Κ. Π. Καβάφη: «Ιθάκη» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ. Π. Καβάφη: «Ιθάκη» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 125-127)"

Transcript

1 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Ιθάκη» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ ) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Ο Καβάφης έγραψε ιστορικά, φιλοσοφικά και ερωτικά ποιήµατα 1. Σε ποια κατηγορία θα εντάσσατε την «Ιθάκη» και γιατί; 2. Το ποίηµα δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Γράµµατα το 1911, όταν ο ποιητής ήταν 48 ετών. Ποια σηµασία έχει αυτή η πληροφορία ως προς την αξιολόγηση του ποιήµατος 2 ; 3. Ποια ποιήµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρέασαν τον Καβάφη κατά τη διαπραγµάτευση του θέµατός του 3 ; 4. Ποια είναι τα µυθολογικά στοιχεία του ποιήµατος και ποια η λειτουργία τους στο ποίηµα; 5. Ποια στοιχεία του ποιήµατος δικαιολογούν το χαρακτηρισµό του Καβάφη ως «εντελώς ιδιότυπου» ποιητή; 1 Η κατηγοριοποίηση αυτή των ποιηµάτων του Καβάφη είναι εντελώς συµβατική, γιατί οι οµάδες συχνά επικαλύπτονται. 2 Ο ποιητής ήταν δηλαδή σε ώριµη ηλικία, κατά την οποία είχε διανύσει και ο ίδιος ένα µέρος της πορείας του προς την «Ιθάκη». Το 1910 άλλωστε θεωρείται σταθµός στην ποίησή του, επειδή η µεταγενέστερη παραγωγή του Καβάφη είναι πιο σηµαντική. 3 Ο Τ. Μαλάνος και ο Στρ. Τσίρκας θεωρούν ότι το ποίηµα του Πετρώνιου «Exortatio ad Ulyssem» επηρέασε τον Καβάφη. Ο τελευταίος ιδιαίτερα θεωρεί ότι ο Πετρώνιος έδωσε στον Καβάφη το προτρεπτικό ύφος και την ιδέα, αλλά ως προς το νόηµα επηρεάστηκε από το ποίηµα «Στον Οδυσσέα» του Στάθη Καραβία. Ο Γ. Π. Σαββίδης αµφισβητεί την επίδραση από τον Πετρώνιο και θεωρεί ότι ο Όµηρος, ο άντης και ο Τέννυσον επέδρασαν «στην ευαισθησία και την φιλοδοξία του Καβάφη» (π. οκιµασία, τ. 5, 1974, σ. 19). Πβλ. Ιλίνσκαγια Σ., Κ. Π. Καβάφης, εκδ. Κέδρος 1983, σσ Βλ. επίσης την άποψη του Β. Κάσσου, π. η λέξη, τ. 23 (Μαρτ.-Απρ. 1983), σσ , ότι τα δύο παραπάνω ποιήµατα (του Πετρώνιου και Καραβία) είναι ασήµαντα και ότι το ποίηµα του Καβάφη έχει µεγάλες οµοιότητες µε το ποίηµα του Joachim du Bellay «Les Regrets». 52

2 2.2. οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, α- φηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης): 1. Το ποίηµα έχει τόνο προτρεπτικό: Σε ποιον απευθύνεται ο ποιητής και τι τον παρακινεί να κάνει; 2. Από ποια οπτική γωνία απευθύνει ο ποιητής τις παραινέσεις του; 3. α) Ποιο ρηµατικό πρόσωπο χρησιµοποιεί ο Καβάφης στο ποίηµα αυτό; β) Ποιο τόνο προσδίδει στο ποίηµα η χρήση αυτού του προσώπου; 4. Ποιο είναι το µέτρο των στίχων του ποιήµατος; 5. Ποιες τεχνικές (π.χ. αφήγηση, περιγραφή, πεζολογία κ.ά) χρησιµοποιεί ο ποιητής για να προβάλει τις ιδέες του; ώστε παραδείγµατα. 6. Ποια είναι η δοµή του ποιήµατος (µε βάση την πορεία του ταξιδιού); 7. Οι στίχοι προβάλλουν τον εξωτικό κόσµο της Ανατολής: ποιες λέξεις δηµιουργούν αυτή την προβολή; 8. «Ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν» (στ. 36): Ποιο γνώρισµα της ποίησης του Καβάφη επισηµαίνετε στο στίχο αυτό; Πώς το γνώρισµα αυτό υποβοηθά στη διατύπωση του βασικού νοήµατος του ποιήµατος; 4 9. Ο «διδακτισµός» του Καβάφη έχει επισηµανθεί από πολλούς µελετητές. Ποια στοιχεία του ποιήµατος στηρίζουν αυτή τη διαπίστωση; 10. Να εκθέσετε τις απόψεις σας για τη γλώσσα που χρησιµοποιεί ο ποιητής. 5 4 Για το νόηµα του ποιήµατος, βλ. την ερµηνεία του ίδιου του Καβάφη στο Λεχωνίτη: «Το νόηµα του ποιήµατος τούτου είναι απλούν και σαφές: Ο άνθρωπος εις την ζωήν του επιδιώκων ένα σκοπόν (την Ιθάκην) αποκτά πείραν, γνώσεις και ενίοτε αγαθά ανώτερα του σκοπού αυτού καθ εαυτού. Κάποτε δε την Ιθάκην, όταν φθάσει εις το τέρµα των προσπαθειών του την ευρίσκει πτωχικήν, κατωτέραν των προσδοκιών του. εν τούτοις η Ιθάκη δεν τον γέλασε διότι: Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, / ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν.» 5 Στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη και την ακόλουθη άποψη του Σεφέρη: «...ο Καβάφης, µολονότι ανήκει στη λόγια παράδοση, συµπεριφέρεται προς τη γλώσσα σαν δηµοτικιστής. όχι βέβαια από την άποψη της ορθοδοξίας, αλλά από την άποψη της ψυχολογικής διάθεσης του ανθρώπου που θέλει να µιλήσει µια παρούσα λαλιά...» 53

3 11. Μελετητές επισηµαίνουν πολλές αδυναµίες στο ποίηµα, π.χ. ταυτολογίες στη γλώσσα («µε τι ευχαρίστηση, µε τι χαρά»), επαναλήψεις («να µάθεις και να µάθεις») 6, ερωτηµατικά ως προς τη σύνδεση τίτλου - περιεχόµενου 7, όµως το ποίηµα αυτό είναι πολύ δηµοφιλές. Μπορείτε να σκεφτείτε µερικούς λόγους για την τόση δηµοτικότητά του; 2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 1. Ποια ηθικά ερείσµατα πρέπει να έχει όποιος επιχειρεί ένα ταξίδι προς µια Ιθάκη; 2. α) Γιατί θα πρέπει να εύχεται ο ταξιδιώτης να είναι µακρύς ο δρόµος; β) Ποιες δυσκολίες µπορεί να αντιµετωπίσει κανείς ταξιδεύοντας προς την «Ιθάκη»; 3. Τι είδους αγαθά θα αποκοµίσει ο ταξιδευτής από ένα τέτοιο ταξίδι; 4. Πόσος πρέπει να είναι ο χρόνος του ταξιδιού του κάθε Οδυσσέα, κατά τον ποιητή; 5. Γιατί η «υψηλή σκέψη» και η «εκλεκτή συγκίνησις» είναι προϋποθέσεις για τη συνέχιση του ταξιδιού; 6. Τι είδους «θέλγητρα» θα µπορούσαν να αποπροσανατολίσουν τον ταξιδιώτη; 7. Όταν φτάσει στον προορισµό του ο «Οδυσσέας», µε ποιο πνεύµα πρέπει να αντιµετωπίσει µια ενδεχόµενη απογοήτευση; 8. Σε τι έγκειται ο πλούτος της Ιθάκης; Γιατί δεν πρέπει να απογοητευτεί απ αυτήν ο ταξιδευτής; 9. Στο στίχο 29 ο καβαφικός ήρωας που φτάνει στην Ιθάκη χαρακτηρίζεται ως πλούσιος (τα πλούτη επανέρχονται στο στίχο 30). Σε ποια πλούτη αναφέρεται ο ποιητής; 10. Σε ποιους στίχους φαίνεται η ιδιαίτερη εκτίµηση που είχε ο ποιητής προς τη γνώση; 11. Αν συγκρίνετε το ταξίδι του Οµηρικού Οδυσσέα προς την Ιθάκη µε εκείνες του καβαφικού ήρωα, ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές µπορείτε να εντοπίσετε; 6 Βλ. Παγανός Γ.. κ.ά., Νεοελληνικά διδακτικά δοκίµια για το Λύκειο, εκδ. Παπαζήσης 2, σ Βλ. Σαρακηνού Ι., «Παρατηρήσεις στην Ιθάκη του Καβάφη», π. οκιµασία, Β, σσ ). 54

4 12. Τι σήµαινε η Ιθάκη για τον Οδυσσέα και τι για τον καβαφικό ήρωα; 13. Γιατί η Ιθάκη γίνεται «Ιθάκες» στο τέλος του ποιήµατος; Ποιες λέξεις του ποιήµατος λειτουργούν ως σύµβολα; 15. Τι συµβολίζουν στο ποίηµα οι «Λαιστρυγόνες», οι «Κύκλωπες», ο «θυµωµένος Ποσειδώνας»; Σε ποια περίπτωση θα µπορούσαν να ανακόψουν το ταξίδι; 16. Η λέξη «Ιθάκη», µε ποιες άλλες λέξεις ή έννοιες θα µπορούσε να αντικατασταθεί 9 ; 17. Να επισηµάνετε τις αρνήσεις των στίχων 4-12 («µη φοβάσαι... ποτέ σου δεν θα βρεις κ.ά») και να ερµηνεύσετε τη λειτουργία τους. 18. Σε τι εξυπηρετεί η επανάληψη του στίχου 21 «όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά»; Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: K.Π. Καβάφης, «Όσο µπορείς» «Κι αν δεν µπορείς να κάµεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο µπορείς: µην την εξευτελίζεις µες στην πολλή συνάφεια του κόσµου, µες στες πολλές κινήσεις κι οµιλίες. 8 Βλ. Keeley E., Η Καβαφική Αλεξάνδρεια, εκδ. Ίκαρος, σσ : «Ο πληθυντικός Ιθάκες, που χρησιµοποιεί ο ποιητής στον τελευταίο στίχο του ποιήµατος, τονίζει το γενικευµένο, συµβολικό χαρακτήρα της εικόνας που προβάλλει εδώ: δεν είναι µόνο τούτη η νησιωτική πόλη, η πατρίδα του Οδυσσέα, µα όλοι οι τόποι, που έχουν τη δύναµη να κεντρίζουν τη φαντασία του ταξιδιώτη και να πραγµατώνουν το πεπρωµένο...» 9 Σύµφωνα µε το νόηµα που της έδωσε ο Σεφέρης: «Η Ιθάκη σηµαίνει ό,τι σηµαίνει για τον καθένα». Βλ. επίσης την άποψη του Παπανούτσου, Παλαµάς, Καβάφης, Σικελιανός, Ίκαρος, χ.χ. σ. 176: «Οι Ιθάκες πια, όχι η Ιθάκη, γατί δεν είναι µία, αλλά πολλές και διάφορες - όχι µόνο στους διάφορους ανθρώπους, αλλά στον ίδιο άνθρωπο, κάθε φορά που βάζει σκοπούς και τέλη στη ζωή του. Και τι σηµαίνουν; Απλούστατα: ένα είναι κάθε τόσο το ιδεατό σηµείο αναφοράς, που µας χρειάζεται µόνο και µόνο για να βρίσκοµε πάλι το δρόµο, τον προσανατολισµό µας, όταν µε κάποιαν εκτροπή τον χάνοµε. Αλλά δεν είναι το τέρµα που έχει αξία. Την αξία την έχει η ίδια η πορεία...». 10 Για τη σηµασία της επανάληψης, βλ. τη µαρτυρία του ίδιου του ποιητή στο Γ. Λεχωνίτη, Καβαφικά αυτοσχόλια, Αθήνα, 1977 (α έκδ. Αλεξάνδρεια 1942): «Ο αναγνώστης θα παρατηρήσει µια εµφαντική µνεία των µυρωδικών, τα οποία εδώ αναµφιβόλως συµβολίζουν τας ηδονικάς απολαύσεις». 55

5 Μην την εξευτελίζεις πιαίνοντάς την, γυρίζοντας συχνά κ εκθέτοντάς την στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθηµερινήν ανοησία, ως που να γίνει σα µια ξένη φορτική.» Ποιος τρόπος ζωής προβάλλεται στο ποίηµα του Καβάφη «Όσο µπορείς»; Να τον συγκρίνετε µε τον τρόπο ζωής που υποβάλλεται στο ποίηµα «Ιθάκη». 3. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. Το ποίηµα έχει παραινετικό χαρακτήρα. Αφού συγκεντρώσετε τις παραινέσεις αυτές, να τις µεταφέρετε στο γ πρόσωπο, ώστε να αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόµενο του ποιήµατος. 2. Ποιο τρόπο ζωής προτείνει στο ποίηµα αυτό ο Καβάφης; Τι θα αποκοµίσει ο νέος από τη ζωή, αν ακολουθήσει τις συµβουλές του ποιητή; 3. α) Από πού αντλεί ο ποιητής το θέµα του; β) Γνωρίζετε ποιήµατα άλλων ποιητών µε το ίδιο θέµα 11 ; 4. Πώς ερµηνεύετε τα πολύτιµα αγαθά («σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κι έβενους / και ηδονικά µυρωδικά») που κερδίζει κανείς στο ταξίδι του; 5. Σας συγκίνησε το ποίηµα αυτό 12 ; Να αναπτύξετε τις εντυπώσεις σας από το ποίηµα σε 200 περίπου λέξεις. 6. Ποια αξία έχει το ποίηµα αυτό για τους νέους της εποχής µας; [Να γράψετε ένα µικρό δοκίµιο περίπου 150 λέξεων]. 11 Ο ποιητής φαίνεται να αντλεί την έµπνευσή του από τον Όµηρο. Το ίδιο θέµα όµως υπάρχει και στους αρχαίους τραγικούς ποιητές (Αισχύλο, Σοφοκλή, Ευριπίδη), στο Λατίνο ποιητή Οβίδιο, αλλά και σε νεότερους και σύγχρονους ποιητές: άντη, Τέννυσον, Τζόυς, Καζαντζάκη, Σεφέρη κλπ. 12 Πρβλ. την άποψη µελετητών ότι το ποίηµα αυτό µπορεί να δηµιουργήσει είτε έφεση για ένα τέτοιο ταξίδι ή να αποθαρρύνει µε το µελαγχολικό του τέρµα. 56

6 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Να αναζητήσετε και άλλα ποιήµατα του Καβάφη, στα οποία την αφετηρία της ποιητικής έµπνευσης αποτελούν τα οµηρικά έργα (π.χ. «Τρώες», «Η κηδεία του Σαρπηδόνα» κ.ά.) και να γράψετε ένα σύντοµο δοκίµιο µε θέµα τους τρόπους µε τους οποίους ο ποιητής αξιοποιεί αυτά τα έργα. 2. Να συγκρίνετε το ποίηµα αυτό µε το ποίηµα του Σεφέρη «Πάνω σ ένα ξένο στίχο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ , καθώς και µε το απόσπασµα από τη Θεία Κωµωδία του άντη [µετάφραση Τ. Κ. Παπατσώνη] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ ) και να επισηµάνετε την οπτική γωνία από την οποία αντιµετωπίζεται το ίδιο θέµα. 3. Να συγκρίνετε τον τρόπο ζωής που παρουσιάζεται στο ποίηµα αυτό µε εκείνον που υποβάλλουν τα ποιήµατα του Καβάφη «Όσο µπορείς», «Θερµοπύλες», «Τείχη», «Τρώες» και «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον». [Η εργασία αυτή να ανατεθεί σε οµάδα µαθητών]. 4. Για τον Οδυσσέα η Ιθάκη ήταν ο νόστος, ο γυρισµός. Για τον καβαφικό ήρωα είναι ένας «πηγαιµός», χωρίς επιστροφή στην αφετηρία του ταξιδιού. α) Να επισηµάνετε κι άλλες τέτοιες διαφοροποιήσεις. β) Έχοντας ως αφετηρία το συγκεκριµένο ποίηµα, να δείξετε πώς λειτουργεί ή πώς µετασχηµατίζεται ένας µύθος για να εξυπηρετήσει τις προθέσεις ενός ποιητή Έχει υποστηριχτεί ότι η «Ιθάκη» του Καβάφη είναι επηρεασµένη από το ποίηµα του ψευδο-πετρώνιου «Exortatio ad Ulyssem» 14. Nα παραλληλίσετε τα δύο ποιή- µατα 15 και να δείξετε πώς µεταπλάθει ο ποιητής αυτή την πηγή έµπνευσής του Βλ. π.χ. πώς λειτουργεί ο αρχαίος µύθος στην ποίηση του Γ. Σεφέρη ή πώς πραγµατεύονται τις περιπέτειες του Οδυσσέα οι συγγραφείς που αναφέρονται στην σηµείωση 13. Βλ. σηµείωση 3. Το ποίηµα του Πετρώνιου είναι το ακόλουθο: «Άσε τη χώρα σου και γύρισε παράλια ξένα. / Ω νεανία! Πραγµάτων πιο επικίνδυνων σειρά σε περιµένει. / Στα βάσανα µην υποκύψεις. / Του ούναβη του απόµακρου τις όχθες να γνωρίσεις. / τον παγερό Βοριά, τα ειρηνικά βασίλεια της Αιγύπτου. / Τις χώρες που τον Ήλιο βλέπουν ν ανατέλλει / και κείνες που τον βλέπουνε να γέρνει: / Πολύπειρος να φθάσεις, Οδυσσέα, σε τόπους άλλους.» 57

7 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία (45 λεπτά περίπου) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:...ΤΜΗΜΑ:... ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Κ. Π. Καβάφη, «Ιθάκη» ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Α. Από τα παρακάτω να επιλέξετε εκείνα που θεωρείτε ως χαρακτηριστικά της ποίησης του Καβάφη (κυκλώστε τις σωστές απαντήσεις): α) πλούσια οµοιοκαταληξία β) πληθωρικός στίχος γ) λιτός λόγος δ) ρεαλισµός ε) διδακτικός τόνος ε) συµβολική χρήση ιστορικών προσώπων στ) ποµπώδες ύφος ζ) πεζολογία η) γνήσιος λυρισµός ι) ειρωνεία Β. Να δώσετε παραδείγµατα των επιλογών σας από το συγκεκριµένο ποίηµα. Μονάδες 6 58

8 2. Ποιοι στίχοι, κατά τη γνώµη σας, περιέχουν την κεντρική ιδέα του ποιήµατος; Να τους αναλύσετε. Μονάδες 4 3. Ποιες λέξεις του ποιήµατος λειτουργούν ως σύµβολα και τι συµβολίζουν; Μονάδες 4 4. Ποιες είναι οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές του Οµηρικού και του καβαφικού Οδυσσέα; Μονάδες 6 59

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316)

ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74)

Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74) 1. ΚΕΙΜΕΝO Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275)

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο μύθος της επιστροφής στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα

Ο μύθος της επιστροφής στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα Université de Montréal Ο μύθος της επιστροφής στη νεοελληνική ποίηση του 20 ου αιώνα Le mythe du retour dans la poésie néo-hellénique du XXe siècle par Helen Georgiou Études néo-helléniques Département

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη: «Το µοιρολόγι της φώκιας» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 181-183)

Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη: «Το µοιρολόγι της φώκιας» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 181-183) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη: «Το µοιρολόγι της φώκιας» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 181-183) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιήτρια Κική ηµουλά

Η ποιήτρια Κική ηµουλά Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΙΚΗ ΗΜΟΥΛΑ 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Η ποιήτρια Κική ηµουλά (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 91-115) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β18, σσ. 294-296)

Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β18, σσ. 294-296) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β18, σσ. 294-296) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75)

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Κ ΑΒ ΑΦΗ Σ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Κ ΑΒ ΑΦΗ Σ Κ. Π. Κ α β ά φ η ς, «Μελαγχολία τοῦ Ἰάσονος Κλεάνδρου ποιητο ῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.» Εισαγωγικό σημείωμα Στον αντίποδα όχι μόνο της παλαμικής αλλά και ολόκληρης της ελληνικής ποίησης της Νέας Αθηναϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Κ ΑΒ ΑΦΗ Σ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Κ ΑΒ ΑΦΗ Σ Κ. Π. Κ α β ά φ η ς, «Μελαγχολία τοῦ Ἰάσονος Κλεάνδρου ποιητο ῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.» Εισαγωγικό σημείωμα Στον αντίποδα όχι μόνο της παλαμικής αλλά και ολόκληρης της ελληνικής ποίησης της Νέας Αθηναϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181)

Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου)

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Βασιλική Σελιώτη Φιλόλογος, Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων Λαμπριανή Ματθαίου Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισηγήτριες: Βασιλική Σελιώτη Φιλόλογος, Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων Λαμπριανή Ματθαίου Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ, 22/1/2013 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < «Ημέρες του Εκπαιδευτικού», 21-22 Ιανουαρίου 2013 > Εισηγήτριες: Βασιλική Σελιώτη Φιλόλογος, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωαννίδης Άρης. Κ.Π.Καβάφης Μελαγχολία Ιάσωνος Κλεάνδρου

Ιωαννίδης Άρης. Κ.Π.Καβάφης Μελαγχολία Ιάσωνος Κλεάνδρου 1 Άπηρ Ιωαννίδηρ Σσεδιαζμόρ εξωφύλλος: schooltime.gr 2 Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (Αλεξάνδρεια 1863-1933) Ο Kωνσταντίνος ήταν το ένατο και τελευταίο παιδί του Πέτρου Ι. Καβάφη (Κωνσταντινούπολη 1814 - Αλεξάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΟΜΟΣ 4ος ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΟΜΟΣ 4ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Συγγραφή: Χρίστος Λ. Τσολάκης, Κυριακή Αδαλόγλου, Άβρα Αυδή, Νίκος Γρηγοριάδης, Ανθούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΞΗ Β Γενικές παρατηρήσεις Είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι μπορεί ο καθηγητής να ξεκινήσει τη διδασκαλία από την Ενότητα «Σημειώσεις - Περίληψη» για να κατανοήσουν και να ασκηθούν οι μαθητές στον λιτό και

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 119-153)

Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 119-153) Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 119-153) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη Ι. Σηµειώσεις σελ. 391 Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο σελ. 393 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ Γρυντάκης Γιάννης, ΑΡΘΡΑ Α Αφιέρωμα στα νέα βιβλία Γυμνασίου Λυκείου: Δάλκος Γιώργος, Χόρτης Άγγελος Σούλη Κατερίνα Ι., Γρυντάκης Γιάννης

ΣΧΟΛΙΑ Γρυντάκης Γιάννης, ΑΡΘΡΑ Α Αφιέρωμα στα νέα βιβλία Γυμνασίου Λυκείου: Δάλκος Γιώργος, Χόρτης Άγγελος Σούλη Κατερίνα Ι.,  Γρυντάκης Γιάννης ΣΧΟΛΙΑ Γρυντάκης Γιάννης, Τα νέα κριτήρια αξιολόγησης για την πρόσληψη υπαλλήλων....σελ.2 ΑΡΘΡΑ Α Αφιέρωμα στα νέα βιβλία Γυμνασίου Λυκείου: 1. Δάλκος Γιώργος, Το βιβλίο της «Νεοελληνικής Γλώσσας» της

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κωνσταντίνου Καβάφη: «Ιθάκη» - Κώστα Καψάλη: «Μικρά Ταξίδια» Συγκριτική Προσέγγιση των δύο ποιηµάτων από τους µαθητές και τις µαθήτριες του Γυµνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη φωτίζει τον Επικούρειο Καβάφη

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη φωτίζει τον Επικούρειο Καβάφη Η Ασπασία Παπαδοπεράκη φωτίζει τον Επικούρειο Καβάφη Χρήστος Γιαπιτζάκης Δρ. Ιατρικός Γενετιστής, Βιολόγος-Οδοντίατρος Μέλος Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος Αθηνών» Με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Φιλόλογος, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Πολλοί από εμάς, όταν η Λογοτεχνία έγινε ένα από τα εξεταζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

287 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 4. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 287 288 Η Γενιά του 30: ο όρος και η χρήση του 70 Η επικράτηση του όρου γενιά φαντάζει απόλυτη και κυριαρχική: φθάσαµε στην κατάχρηση ενός καταχρηστικού όρου. Γενιά του 1880, γενιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ε Γ Γ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Κ Η Σ : σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς «Ποίηση 1948» (Νίκος Εγγονόπουλος) και Στον Νίκο Ε. (Μανόλης Αναγνωστάκης): Ένας ποιητικός διάλογος γύρω από τη σχέση της ποίησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου Ομάδα εργασίας: Βενετία Αποστολίδου (συντονίστρια) Βασίλης Βασιλειάδης Ειρήνη Γαμβρού Αγάθη Γεωργιάδου Νικολίνα Κουντουρά Γρηγόρης Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα