ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316)"

Transcript

1 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ ) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Πώς συνδέεται, κατά τη γνώµη σας, ο τίτλος της ευρύτερης συλλογής διηγηµάτων του. Χατζή Το τέλος της µικρής µας πόλης, µε το περιεχόµενο του συγκεκριµένου διηγήµατος «Ο Σιούλας ο ταµπάκος»; 2. Αν και η πόλη στην οποία αναφέρεται το διήγηµα δεν κατονοµάζεται, από ποια δεδοµένα του κειµένου µπορούµε να συµπεράνουµε ότι είναι τα Γιάννενα (που είναι άλλωστε και η πατρίδα του συγγραφέα); 3. Ποια είναι η εποχή και ο χαρακτήρας της κοινωνίας που περιγράφεται στο διήγηµα; Σε ποια φάση ανάπτυξης βρίσκεται; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας, αντλώντας στοιχεία από το κείµενο. 4. Ποιες πληροφορίες µας δίνει το κείµενο για τη συντεχνία των ταµπάκων (ζωή, συνθήκες επαγγέλµατος, ήθη); 5. Α. Πώς θα χαρακτηρίζατε το είδος του διηγήµατος; (Βάλτε σε κύκλο τις σωστές απαντήσεις): α) ηθογραφικό β) κοινωνικό γ) ιστορικό δ) ρεαλιστικό Β. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας µε στοιχεία του κειµένου οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί- µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης): 1. Ο. Χατζής ως αφηγητής ιστοριών της πόλης σχολιάζει διάφορα θέµατα επιµένοντας στην αληθοφάνεια και τη ρεαλιστική διάθεση. Μπορείτε να τεκµηριώσετε τη θέση αυτή µέσα από το κείµενο; 134

2 2. Πώς επαληθεύεται από το κείµενο η άποψη ότι ο ρεαλισµός του Χατζή βασίζεται σ ένα στέρεο κοινωνιολογικό προβληµατισµό; 3. α) Ποιες αφηγηµατικές τεχνικές χρησιµοποιούνται στο διήγηµα; β) Από ποια οπτική γωνία παρουσιάζεται η αφήγηση; γ) Σε ποια σηµεία της αφήγησης παρεµβαίνει ο συγγραφέας; 4. α) Σε πόσα µέρη διακρίνεται η αφήγηση; β) Πώς συνδέονται µεταξύ τους; 5. Σε ποια σηµεία του διηγήµατος εισάγεται ο διάλογος; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; 6. Ποιους εκφραστικούς τρόπους χρησιµοποιεί ο συγγραφέας για να περιγράψει τα «ταµπάκικα»; 7. Να µελετήσετε το λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας για τα διάφορα «σινάφια» και να διατυπώσετε τις κρίσεις σας. Να δώσετε χαρακτηριστικά παραδείγµατα. 8. α) Ποιος είναι ο βασικός ήρωας του διηγήµατος; Ποια χαρακτηριστικά της οµάδας των ταµπάκων συγκεντρώνει στο πρόσωπό του; β) Σε τι εξυπηρετεί την αφήγηση η παρουσίαση µιας ατοµικής περίπτωσης (του Σιούλα); 9. α) Ποιο είναι, κατά τη γνώµη σας, το βασικότερο επεισόδιο του διηγήµατος; β) Ποια άλλα επεισόδια παρεµβάλλονται στην αφήγηση και ποιος ο ρόλος τους; 10. Με ποιο εκφραστικό µέσο αισθητοποιείται στο διήγηµα το γκρέµισµα της παραδοσιακής δοµής της κοινωνίας των ταµπάκων; 11. Σε ποια σηµεία του διηγήµατος η αφήγηση γίνεται δραµατική; 12. Είναι, κατά τη γνώµη σας, πειστικά τα πρόσωπα του διηγήµατος; ίνει ο συγγραφέας τις απαραίτητες ψυχολογικές λεπτοµέρειες για τη σκιαγράφησή τους; 2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 1. α) Ποια φράση του διηγήµατος αποδίδει επιγραµµατικά τον κλειστό χαρακτήρα της συντεχνίας των ταµπάκων; β) Ποια φράση του διηγήµατος απεικονίζει την ένταξη των µικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία; 2. Γιατί οι ταµπάκοι είχαν ένα αίσθηµα ανωτερότητας απέναντι στους άλλους; 135

3 3. α) Εκτός από τους ταµπάκους, ποιες άλλες κοινωνικές οµάδες αναφέρονται στο διήγηµα και µε ποια χαρακτηριστικά τους; β) Ποιες ήταν οι σχέσεις των ταµπάκων µε αυτές τις οµάδες; 4. α) Ποια στοιχεία µας προσφέρει το κείµενο για το χαρακτήρα και τις πολιτικές πεποιθήσεις των ταµπάκων; β) Ποια ήταν η στάση τους απέναντι στο ξενόφερτο στοιχείο; γ) Γιατί, κατά τη γνώµη σας, οι ταµπάκοι θεωρούσαν «ξιπασµό» κάθε νεωτερισµό (σ. 309); 5. α) Ποιες µεταβολές στην ελληνική κοινωνία οδήγησαν, σύµφωνα µε το κείµενο, στον οικονοµικό µαρασµό των ταµπάκων; β) Ποιο γνώρισµα της τάξης τους συνέβαλε καθοριστικά στον ξεπεσµό τους; 6. Τι εκπροσωπούσε το κυνήγι αρχικά για τους ταµπάκους και τι στο τέλος του διηγήµατος; 7. α) Πώς διαγράφεται στο κείµενο ο χαρακτήρας της Σιούλαινας; Γιατί δεν αναφέρεται το όνοµά της; β) Με ποιους τρόπους προσπαθούσε να λύσει το πρόβληµα της επιβίωσης; γ) Πώς της συµπεριφερόταν ο Σιούλας; 8. Σε ποια χωρία του διηγήµατος γίνεται περισσότερο αισθητή η ανέχεια των ταµπάκων; 9. Να σχολιάσετε το ακόλουθο χωρίο: «Περνάν ωστόσο τα χρόνια, οι άνθρωποι γερνάνε, ρεύουνε χρόνο µε το χρόνο τα τείχια του κάστρου, αλλάζουν όλα και µήτε προφταίνεις να το νιώσεις... αλέθεται ο άνθρωπος µε τούτο και µε κείνο και το να και τ άλλο, µε το σήµερα και µε τ αύριο, δεν προφταίνει µια στιγµή να σταθεί και να ιδεί τι γίνεται ολόγυρά του» (σ. 310). 10. α) Ποιο µάθηµα αποκοµίζει ο Σιούλας από τη συνάντησή του µε το γύφτο; β) Ποια σηµασία είχε η επίσκεψη του Σιούλα στο κρασοπουλειό των βαρελάδων; 11. Ποια µεταστροφή συντελείται στην ψυχή του Σιούλα και πώς αυτή προετοι- µάζεται από το συγγραφέα; Είναι κατά τη γνώµη σας, πειστική η µεταστροφή αυτή; 12. Με ποιο τρόπο δείχνει ο συγγραφέας την απόφαση του Σιούλα (και των άλλων ταµπάκων) να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες (να συµβιβαστούν); 136

4 13. Γίνεται συµπαθής ή όχι η κοινωνική οµάδα των ταµπάκων, µε τον τρόπο που παρουσιάζεται από το συγγραφέα; Να αιτιολογήσετε τη γνώµη σας. 14. Είναι αισιόδοξο ή όχι το τέλος του διηγήµατος; Σας ικανοποιεί η τροπή που πήραν τα πράγµατα; 15. Ποιο µήνυµα κατά τη γνώµη σας, επιδιώκει να στείλει ο συγγραφέας; ικαιολογήστε την απάντησή σας Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου:. Χατζής «Ο Ντετέκτιβ» 1 Α. «Και περνούνε τα χρόνια. εκαπέντε από τότες. Έγινε κι ο πόλεµος, τέλειωσε κι ο πόλεµος, έγιναν και τ άλλα που γίνανε στην Ελλάδα, τελειώσαν και τ άλλα... Η µικρή πολιτεία µεγάλωσε λίγο κι αυτή µέσα σ αυτόν τον καιρό. Το παλιό κρασοπουλειό το γκρέµισαν κι ένα τρίπατο κτίριο από τσιµέντο υψώνεται εκεί - το ξενοδοχείο της κωµόπολης. Στη µικρή πλατεία τις βγάλαν τις πλάκες και τη στρώσανε µ άσφαλτο. Και το πηγάδι χάθηκε ολότελα, λίγα δέντρα που µεγαλώσανε πια και δυο-τρία παγκάκια βρίσκονταν εκεί, σε µια νησίδα µε πρασινάδα στη µέση της πλατείας». Β. ίπατα πέτρινα σπίτια, εκκλησίες µεγάλες µε πατώµατα πλακόστρωτα µπροστά τους, σχολειό δικό τους, που φτιάξανε µόνοι τους, τα στενορύµια του χωριού τους όλα καλντερίµι µε δουλεµένη την πέτρα - τη µαρτυρούνε την προκοπή που κάναν στα ξένα και που τη φέραν κι εδώ. Ξενιτεµένοι και τώρα, πάνε και τώρα το καλοκαίρι, µε τα γιωταχί τους, τα τρανζίστορ, τις ηλεκτρικές τους κουζίνες, µε τις νικέλινες πολυθρόνες που κουβαλούνε µαζί τους για τις αυλές τους» 2 Τα παραπάνω αποσπάσµατα ανήκουν στον ίδιο συγγραφέα. Να τα σχολιάσετε σε συσχετισµό µε το εξεταζόµενο διήγηµα. Γρ. Ξενόπουλος, «Ο άνθρωπος και η µηχανή» 3 1. Χατζή, «Ο Ντετέκτιβ», Το τέλος της µικρής µας πόλης, εκδ. Κείµενα, 1979, σσ Χατζή, Το διπλό βιβλίο, [Ο γυρισµός], Κ.Ν.Λ. Γ Γυµνασίου, σ Ξενόπουλος Γ., ιηγήµατα από τη ιάπλαση των παίδων - «Ο άνθρωπος και η µηχανή», εκδ. αφοί Βλάσση, Αθήνα, 1984, σσ

5 «Το εργαστήρι εκείνο ήταν λιθογραφείο, είχε όµως και κάτι µικρά πιεστήρια που τύπωναν µόνο κλισέ. Ο Αγήνορας ήταν ο καλλιτέχνης - πιεστής, ειδικός και περίφηµος για τα «κολλήµατά» του. Είχε µάθει την τέχνη σ ένα τυπογραφείο εκείνου του καιρού, που είχε γερµανό πιεστή, και µα την αλήθεια τον είχε ξεπεράσει. Τα εργαλεία του δεν ήταν παρά ένα µυτερό µαχαιράκι κι ένα ψαλίδι. Έπαιρνε µπροστά του κάµποσα έκτυπα κλισέ που είχε να τυπώσει, τα κολλούσε το να πάνω στ άλλο και, µε µεγάλη υποµονή, µε µεγάλη ακρίβεια, βαθούλωνε µε το µαχαιράκι τ άσπρα µέρη της εικόνας, ή έκανε πιο φουσκωτά τα µαύρα, κολλώντας απάνω τους κι άλλα χαρτάκια, κοµµένα µε το ψαλιδάκι ακριβώς στο σχήµα, από άλλο έκτυπο του ίδιου κλισέ. Έτσι δουλεύοντας πολλές φορές ώρες ολάκερες, έκανε την εικόνα σαν ένα χάρτινο ανάγλυφο.» Το παραπάνω απόσπασµα αναφέρεται σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι, πριν από την εισβολή της τεχνολογίας στο χώρο αυτό. Αφού το µελετήσετε, να σχολιάσετε τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι επαγγελµατίες στην άσκηση της τέχνης τους πριν από τη χρησιµοποίηση των µηχανών. Μ. Λουντέµης, Ένα παιδί µετράει τ άστρα 4 «Βιάστηκε να καταπιεί, κι έστειλε µε τα µουστάκια του ένα γέλιο. Τα µάτια του σκεπάστηκαν µε κάτι ζάρες τόσο πυκνές, που του τα κρυψαν ολόκληρα. - Θέλεις ψωµί; λέει. Και δεν περιµένει. Κόβει ένα µεγάλο κοµµάτι και τ απλώνει. Το παιδί ντροπιάζεται και στρίβει τα δάχτυλα απ την αµηχανία. - Πάρε..., λέει ο γύφτος. Να, φα..., φα... (...) Τα µάτια του γύφτου έχουν δυνατή στοργή, και ντρέπεται να µην το πάρει. Απλώνει, λοιπόν, και το παίρνει». 138

6 Να συσχετίσετε το παραπάνω απόσπασµα από το Ένα παιδί µετράει τ άστρα του Μ. Λουντέµη µε το εξεταζόµενο απόσπασµα. 3. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. α) Ποιες επιπτώσεις είχε η εισβολή της µηχανής στη ζωή της επαγγελµατικής οµάδας που περιγράφεται στο διήγηµα; β) Σε ποια συµπεράσµατα µπορούµε να καταλήξουµε σχετικά µε τις γενικότερες συνέπειες που έχουν οι οικονοµικο-κοινωνικές ανακατατάξεις στις κοινωνικές οµάδες; 2. Να συγκεντρώσετε τα χαρακτηριστικά µιας ελληνικής επαρχιακής πόλης των πρώτων δεκαετιών του αιώνα µας µέσα από το συγκεκριµένο διήγηµα. 3. Ποιες πληροφορίες αποκοµίζουµε από το διήγηµα για τις συνήθειες, τη συµπεριφορά και τις ασχολίες των αντρών και γυναικών στις αρχές του αιώνα µας; 4. Πώς διαγράφεται ο ρόλος της γυναίκας (συζύγου και µητέρας ) στο κείµενο; ιαφέρει από εκείνον των γυναικών της εποχής µας; 5. Ποιες είναι οι σχέσεις των δύο φύλων (συζύγων) στο διήγηµα; 6. Πώς κρίνετε το διήγηµα αυτό από άποψη µορφής και περιεχοµένου; Τι σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση; 7. Η ευαισθησία, η ανθρωπιά, η υποβλητική έκφραση θεωρούνται ως βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης του. Χατζή. Συµφωνείτε; Να στηρίξετε την άποψή σας µε αναφορές στο συγκεκριµένο διήγηµα. 8. Γνωρίζετε κάποια αλλαγή, ανάλογη µε αυτήν του κειµένου, που συντελέστηκε στο µέρος που µένετε; Να αναφερθείτε σ αυτήν προσδιορίζοντας τι και πώς άλλαξε και να συγκρίνετε την περασµένη µε την τωρινή κατάσταση σ ένα δοκίµιο έκτασης περίπου 200 λέξεων. 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Μια οµάδα µαθητών να αναλάβει τη συγκέντρωση στοιχείων µε θέµατα: 4 Λουντέµης Μ., Ένα παιδί µετράει τ άστρα, Αθήνα, 1956, 36 η εκδ., σσ Βλ. επίσης Καστρινάκη Α. «Ο Σιούλας και ο Γύφτος: στοιχεία για µια γενεαλογία», περ. η λέξη τχ. 144 (Μάρτης- Απρίλης 98), σσ

7 α) Επαγγέλµατα που υπήρχαν στο παρελθόν και δεν υπάρχουν πλέον 5. β) Επαγγέλµατα που άλλαξαν µορφή στην εποχή µας, επειδή προσαρµόστηκαν στις νέες συνθήκες. γ) Καινούρια επαγγέλµατα που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας της προόδου και της τεχνολογίας. Να παρουσιάσετε τα επαγγέλµατα αυτά στους συµµαθητές σας, σχολιάζοντας τις αιτίες που τα εξαφάνισαν ή τα δηµιούργησαν. 2. Να συγκεντρώσετε εικόνες από γκραβούρες που αποδίδουν τη ζωή στα Γιάννενα (ή και άλλες επαρχιακές πόλεις) στο τέλος του περασµένου αιώνα, διοργανώνοντας µια µικρή έκθεση φωτογραφίας. 3. Να µελετήσετε όλα τα διηγήµατα του βιβλίου Το τέλος της µικρής µας πόλης και να επισηµάνετε σ αυτά το τέλος που εξαγγέλλεται από τον τίτλο της συλλογής και την καινούρια αρχή που υπόσχεται κάθε διήγηµα Αφού µελετήσετε τα διηγήµατα της συλλογής Το τέλος της µικρής µας πόλης, να παρουσιάσετε τις γυναικείες µορφές που αναφέρονται σ αυτά (τη θεία Αγγελική, τη Σιούλαινα, τη Μαργαρίτα Περδικάρη κ.α.). 5. Ο. Χατζής πίστευε για τον Καβάφη ότι θα µπορούσε να είναι ο µεγάλος δάσκαλος της αντικειµενοποίησης του αισθήµατος και της αίσθησης γενικά. Να µελετήσετε τα ποιήµατα του Καβάφη που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο και να εντοπίσετε τις επιδράσεις του ποιητή στην πεζογραφία του Χατζή. 5 Οι µαθητές µπορούν να αντλήσουν ιστορικές πληροφορίες για τα επαγγέλµατα αυτά από την αρχαιότητα µέχρι την Τουρκοκρατία από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών. 6 Βλ. σχετικά. Τζιόβα, «Η πεζογραφία του. Χατζή: ουµανιστικός ρεαλισµός και η ποιητική της µεταβατικής αφήγησης», π. η λέξη, τχ. 144 (Μάρτης- Απρίλης 98). 140

8 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία (45 λεπτά περίπου) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ηµήτρης Χατζής, «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. α) Ποιοι αφηγηµατικοί τρόποι χρησιµοποιούνται στο κείµενο; β) Ποια είναι η στάση του αφηγητή απέναντι στα πρόσωπα; Μονάδες 5 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συντεχνίας των ταµπάκων, σύµφωνα µε το κείµενο; Μονάδες 5 3. α) Να αφηγηθείτε µε δικά σας λόγια το επεισόδιο της συναλλαγής Σιούλα - γύφτου. β) Γιατί ο γύφτος αρνείται να αγοράσει το δίκαννο; Τι δείχνει αυτή η πράξη του; Μονάδες 5 4. Να σχολιάσετε τη φράση: «Πίσω του εκείνη τη µέρα οι σάλπιγγες των νέων καιρών γκρέµιζαν από θεµέλια τα τείχη της ταµπάκικης Ιεριχώς µέσα σε πανδαιµόνιο απ ουρλιαχτά µηχανών...» 141

9 142 Μονάδες 5

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275)

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της μικρής μας πόλης

Το τέλος της μικρής μας πόλης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το τέλος της μικρής μας πόλης Δημήτρη Χατζή Βιβλίο Εκπαιδευτικού Έρευνα - Συγγραφή Βασιλική Σελιώτη, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Παπαδιαµάντη: «Πατέρα στο σπίτι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ.σ. 185-189)

Αλ. Παπαδιαµάντη: «Πατέρα στο σπίτι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ.σ. 185-189) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Αλ. Παπαδιαµάντη: «Πατέρα στο σπίτι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ.σ. 185-189) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181)

Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Στρατής ούκας: Ιστορία ενός αιχµαλώτου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 181) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου)

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη Ι. Σηµειώσεις σελ. 391 Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο σελ. 393 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Καθηγήτριες 2 ου ΓΕΛ Ρεθύμνου: Στέλλα Κυριάκη Χρυσούλα Τζαγκαράκη Βαγγελιώ Τρουλινάκη 1 ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ (σύμφωνα με το νέο Π. Σ.) Να συνειδητοποιήσουν την ιστορικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Προτεινόμενα σχέδια μαθήματος ως ερευνητική εργασία με τη μέθοδο project Βασιλική Ι. Παπακίτσου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη

Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Παρουσίαση Κριτική: Η Τιµή και

Διαβάστε περισσότερα

3ο Γυμνάσιο Τρικάλων 2

3ο Γυμνάσιο Τρικάλων 2 Βαλαωρίτου 33-42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλέφ. : 24310-28697 Fax : 24310-28618 Πληροφορίες: Αμαλία Ηλιάδη Ιστοσελίδα: http://3gym-trikal.tri.sch.gr Ε- mail mail@3gym-trikal.tri.sch.gr Πολιτιστικά Προγράμματα Σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75)

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου Ομάδα εργασίας: Βενετία Αποστολίδου (συντονίστρια) Βασίλης Βασιλειάδης Ειρήνη Γαμβρού Αγάθη Γεωργιάδου Νικολίνα Κουντουρά Γρηγόρης Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

: « . 203324 . 203333 : 2004-2005

: «   . 203324 . 203333  : 2004-2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Τ..Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ, Σελίδες: Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ. Π. Καβάφη, τον Α. Παπαδιαμάντη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Α Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α. 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (1ο δίωρο) Οι οπτικές της γλώσσας, σ. 22-26. Γλώσσα: λόγος, ομιλία, ιδιόλεκτος, ύφος, σ. 33-39.

ΤΑΞΗ Α. 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (1ο δίωρο) Οι οπτικές της γλώσσας, σ. 22-26. Γλώσσα: λόγος, ομιλία, ιδιόλεκτος, ύφος, σ. 33-39. ΤΑΞΗ Α 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (1ο δίωρο) Οι οπτικές της γλώσσας, σ. 22-26. Γλώσσα: λόγος, ομιλία, ιδιόλεκτος, ύφος, σ. 33-39. Επισημάνσεις: Το κείμενο του Τζ. Ροντάρι «Η πέτρα στη λίμνη» (σ.12-17) μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 22 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Β Γυµνασίου

ΕNOTHTA 22 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Β Γυµνασίου ΕNOTHTA 22 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Β Γυµνασίου 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Το θεώρηµα του παπαγάλου Να συγκεντρώσει στο ίδιο µέρος όλη την ανθρώπινη γνώση! Αυτό ήταν το όραµα του ηµητρίου του Φαληρέως. Ο βασιλιάς Πτολεµαίος βρήκε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Δημήτρη Χατζή Το Διπλό Βιβλίο. Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Δημήτρη Χατζή Το Διπλό Βιβλίο. Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δημήτρη Χατζή Το Διπλό Βιβλίο Υποστηρικτικό υλικό για τον καθηγητή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βιογραφικά είδη 1. Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία σελ. 103 2. Βιογραφικό σηµείωµα σελ. 109 α. Τα γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της παραγωγής γραπτού λόγου Τα γραπτά κείµενα υπακούουν σε συµβάσεις που τα διαφοροποιούν από τον προφορικό λόγο. Οι διαφορές τους εστιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας.

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας. Η μέθοδος project Η σπουδαιότητα της μεθόδου Τι είναι τελικά project Η μέθοδος project στο Νηπιαγωγείο της Νικολέττας Γκλιάοιν Τα τελευταία χρόνια, ακούμε συνεχώς τους όρους «επικοινωνιακή Βιωματική διδασκαλία»

Διαβάστε περισσότερα