Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος"

Transcript

1 Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος Προοπτικές Ανάπτυξης και Νομοθετικό Πλαίσιο Δρ. Μηχ/κός Ιωάννης Ι. Βογιατζής ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

2 Δομή της Παρουσίασης Υπάρχον δυναμικό οργανικών αποβλήτων ζωικής προέλευσης στην Ελλάδα. Απαιτούμενες άδειες για τη θέση σε λειτουργία μονάδων βιοαερίου. Τι προβλέπει ο νέος επενδυτικός νόμος.

3 Τρέχουσες Μονάδες Βιοαερίου στην Ελλάδα Σήμερα, η συνολική δεσμευμένη ηλεκτρική ισχύς από μονάδες βιοαερίου στην Ελλάδα ανέρχεται σε ~60 MW. Οι πρώτες ύλες αφορούν αγροτοβιομηχανικά απόβλητα και Χ.Υ.Τ.Α. Συνεπώς, η χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη δεν αφορά απόβλητα ζωικής προέλευσης όπως κοπριά βοοειδών, χοίρων, πουλερικών καθώς επίσης και απόβλητα σφαγείωνκαιγαλακτοβιομηχανιών. Πηγή: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Μονάδα Βιοαερίου στον Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων, Αθήνα, Αττική MW

5 Μονάδα Βιοαερίου μέρος της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στο νησί της Ψυττάλειας, Αθήνα, Αττική MW

6 Μονάδα Βιοαερίου στον Χ.Υ.Τ.Α. των Ταγαράδων, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία- 5 MW

7 Δυναμικό Οργανικών Αποβλήτων Ζωικής Προέλευσης στην Ελλάδα Είδος Πρώτης Ύλης Αριθμός Μονάδων Δυναμικότητα Απόβλητα τόνοι/έτος Ισχύς (MW) Βουστάσια Χοιροστάσια ,8 Πτηνοτροφεία Σφαγεία Γαλακτοβιομηχανίες ,21 Σύνολο Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων

8 Διαίρεση της Ελληνικής Επικράτειας Η ελληνική επικράτεια σύμφωναμετονέο αυτοδιοικητικό σχήμα του "Καλλικράτη" διαιρείται σε 13 Περιφέρειες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την έκδοση των περισσότερων απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

9 Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο Έργων Βιοαερίου για Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού- Θερμότητας Νόμος 3851/2010 (ΦΕΚ 85Α/ ) Άρθρο 2. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. Για την υλοποίηση μονάδων βιοαερίου απαιτείται άδεια παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε. Εξαιρούνται μονάδες με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ P 1ΜW.

10 Άρθρο 3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων(ε.π.ο.) και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ΗΕ.Π.Ο. καθώςκαιοι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγούνται από την οικεία Περιφέρεια.

11 Άρθρο 3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων(ε.π.ο.) και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατόπιν της άδειας παραγωγής, η οποία απαιτείταιγιαp>1mw, γίνεται αίτηση στη Δ.Ε.Η. για προσφορά σύνδεσης μετοδίκτυο, ηοποία οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο.

12 Άρθρο 3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων(ε.π.ο.) και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατόπιν της οριστικοποίησης της προσφοράς σύνδεσης γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και σύναψης των συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης μετηδ.ε.η. καιτο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., αντίστοιχα.

13 Άρθρο 3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων(ε.π.ο.) και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. μονάδες βιοαερίου με εγκατεστημένη ισχύ P 0.5MW.

14 Άρθρο 5. Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες βιοαερίου ισχύει για20 έτημεπεριθώριο παράτασης. Η εγγυημένη τιμή πώλησης για P 3MW ανέρχεται στο ποσό των 220 /MWh, ενώ για P>3MW ισούται με 200 /MWh. Χωρίς χρήση δημόσιας επιχορήγησης οι τιμές πώλησης ανέρχονται αντίστοιχα στα 253 /MWh και 230 /MWh, προσαυξημένες κατά 15%.

15 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου Η γενική διαδικασία της αδειοδότησης ενός νέου έργου αποτελείται από μια σειρά βημάτων. 1) Έγκριση-βεβαίωσηχρήσηςγης. Η διαδικασία του προσδιορισμού της χρήσης γης αποτελεί το πρώτο στάδιο για την αδειοδότηση ενός νέου έργου, κατά το οποίο διερευνάται κατά πόσο επιτρέπεται η υλοποίηση του συγκεκριμένουέργουστησυγκεκριμένηπεριοχή. Οεπενδυτήςπρέπειναυποβάλειτοερώτημα, ανείναιδυνατήη εγκατάσταση του έργου που θέλει να υλοποιήσει στο συγκεκριμένο χώρο που τον ενδιαφέρει, στην Υπηρεσία Πολεοδομίας της Περιφέρειαςπουείναιαρμόδιαγιατησυγκεκριμένηπεριοχή.

16 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 2) Σύσταση της νέας επιχείρησης. Κατόπιν της σύστασης της επιχείρησης, ο επενδυτής προβαίνει στις απαραίτητεςδιαδικασίεςγιατηναπόκτησητηςάδειαςεγκατάστασης, οικοδόμησης και λειτουργίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη νόμιμη εγκατάσταση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών απαιτείται η κατάθεση διαφόρων δικαιολογητικών, εγκρίσεων καιμελετών.

17 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 3) Τα έργα βιοαερίου ανήκουν στην κατηγορία δραστηριότητας Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών ή/και παραγωγής βιοαερίου ή/και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα". Έργα με δυνατότητα διαχείρισης < τόνων περίπου, ανήκουν στην2 η υποκατηγορία της Α κατηγορίας. Πηγή: YA 15393/2332, ΦΕΚ 1022/2002

18 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 4) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση(Π.Π.Ε.Α.) Εφόσον η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι θετική, ο επενδυτής θα προχωρήσει στη διαδικασία χορήγησης απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, η οποία χορηγείται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας. Για τη διενέργεια Π.Π.Ε.Α. έργων βιοαερίου της υποκατηγορίας 2 της Α κατηγορίας(< τ. περ.), υποβάλλεται αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας(Ρ.Α.Ε.) συνοδευόμενη από Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ και εν συνεχεία η Ρ.Α.Ε. διαβιβάζειτοφάκελοστηδι.πε.χω. Πηγή: Κ.Υ.Α , ΦΕΚ 663/2006

19 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 4) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση(Π.Π.Ε.Α.) ΜετάτηνυποβολήτουφακέλουτηςΠ.Π.Ε. καιαφούηδι.πε.χω. διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, τον διαβιβάζει στις συναρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες και Φορείς για να γνωμοδοτήσουν για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Αυτές οι Υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 1) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. 2) Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 3) Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Δασών. 4) Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. 5) ΟιαρμόδιεςΕφορείεςΠροϊστορικώνκαιΚλασικώνΑρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων. Πηγή: Κ.Υ.Α , ΦΕΚ 663/2006

20 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 4) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση(Π.Π.Ε.Α.) Για επίσπευση της ανωτέρω διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει ο ίδιος μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενεςγνωμοδοτήσειςτωνανωτέρωφορέων, συνοδευόμενη από χάρτη πρωτοτύπως θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα και πανομοιότυπο με αυτόν της Π.Π.Ε., οπότε και η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. δεν προβαίνει στη διαβίβαση του φακέλου στους φορείς απότουςοποίουςαυτέςοιγνωμοδοτήσειςέχουνεκδοθεί. ΗθετικήγνωμοδότησηήαρνητικήαπόφασηεπίτηςΠ.Π.Ε.Α. εκδίδεται από το Γενικό Διευθυντή της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας. Η θετική γνωμοδότηση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών(3) ετών. Πηγή: Κ.Υ.Α , ΦΕΚ 663/2006

21 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 5) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων(Ε.Π.Ο.) Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων(Ε.Π.Ο.), ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης(ΔΙ.Σ.Α.) της οικείας Περιφέρειας η οποία τη διαβιβάζει στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ., που διενήργησε και την Π.Π.Ε.Α. Η αίτηση συνοδεύεται επίσης και από: α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.) τύπου ΙΙ και β) Τη θετική γνωμοδότηση για την Π.Π.Ε.Α. του Γενικού Διευθυντή της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ., συνοδευόμενη από αντίγραφο του θεωρημένου από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ., χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου. Η απόφαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων, κατόπιν εισηγήσεως της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ., εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύειγιαδέκα(10) έτη. Πηγή: Κ.Υ.Α , ΦΕΚ 663/2006

22 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 6) ΆδειαΕγκατάστασηςκαιΣυμβάσειςΣύνδεσηςκαιΠώλησης. Μετά την έκδοση της Ε.Π.Ο., με την οποία οριστικοποιείται και η προσφορά σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για έκδοση της άδειας εγκατάστασης από την οικεία Περιφέρεια συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονταιστοάρθρο8 τηςυ.α. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης ο επενδυτής υποβάλλειαίτημαγιασύναψητηςσύμβασηςσύνδεσηςμετηδ.ε.η. συνοδευόμενο από αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης και της Προσφοράς Σύνδεσης. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης συνάπτεται με τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και η Σύμβαση Πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Πηγή: Υ.Α , ΦΕΚ 1153/2007

23 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 7) Κτηνιατρική άδεια εγκατάστασης για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Κατόπιν της απόφασης Ε.Π.Ο. και έκδοσης της άδειας εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικάγιατηχορήγησηκτηνιατρικήςάδειαςεγκατάστασης. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν θετικής γνωμοδοτήσεωςτηςαρμόδιαςεισηγητικήςεπιτροπής. Πηγή: Π.Δ. 211, ΦΕΚ 211/2006

24 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 8) Άδεια Οικοδόμησης. Ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης πριν από κάθε οικοδομική εργασία υποχρεούται εφόσον απαιτείται να εφοδιάζεται με άδεια οικοδομής ή άλλη σχετική θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία 1. Τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάγονται στις περί βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων διατάξεις τουάρθρου4 τουαπό προεδρικούδιατάγματος(φεκ270 Δ ) γιατηνεκτόςσχεδίωνπόλεωνδόμηση 2. Πηγές: 1 Υ.Α , ΦΕΚ1153/ Ν. 2941, ΦΕΚ201/2001

25 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου Όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων. α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια τουγηπέδου10 μέτρα. β) Μέγιστη κάλυψη: 30% επί του εμβαδού του γηπέδου. γ) Μέγιστη δόμηση: 90% επί του εμβαδού του γηπέδου. δ)μέγιστοςαριθμόςορόφων3 μεμέγιστούψοςτα11 μέτρα μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. ε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο γήπεδο. Για γήπεδο εμβαδού 8 στρ. (100mx80m) η δόμηση περιορίζεται εντός του παραλληλογράμμου με εμβαδόν 80mx60m=4.8 στρ. Απ αυτά επιτρέπεται να καλυφθούν μόνο τα 0.3x8=2.4 στρ. Το μέγιστο επιτρεπόμενοεμβαδόντηςωφέλιμηςεπιφάνειαςείναι: 0.9x8=7.2 στρ. Πηγή: Π.Δ , ΦΕΚ 270 Δ

26 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου Γενικά, τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας είναι: 1)Σχετικήαίτηση. 2) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης. 3) Άδεια εγκατάστασης. 4) Αρχιτεκτονική μελέτη. 5) Στατική μελέτη. 6) Μελέτη θερμομόνωσης. 7) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων. 8) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 9) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. 10) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

27 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 11)Μελέτηαερίωνκαυσίμων. 12) Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο. 13) Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού. 14) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης. 15) Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 3 του Γενικού Οικονομικού Κώδικα. Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

28 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 9) Άδεια Λειτουργίας. Προσωρινή σύνδεση και δοκιμαστική λειτουργία. Ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση στη Δ.Ε.Η., για προσωρινή σύνδεση του σταθμού στο Δίκτυο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές για τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Η. προβαίνει στη σύνδεση του σταθμού και την ηλέκτριση των εγκαταστάσεων. Η ημερομηνία ηλέκτρισης των εγκαταστάσεων θεωρείται και ως η ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 35 ημερών από την ημερομηνία προσωρινής σύνδεσης, η Δ.Ε.Η. προβαίνει σε αυτοψία και έλεγχο των εγκαταστάσεων του παραγωγού. Πηγή: Υ.Α , ΦΕΚ 1153/2007

29 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου Σεπερίπτωσηεπιτυχούςελέγχουκαιλειτουργίαςτουσταθμούγια15 συνεχείς ημέρες χωρίς προβλήματα, η Δ.Ε.Η. χορηγεί βεβαίωση περάτωσης της φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού. Το τίμημα για την ενέργεια που διατίθεται κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού, καταβάλλεται μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας. Υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας στην οικεία Περιφέρεια, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης σύνδεσης. β) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης πώλησης. γ) Αντίγραφο της βεβαίωσης περάτωσης της φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας. Πηγή: Υ.Α , ΦΕΚ 1153/2007

30 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου δ)νόμιμαθεωρημένοαντίγραφοτηςοικοδομικήςάδειας. ε) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας. στ) Σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του κατόχου της άδειας εγκατάστασης και του μηχανικού επίβλεψης της λειτουργίας. Χορήγηση της άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια κατόπιν διενέργειας αυτοψίας και παραλαβής σχετικής βεβαίωσης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(Κ.Α.Π.Ε.) αναφορικά με τη διασφάλιση των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικώντουεξοπλισμούτουσταθμού. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για 20 έτη και μπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρονικό διάστημα. Πηγή: Υ.Α , ΦΕΚ 1153/2007

31 Απαιτούμενες Άδειες για την Υλοποίηση Έργων Βιοαερίου 7) Κτηνιατρική άδεια λειτουργίας για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Κατόπιν έκδοσης της άδειας λειτουργίας και της άδειας για τη διαχείρισηστερεών(μηεπικίνδυνων) αποβλήτων 1, οενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας 2. ΗάδειαεκδίδεταιμεαπόφασητουΠεριφερειάρχη κατόπιν θετικής γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας εισηγητικής επιτροπής. Χορήγηση ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης από την Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2. Η λειτουργία της μονάδας βιοαερίου επιτρέπεται μετά τη χορήγησητουειδικούκωδικούαριθμούέγκρισης 2. Πηγές: 1 Κ.Υ.Α , ΦΕΚ1909/2003, 2 Π.Δ. 211, ΦΕΚ211/2006

32 Διάγραμμα Ροής Αδειοδοτικής Διαδικασίας

33 Διάγραμμα Ροής Αδειοδοτικής Διαδικασίας

34 Διάγραμμα Ροής Αδειοδοτικής Διαδικασίας

35 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Ενισχυόμενες Δαπάνες Κατασκευή ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που ανήκει στο φορέα της επένδυσης ή έχει μισθωθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Δαπάνες άϋλων περιουσιακών στοιχείων, όπως συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, μεταφοράς τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.α. Το κόστος αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

36 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Ενισχυόμενες Δαπάνες Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Έργα και προγράμματα Έρευνας& Ανάπτυξης σχετιζόμενα με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης, που εκτελούνται είτε εξολοκλήρου από αυτήν είτε σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς τηςελλάδαςκαιτηςε.ε. Μη Ενισχυόμενες Δαπάνες Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης. Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 6 θέσεων. Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων.

37 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Είδη Ενισχύσεων α) Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό του φόρου συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό που εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης και δύναται να ανέλθει μέχρι το ποσό που ορίζεται με βάση το προβλεπόμενο ποσοστό ενίσχυσης επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. β) Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού γιατηνκάλυψητμήματοςτηςενισχυόμενηςδαπάνηςτηςεπένδυσης. γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης γιατηναπόκτησηκαινούριουμηχανολογικούκαιλοιπούεξοπλισμού. Ηεπιδότησηαυτήδενμπορείναυπερβαίνειτα7 έτη.

38 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Κατηγοριοποίηση Επιχειρήσεων Μικρές και πολύ μικρές Μεσαίες Μεγάλες Αριθμός απασχολουμένων < 50 <10 50 < Ετήσιος κύκλος εργασιών/τζίρος 10 εκ. 2 εκ. 50 εκ. >50 εκ. ή ή ή Σύνολο ετήσιου ισολογισμού 10 εκ. 2 εκ. 43 εκ. > 43 εκ. Στοναριθμότωναπασχολουμένωνπεριλαμβάνονται: α) οι μισθωτοί, β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο, γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. Πηγή: Ε.Κ. 800/2008, Παράρτημα Ι

39 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Διαίρεση της Επικράτειας σε 3 ζώνες κινήτρωνα, Β, Γμε κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης, για τον καθορισμό του ποσοστού των περιφερειακών ενισχύσεων.

40 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Για παράδειγμα, στις περιοχές της Γ ζώνης, γιατιςμικρέςκαιπολύ μικρές επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%, εκτός από το νομό Ευρυτανίας και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου το ποσοστό ενίσχυσης περιορίζεται στα όρια του Χ.Π.Ε. της Ε.Ε., δηλαδή, 40% και 35%, αντίστοιχα.

41 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Στα επενδυτικά σχέδια που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές(ΒΕ.ΠΕ.) παρέχεται 5% επιπλέον των ποσοστών του Χ.Π.Ε., κατ εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού ενίσχυσης(του50% δηλαδή).

42 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του βιοαερίου ανήκουν στην κατηγορία Περιφερειακής Συνοχής. Στην κατηγορία αυτή, για νέες επιχειρήσεις, παρέχεται επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ποσοστό 80% του ποσοστού ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο 20% συμπληρώνεται με φορολογική απαλλαγή. Οι αιτήσεις για υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο νόμο υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου για ενισχυόμενο κόστος < Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, κατόπιν υποβολήςτηςαίτησηςγιαυπαγωγή.

43 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Στον παρόν νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή: α) Ατομικής επιχείρησης. β) Εμπορικής εταιρίας που τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας. γ) Συνεταιρισμού. Δύναται να υπαχθούν και υπό ίδρυση εταιρίες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί με τη μορφή εμπορικής εταιρίας εντός της προθεσμίαςπουορίζεταιστηναπόφασηυπαγωγήςτους. Για επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς της επιχορήγησης κεφαλαίου ο δικαιούχος πρέπει να καλύπτει με ίδια κεφάλαιατουλάχιστοντο25% τουενισχυόμενουκόστουςεπένδυσης. Για επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο δικαιούχος πρέπει να καλύπτει το 25% του επενδυτικού κόστους, είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.

44 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής στα οποία υπάγονται και τα έργα βιοαερίου ύψους άνω των , υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πλην εκείνων που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του υπουργείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής μέχρι το ποσό των , οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού καιανάπτυξης(δι.σ.α.) τωνοικείωνπεριφερειών.

45 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Περιορισμοί Καταβολής Ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής Κατάτο1 ο έτοςαπότηνολοκλήρωσηκαιέναρξητηςπαραγωγικής λειτουργίας, το μέγιστο ποσό από τη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 1/3 του ποσοστού ενίσχυσης επί του κόστους της επένδυσης. Κατάτο2 ο έτος, τομέγιστοποσόαπότηφορολογικήαπαλλαγή μπορεί να ανέρχεται αθροιστικά μέχρι τα 2/3 του ποσοστού ενίσχυσης επίτουκόστουςτηςεπένδυσης. Απότο3 ο έωςτο10 ο έτοςγιατιςνεοϊδρυόμενες 1 επιχειρήσειςκαι έωςτο8 ο γιατιςυφιστάμενεςεπιχειρήσεις, τομέγιστοποσόαπότη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται αθροιστικά μέχρι το σύνολο του ποσοστού ενίσχυσης επί του κόστους της επένδυσης. 1 Νεοϊδρυόμενεςεπιχειρήσειςθεωρούνται, κατάτοχρόνουποβολήςτηςαίτησης, οιυπόσύστασηκαιόσεςδεν έχουνσυμπληρώσει2 έτηαπόησύστασήτους.

46 Κρατικές ενισχύσεις- Νέος επενδυτικός νόμος Μεταβατικές Διατάξεις Σχετικά με τον τρόπο καταβολής της προκαταβολής της επιχορήγησης, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση 40929/ μέχρι εκδόσεως του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος. Σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των επενδύσεων, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση 48116/ μέχρι εκδόσεωςτηςπροβλεπόμενηςυπουργικήςαπόφασης. Μέχρι τη στελέχωση και οργάνωση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με σχετική Υπουργική Απόφαση, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, στην οποία υποβάλλονται και οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων.

47 Συμπεράσματα Βάσειτωνοργανικώναποβλήτωνζωικήςπροέλευσης, η Ελλάδα αποτελεί αναμφισβήτητα μία χώρα με σημαντικές προοπτικές υλοποίησης έργων βιοαερίου. Η έκδοση των απαιτούμενων αδειών είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί τη βέλτιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ του φορέα της επένδυσης και των δημόσιων Υπηρεσιών, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο χρόνος υλοποίησης ενός έργου βιοαερίου. Τα έργα βιοαερίου ευνοούνται ιδιαίτερα από το νέο επενδυτικό νόμο, του οποίου μία από τις βασικές στοχεύσεις είναι η περιφερειακή συνοχή και η πράσινηανάπτυξη.

48 Συμπεράσματα Ειδικότερα, με βάση τα νέα κριτήρια αξιολόγησης που θεσπίζει ο νόμος, όπως: 1) Προοπτικές ανέλιξης ενός κλάδου, 2) Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία, 3) Ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων, 4) Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων, 5) Αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εργασίας, 6) Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων,

49 Συμπεράσματα γίνεται κατανοητό ότι τα έργα βιοαερίου προκρίνονται σημαντικά έναντι ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών επενδυτικώνσχεδίων. Κατά συνέπεια, το βιοαέριο αποτελεί αδιαφιλονίκητα έναν από τους πιο σημαντικούς και πολλά υποσχόμενους ενεργειακούς φορείς του μέλλοντος.

50 ευχαριστώγιατηνπροσοχήσας

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Building success together Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Ενημερωτικό Έντυπο ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27 Τηλ.: 210 747 5830-35, Fax: 210 747 5839, info@stochasis.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Επιδότηση χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 221/749 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα