HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2012-"

Transcript

1 HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία HOL δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης και δυνατότητα ενοικίασης υπολογιστικής ισχύος και αποθήκευσης (hol cloud). Συνεργάζεται με την Vodafone στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών έχει συνολικό μήκος χιλιόμετρα και συνδέει 141 πόλεις σε 50 νομούς της Ελλάδος. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (η θητεία του λήγει την ) : Σωκράτης Κόκκαλης Δημήτριος Κλώνης Αντώνιος Κεραστάρης Κωνσταντίνος Κόκκαλης Γεώργιος Άννινος Γλαύκος Περσιάνης Γεώργιος Κολιαστάσης Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Ιωάννης Καλλέργης Πρόεδρος - εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλοςεκτελεστικό μέλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος-εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος-μη εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος-μη εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου των 0,30 ευρώ εκάστη και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς ψήφο πάλι των 0,30 ευρώ εκάστη μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. Μόνον οι κοινές ονομαστικές μετοχές διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ αλλά από την έχουν ενταχθεί στην κατηγορία της επιτήρησης. Μετοχολόγιο : Intracom Holdings AE 53,28 % Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ 18,43 % (Η Intracom Holdings AEκατέχει συνολικά (εμμέσως και 17,7 % ευθέως) το 57,24% του μετοχικού κεφαλαίου) World Equities Investment Holdings S.A. 13,5 % Λουξεμβούργο (συμφερόντων μάλλον της οικογενείας Λάτση) Λοιποί μέτοχοι (<2%) 12,78 % Στον Διαδικτυακό ιστοχώρο της HOL : μπορείτε να βρείτε έγχρωμo γράφημα για να δείξετε στην οθόνη της τηλεόρασης. Δυστυχώς η εταιρεία δεν έχει διανείμει ποτέ μερίσματα. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία εταιρείας : Πωλήσεις 200,50 εκατ. +12% 224,64 εκατ. +5% 235,79 εκατ. Κόστος μισθοδοσίας (22,16) εκατ. 836 άτομα 1 +11,2% (24,65) εκατ. 796 άτομα -7,9% (22,70) εκατ. 771 άτομα

2 Κόστος εξωτερικών συνεργατών (7,07) εκατ. +18,6% (8,39) εκατ. +20,1% (10,08) εκατ. Τηλεπικοινωνιακό κόστος (102,85) εκατ. +6,7% (109,74) εκατ. +2% (111,99) εκατ. Επισκευές και συντηρήσεις (7,08) εκατ. +27% (9,02) εκατ. +16% (10,49) εκατ. Τόκοι πληρωτέοι (12,15) εκατ. +44% (17,54) εκατ. -0,45% (17,46) εκατ. Αποσβέσεις χρήσεως (69,02) εκατ. -3% (66,98) εκατ. -3% (64,89) εκατ. Σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις χρήσεως Φόρος εισοδήματος [αντικατοπτρισμός του γεγονότος τωρινών φορολογικών ζημιών που θεωρείται πιθανότατο ότι θα συμψηφισθούν στα προσεχή 5 έτη με φορολογικά κέρδη ΔΛΠ 12(34-36) - παρουσιάζεται ως στοιχείο του ενεργητικού] (9,29) εκατ. -14% (7,94) εκατ. +55% (12,28) εκατ. (0,60) εκατ. 3,54 εκατ. 2,13 εκατ. Ζημίες μετά φόρων (32,98) εκατ. -40% (19,88) εκατ. -20% (15,84) εκατ. Επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και υπεραξία από την απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ την εκατ. -35% 35,9 εκατ. -19% 29 εκατ. 284,41 εκατ. -11% 252,71 εκατ. -14% 216,65 εκατ. Εμπορικές απαιτήσεις (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφάλεια 47% ) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας όλες <3 μηνών. 57,94 εκατ. +6% 61,63 εκατ. -13% 53,74 εκατ. 2,09 εκατ. -20% 1,67 εκατ. +360% 7,69 εκατ. Μακροπρόθεσμα δάνεια (142,49) εκατ. -0,58% (141,67) εκατ. -10% (126,87) εκατ. Βραχυπρόθεσμα δάνεια (62,38) εκατ. -32% (42,39) εκατ. +12% (47,53) εκατ. 2

3 Προμηθευτές (122,26) εκατ. -30% (85,67) εκατ. -6% (79,96) εκατ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (3,31) εκατ. 3,03 εκατ. (12,45) εκατ. Με αρνητικά ίδια κεφάλαια (για δεύτερη φορά) η εταιρεία χρειάζεται μία σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Για το 2011 έχουν εκδοθεί καθαρά φορολογικά πιστοποιητικά των ορκωτών λογιστών, ενώ παραμένει ανέλεγκτη από την Εφορία μόνον η χρήση

4 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ Η ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ιδρύθηκε το 2003 ενώ το 2009 εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ. Εδρεύει σε ιδιόκτητο οικόπεδο 22 χιλ. τ. μ. στην ΒΙ.ΠΕ. του Ηρακλείου Κρήτης με βιομηχανοστάσιο επί αυτού 4 χιλ. τ. μ. με υπερσύγχρονο εξοπλισμό όπως αυτοματοποιημένες με ρομποτικούς βραχίονες γραμμές παραγωγής κυρίως (α) παραδοσιακών παξιμαδιών κριθής και σίκαλης με αγνό παρθένο κρητικό ελαιόλαδο, υψηλής διατροφικής αξίας, και (β) βουτημάτων για τον καφέ και το τσάι με αμύγδαλο και κρητικό θυμαρίσιο μέλι. Ο μηχανολογικός-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός έχει κοστίσει συνολικά 4 εκατομ. ευρώ. Η εταιρεία δε, παράγει και όμοια προϊόντα υπεργολαβικά για άλλες εταιρείες όπως το supermarket Γαλαξίας. Από το 2011 συνεργάζεται με τη Γαία Τρόφιμα ΑΕ και παράγουν παξιμάδια με την κοινή ονομασία ΓΑΙΑ-ΚΡΗΤΩΝ τα οποία εξάγονται σε 30 χώρες, όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, Γερμανία, Κύπρος, Κίνα, Αυστραλία, κλπ. Περίπου το 20% των πωλήσεων της εταιρείας γίνεται στο εξωτερικό. Κατέχει διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητος προϊόντων για supermarkets αλλά και την πιστοποίηση της Ελληνικής Agrocert του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι τα παξιμάδια της είναι Κρητικά. Οι μετοχές της εταιρείας είναι 4,44 εκατομ. ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Το μετοχολόγιο της εταιρείας δεν είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας αλλά σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης περί κρατικής επιχορήγησης, τον Νοέμβριο του 2010 ήταν: Επενδυτική Κρήτης ΑΕ (με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Εμμανουήλ Δαμιανάκη) τον ποσοστό αυτό καθιστά την Κρητών Άρτος ΑΕ θυγατρική της Επενδυτικής Κρήτης ΑΕ. Ποσοστό % 74,10 Γεώργιος Ταμπαντζής 11,43 Λοιποί επενδυτές 14,47 Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από την είναι : Εμμανουήλ Δαμιανάκης Αχιλλεύς Καψιώτης Γεώργιος Ταμπαντζής Δημήτριος Αρμάος Πέτρος Σπανός Οράτιος Μουρατίδης Πέτρος Δασόπουλος Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Γραμματεύς Mέλος Μέλος Μέλος Η εταιρεία δεν έχει διανείμει μέρισμα στο πρόσφατο παρελθόν. Συγκριτικά συνοπτικά στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Ισολογισμού : Κύκλος εργασιών 4,43 εκατ. +0,9% 4,47 εκατ. -9,4% 4,05 εκατ. Κόστος πωληθέντων προϊόντων και εμπορευμάτων και κόστος αναλωθέντων στην βιομηχανοποίηση πρώτων υλών (2,24) εκατ. -13,8% (1,93) εκατ. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (703) χιλ. -32,8% (472) χιλ. 4

5 35 άτομα 36 άτομα Αμοιβές και έξοδα τρίτων (170,9) χιλ. +16,6% (199,3) χιλ. Παροχές τρίτων (276,6) χιλ. -44,4% (153,6) χιλ. Χρεωστικοί τόκοι (197,6) χιλ. -0,45% (196,7) χιλ. Πιστωτικοί τόκοι 30,5 χιλ. -13,4% 26,4 χιλ. Αποσβέσεις χρήσεως (474,4) χιλ. -6,4% (504,9) χιλ. Κέρδος/ Ζημία μετά φόρων 43,5 χιλ. (58,7) χιλ. 133,9 χιλ. Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, φορτηγά, έπιπλα). Συμμετοχή κατά 40% στην «Ανάπτυξη Ακινήτων Κρήτης ΕΠΕ» που δεν έχει αρχίσει δραστηριότητα ακόμα-προσανατολίζεται στην εξοχική κατοικία για αλλοδαπούς τουρίστες. Την έγινε περαιτέρω αύξηση κατά 840 χιλ. ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής 99,7%. Αποθέματα προϊόντων και πρώτων υλών Ανείσπρακτα τιμολόγια από πελάτες και μετ/νες επιταγές εισπρακτέες (μειωμένα από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 5,5%) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Προμηθευτές (ανεξόφλητα τιμολόγια, μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες), φόροι, ασφαλιστικά ταμεία Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες εντός του 2013) 6,30 εκατ. -10,9% 5,61 εκατ. -4% 5,57 εκατ. 750 χιλ. +12% 841 χιλ. 357,7 χιλ. +17,6% 420,7 χιλ. -16,4% 351,7 χιλ. 2,16 εκατ. -12,9% 1,88 εκατ. -2% 1,84 εκατ. 414,9 χιλ. -90,3% 40,0 χιλ. (2,37) εκατ. +10,5% (2,62) εκατ. -27,9% (1,89) εκατ. (1,99) εκατ. -18% (1,63) εκατ. +1,84% (1,66) εκατ. 5

6 Μακροπρόθεσμες δανειακές (1,00) εκατ. -20% (0,8) εκατ. -7,5% (0,74) εκατ. υποχρεώσεις (πληρωτέες από το 2014 και εφεξής) Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις (2,99) εκατ. -18,7% (2,43) εκατ. -1,2% (2,40) εκατ. Την ενεκρίθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1 εκατομ. ευρώ με μετρητά, με σκοπό την επένδυσή τους στην κατάρτιση σχεδίου marketing και στην διεύρυνση του δικτύου πωλήσεών της στην Ελλάδα (που κατά την προσωπική μου γνώμη χωλαίνει πάρα πολύ) και το εξωτερικό. 6

7 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ F. G. EUROPE ΑEΒΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΤΩΝ 3 ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της F. G. EUROPE AEBE Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών καθώς και οι τρεις θυγατρικές της (Φειδάκης Logistics AE-100%, Φειδάκης Service AE-100% & RF Energy AE-40%) δραστηριοποιούνται στον (α) εμπορικό κλάδο εισαγωγής και μεταπώλησης κυρίως κλιματιστικών μηχανημάτων και δευτερευόντως οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, τηλεοράσεων Fugitsu General (Ιαπωνία), Sharp (Ιαπωνία), Midea (Κίνα), στην (β) υπεργολαβική κατασκευή στην Τουρκία και Ιταλία των οικιακών συσκευών Eskimo και μεταπώλησή τους, καθώς και (γ), διαμέσω της RF Energy AE και των θυγατρικών αυτής, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίες και θαλάσσιες ανεμογεννήτριες καθώς και με ποτάμια υδροηλεκτρικά φράγματα για την παρασκευή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία εξάγει τα εμπορεύματά της στην Ιταλία (διαμέσω της F. G. Italia SpA εδρεύουσα στην Βενετία), στην Τουρκία, και σε Βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και FYROM), καθώς και στην Ρουμανία. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος αντιπροσωπεύουν το 51% περίπου των συνολικών πωλήσεων του ομίλου του 2012, ενώ για το 2011 ανήλθαν στο 65% περίπου. Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενεργείας αντιπροσωπεύουν το 10,5% περίπου των συνολικών πωλήσεων του ομίλου για το 2012, ενώ για το 2011 ήταν μόνο το 5,5%. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται μόνο στην ΔΕΣΜΗΕ προς το παρόν. Το μετοχικό κεφάλαιο της F. G. Europe ΑΕΒΕ την αποτελείτο από 52,8 εκατομ. κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη, και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ από το Το μετοχολόγιο κατά την της μητρικής εταιρείας F.G. Europe ΑΕΒΕ έχει ως εξής: Ποσοστό % Γεώργιος Φειδάκης 27,49 Silaner Investments Limited συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Γεώργιο Φειδάκη 30,46 First European Retail Corporation συμφερόντων κ. Βίκτωρος Ρέστη 11,08 Βασιλική Βαλιανάτου 5,09 Fujitsu General (Euro) GmbH 4,41 Λοιπό επενδυτικό κοινό 21,47 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας F.G. Europe ΑΕΒΕ: (Από την έως την ) Γεώργιος Φειδάκης Σπύρος Λιούκας Ιωάννης Παντούσης Ανδρέας-Φώτιος Δεμέναγας Ιωάννης Κατσουλάκος Γεώργιος Στρογγυλόπουλος Νικόλαος Πιμπλής Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Η εταιρεία διένειμε μέρισμα τελευταία φορά το 2010 για τη χρήση Το μετοχολόγιο κατά την της κατά 40% θυγατρικής εταιρείας RF Energy ΑΕ (προφανώς Ρέστης- Φειδάκης) έχει ως εξής: Ποσοστό % F. G. Europe ΑΕΒΕ 37,5 7

8 Makmoral Trading Limited (Κύπρος) & Globus Maritime Ltd. (εισηγμένη στο ΑΙΜ του 12,5 Λονδίνου) συμφερόντων κ. Γεωργίου Φειδάκη First Energy Holdings limited συμφερόντων κ. Βίκτωρος Ρέστη 50,0 Συγκριτικά συνοπτικά στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Ισολογισμού : Κύκλος εργασιών 96,4 εκατ. +3,4% 99,7 εκατ. +11,4% 111,1 εκατ. Χρηματοοικονομικά έσοδα 1,00 εκατ. +417,0 % 5,17 εκατ. -19,5% 4,16 εκατ. Αναλώσεις αποθεμάτων (65,96) εκατ. +3,6% (68,34) εκατ. +10,1% (75,25) εκατ. Κόστος προσωπικού Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού (6,13) εκατ. 115 άτομα -13,4% (5,31) εκατ. 105 άτομα -6,6% (4,96) εκατ. 98 άτομα Αμοιβές τρίτων (3,28) εκατ. +4,3% (3,14) εκατ. +7,3% (3,37) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (3,22) εκατ. +162,7 % (8,46) εκατ. -2,7% (8,23) εκατ. Αποσβέσεις παγίων χρήσεωςκαθαρές από τις αρνητικές αποσβέσεις επιχορηγημένων παγίων Φόρος εισοδήματος (και έκτακτη εισφορά το 2010) (1,95) εκατ. +5,1% (2,05) εκατ. +79,5% (3,68) εκατ. (3,25) εκατ. -52,3% (1,55) εκατ. +9,0% (1,69) εκατ. Κέρδη μετά φόρων 3,47 εκατ. -25,4% 2,59 εκατ. +62,9% 4,22 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων [αφού ο όμιλος μισθώνει το πλείστον των κτιρίων του από την Σαϊμπερόνικα ΑΕ, εταιρεία συμφερόντων Γεωργίου Φειδάκη], μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός, υδροηλεκτρικός εξοπλισμός και ανεμογεννήτριες, άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. 42,84 εκατ. +96,1% 84,03 εκατ. -4,5% 80,27 εκατ. Αποθέματα (ύστερα από πρόβλεψη για απαξιωθέντα 0,7%) 8 33,49 εκατ. +0,9% 33,81 εκατ. +3,5% 35,01 εκατ.

9 Εμπορικές απαιτήσεις (ανείσπρακτα τιμολόγια μειωμένα από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 4,5%, μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες και συναλλαγματικές εισπρακτέες) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Προμηθευτές (ανεξόφλητα τιμολόγια, μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες, συναλλαγματικές πληρωτέες) 33,74 εκατ. +21,1% 40,85 εκατ. +46,2% 59,72 εκατ. 35,64 εκατ. +3,3% 34,46 εκατ. -45,4% 18,79 εκατ. (14,89) εκατ. +67,8% (24,99) εκατ. +18,9% (29,73) εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες εντός του 2013) (2,00) εκατ. +653,5 % (15,07) εκατ. -2% (14,77) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες από το 2014 και εφεξής) Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις (62,46) εκατ. +32,9% (82,99) εκατ. -13,2% (72,06) εκατ. (64,46) εκατ. +52,1% (98,06) εκατ. -11,4% (86,86) εκατ. Η εταιρεία δυσανασχέτησε με την απροσδόκητη πρόσφατη έκτακτη αναδρομική φορολόγηση των ΑΠΕ-10% επί του κύκλου εργασιών από 2012 μέχρι και Επίσης, ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας και προσανατολίζεται να αναζητήσει κεφάλαια από το εξωτερικό. 9

10 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. & ΤΩΝ 38 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της FRIGOGLASS και των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων (ice cold merchandisers) καθώς και στην παραγωγή υάλινων φιαλών και πλαστικών κιβωτίων, με εργοστάσια και πωλήσεις των προϊόντων του και στις πέντε ηπείρους. Έγχρωμα γραφήματα της γεωγραφικής κατανομής των πωλήσεων του ομίλου διαχρονικά βρίσκονται στην σελίδα 73 της ετήσιας εκθέσεως 2012 (επισυνάπτεται σε pdf). Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Χάρης Γ. Δαυίδ Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος της μητρικής εταιρείας (θητεία από την μέχρι την ): Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Torsten Tuerling Διευθύνων Σύμβουλος Λουκάς Κόμης Μη εκτελεστικό μέλος Χρίστος Λεβέντης Μη εκτελεστικό μέλος Δώρος Κωνσταντίνου Μη εκτελεστικό μέλος Ευάγγελος Καλούσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Βασίλειος Φουρλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αλεξάνδρα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Παπαλεξοπούλου Την το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου. Όλες δε είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ (κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης). Μετοχολόγιο :. Boval SA -Λουξεμβούργο (συμφερόντων οικογενειών Γεωργίου 43,63 % Δαυίδ και Αναστασίου Λεβέντη). Θεσμικοί επενδυτές The Capital Group Companies Inc.(USA) 9,26 % - The Montanaro Continental European 5,79 % Smaller Companies Fund (UK). Λοιποί θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές 41,32 % Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,256-0, ,784 0,72 1, ,08-0, ,13 0,

11 2013 Δεν έχει προταθεί Δεν έχει εξαγγελθεί - Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ομίλου : Πωλήσεις 457,22 εκατ. +21% 555,21 εκατ. +4,7% 581,25 εκατ. Α ύλες, ενέργεια, συντήρηση (247,52) εκατ. +25,3% (310,08) εκατ. +9,4% (339,24) εκατ. Κόστος μισθοδοσίας (63,35) εκατ άτομα +26% (79,92) εκατ άτομα +4,2% (83,28) εκατ άτομα Έξοδα συμβούλων & λοιπών τρίτων (10,12) εκατ. +26% (12,79) εκατ. -1,9% (12,55) εκατ. Μεταφορικά έξοδα (22,07) εκατ. +30,7% (28,86) εκατ. +4,9% (30,29) εκατ. Έξοδα προώθησης & after sales (13,43) εκατ. -9,1% (12,21) εκατ. +15,9% (14,15) εκατ. Αποσβέσεις χρήσεως (24,95) εκατ. +13,8% (28,39) εκατ. +18,9% (33,77) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (14,39) εκατ. +26% (18,15) εκατ. +38% (25,05) εκατ. Φόρος εισοδήματος (9,43) εκατ. +10% (10,40) εκατ. -24,7% (7,83) εκατ. Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων 34,66 εκατ. -43% 19,78 εκατ. (18,10) εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού (άυλα, ακίνητα, εξοπλισμός, λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) Κυκλοφορούν ενεργητικό πλην μετρητών και τραπεζικών καταθέσεων (απώλητα εμπορεύματα, ανείσπρακτα τιμολόγια και μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες-μετά από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6% -από 4,75%) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας όλες σχετικά βραχυπρόθεσμες. 222,17 εκατ. +24,5% 276,52 εκατ. +1,5% 280,59 εκατ. 258,52 εκατ. +26% 325,36 εκατ. -10% 292,89 εκατ. 79,97 εκατ. +10% 88,08 εκατ. -12,6% 76,95 εκατ. 11

12 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες το 2013) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες το 2014 και αργότερα) Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (208,77) εκατ. +6% (221,01) εκατ. +15% (254,25) εκατ. (43,92) εκατ. +152% (110,66) εκατ. -58% (46,12) εκατ. (252,69) εκ. +31% (331,67) εκ. -31,3% (300,37) εκ. (127,93) εκατ. +18% (151,25) εκατ. +8,4% (163,95) εκατ. Για το 2011 έχουν εκδοθεί καθαρά φορολογικά πιστοποιητικά των ορκωτών λογιστών για την μητρική και την ελληνική συγγενή εταιρεία. Το 2012 η Frigoglass Jebel Ali (Dubai) εργοστάσιο υαλουργίας, υιοθέτησε την καινοτόμα τεχνολογία παραγωγής υάλινων φιαλών χαμηλού βάρους, μία επένδυση που θα δημιουργήσει σημαντικά έσοδα στο μέλλον. 12

13 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. & ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της MOH και των θυγατρικών της έχει βιομηχανικό κλάδο (διύλιση αγοραζόμενου αργού πετρελαίου και πώληση των προϊόντων της κλασματικής απόσταξης υγραέριο, καύσιμο αεριωθουμένων, βενζίνη, ντίζελ, μαζούτ, άσφαλτο, λιπαντικά- και πώληση στην Ελλάδα και το εξωτερικό), εμπορικό κλάδο (αγορά προϊόντων πετρελαίου-τα ανωτέρω συν φυσικό αέριο- και μεταπώληση στην Ελλάδα και το εξωτερικό) και κλάδο παροχής υπηρεσιών (αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων πετρελαίου). Πρόσφατα, άρχισε και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο, και υπάρχουν σχέδια για ανέγερση και εκμετάλλευση ηλιοθερμικών σταθμών και πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η διύλιση εκτελείται αποκλειστικά από την μητρική εταιρεία. Οι πωλήσεις του ομίλου στο εξωτερικό (εξαγωγές) το 2012 ανήλθαν στο 53% των συνολικών πωλήσεων έναντι του 47% το Επίσης, οι πωλήσεις προϊόντων (του βιομηχανικού κλάδου) το 2012 ανήλθαν στο 74% των συνολικών πωλήσεων έναντι 69% το Δηλαδή, ο όμιλος στρέφεται περισσότερο στην παραγωγή από την εμπορία και στις εξαγωγές από τις πωλήσεις στην Ελλάδα. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (εξελέγχθησαν την ) : Βαρδής Βαρδινογιάννης Ιωάννης Βαρδινογιάννης Ιωάννης Κοσμαδάκης Πέτρος Τζαννετάκης Νίκος Βαρδινογιάννης Γεώργιος Αλεξανδρίδης Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης Θεοφάνης Βουτσαράς Νίκη Στουφή Κων/νος Μαραβέας Αντώνιος Θεοχάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Το μετοχικό κεφάλαιο έχει ως εξής: Την κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,20 ευρώ εκάστη Από την Επιστροφή κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής 0,95 ευρώ εκάστη αξίας των μετοχών Και από την Πάλι επιστροφή κεφαλαίου μέσω μείωσης της 0,85 ευρώ εκάστη ονομαστικής αξίας των μετοχών Μετοχολόγιο :. Petroventure Holdings Ltd. (της οποίας ελέγχων μέτοχος είναι η 40,0 % Motor Oil Holdings Ltd. συμφερόντων οικογενείας Βαρδινογιάννη). Doson Investments Company (η οποία ελέγχεται μετοχικά από 8,80 % τον Νίκο Βαρδινογιάννη και τον Ιωάννη Βαρδινογιάννη). Θεσμικοί & ιδιώτες επενδυτές 51,20 % Ιστορικό διανεμηθέντων ανά μετοχή : Χρήση 2007 Χρήση ,20 ευρώ 0,60 ευρώ 13

14 Χρήση 2009 Χρήση 2010 Χρήση 2011 Χρήση ,70 ευρώ 0,50 ευρώ μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου 0,30 ευρώ Προτεινόμενο μέρισμα (δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμα για ενδεχόμενη επιστροφή κεφαλαίου, αναμένουμε την ετήσια ΤΓΣ του Ιουνίου 2013) Πωλήσεις 6,18 δισ. +41% 8,74 δισ. +10,7% 9,68 δισ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (39,88) εκατ. +83% (72,93) εκατ. +16% (84,65) εκατ. Φόρος εισοδήματος πληρωτέος (45,88) εκατ. -14% (39,33) εκατ. -37% (24,89) εκατ. Κέρδη μετά φόρων 164,67 εκατ. -13% 142,99 εκατ. -45% 78,09 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού (άυλα, ακίνητα, εξοπλισμός, συμμετοχές σε εταιρείες, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) Κυκλοφορούν ενεργητικό πλην μετρητών και τραπεζικών καταθέσεων (απώλητα εμπορεύματα, ανείσπρακτα τιμολόγια και μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες-μετά από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6% -από 4,75%) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας όλες σχετικά βραχυπρόθεσμες. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες το 2013) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες το 2014 και αργότερα) Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,30 δισ. -1,5% 1,28 δισ. -2% 1,25 δισ. 1,08 δισ. +1% 1,09 δισ. +2% 1,11 δισ. 55 εκατ. +129% 126 εκατ. +55% 196 εκατ. (610,35) εκατ. +31% (802,23) εκατ. -16,6% (669,09) εκατ. (294,81) εκατ. +71,3% (504,93) εκατ. +1,9% (514,39) εκατ. (0,90) δισ. +44% (1,3) δισ. -9,2% (1,18) δισ. (961,14) εκατ. -39% (603,90) εκατ. +17% (707,40) εκατ. Για το 2011 έχουν εκδοθεί καθαρά φορολογικά πιστοποιητικά των ορκωτών λογιστών για την μητρική και την ελληνική συγγενή εταιρεία. 14

15 Την εξαγοράσθηκε το 26,71% της Cyclon Ελλάς ΑΒΕΕ έναντι 3,56 εκατομ. ευρώ. Ο όμιλος απασχολεί άτομα ενώ το 2011 απασχολούσε και το άτομα. 15

16 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της Γρηγόρης Σαράντης ΑΒΕΕ και των θυγατρικών της εταιρειών έχει βιομηχανικό και εμπορικό κλάδο και πωλήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι θυγατρικές της εταιρείες εδρεύουν στην Τουρκία, σε Βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, FYROM, Βοσνία), στην Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, στην Κύπρο, ακόμα και στην Γαλλία και την Ρωσσία. Ο βιομηχανικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 85% περίπου των συνολικών πωλήσεων ενώ ο αμιγώς εμπορικός το 15%. Οι δε πωλήσεις του ομίλου στην Ελλάδα αποτελούν περίπου το 37% των συνολικών πωλήσεων ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό το 63%. Τα ποσοστά αυτά είναι τα ίδια περίπου τόσο στο 2011 όσο και στο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την αποτελείται από 34,5 εκατομ. κοινές ονομαστικές μετοχές περίπου των 1,54 ευρώ εκάστη, και διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Το μετοχολόγιο κατά την έχει ως εξής: Ποσοστό % Οικογένεια Σαράντη (Γρηγόρης/Κυριάκος/Αικατερίνη/Ελπινίκη Σαράντη & ελεγχόμενες 50,94 εταιρείες τους) ING Investment Management Belgium SA 4,99 Kempen European Participation N.V. 4,92 Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,68 KAS Depository Trust Co. 5,28 Λοιποί θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές 26,19 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας: Γρηγόρης Σαράντης Κυριάκος Σαράντης Κωνσταντίνος Ροζακέας Κωνσταντίνος Σταματίου Αικατερίνη Σαράντη Αντώνιος Αγιοστρατίτης Δημήτριος Ευσταθίου Εμμανουήλ Σουριαδάκης Πρόεδρος - εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΧΡΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ , , , ,01 16

17 Συγκριτικά συνοπτικά στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Ισολογισμού : Πωλήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ,34 εκατ. -0,9% 221,29 εκατ. +6,6% 236,00 εκατ. Τόκοι εισπρακτέοι 0,93 εκατ. -7,5% 0,86 εκατ. -30% 0,60 εκατ. Κόστος προσωπικού Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού (31,21) εκατ άτομα -4,4% (29,82) εκατ άτομα -1,3% (29,42) εκατ άτομα Τόκοι πληρωτέοι (2,13) εκατ. +33,3% (2,84) εκατ. -13,7% (2,45) εκατ. Αποσβέσεις χρήσεως (3,00) εκατ. 0% (3,00) εκατ. -1% (2,97) εκατ. Φόρος εισοδήματος (και έκτακτη εισφορά το 2010) (3,53) εκατ. -17,5% (2,91) εκατ. +8% (3,14) εκατ. Κέρδη μετά φόρων 11,82 εκατ. -17,6% 9,74 εκατ. +24,7% 12,15 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού οικόπεδα-κτίρια, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός, λογισμικά προγράμματα, επωνυμίες. 51,00 εκατ. -7% 54,69 εκατ. -2% 53,46 εκατ. Επενδύσεις 8,16 εκατ. 2,57 εκατ. Αποθέματα (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα και α ύλες-τα εμπορεύματα είναι υπερδιπλάσια του αθροίσματος των προϊόντων και των α υλών) Εμπορικές απαιτήσεις (ανείσπρακτα τιμολόγια μειωμένα από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 2,5%, μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες και συναλλαγματικές εισπρακτέες) 33,68 εκατ. +11% 37,42 εκατ. -4,5% 35,74 εκατ. 71,87 εκατ. -0,3% 71,68 εκατ. +2,7% 73,64 εκατ. 17

18 Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Προμηθευτές (ανεξόφλητα τιμολόγια, μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες, συναλλαγματικές πληρωτέες) Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες εντός του 2013) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες από το 2014 και εφεξής) Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις 47,16 εκατ. -19% 38,15 εκατ. +6% 40,48 εκατ. (38,83) εκατ. +8% (41,94) εκατ. -8,5% (38,38) εκατ. (24,5) εκατ. +73,8% (42,58) εκατ. -27% (31) εκατ. (39,5) εκατ. -57% (17,00) εκατ. +23,5% (21) εκατ. (64,0) εκατ. -6,9% (59,58) εκατ. -12,7% (52) εκατ. 18

19 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης και των τριών ελληνικών θυγατρικών της [(α) Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ, (β) Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., και (γ) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.] δραστηριοποιείται στην διαμεσολάβηση για μεταβίβαση μετοχών και παραγώγων επί προμηθεία, και παροχή παρεπόμενων ενός χρηματιστήριου υπηρεσιών. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας: Ιάκωβος Γεωργάνας Πρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος Αδαμαντίνη Λάζαρη Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος Σωκράτης Λαζαρίδης Διευθύνων Σύμβουλοςεκτελεστικό μέλος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Κωνσταντίνος Βουσβούνης Μη εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Καραϊσκάκης Εκτελεστικό μέλος Σοφία Κουνενάκη- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Εφραίμογλου Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Μυλωνάς Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αλέξανδρος Πιλάβιος Μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Πιμπλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Πέτρος Χριστοδούλου Μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Χρυσοχοϊδης Μη εκτελεστικό μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,79 ευρώ εκάστη. Μετοχολόγιο ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ : Αλλοδαποί επενδυτές 46,0 % Θεσμικοί επενδυτές 18,7 % Ιδιώτες επενδυτές 17,7 % Τράπεζες 13,5 % Λοιποί επενδυτές 2,7 % Μέλη ΧΑΑ 1,2 % Ομάδα διοίκησης 0,1 % Μετοχολόγιο ανά ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : Ελλάς 54,0 % ΗΠΑ 11,6 % Νορβηγία 8,7 % Λουξεμβούργο 5,6 % Νήσοι Cayman 4,4 % Γαλλία 3,9 % Νήσος Guernsey 3,1 % Λοιπά κράτη 8,7 % 19

20 (Οι ανωτέρω πληροφορίες αντλήθηκαν από τον Διαδικτυακό ιστοχώρο του ΕΧΑΕ : όπου μπορείτε να βρείτε και άλλα έγχρωμα γραφήματα να δείξετε στην οθόνη της τηλεόρασης. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,50 0,50 1, ,75-0, ,45 0,15 0, ,22 0,13 0, ,15 0,10 0, ,11 0,08 0, ,09 0,03 0, Πωλήσεις 61,66 εκατ. -30% 42,81 εκατ. -10% 33,04 εκατ. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (12,60) εκατ. 265 άτομα -3% (12,20) εκατ. 263 άτομα +4% (12,70) εκατ. 231 άτομα Συντηρήσεις και μηχανογραφική υποστήριξη (1,75) εκατ. 0% (1,75) εκατ. -23% (1,34) εκατ. Αποσβέσεις χρήσεως (2,45) εκατ. -26% (1,81) εκατ. -0,5% (1,80) εκατ. Φόρος εισοδήματος (και έκτακτη εισφορά το 2010) (17,83) εκατ. -75% (4,45) εκατ. -28% (3,19) εκατ. Κέρδη μετά φόρων 20,98 εκατ. -3% 20,34 εκατ. -40% 12,28 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού (α) οικόπεδα, κτίρια, ηλεκτρονικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, (β) επενδύσεις σε ακίνητα- Αχαρνών & Μάγερ, (γ) συμμετοχή στην κοινοπραξία Link Up Capital Markets οκτώ ευρωπαϊκών αποθετηρίων, της νοτίου Αφρικής και της Αιγύπτου για διακανονισμό διασυνοριακών συναλλαγών (δ) λογισμικά προγράμματα 35,66 εκατ. -1,9% 35,00 εκατ. -6,7% 32,66 εκατ. 20

21 Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας όλες <3 μηνών. Προμηθευτές, φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις 114,67 εκατ. -2,2% 112,17 εκατ. +2,1% 114,49 εκατ. (16,42) εκατ. -56% (7,09) εκατ. -8% (6,52) εκατ. Για το 2011 έχουν εκδοθεί καθαρά φορολογικά πιστοποιητικά των ορκωτών λογιστών, ενώ παραμένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις , και αυτή τη στιγμή ελέγχονται από την Εφορία. 21

22 ΟΜΙΛΟΣ της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ & των δύο κατά 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ καθώς και οι δύο κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ (Θεσσαλονίκη) και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ltd. δραστηριοποιούνται αμιγώς με το εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα), και με την παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης και τοποθέτησης ανταλλακτικών. Διαθέτει 52 καταστήματα στην Ελλάδα (13% μερίδιο αγοράς) και 3 στην Κύπρο (5% μερίδιο αγοράς). Η εταιρική χρήση λήγει 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (η θητεία του λήγει την ) : Ιωάννης Στρούτσης Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Λουκάς Λυμπερόπουλος Αντιπρόεδρος ΔΣ -μη εκτελεστικό μέλος Χαράλαμπος Ξανθόπουλος Μέλος ΔΣ & Οικονομικός Διευθυντής Λάμπρος Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο, μη Αναγνωστόπουλος Βλάσιος Γεωργάτος (Γρηγόρης Μικρογεύματα ΑΕ) εκτελεστικό Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Η κα. Παρασκευή Στρούτση παραιτήθηκε την Την το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου των 0,30 ευρώ εκάστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ πλην όμως έχουν ενταχθεί στην κατηγορία της επιτήρησης. Μετοχολόγιο : Οικογένεια Στρούτση 70 % Αλλοδαποί θεσμικοί επενδυτές 14 % Έλληνες θεσμικοί επενδυτές 8 % Ιδιώτες 8 % Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,50 0, ,21-0, ,21-0,21 Έκτοτε. δεν έχει διανεμηθεί μέρισμα ή επιστραφεί μέρος κεφαλαίου. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ομίλου: Πωλήσεις 171,59 εκατ. -24,69% 129,23 εκατ. -24,69% 100,26 εκατ. 22

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2006) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία...3 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της

Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 274,2 εκατ. (-5,0%), 5.507,5 εκατ. το σε 5.233,3 εκατ., ως αποτέλεσμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Κατά το γ τρίμηνο του, συνεχίσθηκε η ευνοϊκή εξέλιξη των παραγόντων που διαμόρφωσαν την κερδοφορία της Εταιρείας στα δύο πρώτα τρίμηνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα , ,83 Λοιπός εξοπλισμός , ,13 Σύνολο , ,96. Λοιπά άυλα 950,32 619,45 Σύνολο 950,32 619,45

Ακίνητα , ,83 Λοιπός εξοπλισμός , ,13 Σύνολο , ,96. Λοιπά άυλα 950,32 619,45 Σύνολο 950,32 619,45 IMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ B.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30818/01ΝΤ/Β/94/1853 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121573001000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 30 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Περιεχόμενα σελίδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα