν προορίζονται για χρήση σε περιβάλλοντα νοσηλείας ασθενών εκτός αν αναφέρεται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προϊόντα της Dell δεν προορίζονται για χρήση σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα. Κατά την προετοιμασία του εξοπλισμού για χρήση: Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια. Μην στοιβάζετε τον εξοπλισμό, μην τον τοποθετείτε σε κλειστό χώρο ή σε μέρος με θερμαινόμενο αέρα. Ο εξοπλισμός πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 10,2 cm (4 in) σε όλες τις αεριζόμενες πλευρές του, ώστε να επιτρέπεται η απαιτούμενη ροή αέρα για σωστό αερισμό. Ο περιορισμός της ροής αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό ή υπερθέρμανση. Εάν ο υπολογιστής σας περιλαμβάνει μόντεμ, το καλώδιο που χρησιμοποιείται με το μόντεμ θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί με ελάχιστο μέγεθος σύρματος 26 American wire gauge (AWG) και υποδοχή RJ συμβατή με FCC. Κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού σας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην λειτουργείτε τον εξοπλισμό σας αν κάποιο κάλυμμα (όπως π.χ. το κάλυμμα του υπολογιστή, τα πλαϊνά, τα στηρίγματα μονάδων, οι θήκες της πρόσοψης, κ.λπ.) δεν είναι στη θέση του. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε υγρό περιβάλλον. Προστατεύστε τον εξοπλισμό από την διείσδυση υγρών. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εκτεθειμένων, φθαρμένων ή κατεστραμμένων καλωδίων τροφοδοσίας. Αποσυνδέετε τη συσκευή σας και όλα τα περιφερειακά (συμπερ. τυχόν εσωτερικού ή εξωτερικού μόντεμ ή TV tuner) από τις πρίζες τοίχου σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας (αστραπών) ή σε περίπτωση που πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 3

4 Μην τοποθετείτε αντικείμενα στους αεραγωγούς ή σε ανοίγματα του εξοπλισμού σας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος των εσωτερικών εξαρτημάτων. Μην αφήνετε τον φορητό υπολογιστή ή το μετασχηματιστή να λειτουργεί με τη βάση του να ακουμπά απευθείας πάνω σε γυμνό δέρμα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμοκρασία επιφάνειας της βάσης αυξάνεται κατά την περίοδο κανονικής λειτουργίας, ειδικά όταν υπάρχει ρεύμα. Η παρατεταμένη επαφή με γυμνό δέρμα μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή ακόμη και έγκαυμα. Επικοινωνήστε με την Dell (ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις για αγορές λιανικής) εάν ο εξοπλισμός σας δεν λειτουργεί κανονικά. Κατά την εργασία στο εσωτερικό της συσκευής σας Μην επιχειρήσετε να κάνετε μόνοι σας συντήρηση στον εξοπλισμό, πέρα από αυτά που εξηγούνται στην τεκμηρίωση Dell ή στις οδηγίες που σας παρέχονται από την Dell. Να τηρείτε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. Ορισμένα εσωτερικά εξαρτήματα, όπως κάρτες PC, μπορεί να ζεσταθούν κατά την κανονική λειτουργία. Πριν αγγίξετε κάποιο εσωτερικό εξάρτημα, αφήστε το λίγο να κρυώσει. Αποσυνδέετε όλα τα καλώδια από τον φορητό υπολογιστή σας, συμπερ. του τηλεφωνικού καλωδίου, πριν ανοίξετε τη θύρα πρόσβασης μνήμης/μόντεμ. Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει μονάδες οπτικών δίσκων (ODD), όπως CD-ROM, CDR/W, DVD, κ.ο.κ., με ενσωματωμένες συσκευές λέιζερ. Προς αποφυγή του κινδύνου έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ, μην απενεργοποιείτε ή ανοίγετε τη μονάδα ODD για κανέναν απολύτως λόγο. Αυτές οι μονάδες ODD συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και ανήκουν στην Κατηγορία 1 προϊόντων λέιζερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρότυπο DHHS και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN περί ασφάλειας προϊόντων λέιζερ. Αυτές οι συσκευές ODD δεν περιλαμβάνουν ειδικές προσαρμογές για χρήστες, ούτε εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από το χρήστη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες πληροφορίες χρήστη για την οπτική αποθηκευτική συσκευή σας μπορεί να είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Manuals» (Εγχειρίδια) στη διεύθυνση support.dell.com. 4

5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επικίνδυνα κινούμενα εξαρτήματα. Αποφύγετε τα κινούμενα πτερύγια ανεμιστήρων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα ανεμιστήρα του υπολογιστή σας μπορεί να μην μοιάζει εμφανισιακά με αυτήν της παραπάνω εικόνας. Προστασία από ηλεκτροστατική εκκένωση Φαινόμενα ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στα ηλεκτρονικά μέρη στο εσωτερικό του εξοπλισμού σας. Για να αποφύγετε ζημιές από ESD, θα πρέπει να αποφορτίσετε τον στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας αγγίζοντας ένα μεταλλικό γειωμένο αντικείμενο όπως μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια στο πλαίσιο I/O του υπολογιστή σας, πριν αγγίξετε οτιδήποτε ηλεκτρονικό. Επιπλέον, όσο εργάζεστε στο εσωτερικό του εξοπλισμού, περιοδικά διώχνετε τυχόν στατικό φορτίο που μπορεί να έχει συγκεντρώσει το σώμα σας. Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη είτε με μια εσωτερική πηγή ισχύος είτε με έναν εξωτερικό μετασχηματιστή. Για εσωτερικές πηγές ισχύος, η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα από τα παρακάτω: Κύκλωμα αυτόματης ανίχνευσης τάσης - Οι συσκευές με κύκλωμα αυτόματης ανίχνευσης τάσης δεν έχουν διακόπτη επιλογής τάσης στο πίσω πλαίσιο και ανιχνεύουν αυτόματα τη σωστή τάση λειτουργίας. Ή Χειροκίνητος διακόπτης επιλογής τάσης - Οι συσκευές με διακόπτη επιλογής τάσης στο πίσω πλαίσιο πρέπει να ρυθμίζονται χειροκίνητα ώστε να λειτουργούν στη σωστή τάση λειτουργίας. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση που συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την τάση που χρησιμοποιείται στην περιοχή σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης στο σύστημά σας μπορεί να διαφέρει από αυτόν στην εικόνα. Γενική ασφάλεια τροφοδοσίας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν συνδέετε τον εξοπλισμό σας σε μια πηγή ισχύος: Ελέγξτε την τιμή τάσης πριν συνδέσετε τον εξοπλισμό στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη τάση και συχνότητα αντιστοιχούν στην διαθέσιμη πηγή ισχύος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόληψη βλάβης ενός υπολογιστή με χειροκίνητο διακόπτη επιλογής τάσης, γυρίστε το διακόπτη στην τάση που συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την τροφοδοσία AC που είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας. 5

6 Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του εξοπλισμού σε κατάλληλα γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες. Αν ο εξοπλισμός διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας 3 ακίδων, μην χρησιμοποιείτε βύσματα μετασχηματιστή που παρακάμπτουν τη γείωση και μην αφαιρείτε τη γείωση από το βύσμα ή το μετασχηματιστή. Για να αποσυνδέσετε τον φορητό υπολογιστή σας από όλες τις πηγές ισχύος, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή AC από την πρίζα και αφαιρέστε οποιαδήποτε μπαταρία υπάρχει στη θήκη μπαταρίας ή μονάδων. Αν ο εξοπλισμός σας χρησιμοποιεί μετασχηματιστή AC: Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή AC που παρέχει η Dell, και η χρήση του οποίου με αυτήν την συσκευή έχει εγκριθεί. Η χρήση άλλου μετασχηματιστή AC μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Χρησιμοποιείτε μόνο τους παρακάτω μετασχηματιστές AC της Dell με το φορητό υπολογιστή ή τη συσκευή σύνδεσής σας: PP27L: PA-12 ή PA-3E PP30L: PA-12, PA-3E ή PA-4E PP15S: PA-12, PA-20 ή PA-2E PP13S: PA-12, PA-2E ή PA-3E PP08X: PA-15 ή PA-7E PR02X/PR03X: PA-4E ή PA-7E ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του συστήματός σας για πληροφορίες σχετικά με το κατάλληλο μοντέλο μετασχηματιστή που έχει εγκριθεί για χρήση με τη συσκευή σας. Όταν χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή AC για τη λειτουργία του υπολογιστή ή τη φόρτιση της μπαταρίας, τοποθετήστε τον σε μια περιοχή που αερίζεται, όπως στην επιφάνεια ενός γραφείου ή στο πάτωμα. Ο μετασχηματιστής AC μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του υπολογιστή. Να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε το μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο μετασχηματιστή DC αυτοκινήτου που συνδέεται είτε στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου είτε σε πρίζες οχημάτων με υψηλή τάση (24 VDC), όπως π.χ. σε εμπορικά οχήματα μεταφορών. Ασφάλεια μπαταρίας φορητών συσκευών ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση ασύμβατης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με συμβατή μπαταρία της Dell η οποία είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με τον υπολογιστή Dell σας. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία από άλλους υπολογιστές για το δικό σας υπολογιστή. Μια κατεστραμμένη μπαταρία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τραυματισμό. Η βλάβη μπορεί να περιλαμβάνει χτύπημα ή τράνταγμα που έχει λυγίσει ή τρυπήσει την μπαταρία, έκθεση σε φλόγα ή παραμόρφωση. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Να μεταχειρίζεστε με εξαιρετική προσοχή μια κατεστραμμένη μπαταρία ή μια μπαταρία που έχει διαρροή. Αν η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη, ενδεχομένως να υπάρχει διαρροή ηλεκτρολύτη από τα στοιχεία ή να προκληθεί πυρκαγιά και τραυματισμοί. 6

7 Μην εκθέτετε (αποθηκεύετε ή τοποθετείτε) τον υπολογιστή ή την μπαταρία κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως καλοριφέρ, τζάκι, φούρνος, ηλεκτρική ή άλλη συσκευή θερμότητας, ή μην την εκθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο σε θερμοκρασίες πάνω από 65ºC (149ºF). Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να προκληθούν αναθυμιάσεις ή τα στοιχεία της μπαταρίας μπορεί να εκραγούν με ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ασφάλεια ψυκτικού επιτραπέζιου υπολογιστή Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν επιτραπέζιους υπολογιστές που είναι εξοπλισμένοι με σύστημα ψυκτικού υγρού: Το σύστημα ψυκτικού υγρού δεν μπορεί να επιδιορθωθεί ή να αναβαθμιστεί από το χρήστη. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το σύστημα ψυκτικού υγρού του υπολογιστή σας περιέχει ψυκτικό που δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, κλείστε αμέσως το σύστημά σας, αποσυνδέστε το από την πρίζα και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Dell. Σε περίπτωση επαφής του ψυκτικού με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν προκύψει ερεθισμός. Σε περίπτωση επαφής του ψυκτικού με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό (κρατώντας τα μάτια ανοιχτά) για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν ο ερεθισμός επιμείνει. Ασφάλεια εκτυπωτή λέιζερ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση χειριστηρίων, η εφαρμογή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών πέραν αυτών που καθορίζονται στην τεκμηρίωση χρήστη ή στις οδηγίες που σας παρέχονται από την Dell μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Οι εκτυπωτές λέιζερ της Dell συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και ανήκουν στην Κατηγορία 1 προϊόντων λέιζερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρότυπο DHHS και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN περί ασφάλειας προϊόντων λέιζερ. Η ακτινοβολία λέιζερ που εκπέμπεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή είναι απολύτως περιορισμένη εντός των προστατευτικών περιβλημάτων και των εξωτερικών καλυμμάτων, και η δέσμη λέιζερ δεν μπορεί να ξεφύγει σε καμία φάση της κανονικής χρήσης. Οδηγίες ασφαλείας κεραίας τηλεόρασης Ένα σύστημα εξωτερικής κεραίας δεν θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε εναέρια ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα κυκλώματα φωτισμού ή ηλεκτροδότησης ή σε σημεία που θα μπορούσε να πέσει πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια ή κυκλώματα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος εξωτερικής κεραίας, δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το σύστημα να μην μπορεί να ακουμπήσει σε ηλεκτρικά καλώδια ή κυκλώματα, καθώς η επαφή αυτή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. 7

8 Αν στο προϊόν είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική κεραία, φροντίστε το σύστημα της κεραίας να είναι γειωμένο ώστε να παρέχει προστασία από υπερτάσεις και συγκέντρωση στατικών φορτίων. Ανατρέξτε στους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή γείωση του ιστού και της δομής στήριξης, τη γείωση του καλωδίου εισόδου στη μονάδα εκφόρτισης της κεραίας, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, τη θέση της μονάδας εκφόρτισης της κεραίας, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα ηλεκτρόδια γείωσης. Για χρήση/εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες Το άρθρο του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, ANSI/NFPA Αρ.70, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σωστή γείωση του ιστού και της δομής στήριξης, τη γείωση του καλωδίου εισόδου στη μονάδα εκφόρτισης της κεραίας, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, τη θέση της μονάδας εκφόρτισης της κεραίας, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα ηλεκτρόδια γείωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εγκαταστάτες συστήματος CATV Ηενότητα του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα (NEC), ANSI/NFPA 70:2005 (για ΗΠΑ/Καναδά), ή/και το πρότυπο EN :2005 (για την ΕΕ), παρέχει οδηγίες για τη σωστή γείωση και ορίζει ότι η θωράκιση ομοαξονικού καλωδίου μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα γείωσης του κτιρίου, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο εισόδου του καλωδίου. Για χρήση/εγκατάσταση στα κράτη-μέλη της ΕΕ Το EN : 2005 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σωστή γείωση του ιστού και της δομής στήριξης, τη γείωση του καλωδίου εισόδου στη μονάδα εκφόρτισης της κεραίας, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, τη θέση της μονάδας εκφόρτισης της κεραίας, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα ηλεκτρόδια γείωσης. Παράδειγμα γείωσης κεραίας 6 1 καλώδιο εισόδου κεραίας 2 μονάδα εκφόρτισης κεραίας (NEC Ενότητα ) 3 συνδετήρες γείωσης (NEC Ενότητα ) 4 σφιγκτήρας(ες) γείωσης 5 σύστημα γείωσης ηλεκτρικών καλωδίων (NEC Άρθρο ) 6 εξοπλισμός υπηρεσίας ηλεκτροδότησης 7 σφιγκτήρας γείωσης 7 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: NEC είναι τα αρχικά του National Electric Code (Εθνικός Ηλεκτρικός Κώδικας) των ΗΠΑ, ANSI/NFPA 70:2005. Ανατρέξτε στον ηλεκτρικό κώδικα της χώρας σας για τις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση

9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή απώλεια της ακοής. Η ρύθμιση του στοιχείου ελέγχου της έντασης ήχου καθώς και του ισοσταθμιστή σε ρυθμίσεις διαφορετικές από τις κεντρικές θέσεις μπορεί να αυξήσει την τάση εξόδου των ακουστικών, και συνεπώς και το επίπεδο ηχητικής πίεσης. Η χρήση παραγόντων που επηρεάζουν την έξοδο των ακουστικών, διαφορετικών από αυτών που ορίζονται από τον κατασκευαστή (π.χ. λειτουργικό σύστημα, λογισμικό ισοσταθμιστή, υλικολογισμικό, πρόγραμμα οδήγησης, κ.λπ.), μπορεί να αυξήσει την τάση εξόδου των ακουστικών και ως εκ τούτου και το επίπεδο ηχητικής πίεσης. Η χρήση ακουστικών διαφορετικών από αυτών που ορίζονται από τον κατασκευαστή μπορεί να συνεπάγεται υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης. Εργονομικές οδηγίες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη ή παρατεταμένη χρήση του πληκτρολογίου μπορεί να προκαλέσει κάκωση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εργασία μπροστά στην οθόνη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργονομία, επισκεφθείτε στην τοποθεσία τη σελίδα σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς στη διεύθυνση: Weitere Hinweise zu ergonomischem Arbeiten finden Sie auf unserer Website unter Περιβαλλοντικά θέματα Πληροφορίες ENERGY STAR Έμβλημα ENERGY STAR Το πρόγραμμα ENERGY STAR της EPA αποτελεί μια κοινή προσπάθεια μεταξύ της EPA και των κατασκευαστών για μείωση της μόλυνσης του αέρα, μέσω της προώθησης ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Μπορείτε να συμβάλλετε στη μείωση της χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος και των παρενεργειών, κλείνοντας τον υπολογιστή σας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, ιδιαίτερα τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα. Συμμόρφωση ENERGY STAR Όλα τα προϊόντα της Dell που φέρουν το έμβλημα ENERGY STAR πάνω σε αυτά ή στην οθόνη εκκίνησης, είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του προγράμματος ENERGY STAR της EPA, όπως είναι διαμορφωμένα όταν αποστέλλονται από την Dell. 9

10 ENERGY STAR 4.0 Επιτραπέζιοι υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές και σταθμοί εργασίας που κατασκευάστηκαν μετά τις 20 Ιουλίου 2007 και φέρουν το έμβλημα ENERGY STAR πληρούν τις πιο προηγμένες απαιτήσεις του προγράμματος 4.0. Εξαιτίας των απαιτήσεων αυτών, ο υπολογιστής σας έχει πιο αποδοτική τροφοδοσία και άλλες λειτουργίες που θα μπορούσαν σε ετήσια βάση: να εξοικονομήσουν έως και 130 kwh ηλεκτρικού ρεύματος. να αποφύγουν 200 lb εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (αρκετά για να γεμίσουν ένα μεγάλο δωμάτιο). Ωστόσο, ο υπολογιστής αυτός μπορεί να εξοικονομήσει ακόμη περισσότερη ενέργεια με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών διαχείρισης ενέργειας του ENERGY STAR, που επιτρέπουν στον υπολογιστή να μεταβαίνει σε μια κατάσταση λειτουργίας χαμηλής ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτά τα χαρακτηριστικά διαχείρισης ενέργειας, ενεργοποιημένα σε όλους τους υπολογιστές με πιστοποίηση ENERGY STAR, θα μπορούσαν να σας εξοικονομήσουν έως και 500 kwh ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως, που αντιστοιχούν με: λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που ισούνται με απόσυρση του αυτοκινήτου σας από τους δρόμους για 3 εβδομάδες. φύτευση μιας συστάδας δέντρων 70 x 70 ποδιών. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ενέργειας θα βρείτε στη διεύθυνση Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ENERGY STAR θα βρείτε στη διεύθυνση Πιστοποίηση TCO Όλα τα προϊόντα της Dell με ετικέτα TCO έχουν πιστοποιηθεί βάσει μιας εθελοντικής περιβαλλοντικής πιστοποίησης TCO. Οι απαιτήσεις της πιστοποίησης TCO εστιάζονται σε χαρακτηριστικά που συμβάλλουν σε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, όπως ανακυκλώσιμος σχεδιασμός, αποδοτικότητα ενέργειας, εργονομία, εκπομπές, αποφυγή επικίνδυνων ουσιών και επιστροφή προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν της Dell που διαθέτετε και την πιστοποίηση TCO, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις TCO, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Πληροφορίες ανακύκλωσης Η Dell συνιστά στους πελάτες της να απορρίπτουν τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό υπολογιστή, οθόνες, εκτυπωτές και άλλα περιφερειακά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μεταξύ των πιθανών μεθόδων διάθεσης συγκαταλέγεται η επαναχρησιμοποίηση μερών ή ολόκληρων προϊόντων και η ανακύκλωση προϊόντων, μερών ή/και υλικών. Για συγκεκριμένες πληροφορίες για το παγκόσμιο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Dell, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 10

11 Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να αποκομίζεται σε κατάλληλο χώρο ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση και η ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος στη χώρα σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Απόρριψη μπαταρίας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά ή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για τη διεύθυνση του πλησιέστερου σημείου απόρριψης μπαταριών, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. Στους φορητούς υπολογιστές χρησιμοποιούνται μπαταρίες ιόντων λιθίου ή νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH) και μια εφεδρική μπαταρία. Στους επιτραπέζιους υπολογιστές χρησιμοποιείται μπαταρία λιθίου σε σχήμα νομίσματος. Για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση της μπαταρίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της μπαταρίας» στην τεκμηρίωση του συστήματός σας. Η εφεδρική μπαταρία είναι μια μπαταρία μακράς διάρκειας και το πιθανότερο είναι ότι δε θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε ποτέ. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, η διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εκτός εάν περιλαμβάνονται οδηγίες για την αφαίρεση της εφεδρικής μπαταρίας στον τεκμηρίωση του συστήματός σας. Μην πετάτε την μπαταρία του υπολογιστή σας στην φωτιά ή μαζί με τα άλλα σκουπίδια. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης των στοιχείων της μπαταρίας. Απορρίψτε μία χρησιμοποιημένη μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων για οδηγίες απόρριψης. Απορρίψτε μια άδεια ή κατεστραμμένη μπαταρία γρήγορα. 11

12 Οδηγία περί μπαταριών Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετικέτα αυτή υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες του προϊόντος αυτού πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ουσίες που περιέχονται στις μπαταρίες μπορεί να έχουν ενδεχομένως αρνητική επίδραση στην υγεία και στο περιβάλλον και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών, συμβάλλοντας στην προστασία, διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον έμπορο της περιοχής σας για λεπτομέρειες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα συγκέντρωσης και ανακύκλωσης. Εναλλακτικά επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Οδηγία REACH (καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων) Η οδηγία REACH είναι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χημικές ουσίες. Πληροφορίες σχετικά με ουσίες πολύ υψηλής συγκέντρωσης σε προϊόντα της Dell σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος (κ.β.) θα βρείτε στη διεύθυνση Υπερχλωρικά Η μπαταρία σε σχήμα νομίσματος αυτού του προϊόντος μπορεί να περιέχει υπερχλωρικά και μπορεί να χρειάζεται ειδικό χειρισμό κατά την ανακύκλωση ή την απόρριψη. Ανατρέξτε στη διεύθυνση Σημειώσεις κανονισμών Πρόσθετες πληροφορίες για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ), μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία στη σελίδα: Περιορισμοί για αεροπορικά ταξίδια Να συμβουλεύεστε και να τηρείτε τους περιορισμούς που ισχύουν για τα αεροπορικά ταξίδια σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τη χρήση και μεταφορά μπαταριών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στην τοποθεσία τη σελίδα σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς: 12

13 Κανονισμοί εξαγωγής Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα Προϊόντα αυτά, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνολογία και λογισμικό, υπόκεινται στη νομοθεσία περί τελωνειακού και εξαγωγικού ελέγχου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («Η.Π.Α.») και ενδεχομένως να υπόκειται επίσης στη νομοθεσία περί τελωνειακού και εξαγωγικού ελέγχου της χώρας στην οποία κατασκευάζονται ή/και παραλαμβάνονται τα Προϊόντα. Ο Πελάτης συμφωνεί να τηρεί αυτούς τους νόμους και τις διατάξεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Η.Π.Α., δεν επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή με άλλο τρόπο μεταφορά των Προϊόντων σε απαγορευμένους τελικούς χρήστες ή σε απαγορευμένες χώρες. Επίσης, δεν επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή με άλλο τρόπο μεταφορά των Προϊόντων ή χρήση τους από τελικούς χρήστες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με όπλα μαζικής καταστροφής, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή χρήση ατομικών όπλων, υλικών ή εγκαταστάσεων και πυραύλων ή την υποστήριξη επιχειρήσεων με πυραύλους και χημικά ή βιολογικά όπλα. Εύρεση πρόσθετων πληροφοριών Για πρόσθετες πληροφορίες χρήστη για τον υπολογιστή σας, την οθόνη και τα επιμέρους εξαρτήματα (όπως μονάδες δίσκου αποθήκευσης, κάρτες PC και άλλα περιφερειακά), επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.dell.com. Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, τους κανονισμούς και το περιβάλλον ανά χώρα Πληροφορίες περιορισμών χρήσης Για προϊόντα με ασύρματο δίκτυο / διεπαφές Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται με το σύμβολο των προϊόντων κατηγορίας 2 (θαυμαστικό μέσα σε κύκλο) δίπλα στο σήμα CE στην ετικέτα κανονισμών ή στην κάρτα , δείτε το παρακάτω παράδειγμα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός κοινοποιημένου φορέα που επισημαίνεται με το 'NBnr' και υπάρχει μόνο εφόσον είναι υποχρεωτικό. Η ύπαρξή του δεν έχει καμία επίπτωση στους περιορισμούς χρήσης. 13

14 Γαλλία Για την ενδοχώρα της Γαλλίας 2,400-2,4835 GHz (κανάλια 1-13) επιτρέπονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους 2,400-2,454 GHz (κανάλια 1-7) επιτρέπονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Για τη Γουιάνα και την Ρεουνιόν 2,400-2,4835 GHz (κανάλια 1-13) επιτρέπονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους 2,420-2,4835 GHz (κανάλια 5-13) επιτρέπονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Για όλη τη Γαλλική Επικράτεια: Μόνο 5,15-5,35 GHz επιτρέπονται για a Ιταλία Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους στην Ιταλία. Η χρήση αυτού του εξοπλισμού διέπεται από: D.L.gs , αρ. 259, άρθρο 104 (δραστηριότητα υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση) για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και άρθρο 105 (ελεύθερη χρήση) για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, και στις δύο περιπτώσεις για ιδιωτική χρήση. D.M , για παροχή στο κοινό πρόσβασης RLAN σε δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ειδικές πληροφορίες για άλλες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση Συντετμημένη Δήλωση Συμμόρφωσης με την Οδηγία 1999/5/ΕΚ (R&TTE - Οδηγία Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού εξοπλισμού) Δια του παρόντος, η Dell Inc. δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα Dell που φέρουν τη σήμανση CE και περιλαμβάνουν λειτουργίες τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και λοιπές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Ένα αντίγραφο της πλήρους Δήλωσης Συμμόρφωσης μπορεί να ληφθεί κατόπιν αίτησης από την: Dell Inc. One Dell Way Mailstop: PS4-30 Round Rock, Texas USA Ή Στέλνοντας ένα στη διεύθυνση Παρακαλούμε αναφέρετε την εμπορική ονομασία, το μοντέλο και τον τύπο. 14

15 Danmark Tv-antennesikkerhed ADVARSEL: Hvis der følger en galvanisk ledningsadskiller med computeren, skal den galvaniske ledningsadskiller bruges i forbindelse med koaksialkablets stik. Se produktets dokumentation for instruktioner. United States Display Lamp Disposal (U.S. Only) lamps INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN Hg MERCURY (Hg) AND MUST BE RECYLCED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE, OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK Suomi TV-antennin turvallisuus 日 本 VAARA: Jos tietokoneessa on galvaaninen eristin, sitä on käytettävä sarjassa koaksiaaliantennikytkimen kanssa. Katso ohjeita tuotteen oppaista. 電 源 に 関 する 一 般 的 注 意 事 項 日 本 の AC 電 源 は 100 V ですが 電 圧 設 定 スイッチは 115 V の 位 置 に 設 定 する 必 要 があります また モニタや 接 続 しているデバイスもお 使 いに なる 地 域 の AC 電 源 で 動 作 することを 定 格 ラベルで 確 認 してください AC アダプタにはデル 製 の AC 電 源 ケーブルのみをお 使 いください 他 社 製 の 電 源 ケーブルの 使 用 は デバイスまたは AC アダプタに 損 傷 を 与 え たり 火 災 や 感 電 を 引 き 起 こしたりする 危 険 があります AC プラグアダプタの 接 続 警 告 : AC プラグアダプタを 使 用 する 場 合 緑 色 のアース 線 と 電 源 のリード 線 が 接 触 しないように 注 意 してください 感 電 発 火 またはコンピュータを 損 傷 させる 原 因 となります メモ : 日 本 で 利 用 できる 一 部 のデバイスには AC プラグアダプ タが 付 いていません 15

16 1 金 属 製 のアースコネクタをコンセントのアース 端 子 に 接 続 します a アース 端 子 を 緩 めます b 金 属 製 のアースコネクタをアース 端 子 の 後 ろ 側 に 挿 入 し アース 端 子 を 締 めます Norge Generell strømsikkerhet Hvis produktet leveres med en 3-stiftet strømledning, skal strømledningen bare settes i en jordet stikkontakt. Sikkerhet for TV-antenne 2 AC 電 源 ケーブルをコンセントに 接 続 します ADVARSEL: Det kan oppstå en potensiell farlig situasjon som skyldes spenningsforskjeller mellom skjermingen av den koaksiale kabelen til kabelfordelingssystemet og jordingen av det lokale utstyret (vanligvis det jordede chassisset til PC-systemet). Unngå eventuelle farer ved å foreta inngangstilkobling for antenne/kabel fra TVforsterkerkortet til et kabelfordelingssystem gjennom en galvanisk isolator (følger ikke med alle datamaskiner). 한국 에너지 관련 정보 본 제품의 소비 전력은 플러그를 뽑은 상태에서는 제로가 될 수 있습니다. 16

17 Sverige Allmän elsäkerhet Om produkten levereras med en 3-polig strömsladd, får den endast anslutas till ett jordat eluttag. Säkerhetsanvisningar för TV-antenn VARNING! Om en galvanisk isolator medföljer datorn, måste den seriekopplas med koaxialantennens kontakt. Anvisningar finns i produktdokumentationen. 台 灣 公 司 聯 絡 詳 細 資 料 依 照 商 品 檢 驗 法 案 第 11 條 條 文,Dell 提 供 對 於 本 文 件 所 涉 及 產 品 在 台 灣 地 區 認 證 機 構 的 公 司 聯 絡 細 節 : Dell B.V. 台 灣 分 公 司 台 灣 台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 218 號 20 樓 17

18 Información para NOM (únicamente para México) La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM): Importador: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma Piso Col. Lomas Altas México, D.F. Equipos portátiles Modelo Voltaje de alimentación Frecuencia Consumo eléctrico Voltaje de salida Intensidad de salida P01E V CA Hz 3,5A 19,5 V de CC 12,3A P02E V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A P02T V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A P03G V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A P03S V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 3,34A P04E V CA Hz 1,5A/1,6A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A P04S V CA Hz 1,5A/1,6A 19,5 V de CC 3,34A/4,62A PP09S V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 4,62A PP04X V CA Hz 1,5A 19,5 V de CC 4,62A PP06XA V CA Hz 3,2/4,0A 19,5 V de CC 11,8A 18

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

Οδηγός πληροφοριών προϊόντος Dell LCD TV Οδηγός πληροφοριών προϊόντος ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 5920G/5920. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 5920G/5920. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 5920G/5920 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Aspire Σειρά 5920G/5920 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Περιεχόμενα Ανακοίνωση για το προσωπικό εγκατάστασης...2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 Καλώς ήρθατε...5 Πρώτα η ασφάλεια...5 Προσδιορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη οθόνη LCD Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες «Οδηγίες χρήσης» και το Εγχειρίδιο εγκατάστασης (ξεχωριστό έντυπο) για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD 4-485-833-13(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD Οδηγός αναφοράς BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά P300/P300D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά P300/P300D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά P300/P300D computers.toshiba-europe.com Σειρά P300/P300D Πνευματικά δικαιώματα 2008 της TOSHIBA Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A EL EL Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A 7023123 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Προσοχή Η χρήση χειριστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 11/2007 Μπορεί περιοδικά να

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης 4 Φόρτιση της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6941 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Δεκέμβριος 2011 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο...

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

ScanFront 330 Οδηγός λειτουργίας

ScanFront 330 Οδηγός λειτουργίας ScanFront 330 Οδηγός λειτουργίας ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σαρωτή. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, αποθηκεύστε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα