Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα"

Transcript

1 Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

2 Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα

3 Αγροτικός τομέας Απορρίμματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων σοδειές ακατάλληλες για βρώση υποπροϊόντα καλλιεργειών (π.χ. φρέσκα στελέχη φυτικών καλλιεργειών) Απορρίμματα βιομηχανιών επεξεργασίας-συσκευασίας αγροτικών προϊόντων Βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών (π.χ. βιομηχανίες χυμών, κομποστοποίησης) Ελαιοτριβεία Ζυθοποιίες βυνοποιίες Ενεργειακές καλλιέργειες

4 Κτηνοτροφικός τομέας Κόπροι κτηνοτροφικών μονάδων (π.χ. ορνίθων, βοείων, χοίρων) Τυροκομικά υπολείμματα (π.χ. τυρόγαλο, τυροκομικά προϊόντα ακατάλληλα για βρώση) Απόβλητα σφαγείων (π.χ. εντόσθια, αίμα) Αλιευτικά απορρίμματα Κανονισμός 1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) Κατηγοριοποίηση στις κατηγορίες 2 & 3, των οποίων τα υλικά δύνανται να μετασχηματισθούν σε βιοαέριο

5 Αστικά απορρίμματα Οργανικά Στερεά απορρίμματα (χωνεύσιμα απαιτείται διαχωρισμός) Λυματολάσπη μονάδων βιολογικού καθαρισμού

6 Δυναμικό και ποσότητες πρώτων υλών

7 Γεωργικά υπολείμματα (εποχιακές παραγωγές -συνυποστρώματα) Είδος Απόδοση βιοαερίου (m 3 /t) Στέλεχος αραβοσίτου 157 Στέλεχος κριθαριού 115 Υπόλειμμα επεξεργασίας 488 ηλιόσπορου Υπόλειμμα επεξεργασίας 499 ελαιοκράμβης Μελάσα 471 Μαγιά 70

8 Δυναμικό πρώτης ύλης προερχόμενο από ενεργειακές καλλιέργειες Πηγή: ΚΑΠΕ

9 Δυναμικό πρώτης ύλης προερχόμενο από τη γεωργία Πηγή: ΚΑΠΕ

10 Ελιά Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων: 1 t/καρπού > ~1 m 3 απόβλητων > 25 Nm 3 /t Biogas Πηγή: FAO (Food and Agriculture Organization U.N.)

11 Κτηνοτροφικά απορρίμματα (κύρια υποστρώματα) Είδος Απόδοση βιοαερίου (m 3 /t) Κοπριά βοείων 45 Κοπριά χοίρων 60 Ξηρή κοπριά ορνίθων 200 Νωπή κοπριά ορνίθων 60 Τυρόγαλο 18 Τυροκομικά προϊόντα ακατάλληλα για βρώση από τον άνθρωπο 340 Υπολείμματα σφαγείου 160 Αίμα 70 Απόβλητα επεξεργασίας ψαριών 65

12 Δυναμικό πρώτης ύλης προερχόμενο από την κτηνοτροφία Πηγή: ΚΑΠΕ

13 Αστικά απόβλητα είδος Απόδοση m 3 /t Λύματα 6 Στερεά 150 Πηγή: ΚΑΠΕ

14 Πραγματική απόδοση βιοαερίου Δειγματοληψία πρώτων υλών Τεστ Αναερόβιας Χώνευσης Αξιολόγηση υποστρώματος Χημική ανάλυση χωνευμένου υπολείμματος

15 Η λύση της συγχώνευσης Διευκόλυνση αποδόμησης δυσχώνευτων υλικών Εξισορρόπηση κάποιων χαρακτηριστικών μιας ύλης από τα χαρακτηριστικά κάποιας άλλης Μείωση του κόστους μεταφορικών, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά από την ίδια περιοχή Αυξημένη απόδοση λίπανσης

16 Διάγραμμα λειτουργίας μονάδας βιοαερίου Πηγή: BigEast

17 Χαρακτηριστικά Βιοαερίου Συστατικό Περιεκτικότητα Μεθάνιο (CH4) Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Υδρατμοί (H2O) 2 (20 C)-7(40 C) Οξυγόνο (O2) <2 Άζωτο (N2) <2 Αμμωνία (NH3) <1 Υδρογόνο (H2) <1 Υδρόθειο (H2S) <1 Το μεθάνιο επιτείνει το φαινόμενο του Θερμοκηπίου κατάπολύ μεγαλύτερο βαθμό απ ότι το CO2. Εκπέμπεται ελεύθερα στο περιβάλλον από τον κόπρο των ζώων.

18 Χρήσεις του βιοαερίου Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Αναβάθμιση σε βιομεθάνιο και: Έγχυση στο δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου (Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία) Χρήση του βιοαερίου ως ανανεώσιμου καυσίμου οχημάτων (Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία) Παραγωγή κι εμπορία διοξειδίου και βιομεθανίου ως χημικών προϊόντων

19 Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ) Ηλεκτρισμός: 35% της παραγόμενης ενέργειας Κινητήρας εσωτερικής καύσης + ηλεκτρογεννήτρια Συνεχής παρακολούθηση της περιεκτικότητας του παραγόμενου βιοαερίου σε H2S Σταθερές στροφές λειτουργίας της ηλεκτρογεννήτριας για συγχρονισμό με το δίκτυο ηλεκτρισμού (Βάσει του Νόμου υπ αριθμό 3851 του 2010) Σύμβαση σύνδεσης με ΔΕΗ Σύμβαση πώλησης με ΔΕΣΜΗΕ

20 Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού -Θερμότητας (ΣΗΘ) Θερμότητα: 65% της παραγόμενης ενέργειας Νερό ψύξης κινητήρα εσωτερικής καύσης (70 C-90 C) Καυσαέρια (460 C-550 C) Κάλυψη ίδιων αναγκών Πώληση σε σημαντικούς καταναλωτές θερμ. ενέργειας Η εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας σημαντικότατος Η εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας σημαντικότατος παράγοντας της οικονομικής απόδοσης της μονάδας!

21 Πιθανές χρήσεις θερμικής ενέργειας Κάλυψη ίδιων αναγκών της μονάδας βιοαερίου Μέσω τηλεθέρμανσης Οικισμοί Μεγάλοι χώροι Βιομηχανίες κτίρια γραφείων θερμικές διεργασίες Θερμοκήπια Δροσισμός

22 Χημική απορρόφηση Μέσω της χημικής απορρόφησης, μετατροπή της θερμότητας σε ψύξη Πλεονέκτημα έναντι ψύξης μηχανικής συμπίεσης: Μικρότερο κόστος συντήρησης Μικρή κατανάλωση ενέργειας Δυνατότητα Δροσισμού χώρων Κάλυψης αναγκών βιομηχανικών ψυγείων

23 Χωνευμένο υπόλειμμα Πλεονεκτήματα: Απαλλαγή από παθογόνους μικροοργανισμούς Μείωση εξάπλωσης ζιζανίων Μείωση όχλησης οσμών Δυνατότητες χρήσης: Διοχέτευσή του σε φυτικές καλλιέργειες, απαλλάσσοντας το γεωργό από ένα σημαντικό μέρος των δαπανών λίπανσης Αποξήρανση και εμπορία

24 Παράδειγμα προϊόντων μονάδας βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 500 kw Απαιτούνται ~ Nm³/a βιοαερίου Κατώτερη θερμογόνος δύναμη ~ 6,5 kwh/nm³ Περιεκτικότητα σε μεθάνιο ~ 65% Με h/a λειτουργίας πλήρους φορτίου, παράγονται: kwh/a ηλεκτρικής ενέργειας kwh/a θερμικής ενέργειας Εγγυημένη τιμή από το Νόμο υπ αριθμό 3851 του 2010 για μονάδες βιοαερίου με εγκατεστημένη ισχύ < 3 MW: Με δημόσια επιχορήγηση 0,22 /kwh Χωρίς δημόσια επιχορήγηση /kwh

25 Μονάδες βιοαερίου Είσοδος:Απόβλητα αστικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά. Έξοδος: Βιοαέριο Ηλεκτρική + Θερμική ενέργεια Χωνευμένο υπόλειμμα

26 Συμπεράσματα Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, μέσω του μετασχηματισμού επιβλαβών για το περιβάλλον αποβλήτων, σε πηγή ενέργειας. Η συνεκμετάλλευση τόσο της παραγόμενης ηλεκτρικής Η συνεκμετάλλευση τόσο της παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, όσο και του παραγόμενου χωνευμένου υπολείμματος, ενισχύει τη βιωσιμότητα και το βαθμό οικονομικής αποδοτικότητας των έργων βιοαερίου.

27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Κεφάλαιο 01-03 σελίδα 1 01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Η σειρά 3 - «Βιοαποικοδομήσιμα» του Οδηγού BISYPLAN επικεντρώνεται στα βιομηχανικά βιολογικά απόβλητα, στην ιλύ βιολογικών καθαρισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου Με την υποστήριξη του Στοιχεία έκδοσης Συγγραφείς Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, Κωνσταντίνος Σιούλας (συγγραφή κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Στοιχεία της έκδοσης Συγγραφείς Σιούλας Κωνσταντίνος, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen Ανασκόπηση κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Energy Exploitation of Biogas: Trends and Perspectives

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Energy Exploitation of Biogas: Trends and Perspectives Ενεργειακή Αξιοποίηση του Βιοαερίου: Τάσεις & Προοπτικές Χρήστος Ζαφείρης, ΜSc, - Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Tηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια από βιομάζα Αλεξάνδρα Κατσίρη Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 2010-2011 Τι είναι η βιομάζα? Βιομάζα είναι η ύλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων για τις Εγκαταστάσεις Βιοαέριου

Οδηγίες για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων για τις Εγκαταστάσεις Βιοαέριου Έργο: BiG>East (Αρ. Συμβολαίου: EIE/07/214) Οδηγίες για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων για τις Εγκαταστάσεις Βιοαέριου Προετοιμασία: Dr. Christian Epp, WIP Dominik Rutz, WIP Michael Köttner, GERBIO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ Σύντοµο Ιστορικό Η εταιρεία ΚΡΕΚΑ Α.Ε. είναι µια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής κρέατος ιαθέτει σύγχρονες εγκεκριµένες εγκαταστάσεις εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση

Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση IEE Project BiogasIN Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση D.4.7, WP 4 Dominik Rutz, David Güntert WIP Renewable Energies Sylvensteinstr. 2 81369 Μόναχο Γερμανία Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Περιεχόμενα Βιομάζα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Προτάσεις Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Οδικοί Χάρτες για το Βιοαέριο

Εθνικοί Οδικοί Χάρτες για το Βιοαέριο IEE Project BiogasIN Εθνικοί Οδικοί Χάρτες για το Βιοαέριο D.6.2.4 / WP6 Σεπτέµβριος 2012 1 Έκδοση και συντονισµός: Nathalie Bachmann (EBA) Arthur Wellinger (EBA) Συνεισφορά από: PetkoApostolov (ENPRO)

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο

Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 1 Θερμές Ευχαριστίες κο Γιώργο Ανδρέου (Α/ΦΟΙ Ανδρέου Χοιροστάσια Ξυλοτύμπου

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση Βιοαερίου σε Βιομεθάνιο, Xρήση σαν Kαύσιμο Mεταφορών ή Έγχυσή του στο Δίκτυο του Φυσικού Αερίου

Αναβάθμιση Βιοαερίου σε Βιομεθάνιο, Xρήση σαν Kαύσιμο Mεταφορών ή Έγχυσή του στο Δίκτυο του Φυσικού Αερίου Αναβάθμιση Βιοαερίου σε Βιομεθάνιο, Xρήση σαν Kαύσιμο Mεταφορών ή Έγχυσή του στο Δίκτυο του Φυσικού Αερίου Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας συνενέργεια (Γ.Γ.Ε.Τ. Γ' ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα) - Άξονας 4, Μέτρο 4.6, ράση 4.6.1. ρ. Μαρία Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 Εταιρικό προφίλ Η ίδρυση της REnInvest το 2004 υλοποιεί την επιθυµία µιας οµάδας επαγγελµατιών του χώρου να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ Α1 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘ/ΤΡΙΑ: κα Μερόπη ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ 2010-2011 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα