Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886»"

Transcript

1 Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ » ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ε ΓΝΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑΝΝΗ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η - Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η F A X : P H O N E : E M A I L A D D R E S S : M E L E T I T I K G R O U P - E G N A T I A. G R - H T T P ://WWW.GROU P - E G N A T I A. G R /

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 13 ΠΥΛΩΝΑΣ 14 ΟΙΚΙΣΚΟΣ 14 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 15 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 16 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 25 Χωροταξικός σχεδιασμός 25 Χρήσεις γης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 27 Διοικητική υπαγωγή της περιοχής μελέτης 27 Δημογραφικά στοιχεία ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΑΝΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 30 Σελ.2

3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ - ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ - ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.Π.Ο. 42 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 45 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 45 ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σελ.3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο παρών Φάκελος Τροποποίησης αφορά στην εκτίμηση και διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» της εταιρείας με κωδική ονομασία θέσης: και εκπονήθηκε από την Εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ για την εταιρία Η Διεύθυνση του Σ.Β.Κ.Τ. είναι : Θέση «Μαυρότοπος» Δ.Ε. Αμπελώνος. Το υπό μελέτη έργο αφορά σε τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειoδοτημένου και εγκαταστημένου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στην Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) Αμπελώνος, της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αμπελώνος, του Δήμου Τυρνάβου, του Νομού Λάρισας και διοικητικά το έργο υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα, ο υπό μελέτη υφιστάμενος Σ.Β.Κ.Τ. έχει λάβει Άδεια Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με την με αρ. πρωτ. 5878/62214/ Απόφαση του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρ/κού Σχεδιασμού της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η οποία είναι εν ισχύ μέχρι σήμερα (ημερομηνία λήξης ). Ειδικότερα, ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. είναι εγκατεστημένος σε οικόπεδο m 2 και σύμφωνα με την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο. είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα τα κάτωθι έργα: - Ένα (1) μεταλλικό δικτυωτό πυλώνα στήριξης των κεραιών. Το συνολικό ύψος του πυλώνα στήριξης από το έδαφος ανέρχεται σε 39.90m (συμπεριλαμβανομένου και του αλεξικέραυνου). - Ένα (1) μεταλλικό οικίσκο τύπου container, στέγασης των μηχανημάτων του σταθμού (διαστάσεων 6.00μ*2.50μ.*3.50μ (ύψος)). - Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Τρείς (3) κεραίες που εκπέμπουν στα 900MHz Έως είκοσι πέντε (25) μικροκυματικές - Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού. - Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκαταστάσεις του Σ.Β.Κ.Τ. Σελ.4

5 Η προτεινόμενη τροποποίηση του ανωτέρω έργου αφορά στη δομική αλλαγή του σταθμού λόγω της από κοινού χρήσης κατασκευής κεραίας με την εταιρεία COSMOTE AE και στην αναβάθμιση και επέκταση των κεραιοδιατάξεων. Ειδικότερα, ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. βάσει της προτεινόμενης τροποποίησης αποτελείται από τα κάτωθι έργα: - Ένα (1) μεταλλικό δικτυωτό πυλώνα στήριξης των κεραιών. Το συνολικό ύψος του πυλώνα στήριξης από το έδαφος ανέρχεται σε 39.90m (συμπεριλαμβανομένου και του αλεξικέραυνου). Ένα (1) μεταλλικό οικίσκο τύπου container, στέγασης των μηχανημάτων του σταθμού (διαστάσεων 6.00μ*2.50μ.*3.50μ (ύψος)). - Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Εφτά (7) κεραίες (4 Vodafone + 3 Cosmote) που εκπέμπουν στα 900MHz, στα 1.800MHz και στα 2.100MHz. Έως είκοσι εννέα (29) μικροκυματικές - Τέσσερα (4) ερμάρια (τύπου outdoor) διαστάσεων 0.80μ.*0.75μ.*2.00 μ. (ύψος) για την εταιρεία COSMOTE. - Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού. - Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκαταστάσεις του Σ.Β.Κ.Τ. Σύμφωνα με την νομοθεσία την κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων, ήτοι την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209/Α/2011)», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565/Β/ ), το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 12η Ομάδα ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και στον κωδικό α/α 6 «Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας (δεν περιλαμβάνονται συστήματα μικροκυψελών, femtocells, τυποποιημένες κατασκευές κεραιών των ΥΑ 17734/390/ και Κ.Υ.Α /261/ και εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 13913/319/2012)» στην Κατηγορία Α της Δεύτερης Υποκατηγορίας 2 (Α2), όπου κατατάσσονται τα έργα του ανωτέρω α/α όταν περιλαμβάνουν συνοδά έργα οδοποιίας ή/και όταν θεμελιώνονται επί του εδάφους περιοχής Natura Ειδικότερα, ο υπό μελέτη σταθμός θεμελιώνεται επί εδάφους Natura και ειδικότερα επί της προστατευόμενης περιοχής «GR Περιοχή Τυρνάβου, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον Σελ.5

6 "Εθνικό Κατάλογο" του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) περιοχή χαρακτηρισμένη Ζ.Ε.Π που δεν σχετίζεται με άλλο τόπο Natura. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10, του Νόμου 4014/2011 καθώς το υπό μελέτη έργο εμπίπτει εντός προστατευόμενης περιοχής Natura (και εκτός ορίων οικισμού) απαιτείται η εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία και συμπεριλαμβάνεται ως αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας Μ.Π.Ε. Καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης, η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση της παρούσας μελέτης εκπονήθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 9 & 10 του άρθρου 9, του ανωτέρω Νόμου. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τα κάτωθι: - το Νόμο 2801/2000 (Φ.Ε.Κ. 44Α/ ), άρθρο 1, «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». - την Κ.Υ.Α /3839/2000 (Φ.Ε.Κ. 1105Β/ ) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη στεριά». - το Νόμο 3431/2006 (Φ.Ε.Κ. 13Α/ ) «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του Νόμου 3534/2007 (Φ.Ε.Κ. 40Α/ ) «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιμένες και άλλες διατάξεις» και το Άρθρο 29 του Νόμου 453/2012 (Φ.Ε.Κ. 44Α / ) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». - την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ (Φ.Ε.Κ. 435Β/ ) «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στη Ξηρά, σύμφωνα με το Άρθρο 31, παρ. 18 του Νόμου 3431/2006 (Φ.Ε.Κ. 13Α/ )». - το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζύγιο και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως αυτός ισχύει. - το Νόμο 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82Α/ ) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις». - το Νόμο 4053/2012 (Φ.Ε.Κ. 44Α/ ) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». Σελ.6

7 - την Απόφαση 1958 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα μελέτη υποβάλλεται λόγω τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Η τροποποίηση αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος κεραιών του εν λόγω σταθμού που ανήκει στην εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., έχει εντάξει την Εταιρική Υπευθυνότητα και την Περιβαλλοντική Διαχείριση στο όραμα, τις αξίες, τους στρατηγικούς της στόχους και στις επιχειρηματικές της αρχές. Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης, πιστοποιημένα από έγκυρους φορείς και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συστηματικότερη και αποδοτικότερη προσέγγιση θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η εταιρεία VODAFONE διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO από τον Ιούνιο του 1999 (Αρ. Πιστοποιητικού /006 ΕΛΟΤ). Επίσης, η εταιρεία VODANFONE διαθέτει Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοσυχνοτήτων (75MHz 3GHz), διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), κατά ISO/IEC 17025:2005, από το Μάρτιο του 2009 (Αρ. Διαπίστευσης: 533). Το Μάρτιο του 2012, η διαπίστευση του Εργαστηρίου επεκτάθηκε και σε μετρήσεις θορύβου στο περιβάλλον, ενώ το πεδίο ραδιοσυχνοτήτων επεκτάθηκε μέχρι τα 6GHz (Αρ. Διαπίστευσης 533-2). Οι εν λόγω διαπιστεύσεις αποτελούν την αναγνώριση της επιστημονικής και αξιόπιστης εργασίας του Εργαστηρίου, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας του. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους για την αλληλογραφία κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχουν ως ακολούθως: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ Επωνυμία: ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ: Δ/νση Ονομ/μο: Διεύθυνση επικοινωνίας: VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.) / ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τζαβέλλα 1-3, , Χαλάνδρι, Τηλ: / Καρούσης Άγγελος Εγνατία Μελετητική Σελ.7

8 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Μακρυγιάννη 106, ΤΚ Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο Ονομ/μο: Κατσικάρης Χρήστος Εγνατία Μελετητική Διεύθυνση επικοινωνίας: Μακρυγιάννη 106, ΤΚ Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τον παρών Φάκελο Τροποποίησης εκπόνησε η εταιρία: Υπεύθυνος: Χαλκίδου Σοφία Διεύθυνση: Μακρυγιάννη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: Fax: Αρμόδιος μελετητής είναι ο κος ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ειδικότητα Μηχανικός Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι κάτοχος ισχύοντος μελετητικού πτυχίου με αριθμό μητρώου Α.Μ Στο τέλος του τεύχους επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του ανωτέρω πτυχίου, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή για την ισχύ και την έδρα του πτυχίου ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Για τον υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. έχουν εκδοθεί οι κάτωθι γνωμοδοτήσεις εγκρίσεις: Έγγραφο Δασαρχείου Λάρισας με αρ. πρωτ. 7349/ Έγγραφο 7 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με αρ. πρωτ. 2056/ Έγγραφο ΙΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με αρ. πρωτ. 1884/ Έγκριση Πολεοδομίας Τυρνάβου με αρ. πρωτ. 652/03/ Σελ.8

9 - Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) με αρ. πρωτ. 5878/62214/ Απόφαση του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρ/κού Σχεδιασμού της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο παρών Φάκελος Τροποποίησης βασίζεται σε τεχνικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που προηγήθηκαν της παρούσας. Ειδικότερα σε παράρτημα της παρούσας επισυνάπτονται οι κάτωθι μελέτες: - Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. - Εκτίμηση και Αξιολόγηση του Η/Μ Υποβάθρου. Στην παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επισυνάπτονται και οι κάτωθι σχέδια χάρτες: ΤΙΤΛΟΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ: Τοπογραφικό Διάγραμμα 1:200 Κάτοψη 1:50 Όψεις & Τομή A -A 1:100 Χάρτης Χρήσεων Γης Επιπτώσεων 1:5.000 Χάρτης Προσανατολισμού 1:200 Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι από το σύνολο των Χαρτών που αναφέρονται στην παράγραφο 11 του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 435Β/ ), δεν παραδίδεται ο Χάρτης Εναλλακτικών Λύσεων, καθώς ο υπό μελέτη σταθμός είναι υφιστάμενος. Όσον αφορά το Χάρτη Επιπτώσεων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα τόσο της Μελέτης Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας όσο και της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι μεταβολές που επέρχονται στο περιβάλλον από το υπό μελέτη έργο και δύναται να απεικονιστούν σε αυτόν αφορούν μόνο στην κατάληψη γης και στην εκπομπή της Η/Μ ακτινοβολίας (ειδικά όσον αφορά τις τυχόν υφιστάμενες ευαίσθητες χρήσεις). Σύμφωνα με την Αποτύπωση Χρήσεων Γης σε ακτίνα 1.000m που επισυνάπτεται στην παρούσα ΜΠΕ και τη Μελέτη του Η/Μ υποβάθρου, στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη σταθμού δεν εντοπίζονται ευαίσθητες χρήσεις. Στο Χάρτη Επιπτώσεων παρουσιάζεται ο Δείκτης Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων ΔΕΠΠΣ -σε θέσεις όπου εντοπίζονται ευαίσθητες χρήσεις- ο οποίος βρέθηκε κάτω από τα προβλεπόμενα όρια. Σελ.9

10 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ Επιστημονικά Υπεύθυνος Μελετητής Φορέας του Έργου Σελ.10

11 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η υπό μελέτη περιοχή, χωροθετείται στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος, Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Αμπελώνος, του Δήμου Τυρνάβου, του Νομού Λάρισας και διοικητικά το έργο υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Ο πληθυσμός του Δήμου Τυρνάβου ανέρχεται σε κατοίκους (απογραφή 2011). Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ), το οποίο ισχύει από , μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο ο Δήμος Τυρνάβου με έδρα τον Τύρναβο, συνενώθηκε με τον Δήμο Αμπελώνα. Ο νέος Δήμος Τυρνάβου έχει πληθυσμό κατοίκους και αποτελείται από δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες (Δ.Κ.) Τυρνάβου και Αμπελώνος και από έξι(6) Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.), Βρυοτόπου, Δελερίων, Ροδιάς, Αργυροπουλείου, Δαμασίου και Δένδρων Τυρνάβου. Ο νέος Δήμος Τυρνάβου, διοικητικά υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Το υπό μελέτη έργο ανήκει στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος. Η Δ.Ε. Αμπελώνα έχει πληθυσμό κατοίκους, αποτελείται από τρεις (3) Τ.Κ. Βρυοτόπου, Δελερίων και Ροδιάς. Στη συνέχεια δίνεται απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης (πηγή: google earth) και απόσπασμα Φ.Χ. «Λάρισα» της Γ.Υ.Σ., όπου εμφαίνεται η θέση του υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. και η ευρύτερη περιοχή του έργου (Σχήμα 1 & Σχήμα 2). Σελ.11

12 Σχήμα 1: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με κόκκινη βούλα σημειώνεται η θέση έδρασης του υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ (πηγή: google earth). Σχήμα 2: Απόσπασμα Φ.Χ. «Λάρισα» της Γ.Υ.Σ., όπου με κόκκινη βούλα σημειώνεται η θέση έδρασης του υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. Σελ.12

13 Η περιοχή εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου εμπίπτει εντός της προστατευόμενης περιοχής «Περιοχή Τυρνάβου» (GR ). Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, σε απόσταση περίπου 1.100m από τον οικισμό του Αμπελώνα και αποτελεί υφιστάμενο σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE. Ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. βρίσκεται σε υψόμετρο m. Ο υφιστάμενος υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. χωροθετείται εντός οικοπέδου, έκτασης m 2. Πίνακας 1: Συντεταγμένες οικοπέδου χωροθέτησης Σ.Β.Κ.Τ. σε ΕΓΣΑ 87. Κορυφή ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ Α Β Γ Δ Η θέση εγκατάστασης του πυλώνα, είναι περίπου στο κέντρο του οικοπέδου και οι συντεταγμένες του εμφαίνονται στον που ακολουθεί. Πίνακας 2: Συντεταγμένες μεταλλικού ιστού ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ φ/x λ/y ΕΓΣΑ ο ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. είναι εγκατεστημένος σε οικόπεδο m 2 και σύμφωνα με την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο. είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα τα κάτωθι έργα: - Ένα (1) μεταλλικό δικτυωτό πυλώνα στήριξης των κεραιών. Το συνολικό ύψος του πυλώνα στήριξης από το έδαφος ανέρχεται σε 39.90m (συμπεριλαμβανομένου και του αλεξικέραυνου). - Ένα (1) μεταλλικό οικίσκο τύπου container, στέγασης των μηχανημάτων του σταθμού (διαστάσεων 6.00μ*2.50μ.*3.50μ (ύψος)). - Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Τρείς (3) κεραίες που εκπέμπουν στα 900MHz Έως είκοσι πέντε (25) μικροκυματικές - Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού. - Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκαταστάσεις του Σ.Β.Κ.Τ. Σελ.13

14 ΠΥΛΩΝΑΣ Ο πυλώνας είναι μεταλλικός, ύψους 36,00m και με το απαιτούμενο αλεξικέραυνο το ύψος του από το έδαφος ανέρχεται σε 39.90m. Για τη θεμελίωσή του κατασκευάστηκαν τέσσερις (4) βάσεις από μπετό. Οι βάσεις αυτές εγκιβωτίστηκαν στο έδαφος, με ειδικά μεταλλικά αγκύρια ώστε τα τέσσερα (4) πόδια του πυλώνα να πακτωθούν με τη βοήθεια της καλίμπρας στο θεμέλιο. Τα αγκύρια πακτώθηκαν σε όλο τα βάθος του θεμελίου και στις κατάλληλες θέσεις προεξέχουν. Έτσι ο πυλώνας προσαρμόστηκε εύκολα πάνω τους. Ο πυλώνας τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις κείμενες οδηγίες και προδιαγραφές. Ο πυλώνας είναι τετραγωνικής διατομής και αποτελείται από προκατασκευασμένα μεταλλικά ελάσματα συγκεκριμένων διαστάσεων και υλικού, τα οποία μεταφέρονται επί τόπου αφού έχει κατασκευαστεί το θεμέλιο για την πλήρη συναρμολόγησή του. Τα ελάσματα είναι τύπου L γαλβανισμένα εν θερμό και συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες, οι οποίες συσφίγγονται με κατάλληλα εργαλεία και με καθορισμένη ροπή σύσφιξης ανά κοχλία. Στο κέντρο του υπάρχει ειδικός οδηγός για την όδευση των καλωδίων. Για τη στατική ασφάλεια του Σ.Β.Κ.Τ. ελήφθησαν υπόψη στους υπολογισμούς, οι δυσμενέστερες καταστάσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο ιστός σχεδιάστηκε βάση στατικής μελέτης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς φορτίσεων (Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεων, DIN 1055 κ.λ.π.). Τα φορτία ανέμου που εισάγουν οι ανωτέρω κανονισμοί αντιστοιχούν σε υψηλές ταχύτητες ανέμου, της τάξης των 50m/sec. Ο προσαρτούμενος στον ιστό εξοπλισμός (κεραίες, links κ.λ.π.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά στοιχεία των εταιρειών κατασκευής του, ενώ έχει σχεδιαστεί και για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες, της τάξης των 70Mm/sec. ΟΙΚΙΣΚΟΣ Τα μηχανήματα του Σ.Β.Κ.Τ. στεγάζονται σε έναν (1) παρακείμενο οικίσκο. Ο οικίσκος αποτελεί μεταλλικό container και οι διαστάσεις αυτού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 3: Διαστάσεις οικίσκου. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΗΚΟΣ (m) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΥΨΟΣ (m) 1 Ος 6,00 2,50 3,50 Ο σκελετός του οικίσκου, είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβδοέλασμα. Σύμφωνα με το Ν. 1985/85 (ΦΕΚ 177/Α/1985) υπάρχει στο χώρο του σταθμού φορητός πυροσβεστήρας με ακροφύσιο ABCE κατασβεστικής ικανότητας 89B και φέρει ένδειξη CE με πιστοποιητικό EN3CO2. Σελ.14

15 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Στον υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ., στην υφιστάμενη κατάσταση βρίσκονται εγκατεστημένες τρεις (3) κεραίες της VODAFONE. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιών της VODAFONE παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 4: Τα χαρακτηριστικά των κεραιοδιατάξεων της VODAFONE. Και ως εικοσιπέντε (25) μικροκυματικές κεραίες. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας συνδέεται μέσω ειδικού ερμαρίου (Pillar) με το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις του σταθμού σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι διαστάσεις του ερμαρίου είναι 1,20 0,90 και φέρει εσοχή στην εξωτερική του πλευρά για την εγκατάσταση του μετρητή. Οι απαιτήσεις του σταθμού σε ηλεκτρική ενέργεια είναι ελάχιστες, οικιακής παροχής χαμηλής κατανάλωσης Νο 2, 3 3,5 Α. Έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα στους καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Ο χώρος των εγκαταστάσεων φέρει περιμετρικά περίφραξη συνολικού μήκους 52.81μ. και ύψους 2.40μ., για την προστασία τόσο των ανθρώπων που θα επισκεφτούν την περιοχή, όσο και των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Η προστασία των ανθρώπων έχει να κάνει αποκλειστικά με την άνοδο στον πυλώνα, κάποιου που δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να το πράξει, αφού πέραν αυτού δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Η περίφραξη αποτελείται από χαλύβδινα βιομηχανικά γαλβανισμένα κιγκλιδώματα. Σελ.15

16 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Η προτεινόμενη τροποποίηση του ανωτέρω έργου αφορά στη δομική αλλαγή του σταθμού λόγω της από κοινού χρήσης κατασκευής κεραίας με την εταιρεία COSMOTE AE και στην αναβάθμιση και επέκταση των κεραιοδιατάξεων. Ειδικότερα, ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. βάσει της προτεινόμενης τροποποίησης αποτελείται από τα κάτωθι έργα: - Ένα (1) μεταλλικό δικτυωτό πυλώνα στήριξης των κεραιών. Το συνολικό ύψος του πυλώνα στήριξης από το έδαφος ανέρχεται σε 39.90m (συμπεριλαμβανομένου και του αλεξικέραυνου). Ένα (1) μεταλλικό οικίσκο τύπου container, στέγασης των μηχανημάτων του σταθμού (διαστάσεων 6.00μ*2.50μ.*3.50μ (ύψος)). - Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Εφτά (7) κεραίες (4 Vodafone + 3 Cosmote) που εκπέμπουν στα 900MHz, στα 1.800MHz και στα 2.100MHz. Έως είκοσι εννέα (29) μικροκυματικές - Τέσσερα (4) ερμάρια (τύπου outdoor) διαστάσεων 0.80μ.*0.75μ.*2.00 μ. (ύψος) για την εταιρεία COSMOTE. - Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού. - Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκαταστάσεις του Σ.Β.Κ.Τ. Στην συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας με τα χαρακτηριστικά του ιστού στήριξης των κεραιοδιατάξεων. Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά ιστού στήριξης κεραιοδιατάξεων. Σελ.16

17 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Στον υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, προτείνεται να εγκατασταθούν εφτά (7) (4 Vodafone + 3 Cosmote) μη παραβολικές κεραίες της VODAFONE. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιοδιατάξεων παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Πίνακας 6: Τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιοδιατάξεων VODAFONE. Σελ.17

18 Σελ.18

19 Σελ.19

20 Πίνακας 7: Τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιοδιατάξεων COSMOTE. Σελ.20

21 Σελ.21

22 3.2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν από την τροποποίηση του εγκατεστημένου και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου υπό μελέτη Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνίας, με την παράλληλη αναβάθμιση και κατασκευή νέων σταθμών λήψης και εκπομπής σήματος και παράλληλη χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, μεγαλύτερης χωρητικότητας και ποιοτικότερης ανάλυσης σήματος. Η εταιρεία με την εν λόγω τροποποίηση του σταθμού πυκνώνει και αναβαθμίζει το δίκτυό της, μεταφέροντας δεδομένα σε γειτονικούς σταθμούς μέσω των κεραιών και καθιστά εφικτή και πιο ευέλικτη την επικοινωνία των συνδρομητών της τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους συνδρομητές των άλλων δικτύων. 4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στην Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα, του Δήμου Τυρνάβου, του Νομού Λάρισας. Ο Νομός Λάρισας έχει έκταση 5.390km 2, η οποία αντιπροσωπεύει το 38,3% της Θεσσαλίας και το 4% της χώρας, η δε μορφολογική κατανομή της είναι: πεδινή 47,1%, ημιορεινή 25,4%,ορεινή 27,5%. Ο Νομός Λάρισας είναι ένας από τους τέσσερις Νομούς που συγκροτούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι ο δεύτερος σε έκταση νομός της Ελλάδας και από τους σημαντικότερους σε ιστορία, παράδοση, τοπίο και φυσικό πλούτο. Σελ.22

23 Σχήμα 3: Γενική άποψη του Νομού Λάρισας, όπου στον κόκκινο κύκλο περικλείεται η περιοχή μελέτης. Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, σε απόσταση περίπου 1.100m από τον οικισμό του Αμπελώνα και αποτελεί υφιστάμενο σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE. Ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. βρίσκεται σε υψόμετρο m Ο Σ.Β.Κ.Τ. ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ χωροθετείται εντός της προστατευόμενης περιοχής «Περιοχή Τυρνάβου» (GR ) (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C. & Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.). Σελ.23

24 4.2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΑ Ο Νομός Λάρισας και ειδικότερα ο Δήμος Τυρνάβου, συγκεντρώνει αξιόλογη ποικιλία οικοσυστημάτων και ένα περιβάλλον με υψηλή αισθητική, πολιτιστική και ιστορική αξία, καθώς και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Ένας μακρύς κατάλογος, θεσμοθετημένων και μη περιοχών προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπίων φυσικού κάλλους επιβεβαιώνει τη σημασία του περιβάλλοντος για τη ζωή και την ταυτότητα της περιοχής, τονίζοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες αξιοποίησης, καθώς και τις αυξημένες ευθύνες προστασίας αυτού ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ο Δήμος Τυρνάβου διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και εντοπίζονται σε αυτόν ενδιαφέρουσες οικολογικά περιοχές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον "Εθνικό Κατάλογο" του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Το δίκτυο περιλαμβάνει τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.) και τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.), όπως χαρακτηρίστηκαν οι περιοχές που περιέχονταν στο κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ. ή S.C.I.), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του άρθρου 5 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες Διατάξεις". Ο υφιστάμενος σταθμός θεμελιώνεται επί εδάφους Natura και ειδικότερα επί της προστατευόμενης περιοχής «Περιοχή Τυρνάβου» (GR ) (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C. & Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.). Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχει πλήθος άλλων προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000, αλλά και καταφύγια άγριας ζωής, στα οποία όμως δεν εμπίπτει ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η βλάστηση της περιοχής, ως αποτέλεσμα των επικρατούντων κλιματοεδαφικών παραγόντων και πάσης φύσεως ανθρωπογενών επιδράσεων, μπορεί να υπαχθεί στην φυτοκοινωνική διάπλαση της Ευμεσογειακής ζώνης βλάστησης της Quercetalia ilicis. Η ζώνη αυτή αποτελεί τον τυπικό μεσογειακό τύπο βλάστησης που συναντούμε σε περιοχές με Μεσογειακό κλίμα σε όλη την Ελλάδα, και ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Στις περιοχές που η βλάστηση έχει υποστεί ανθρωπογενείς επεμβάσεις έχει Σελ.24

25 επέλθει υποβάθμιση της σε φρυγανικά οικοσυστήματα, όπου κυριαρχούν οι ακανθώδες ημίθαμνοι, όπως το αστιβί, η ασφάκα, ο κισσός και διάφορα χειλανθή, όπως η ρίγανη, το θυμάρι κ.λ.π., ή σε μακκί τα οποία αποτελούνται από θαμνότοπους, όπου κυριαρχούν το πουρνάρι και διάφορα άλλα σκληρόφυλλα και αείφυλλα θερμομεσογειακά είδη. Τα χαρακτηριστικά δενδρώδη είδη της Ευμεσογειακής ζώνης είναι η Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis) και η Τραχεία Πεύκη (Pinus brutia), η Ελιά (Olea Europea var. oleaster) και η Χαρουπιά (Ceratonia siliqua). Η υπό μελέτη περιοχή ανήκει στην υποζώνη του πουρναριού της Ευμεσογειακής ζώνης βλάστησης. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου 4014/2011 συμπεριλαμβάνεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, ως αναπόσπαστο παράρτημα του παρόν Φακέλου Τροποποίησης. Στην ανωτέρω μελέτη παραθέτονται αναλυτικά στοιχεία για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασμός Στην περιοχή μελέτης (Δ.Ε. Αμπελώνα) δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. αλλά υπάρχει Εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484/Β/ ). Η αιτούμενη τροποποίηση του υπό μελέτη έργου, είναι συμβατή με το Εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο ισχύει από το 2003, πριν την έκδοση της ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο. ( ). Μετά την έκδοση της ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο. δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις χωροταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους και κατευθύνσεις που ισχύουν για την περιοχή. Σελ.25

26 Χρήσεις γης Ο κατανομή των χρήσεων γης στο Νομό Λάρισας, σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine Land Cover 2000, εμφαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Σχήμα 4: Κατανομή των εκτάσεων του Νομού Λάρισας (σε εκτάρια (1ha=10στρέμματα)). Πίνακας 8: Επεξήγηση των κωδικών του υπομνήματος του σχήματος 6.7. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 323 Σκληροφυλλική βλάστηση 212 Μόνιμα αρδευόμενη γη 321 Φυσικοί βοσκότοποι 311 Δάσος πλατυφύλλων 243 Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 324 Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 242 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 313 Μικτό δάσος 333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 231 Λιβάδια 312 Δάσος κωνοφόρων 112 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 222 Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς 223 Ελαιώνες Σελ.26

27 Ειδικότερα όσον αφορά την άμεση περιοχή επέμβασης οι χρήσεις γης αποτυπώνονται στο Χάρτη Χρήσεων Γης που επισυνάπτεται στον παρών φάκελο τροποποίησης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διοικητική υπαγωγή της περιοχής μελέτης Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στην Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα, του Δήμου Τυρνάβου, του Νομού Λάρισας και διοικητικά υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας. Δημογραφικά στοιχεία Η περιοχή εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα, του Δήμου Τυρνάβου. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ), το οποίο ισχύει από , μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο ο Δήμος Τυρνάβου με έδρα τον Τύρναβο, συνενώθηκε με τον Δήμο Αμπελώνα. Ο νέος Δήμος Τυρνάβου έχει πληθυσμό κατοίκους και αποτελείται από δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες (Δ.Κ.) Τυρνάβου και Αμπελώνος και από έξι (6) Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.), Βρυοτόπου, Δελερίων, Ροδιάς, Αργυροπουλείου, Δαμασίου και Δένδρων Τυρνάβου. Ο νέος Δήμος Τυρνάβου, διοικητικά υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Το υπό μελέτη έργο ανήκει στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα. Η Δ.Ε. Αμπελώνα έχει πληθυσμό κατοίκους και καταλαμβάνει έκταση 147 κμ 2. Η Δ.Ε. Αμπελώνα αποτελείται από τρεις (3) Τ.Κ., Βρυοτόπου, Δελερίων, Ροδιάς. Σελ.27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ(ΜΠΕ) ΟΜΑΔΑ 12η Ειδικά έργα και δραστηριότητε κατηγορία Α2 στο είδο έργου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα