ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 7 Νοεμβρίου November

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 7 Νοεμβρίου 2014 7 November"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE 7 Νοεμβρίου November

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με το δημοσίευμα Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα παρέχει στους χρήστες σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν στατιστικά τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα και μάλιστα συγκεντρωμένα σε ένα δημοσίευμα. Στο δημοσίευμα περιέχονται στοιχεία που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων (εργασία, υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία κλπ.) που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς, επίσης, και στοιχεία για την ποιότητα ζωής, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Οι στατιστικές χρονοσειρές που περιέχονται στο δημοσίευμα καταρτίζονται, κυρίως, από την ΕΛΣΤΑΤ. Παρουσιάζονται, όμως, επίσης, συγκριτικοί πίνακες με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιλεγμένους κοινωνικούς δείκτες. Γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το δημοσίευμα απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία, όσον αφορά πρόσφατες κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και μακροπρόθεσμες κοινωνικές τάσεις. Το δημοσίευμα θα ενημερώνεται την πρώτη Παρασκευή των μηνών Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δημοσίευμα Συνθήκες Δια βίωσης στην Ελλάδα, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ (τηλ , Υποδείξεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του δημοσιεύματος είναι ευπρόσδεκτες. Ανδρέας Β. Γεωργίου Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ 3

3 FOREWORD With the publication Living Conditions in Greece, the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) provides to users significant statistical data reflecting living conditions in Greece, concentrated in one publication. The publication includes data concerning a wide range of factors (labour, health, education, technology, etc.) that affect living conditions, as well as data on the quality of life, such as poverty and social exclusion. This publication presents statistical time series compiled mainly by ELSTAT, but also comparative tables with other European Union countries on selected social indicators. Written in Greek and English, this publication is aimed at users looking for an update concerning recent social developments, but also long-term social trends. The publication will be updated the first Friday of January, March, May, July, September and November with the most recently available statistical data. For further information on the data and statistics provided in Living Conditions in Greece, please contact the Division of Statistical Information and Publications of ELSTAT (tel: , We welcome any suggestions on the content of the publication. Andreas V. Georgiou President of ELSTAT 5

4 ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ NEW AND REVISED DATA IN THIS ISSUE Κεφάλαιο 2 : Αγορά εργασίας Chapter 2 : Labour market Πίνακας 2 (νέα) Table 2 (new) Πίνακας 4 (νέα) Table 4 (new) Πίνακας 6 (νέα) Table 6 (new) Πίνακας 8 (νέα) Table 8 (new) Πίνακας 10 (νέα) Table 10 (new) Κεφάλαιο 3: Φτώχεια - Ανισότητα Chapter 3: Poverty - Inequality Πίνακας 1 (νέα Table 1 (new) Πίνακας 2 (νέα) Table 2 (new) Πίνακας 3 (νέα) Table 3 (new) Πίνακας 4 (νέα) Table 4 (new) Πίνακας 5 (νέα) Table 5 (new) Πίνακας 6 (νέα) Table 6 (new) Πίνακας 7 (νέα) Table 7 (new) Πίνακας 8 (νέα) Table 8 (new) Πίνακας 9 (νέα) Table 9 (new) Πίνακας 10 (νέα) Table 10 (new) Πίνακας 11 (νέα) Table 11 (new) Κεφάλαιο 4 : Εκπαίδευση Chapter 4: Education Πίνακας 3 (νέα) Table 3 (new) Πίνακας 4 (νέα) Table 4 (new) Πίνακας 5 (νέα) Table 5 (new) Πίνακας 6 (νέα) Table 6 (new) Κεφάλαιο 5:Υγεία Chapter 5: Health Πίνακας 1 (νέα) Table 1 (new) Πίνακας 2 (νέα) Table 2 (new) Πίνακας 5 (νέα) Table 5 (new) Κεφάλαιο 6: Τεχνολογίες επικοινωνιών και Chapter 6: Information and communication Πληροφόρησης technologies Πίνακας 1 (νέα) Table 1 (new) Πίνακας 2 (νέα) Table 2 (new) Πίνακας 3 (νέα) Table 3 (new) Πίνακας 4 (νέα) Table 4 (new) Πίνακας 5 (νέα) Table 5 (new) Κεφάλαιο 7: Κατανάλωση νοικοκυριών και Chapter 7: Household consumption and ανέσεις κατοικίας housing amenities Πίνακας 1 (νέα) Table 1 (new) Πίνακας 2 (νέα) Table 2 (new) Πίνακας 3 (νέα) Table 3 (new) Πίνακας 4 (νέα) Table 4 (new) Πίνακας 5 (νέα) Table 5 (new) Πίνακας 6 (νέα) Table 6 (new) Πίνακας 7 (νέα) Table 7 (new) Πληθυσμός 1. Μόνιμος πληθυσμός κατά αστικότητα, νόμιμος και de facto πληθυσμός. Απογραφή Πληθυσμού, Μόνιμος πληθυσμός, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Απογραφή Πληθυσμού, Μόνιμος πληθυσμός, κατά οικογενειακή κατάσταση. Απογραφή πληθυσμού, Μόνιμος πληθυσμός, κατά ομάδες υπηκοοτήτων. Απογραφή Πληθυσμού, Νοικοκυριά, κατά αριθμό μελών. Απογραφή Πληθυσμού, Πυρηνικές οικογένειες, κατά τύπο. Απογραφή πληθυσμού, Δημογραφικοί δείκτες, Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση, Προσδοκώμενα έτη ζωής και προσδοκώμενα έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών, Γάμοι κατά τύπο - Σύμφωνα συμβίωσης, Διαζύγια, Γεννήσεις, Γεννήσεις - Θάνατοι, Θάνατοι, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, Ευρωπαϊκή Ένωση: Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση - άρρενες, Ευρωπαϊκή Ένωση: Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση - θήλεις, Αγορά εργασίας 1. Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω κατά κατάσταση απασχό - λησης, Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω κατά κατάσταση απασχό - λησης, τριμηνιαία στοιχεία, Πληθυσμός ηλικίας ετών, κατά κατάσταση απασχόλησης, Πληθυσμός ηλικίας ετών, κατά κατάσταση απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία, Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και κατάσταση απασχόλησης, Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και κατάσταση απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία, Μακροχρόνια άνεργοι, Μακροχρόνια άνεργοι, τριμηνιαία στοιχεία, Πληθυσμός που διαμένει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, Πληθυσμός που διαμένει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, τριμηνιαία στοιχεία, Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποσοστό ανεργίας, Φτώχεια - Ανισότητα 1. Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, Κίνδυνος φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά κατάσταση απασχόλησης, Κίνδυνος φτώχειας, κατά επίπεδο εκπαίδευσης, Xάσμα (βάθος) κινδύνου φτώχειας, κατά ομάδες ηλικιών, Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, Κίνδυνος φτώχειας υπολογιζόμενος με το κατώφλι φτώχειας του έτους 2005, κατά φύλο, Άτομα με υλικές στερήσεις, Νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες στην κατοικία τους, Ανισοκατανομή εισοδήματος, Ευρωπαϊκή Ένωση: Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, Σελίδα Page Population Περιεχόμενα Contents 1. Resident population by urban and rural areas, de jure (registered) and de facto Population Population Census 2. Resident population by gender and age group Population Census 3. Resident population by marital status Population Census 4. Resident population by citizenship groups Population Census 5. Households by size Population Census 6. Nuclear families by type Population Census 7. Demographic indicators, Life expectancy at birth, Life expectancy and healthy life years at age 65, Marriages by type - Registered partnerships, Divorces, Births, Births - Deaths, Deaths by gender and age group, European Union: Life expectancy at birth - males, European Union: Life expectancy at birth - females, Labour market 1. Population aged 15 years and over by employment status, Population aged 15 years and over by employment status, quarterly data, Population aged years by employment status, Population aged years by employment status, quarterly data, Population aged 15 years and over by age groups and employment status, Population aged 15 years and over by age group and employment status, quarterly data, Long-term unemployed, Long-term unemployed, quarterly data, Population living in jobless households, Population living in jobless households, quarterly data, European Union: Unemployment rate, Poverty - Inequality 1. At-risk-of-poverty rate after social transfers by gender and age group, At-risk-of-poverty rate before social transfers by gender and age group, At-risk-of-poverty rate after social transfers by employment status, At-risk-of-poverty rate by level of educational attainment, Relative median at-risk-of-poverty gap by age groups, People at-risk-of-poverty or social exclusion, At-risk-of-poverty rate anchored at a fixed moment in time for the year 2005, by gender, Material deprivation, Households with poor housing conditions, Income inequality, European Union: People at-risk-of-poverty or social exclusion,

5 Εκπαίδευση Περιεχόμενα Contents 1. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία): Mαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό, λήξη σχολικών ετών 2003/ /13 2. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικά): Mαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό, λήξη σχολικών ετών 2002/ /12 3. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια): Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό, λήξη σχολικών ετών 2003/ /13 4. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (λύκεια): Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό, λήξη σχολικών ετών 2003/ /13 5. Ανώτατη εκπαίδευση (τεχνολογικός τομέας): Διδακτικό προσωπικό, σπουδαστές και πτυχιούχοι, λήξη ακαδη μαϊκών ετών 2003/ /13 6. Ανώτατη εκπαίδευση (πανεπιστημιακός τομέας): Διδα κτικό προσωπικό, φοιτητές και πτυχιούχοι, λήξη ακαδημαϊκών ετών 2003/ /13 7. Άτομα ηλικίας ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαί δευση, Άτομα ετών που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαί - δευσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: Προσδοκώμενη διάρκεια σπουδών, Υγεία 1. Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού, κατά την κατάσταση της υγείας του, Ποσοστό ατόμων με ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες που δεν ικανοποιήθηκαν για διάφορους λόγους, κατά πεντημόριο ισοδύναμου εισοδήματος, Iατροί ανά 1,000 κατοίκους, κατά κατηγορία ειδικοτήτων, Θεραπευτήρια, κλίνες, κέντρα υγείας και φαρμακεία ανά 100,000 κατοίκους, Ποσοστιαία κατανομή των δαπανών κοινωνικής προστασίας του συστήματος ESSPROS, Ποσοστό εξελθόντων ασθενών από τα θεραπευτήρια, κατά κατηγορίες νόσων, Διαγράμματα Εθνικής Έρευνας Υγείας, 2009 Διαγράμματα Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (EU - SILC), Tεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφόρησης 1. Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, Ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, Ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, κατά λόγο χρήσης, Ποσοστό του πληθυσμού που έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρο - νικές αγορές, Ποσοστό του πληθυσμού που κάνει τακτική χρήση διαδικτύου, Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, Σελίδα Page , Education 1. Primary education (kindergartens): Pupils, school units and teaching staff, end of school years 2003/ /13 2. Primary education (primary schools): Pupils, school units and teaching staff, end of school years 2002/ /12 3. Secondary education (lower secondary schools): Pupils, school units and teaching staff, end of school years 2002/ /12 4. Secondary education (upper secondary schools): Pupils, school units and teaching staff, end of school years 2002/ /12 5. Tertiary education (technical sector): Teaching staff, students and graduates, end of academic years 2002/ /12 6. Tertiary education (universities): Teaching staff, students and graduates, end of academic years 2002/ /12 7. Early school leavers aged 18-24, Persons aged years who have completed tertiary education, European Union: School expectancy, Health 1. Percentage distribution of population by health status, Percentage of persons with self-reported unmet needs (for several reasons) for medical examination or treatment, by equivalised income quintile, Physicians per 1,000 inhabitants by specialty, Hospitals, beds, health centres and pharmacies per 100,000 inhabitants, Percentage distribution of ESSPROS social protection expenditures, Percentage of patients discharged by disease categories, Diagrams: National Health Survey, 2009 Diagrams: Survey on Income and Living Conditions (EU - SILC), Ιnformation and communication technologies 1. Percentage of households with internet access at home, Percentage οf population making use of PC and having internet access, Percentage of population using the internet by type of activity, Percentage of population having bought / ordered goods or services over the internet, Percentage of population using the internet regularly, European Union: Percentage of households with internet access at home, Ποσοστιαία κατανομή των νοικοκυριών, κατά κύριο μέσο μαγειρέματος, Ποσοστιαία κατανομή των νοικοκυριών, κατά κύριο μέσο θέρμανσης, Δικαιοσύνη 1. Ποσοστιαία κατανομή καταδικασθέντων, κατά ηλικία και φύλο, Ποσοστιαία κατανομή καταδικασθέντων, κατά οικογενειακή κατά σταση και επίπεδο εκπαίδευσης, Ποσοστιαία κατανομή καταδικασθέντων για πλημμέλημα ή κα - κούρ γημα, κατά είδος επιβληθείσας ποινής, Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού που δηλώνει ότι έχει εκτεθεί σε κρούσματα εγκληματικότητας, βίας ή βανδαλισμού στην κατοικία ή στη γειτονιά του, Oδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα, Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποινικά αδικήματα, Τουρισμός 1. Aριθμός ημεδαπών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις, Aριθμός προσωπικών ταξιδιών ημεδαπών με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις, Διανυκτερεύσεις ημεδαπών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση: Αριθμός ημεδαπών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις, Πολιτισμός 1. Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι, Aίθουσες έργων τέχνης, Κρατικά - δημοτικά θέατρα και ορχήστρες, Περιβάλλον 1. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα, Διαχειριζόμενα δημοτικά απόβλητα, Διαχειριζόμενα δημοτικά απόβλητα ανά κάτοικο, Παραγωγή μη επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορους τομείς της οικονομίας, Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορους τομείς της οικονομίας, Ευρωπαϊκή Ένωση: Διαχειριζόμενα δημοτικά απόβλητα ανά κάτοικο, Σελίδα Page Percentage distribution of households by main cooking means, Percentage distribution of households by main heating means, Justice 1. Percentage distribution of persons sentenced by age and gender, Percentage distribution of persons sentenced by marital status and educational level, Percentage distribution of persons sentenced for criminal offences by type of penalty, Percentage distribution of population stating to have been exposed to crime, violence or vandalism at home or in the surrounding area, Road traffic accidents and casualties, European Union: Crimes, Tourism Περιεχόμενα Contents 1. Number of resident tourists on personal trips with at least 4 overnight stays, Number of resident tourists personal trips with at least 4 overnight stays, Overnight stays of resident tourists on personal trips with at least 4 overnight stays, European Union: Number of resident tourists on personal trips with at least 4 overnight stays, Culture 1. Museums and archaeological sites, Art galleries, State and municipal theatres and orchestras, Environment 1. Carbon dioxide (CO 2 ) emissions by main branch of economic activity, Municipal waste treatment, Municipal waste treatment per capita, Nοn-hazardous waste generated by different branches of economic activity, Hazardous waste generated by different branches of economic activity, European Union: Municipal waste treatment per capita, Κατανάλωση νοικοκυριών και ανέσεις κατοικίας 1. Ποσοστιαία κατανομή της μέσης μηνιαίας δαπάνης (αγορές) των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες, Μέση μηνιαία καταναλωθείσα ποσότητα βασικών αγαθών, Ποσοστό νοικοκυριών ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν στην κατοικία τους, Ποσοστιαία κατανομή των νοικοκυριών, κατά τύπο κατοικίας και ιδιοκτησιακό καθεστώς, Ποσοστιαία κατανομή των νοικοκυριών, κατά αριθμό δωματίων και εμβαδόν της κατοικίας τους, Household consumption and housing amenities 1. Percentage distribution of average monthly expenditure of households on goods and services, Average monthly consumption of basic goods, Percentage of households by housing amenities, Percentage distribution of households by dwelling type and tenure status, Percentage distribution of households by number of rooms and surface of dwelling,

6 Πληθυσμός Population 1

7 1 Πληθυσμός Population 1 Πίνακας 1. Ελλάς: Μόνιμος πληθυσμός κατά αστικότητα, νόμιμος και de facto πληθυσμός. Απογραφή Πληθυσμού, 2011 Table 1. Greece: Resident population by urban and rural areas, de jure (registered) and de facto population Population Census Μόνιμος πληθυσμός Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές Νόμιμος πληθυσμός De facto πληθυσμός Παρατήρηση: Η μεθοδολογία της Aπογραφής του 2011 διαφέρει από αυτή των προηγούμενων απογραφών, για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα. Παρατήρηση: Η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει από αυτή των προηγούμενων απογραφών, για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα ,816,286 8,285,259 2,531,027 9,904,286 10,940,777 Resident population Urban areas Rural areas De jure (registered) population De facto population Νote: The methodology used in the 2011 Census differs from that of previous censuses, thus the results are not comparable. Πίνακας 2. Ελλάς: Μόνιμος πληθυσμός, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Απογραφή Πληθυσμού, 2011 Table 2. Greece: Resident population by gender and age group Population Census Ομάδες ηλικιών Age group Σύνολο Total Σύνολο Τotal Άρρενες Male Θήλεις Female 10,816,286 5,303,223 5,513,063 1,049, , ,619 1,072, , ,532 1,350, , ,124 1,635, , ,762 1,581, , ,983 1,391, , ,836 1,134, , ,624 1,017, , , , , ,588 Νote: The methodology used in the 2011 Census differs from that of previous censuses, thus the results are not comparable. Πίνακας 3. Ελλάς: Μόνιμος πληθυσμός, κατά οικογενειακή κατάσταση. Απογραφή Πληθυσμού, 2011 Table 3. Greece: Resident population by marital status Population Census Πίνακας 4. Ελλάς: Μόνιμος πληθυσμός, κατά ομάδες υπηκοοτήτων. Απογραφή Πληθυσμού, 2011 Table 4. Greece: Resident population by citizenship groups Population Census Σύνολο Ελληνική (1) Χωρών ΕΕ Χωρών λοιπής Ευρώπης Χωρών Αφρικής Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής Χωρών Βόρειας Αμερικής Χωρών Ασίας Χωρών Ωκεανίας Χωρίς υπηκοότητα ή αδιευκρίνιστη υπηκοότητα ή δε δήλωσε Παρατήρηση: Η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει από αυτή των προηγούμενων απογραφών, για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα. (1) Περιλαμβάνεται και ο πληθυσμός με διπλή υπηκοότητα (ελληνική και άλλη). Σύνολο και άνω Ομάδες υπηκοοτήτων Αριθμός μελών ,816,286 9,904, , ,244 25,850 2,564 7, ,274 1,994 6,705 Total Greek (1) EU countries European countries outside EU Africa Caribbean, South or Central America North America Asia Oceania Without citizenship or citizenship not specified or not declared Νote: The methodology used in the 2011 Census differs from that of previous censuses, thus the results are not comparable. (1) Population with double citizenship is also included (Greek and other). Πίνακας 5. Ελλάς: Νοικοκυριά, κατά αριθμό μελών. Απογραφή Πληθυσμού, 2011 Table 5. Greece: Households by size Population Census Παρατήρηση: Η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει από αυτή των προηγούμενων απογραφών, για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα. Νοικοκυριά Households ,134,540 1,061,547 1,218, , , ,569 68,602 20,273 7,511 1,881 2,216 Citizenship groups Νote: The methodology used in the 2011 Census differs from that of previous censuses, thus the results are not comparable. Πίνακας 6. Ελλάς: Πυρηνικές οικογένειες, κατά τύπο. Απογραφή Πληθυσμού, 2011 Table 6. Greece: Nuclear families by type Population Census Number of members Total and over Σύνολο Άγαμοι Έγγαμοι Χήροι Διαζευγμένοι Με σύμφωνο συμβίωσης Σε διάσταση Χήροι από σύμφωνο συμβίωσης Διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης 10,816,286 4,227,476 5,364, , ,686 1,765 69, Total Single Married Widowed Divorced Under registered partnership Separated Widowed from registered partnership Divorced from registered partnership Σύνολο Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά Παντρεμένα ζευγάρια με παιδί/παιδιά Συμβιούντες χωρίς παιδί/παιδιά Συμβιούντες με παιδί/παιδιά Πατέρας με παιδί/παιδιά Μητέρα με παιδί/παιδιά ,021, ,279 1,570,422 61,630 12,319 74, ,337 Total Married couples without children Married couples with child/children Partners without child/children Partners with child/children Lone father with child/children Lone mother with child/children Παρατήρηση: Η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει από αυτή των προηγούμενων απογραφών, για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα. Νote: The methodology used in the 2011 Census differs from that of previous censuses, thus the results are not comparable. Παρατήρηση: Η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει από αυτή των προηγούμενων απογραφών, για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα. Νote: The methodology used in the 2011 Census differs from that of previous censuses, thus the results are not comparable

8 1 Πληθυσμός Population 1 Πίνακας 7. Ελλάς: Δημογραφικοί δείκτες (1), (2) Table 7. Greece: Demographic indicators (1), (2) Δείκτης εξάρτησης Δείκτης γήρανσης Μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση Δείκτης ολικής γονιμότητας Ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας Δείκτης βρεφικής θνησιμότητας Age dependency ratio Ageing ratio Mean age of mother at birth Total fertility rate Total mortality Infant mortality rate (1) Δείκτης εξάρτησης: η αναλογία του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικίας 0-14 και 65 ετών και άνω) προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (15-64 ετών). Δείκτης γήρανσης: η αναλογία του γεροντικού πληθυσμού (ηλικίας 65 ετών και άνω) προς τον ηλικιακά νεότερο (0-14 ετών). Δείκτης ολικής γονιμότητας: ο μέσος αριθμός ζωντανών παιδιών που θα γεννήσει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της (εάν κατά τη διάρκεια των ηλικιών αναπαραγωγής επικρατούν οι συνθήκες γονιμότητας κατά ηλικία του έτους αναφοράς). Ο ολικός δείκτης γονιμότητας χρησιμοποείται προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο αντικατάστασης των γενεών, που στις αναπτυγμένες χώρες θεωρείται ότι είναι το 2.1. Ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας: οι θάνατοι, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ανά πληθυσμό 1,000 κατοίκων. Βρεφική θνησιμότητα: Η αναλογία των θανάτων των βρεφών ηλικίας κάτω του 1 έτους, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, προς τον αριθμό των γεννήσεων ζώντων, στο ίδιο έτος. Η αναλογία εκφράζεται ανά 1,000 γεννήσεις ζώντων. (2) Οι δείκτες για τα έτη υπολογίστηκαν με βάση τον αναθεωρημένο υπολογιζόμενο πληθυσμό που προήλθε από την Απογραφή Πληθυσμού του Οι δείκτες των προηγούμενων ετών ( ) θα αναθεωρηθούν, επίσης, μόλις ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του υπολογιζόμενου πληθυσμού των ετών αυτών. (1) Age dependency ratio: the ratio of the number of economically non-active persons (aged 0-14 and 65+) compared with the number of economically active persons (aged 15-64). Ageing ratio: the number of persons aged 65 years or over per hundred persons under the age of 15. Total fertility rate: τhe average number of living children that a woman will give birth to over the course of her lifetime (provided that during her reproductive age, the fertility conditions prevail by age of the reference year). The total fertility rate is used in order to determine the level of replacement of the generations, which, in developed countries, is considered to be 2.1. Total mortality rate: the number of deaths per 1,000 people. Infant mortality rate: the number of children dying at less than a year of age divided by the number of live births that year. The ratio is expressed by 1,000 live births. (2) The indices for the years have been compiled on the basis of the revised estimated population which derived from the 2011 Population Census. The indices for the previous years ( ) will also be revised after the revision of the estimated population for these years. Πίνακας 8. Ελλάς: Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση, (1) Table 8. Greece: Life expectancy at birth, (1) Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση Άρρενες Θήλεις Life expectancy at birth Male Female (1) Η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση, για το έτος 2012, υπολογίστηκε με βάση τον υπολογιζόμενο πληθυσμό που προήλθε από την Απογραφή Πληθυσμού του Τα στοιχεία των προηγούμενων ετών ( ) θα αναθεωρηθούν, επίσης, μόλις ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του υπολογιζόμενου πληθυσμού των ετών αυτών. (1) Life expertancy at birth has been compiled on the basis of the estimated population which derived from the 2011 Population Census. The indices for the previous years ( ) will also be revised after the revision of the estimated population for these years Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση Life expectancy at birth Άρρενες Male Θήλεις Female

9 1 Πληθυσμός Population 1 Πίνακας 9. Ελλάς: Προσδοκώμενα έτη ζωής και προσδοκώμενα έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών, (1) Table 9. Greece: Life expectancy and healthy life years at age 65, (1) Άρρενες Male Προσδοκώμενα έτη ζωής (ΠΕΖ) Προσδοκώμενα έτη υγιούς ζωής (ΠΕΥΖ) ΠΕΥΖ/ΠΕZ : : : : : : Life expectancy (LE) Healthy life years (HLY) HLY/LE Θήλεις Female Προσδοκώμενα έτη ζωής (ΠΕΖ) Προσδοκώμενα έτη υγιούς ζωής (ΠΕΥΖ) ΠΕΥΖ/ΠΕZ : : : : : : Life expectancy (LE) Healthy life years (HLY) HLY/LE Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας ΕΛΣΤΑΤ και European Health and Life Expectancy Information System. (1) Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (EU - SILC), η οποία διενεργείται από το έτος ΠΕΥΖ/ΠΕΖ: Δείκτης μεταβολής των προσδοκώμενων ετών υγιούς ζωής σε σχέση με τα προσδοκώμενα έτη ζωής, στο 65ο έτος της ηλικίας. : Μη διαθέσιμα. Source: Population and Labour Market Statistics Division ELSTAT and European Health and Life Expectancy Information System. (1) The data of this table derive from the Survey on Income and Living Conditions (EU - SILC), which is being conducted since HLY/LE: Ratio of the healthy life years to life expectancy at age 65. : Not available Προσδοκώμενα έτη ζωής και προσδοκώμενα έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών Life expectancy and healthy life years at age 65 Άρρενες Male 25.0 Προσδοκώμενα έτη ζωής και προσδοκώμενα έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών Life expectancy and healthy life years at age 65 Θήλεις Female Προσδοκώμενα έτη ζωής Life expectancy Προσδοκώμενα έτη ζωής Life expectancy Προδοκώμενα έτη υγιούς ζωής Healthy life years Προδοκώμενα έτη υγιούς ζωής Healthy life years

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 2 Νοεμβρίου 2012 2 November

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE. 2 Νοεμβρίου 2012 2 November ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE 2 Νοεμβρίου 2012 2 November

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2015 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT ΣYNOΠTIKH ΣTATIΣTIKH EΠETHPIΔA 2 0 0 9 CONCISE STATISTICAL YEARBOOK ΣYNOΠTIKH στατιστική επετηρίδα CONCISE statistical yearbook 2 0 0 9 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΥΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η R E V I S E D C O N S U M E R P R I C E I N D E X [ 2 0 0 95 = 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006 Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Διονύσης Μπαλούρδος (1) (Σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ντόντη (2) και Ναταλία Σπυροπούλου (3) ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Αθήνα Ιανουάριος 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Υπό την Εποπτεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Your Payments While You Are Outside The United States Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Contacting Social Security Visit our website Our website, www.socialsecurity.gov, is a valuable

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο R E V I S E D T U R N O V E R I

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2011 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192 Διονύσης Μπαλούρδος Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και στον οικονομικό αποκλεισμό: αρχικές μετρήσεις και προσαρμοστικές πολιτικές Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS ICIB 2013 proceedings edited by Aristidis Bitzenis and Vasileios A. Vlachos Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία CARBON ZAPP International που με την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 2014 www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόµενα/Contents Mήνυµα Προέδρου / Message from the President /04 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Aύ γ ο υ σ τ ο ς / A u g u s t 2 0 1 2 AYΓOYΣTOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο8 AUGUST 2012 VOLUME 57 ~ Nο8 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ I α ν ο υ ά ρ ι ο ς / J a nu a r y 2 0 1 2 IANOYAPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο1 JANUARY 2012 VOLUME 57 ~ Nο1 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ M ά ι ο ς / M a y 2 0 1 2 MAΪOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο5 MAY 2012 VOLUME 57 ~ Nο5 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL

Διαβάστε περισσότερα